Page 1

BLI DU


38 000 STUDENTER

1

NOBELPRIS

LIKABEHANDLING På Göteborgs universitet är alla välkomna. Som första universitet i Sverige är delar av vår verksamhet HBTQ-certifierade. Universitetet deltar också i West Pride, både i paraden och med olika programpunkter under veckan.

HÅLLBAR UTVECKLING Göteborgs universitet är miljöcertifierat och har som målsättning att bli ett av Europas ledande universitet inom hållbar utveckling. Vi bedriver mycket forskning inom hållbar utveckling och har Sveriges bredaste utbildningsutbud inom området.

DU LÄR DIG DET SENASTE Oavsett vilket ämne du läser så kommer du att möta lärare som också är framstående forskare och som verkligen är engagerade i sitt ämne. På så sätt får du ta del av det senaste inom ett forskningsområde. Många utbildningar har dessutom en nära koppling till företag eller myndigheter inom området. På så vis blir du även uppdaterad på vad som sker utanför universitetet.

THE PHOT

OS ON TH

IS SPRE AD

: JOHAN W INGB

ORG


DU

EN BRA PLATS ATT BLI

Göteborgs universitet är ett cityuniversitet med fem campus i centrala Göteborg. Du kan välja bland 1 400 kurser och 190 program. Men framför allt finns här en miljö som låter dig utforska och få nya perspektiv. Välkommen till en plats där du kan bli du.

MITT I STAN OCH NÄRA NATUREN Göteborg har en härlig stadspuls. Här kan du se kända artister, äta god mat, shoppa, gymma eller gå på en utställning nästan när som helst. Ofta är det något extra på gång som till exempel Way out West, Göteborgs filmfestival, eller Bokmässan. Mitt i vintern får vi lite extra ljus i mörkret när Julstaden traditionsenligt lyser upp centrum. Samtidigt är naturen nära var du än håller till. Djupa skogar eller klippor? Motionsspår, klättring eller bara lugn och tystnad? Närheten gör att du lätt tar dig till ditt favoritställe. Varför inte ta med en bok och slå dig ned på ett av alla våra mysiga caféer. Här finns något för alla.

INNEHÅLL ATT PLUGGA PÅ UNIVERSITETET............................4 STUDENTLIVET I GÖTEBORG........6 BOSTÄDER...................................7 UTBILDNINGSOMRÅDEN: Ekonomi & juridik..........................8 IT...............................................10 Konstnärliga utbildningar............. 12 Kultur, religion & historia............. 14 Medicin, tandvård, vård & hälsa...............................16 Naturvetenskap & matematik..... 18 Samhälls- och beteendevetenskap...................20 Språk........................................22 Lärarutbildning & pedagogik.......24 UTLANDSSTUDIER..................26 PROGRAM...............................28 SÅ SÖKER DU..........................30


NÄR PASSIONEN BLIR ENS YRKE ”Det pratas ibland om musik som ett onödigt ämne. Så ser inte jag det. Jag ser vilken stor potential det har, och det går att väva in svenska, matte och engelska i musiken. Jag brinner verkligen för musikämnet, det är en viktig fråga för mig.”

Harald Mandorf är inne på sin femte termin på grundlärarprogrammet. Han blir färdig mellanstadielärare i januari 2020, med sitt favorit­ ämne musik som särskild inriktning. Om han inte tar ett studieuppehåll. Han har länge tyckt att läraryrket varit attraktivt, och eftersom han kan kombinera det med sitt stora musikintresse känns det helt rätt. När han är klar med studierna blir han mellanstadielärare med ämnena svenska, engelska, matte och musik och är den enda i sin klass av 50 studenter som blir musik­lärare.

Ingen dag är den andra lik Utbildningen varvas med mycket praktik. Han har trivts bra med de perioderna, de har fått honom att inse att han har valt rätt yrke. – På praktiken kommer vi in i en etablerad verksamhet där allt redan är planerat. Det är kanske inte optimalt för att jag ska få känna på

4

min lärarroll, men så är det, det blir att hänga på och forma sig efter de projekt som redan pågår. Det ska bli så kul att få driva allt det här helt själv sedan. Det bästa med att vara lärare är att ingen dag är den andra lik. Det händer saker varenda dag.

Plugga musik är det bästa jag har gjort Studenter som läser till lärare pluggar en stor del av sin tid i det område som kallas Pedagogen. När de sedan läser sina olika ämnen befinner de sig ofta på andra campus som också ligger i centrala Göteborg. Alla praktiska och estetiska ämnen som lärarstudenterna väljer läser de under en termin. – Jag läste musik en hösttermin på Artisten. Det är det bästa jag gjort, jag lärde mig så mycket. Vägen till lärare har inte varit spikrak. Harald började på grundlärarprogrammet direkt efter gymnasiet, men hoppade av efter knappt en halv termin eftersom han var skoltrött.


LÄSA OCH SK RIV UNIVERSITETE A PÅ T Universitets världen kan kanske känn främmande as till en början, när du förvän tas läsa och skriva akad emiska text svenska oc er p å h engelska på en högre än på gymna ni vå siet. För at t underlätta d studier erbju ina der Götebor gs univer sitet stöd i form av videoklipp, språkhandle ning och före dläsningar.

