Page 1

Gossy Nieuwsbrief van  het  project  GOS  


Beste vrijwilligers van Gouda op Schrift Voor de meesten van jullie is het is alweer een tijd geleden dat we contact hadden. Jullie zijn bezig in de eigen groepjes en wij zijn hier doende om werkzaamheden voor te bereiden. Inmiddels komt er ook steeds meer werk uit de groepjes binnen dat om een vervolg vraagt. Er wordt door jullie echt hard gewerkt en dat begint ook op de website zijn vruchten af te werpen. Het is zeer de moeite daar af en toe even te gaan kijken. Overigens twitteren we op de site ook wekelijks een aantal interessante nieuwtjes via @goudaopschrift.

Hierboven een foto die werd genomen tijdens het ontstaan van transcriptiegroep Vereijck 2.

Website

Twitter

De website van het project is nog niet echt online.

We proberen ook te werken met de nieuwe

Toch zien we dat het aantal bezoekers stijgt. Er

media. We hebben daarom sinds kort een

valt natuurlijk ook iedere keer wat meer te

Twittertaccount geopend:

bekijken want de website komt er steeds completer

@goudaopschrift

uit te zien.

We zetten daar een paar keer per week

De eerste transcriptie en hertaling in het kader van

nieuwtjes op. Die berichten gaan over

GOS is inmiddels klaar en momenteel wordt het

boeken of hebben een relatie tot Gouda.

resultaat op de website gezet (zie verderop).

We kiezen zoveel mogelijk onderwerpen

We krijgen van vele kanten gelukkig complimenten

waarvan we denken dat ze de vrijwilligers

over de opzet, dat geeft ons de overtuiging dat we

en andere bezoekers van de website zullen

op de goede weg zijn. Ondertussen werken we

interesseren. U vindt ze rechts onderaan

stug door en we hebben daarvoor nog wat hulp

op bijna elke pagina van de website.

vanuit de vrijwilligers nodig.

Wanneer u een Twitter account hebt, dan

In deze nieuwbrief staat daarom een oproep om

kunt u ons natuurlijk gaan volgen. Op die

mee te werken aan een nieuwe rubriek.

manier kunnen ook anderen weer kennis maken met Gouda op Schrift.

Â

2 Â


24 mei 2012 Precies 535 jaar geleden, op 24 mei 1477 drukte de wereldberoemde Goudse drukker Gheraert Leeu zijn eerste boek aan de Markt in Gouda. Sinds kort bestaat het Gouds Boek&Drukkers Gilde, dat Gouda weer op de kaart wil zetten als stad van boekdrukkers. Op 24 mei hielden zij hun eerste openbare bijeenkomst in de Jeruzalemkapel. Na een introductie door Jan Willem Klein over Gheraert Leeu werd een kort bezoek gebracht aan een aantal plaatsen in de stad die een relatie hadden tot Leeu. Boekhandel Verkaaik heeft een etalage gewijd aan het Goudse boek&drukkers verleden. In het Gouds Museum is een kleine tentoonstelling gewijd aan Leeu.

Oud nieuws uitgelicht Toen ik (EV) 12 jaar geleden in Gouda kwam wonen, kreeg ik van een familielid de facsimile editie van de Beschrijving der stad Gouda van Ignatius Walvis. Dat stond mooi in de kast, maar meer dan een paar blikken heb ik er toen niet in geworpen. Ik stuitte al gauw op de lange opsom-mingen. Allemaal namen die me niets zeiden. Ze doofden het beetje belangstelling dat ik nog had. Anderhalf jaar geleden volgde ik de cursus paleo-grafie. We transcribeerden de Stadsbeschrijving van Gouda door Franco de Vrije. Elke nieuw te transcriberen bladzijde riep om meer informatie. En jawel, Walvis zwerft nu samen met andere Goudse boeken constant door mijn huis en vertoont al ezelsoren. Helaas zullen de meeste Gouwenaren net zo reageren als ik indertijd, wanneer ze in aanraking komen met oude beschrijvingen van Gouda. Jammer voor onze website, want daar zullen nu juist veel van dergelijke beschrijvingen te vinden zijn. Misschien kunnen we onze stad- en streekgenoten een handje helpen, door hun interesse te wekken in het Goudse verleden. En zo kwamen we op het volgende idee: Er zijn altijd links te leggen tussen heden en verleden. Daarmee kun je een gebeurtenis uit het verleden in het heden plaatsen en in het nieuws van deze tijd: Zoals de eerste openbare bijeenkomst van het Boek & Drukkers Gilde, die samenvalt met de datum van Gheraert Leeu ‘s eerste druk, op 24 mei. Dat kunnen we op onze site ook gaan doen: Stel, er is net een enorm onweer geweest. Wij kunnen daarop inhaken door aandacht te vragen voor de beschrijving door Van Abbesteegh van het vreselijke onweer dat in 1538 de St Jans vernielde. Paralellen kunnen getrokken worden als het gaat om seizoenen, feestdagen en andere gebeurtenissen. Of zomaar omdat we het gewoon leuk vinden om een passage met anderen te delen. We hopen dat er een vrijwilliger is die in de transcripties op zoek wil gaan naar boeiende passages. Het is de bedoeling dat er een kort stukje over wordt geschreven, dat met de betreffende passage op de website wordt gezet. Aanmeldingen en vragen zijn welkom op ons emailadres.

3


Eerste transcriptie is af De eerste transcriptie in het kader van GOS is af en wordt momenteel op de website gezet, onder Varia. Het gaat om het Kort Berecht vant Tucht-Huys. Een toneelstukje dat werd opgevoerd bij de opening van het Tuchthuis in 1612. Dat doet terecht vermoeden dat het vermanend van toon is. Het is geschreven door schoolmeester J.van Vennip, die er een prachtig werkje van gemaakt heeft. De druk is versierd met mooie balken die de pagina’s opfleuren. De eigenaar, de Leidse Universiteitsbibliotheek gaf ons toestemming voor de publicatie.

Onderzoek De vrijwilligers die onderzoek gaan doen, hebben een duidelijke infrastructuur nodig. Daartoe wordt momenteel gewerkt aan een database waar de onderzoekers de vragen kunnen halen, de antwoorden kunnen invullen en aan anderen voorleggen. Er heeft zich echter een mogelijkheid voorgedaan om gebruik te maken van een geavanceerd programma. We zouden dan een prachtige oplossing hebben voor samenwerking op alle aspecten van transcriptie, editie en onderzoek. We richten onze pijlen op dit programma en proberen te bewerkstelligen dat het project het mag gaan gebruiken. In de hoop dat ons dat gaat lukken, hebben we de ontwikkeling van de onderzoekswebsite even op een lager pitje gezet. We laten het weten als er nieuws is.

Eén van de vrijwilligers bij Gouda op Schrift is grafisch ontwerper. Hij ontwierp voor ons dit logo dat u geleidelijk aan vaker zult tegenkomen in onze publicaties.

 

4

Gossy 201205  

Nieuwsbrief mei 2012

Gossy 201205  

Nieuwsbrief mei 2012