Page 1

G o s s y Nieuwsbrief  van  het  project  GOS   Februari  2013    


GOUDA OP SCHRIFT HEEFT HANDEN NODIG Het gebruik van eLaborate gaat veel veranderen in Gouda op Schrift. Je kunt veel directer bekijken wat je groep heeft gedaan aan transcriptie, annotatie en hertaling. Voortaan krijgen de groepen veel sneller en directer een reactie op hun werk. Maar er is natuurlijk een klein probleempje: Wat doen we met al het werk dat in het afgelopen jaar is verricht? Dat zet je natuurlijk niet zomaar even over in eLaborate. Gelukkig is het nog altijd zo dat vele handen licht werk maken. Daarom hebben we ons aangemeld voor de actie NLdoet. We hopen dat een flink aantal vrijwilligers van GOS en een aantal geïnteresseerden van buiten GOS zich melden. Voor ’s middags hebben zich al 9 mensen van buiten GOS gemeld. Voor de ochtend twee. Op blz 3 staat een oproep aan de vrijwilligers van GOS.

2


Oproep aan alle Vrijwilligers van Gouda op Schrift Op vrijdag 15 maart wordt op de zolder van de Jeruzalemkapel de hele dag gewerkt aan het overzetten van bestanden naar eLaborate. Dat gebeurt bladzijde voor bladzijde. Een heel karwei dus. Er hebben zich al vrijwilligers van buiten GOS gemeld en ook een aantal mensen binnen GOS hebben aangegeven dat ze mee willen helpen. Voor de ochtend hebben we nog heel veel mensen nodig. Wij zorgen voor een lunch. ’s Middags zijn er 9 mensen van buiten, waarvan er 7 van eenzelfde bedrijf. Zij zijn wel bedreven op de computer, maar natuurlijk niet bekend met eLaborate. Net als iedereen die komt helpen, krijgen zij een korte uitleg en een eenvoudige, doch uitgebreide handleiding toegespitst op één specifieke taak. Toen we ons aanmeldden bij Nldoet, hebben we gezegd dat we 12 vrijwiligers vanuit GOS verwachten. Daarom lijkt het op de website of er al veel mensen komen, maar we hebben er nu 9 van buiten. Er zijn echter ook een flink aantal taken waar we juist mensen vanuit GOS voor willen vragen: •

Weghalen van al teveel opmaak uit een aantal bestanden, oa door opslaan in een andere opmaak.

Bestanden geven aan mensen die omzetten, met een korte instructie (per handschrift).

Dan zijn er nog mensen nodig voor het omzetten zelf.

Graag ook enkele vrijwilligers die rondlopen en helpen als er vragen zijn.

Het is ook belangrijk dat, wanneer iemand een aantal pagina’s heeft overgezet, een vrijwilligers van GOS nog even in eLaborate naziet of alles goed is gegaan. Bij vergissingen of misverstanden kan er het nog even doorgesproken worden met de vrijwilligers.

En zo zijn er meer zaken waar vrijwilligers zich die dag voor in kunnen zetten. Nog even wat losse taken: mensen ontvangen, naam noteren, naamkaartje maken, password geven, een plaats wijzen, bijhouden wat nog onderhanden is of al is gedaan, lunch halen, etc.

Aanmelding: Ben je vrijwilligers bij GOS: Via het e-mail adres van GOS (ook als je het al eerder hebt laten weten) Ben je géén vrijwilliger bij GOS: Via http://www.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=5919575 Aandachtspunten: Laat bij je aanmelding weten: •

op welke uren je aanwezig kunt zijn (minimaal 2 tot maximaal van 9:00 tot 17:00 uur);

vooral ’s ochtends zijn er nog veel mensen nodig, voor de middag echter ook;

geef aan of je een laptop mee kunt nemen (die zal niet aan een ander gegeven worden);

laat het ons weten als je een voorkeur hebt voor bepaalde werkzaamheden;

wil je (ook) mee helpen met de voorbereiding, zet dat dan even in de aanmelding.

