a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade
2 minute read

Vi är alla olika och vi är stolta över oss

… vi hjälper varandra när det är svårt. Vi stöttar och kramar om varandra, för det är okej att vara annorlunda. Tillsammans är vi starka när vi är med varandra.

Orden är Hoppets gängs egna och de sägs varje onsdag när gänget träffas i Norrstrandskyrkan och som inledningsord i våra gudstjänster. Vi ansvarar för en mässa varje månad och i Norrstrandskyrkan i Karlstad har Hoppets gäng sin självklara plats. Våra söndagsmässor skapar vi tillsammans, var och en efter förmåga, och dessa är välbesökta av både stora och små. Alla är vi i behov av särskilt stöd ibland. Det är bara lite olika hur mycket stöd och hur ofta vi behöver det. Behovet av stöd säger ingenting om vilka vi är som människor eller vad som gör oss till dem vi är. Alla behöver vi gemenskap och tillhörighet. Vi människor utvecklas genom våra relationer till varandra och i Hoppets gäng blir detta så tydligt. Vi får komma precis som vi är och bidra på vårt sätt,

var och en med sina unika egenskaper och gåvor, in i mötet, samtalet och gemenskapen. I Hoppets gäng är det okej att vara annorlunda, men historiskt sett så har det som varit annorlunda tonats ner och gömts undan. Forskning och vård av människor med funktionsvariationer har ofta handlat om att normalisera det avvikande vilket tvärtom har ökat utanförskap, begränsat människor och i förlängningen gjort att människor värderats olika.

Men att vara kyrka handlar om att höja blicken. Om att se våra olikheter som möjligheter. Om att ge varandra plats och att på så sätt skapa nya inkluderande normer. Tillsammans är vi starka när vi är med varandra!

Text: Anna Bohlin-Christensson Foto: Øyvind Lund

Hoppets gäng startar varje onsdagsträff med dropin-fika. Deltagarna kommer oftast direkt från jobb och skola.

– Att ha förmånen att få arbeta med Hoppets gäng är ren nåd. Onsdagsträffarna och våra gudstjänster är något av det allra bästa jag får göra i mitt jobb, säger Anna Bohlin-Christensson, präst i Norrstrands församling och ansvarig för Hoppets gäng.

Idag övar Hoppets gäng drama inför nästa gudstjänst – Emelie kröns till kung!

Psalmer till gudstjänsten ska väljas ut och provsjungas. Jacob och Charlie använder tecken som stöd, som de sjunger ”Regnbågssången” som Mirjam har komponerat och skrivit text till.

This story is from: