Page 1

Gatl us En Tidning från Göteborgs kyrkliga stadsmission

Nummer 4 | 2014

profilen mats tammik:

Jag fick ett nytt liv

Julklappar. Vill du sprida julglädje?

Gatljuset. Medbestämmande för besökarna

■ Våra besökare vill själva få välja klappar till sina

■ Varje månad träffas Gatljusets gästråd, som bland

barn. Därför tar vi gärna emot presentkort.

annat bidrar till ökad delaktig för besökarna.


sidan 2

Organ för Göteborgs kyrkliga stadsmission | Utkommer med fyra nummer per år | Nummer 4 2014 • Årgång 57 Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg, Tel: 031-755 36 00, e-post: info@stadsmissionen.org. Internet: www.stadsmissionen.org Redaktion: Lotta Säfström, direktor och ansvarig utgivare, Sofie Eriksson, redaktör/layout, Henrik Enarsson, kommunikatör, Elisabeth Oesterreich, insamlings- & kommunikationschef, Lennart Forsberg, socialchef, Olof Jacobson, områdeschef och Martin Watsfeldt, projektledare. Tryck: Göteborgstryckeriet. Omslagsbild: Mats Tammik , bild Sofie Eriksson. Sista sidan: Besökare i S:t Johanneskyrkan, bild Martin Söderqvist.

Vår åsikt

Julen är inte bara enkel

J

ulförberedelserna och julbestyren har redan börjat fylla våra verksamheter. Det är som det brukar. Alla vet vad som ska göras, vet hur det är tänkt att bli och ändå är det som på nytt varje år. Efter att tio månader har passerats av år 2014 vet vi att fler än tidigare sökt sig till oss i våra olika verksamheter. Det finns ingen anledning att tro att det ska se ut på något annat sätt tiden fram till jul. Behoven av det basala i form av mat, vinterkläder och julklappar är tydliga. Lika framträdande är behovet av gemenskap och sammanhang, alternativ till ensamheten. av oss vet att det är något särskilt med julen. Det finns positiva, och andra inte så positiva, drag kring denna högtid. Men där finns något av en kärna, eller möjligen en illusion, om gemenskap, närhet, familjen, de kära oavsett. Där finns något av givmildheten, gåvorna, solidariteten. Kring julen finns mycket av längtan. En längtan som också kan bli både krävande och kvävande. Låt oss vara ärliga, julen är inte bara enkel!

De allra flesta

år möjliggör vi för såväl julmat som julklappar till barn och familjer som inte har de ekonomiska förutsättningarna att ordna detta på egen hand. Alla föräldrar vill kunna servera sina barn någon form av julmat och kunna ge sina barn en julklapp. I år försöker vi att göra detta med en ännu högre

grad av bibehållen självkänsla och integritet för främst föräldrarna. Göra det på ett sådant sätt att föräldrarna själva kan välja vad som ska stå på bordet och vad som ska finnas i paketet. Göra det på ett sådant sätt att det inte är vi på Göteborgs Stadsmission som bestämmer. Bered en väg för Herran! Berg sjunken, djup stån opp! Jag tror att vi gör det varje dag. Sänker trösklar, bygger broar och möjliggör för människor att möta sig själva också i djupet av sin själ. Han kommer han som fjärran var sedd av fädrens hopp. Så många av dem vi möter lever i en hopplöshet. Kanske är detta det viktigast vi kan förmedla, hoppet, möjligheten!

Kommentera Mejla oss på info@ stadsmissionen.org

Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste. I Göteborgs Stadsmissions stadgar står att vi ska ”i Jesu Kristi anda utföra kärlekens gärningar…” Vi ska göra det rätta och vi ska göra det på rätt sätt och vi ska möjliggöra för andra att göra det samma.

Som alla andra

Göteborgs kyrkliga stadsmission har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att vår redovisning granskas av en auktoriserad revisor och att alla givare har

2

Välsignad vare han som kom i Herrens namn. Ja, så är då detta julens budskap. Ett barn blir oss fött! Till välsignelse! En välsignad adventstid önskar jag er alla!

rätt att ta del av vår redovisning av de insamlade medlen. Enligt Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer måste minst 75 % gå till ändamålet och max 25 % får användas för administrations- och insamlingskostnader.

Gatljus 4 2014

Lotta Säfström

Göteborgs kyrkliga stadsmission är medlem i organisationen FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII verkar för etisk och professionell insamling.


NYTT i korthet

3

Starta egen insamling

■ Så många juriststudenter från Göteborgs universitet kommer att hjälpa Gatljusets gäster i juridiska frågor. Projektet pågår till 31 mars 2015 och har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Gatljuset och GU.

Vet du om att du kan starta en egen digital insamling till Göteborgs Stadsmission? Läs mer på sidan 13 om insamling via BetterNow.

