Page 28

NYA DOCENTER

MED GENUSFOKUS PÅ FORSKNINGEN Humanistiska fakulteten antog under 2016 åtta docenter. En av dem är Mia Liinason, som blev docent i genusvetenskap. Text: Thomas Melin Foto: Cecilia Hedström

I

sin forskning har Mia Liinason analyserat feministiskt politiskt engagemang i akademi, aktivism och politik. Hon disputerade 2011 med en avhandling där hon undersökte akademisk feminism i Sverige, genom studier av genusvetenskapens institutionella framväxt och kunskapsproduktion mellan åren 1975 och 2010. Avhandlingen visar att etableringen av genusvetenskap som ämne har skapat ett utrymme för produktion av oppositionella kunskaper i akademin. − Men jag fann också ett antal paradoxala effekter i samband med denna framgång för feministisk kunskapsproduktion, bland annat exempel på att genusvetenskaplig forskning har bidragit till att förstärka rådande diskurser omkring etnicitet, genus, kön och sexualitet, säger hon. Under sin tid som postdoktor och

universitetslektor har Mia Liinason fördjupat sitt intresse för frågor om frågor om kunskap, politik, rättvisa och förändring. Hon har utvecklat en självständig forskningsprofil, där hon visar att feministiska akademiker, kvinno-organisationer och feministiska gräsrotsrörelser tar plats som betydelsefulla aktörer i samhället, genom ett komplext förhållande till regeringspolitik, expertkunskap, nyliberala marknader och till nationella gemenskaper. 2016 gav Mia Liinason ut boken Hoppets politik. Feministisk aktivism i Sverige idag tillsammans med forskarkollegan Marta Cuesta. I den disku-

28

HUMANISTEN

Humanisten årsmagasin 2016  
Humanisten årsmagasin 2016  
Advertisement