Extra dag: Voor wie (ook of) alleen op zaterdag kan: 16 maart/13:00 uur bij Elisabeth. Graag vooraf aanmelden.

3


GOS bezoekt de Goudse Beursvloer De ‘Maatschappelijke Beursvloer’ is vergelijkbaar met een Financiële Beurs, maar hier wordt gewerkt met gesloten portemonnee. Het evenement wordt georganiseerd door het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) van de Gemeente. Op 27 november namen Jan Willem en Elisabeth voor GOS deel aan de Maatschappelijke Beursvloer. Aan het eind van de middag gingen we naar de patio van de Goudse Verzekeringen bij het station. Het was daar een enorm gekrioel van mensen. Er waren vertegenwoordigers van 52 maatschappelijke organisaties en van 36 bedrijven. Zij probeerden elkaar te vinden met de bedoeling dat de maatschappelijke organisatie een ‘match’ zouden maken met één of meerdere bedrijven. We hadden een lijstje met favorieten, maar die stonden ook op lijstjes van anderen. We wilden het al bijna opgeven, toen één van onze favorieten vrij kwam. Wat bleek, wij stonden ook op zijn lijstje. Marcel Oerlemans van Compass Creations maakt websites in hetzelfde systeem als GOS. De match was snel gemaakt en werd vervolgens door een notaris bevestigd. Vanuit de Beursvloerorganisatie waren ze er ook meteen bij om het beklinken van de match te filmen (zie foto). Marcel licht nu onze website door en helpt ons om een aantal knelpunten op te lossen. Wij van onze kant maken op onze website melding van deze samenwerking. We hadden in ieder geval onze belangrijkste doelstelling al gehaald: Iemand vinden die op de hoogte is van het Content Management Systeem ‘Joomla’, waar we onze website in maken. Daarna konden we op ons gemak verder kijken of er nog mensen vrij waren die iets voor GOS konden betekenen. Zo ontdekten we iemand van de Gemeente Gouda. Omdat de gemeente haar communicatieafdeling had ingezet, hadden wij hen ook op ons lijstje staan. Het is tenslotte nog niet zo gemakkelijk om Gouda op Schrift bekendheid te geven. Opnieuw ontstond een match, waarbij de Gemeente Gouda gaat helpen met het verbeteren van onze (naams)bekendheid. Onlangs was één van hun communicatiemedewerkers bij ons te gast. Zij kreeg ook alvast een kleine inzage in de boeken die we transcriberen. Met haar collega’s wordt ze nog een keer uitgebreider geïnformeerd over de schatten die het Streekarchief herbergt. Toen na anderhalf uur de Beursvloer met een slag op de gong werd gesloten door Wethouder Marion Anderhalf, waren er 123 geslaagde matches. Twee daarvan waren door GOS afgesloten. Een resultaat waar we erg blij mee zijn.

4


Werken in eLaborate Eind januari hebben zo’n 40 vrijwilligers de instructie bijgewoond over eLaborate. Dit is de online werkomgeving voor tekstediteurs en tekstonderzoekers die is ontwikkeld door het Huygens Instituut KNAW. Beide keren duurde het een tijdje voor alle computer waren aangemeld bij het netwerk van de Jeruzalemkapel en alle wachtwoord probleempjes waren verholpen. Daarna ging het van een leien dakje. De coördinatoren hadden al eerder een instructie gehad en sommigen liepen rond om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Naar aanleiding van die avonden hebben we de handleiding aan kunnen passen. Je ziet immers altijd nog wel iets over het hoofd. Opmerkingen zijn nog altijd welkom. De Handleiding werken in eLaborate 3 is te vinden via www.goudaopschrift.nl/handleidingen

