Page 1


Inhoud

In deze mediaplanner

Kalender

3

Tarieven

4

Specials

5&6

Online

7

Social media

8

Nieuw in 2013

9 & 10

Contactinformatie

2

Anneke de Pater

Judith Kokshoorn

0182 - 322 451 anneke@goudamediagroep.nl

0182 - 322 454 judith@goudamediagroep.nl

Bereikbaar: Maandag t/m donderdag. Vrijdagochtend.

Bereikbaar: Maandag, donderdag en vrijdagochtend.

Zorg- en Ziekenhuiskrant Crabethstraat 38-D 2801 AN Gouda T (0182) 322 456 F (0182) 322 466 E info@ziekenhuiskrant.nl

facebook.com/ziekenhuiskrant

twitter.com/ziekenhuiskrant


kalender

2013 Verschijningsdata Zorg- en Ziekenhuiskrant

januari 9 23

juli

Lancering nieuwe rubrieken

augustus

Ouderenzorg

20

Bijlage Zorg en ICT beurs &

15 29

Slechtziendenkrant

Voeding Hulpmiddelen

Hulpmiddelen Ouderenzorg

oktober

23

Hygiëne met aandacht voor Global Handwashing Day Voeding

november Werken in de zorg met aandacht voor Dag van de Verpleging

6 20

Werken in de zorg Nieuwbouw/Brandveiligheid

Scholing en Training Nieuwbouw/Brandveiligheid

juni

3

11 25

9

met aandacht voor Dag van de Bouw

12 26

Slechtziendenkrant

Open dag Zorg en Welzijn

mei 1

Innovatie

september

april

3 17

7 28

Hygiëne

maart 6

Voeding

Slechtziendenkrant

februari

6 20

17

december

4 18

Scholing en Training Hulpmiddelen

Hygiëne Privé kliniek

In elke editie van de Zorg- en Ziekenhuiskrant staat in het hart van de

De deadline voor aanlevering van materiaal is altijd op de

krant een ander thema centraal. Zie voor meer informatie pagina’s 6 &7.

donderdag voor de verschijning.


Tarieven

In de Zorg- en Ziekenhuiskrant Publicatie in één van onze edities is op diverse manieren mogelijk. Benieuwd naar de verschijningsdata? Zie pagina 3 van deze mediaplanner. De Zorg- en Ziekenhuiskrant wordt op twee manieren verspreid onder haar lezers. Via displays in de personeelsrestaurants en koffiekamers hebben alle medewerkers in het ziekenhuis de beschikking over de nieuwste editie. Het tweede gedeelte van de oplage wordt geadresseerd verstuurd naar alle hoofden van afdelingen en beslissers in de ziekenhuizen en zorginstellingen.

Voorpagina en rubriekspagina

Advertentie

C02

Voorpagina Nr.

formaat

breedte

A01 A02 A03

1 koloms staand 63 1 koloms liggend 130 1/24 63

hoogte (mm)

Prijslijst

118 57 57

€ 927 € 927 € 515

A01

C02

Advertentiepagina Nr.

formaat

breedte

Ba01 B01 B02 B03 B04 B05

264 1/1 achterpagina 1/1 264 1/2 liggend 264 1/2 staand 130 1/3 264 1/4 130

hoogte (mm)

Prijslijst

362 362 179 362 118 179

€ 3.605 € 2.315 € 1.285 € 1.285 € 1.030 € 875

C04

A02

A03

C06

Advertentiepagina’s

B02

B03 B01

Rubriekspagina Nr.

formaat

breedte

C02 C02 C04 C06

63 1 kolom staand 1 kolom liggend 130 63 1/24 130 1/6 staand

hoogte (mm)

Prijslijst

118 57 57 118

€ € € €

490 490 255 770

B05

B04

Bij plaatsing op de wisselende rubriek (pagina 4) of in één van de specials geniet u 20% korting. Wilt u meerdere keren plaatsen? Neem contact op met één van onze media adviseurs voor de staffelkorting!

Agenda Onze agendapagina staat open voor bedrijven en organisaties die hun congressen, seminars, beurzen e.d. bekend willen maken onder een groot publiek. Een vermelding op de agenda bestaat uit een titel met daaronder maximaal 6 subregels. Tarief: € 50,= per plaatsing. De agenda wordt ook gepubliceerd op onze website. Verder is het (tegen extra betaling) mogelijk dat het agendabericht

4

wordt verspreid via Twitter.

