__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 20

En tidning om Göteborg som showroom 2017

FORSKNING

SÄKRA DIN IDENTITET Vi slipper krångliga lösenord till våra telefoner, numera räcker det med att sätta fingret mot avkännaren. Vi tittar in i ögonskannern och vips har vi identifierat oss. Men hur säkra är våra digitala identiteter? Katerina Mitrokotsa, forskare vid Chalmers, vill göra dem säkrare.

D

E BIOMETRISKA systemen är enkla att använda och gör att vi slipper komma ihåg allt krångligare lösenord, och vi behöver inte ha med oss några särskilda id-kort. – Biometri kan beskrivas som ett populärt sätt att bevisa vår identitet. Det kan handla om att få tillgång till telefonen eller att öppna dörrar i högrisksystem, förklarar Katerina Mitrokotsa, docent vid institutionen för Data- och informationsteknik på Chalmers. TILL SKILLNAD från vanliga lösen­ ­ord, använder biometri vår kropp för identifiering. Ditt fingeravtryck, iris, röst eller ansikte innehåller information som är unika för just dig. – När vi lägger vårt fingerav-

Indiska id-kort Aadhar är ett nytt nationellt id-kort som prövas i Indien. Aadhar använder finger­ avtryck, iris och ansiktsigen­ känning för att identifiera att kortets innehavare är rätt person. Kortet gör digital överföring av pengar enkelt.

20

tryck i en sensor, eller tittar in i en kamera för att skanna av vår iris, skapas en mall som lagras i ett system. Senare, när vi vill ha tillgång till dörren eller vad det nu kan vara, aktiveras systemet och vårt fingeravtryck matchas mot det som finns lagrat i mallen. Fingeravtrycket omvandlas till en digital representation i form av ettor och nollor, lite olika långa beroende på vilken typ av biometri som används. Det finns en baksida: säkerhet. – Vad händer om någon stjäl vår biometriska identitet? I vanliga fall kan vi byta lösenord, men vi kan inte byta ut vårt fingeravtryck eller vår iris, konstaterar Katerina Mitrokotsa. I DAG LAGRAS fingeravtrycken lokalt i våra telefoner, men det talas om att de i stället ska lagras i molnet, och det pågår flera rättsliga processer om hur vår biometriska identitet ska få lagras och vad som ska få lagras. Katerina lyfter fram ytterligare ett problem: – Hur ska vi veta att vår identitet inte läcker vidare? Här finns uppenbara problem. Vi vet inte hur väl företagen som använder de biometriska systemen kan skydda vår

Foto: privat

TEXT TOVE SMEDS FOTO COLOURBOX

KATERINA MITROKOTSA Docent vid Institutionen för Data- och informations­ teknik på Chalmers.

säkerhet. Och ännu mer oroande är att någon kan ansluta våra olika biometriska autentiseringsförsök och skapa en profil av oss, och spåra oss, konstaterar hon. Därför arbetar hon med att designa biometriska autentiseringsprotokoll som ska göra processen säkrare. OM UPPGIFTERNA läcker, är det inte bara vårt biometriska jag som läcker – utan även all den information som systemet samlat in om mig. – Med hjälp av avancerade kryp­ teringsmetoder och noggrant utformade autentiseringsprotokoll kan vi bättre garantera säkerheten och integriteten hos användarna. Ett annat sätt är att använda flera sätt att identifiera användarna än enbart biometri. Det kan handla om en kombination av lösenord, PIN-koder och biometri. Men trots att vi känner till riskerna är vi inte konsekventa i våra vardagliga beslut. Katerina Mitro­ kotsa använder själv tjänster som kräver biometrisk identifikation och har även ett armband som registrerar hennes värden. – De flesta av oss behöver kompromissa för att njuta av fördelarna med dagens teknik. ■

Profile for goteborg

Magasin Goteborg 2017  

Magasin Goteborg 2017  

Profile for goteborg
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded