Page 1

En tidning om Göteborg som showroom 2017

2017

MAGASINET OM STADEN SOM TESTARENA FÖR NYA IDÉER OCH NY TEKNIK

FÖRETAG ATT

HÅLLA ÖGONEN PÅ

Svensk snällhet och mytisk doft i haute couture intar världen, och New York, med storm.

Släpp ratten! Första själv­ körande bilarna rullar ut.

Pia Sandvik, vd RISE ”Jag tror på Göteborg som ett showroom för hur framtidens stad kommer att se ut.”

Showtime FÖR RUBEN ÖSTLUND I CANNES

Läs Magasin Göteborg digitalt:

DET ÄR 17 ÅR SEDAN DET HÄNDE SENAST: SVENSK LÅNGFILM TÄVLAR OM GULDPALMEN. DESSUTOM FYRDUBBELT FRÅN FILM I VÄST NÄR VÄRLDENS BÄSTA FILMER VISAS I CANNES. MER: BIOMETRI PÅ FRAMMARCH KALAS I HÄSTVÄG GÖTEBORG SLÅR HAAG ÄKTA VARA Foto: Julia Sjöberg

Distribueras med Dagens Industri.


En tidning om Göteborg som showroom 2017

Foto: Samuel Unéus

Foto: Samuel Unéus

Foto: gothenburg2017

Foto: Ørjan F. Ellingvåg

Foto: Beatrice Törnros Foto: Volvo Cars

Foto : Ago

nist

Magasin Göteborg

Innehåll:

2

››

Välkommen till stadsutveckling av stora mått, skriver Lennart Johansson, Näringslivsgruppen Göteborg & Co. och Patrik Andersson, Business Region Göteborg.

››

Det är få städer som kan agera testarena för nya innovationer, ny teknik och idéer på det sätt som Göteborg kan. Till exempel rullar världens första pilotprojekt för självkörande bilar snart ut.

3 4 13

››

Den nakna sanningen och en mytomspunnen doft från Donsö tar plats i lyxvarusegmentet i världens största städer.

››

Glömt lösenordet – igen? Ingen fara, med biometri kan du använda kroppen som identifiering.

››

Ny dirigent med oemotståndlig karisma. Sveriges Nationalorkester fortsätter att överraska.

22

››

1 000 miljarder kronor satsas på stadsutveckling av Göteborg fram till 2035. Helt nya stadsdelar, kontor och mötesplatser skapas i detta helt unika utvecklingssprång som Göteborg befinner sig i.

25

20

››

Nya innovationer tar plats i hjärtat av Sveriges industrihistoria.

32

››

Ruben Östlunds film The Square tävlar om Guldpalmen i Cannes. Spännande tider.

34

››

Inget fejkande. Tillit är temat för Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

38

››

Miljardsatsning på Liseberg ska locka besökare året om med ny vattenpark och temahotell.

39

››

Skriande behov av yrkesutbildade. Äntligen ökar populariteten till förberedande yrkesutbildningar.

40

›› ››

Mataktivisterna som bjuder på äkta vara.

›› ››

Ridsporthistoria av stora mått skrivs i sommar.

42 47 48 54

När Dagmars vd får välja shoppingpärlor.

Lena Dalerup lämnade Haag för att utveckla innerstaden i Göteborg.

www.inpress.com

PRODUCERAD I SAMARBETE MED:

PRODUCERAD AV:

Business Region Göteborg AB www.businessregiongoteborg.se och Näringslivsgruppen inom Göteborg & Co. www.goteborgco.se Frågor om innehållet besvaras av: Maria Leffler, maria.leffler@businessregion.se, och Christian Westerberg, christian.westerberg@goteborg.com

Projektledare: Conny Unéus · Redaktör: Ulrica Segersten · Formgivning: Tove Engström, Sara Norkvist, Sofia Karlsson · Korrektur: Solveig Enblom · Tryck: V-TAB · För information om innehållet, kontakta Conny Unéus, 070-373 30 70 · Läs tidningen digitalt på issuu.com/goteborg/docs/ magasingoteborg2017 · Kommentera gärna med #magasinGBG


Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg

VÄLKOMMEN! … TILL ETT AV EUROPAS STÖRSTA stadsutvecklingsprojekt. Vi vill göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser till 2035. Och satsar 1 000 miljarder på stadsutveckling. Hur är det möjligt? KAN DET VARA HAVET? Med havet blir man nämligen öppen för influenser och inflöde av det som är nytt samtidigt som man vet att med havet blir det aldrig riktigt som man tror. Man måste våga ändå. Redan Ostindiska kompaniet skänkte en kosmopolitisk prägel som gav Göteborg en storstads självförtroende. OCH KANSKE DET OCKSÅ förklarar varför det var just i Göteborg som Volvo och SKF föddes. Det påverkar oss än, ja, kanske mer än någonsin. I höst börjar de första självkörande bilarna rulla med staden som testarena. Fordonsindustrin är just nu superhet. Teknologisprången inom branschen har en enorm internationell dragningskraft som lockar företag från när och fjärran. Indiska, kinesiska, amerikanska. Vi ser en hundraprocentig ökning av besökande delegationer från en redan hög nivå.

DET MER OVÄNTADE slaget av både showroom och testarena får hela Göte­ borg att lukta häst i sommar. Aldrig förut har en stad använts som arena för hästar och fyrspann på detta sätt. Många intressen behöver giftas ihop för att få det att fun­gera. Men det har vi gjort förr. Det var samma dna som lyckades övertyga att Göteborg kunde arrangera VM i friidrott en gång, samma inställning som möjliggjorde att använda staden som världens första testlabb för elbussar (ElectriCity) där 16 aktörer skulle komma överens och bli klara för showtime lagom till målgången för Volvo Ocean Race 2015. FÖR FRIIDROTTS-EM 2006 krävde vi att även personer med funktionsnedsättning skulle delta och tävlingen skulle vara miljöcertifierad. För varje världsevenemang lär vi oss våra styrkor och svagheter, och så fortsätter vi våga stort. Nu storinvesterar Liseberg tack vare att hela staden är med på att parken ska vara öppen året runt. Och den 21:a Vetenskapsfestivalen som i dagarna summerar årets tema: tillit, får stå för en av våra värdefullaste och ömtåligaste tillgångar som bygger modet att våga.

Trevlig läsning!

LIFE SCIENCE HUB Astra Zenecas globala forskningscenter, BioVentureHub, finns i Göteborg i anslutning till Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Här kan småbolag inom life science få tillgång till Astra Zenecas anläggningar. Vem vet vilken ny trend för forskningssamarbeten inom life science som kommer att ta form här.

TALANGDAMMSUGARE Sedan hösten 2015 är Göteborg den storstad som har lägst arbetslöshet i Sverige. Sysselsättningen har ökat och trenden håller i sig. Många branscher i regionen damm­ suger Sverige efter kompetens.

Foto: Thomas Johansson / TT

Lennart Johansson, chef Näringslivsgruppen Göteborg & Co

Foto: Samuel Unéus

Foto: Astra Zeneca

En tidning om Göteborg som showroom 2017

POP UP-HÅKAN Håkan Hellström har lyckats med konststycket att bli profet i sin egen hemstad. Profetstatusen befästs i sommar med ett eget Klubbland på Liseberg, där en hyllningsutställning kommer att finnas, granne med stora scenen. – Klubbland är en pop uputställning, en upplevelse, en attraktion där besökarna bjuds på en musikalisk åktur – allt utom ett museum, säger Isse Samie på Woah Dad!, Sveriges kanske creddigaste skivbolag som föga överraskande finns i Göteborg.

3


En tidning om Göteborg som showroom 2017

ANALYS

Välkommen till framtidens

showroom Digitalisering och nyindustrialisering: Ingenting är sig likt tycker en del, och blir rädda. Att vi är mitt i en ny industriell revolution behöver berättas. Göteborg sticker ut hakan och gör staden till testarena för nya idéer, teknik och arbetssätt. Någon måste våga vara först.

HETARE ÄN SPOTIFY är det därför flera som säger om fordonsindustrin i Göteborg. Man får spetsa öronen. Det är ju inte så länge sedan det såg riktigt dystert ut, tyckte man i alla fall utifrån. Nu är fordonsindustrin en viktig motor för svensk industri, står för en tiondel av svensk varuexport och sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Ute på Torslanda och Lindholmen fanns tydligen en framsynthet och en tro på att det skulle komma en tid då digitalisering skulle slå igenom på riktigt. Några som lyckades ta tillvara de värden som redan fanns i industrin och kopplade ihop olika kunskapsområden, till exempel inom ICT och hållbarhet. – Fordonsindustrin är ett starkt case, starkare än kanske något annat just nu, där alla utvecklingsfrågor ryms, säger Pia Sandvik, vd för RISE, Research Institutes of Sweden. Det statliga industriforskningsinstitut som har uppdraget att vara en stark

4

MARCUS ROTHOFF VOLVO CARS – Hela samhället kommer att se på mobilitet på ett helt annat sätt om 10–15 år. Det är fantastiskt att få vara med om omställningen som sker just nu inom hela bilindustrin, att bygga framtidens relation mellan maskin och människa, och att använda Göteborg som testarena.

samarbetspartner till svensk industri för att öka konkurrenskraften, bland annat genom att skapa öppna testbäddar. Bara i Göteborg, med Borås inräknat, finns 50 testmiljöer och RISE sysselsätter cirka 1 100 i regionen av totalt 2 200 medarbetare. Nu sker det ovanliga: huvudkontoret flyttar till Göteborg. Pia Sandvik har rekryterat klart och börjat efterforska i vilken del av Göteborg hon själv ska bo. – Regeringen tycker att Göteborg är rätt ställe för RISEs huvudkontor. Det finns naturligtvis ett stort symbolvärde i att vi som är med och utvecklar Sverige har vårt högkvarter i Göteborg. – Jag har redan mött ett oerhört stort engagemang från både staden och näringslivet. De är starkt forskningsfokuserade båda två. Det verkar naturligt att man vill träffas och prata över gränserna när något nytt händer som kräver samling, säger Pia Sandvik, civilingenjör och docent i kvalitetsteknik, med bakgrund både som företagsledare, universitetsrektor och ämbetsman. Pia Sandvik har suttit i närings- och innovationsminister Mikael Dambergs advisory board och gett råd kring Sveriges nyindus­ trialisering, där Göteborg och Västsverige anses vara något av ett draglok och en ”revolutionär kraft som vågar testa”. OM MAN TIDIGARE har förespråkat spets för att stärka Sveriges konkurrenskraft, menar Pia Sandvik att det numera är allt viktigare med excellens på djupet och då krävs arenor där många olika

ILL HÖSTEN FÅR de första testfamiljerna i Göteborg tillgång till sina självkörande bilar. Därmed går startskottet för världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning. – Vi försöker förutse och skapa framtiden några år tidigare här i Göteborg. Att testa innovationer i den stad där vi också har vårt utvecklingsfolk gör att vi snabbt kan samla in nya data och göra löpande förbättringar, säger Marcus Rothoff som leder Volvo Cars projekt med självkörande bilar.

Foto: Volvo Cars

T

TEXT ULRICA SEGERSTEN & KARIN REHN FOTO SAMUEL UNÉUS


Pia Sandvik, vd för RISE, det statliga forsknings­ institut som förser industrin med öppna testbäddar; miljardinvesteringar som ska stärka konkurrenskraften för svenska företag. – Det finns ett stort symbolvärde i att huvudkontoret för RISE nu flyttar till Göteborg, säger hon inför flytten till Lindholmen i maj.

Fakta:Tätt med testarenor RISE, Research Institutes of Sweden, har cirka 50 ToD-miljöer i Göteborgsområdet, varav en är under uppbyggnad (Awitar). Det pågår dialoger om fler anläggningar i Göteborg som främst kopplar mot fordonsindustri och stadsplanering. RISE inviger sitt nya huvudkontor på Lindholmen i maj där följande testarenor redan finns: Test Site Sweden, Closer, Drive Sweden, SAFER, Drive Me, ElectriCity, Lighthouse, Media Arena, Visual arena, Security Arena, TUCAP, Vehicle ICT Arena och Prehospital ICT Arena.