B03

B06


Specials

In elke editie van de Zorg- en Ziekenhuiskrant besteden we in het hart van de krant aandacht aan een bepaald thema. Dit zijn stuk voor stuk specials die gaan over belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen in de zorg. In de special gaan we dieper in op een onderwerp door bijvoorbeeld interviews. Daarnaast is er publicatie ruimte voor bedrijven en ziekenhuizen die verbonden zijn met dit onderwerp. Aan sommige thema’s besteden we zelfs twee of drie keer per jaar een special.

Hulpmiddelen

Hygiëne (Met dossier wondzorg)

Welke producten, technieken of andere ideeën

In de afgelopen jaren is de zorg vaak in het nieuws geweest in

dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van

verband met hygiëne. Vooral virussen, bacteriën,

leven van de patiënt en de arbeidssituatie van het

insectenplagen, infectiepreventie en verontreinigde

medische personeel?

operatiekamers kwamen in het nieuws.

17 april, 11 september en 18 december

Wat kan er beter, wat gaat er goed en wat is er nodig? 20 februari, 12 juni, 9 oktober

Zorg & ICT

Nieuwbouw & Brandveiligheid

Op afstand patiënten monitoren, robots aan het

De zorg blijft vernieuwen en daarmee ook verbouwen.

bed en een elektronische vastlegging van

Bestuurders van zorginstellingen dragen een grote

patiëntgegevens. ICT krijgt binnen de zorg een

verantwoordelijkheid voor hun patiënten. Ook op het gebied

steeds belangrijker rol. We besteden daarom

van brandveiligheid. De regels uit het Bouwbesluit 2012

aandacht aan de beurs Zorgtotaal die van 13 tot

worden eenvoudiger, maar zijn ook lastig interpreteerbaar.

en met 15 maart wordt gehouden. Zorgtotaal is de

In deze special dus niet alleen maar de nieuwe afdelingen en

grootste vakbeurs in Nederland voor

prachtige foto’s, ook uitleg en aandacht voor de belangrijke

professionals werkzaam in de zorg. De beurs biedt

regels die de zorg veiliger proberen te maken.

een compleet aanbod van de nieuwste producten

29 mei en 20 november

en diensten voor de intramurale- en de thuiszorg. ICT maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. 6 maart

5

20%

Bij plaatsing in één van de specials geniet u het hele jaar door 20% korting op onze advertentie tarieven.


Specials

Ouderenzorg

Privé kliniek

Het aantal ouderen in de zorg neemt toe en zal in

Geprivatiseerde klinieken in de zorg bestaan al langere tijd.

de toekomst blijven groeien. In de zorg hebben

Nu is er echter ook een opkomst te zien van het

ouderen vaak behoefte aan bijzondere en

aantal ziekenhuizen dat een aparte locatie opent voor één

specifieke zorg. In deze special vindt u alle

of twee specifieke specialismen.

informatie van de speciale medische zorg tot

26 juni

revalidatie en de oude dag. 6 februari en 25 september

Scholing en Training De medische behandelingen, en de apparatuur

Speelt in op de vragen en behoeften van

veranderen. Scholing in de zorg is belangrijk en

honderdduizenden die vaak op latere leeftijd zo slecht gaan

daarom besteden wij twee keer per jaar aandacht

zien, dat een gebruikelijke bril onvoldoende meer kan

aan trainingen, masters en andere opleidingen.

corrigeren. De voor hen nu nog ‘wazige wereld’ van het veel

Welke opleidingen bieden doorgroei

slechter zien wordt met de Slechtziendenkrant

mogelijkheden? Welke cursussen leren beter om

‘inzichtelijker’.

te gaan met agressieve of bijzondere patiënten?

23 januari, 20 maart en 28 augustus

15 mei en 4 december

(dit thema zal met ingang van 2013 ook elke maand als kleine bijlage verschijnen).

Voeding

Werken in de zorg

Voeding speelt een belangrijke rol in de zorg.

Verschillende banen, leukste collega, interessante vacatures en

De juiste voeding kan dienen ter preventie, maar

mensen in de zorg.

ook de genezing bevorderen. Verkeerde voeding

(dit thema vindt u ook in elke editie als vaste rubriek).

kan het ziektebeeld van de patiënt verergeren en

1 mei en 6 november

daarom is kennis bij het zorgpersoneel essentieel. Sinds 2012 ontvangen ook alle diëtisten van de Zorg- en Ziekenuiskrant een geadresseerde krant. 3 april, 17 juli en 23 oktober

6


In de nieuwsbrief Online

Elke twee weken op maandag verschijnt de digitale nieuwsbrief. Lezers blijven in

Jaargang 7 • nummer 7 • 3 april 2013

‘Natuurlijke keizersnede’