Din åsikt

ögonblick

Skriv till Göteborgs Stadsmission om du har frågor eller kommentarer som rör våra verksamheter. Skriv till; info@stadsmissionen.org eller Tidningen Gatljus, Stigbergsliden 6 414 63 Göteborg

Tiggare - några av de fattiga EU-medborgarna

bild: amanda elsa larsson

Den fria rörligheten gör det möjligt för modiga människor, som söker jobb, försörjer sig på tiggeri, spelar musik och samlar burkar, att röra sig fritt i Europa. På Crossroads möter vi människor med olika bakgrund, de fattiga EU-medborgarna är många fler än dem du ser i vår gatubild. Därför fortsätter vi envist att prata om fattiga EU-medborgare, där de som försörjer sig på tiggeri är en del, men inte alla. Men vi får många frågor som rör just dem, därför vill vi kort belysa ett par. Det finns ingen organiserad kriminalitet bland dem som tigger menar både vi och polisen. De som försörjer sig på tiggeri är otroligt utsatta, men driftiga i att försöka finna en utväg för sig själva och sina familjer. De organiserar sig självklart inom släkten, men det handlar inte om organiserad kriminalitet. Ska man ge pengar till dem som tigger? Tyvärr, vi måste göra dig besviken och har inget enkelt svar. Det vi däremot gör för våra gåvomedel är att möta människors basala behov som mat, kläder och sovplatser, men även med systematiskt arbete för att förändra politiken och strukturen i samhället, både lokalt, nationellt och på EU-nivå. Från repetitionerna av scenprojektet RÖST.

Gatljus 4 2014

3


Mats: Jag fick ett nytt liv Från och till har Mats nyttjat droger. I slutet av 90-talet gick det utför, men en kväll var han med om en märklig upplevelse. Den kom att förändra hans liv totalt.

Mats Tammik beskriver sig själv som en rebellisk och frihetsälskande person. Han gillar inte att ta order av andra. När han mönstrade för militärtjänst fick han själv välja om han ville göra lumpen eller inte. Han avstod och fick frisedel på grund av sin egensinniga personlighet. – Jag är väldigt glad att de aldrig tvingade mig för det hade aldrig gått, säger han med ett stort leende. Mats växte upp i Göteborg tillsammans med sin mamma och sin äldre bror. Pappan försvann tidigt ur deras liv. Mats berättar att han var vild i skolan, att han hade svårt att sitta still. – Men jag var aldrig någon hårding utan jag var hjälpsam och godhjärtad, säger han. Som ung festade Mats en hel del på helgerna. Då gick det inte ut över livet i övrigt, men det lade grunden till missbruket som tog överhanden i Mats liv och det var först i 40-årsåldern problemen började komma. – Jag skötte alltid mitt jobb och har aldrig varit utan bostad. Förutom vid ett tillfälle då jag sålde min lägenhet

4

för att spara pengar. Då bodde jag i ett garage. Från och till nyttjade Mats droger. – Det var olika faser i livet som gjorde att jag knarkade, säger han. I slutet av 90-talet tog Mats allt mer droger och han beskriver att han gick ner sig 1998-1999. Vid den här tiden var han dessutom arbetslös. Han minns ett tillfälle när han satt vid ett torg och väntande på leverens av droger. Runtomkring honom satt andra missbrukare och det var stökigt. Mats skämdes. Han ville inte vara en av dem. Han ville inte se sig själv som en knarkare. – Jag kände skam och efteråt tror jag att det var en varning från Gud. Den 31 december 1999 var Mats med om en omvälvande upplevelse. Han beskriver det själv som ett ingripande av Gud. Han hade haft en svår natt och tidigt på morgonen var han i sitt kök. Plötsligt fylldes hela rummet av ett så starkt ljussken utifrån att Mats var tvungen att sätta upp armarna för ansiktet. Han berättar att han hörde en röst som sa: ”Du ska få se mitt

Gatljus 4 2014

ansikte”. Sedan blev han omkullvräkt, men utan att slå sig. Mats kom upp på knä och tänkte direkt att det måste vara en gudsupplevelse. Han började storgråta och ropade rätt ut i luften: ”Gud finns du?” och fick svaret: ”Detta var bara mitt finger”. När Mats hade samlat sig bestämde han sig för att göra sig av med knarket han hade hemma. Han ville inte spola ner själva plastpåsen i toaletten utan sköljde ur narkotikan och slängde påsen i papperskorgen.


bilder: sofie eriksson

Mats Tammik var med om en omvälvande händelse för 15 år sedan som fick honom att sluta med droger.