Transcriberen in eLaborate Op 18 februari waren uit bijna alle transcriptie- en hertaalgroepen vertegenwoordigers aanwezig op de zolder van de Jeruzalemkapel. Dit keer ging de instructie over het transcriberen, hertalen en annoteren in de praktijk, met gebruikmaking van eLaborate. Ieder groepje van twee kreeg na de eerste instructie een korte tekst om te annoteren. Daaruit werden later wat voorbeelden genomen om te worden toegelicht en onderling besproken. We hopen dat na deze instructie en met behulp van de handleiding, de deelnemers hun groep zullen informeren. We zijn er nog niet helemaal uit, dus ook de handleiding is nog niet definitief. Een aantal zaken zullen uit de praktijk moeten blijken en dan zullen ze nog worden aanpast. Dat gebeurde ook al tijdens de instructieavond, waar we ons ook voor een aantal problemen gesteld zagen, die we nog niet hadden opgemerkt. Die zijn natuurlijk meteen in de handleiding opgenomen. Maar we horen het graag wanneer er nog onduidelijkheden of vragen zijn. De nieuwste versie van Handleiding transcriberen in eLaborate 3 is binnenkort te vinden via onze website: www.goudaopschrift.nl/handleidingen

5


Subsidie voor Gouda op Schrift van het Fonds voor Cultuurparticipatie (vrijwilligersregeling) Omdat GOS harder ging dan verwacht, leek het een goed idee om de organisatie en de vrijwilligers te versterken. We willen dat doen door meer instructie, informatie en waar nodig cursussen over onderwerpen die de vrijwilligers en de organisatie ten goede komen. Belangrijk is ook dat ons belangrijkste publicatiemiddel, de website, steeds meer mogelijkheden biedt, naarmate we er meer op kunnen zetten. Ook moet de website bij de tijd blijven, dus is voortdurend updaten nodig. We vroegen daarom voor een aantal activiteiten subsidie aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Na twee maanden spanning, ontvingen we een brief met onder meer de onderstaande tekst: De beoordeling van de aanvraag: Sinds juli 2012 heeft Stichting Vrienden van Archief en Librije (SVAL) het project Gouda op Schrift onder haar hoede. Zij houden zich bezig met het transcriberen van een omvangrijk hadnschrift (met een stadsbeschrijving van Gouda) uit 1700. De stichting wil investeren in diverse cursussen en bijeenkomsten, apparatuur en andere zaken om de vrijwilligersstructuur en het kennisniveau van de vrijwillgers die hiermee bezig zijn te versterken. Het Fonds heeft waardering voor de professionele aanvraag en de ambitie die spreekt uit de aanvraag voor het project Gouda op Schrift. Het Fonds waardeert dat de aanvrager kennis heeft van projectmanagement, landelijke organisaties betrekt bij het project en de open opstelling waarmee de organisatie op allerlei manieren naar buiten treedt om zowel het proces als de inhoud van het project onder de aandacht te brengen. Het Fonds is van mening dat het spreiden van de projectleiding, het vastleggen van de werkwijze, het spreiden van kennis, het nastreven van een hoge kwaliteit en het structureel onder de aandacht bregen van het project bij een groot publiek, bijdraagt aan de kwaliteit en de duurzaamheid van het project. Samenvattend concludeert het Fonds dat de inverstering bijdraagt aan het beter functioneren van de organisatie, waardoor zij een betere bijdrage kan leveren aan het beheer, behoud en/of de presentatie van (im)materieel erfgoed. We zijn enorm blij met de bijdrage van het Fonds, maar we realiseren ons ook dat er veel werk te doen is. Het is de bedoeling dat we met het geld van het Fonds de volgende activiteiten ondernemen en aankopen bekostigen: •

PR activiteiten en materialen die daarvoor nodig zijn.

Aanschaffen van cursusmaterialen, handleidingen en documentatiemappen samenstellen.

Bijeenkomsten voor instructie en informatie.

Programmatuur die nodig is binnen het project, bijv. fotobewerking tbv website en eLaborate.

Een Joomlacursus om met de website de overstap te maken naar het modernere Joomla 2.5.

Aanschaf van modules die nodig zijn voor de website.