Ziekenhuissterfte wisselt per regio Regionale en culturele verschillen bepalen mede of mensen al dan niet bewust het ziekenhuis mijden als plaats om te overlijden of een dierbare te laten overlijden. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van VUmc (Amsterdam), het NIVEL en St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein). De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in ‘Medisch Contact’.

de week dat er geen krant is, goed op de hoogte van het laatste nieuws. De teller staat op iets meer dan 10.000 lezers en het aantal is nog steeds groeiende. Als er geen afwijkingen of complicaties worden geconstateerd, wordt de baby meteen op de blote huid van de moeder gelegd. Vervolgens worden zij samen afgedekt met een warmtedeken

Publicatie in de nieuwsbrief kan door middel van een banner of artikel.

Als eerste ziekenhuis in Friesland introduceert het Antonius Ziekenhuis (Sneek/ Emmeloord) de ‘natuurlijke keizersnede’. Nadat het kindje ter wereld is gekomen, wordt het zo snel mogelijk bij de moeder op de borst gelegd. “Dit huid-op-huidcontact bevordert de hechting tussen moeder en kind en brengt de borstvoeding beter op gang”, benadrukt gynaecoloog Jeroen van de Riet.

gelegd. Vervolgens worden zij samen afgedekt met een warmtedeken. In principe worden moeder en kind gedurende het eerste uur na de keizersnede niet gestoord.

In de nieuwe opzet controleert de kinderarts eerst de vitale lichaamsfuncties van het pasgeboren kindje. Als er geen afwijkingen of complicaties worden geconstateerd, wordt de baby meteen op de blote huid van de moeder

“Hierdoor kunnen de moeder en haar partner optimaal genieten van hun prille zoon of dochter”, aldus Agnes Haga, unitleider van de kraamafdeling. De keizersnede ‘nieuwe stijl’ verschilt wezenlijk van de traditionele

Thuiszorg

Voeding

De vraag naar thuiszorg verandert. Dat vergt veel van organisaties.

» 05

Huid-op-huidcontact bevordert de hechting tussen moeder en kind

methode. In de oude situatie werd het kindje na de geboorte eerst uitgebreid onderzocht door de kinderarts. Terwijl de baarmoeder en buikwand werden gehecht, werd de baby naar de kraam- of couveuseafdeling gebracht. “Omdat juist het eerste uur na de geboorte heel belangrijk is voor de relatie tussen moeder en kind, hebben we onze procedures aangepast”, verklaart de Sneker gynaecoloog. Een soortgelijke ingreep wordt momenteel al uitgevoerd in het Groningse Martini Ziekenhuis, het Eindhovense Catharina Ziekenhuis en in het Amsterdamse Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

De onderzoekers wilden weten of verschillen in ziekenhuissterfte te verklaren zijn door verschillen in zorgkwaliteit, of dat er ook nog andere factoren zijn die hierbij een rol spelen. Dat laatste blijkt het geval. De onderzoekers hebben de ziekenhuissterfte berekend per tweecijferig postcodegebied (postcode-SMR) en per provincie (provincie-SMR). Ze constateerden zowel grote verschillen in ziekenhuissterfte per postcode als per provincie. Bovendien bleek er een sterke correlatie te bestaan tussen de ziekenhuis-bevolkingssterfteratio (ZBR) per postcodegebied en de postcodeSMR. De auteurs concluderen dat regionale factoren de ziekenhuissterfte en de ZBR beinvloeden. Verschillen in zorgkwaliteit of beschikbaarheid van mantelzorg en hospicebedden, zouden een rol kunnen spelen. Maar ze achten het waarschijnlijker dat regionale en culturele verschillen mede bepalen of mensen het ziekenhuis al dan niet bewust mijden.

Prikstoel Vario

zitten met zorg

Vraag gratis catalogus aan via info@scoremedi.nl

kijk op: scoremedi.nl

Delier

Voeding is een belangrijk medicijn. In deze bijlage blijkt waarom.

» 09

Een delier is geen onschuldige tijdelijke verwardheid en verdient meer aandacht.

» 21

Werken in Duitsland? www.tmi-interim.nl

Nu ook Incompany beschikbaar, max. 40 personen/dag Onderzoek- en behandelbanken

Stralingshygiene niveau 5 A/M diploma

De facilitaire zorgondersteuner www.isscureandcare.com Tel: 030 - 24 24 800

www.medifix.nl t. 013-5111111

Advertentie (banner)

Informatie

T: 0900-9000000 M: info@medusin.nl

N01

Nr.

formaat

breedte

hoogte (px)

Prijslijst

N01 N02 No3

volle breedte 1/2 breedte 1/4 breedte

890 445 220

150 150 150

€ € €

N02

250 150 110 N03

Artikel Wanneer u zelf een tekst wilt aanleveren of publiciteit wenst in de vorm van een telefonisch interview, betaalt u één euro per woord. Er mogen maximaal 200 woorden in de nieuwsbrief worden gepubliceerd. De minimale vergoeding van deze publicatiemogelijkheid bedraagt 175 euro. Dit bedrag is inclusief een foto of logo. Als u een persoonlijk interview wenst met één van onze journalisten rekenen wij daarvoor een toeslag van 150 euro.

www.ziekenhuiskr ant.nl

www.ziekenhuiskrant.nl VERSCHIJN

T TWEEWEK E

LIJKS OP W OENSDAG

EN N VERZORGINGSHUIZ G IN ZIEKENHUIZEN E KELIJKS OP WOENSDA VERSCHIJNT TWEEWE

IN ZIEKENH UIZEN EN V ERZORGING IN NEDERLAND SHUIZEN

Máxima opent VMK-c entrum Netvliescamera Feestelijke opening Livive voor prematuren Jaargang 6 • nummer 19 • 10 oktober

2012

Medisch Dr. Marije Sminia, oogarts in het 3 oktober Centrum Alkmaar heeft woensdag het project de eerste netvliescamera van door New Born Eyes overhandigd gekregen van Hare het Oogfonds, in aanwezigheid van Majesteit de Koningin, beschermvrouw het Oogfonds.

Prinses Máxima brengt

Studenten van de Dansacademie, Hogeschool nieuwe Livive-uniformen.

sterke im­ Het project New Born Eyes wil een blindheid puls geven aan het voorkomen van baby’s kun­ bij kinderen. Bij zeer vroeg geboren ongecon­ nen de bloedvaten van het netvlies bloedingen troleerd gaan woekeren, waardoor loslaten ontstaan. Hierdoor kan het netvlies als gevolg. met blindheid of slechtziendheid die Jaarlijks worden 2000 baby’s onderzocht, van geboren zijn na een zwangerschapsduur geboorte­ minder dan 32 weken of met een Voor 200 gewicht minder dan 1500 gram. Prematu­ baby’s is behandeling noodzakelijk. is de meest ren Retinopathie (of kortweg ROP) bij kinde­ voorkomende oorzaak van blindheid ren in Nederland. een bezoek aan het

Vrouw Moeder Kind-centrum

SKB partner van De Graafschap

(foto John Peters).

Prinses Máxima opende donderdag­ morgen het Vrouw veel als mogelijk samen te verzorgen. Moeder Kind­centrum (onderdeel van per dag bij elkaar. Máxima Medisch Zo lang als nodig Centrum Veldhoven). Het is en hoe complex de zorg centrum ook is.” Voorheen In het nieuwe VMKziekenhuis internationaal is volgens het moest de (SKB) patiëntBeatrix zich aanpassen Het Streekziekenhuis Koningin koploper in ont­met een presentatie van aan de regels van wikkelings­ en gezinsgerichte seicentrum isinalles het van dit van Livive. De act werd afgesloten ziekenhuis. een flashmob de opening “We hebben alles Winterswijk erop is met ingang zorg volgens omgedraaid. het Family Centered Sportgeneeskundig kijken wat er wel via zijn zelfstandig We Care­principe. gericht om zoen, mogelijk is en laten het gezin zo partner Voetpatiënten van Betaald zoveel mogelijk zelf beslissen. voort­ Centrum, medisch risico’s voor de zwangerschap Moeder en veel als BijIn november voorbeeld de zorg vrouwen hoekind blijveneventuele mogelijk hoe laat ze willen bal De Graafschap na de bevallingZo wordt in overleg bepaald samen met de zwangere principe samen geworden. opstaan, wat ze in het durend bewaakt. willen samen. mogelijk centrum zo veilig eten ofvan Wetenschappelijke wanneer er bezoek rond hun zwangerschap de toe­ wordt een sportmedisch verzorgen studies begeleidt entewaar mag komen. tonen aan wie de zwangere Vijverberg. De De datingewik­ zijn patiënt het beter is bepaalt.” Máxima SKB geopend naast stadion voor de ontwikkekan worden begeleid. Hierdoor Medisch Cenmoeder het meest veilig haar zwan­ ling van afspraken komstige niet het kind en trum neemt een het herstel bijzondere positie kelde overdrachten en dubbele van de moeder en waar zij het beste vervolgen“Het als beiden na de in binnen gerschap kan de ziekenhuiswereld. uitgangspunt is dat Er bestaat al een jarenlange relatie tussen SKB geboorte meer nodig. dicht bij elkaar moeder en kind Als niet-academisch zwangerschap wordt Ook na de blijven. De indeling eendoordat kan bevallen. eenheid ziekenhuis de selectiespelers vormen heeft het zowel een van het oude ziekenen De dus ook als Graafschap en kind gelet. Inenhet eenheid intensive care huisgebouw stonden nog goed op moeder handeld medisch doorgeboren voor te vroeg moeten ook worden gekeurd been behandeld voor de die privacy en gastvrije zegt kinderartsEventuele risico’s beschikt Livive worden”, Ziekenhuis benadering in de Alkinderen en een derdeElisabeth neonatoloog ziekenhuis. lijns (acade het Winterswijkse Thilo Mohnsspecialisten weg. In St. mische) functie voor het nieuwe VMKen medischvan dat samen met Thebe vrouwen met centrum hoofd worden over een kraamhotel, van sportspreekuur is alles erop gericht het centrum. “Is zwangerschap speciaal complexe heeft het SKB eeneen zwangerschap. om het gezin kraamhotel hetjaren medisch wordt zo gerund. verantin­ Kraamzorg woord,“Dit dan blijven dan de muren van het ziekenhuis en met binnen maar moeder en kind voortdurend bewaakt 24 uur zal er ook een sportmedisch biedt de luxe en warmte van thuis, het zieken­ gang van november van omgeving veilige de in staat bij wel centrum bij stadion De Vijverberg komen. De wens van de zwangere vrouw hoofd van Livive. worden de huis”, aldus Rich Keijzers, Livive voorop, maar gelijktijdig

voor de Kunsten van Fontys, vieren met

van de Met een flashmob van studenten 28 septemFontys Dansacademie is vrijdag Verlosber feestelijk Livive, Centrum voor in kunde, in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg geopend. ‘Samen Dit gebeurde tijdens het symposium verlos­ veiliger’, over samenwerking tussen een veilige kundigen en gynaecologen voor Bin­ zwangerschap en een veilige bevalling. (eerste nen Livive werken de verloskundigen lijn) vanaf lijn) en de gynaecologen (tweede beoordelen het begin intensief samen. Ze

Werk en Scholing

Voeding

Regierol

Chemotherapie

Prikstoel Vario

Ikea-effect

IN NEDERL AND

Jaargang 6 • nummer

18 • 26 september

2012

Volendammers met kinderwens In Volendam komt een erfelijke aandoeningen aantal ernstige vaker voor dan elders in Nederland. Ouders met een kin­ derwens kunnen vanaf donderdag 27 sep­ tember op een nieuw spreekuur in Volen­ dam laten nagaan of hun genenopmaak de kans vergroot dat hun kind één van deze aandoeningen heeft.

Mensenleven

Het is de eerste keer in Nederland dat toekomstige ouders genetische diagnostiek in deze vorm wordt aangeboden. Het spreekuur wordt gehouden door de verloskundigen in Volendam en artsen van de afdeling Klinische Genetica van het AMC, in samenwerking met het VUmc. Volgens initiatiefnemer dr. Merel van Maarle, klinisch geneticus van het AMC: “Als de ouders met ons in contact komen, kunnen we de kans vaststellen dat een kind met dergelijke ernstige afwijkingen wordt geboren. Dan kunnen ouders weloverwogen hun beslissing nemen. Dit is sinds kort mogelijk omdat van meer en meer ziekten de genetische basis is gevonden en dat genetisch testen eenvoudiger en betaalbaar is geworden.” In Volendam worden naar schatting ruim tweehonderd kinderen per jaar geboren. Omdat er in het dorp met ruim 21 duizend inwoners veel mensen afstammen van slechts zeven oerfamilies, is de kans op een zeldzame genetische ziekte groter dan elders.

