Page 1

G o s s y! Nieuwsbrief*van*het*project*GOS! !

Oktober(2013

*


Plenaire bijeenkomst 2013 Op 29 augustus openden we ‘traditiegetrouw’ -nou ja, voor de tweede keer- ons transcriptiejaar. De opkomst was goed en het programma was gevarieerd. Alleen in het begin ging het even mis, maar verder verliep de avond vlekkeloos en vooral heel gezellig. De vertraging die meteen bij aanvang ontstond door een

gloednieuwe,

maar

niettemin defecte, beamer werd kundig opgelost door Petra Luijkx. Haar drukke werkzaamheden voor het Museum Meermanno hebben haar er tot nog van toe weerhouden een actieve rol binnen GOS te spelen. Daarnaast is zij lid van de Goudse Drukkerswerkplaats. Tijdens de plenaire bijeenkomst en vertelde zij over deze beide activiteiten. Onderwijl werd de beamer vervangen, zodat Freek alsnog zijn presentatie kon houden over de eerste 20 maanden van GOS. Drie verhalenvertellers uit de transcriptiegroepen hielden een voordracht over een verhaal dat hen aansprak in het getranscribeerde werk. Jan Wubbe vertelde over de brand in de St Jan in 1552. Een verhaal uit de stadsgeschiedenis van Franco de Vrije, dat al in de pré-GOS tijd was getranscribeerd. De hertaalgroep is er nu mee bezig, maar het vertellen lieten ze graag over aan Jan Wubbe. Daarna vertelde Piet (Abbesteech 2) het bijzondere verhaal van de executie van Faes Dirx. Ook Ineke (Abbesteech 1) putte uit het manuscript van Paulus Doncker (rond 1700 aangevuld door Theodorus van Abbesteegh). Zij vertelde het verhaal over de koningin van Engeland die Gouda bezoekt. Voor alledrie was het ook een beetje oefenen voor de Open Monumentendag, twee weken later. Daar werden de verhalen nog eens verteld, dit keer aan de toevallige bezoekers. Na de voordrachten verhuisden we naar de drankjes en hapjes, in de andere helft van de studiezaal. Die is weliswaar wat zakelijker dan de kapel, waar we vorige keer zaten, maar de sfeer was er niet minder om. Dit jaar waren er meer vrijwilligers bij de borrel en ze bleven ook langer. Mede dankzij vergaderingen en workshops hebben we elkaar wel leren kennen. Het helpt ook dat het langzamerhand wel duidelijk is wie waarmee bezig is, binnen onze organisatie.

!

2!


GOS in de media

Oproep

Gouda leert ons langzamerhand kennen en in de

Voor de artikeltjes in de Krant van Gouda

media zijn we steeds vaker terug te vinden. Het

zijn ideeĂŤn vanuit de transcriptiegroepen

persbericht over onze presentaties op OMD was

meer dan welkom. Denk bijv. aan kerke-

ruimschoots terug te vinden in de kranten en op

lijke feestdagen of seizoengebonden

verschillende websites. Met dank aan Marc Cou-

gebeurtenissen. Elke datum waarop iets

wenbergh, free-lance journalist, die onze teksten

vermeldenswaards gebeurde, is welkom.

steeds weet om te werken tot een aansprekend

In de handschriften van De Vrije, Vereijck,

persbericht.

Abbesteegh, etc. staat nog wel eens iets dergelijks vermeld. Als je zulke data in de transcriptie vindt, laat het ons dan even weten. Dat kan nu al, ook als de datum waar het om gaat misschien nog ver weg lijkt. Als we een aantal ideeĂŤn hebben, dan kan er alvast een planning worden gemaakt voor de verhalen in de komende maanden. NB: We vragen dus alleen maar om ons een bladzijde op te geven waar een speciale dag wordt vermeld. Miranda gaat er

Op OMD zelf werd Elisabeth uitgenodigd door Radio

dan verder mee aan de slag.

Gouwestad, om meteen na het nieuws van 11 uur live te vertellen over GOS en over onze activiteiten op Open Monumentendag. Sinds enige tijd is GOS als zelfstandig project aangesloten bij het Historisch Platform Gouda (HPG). Ineke Verkaaik, voorzitter van het HPG, schrijft op regelmatige basis artikeltjes in de Krant van Gouda. Daarin wordt soms ook GOS genoemd. Tijdens de Open Coffee Gouda (OCG), waarbij eens per maand ondernemende mensen bij elkaar komen om over hun bedrijf of activiteit te praten, ontmoetten we OCG organisator Miranda van Elswijk. Zij is tekstschrijver, webredacteur en communicatieadviseur. Ook zij wil zich graag inzetten voor GOS en heeft met de Krant van Gouda afgesproken dat ze elke maand een kort artikel schrijft, gebaseerd op het werk van GOS. Het eerste artikel is al geschreven en op dit ogenblik kijken we al naar een volgende onderwerp.

!

3!