5


kunskaper möts. Att man får in olika perspektiv och tänker ansvar och hållbarhet, inte bara tillväxt. Med stark förankring i Göteborg, men med Sverigehatten på huvudet, känner Pia Sandvik sig optimistisk även när det gäller svensk konkurrenskraft. – I Göteborg har man tagit till sig nyindustrialiseringen och kan fokusera på nyttan utan att släppa forskningsbasen, säger hon. Det gäller inte minst hur den smarta staden tar form. – Men det behövs stora testanläggningar för att komma vidare och det är här RISE kommer in, säger Pia Sandvik. Anskaffningsvärdet för fysiska testanläggningar är totalt runt 6 miljarder kronor och lika stor investering i kompetens. TESTARENOR HANDLAR INTE BARA om fysiska ytor. Till exempel för självkörande bilar är det många nya frågeställningar som behöver testas; vem har ansvar, vilka behov av regelförändringar skapas? – Jag tror verkligen på idén att göra hela Göteborg till en testarena; här kommer man kunna visa upp den smarta staden. Man har alla möjligheter att få med olika perspektiv; från offentlig sektor, skola, sjukvård, forskarsamhället och industrin. Göteborg är perfekt eftersom man så lätt kan samla alla runt ett bord. – Jag tänker jobba för att Göteborg blir ett showroom. Staden vill, universiteten vill, kommunerna och regionen vill, och jag möter många företag, mindre och större, som vill. Och RISE vill, säger Pia Sandvik. GÖTEBORGS POSITION försämras inte av att staden just nu attraherar kompetens från hela världen tack vare att man är i frontlinjen av utveckling, framför allt inom fordonsindustrin. – Men om det så handlar om ett företags lokaler eller en stad, måste miljön vara sådan att den lockar talanger. Ett showroom som talar om att här väntar ett äventyr, säger Charles Sinclair, medgrundare och vd på Oddwork vars olika rum tar besökaren in i cirkusstämning, surfing, Alice i underlandet och Kalifornien. Bland annat. Charles, 27 år, och hans två medgrundare har en rätt oortodox syn på både hur man lockar talanger och bygger varumärke. Charles egen förklaring till Oddworkäventyret, började i Australien. Efter utbytesåret lyckades Charles komma med på Ostindiefararens sista historiska resa till Kina som den yngste matrosen. – Jag var 17 år när vi seglade in. Kungen var ombord. Tusentals kineser stod i hamnen. Hundratals vita duvor släpptes ut och flög mot himlen. Det var helt sjukt. Jag var 17 år och skrev autografer åt kinesiska barn. ”Wow, vilket ställe”, tänkte Charlie. – Jag sökte till Handelshögskolan i Göteborg som har ett kinesiskt program, läste mandarin och internationella relationer med siktet på möjligheternas Kina.

6

Det är till Lindholmen huvudkontoret för RISE flyttar. Här finns redan nu kunskapskluster och forskningsintensiva företag som Volvo Group, Lindholmen Science Park, CEVT, Ericsson, Hasselblad, Esab, Getinge, Saab AB, Sigma, filmproduktion samt sjöfarts- och trafikforskning. Ingen slump alltså att det världsunika testet med eldriven busstrafik, ElectriCity, såg dagens ljus just här.

Foto: Björn Tesch

En tidning om Göteborg som showroom 2017

PIA SANDVIK VD RISE I maj flyttar huvudkontoret för RISE, Research Institutes of Sweden, till Göteborg. RISE har cirka 50 testmiljöer i regionen och 1 100 med­ arbetare.

CHARLIE SINCLAIR ODDWORK – Om man inte kommunicerar sina värderingar skapar man en tjock mur som potentiella medarbetare varken kan se över eller igenom. Och talangerna knackar inte nödvändigtvis på din dörr.

På Handelshögskolan träffade han Niklas Kekonius och Poyan Karimi, som hade samma drivkraft att skapa något som skulle ta dem ut i världen. – Vi höll på med studentmarknadsföring och insåg att när vi själva ville ut i karriären var kontakten med rekryteringsbolagen väldigt otidsenlig. – Dessutom var det lätt att se att företag som söker medarbetare behöver så mycket mer än den formella kompetensen. Egenskaper som drivkraft, personlighet, kreativitet och – talang. – Ja, så vi började matcha talanger med företagens behov. Och storföretagen tyckte snabbt om vårt sätt att matcha. Så är det fortfarande, drygt fyra år senare med flera av storföretagen som uppdragsgivare, både för rekrytering och employer branding. CHARLES MENAR att det handlar mycket om arbetsgivarvarumärket, men att göra det på ett kul sätt. Det går inte att skapa ett skyltfönster utan innehåll, framhåller han. – Nej, det blir katastrof. Med sociala medier och genomskinligheten måste kommunikationen vara ärlig. Vi är kids av vår generation, berättelsen måste berättas på ett sätt som är talande för vår tid. Hur skulle han och kollegorna skapa ett attraktivt varumärke för Göteborg? Går det att översätta individuella utmaningar till städer? – Ja visst, menar Charles Sinclair. Vi har deltagit i strategiska näringslivsdialoger med staden och stora Göteborgsbolag för att förmedla hur talangmarknaden ser ut. Göteborg måste, precis som alla städer, bli bättre på att berätta sin story. Det finns så många eldsjälar i Göteborg som vill, som kan skapa spännande äventyr. Många finns på Lindholmen. Och det finns en hel del karriärmöjligheter inom företagen. Men studenterna känner inte till möjligheterna. När man har frågat statsvetarstudenter tror 6 av 10 att de behöver lämna Göteborg för att få jobb. Det sägs lite skämtsamt att det finns en massa göteborgare på söder i Stockholm som längtar hem – i onödan. – När Älvstaden byggs upp måste vi bli bättre på att


Drömmen om...

Ska man vara krass så köper våra kunder inte bara en bostad. De betalar för vår förmåga att göra deras bostadsdröm till verklighet. Och deras preferenser och drömmar förändras i takt med samhällets utveckling och trender. Det gäller då för oss bostadsutvecklare att ständigt vara nyfikna, lyhörda och förstå var i livet de befinner sig och vilka behov som driver på. För utan nöjda kunder finns vi inte, och det är en ryslig tanke. För bostadsutveckling är ju det roligaste vi vet! Som bostadsutvecklare vill vi vara med och bidra till mångfald i samhället. Därför utvecklar vi nya bostäder med samtliga upplåtelseformer; ägande - bostads - och hyresrätter. Vi bygger fristående hus, radhus, parhus och flerbostadshus. Vi utvecklar allt från exklusiva vindsvåningar och unika livsstilsboenden till yteffektiva lägenheter och svanenmärkta radhus. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostadsområden och vi är med och utvecklar nya stadsdelar. Och alltid med kundens behov i fokus.

Charles Sinclair, medgrundare för Oddwork som har ett helt nytt sätt att se på employer branding och rekrytering.

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se

EN SÅDAN ELDSJÄL är entreprenören Åsa Sandberg. Hon brinner för hållbarhetsfrågor, människors lika värde och att göra världen mer rättvis. Det fick Veckans Affärer att utse henne till en av årets 101 supertalanger, i kategorin Samhällsbyggarna. När Åsa Sandberg återvände till Göteborg efter flera år utomlands inom event- och servicebranschen, blev hon tipsad om att World Transplantation Games skulle ordnas här. Ett VM med 1 800 deltagare från 59 nationer, där samtliga tävlande hade genomgått en organtransplantation. Första året jobbade hon ideellt, driven av att göra skillnad i en viktig fråga, för att sedan bli anställd som

med övertygelse berätta vad som finns och kommer att finnas. Redan nu kan man säga att Göteborg är världens mest sociala stad. Och i alla fall Sveriges mest öppna. Precis som jag vill att Oddwork ska vara en personlig plats att vara på, är Göteborg det. Och vi hjälper varandra. I ett underdogperspektiv trivs eldsjälar och har ofta en stark drivkraft, säger Charles Sinclair.

Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar • veidekkebostad.se


ÅSA SANDBERG SAMHÄLLSBYGGARE FÖRELÄSARE MODERATOR – Med TEDx Göteborg har vi skapat en global plattform, ett showroom för innovationer i regionen. Vi har folk i till exempel Australien och Vietnam som tittar på vad vi gör i Göteborg.