Bent u net zo veelzijdig als Vérian? Voor de regio Gelderland

zoeken wij: Verzorgenden

(niveau 3) Interesse? Kijk

op

www.verian.nl

Labstoel 4402 Pur Pro

zitten met zorg

zitten met zorg

Ook zorgpersoneel heeft goede zorg nodig. Dat blijkt wel uit deze speciale bijlage.

actievere en De huidige tijd vraagt om een specialist. andere houding van de medisch

» 03

Medicijn- en verbandwagens

Jaargang 7 • nummer 7 • 3 april 2013

‘Natuurlijke keizersnede’

7

14 28

mrt 11 25

mei 06 21

jul

feb 11 25

apr 08 29

jun 17

aug 19

08 29

Als er geen afwijkingen of complicaties worden geconstateerd, wordt de baby meteen op de blote huid van de moeder gelegd. Vervolgens worden zij samen afgedekt met een warmtedeken

Als eerste ziekenhuis in Friesland introduceert het Antonius Ziekenhuis (Sneek/ Emmeloord) de ‘natuurlijke keizersnede’. Nadat het kindje ter wereld is gekomen, wordt het zo snel mogelijk bij de moeder op de borst gelegd. “Dit huid-op-huidcontact

gelegd. Vervolgens worden zij samen afgedekt met een warmtedeken. In principe worden moeder en kind gedurende het eerste uur na de keizersnede niet gestoord.

1

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda ‘Hoeveel heeft sinds kort gratis is eenVraag een speciaal spreekuur mensenleven waard?’ Over voor dat thema catalogus aan via kwetsbare ouderen buigt STG/HMF met kanker. nieuwe info@scoremedi.nl zich het komenChirurgen volgen vaak niet een de jaar. resultaten werkwijze die aantoonbaar betere kijk op: scoremedi.nl oplevert voor de patiënt.

» 09

» 21

De facilitaire zorgondersteuner www.isscureandcare.com De facilitaire Tel: 030 - 24 24 zorgondersteuner 800 www.isscureandcare.com Tel: 030 - 24 24 800

» 19

» 21

Vraag gratis catalogus aan via info@scoremedi.nl

kijk op: scoremedi.nl

Medicijn- en verbandwagens

www.medifix.nl dag kan zijn ! t. 013-5111111 Ervaar hoe leerzaam een leuke Adv. Ziekenhuiskrant_Medicijnwagen_12.indd

1

Ervaar hoe leerzaam een leuke dag kan zijn !

26-06-12 10:18

26-06-12 10:18

Ziekenhuissterfte wisselt per regio

Verschijningsdata 2013: jan

» 07

www.medifix.nl t. 013-5111111 Adv. Ziekenhuiskrant_Medicijnwagen_12.indd

nieuwsbrief maandag 3 september 2012

bij de ge­ Voeding speelt een belangrijke rol bijlage zondheid. Lees meer in de speciale rond dit thema.

methode. In de oude situatie werd het kindje na de geboorte eerst uitgebreid onderzocht door de kinderarts. Terwijl de baarmoeder en buikwand werden gehecht, werd de baby naar de kraam- of couveuseafdeling gebracht. “Omdat juist het eerste uur na de geboor-

Regionale en culturele verschillen bepalen mede of mensen al dan niet bewust het ziekenhuis mijden als plaats om te overlijden of een dierbare te laten overlijden. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van VUmc (Amsterdam), het NIVEL en St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein). De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in ‘Medisch Contact’.

sep 02 16 30

nov 11 25

okt 14 18

dec 09 23

De onderzoekers wilden weten of verschillen in ziekenhuissterfte te verklaren zijn door verschillen in zorgkwaliteit, of dat er ook nog andere factoren zijn die hierbij een rol spelen. Dat laatste blijkt het geval. De onderzoekers hebben de ziekenhuissterfte berekend per tweecijferig postcodegebied (postcode-SMR) en per provincie (provincie-SMR). Ze constateerden zowel grote verschillen in ziekenhuissterfte per postcode als per provincie. Bovendien bleek er een sterke correlatie te bestaan tussen de ziekenhuis-bevolkingssterfteratio (ZBR) per postcodegebied en de postcodeSMR. De auteurs concluderen dat regionale factoren de ziekenhuissterfte en de ZBR beinvloeden. Verschillen in zorgkwaliteit of beschikbaarheid van mantelzorg en hospicebedden, zouden een rol kunnen spelen. Maar ze achten het waarschijnlijker dat regionale en culturele verschillen mede bepalen of mensen het ziekenhuis al dan niet bewust mijden.