11 november: het feest van St Maarten


Open Monumentendag Gouda OMD Gouda is weer achter de rug. Met meer tijd voor de voorbereiding en een hele grote ruimte (hal en klaslokaal naast het Streekarchief Midden-Holland) konden we op 14 september flink uitpakken. Het begon vrij rustig en daarna kwamen er steeds meer bezoekers. In de loop van de middag ging het echt los en had iedereen de handen vol om de bezoekers te verwelkomen en te informeren over ons werk. Vaak bleven mensen dan ook langere tijd om te kijken en te luisteren naar de presentaties van de vrijwilligers. Ook de workshop paleografie, ingeleid door Jan Willem en daarna begeleid door de vrijwilligers, kon op aardig wat belangstelling rekenen. We laten de foto’s voor zichzelf spreken.

!

4!


Bezemerfonds Begin 2013 hebben we een subsidie gekregen van het Goudse Bezemerfonds. Dat geld was onder andere bedoeld om studenten de gelegenheid te geven om oude Goudse boekcatalogi te transcriberen en te onderzoeken of er nog boeken daaruit waren terug te vinden. We zaten toen halverwege het academisch jaar en het lukte niet om daar in te breken met het door GOS aangevraagde onderzoek. We waren wel op tijd voor het nieuwe academische jaar. Prof. dr. J.A.A.M. Biemans van de Universiteit

Hierboven de Spieringstraat, waar meerdere

van Amsterdam (UVA) nam de uitdaging aan.

kloosters stonden, gezien vanaf het kasteel.

Op dinsdag 8 oktober 2013 kwam hij met acht masterstudenten naar het Streekarchief

We hebben de studenten ook nog wat meer

Midden-Holland om de catalogi in het echt

over GOS verteld. En ter afsluiting van hun

bekijken.

eerste bezoek aan ons, hebben we ze meege-

De boekenlijsten en boekencatalogi bevatten

nomen naar het museum om de maquette van

vaak zeer korte benamingen of omschrijvingen

Gouda in 1562 te laten zien. Dat is tenslotte de

van de boeken. De titels van de boeken zijn

enige plek waar je nog een indruk kunt krijgen

vaak lastig te identificeren. Ook is niet bekend

van de Goudse kloosters. Immers daar vinden

of de boeken die op de lijsten voorkomen nog

de meeste van de te onderzoeken boekenlijst-

bestaan en waar ze zich dan zouden bevinden.

jes hun oorsprong.

Stem op de 7 zusters van het Goudse Margarethaklooster Streekarchief Midden-Holland organiseerde deze zomer een verkiezing voor het mooiste of meest bijzondere archiefstuk uit de collecties. Dit gebeurde in aanloop naar de landelijke online verkiezing ‘Stuk van het Jaar’, die in oktober tijdens de Maand van de Geschiedenis plaatsvindt. Bijna alle archieven in Nederland doen hieraan mee. Namens het Streekarchief Midden-Holland gaat naar de landelijke verkiezing: het middeleeuwse handschrift van de zeven zusters. Het prijkt dan naast vele andere historische juweeltjes op www.onsdna.nl/stukvanhetjaar, de site van de gezamenlijke archiefinstellingen in Nederland. Via onze website kun je meer lezen over dit handschrift. Daar word je ook doorgeleid naar de website waar je kunt stemmen. Dat kan nog tot en met 27 oktober.

!

5!


Vrijwilligersfeest 2013 Kers op de taart voor Goudse vrijwilligers In Gouda doet één op de drie inwoners vrijwilligerswerk. Zonder de inzet van deze mensen zou Gouda er heel anders uit zien.

Toetjesbuffet Ook dit jaar bedankt de gemeente Gouda haar vrijwilligers graag door hen op vrijdag 1 november in de Sint Janskerk een feestelijk buffet aan te bieden. Een toetjesbuffet deze keer, met als thema: ‘De kers op de taart’. Traditiegetrouw keren we de rollen tijdens deze feestavond om: de burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Gouda en directeuren van diverse Goudse organisaties staan klaar om onze vrijwilligers deze avond te bedienen.

Kaarten voor 1 november Ook Gouda op Schrift heeft 10 kaarten aangevraagd voor dit feest. Wil je naar dit buffet toe, laat dat dan even weten op het emailadres van Gouda op Schrift. Er zijn nog een aantal kaarten.

Definitieve handleiding transcriptie eLaborate Op 15 oktober zijn Jan Willem en Elisabeth en Ben (teksteditiegroep) bij het Huygens ING geweest, om te praten met prof. Karina van Dalen en prof. Herman Brinkman over de beste manier van transcriberen en hertalen in eLaborate. Naar aanleiding daarvan stellen we de voorlopig definitieve Handleiding Transcriberen in eLaborate samen. Deze definitieve handleiding is eind oktober gereed.

Uitnodiging We houden een workshop over deze laatste wijzigingen in de handleiding. maandag 4 november om 19:45 uur in de Jeruzalemkapel Het betreft eLaborate, maar ook transcripties en hertalingen die niet in eLaborate worden gemaakt.

Aanmeldingen Graag aanmelden via goudaopschrift@gmail.com. We hopen op veel aanmeldingen en als het er erg veel zijn dan houden we een tweede workshop. Het is echt belangrijk dat we alles nog een keer doornemen, om zeker te zijn dat we allemaal op dezelfde manier werken.

!

6!

Gossy 201310  

Nieuwsbrief oktober 2013

Gossy 201310  

Nieuwsbrief oktober 2013