– Det var bra. Jag behövde verkligen den tiden för att få tillbaka motivationen. Jag jobbade i en förskola i tre terminer, och extraknäckte som musikproducent. Sedan började jag om på ruta ett. Då var jag beredd och visste vad som väntade. Han jobbar mycket vid sidan av, pluggar i veckorna och jobbar på helger. Det blir tufft ibland. Att läraryrket är rätt är han säker på, och han trivs väldigt bra. – Jag vill verkligen bli färdig lärare.

GYMNASIET VS UNIVERSITETET Våra studenter säger ofta att den största skillnaden de upplever mellan gymnasiet och universitetet är att de nu behöver ta mycket mer eget ansvar. Det är ingen annan som påminner om inlämningsuppgifter eller att plugga inför tentorna. Samtidigt ger det stor frihet att planera sin egen tid.

ask.gu.se/s

tudent

SÅ FUNGERAR STUDIERNA Oftast är det undervisning på dagtid, men det finns även kurser som ges på kvällstid, helger och distans. De är bra för dig som vill kombinera dina studier med annat, eller som inte bor i Göteborg. Det är vanligt att läsa på helfart, alltså 30 högskolepoäng per termin. Då förväntas du lägga ner 40 timmar per vecka på dina studier. Det finns även kurser som går på halvfart eller kvartsfart. Undervisningen sker i form av exempelvis seminarier, laborationer och grupparbeten. En stor skillnad mot gymnasiet är att den lärarledda undervisningen oftast är en mindre del av studierna. Du får istället ta eget ansvar för att läsa in litteratur och lösa olika uppgifter, ensam eller tillsammans med kurskamrater. Alla kurser har någon form av examination (prov) i slutet av kursen. De vanligaste formerna är tentamen (skriftligt eller muntligt prov), inlämningsuppgifter, grupparbeten och uppsatser.

5


BETYDLIGT MER ÄN EN STUDENTSTAD Jacqueline Léong var taktisk när hon valde var hon ville plugga juridik. Det blev Göteborgs universitet och hon vet nu att hon verkligen vill stanna kvar i Göteborg efter studierna. Hon vill jobba och leva här. För det första finns juristprogrammet i ett begränsat antal städer. Jacqueline kollade hur programmet var upplagt på olika universitet. Hon var dessutom säker på att hon inte ville bo kvar i Örebro, eller i någon stad som var mindre. Det stod mellan Stockholm och Göteborg och hon hade släkt här, och tyckte att stan hade mer karaktär och personlighet. – Göteborg är en mycket bättre stad att plugga i än man kanske tror, i och med att man är mitt i stan och det inte är särskilt långt någonstans, säger Jacqueline. 6

När det var dags att börja den första terminen hade hon panik när det gällde boendet. – Jag la upp en annons bland kompisar på sociala medier, frågade om det var någon som kände någon, gick med i Facebookgrupper, och fick boende i andra hand. Då var hon 19 år och hade aldrig varit hemifrån särskilt länge, så allt var nytt – att flytta hemifrån och till en ny stad och börja på universitetet. Efter ett halvår fick hon en studentlägenhet via SGS (Stiftelsen Göteborgs studentbostäder). Hon hade vetat ett år innan att hon ville till Göteborg, och hade ställt sig i kö.

Ny stad – nya kompisar – Det kändes lite oroligt i början, jag tänkte att jag kommer att bli så ensam. Men alla som flyttar hit vill ju ha kompisar. Sedan har allt varit över förvän­ tan, jag är väldigt nöjd med mitt val. För den som vill så finns det sjukt mycket att göra här. Hon säger att nästan all hennes vakna tid är i skolan, för att hon pluggar eller har något engagemang på något sätt. Hon är kåraktiv och


är engagerad i spexet, har star­ tat en foto­förening, är projekt­ledare i arbetsmarknads­ mässan och har suttit i styrelsen för program­ föreningen Juridiska Föreningen. Hon har jobbat för ett av kårföretagen, har varit kårjurist och gett gratis juridiska råd. – Jag har ett annat liv också, går ut och äter gott med kompisar och jag älskar att gå på teater. Sen får vi inte glömma att det händer ju extremt mycket roligt här i stan på sommaren.

Bygger nätverk – Jag vet att jag verkligen vill stanna kvar här och jobba, som skattejurist kanske. Man kan bygga nätverk medan man pluggar och många studenter stannar. Jag kommer att känna folk i min bransch från min tid som student, som också stannat kvar här i Göteborg, så det finns fantastiska möjligheter.

TA DIG RUNT I Göteborg kan du lätt ta dig mellan föreläsningssalen, träningen och favorithänget. Hyrcyklar finns på närmare 70 ställen och vi har många cykelvägar. Om du inte är sportigt lagd finns spårvagn eller buss.

BOSTÄDER STUDENTLIVE

T

G öte b o rg ha r et t hä rlig t stud en tliv! allt so m hä U töve r nd er i st ad en fin ns d et m fö re ni ng ar, as so r av p ub ar o ch ar ra ng em an g stud en t­k år kn ut na till er na . Fö r at t få g re p p o ka n vi tip sa m allt i b ö rj o m at t d el ta an i S tu d en t G – vä lko m st p öte b o rg ro g ra m m et m ed te ater sp o rt ak ti vi b es ö k, te te r, q uizk vä ll o ch in te m vä lko m st fe in st en st . S tu d en t G öte b o rg p ve cko r o ch åg år un d er fle ra d u ka n p lo ck a ut ju st d in a g ul d ko rn.

I Göteborg är det ganska svårt att hitta bostad snabbt, särskilt i de centrala delarna. Så börja leta i tid. Du kan sätta upp dig i kö till studentlägenheter från det år du fyller 17 år. För att köa behöver du inte vara antagen till studier, däremot kan du inte få en lägenhet innan du är antagen. Det finns naturligtvis också vanliga lägenheter och privata rum att hyra, men även här gäller det att börja leta i tid. utbildning.gu.se/bostad

7


EKONOMI & JURIDIK Med kunskaper i ekonomi eller juridik får du möjlighet att göra skillnad. Du kan påverka hur näringsliv, organisationer och myndigheter agerar i frågor som är viktiga för samhällsutvecklingen.

8


Ekonomi och juridik är breda områden och det finns väldigt mycket du kan arbeta med efter examen. Många som läser ekonomi och juridik blir ledare och besluts­ fattare. Från utbildningen får du med dig kunskaper och verktyg som behövs för att kunna bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle. En viktig del av utbildningen är att tränas i kritiskt och självständigt tänkande. Eftersom dina föreläsare också är forskare blir detta naturligt. Vårt mål är att du ska ifrågasätta de argument som presenteras för dig, och sedan kunna formulera dina egna argument utifrån fakta, logiskt tänkande och värderingar.

Din framtid – och världens Hållbarhet är viktigt för världen, för många arbetsgivare och för din professionella utveckling. Därför ingår hållbarhet i alla våra program på grundnivå. Att få ett internationellt perspektiv lägger vi stor vikt vid, och det avspeglas i utbildningarnas innehåll. Du har även möjlighet att läsa en termin vid något av våra 160 partneruniversitet runt om i världen. Genom vårt nära samarbete med näringsliv och samhälle möter du personer som jobbar med ekonomi eller juridik genom hela din utbildning. De kan till exempel dyka upp som gästföreläsare, när du ska skriva uppsats eller på studentkårens arbetsmarknadsmässor. Det gör att du får insyn i olika yrkesroller och företag vilket hjälper dig att ringa in vad du själv vill arbeta med. För att hitta din väg ut i arbetslivet kan du också ta hjälp av vår Career Service. Där finns certifierade coacher som hjälper dig med allt från utformning av CV till karriär­ planering och personlig utveckling. Som enda skola i Sverige är Handelshögskolan ackrediterad av de tre viktigaste kvalitetssystemen för handelshögskolor – EQUIS, AACSB och AMBA. Det är ett bevis på att vår forskning, utbildning och samverkan med samhället håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv.

YRKEN (några exempel) Analytiker Banktjänsteman Controller Ekonomiansvarig Hållbarhetscoach Inköpare Jurist Managementkonsult Revisor Rådgivare Samhällsplanerare Skatterådgivare På gu.se ka n du läsa om fler yrken, ä m n e n oc h utbildninga r.

ÄMNEN (några exempel) Ekonomisk geografi Ekonomisk historia Företagsekonomi Juridik Kulturgeografi Logistik Nationalekonomi Samhällsvetenskaplig miljövetenskap Statistik


IT

Digitaliseringen har skapat en värld i ständig förändring. Vi har fått en oändlig mängd nya möjligheter, men också nya utmaningar. Hur tar vi tillvara möjligheterna och hur skapar vi ett väl fungerande digitaliserat samhälle? Alla talar om digitaliseringens stora påverkan på våra liv. Digitaliseringen påverkar hur vi kommuni­ cerar och interagerar med varandra och vår omvärld. Digitalisering och IT handlar också om demokrati, säkerhet, integritet och om hur vi behåller vårt öppna samhälle. IT är utmanande och ett mycket viktigt område att behärska om du vill vara med och forma världen.

Olika bakgrunder berikar Att arbeta inom IT kan betyda vitt skilda saker idag när så stor del av vår vardag har kopplingar till digital teknik. För att möta framtiden behöver IT-området personer med olika bakgrund och kompetenser. Här möts personer som kommer direkt från gymnasiet med redan yrkesverksamma. Du kan exempelvis vara lärare med stort intresse av att använda IT i skolan eller en mjuk­varu­ utvecklare med specialkompetens inom teknik för själv­körande bilar. Du kanske arbetar med dator­ grafik för att skapa spel och specialeffekter, eller simuleringar inom industrin? Kanske är det du som

10

ska bidra till att utveckla välfungerande system för sjukvården i framtiden? Oavsett vilken del av IT-området du väljer är förmåga att se helheten en viktig egenskap. Det är också viktigt att förstå andras perspektiv. Mycket av arbetet inom IT handlar om att tolka och förstå användarnas behov och tillsammans med andra hitta de optimala lösningarna.

Internationell miljö Vid Göteborgs universitet finns många program och fristående kurser inom IT, från avancerad mjukvaruutveckling och interaktionsdesign, till områden som lärande och IT, artificiell intelligens och hur företags­utveckling kan styras med IT som verktyg. Det är en mycket internationell miljö med lärare och studenter från ett trettiotal olika länder. IT-området präglas av snabb utveckling, en internationell och mångkulturell miljö och lösningsinriktade personer med öppet sinne. Dessutom väntar en väldigt bra arbets­marknad.


ÄMNEN (några

YRKEN (några exempel)

Användartestare Användbarhetsdesigner Dataanalytiker Informationsarkitekt IT-pedagog IT-strateg Mjukvarudesigner Projektledare Språkteknolog Spelutvecklare Systemkoordinator Säkerhetsanalytiker

exempel) Artificiell inte lligens Big data Datasäkerh et Datavetens ka p Datorgrafik Digital komm uniktion Digitalt leda rskap Interaktions design IT och läran de Kognitionsv etenskap Software en gineering Systemvete n s ka p Visualiserin g På gu.se ka n du läsa om fler yrken, ämn e n oc h utbildninga r.