Aanleveren is altijd de donderdag voordat de nieuwsbrief wordt verstuurd. Huid-op-huidcontact

Prikstoel Vario

zitten met zorg


Social media

Twitter Sinds 2012 is de Zorg- en Ziekenhuiskrant ook actief op social media. Twitteraars krijgen zeer regelmatig een bericht over de belangrijkste of opmerkelijkste zaken die spelen in de ziekenhuizen en de wereld van de zorg. Via @ziekenhuiskrant bereiken we veel geïnteresseerden in de gezondheidszorg. Om adverteerders te laten profiteren van al onze volgers op Twitter, versturen wij ook tweets met een commercieel tintje. Let op, deze publicatie mogelijkheid is alleen te gebruiken door adverteerders met een advertentiepakket. Daarnaast twitteren wij alleen nieuws rondom vacatures, beurzen en congressen. Voor meer informatie over het versturen van een tweet naar onze volgers kunt u contact opnemen met één van onze media-adviseurs (zie pagina 2). Op onze Facebookpagina verschijnen vrijwel dagelijks in beeld de wat kleinere nieuwtjes uit de zorgwereld. Ziekenhuiskrant.nl @Ziekenhuiskrant Opening hartcatheterisatie UMC Utrecht: Het UMC Utrecht heeft vijf nieuwe hartcatheterisatiekamers.

Ziekenhuiskrant.nl @Ziekenhuiskrant @Jacqnoordhoek het is een samenspel tusen arts en patient. Als er vertrouwen is en duidelijke info kan de patient en goede keuze maken

Ziekenhuiskrant.nl @Ziekenhuiskrant Op 24 oktober speciale bijlage bij Ziekenhuiskrant rond ‘Zorg ook goed voor jezelf beurs’, van 5 en 6 november in Corpus Oegstgeest.

Jaargang 7 • nummer 7 • 3 april 2013

‘Natuurlijke keizersnede’

Ziekenhuissterfte wisselt per regio Regionale en culturele verschillen bepalen mede of mensen al dan niet bewust het ziekenhuis mijden als plaats om te overlijden of een dierbare te laten overlijden. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van VUmc (Amsterdam), het NIVEL en St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein). De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in ‘Medisch Contact’.

Als er geen afwijkingen of complicaties worden geconstateerd, wordt de baby meteen op de blote huid van de moeder gelegd. Vervolgens worden zij samen afgedekt met een warmtedeken

Als eerste ziekenhuis in Friesland introduceert het Antonius Ziekenhuis (Sneek/ Emmeloord) de ‘natuurlijke keizersnede’. Nadat het kindje ter wereld is gekomen, wordt het zo snel mogelijk bij de moeder op de borst gelegd. “Dit huid-op-huidcontact bevordert de hechting tussen moeder en kind en brengt de borstvoeding beter op gang”, benadrukt gynaecoloog Jeroen van de Riet.

gelegd. Vervolgens worden zij samen afgedekt met een warmtedeken. In principe worden moeder en kind gedurende het eerste uur na de keizersnede niet gestoord.

In de nieuwe opzet controleert de kinderarts eerst de vitale lichaamsfuncties van het pasgeboren kindje. Als er geen afwijkingen of complicaties worden geconstateerd, wordt de baby meteen op de blote huid van de moeder

“Hierdoor kunnen de moeder en haar partner optimaal genieten van hun prille zoon of dochter”, aldus Agnes Haga, unitleider van de kraamafdeling. De keizersnede ‘nieuwe stijl’ verschilt wezenlijk van de traditionele

Thuiszorg

Voeding

De vraag naar thuiszorg verandert. Dat vergt veel van organisaties.

» 05

Huid-op-huidcontact bevordert de hechting tussen moeder en kind

methode. In de oude situatie werd het kindje na de geboorte eerst uitgebreid onderzocht door de kinderarts. Terwijl de baarmoeder en buikwand werden gehecht, werd de baby naar de kraam- of couveuseafdeling gebracht. “Omdat juist het eerste uur na de geboorte heel belangrijk is voor de relatie tussen moeder en kind, hebben we onze procedures aangepast”, verklaart de Sneker gynaecoloog. Een soortgelijke ingreep wordt momenteel al uitgevoerd in het Groningse Martini Ziekenhuis, het Eindhovense Catharina Ziekenhuis en in het Amsterdamse Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

De onderzoekers wilden weten of verschillen in ziekenhuissterfte te verklaren zijn door verschillen in zorgkwaliteit, of dat er ook nog andere factoren zijn die hierbij een rol spelen. Dat laatste blijkt het geval. De onderzoekers hebben de ziekenhuissterfte berekend per tweecijferig postcodegebied (postcode-SMR) en per provincie (provincie-SMR). Ze constateerden zowel grote verschillen in ziekenhuissterfte per postcode als per provincie. Bovendien bleek er een sterke correlatie te bestaan tussen de ziekenhuis-bevolkingssterfteratio (ZBR) per postcodegebied en de postcodeSMR. De auteurs concluderen dat regionale factoren de ziekenhuissterfte en de ZBR beinvloeden. Verschillen in zorgkwaliteit of beschikbaarheid van mantelzorg en hospicebedden, zouden een rol kunnen spelen. Maar ze achten het waarschijnlijker dat regionale en culturele verschillen mede bepalen of mensen het ziekenhuis al dan niet bewust mijden.