Om een subsidiebedrag te krijgen van het Fonds was het nodig dat we eenzelfde bedrag al beschikbaar hadden. Daarom heeft de SVAL een mooi bedraag toegezegd; het Streekarchief Midden-Holland (SAHM) stelt in ruime mate ruimte beschikbaar voor bijeenkomsten (incl. koffie en thee). Voor een derde deel van het bedrag is een garantie afgegeven, maar ook dat hopen we nog ergens te vinden. Met speciale dank aan de subsidiegroep, die hiermee haar bestaansrecht meteen bewezen heeft.

6


Goudanet geeft GOS Boekendossier De website www.goudanet.nl biedt toegang tot vele cultuurhistorische bronnen. Het is de toegangspoort tot cultuurhistorisch Gouda. Je kunt Goudanet zien als het collectieve geheugen van Gouda. Als sinds 2004 werken de Openbare Bibliotheek Gouda, het streekarchief Midden-Holland en Museum Gouda (BAM) samen aan Goudanet. Op de startpagina is het laatste Goudse culturele nieuws te vinden. Onderdelen van de website zijn onder andere De Goudse Canon en verschillende digitale dossiers: o.a. het dossier ‘Gouda Boekenstad’. In het afgelopen jaar kwam het steeds vaker voor dat dezelfde soort informatie die in het dossier Boekenstad stond ook op www.goudaopschrift.nl kon worden gelezen. Na overleg met Goudanet is besloten Boekenstad over te hevelen naar de GOS-site. De meeste informatie is al overgenomen en aangepast aan onze lay out. U kunt deze informatie al aantreffen onder de menukopjes GOUDSE BOEKEN en BIBLIOTHEKEN.

Subsidie uit Gouds Fonds voor een project van SVAL/GOS Hoeveel er ook al gebeurt binnen Gouda op Schrift, er blijven altijd zaken over waar we niet aan toe komen, bijvoorbeeld omdat er nog geen geld voor is. Zo willen we ook boekcatalogi die betrekking hebben op Goudse instellingen en Goudse

Stichting Jac. Bezemer De Stichting Jac. Bezemer heeft haar zetel in de gemeente Gouda en heeft ten doel:

personen op de website plaatsen. Deze bevatten vaak zeer

Het instandhouden en beleggen

korte benamingen of omschrijvingen van de boeken. Het is dan

van het vermogen van de heer

niet bekend om welke boeken het precies gaat en wat het

Jac. Bezemer en uit de opbreng-

onderwerp van de boeken is. Ook is niet bekend of de boeken

sten van dit vermogen financiële

die op de lijsten voorkomen nog bestaan en waar ze zich dan

ondersteuning te verlenen op

zouden bevinden. Zo zijn bijvoorbeeld boeken vanuit de

het gebied van cultuur, recre-

kloosters deels onderdeel geworden van de stadslibrije, waaruit

atie, welzijn en sport in de

later weer boeken zijn verkocht of verdwenen. Voorzover

gemeente Gouda.

het catalogi uit de Middeleeuwen betreft, willen we studenten

In 2005 beschikte Gouwenaar

vragen om hier onderzoek naar te doen. Wat we vragen is:

Jac. Bezemer bij testament dat

• Inventariseren welke Goudse boekenlijsten of catalogi er

er na zijn overlijden uit zijn

nog aanwezig zijn in het Streekarchief, Librije of elders;

nalatenschap een stichting

• De boeken of geschriften op de lijsten identificeren;

opgericht moest worden ter

• De lijsten/catalogie transcriberen en hertalen;

ondersteuning van cultuur,

• De boeken en geschriften beschrijven;

recreatie, welzijn en sport in de

• Het resultaat van het onderzoek op de GOS-site plaatsen.

gemeente Gouda.

Dat zoekwerk zal niet beperkt blijven tot de locatie Gouda. Om die reden hebben we hiervoor een bedrag `gevraagd aan de Stichting Jac. Bezemer. Deze subsidie is ons toegekend en we zijn nu bezig studenten te werven voor het onderzoek.

 

7

De heer Bezemer is 18 juni 2008 op 79-jarige leeftijd overleden.

Gossy 201302  

Nieuwsbrief februari 2013

Gossy 201302  

Nieuwsbrief februari 2013