– Sedan dess har det varit ordning på mitt liv, säger Mats med ett leende. Redan vid ett tidigare

tillfälle hade Mats deltagit i NA-möten i S:t Johanneskyrkan. Då hade han klarat att vara drogfri 30 dagar, men sedan tagit ett återfall. – Jag undrade för mig själv hur jag skulle kunna leva drogfritt och kom att tänka på NA-mötena så jag gick tillbaka dit. Den stora skillnaden var att nu vandrade jag med Jesus. Jag kunde ta emot tankar från Gud och fick handlingskraft att göra rätt saker, för mig själv och för andra människor. Till en början gick Mats på NAmötena varje dag. Det var hans tillvägagångssätt att klara av att vara drogfri. Nu för tiden besöker han NA-mötena mer sällan. Efter alla år av möten i S:t Johanneskyrkan känner sig Mats hemma där. – När jag blev arbetslös för några år sedan var S:t Johanneskyrkan den naturliga platsen att gå till, billigt och bra, öppet varje dag, NA-möte och sedan mat och social gemenskap med

dem som stannade kvar för att äta. På NA-mötena används Tolvstegsprogrammet för att komma ifrån sitt missbruk. Metoden bygger på tron på en ”högre makt”, men är inte bunden till någon specifik religion. – Missbruk handlar mycket om förnekelse att ”nä, jag är ingen knarkare”, men med tolvstegsprogrammet kom jag till insikt. Det handlar om personlig utveckling, säger Mats. Ett steg handlar om att bekänna fel och oförrätter man har begått mot andra och att också rätta till och gottgöra. Ett tungt steg, men för Mats blev det också ett viktigt steg. Han är i grund och botten en ärlig människa och han säger att han är en dålig tjuv. Han fick dåligt samvete när han bröt upp någons källarförråd och när han blev fri från drogerna kände han ånger. Det han hade gjort fel kände han en stark drivkraft att rätta till igen. – Jag har gått tillbaka till människor jag gjorde illa, kanske stulit ifrån. Jag har bett om förlåtelse och försökt att betala tillbaka.

Gatljus 4 2014

Vid ett tillfälle ville en person inte ha några pengar, han hade fått pengar från ett försäkringsbolag, men var tacksam att han fick veta vad som hänt och vem som gjort det. – Jag känner mig ren och skammen har släppt, säger Mats och blir tårögd. Idag har Mats en målarfirma och får sina flesta uppdrag från ett fastighetsbolag. Där har han nyligen blivit erbjuden anställning. I dagsläget arbetar han bara halvtid, eftersom han samtidigt studerar på ALT – Akademin för ledarskap och teologi. – De flesta av mina studiekamrater läser för att jobba som pastorer, men jag studerar mest för min egen skull, för att jag vill lära mig mer om Gud och bibeln. Det har snart gått 15 år sedan dagen då Mats spolade ner narkotikan han hade hemma. Han blir för en sekund tyst inför faktumet och säger sen: – Jag fick en chans till. Ett nytt liv och ny attityd till livet, en enorm glädje. sofie eriksson

5


Steven är en av dem som deltar i Gatljusets konstprojekt. FÜlj projektet pü Instagram: gatljusets_konstprojekt eller via webben: instagram.com/ gatljusets_konstprojekt

Gatljus 3 2014


Bäst av allt: att få vara med och bestämma – Ju mer vi ger – ju mer ger våra gäster tillbaka, säger enhetschefen på Gatljuset Daniela Andreoli. Sedan i maj 2013 har Gatljuset ett gästråd varje månad. Det handlar om delaktighet och att få växa med ett större ansvar. Trots att man lever i hemlöshet och går på tunga droger.

I början av 2013 genomfördes en enkätundersökning bland Gatljusets besökare. Personalen ville veta vad besökarna tyckte om verksamheten. På frågan vad besökarna tyckte att Gatljuset kunde utveckla återkom ett svar väldigt ofta. – Våra gäster ville vara mer delaktiga när de är här. När vi hade sammanställt svaren agerade vi snabbt. Vi bjöd in till en aktivitetsgrupp och fick snart koll på vad våra besökare önskade sig av Gatljuset. Till en början handlade det mest om bio- eller museibesök samt att kunna hjälpa till i klädförrådet. Med tiden har delaktigheten och medbestämmandet skruvats till ännu mer, säger Daniela.

bild: henrik enarsson

Lite senare samma år i maj startade ett gästråd. En grupp bestående av Gatljusets gäster samt enhetschefen Daniela. Gruppen träffas en gång i månaden och tar upp aktuella händelser och frågor kring Gatljuset. – På gästråden är det verkligen både högt och lågt. Ofta har vi spännande diskussioner och gruppen skiftar från gång till gång. Alla är välkomna. Det mest slående vi har märkt sedan vi startade gästrådet är att frågorna som kommer upp till diskussion nästan alltid överensstämmer med personalgruppens. Vi alla tycker att lokalerna är slitna och att toaletterna kunde vara trevligare, säger Daniela. Men det som

gästerna chansen att själva vara kreativa oftast står överst på önskelistan hos våra gäster är delaktighet – att få vara en dag i veckan. Det är nästan alltid fullt med och bestämma om vad som är kring stafflierna. Andra frågor där delaktigheten är viktigt för Gatljuset. viktig rör till exempel att – Det gör något med få vara med i matlagningsmänniskor när de får en processen eller hjälpa till på meningsfull sysselsättning i mer praktiska sätt, som att vardagen, berättar Daniela måla om rummen. Gästerna Andreoli. Även om man tycker också att det är bra att befinner sig i ett aktivt personalen är blandad mellan missbruk. Ansvaret som kvinnor och män – de upplekommer med delaktigheten ver att miljön är tryggare då. får positiva följder. Det kol– De två sista åren har lektiva blir tydligare – det våra gäster fått följa med på blir ett Gatljuset för alla. Göteborgs Stadsmissions Bemötandet har också blivit Daniela Andreoli sommarläger. Det är en del en viktig del i delaktigheten. av att de fick vara med och bestämma. Antalet avvisningar och incidenter har Det här är empowerment (att ha makt minskat. över sin egen situation, sina arbetsuppHur märker besökarna av delaktighegifter, sin närmiljö) på riktigt, säger ten? Daniela. Vi tror också att vårt arbete – Inför nya förändringar på Gatljuset att göra våra gäster mer delaktiga kan frågar vi alltid våra gäster först om det minska deras agg till samhället. Det är okej, säger Daniela. Alltfler besökare gör vi genom att vara med och skapa söker sig till oss på dagtid – för att man tillit och självkänsla. Vi som arbetar på helt enkelt vill vara med. Gatljuset känner oss högst delaktiga själva när det går bra för en av våra Ett verkligt fall som startade som en gäster. Då vet vi att det funkar. Efter fråga på ett aktivitetsgruppsmöte var normaliseringen faller fler och fler bitar att få igång en konstnärlig verksamhet. på plats. Även i samhällsdebatten ska Under hela våren och hösten har gäster vi inte behöva tala för våra gäster – det träffats för att skapa konst. Under ledkan de själva göra. Henrik enarsson ning av konstnären Cecilia Nilsson får

Gatljus 4 2014

7


Vill du glädja någon i jul? Det kanske är självklart för dig att gå in i en mat- eller klädaffär och välja precis det du vill ha. Eller gå på stan, fika och gå på bio med dina barn. För människorna som Göteborgs Stadsmission möter är detta ingen självklarhet alls.

Under julen har våra besökare önskemål om att själva få gå till affären och välja det som deras barn behöver. Ett annat önskemål från våra besökare är att kunna göra saker tillsammans med sina barn. Som att gå på bio, teater, fotboll, hockey, Liseberg, Lekland, Universeum, Borås djurpark, badanläggningar med mera. Utifrån dessa önskemål vill vi helst ha presentkort som julklappar. Therese Svensson är ansvarig för insamlandet av julklappar och hon svarar på några vanliga frågor: Varför vill ni helst ha presentkort istället för färdiginslagna julklappar? – Det är inte vad vi vill ha som är det viktiga utan det våra besökare efterfrågar. Som förälder vill man själv köpa julklappar till sina barn. Det är bara att gå till sig själv, visst vill jag gå och handla det där speciella som jag vet någon har önskat sig. Där är vi människor lika varandra oavsett ekonomiska möjligheter. Vad betyder gåvorna för dem som får ta del av dem? – Mycket mer än vad vi någonsin kan tro. För många börjar stressen och oron redan i september om hur man ska

8

kunna ge sina barn en mysig jul med klappar och middag. Har man pengar är det svårt att förstå, men att ständigt leva med denna stress påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. En mamma sa förra året: ”Det här året fick min son det han önskade sig tack vare er hjälp och detta har jag aldrig kunnat ge honom innan.” Varför vill ni inte ha begagnade gåvor? – Det handlar om människosyn.Varför ska man få begagnat för att man lever på existensminimum? Göteborgs Stadsmission tänker tvärtom, de ska så klart få det bästa! Våra besökare får begagnat av oss under hela året och kan i princip inte unna sig något utöver det basala. För oss är det självklart att de ska få fina, nya saker till jul. Hur vet jag som givare att gåvorna kommer fram? – Alla som ansöker om hjälp inför julen får ett möte med en kurator som samtalar och ser över ekonomin och behovet. Personalen från Göteborgs Stadsmission är med hela vägen och lämnar över gåvorna till de behövande och det finns inga mellanhänder.

Gatljus 4 2014

Fa k ta Skänk presentkort Hur: Lämna in på Drottninggatan 33 fram till 5 december, vardagar kl 9-16 Kostnad: Valfritt belopp Hjälp en specifik familj Hur: Maila intresse till therese.svensson@ stadsmissionen.org senast 30 november så får du en önskelista Kostnad: Omkring 2 000 kr Gåvorna lämnas på Drottning-gatan 1011 december kl 9-16 Göteborgs Stadsmission förmedlar gåvorna till rätt familj


I filmen deltog bland andra skådespelaren Nina Zanjani.

STARK bistår med budget, talang och kunskap Reklam- och eventbyrån STARK har stöttat Göteborgs Stadsmission under flera år. Magnus Boldyn som är VD för STARK berättar varför.

producera film som berör och väcker känslor kräver förutom en betydande budget även talang och kunskap. Detta har vi mycket av och det är det vi bjuder på som bidrag till Stadsmissionens arbete.

Ni har stöttat Göteborgs Stadsmission i många år. Varför fortsätter ni att hjälpa oss? – Ju mer vi har lärt känna Göteborgs Stadsmission desto mer inser vi vilken viktig roll ni spelar för människor som befinner sig i en utsatt livssituation. Ert engagemang och det arbete ni utför är ovärderligt - det är äkta och nära människan. Det är för oss en självklar motivation att hjälpa till. En av förutsättningarna för Stadsmissionens verksamhet är att många människor förstår er viktiga roll och vill bidra med gåvor, bidrag, tid och engagemang. Det är här vår specialitet kommer in - att beröra människor. Det kan vi. I det här fallet med film. Att

I våras gjorde ni en film åt oss? Hur gick tankarna kring det arbetet? – Segregation och utanförskap är roten till många problem. Att bry sig om och ställa upp för varandra oavsett geografisk tillhörighet eller individuella förutsättningar är nyckeln till bättring. Stadsmissionen ville nå ut med det budskapet och hade en grundidé som vi trodde på. Ledningen och övriga medarbetare på STARK blev engagerade och i slutet av mars samlade vi 16 av Göteborgs mest kända profiler i en filmstudio. Tillsammans skapade vi en film som ger röst åt våra medmänniskor som lever i utsatthet i Göteborg. Vi måste ju hjälpas åt i detta. Resultatet finns att beskåda på Stadsmissionens hemsida, deras YouTube-kanal samt Facebooksida.

Gatljus 4 2014

Under ”Julstaden” satsningen i Göteborg projiceras filmen på konstmuseets fasad och lyser upp Götaplatsen med sin värme och medmänsklighet.

Fa k ta

STARK STARK är ett Göteborgsbaserat företag som arbeta med kommunikation med grundläggande specialområden film och event. Framför allt är det svenska internationella företag som är kunder. Bland andra SKF, Ericsson, Volvo, Autoliv, Gunnebo och STENA. På STARK finns 25 fastanställda medarbetare och omsättningen har varierat mellan 40 och 50 miljoner kronor de senaste åren.

9


Årets bästa julklapp – ge bort ett gåvobevis Årets bästa julklapp är den du ger till någon du inte känner, men som ändå behöver din hjälp. Din gåva till Göteborgs Stadsmission gör tillvaron lite lättare för de göteborgare som har det tuffast. En lite godare jul helt enkelt. Om du skänker en gåva via vår hemsida kan du få ett gåvobevis. Det blir en perfekt julklapp till någon i familjen. Behöver du hjälp att skriva ut gåvobeviset kontakta Tommy Bjurström på tel 031-755 36 09 vardagar kl 8.00-12.00. Nedan ser du några exempel på klappar, fler hittar du på www.stadsmissionen.org/julklappar

MAT 280 KR

VILA 1 000 KR

Vissa äter årets enda julmat hos oss i S:t Johanneskyrkan. Andra får ett presentkort på mat så att det åtminstone finns lite julmat på bordet till familjen.

Att sova under bar himmel går väl an en varm sommarnatt, men för den som lever i hemlöshet är en säng inomhus att föredra så här års. Den finns hos oss på Gatljuset.

HOPP 500 KR

Tänk om en nalle var lösningen för ett barn som far illa. Tyvärr behövs det mer än så. Mycket mer. Därför kommer vi även under 2015 att satsa stort på Drottninggatan vår verksamhet för barn, unga och familjer. 10

Gatljus 4 2014


Volontärarbetet – en saknad pusselbit Monica har varit volontär inom Göteborgs Stadsmission i sju år. Möjligheten att ge av sin tid och sig själv var en pusselbit hon tidigare saknade i sitt liv. – Det ger mig mycket värme och glädje, säger hon.

N

är Monica Lingdén hälsade på sin pappa som bodde på ett äldreboende upptäckte hon någonting. Nämligen att hennes besök inte bara hade en positiv inverkan på hennes far

utan även på andra som bodde där. Det fick henne att fundera kring att bli volontär, att glädja andra med sin tid och närvaro. En sökning på internet gav träff på Göteborgs Stadsmission och bollen var i rullning. – Jag brukar beskriva volontärarbetet som spelet TP. Man har många olika behov som måste fyllas och detta var en bit som jag saknade i mitt liv, säger Monica. Monica har varit volontär inom Göteborgs Stadsmission sedan 2008. Till att börja med var hon på Götaholms äldreboende och under en period bakade hon med personerna på ett stödboende. Därefter kom hon till S:t Johanneskyrkan och där har hon blivit kvar. – Det är en härlig känsla här i kyrkan. Det känns varmt och öppet och alla som kommer hit är trevliga, man blir väl bemött av alla. onsdagskväll i S:t Johanneskyrkan. Ibland oftare. Då är det Johannesmässa. En timma innan mässan börjar serveras soppa och

bild: henrik enarsson

Monica tillbringar varannan

Monica Lingdén har varit volontär inom Göteborgs Stadsmission i sju år. Varannan onsdagskväll hjälper hon till i köket när det är Johannesmässa.

Gatljus 4 2014

efteråt fika. Monica hjälper till i köket och med alla sysslor runt omkring; Servera mat, diska, torka bord och se till att allt rullar på, men en stor del av arbetet är att möta dem som kommer. – De flesta människor söker sig till likasinnande, men här är en så stor blandning av folk vare sig det är volontärer, personal eller besökare. Figurer som jag aldrig skulle mött någon annanstans, säger Monica och ler. Till vardags arbetar Monica inom bankvärlden med värdepapper, ett arbete hon tycker om. Hon konstaterar att kontrasten mellan yrkeslivet och kvällarna i S:t Johanneskyrkan är skarp. – Det kanske är därför som jag trivs så bra här i kyrkan! Blandningen av människor tilltalar mig och jag känner mig alltid väldigt tillfreds efter kvällarna här, säger Monica. Hon berättar att hon tycker om att vara en del av det arbete som Göteborgs Stadsmission gör. Hon känner sig stolt och säger att hon får mycket mer tillbaka än hon ger. – Vid ett tillfälle tog en kvinna min hand och sa att mitt leende var det bästa på hela hennes dag. Det känns fint att öppna upp och ge av sin tid.

Sofie eriksson

11


i korthet

Söndag 7 december Kl. 11.00 Biskopsgården Kl. 14.00, 15.00 Kvarnbyn Mölndal Levande julkrubba är ett samarbete mellan Göteborgs Domkyrkoförsamling och Göteborgs Stadsmission.

Öppettider i jul och nyår I vanlig ordning håller S:t Johanneskyrkan öppet i jul och nyår. Det blir ett gemensamt julfirande för alla som vill delta. Julafton, juldagen och annandagen är kyrkan öppen mellan klockan 12.00 och 18.00. Varje dag firas Gudstjänst klockan 17.00. På nyårsafton är S:t Johanneskyrkan öppen från klockan 19.00 fram till midnatt. En Gudstjänst firas klockan 23.00.

Levande julkrubba

julklappsinslagning på Frölunda torg

Jesusbarnet och alla de andra kommer spelas enligt följande schema i december 2014: Fredag 5 december – vid Domkyrkan Kl. 08.15, 09.00, 10.15, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 16.00, 17.00 Lördag 6 december – vid Domkyrkan Kl. 10.30, 11.15, 13.15, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Om du handlar dina julklappar på Frölunda Torg kan du få hjälp med att slå in paketen. För minst 20 kronor får du inte bara din klapp fint inslagen – pengarna går till Göteborgs Stadsmission och du är därmed med och bidrar till att människor i Göteborg får ett varmt mål mat, en säng för natten eller kanske bara någon att prata med. Förra året gav julklappsinslagningen ett fantastiskt bidrag på nära 100 000 kronor!

Det traditionella julspelet med kamelen, åsnan, fåren,

Miljarder till både lottköpare och goda ändamål Tack vare våra lottköpare har vi sedan starten år 2005 kunnat dela ut 4,9 miljarder till Stadsmissionen och övriga 48 organisationer som vi stödjer. Samtidigt har lottköparna själva fått dela på vinster värda över 7 miljarder. Ny vinstchans varje dag Många drömmer om att resa, skaffa ny bostad eller att bidra till en bättre värld. Med en lott i PostkodLotteriet har du chans att få dela på många miljoner samtidigt som du bidrar till att en del av dina medmänniskors önskningar kan förverkligas. Köp en lott inom 7 dagar så får du ett presentkort värt 300 kr.

Presentk ort värde 300 kr

Köp en lott på postkodlotteriet.se/vinstchans

12 GtbStadsmission_nov.indd 1

Gatljus 4 2014

2014-10-20 16:46


NYTT i korthet

prenumerera på hopp! Alla gåvor vi får in bidrar till att göra livet mera hoppfullt för de människor som vi hjälper. Men vi behöver hjälp för att hjälpa. Vi har kraft, vilja och engagemang, men vi behöver ditt stöd i form av pengar – för att uttrycka det rakt på sak. Att stödja utsatta människor är inget tillfälligt jobb och vi behöver fler som stödjer vårt arbete regelbundet. Därför söker vi fler som kan tänka sig att bli månadsgivare. Regelbundna gåvor innebär att administrationen kan minskas och att ännu större del av varje gåva kan gå direkt till vårt arbete bland utsatta. Tillsammans skapar vi hopp för människor som lever alldeles i din närhet men ändå i en helt annan verklighet.

Jag vill bli månadsgivare till göteborgs Stadsmission Banklönekonto

Clearingnr

Jag bidrar med

Nummer på checkkonto eller bankbokslöst konto

 500 kr/mån Bankens namn

 300 kr/mån

 100 kr/mån

 Annat belopp....................... (minst 50 kr/mån)

Personkonto Plusgirokonto

Personnummer

Betalningsmottagare: Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission Medgivandet omfattar endast betalning avseende: Göteborgs Stadsmission Jag medger härmed att uttag görs från ovan angivet konto för överföring till Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission. Uttag får göras den sista bankdagen i varje månad.