Prikstoel Vario

zitten met zorg

Vraag gratis catalogus aan via info@scoremedi.nl

kijk op: scoremedi.nl

Delier

Voeding is een belangrijk medicijn. In deze bijlage blijkt waarom.

» 09

Een delier is geen onschuldige tijdelijke verwardheid en verdient meer aandacht.

» 21

Werken in Duitsland? www.tmi-interim.nl

Nu ook Incompany beschikbaar, max. 40 personen/dag Onderzoek- en behandelbanken

www.medifix.nl t. 013-5111111

8

facebook.com/ziekenhuiskrant

Stralingshygiene niveau 5 A/M diploma

De facilitaire zorgondersteuner www.isscureandcare.com Tel: 030 - 24 24 800

linkedin.com/company/ziekenhuiskrant

Informatie

T: 0900-9000000 M: info@medusin.nl

twitter.com/ziekenhuiskrant


Nieuw in 2013

Grotere verspreiding in de zorg In 2013 krijgt de Zorg- en Ziekenhuiskrant een groter verspreidingsgebied. Vanaf volgend jaar gaan we nog nadrukkelijker de verzorgings- en verpleegtehuizen en ook thuiszorgorganisaties betrekken bij de krant. De zorg verandert in ras tempo. Ziekenhuizen kijken vaker over hun muren heen. Goede ouderenzorg, die al thuis begint, is steeds belangrijker aan het worden. Om ook die ontwikkeling te kunnen volgen gaan we als Zorg- en Ziekenhuiskrant breder werken. Op dit moment krijgen alle besturen en directies van zorginstellingen in het hele land de Zorg- en Ziekenhuiskrant toegestuurd. In 2013 gaan we dat nog groter aanpakken.

De oplage van de Zorg- en Ziekenhuiskrant wordt elke maand verhoogd met een verspreiding via de post naar zorginstellingen in het hele land.

Werkt u in een zorginstelling? Het is ook mogelijk om de Zorg- en Ziekenhuiskrant in een grotere oplage te ontvangen. U kunt de zorginstelling aanmelden voor een display. Zo wordt het mogelijk om per 75 stuks geleverd te krijgen. De kranten die worden geleverd zijn gratis. Voor de levering van de displays betaalt u eenmalig een borg van 80 euro. Aanmelding kunt u regelen door contact op te nemen met de media adviseurs (zie pagina 2) of te mailen naar info@ziekenhuiskrant.nl

9


Nieuw in 2013 Online

Vernieuwde website Voor nieuws vanuit de ziekenhuizen en de gezondheidszorg in het algemeen kunt u dagelijks terecht op onze site www.ziekenhuiskrant.nl. Meerdere keren per dag plaatsen wij hier nieuwsberichten op. In 2013 komt onze nieuwe website online waar u ook filmpjes rondom het laatste nieuws kunt bekijken! Publicatie op de website kan door middel van een banner of een filmpje. (Alle online uitingen worden doorgelinkt naar de website van de adverteerder).

Banner

W02

Nr.

beschrijving

breedte

hoogte (px)

Prijslijst*

W01 W02 W03

klein formaat banner middel formaat banner groot formaat banner

261 261 261

200 400 600

€ 200 € 400 € 600

*Deze prijzen zijn op maandbasis

In 2013 ook filmpjes Op de website van de Zorg- en Ziekenhuiskrant is ook ruimte voor het plaatsen van bedrijfsfilmpjes en filmpjes over een onderwerp uit de zorg. Desgewenst bestaat de mogelijkheid om deze filmpjes te laten vervaardigen door de Gouda Media Groep. Informeer voor meer informatie en de tarieven via info@goudamediagroep.nl of bel met 0182-322456.

10

W01 W03


Crabethstraat 38-D 2801 AN Gouda T (0182) 322 456 F (0182) 322 466 E info@zorgenziekenhuiskrant.nl

zorgenziekenhuiskrant.nl | twitter.com/ziekenhuiskrant | linkedin.com/company/ziekenhu-

MEDIA PLANNER 2013  
MEDIA PLANNER 2013  
Advertisement