11


KONSTNÄRLIGA UTBILDNINGAR Vill du vara med och forma framtidens konst- och kulturscen? Eller studera till lärare i bild, slöjd, musik, teater eller dans? Här finns några av Sveriges bästa utbildningar inom de konstnärliga ämnena design, film, foto, fri konst, konsthantverk, litterär gestaltning, musik och scenkonst.

12


Som student hos oss får du chans att utveckla ditt konstnärliga skapande och möta konstformer som på olika sätt väcker frågor och bidrar till fördjupade bilder av världen. Du utbildas och handleds av lärare som är väletablerade inom sina konstnärliga fält och du får tillgång till inspirerande lokaler och skicklig teknisk personal. Kritiskt tänkande, självreflektion och utforskande är viktiga byggstenar i utbildningen. På våra utbildningar i konsthantverk får du utveckla dina konstnärliga ambitioner inom keramik, smycke, textil och metall. Inom designutbildningarna utvecklar du din konstnärliga förmåga genom att experimentera och hitta nya lösningar på problem och samhällsutmaningar. Vår utbildning i fri konst är en av Sveriges äldsta och har präglat svenskt konstliv i 150 år. Genom en mix av teori och praktik utmanar vi tillsammans möjlig­ heterna för samtidskonsten. Vi ger också den enda högskoleutbildningen i Sverige som erbjuder allt från fristående kurser till forskarutbildning inom fotografi. På filmutbildningen kan du studera film utifrån ett helhetsperspektiv: från idé, finansiering, regi, produktion och efterarbete till distribution och filmvisning. Vi uppmuntrar våra studenter att förhålla sig prövande till konventioner inom filmområdet och skapa en egen arena att verka inom.

Inom utbildningen litterär gestaltning möts skrivande och läsande personer för att samtala om sina egna och andras texter och tillsammans undersöka litteraturens förhållande till omvärlden. Här finns även en utbildning i skönlitterär översättning. Hos oss kan du också utbilda dig till skådespelare, musikal- och performanceartist, operasångare, musiker inom många genrer och till lärare i musik, teater och dans. Utbildningsprogrammen inom scen och musik utgår från din personliga utveckling och anpassas genom specialiseringar och inriktningar för att du ska nå dina mål. Du får möjlighet att delta i några av de 200 offentliga föreställ­ningar som studenter och lärare skapar varje år.

YRKEN (några exempel)

Designer Filmregissör Forskare Fotograf Författare Kompositör Konstnär eller curator Konsthantverkare Lärare i dans, musik, slöjd, bild, teater Musikalartist eller operasångare Musiker Skådespelare Översättare

På gu.se ka n du läsa om fler yrken, ämn en och utbildningar.

ÄMNEN (några exempel) Contemporary performative arts Design Film Fotografi Fri konst Komposition Konsthantverk (textil, keramik, smycke, metall) Litterär gestaltning Lärarutbildning: bild, dans, musik, teater, slöjd Musikerutbildningar Musikal Opera Skådespeleri

13


KULTUR, RELIGION & HISTORIA Är du intresserad av hur vi förhåller oss till vårt eget liv, till andra människor, det främmande och historien? Eller av relationen mellan kulturen och samhället, av vilka normer och maktförhållanden som finns i samhället – och varför?

14


I dagens mångkulturella samhälle är det viktigare än någonsin att ha förståelse för andra människors religion, livsåskådning, åsikter och historia. Vid Göteborgs universitet har du möjlighet att studera frågor kring tänkande, kommunikation och forskning, men också att få verktyg och kunskaper som efter­frågas inom kultursektorn, inom media och kommunikation, på museer och bokförlag. Inom det snabbt växande området digital humaniora kombineras ny teknik med kulturarv och historia.

Nytt guideprogram Det nya guideprogrammet ger dig ämneskunskaper inom många områden som arkeologi, historia och naturkunskap, och lär dig att skapa och förmedla en upplevelse.

Du kan också läsa kommunikatörsprogrammet, som har inriktning mot myndigheter och offentlig verk­ samhet eller utbildningen redaktionell praktik, där teori varvas med praktik och studenterna får både redaktörens blick och en bred kunskap inom litteratur.

Förstå verkligheten Det finns utbildningar för dig som är engagerad i samhälls- och kulturfrågor och vill få redskap att granska och förstå hur kategorier som genus, klass, sexuell orientering eller nationalitet skapas och utmanas. Du kan också studera konst, bild, musik och film eller tidlösa ämnen som filosofi, idéhistoria och litteraturvetenskap ur ett vetenskapligt perspektiv. Här finns ämnen som ger dig verktyg för att bättre förstå vår verklighet och vilka vi är.

YRKEN (några exempel)

ÄMNEN (några exempel) Arkeologi Filosofi Genusvetenskap Historia Idé- och lärdomshistoria Litteraturvetenskap Musikvetenskap Religionsvetenskap

På gu.se ka n du läsa om fler yrken, ä m n e n oc h utbildninga r.

Antikvarie Arkeolog Bibliotekarie Guide Kommunikatör Kulturskribent Lärare Museipedagog Projektledare Präst Teaterproducent Utredare

15


MEDICIN, TANDVÅRD, VÅRD & HÄLSA

Vill du arbeta med att förbättra människors livskvalitet? Då är en utbildning inom medicin, tandvård, vård eller hälsa något för dig. Du kan påverka och göra skillnad för människor varje dag i ditt yrkesliv, oavsett vilket utbildningsprogram du väljer.


Drömmer du om att transplantera hjärtan eller att hjälpa barn som har svårt att höra? Vill du ge en person självförtroendet tillbaka genom nya tänder? Du kan utbilda dig till sjukhusfysiker, som är expert på strålning och strålsäkerhet, eller till folkhälso­ vetare, som studerar sambandet mellan hälsa och levnadsvanor, social ojämlikhet, kön och fattigdom.

Här finns också utbildningar för dig som vill arbeta förebyggande med kost och hälsa, som hälsovetare, idrottsledare eller kostekonom. Detta är yrken som tampas med frågor som: Vilken betydelse har fysisk aktivitet? Vad är det som styr våra mat- och konsum­ tionsval? Hur påverkar man människors livsstil och vanor?

Utbildning som leder till jobb

Alla dessa yrkesgrupper arbetar för att främja den enskilda människans möjlighet att leva ett menings­ fullt liv i enlighet med sina behov.

Oavsett vilken utbildning du väljer inom det här området kommer du i kontakt med den senaste forskningen och med människor i behov av stöd och vård. Alla utbildningsprogram förbereder dig för att börja arbeta direkt efter examen och efterfrågan är stor på arbetsmarknaden. Men du kan också välja att stanna i universitetsvärlden för att forska. Idag arbetar team tillsammans över yrkesgränserna inom hälso-, sjuk- och tandvården – så formas även studierna inom dessa utbildningar. Du träffar studenter som läser till dietister, arbetsterapeuter, tandhygien­ister, logopeder, sjuksköterskor och läkare – för att nämna några.

Träna och praktisera Under dina praktikperioder får du känna på det yrke du läser till och det finns ett träningscentrum där du kan öva och testa dina färdigheter. Du kan välja att plugga, jobba eller praktisera utomlands som en del av din utbildning.

YRKEN (några exempel) Audionom Biomedicinsk analytiker Folkhälsovetare Friskvårdsarbetare Fysioterapeut Kostekonom Läkare Sjukhusfysiker Sjuksköterska Tandläkare Tandtekniker Tränare

ÄMNEN

(några exemp el) Anatomi Audiologi Farmakolog i Fysiologi Hälsoekono mi Hälsopromo tion Immunologi Klinisk närin gslära Kostekonom i Medicin Omvårdnad Sports Coa ching

På gu.se ka n du läsa om fler yrken, ämn en och utbildningar.

17


NATURVETENSKAP & MATEMATIK Vill du veta mer om hur allting hänger ihop? Vill du vara med och påverka hur vår värld kommer att se ut i framtiden? Då är en naturvetenskaplig utbildning någonting för dig. 18


Naturvetenskapen passar dig som ifrågasätter och kritiserar, som vill se samband och lösa problem och som fascineras av naturens variation och komplexitet. Som nästa generations naturvetare eller matematiker kommer du att kunna vara med och lösa många av framtidens utmaningar, vare sig det handlar om att utveckla nya material, hållbara energilösningar eller nya läkemedel. Möjligheterna är oändliga. Vi erbjuder utbildning av hög kvalitet och stor val­ frihet, nära kopplad till vår forskning. Du kan antingen välja att läsa ett utbildningsprogram, eller att plocka ihop en egen examen genom att läsa fristående kurser. Oavsett vilket du väljer har du stor möjlighet att skräddarsy din utbildning efter dina intressen.

Med fokus på havet Göteborgs universitet är idag ett av landets största inom marin forskning och utbildning, och här finns några av Sveriges främsta forskare inom området. Vi kan därför erbjuda marina kurser i biologi, kemi, geovetenskap och oceanografi med nära anknytning till aktuella och samhällsnära problem för havsmiljön. I de marina utbildningarna kopplar vi teoretiskt lärande till praktiska observationer på och vid havet. Att havet ligger nära gör studiemiljön extra lärorik och stimulerande. Vi har dessutom några av Europas största och mest moderna fältstationer med välutrust­ade laboratorier. Många av våra utmaningar inför ett framtida hållbart samhälle är kopplade till havet. Vill du anta en sådan utmaning?

YRKEN

På gu.se ka n du läsa om fler yrken, ämn en och utbildningar.

(några exem pel) Analy tiker C hef Konservato r Konsult Miljöinspek tör Naturvårds handlägga re Produktutv ecklare Projektleda re

ÄMNEN (några exempel) Biologi Farmaci Fysik Geografi Geovetenskap Kemi Kulturvård Marin vetenskap Matematik Miljövetenskap Molekylärbiologi 19


SAMHÄLLS& BETEENDEVETENSKAP Vill du få nya perspektiv på världen, eller är du intresserad av människors tankar, känslor, beteenden och samspel? Utbildningsutbudet inom samhälls- och beteendevetenskap spänner över hela skalan.


Vill du studera politiska idéer, aktörer och institutioner på olika politiska nivåer är det statsvetenskap du ska välja. Är du intresserad av det samtida Europa, dess historia, dess institutioner, ekonomi och kultur, då ska du välja det tvärvetenskapliga ämnet Europakunskap. Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra. Sociologi handlar om sociala relationer och sociala processer i samhället, och studier i socialt arbete handlar om människors levnadsvillkor och samhällets åtgärder och stöd till utsatta. Socionomprogrammet är en av landets mest sökta utbildningar. Kriminologi förklarar varför människor begår och utsätts för brott, samt vilka reaktioner som gärnings­ personer och brottsoffer bemöts av från samhällets sida. Arbetsvetenskapen studerar människors arbetsvillkor, konfliktlösning, arbetsorganisationer och ledarskap, och belyser arbetsmarknad i både nationellt och internationellt perspektiv. Social­ psykologi handlar om människors identitet och socialisation, gruppdynamik och interaktion.

Från lokalt till globalt Inom ämnet offentlig förvaltning får du som student en bred kunskap om ekonomi, politik och förvaltning. Du blir expert på den gemensamma sektorns funktio­ ner och kan jobba inom kommun, landsting och stat. Utbildningarna inom globala studier öppnar dörrar till nya perspektiv på världen. Vill du arbeta med internationella frågor i Sverige eller utomlands är

kunskap och förmåga att analysera samhälls­ fenomen avgörande. Journalistutbildningen vid Göteborgs universitet rankas som en av landets bästa. Här får du lära dig de teoretiska och praktiska grunderna i att granska och berätta genom webb, radio, TV och press. För dig som är intresserad av medier, budskap, påverkan och kommunikation finns även utbildning inom kommunikationsvetenskap. Många av utbildningsprogrammen har en nära koppling till branschen genom till exempel praktik­ perioder och gästföreläsare. Lärarna är som regel också forskare så utbildningarna har kontakt med det senaste inom forskningen.

YRKEN (några exempel) Analytiker Journalist Kommunikatör Kriminolog Miljöutredare Organisationsutvecklare Personalvetare Psykolog Revisor På gu.se ka n Sociolog du läsa om fler Socionom yrken, ämn en o ch utbildStatsvetare ningar.

Ä

MNEN (några ex empel) Arbetsveten s ka p Globala stu dier Internatione lla relatione r Journalistik Kommunika tionsvetens ka p Kriminologi Offentlig förv altning Personalvete n s ka p Psykologi Sociologi Statsvetens ka p Socialt arbe 21 te


SPRÅK Språkkunskaper river murar och underlättar samarbete. Att kommunicera på sitt eget och andra språk blir allt viktigare och att kunna behärska flera språk bidrar till förståelse för andra kulturer. Här finns ett brett urval av språk­utbildningar – allt från svenska och de största europeiska språken till arabiska, japanska, kinesiska och afrikanska språk.

22


avgörande för ett internationellt arbete, men gör dig även mer attraktiv på den svenska arbets­ marknaden.

Språk påverkas av och påverkar i sin tur samhället runt omkring oss. Språkfärdigheter och kunskaper om kulturskillnader kopplat till kommunikation värderas högt av arbetsgivare.

Det finns ett särskilt internationellt språkprogram som gör dig väl förberedd för ett yrkesliv i ett internationellt, mångkulturellt och flerspråkigt sammanhang. Du kan också utbilda dig till översättare.

Med språk som verktyg

YRKEN (några exempel)

Läser du till språkkonsult får du verktyg för att kunna hjälpa till att göra det svåra enkelt – att få både texter och skrivande att flyta och förvandla svårbegriplig samhällsinformation till något alla kan ta till sig. Språkteknologi kan också göra världen mer begrip­ lig. Det är en kombination av språk och IT som, med hjälp av det mänskliga språket, anpassar framtidens teknik för interagerande med människor. I svenska som andraspråk får du en ökad kännedom om språkliga och kulturella minoriteters inlärningsoch levnadsvillkor och hur det är att lära sig svenska som andraspråk. Du lär dig också allmänt om fler­ språkighet, språkinlärning och språkutveckling.

Språk tar dig ut i världen Du kanske drömmer om en karriär utanför Sveriges gränser? Här kan du antingen bygga vidare på dina språkkunskaper från gymnasiet eller lära dig ett helt nytt språk från grunden. Att kunna flera språk är

Kommunikatör Lärare Redaktör Språkkonsult Tolk Översättare

ÄMNEN

(några exempe l) Arabiska D a n s ka Engelska Japanska Kinesiska Somaliska Språkteknolo gi Svenska Tyska

På gu.se ka n du läsa om fler yrken, ämn en och utbildningar.

23


LÄRARUTBILDNING & PEDAGOGIK Vill du ha ett av samhällets viktigaste jobb, påverka och inspirera en ny generation människor? Vill du utvecklas och dela med dig av det du är bra på och brinner för? Då är en utbildning inom ledarskap, pedagogik, lärande och undervisning något för dig. 24


Samhället behöver välutbildade pedagoger och lärare för att möta barns, ungdomars och vuxnas behov i en värld i förändring. Utbildade pedagoger är eftertraktade såväl inom skolans värld som inom näringsliv och offentlig sektor.

Läs pedagogik

Utbildningsvetenskapliga utbildningar fokuserar på frågor som ledarskap, pedagogik samt på lärande och undervisning bland barn, ungdomar och vuxna. Du studerar i en miljö där det bedrivs internationellt framgångsrik forskning inom området utbildning för yngre barn.

Som student möter du aktuell forskning samtidigt som du får möjlighet att utveckla de färdigheter som behövs i arbetslivet.

Är du intresserad av pedagogik och vill arbeta med frågor som rör kommunikation, utveckling och ledarskap? Här kan du fördjupa dig i utbildningens betydelse för demokrati och samhällsutveckling.