Efternamn Förnamn

Gatuadress

Jag förbinder mig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot på betalningsdagen. Göteborgs Stadsmission svarar för betalningarnas riktigthet och återbetalar på min begäran det som på grund av misstag eller annan felorsak kan ha överförts från mitt konto.

Postnummer Postadress

Detta medgivande gäller tills vidare och upphör efter det att jag underrättat Göteborgs Stadsmission, vilket ska ske senast de 10:e i aktuell månad.

Tel. bostad Tel. arbete

Jag är införstådd med att mina uppgifter kommer att registreras i Göteborgs Stadsmissions givarregister och att de kommer att lämnas till Bank- och Plusgirot för månadsvis automatisk dragning av det av mig angivna gåvobeloppet.

Mobilnr E-post

Namnteckning Ort/Datum

Skapa din egen insamling via BetterNow Via BetterNow kan vem som helst starta en egen insamling där pengarna går till Göteborgs Stadsmission. Det enda som egentligen behövs är tillgång till en dator och engagemang. Följ instruktionen nedan. 1. Gå in på www.betternow.org/se/goteborgsstadsmission. Där trycker du på ”starta insamling” och du är på god väg. 2. Sen hittar du på en rubrik på insamlingen. Skriv en liten

text om varför du skapat insamlingen och vad du samlar in pengar till. Du kan också lägga in ett foto om du vill. 3. Dela din insamlingssida med din familj, vänner, kollegor och bekanta. Detta kan du lätt göra genom exempelvis Facebook, Twitter eller skicka ett personligt e-postmeddelande till alla i din kontaktbok. 4. Medan din familj och dina vänner bidrar så kan du se hur insamlingen växer. Insamlingssidan du lade fem minuter på att skapa har plötsligt kommit till liv.

Gatljus 4 2014

13


Ebbes hörna intar Drottningtorget Göteborgs Stadsmission har under flera år synts runt om i stan innan jul och så även i år. Bland annat kommer vår film En stad för alla att visas på Götaplatsen. Den stora nyheten för i år är dock att Ebbes Hörna poppar upp på Drottningtorget! En butik på 50 kvadratmeter öppnas fredagen den 5 december och håller öppet ända fram till dagen innan julafton. – Vi är väldigt glada att vi har fått den här möjligheten att ha en butik på en så central plats i Göteborg, säger Linus Bergström, verksamhetsutvecklare på Göteborgs Stadsmission. Butiken kommer att ha ett fokuserat vintersortiment med ytterkläder, mössor, halsdukar och vantar, men också kavajer och andra mer rejäla plagg. Självklart kommer det säljas böcker till bra priser. Under perioden då butiken finns på Drottningtorget kommer det att finnas möjlighet att träffa och prata med olika representanter från Göteborgs Stadsmission. Det kommer även finnas möjlighet att skänka pengar till vår verksamhet. Ebbes Hörna Drottningtorget Öppet 5-23 december Måndag-fredag kl 11.00-19.00 Lördag-söndag kl 10.00-16.00 Mer information finns på vår hemsida.

Givarservice Har du frågor om gåvor? Kontakta Tommy Bjurström på Göteborgs Stadsmissions givarservice. Du kan ringa vardagar mellan klockan 10 och 12. Tel: 031-755 36 09 En gåva har skänkts till Göteborgs Stadsmission till minne av: Alf Jacobsson Annica Svalemyr Arne Nolhag Birgit Andersson Björn Olson Danhi Eivor Sjödin Elin Telldén Elsbeth Billmer Gullan Andersson Gullan Jonsson Gunda Härnqvist Göran Wikström Inga Juhlin Inga-Maj Alnås Ing-Britt Westlind

Ingeborg Norelius Ingegerd Hjertberg Ingegerd Hofgren Inger Mogren Inger Sörquist Karl-Bertil Ekstrand Kerstin Ahlstedt Kerstin Andersson Kerstin Nordström Kjell Edlund Lars-Rrik Andersson Magnus Holmblad Martha Ljungström Mats Lindblom Morgan Wallgren Olle Svedholm

Olof Andersson Per Åhlen Per-Håkan Ohlsson Solveig Gunnarsson Sten-Åke Andersson Stig Utbult Sven Rybeck Ulla Udéhn Vivi Nordström

I samband med högtidsdag har gåva skänkts till Göteborgs Stadsmission: Allan Jakobsson Alva Strömqvist Anne-Maj Raaholt Arne Sjöberg Bengt Rosenqvist Birgit Johansson Brudparet Gill och Bengt Charlotte Carlsson Eric Muhl Gudrun Snow

