Page 1

G o s s y Nieuwsbrief  van  het  project  GOS   Juli  2012    


Beste vrijwilligers van het project

Gouda op Schrift We hadden niet verwacht al zo snel zoveel nieuws te hebben dat het nodig was om een nieuwe nieuwsbrief uit te laten gaan. Helaas is het nieuws waar we al een tijdje met spanning op wachten nog niet binnen. Het gaat dan over de vraag of we gebruik mogen gaan maken van het geavanceerde transcriptieprogramma, dat ook de onderzoekers een goede structuur kan bieden. Er zijn echter genoeg ontwikkellingen te melden, die het project weer een heel stuk vooruit helpen. In deze brief gaan we wat uitgebreider in op de samenwerking met de Stichting Vrienden van Archief en Librije (SVAL). We vertellen over een programma dat we hebben aangeschaft voor onze website en geven een update van wat er in Hierboven een foto die werd genomen tijdens de eerste

het afgelopen seizoen al is bereikt. Haal de

proefsessie van de fotografiegroep. Het was in het begin

agenda er ook maar even bij, want meteen

wel even improviseren, maar tegenwoordig maken ze

na de zomer, op 6 september houden we

gebruik van de fotografiekamer in het Streekarchief.

een plenaire GOS-bijeenkomst.

GOS sluit zich aan bij de SVAL Na overleg met het Streekarchief heeft de projectleiding van Gouda op Schrift (GOS) aan het bestuur van de Stichting Vrienden van Archief en Librije (SVAL) gevraagd om GOS in hun stichting op te nemen. Het bestuur van de SVAL is daarmee akkoord gegaan. De SVAL heeft tot doel de band tussen het Streekarchief Midden-Holland en het Goudse publiek in brede zin te verstevigen en het Streekarchief in zijn activiteiten te ondersteunen. Het project GOS heeft een vergelijkbaar doel, maar is specifiek gericht op het ontsluiten van handschriften en vroege publicaties over (en/of uit) Gouda tot 1800. Knelpunt binnen het project GOS was de borging van de continuïteit. Het project ontbeerde een juridische en financiële basis. Een meer structurele financiering van het project is alleen mogelijk indien het project onderdeel is van een rechtspersoon. Fondsen subsidiëren in de regel niet de hoofdactiviteit van een organisatie, maar slechts tijdelijke projecten binnen een organisatie. Dit gebeurt dan tot circa 50% van de kosten van het project. Binnen de SVAL is GOS een zelfstandig tijdelijk project. SVAL heeft immers andere hoofdactiviteiten (subsidiëren van boekrestauraties, aankoop van speciale boeken, subsidiëren van onderzoek, organiseren van cursussen). SVAL is bereid bij te dragen in de niet gesubsidieerde kosten. GOS legt regelmatig verantwoording af over de voortgang en de kosten van het project, maar blijft zelfstandig opereren binnen de SVAL.

2


De stand van zaken Hieronder een overzicht van het werk dat, voorzover bij ons bekend, al door de verschillende transcriptiegroepen is verzet. De grotere handschriften zijn verdeeld over meerdere groepen. Manuscript of boek

pers

transcriptie

her/vertaal

teksteditie

onderzoek

website

gereed 2011

80 van 160

begonnen

Een beetje

ms+transc

Nederlands Franco de Vrije

4p

Adriaen Verreyck

18 p

>100 van 309

gepland

gepland

Een beetje

zie oproep

Theodoor van Abbesteeg

14 p

>110 van 214

gepland

begonnen

Een beetje

zie oproep

Berecht vant Tucht-Huys

2p

gereed mei

gereed

gereed

Bijna af

bk+transcr

Kroniek Margaretha conv.

3p

gereed

gereed

begonnen

begonnen

gepland

Kroniek Brigitta convent

2p

bezig

bezig

onbekend

onbekend

onbekend

Latijn

In totaal werken in het project momenteel ruim 50 vrijwilligers in de verschillende werkgroepen en disciplines.

We vinden dit een heel mooi resultaat voor een halfjaar, waarin bovendien de opstart plaats vond. En dan hebben we het nog niet eens over de hoeveelheid werk in voorbereiding, waarover wij nog geen bericht ontvangen hebben. Buiten beeld blijven in dit overzicht ook de groepen die niet direct transcriberen of hertalen, maar er wel voor zorgen dat de transcriptie wordt voorbereid en daarna verder wordt uitgewerkt. Te denken valt dan aan de fotografiegroep, de groep die de teksteditie doet, de onderzoeksgroep en niet te vergeten de computergroep.

Oud nieuws uitgelicht (herhaling)

Bladerboeken

Een website met oude teksten spreekt niet

Het is leuk om een boek virtueel te bekijken.

iedereen aan. Dat betekent dat we iets speciaals

Als je er ook nog doorheen kunt bladerenen en

moeten doen om mensen warm te laten lopen

zelfs virtueel de bladzijden om kunt slaan, dan

voor onze website. De gedachte was om links te

krijg je een goed beeld van het gehele boek.

leggen tussen heden en verleden. Daarmee kun

Dat leek voor www.goudaopschrift.nl dus een

je een gebeurtenis uit het verleden in het nieuws

aardige optie. Toen we onlangs een goed

van deze tijd plaatsen. Zo viel de eerste open-

programma daarvoor ontdekten, gingen we

bare bijeenkomst van het Boek & Drukkers Gilde,

meteen aan de slag met de gratis versie ervan.

samen met de datum van Gheraert Leeu ‘s eerste

Een probleem was wel dat je veel reclame te

druk, op 24 mei. We hopen dat er een vrijwilliger

zien kreeg. Bovendien was er in de gratis optie

is die in de transcripties op zoek wil gaan naar

slechts 1 gigabyte (GB) beschikbaar voor

boeiende passages en daar kort wat over wil

opslag. De SVAL bood uitkomst en stelde een

schrijven. De tijd van het jaar (feestdagen,

bedrag beschikbaar. Dankzij hen hebben wij nu

seizoen) of een bepaalde gebeurtenis of een

15 GB aan opslagruimte en de reclame is

gebouw kunnen daarvoor als inspiratie of

verdwenen. Lees hierna over de verdere

bruggetje dienen. Meer informatie bij Elisabeth.

plannen en hoe u daar bij kunt helpen.

3


Vrijwilligers nodig voor bladerboeken GOS heeft nu een programma, waarmee we de boeken die we fotograferen integraal op de website kunnen zetten. Dit gebeurt los van de foto’s die verbonden worden aan de transcriptie en de hertaling. Er is al een proef gedaan met het nieuwe programma. Je kunt het bekijken via de link www.goudaopschrift.nl/varia/tuchthuis/kort-berecht.html . Naast het gemak en het leesplezier dat we er van zullen hebben, moet er toch eerst nog wat werk worden verricht voordat de boeken in het programma gezet kunnen worden. De foto’s van de bladzijden moeten worden bijgesneden (dit gebeurt per foto) en het formaat moet worden aangepast (dit kan met meerdere foto’s tegelijk). Als de foto’s bewerkt zijn hoeven ze alleen nog in een pdf bestand gezet te worden. Het bladerboekprogramma maakt er dan automatisch een mooi boek van. GOS is daarom op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen met het bijsnijden en verkleinen van de gefotografeerde pagina’s. GOS schaft daarvoor enkele exemplaren aan van Photoshop Elements (PSE). Die worden beschikbaar gesteld aan degenen die zich met de bovengenoemde fotobewerking bezig willen houden. Je krijgt instructie over de onderdelen van PSE die voor het bladerboek van belang zijn. Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, dan kan dat via ons email adres.

Uitnodiging voor donderdagavond 6 september 2012 Na de eerste bijeenkomst in november was het duidelijk dat daar een vervolg op moest komen. De projectplannen die tot nog toe zijn geschreven en als gevolg van gewijzigde omstandigheden weer zijn aangepast, vermeldden dan ook altijd dat er één of twee keer per jaar een plenaire bijeenkomst zal worden gehouden. De datum weet u nu. Wij zorgen voor een goed programma. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid een lezing worden. En daarna zijn er drankjes en hapjes.

De eerste GOS bijeenkomst eind november 2011, in de lezingenzaal van de Openbare Bibliotheek.

4

Gossy 201207  

Nieuwsbrief juli 2012

Gossy 201207  

Nieuwsbrief juli 2012