Bli lärare För dig som vill bli lärare finns program med olika inriktningar för arbete med barn och ungdomar i alla åldrar inom skolan. Här finns en unik bredd av ämnen, den största i Sverige. Du möter lärare och forskare från olika delar av universitetet, med spets­ kunskaper inom sina ämnen. En lärarutbildning ger dig en bra grund för att gå vidare. Det finns flera olika karriärvägar att välja på.

YRKEN (några

exempel) Förskollära re Lärare Speciallära re Specialped agog Utbildnings ledare Yrkeslärare Ämneslära re

På gu.se ka n du läsa om fler yrken, ämn en och utbildn ingar.

ÄMNEN (några exempel) Förskollärarutbildning Grundlärarutbildning Ämneslärarutbildning inom 30 skolämnen Pedagogik

25


JAG HAR VÄNNER

ÖVERALLT NU!

Redan när hon sökte in till HDK – Högskolan för design och konsthantverk – visste hon att det fanns bra möjligheter att plugga utomlands och att Göteborgs universitet har många partneruniversitet att välja mellan. Vårterminen 2017 åkte Eva Leygonie till Melbourne i Australien för att plugga design.


– Det var den bästa terminen i mitt liv. Jag lärde mig så mycket. Inför sin utbytestermin fick hon hjälp av en internationell samordnare på HDK med att ordna med allt praktiskt. Boende fanns på campus, det var lätt att få, men dyrt. – Jag fick verkligen ihop det jag ville lära mig, och det verkade så intressant och annorlunda. Hon är född och uppvuxen i Frankrike och är inspirerad av vad hon lärt sig där, och sedan hon pluggat i både Sverige och Australien har hon ett helt nytt sätt att se på saker. – Det är väldigt intressant att studera design i tre olika länder. I Melbourne träffade Eva Leygonie studenter från hela världen. Nu läser hon sista året på Göteborgs universitet, men sedan vill hon läsa ett masterprogram i Europa. – Jag vill åka vidare i världen. Jag är intresserad av att kunna flytta till ett nytt land, eftersom det är så man växer som människa. Jag har vänner överallt nu!

UTLANDSSTUDIER – EN SKJUTS I KARRIÄREN Som student vid Göteborgs universitet finns många möjligheter att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytes­student eller som praktikant. Du kan även läsa sommarkurser utomlands och dessutom studera på egen hand utanför utbytesavtalen. Internationell erfarenhet är en stor karriärfördel och ser väldigt bra ut på ditt CV. Det gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och du kommer samtidigt att växa som människa. Du får dessutom nya vänner, nya erfarenheter och ny energi med dig hem. Mer information finns på gu.se/studerautomlands

FÖLJ VÅRA UTBYTESSTUDENTER exchange_gu exchange gu

27


KURS ELLER PROGRAM? Du kan söka antingen fristående kurser, som oftast är upp till en termin långa, eller program, som är en kombination av olika kurser. Du kan sammanlagt välja bland 1 400 kurser och 190 program. Fristående kurser söker du termin för termin för att skapa din alldeles egna utbildning. Program är en kombination av flera kurser, där du på förhand vet vad som ingår. De flesta programmen är mellan tre och fem år långa. Programmen läser du oftast tillsammans med samma kurskamrater under alla åren, även om en klass kan vara betydligt större än på gymnasiet.

Europaprogrammet Fysik, kandidatprogram Fysioterapeutprogrammet Förskollärarprogrammet Geografi, kandidatprogram Geovetenskap, kandidatprogram Grundlärarprogrammet: • inriktning fritidshem • inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 • inriktning årskurs 4-6 Guide: upplevelser, kommunikation och kulturarv Handelshögskolans ekonomprogram Handelshögskolans logistikprogram Hälsopromotion, kandidatprogram Internationella språkprogrammet Journalistprogrammet Juristprogrammet Kandidatprogram i kognitionsvetenskap

PROGRAM HÖSTEN 19 OCH VÅREN 20

Kandidatprogrammet i globala studier Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

(Dessa program kräver inga tidigare högskolestudier)

Kemi, kandidatprogram

Biologi, kandidatprogram

Konstnärligt kandidatprogram i: • design • filmisk gestaltning • fotografi • fri konst • keramikkonst • litterär gestaltning • metallgestaltning • musik • musikal • möbeldesign med inriktning trä • opera • smyckekonst • textil - kropp - rum • textilkonst

Apotekarprogrammet Arbetsterapeutprogrammet Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Audionomprogrammet Bebyggelseantikvariskt program Biomedicinska analytikerprogrammet Bygghantverksprogrammet Datavetenskapligt program Datorstödd fysikalisk mätteknik Dietistprogrammet

28

Kandidatprogram i socialantropologi

Konservatorsprogrammet


Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram Kultur, kandidatprogram Kulturarvsstudier, kandidatprogram Ledarskap i slöjd och kulturhantverk

Tandhygienistprogrammet Tandläkarprogrammet Tandteknikerprogrammet Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå

Liberal arts, kandidatprogram

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram

Logopedprogrammet

Yrkeslärarprogrammet

Läkarprogrammet

Ämneslärarprogrammet: • inriktning årskurs 7–9 • inriktning gymnasieskolan

Marin vetenskap, kandidatprogram Matematikprogrammet Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram Molekylärbiologi, kandidatprogram Naturvetenskapligt basår Pedagogik, kandidatprogram Personalvetarprogrammet

FLER PROGRAM OCH KURSER Läs mer om fristående kurser eller program som kräver tidigare högskolestudier på gu.se

Psykologprogrammet Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Röntgensjuksköterskeprogrammet Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Sjukhusfysikerprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Socionomprogrammet Software Engineering and Management kandidatprogram Sports Coaching, kandidatprogram Statsvetarprogrammet

FRÅGA OSS Vet du inte vad du vill läsa eller om universitetet är något för dig? Våra studievägledare kan vägleda dig så att du kan välja rätt. gu.se/studievagledning

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram

29


SÖKER DU ANSÖKAN

EXAMEN

Sista ansökningsdag till höstterminen 2019 är den 15 april och till vårterminen 2020 den 15 oktober. Konstnärliga program har tidigare ansökningsdatum. Du söker på antagning.se.