Hanna Askelund Harald Almegård Henrik Bergfalk Henrik Cervin Jonas Helm Kerstin Fabiansson Lars Åkesson Lars-Erik Hallberg Marie Alkvist Karlsson Marie Miran Beiyi

Mikael Svensson Olof Persson Per Holmberg Per-Olof Hilmér Siv Didriksen Ulla Hallhagen

testamentera

spring Göteborgsvarvet med oss Precis som tidigare år går anmälningarna till GöteborgsVarvet 2015 åt i rasande fart och i skrivande stund är platserna slut när som helst. Nästan slut i alla fall. Du kan nämligen välja att springa loppet med Göteborgs Stadsmission i Välgörenhetsgruppen. Det innebär att du startar i grupp 12 (eller på egen bättre tid), du springer med ca 1 500 löpare som också valt att springa för oss, du får en fin funktionströja och det bästa av allt är att du bidrar till vårt arbete bland utsatta barn i Göteborg! I årets upplaga av GöteborgsVarvet fick vi in omkring 650 000 kronor tack vare alla starka och givmilda löpare! Anmälan görs på http://www.goteborgsvarvet.se/goteborgsvarvet-21-km/#startgrupper Väl inne i ditt konto väljer du ”GöteborgsVarvet / Stadsmissionen 2015”.

14

Du vet väl om att du kan testamentera till Göteborgs Stadsmission? Har du frågor kring testamentesärenden – kontakta Sofia Svensson så hjälper hon dig. Du når Sofia på tel: 031-755 36 02, e-post: sofia.svensson@stadsmissionen.org

Hit går din gåva Din gåva går direkt till våra sociala verksamheter. Den blir till en säng för natten, en stunds gemenskap, någon vuxen som lyssnar eller kanske årets enda glada sommarminne för ett barn.

Gatljus 4 2014


Korsordet

LIDER FÅGELRÄDDA AV

DEN HÖRS PÅ PUB KAMP

EN RÄNNA I ISEN KOM- PLUGMER IN GAS IN

MISÄR OCH OLYCKA

DEN HAR FIXAR OFTAST V75 RÄTT

PÅ VISS ROCK BORDA PÅ PÅKNAPP

BRA ATT HA GOD

I TONÅREN HELIG BILD

VIRKE FLÖG PÅ VÄXT INTE LIKA BRA

SKA JULELJUSEN VÄXT GER DÅLIG SIKT

TVÅ I LONDON

BRUKAR SNATTARE KOLA

VÄCKER MED LY- ÄR DE BRUKAR ENBÄRSBEUND- SANDE LISTIGA YSTRA DRICKA KALVAR RAN NEON

BÄR- PÅMIN- DE ÄR STÄLL- NELSE NYTTODJUR NING

DE VISAR PJÄSER

ÄR EJ JAMES BOND DRA NIT

STALLONETUFFING

ÄR JU DEN RARASTE

HÅLL SNATTRAN!

ETT MOS

TRÅDÄNDA GRODDJUR

GÅR PÅ DJUPET

SKREV SETTERLIND I KAR

SLÄKTE

MISSIONÄR

KLÖS I OTTAN INTILL NÄRA TA ETT PROV

BÅT PÅ BENEN STOPP RIDDARVAPEN TRÄD I RAD OFREDAR

I DE UPP- DE ÄR V MUMKONSÄ SAR SLAGS- TIGA STÅR I VERK IDÉER BÅTEN G

GÖR MAN VID KASSA

BRUKAR DET TI- PROVODIGT VIN- CERA TERTID

HJÄLPORGANISATION

PÅ GET PÅSTÅR VÄXT FORTFARANDE

ALIGHIERI TRÄTOBRODER

FÖRE EVERT PÅ BIL I HAAG

I GOTT SKICK

TILLHÅLL DE ÄR GULA LÄCKERHETER

G4-2014

Lös korsordet ovan. De blå rutornas bokstäver lagda i rätt ordning bildar ett ord - vilket? Skriv ordet här: ..................................................................

Skicka in ditt svar senast den 19 december till: Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stigbergsliden 6, 414 63 GÖTEBORG

Vinnare i Gatljus korsord 3 2014: Ulla Thorslund, Torslanda, Britt Johansson, Sollebrunn, och Per Josefsson, Göteborg. Boken Björn Afzelius: en god man - och bara en människa av Gunnar Wesslén skickas till er. Grattis!

Namn:.................................................................... Gatuadress:........................................................... Postadress:............................................................

Gatljus 4 2014

15


Vi drivs av en god idé idén att stötta människor som hamnat i utsatta situationer. gåvoplusgiro 90 01 70-2 gåvobankgiro 900-1702

TACK företagsvänner och partners som valt att stödja oss under 2014! Företagsvänner på Guld- och silvernivå samt framtidspartner. Vill du bli företagsvän Kontakta: ulrica hellichius 031-755 36 18, ulrica.hellichius@stadsmissionen.org

Göteborgs Universitet - Psykologiska Institutionen, Handelshögskolans partnerprogram

Gatljus nr 4, 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you