Efter avslutad utbildning väljer många studenter att ta ut en examen. En examen är ett bevis på att du klarat av utbildningen. Både fristående kurser och program kan leda till en examen. Tänk på att när du läser fristående kurser måste du kombinera kurser som bygger på varandra inom ett huvudområde för att kunna få ut en examen. Våra studievägledare kan hjälpa dig med det. Våra program leder alltid fram till en examen.

BEHÖRIGHET För att studera vid Göteborgs universitet måste du uppfylla grundläggande behörighet och eventuell särskild behörighet. Grundläggande behörighet på grundnivå kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå. För att kunna följa undervisningen på en viss utbild­ ning måste du ibland ha ytterligare kunskaper i vissa ämnen. Det kallas särskild behörighet och innebär ofta krav på kunskaper i vissa kurser i gymnasie­ skolan eller krav på vissa kurser från högskola eller universitet. Mer information om behörighet finns på antagning.se.

URVAL Ofta finns det fler sökande till en kurs eller ett pro­ gram än det finns platser. Då görs ett urval bland behöriga sökande. Urvalsmetoderna är olika för olika utbildningar. Det är viktigt att du ser till att dokument, till exempel dina gymnasiebetyg, finns hos antag­ ning.se i god tid. Annars är risken att du inte blir antagen. För urval till utbildningar som vänder sig till nybörjare används betyg, högskoleprov och/eller even­ tuellt alternativt urval som till exempel arbetsprov.

Tips! Gör högskoleprovet så är du med i den urvalsgruppen också, och ökar därmed dina chanser att komma in. 30

Om du vill jobba med något som kräver yrkesexamen (till exempel sjuksköterska, socionom eller psykolog) ska du gå ett program som leder fram till den yrkes­ examen du vill ha.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING Alla studenter vid Göteborgs universitet ska ha förut­ sättningar att klara sina studier. Därför kan studenter med funktionsnedsättning få särskilt pedagogiskt stöd. Exempel på stöd är anteckningsstöd, anpassad kurslitteratur, anpassad examination, mentorsstöd eller särskilda programvaror som kan underlätta läsande och skrivande. Ansökan om särskilt pedago­ giskt stöd gör du när du blivit antagen. studentportalen.gu.se/pedagogisktstod


Göteborgs universitet 2018. Grafisk form: Gabrielle Billsten (omslag) Kicki Edgren (inlaga) Textbearbetning: Carina Elmäng, Kerstin Eiman och Calle Björned Foto: Omslag Eva Leygonie s. 2 Johan Wingborg s. 3 Wesley Overklift (människor) och Göteborg & co (Liseberg) s. 4–5 Johan Wingborg (vänster) Calle Björned (höger) s. 6–7 Wesley Overklift, s. 8–9 Carina Gran s. 10–11 Jan-Olof Yxell (överst) Peter Widing (nederst) s. 12–13 Johan Wingborg (orkester, skiss) Pia Räty (negativ) Stig-Magnus Thorsén (skådespelare) Natalie Greppi (screentryck) s. 14–15 (Från vänster till höger) Tony Axelsson, Michal Jarmoluk och Allan Eriksson s. 16–17 Johan Wingborg (vänster) och Anna-Lena Lundqvist (höger), s. 18–19 Malin Arnesson s. 20–23 (Från vänster till höger) Menno de Jong, Pexels och Johan Wingborg s. 24–25 Anna-Lena Lundqvist (vänster) Laila Östlund (höger överst) Johan Wingborg (höger nederst) s. 26–27 Eva Leygonie Tryck: Stema AB

TRÄFFA OSS Varje vår bjuder vi in till öppet hus, Besöksdagen. 12 mars 2019 har du chans att träffa studenter och studieväg­ ledare från hela universitetet. gu.se/besoksdagen

FRÅGA OSS Vet du inte vad du vill läsa eller om universitetet är något för dig? Våra studievägledare kan vägleda dig så att du kan välja rätt. gu.se/studievagledning

FÖLJ OSS Följ våra studenters vardag på Snapchat och Instagram. Du kan också följa Göteborgs universitet på Facebook och Youtube. universityofgothenburg uniofgothenburg

goteborgsuniversitet Göteborgs universitet


Profile for Göteborgs universitet / University of Gothenburg

BLI DU – Göteborgs universitet hösten19 våren 20  

Intervjuer, inspiration och fakta om hur det är att studera på Göteborgs universitet. Läs om alla utbildningsområden, skillnaden mellan gymn...

BLI DU – Göteborgs universitet hösten19 våren 20  

Intervjuer, inspiration och fakta om hur det är att studera på Göteborgs universitet. Läs om alla utbildningsområden, skillnaden mellan gymn...

Advertisement