Foto : Elec triCit y

8

General Manager för hela evenemanget. Hon har därefter arbetat som projektledare för stora världs­ kongresser i Göteborg, bland annat för WHO. Efter framgångarna med WHO-kongressen och World Transplantation Games, blev Åsa Sandberg headhuntad som Managing Director till TEDx­Göte­ borg som skapar en fysisk och digital mötesplats för att lyfta innovationer och sprida goda idéer likt TED Talks. På fem år har organisationen vuxit till 30 personer som arbetar ideellt för att skapa 4–5 event per år. – Jag älskar möjligheten att erbjuda en plattform där goda idéer sprids från Göteborg till hela världen. Samtliga föreläsningar delas på nätet för alla att ta del av. Som lyssnare inspireras man av helt nya idéer från oväntade håll. Det spelar ingen roll om det är en taxichaufför eller en ingenjör som har innovationen.Våra lyssnare är allt från vd:ar till studenter. Även folk i många olika länder följer det vi gör. Åsa själv pendlar mellan Göteborg och Stockholm. Många frågar om det inte är dags för TEDxStockholm. – Nej, jag drivs av att sätta Göteborg på kartan vad gäller innovation och nytänk genom TEDxGöte­ borg. Här är det lätt att skapa nätverk och relationer, att genomföra och driva saker framåt. Kanske för att det finns en utvecklingsvilja som präglar staden. – Så länge Göteborgsandan inte innehåller favoriserande är det alltid bra för affärer och relationer att det är lätt att få kontakt. Men det är viktigt att vi har en sund konkurrens där även entreprenörer med nya idéer och projekt får chansen att visa vad de går för. OCH VISST ÄR DET många ögon som just nu riktas mot Göteborg när Volvo Cars förbereder showtime för självkörande bilar. 100 familjer ska ta del av pilot­ projektet på allmän väg i Göteborg. Intresset är stort för att få bli en av de första som släpper ratten. Under första steget kommer dock föraren fortfarande behöva övervaka körningen, av säkerhetsskäl. Pendling på stabila stråk, med rimlig hastighet, utan trottoarer och med barriärer mot mötande trafik ska testas inledningsvis. Den där transportsträckan utan egentlig körglädje, där många helst skulle göra något helt annat än att koncentrera sig på bilkörning. – Olycksstatistiken visar att det inte är helt ovanligt med kökrockar för att folk skickar sms eller kollar mejl. Med en självkörande bil kan du göra det på

Åsa Sandberg vill göra det lätt för människor att ta hållbara beslut och var medgrundare till A Win Win World och Nudging Sweden. Den senare startades efter att Åsa inspirerats av hur bland annat Gunhild Stordalen (genom GreeNudge) arbetar med nudging för mer hållbara val (= metod inom beteendevetenskapen där man genom insikten om hur människor beter sig kan påverka eller försiktigt knuffa dem till ett annat val).

Lindholmen Science Park

En tidning om Göteborg som showroom 2017

Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. I dag arbetar, studerar, forskar och bor över 21 000 personer på Lindholmen. Målet är att den siffran ska vara 30 000 personer senast år 2020. Själva Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning med speciellt fokus på transport, ICT, media och visualisering. Sedan 15 år erbjuder Science Park en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt.

Linje 55 – elbussar live

Världsunik testbädd

VÄRLDENS STÄDER står inför utmaningen att skapa en mer håll-

ASTAZERO är världens första fullskaliga testmiljö för aktiv

bar kollektivtrafik utan avgaser och buller. I Göteborg arbetar 16 aktörer med att utveckla, testa och demonstrera hur detta kan bli verklighet. Samarbetet går under namnet ElectriCity där eldriven busstrafik längs linje 55 testas.

trafiksäkerhet. Anläggningen, en investering på cirka en halv miljard kronor, är en öppen internationell plattform för fordonstillverkare, underleverantörer, myndigheter, vägagenter, universitet, högskolor och tekniska institut.


ANNONS

Visste du att ... … XVIVO Perfusions lösningar och system snabbt blivit ett förstahandsval för lungtransplantationer vid många kliniker runt om i världen? Målet är att lösningarna efter anpassningar ska kunna användas vid transplantationer av lever, njurar och hjärta.

– Vi har ett långsiktigt och tätt samarbete om allt från finansiering till strategier för tillväxt och etableringar på nya marknader, säger Magnus Nilsson, vd på XVIVO Perfusion, här tillsammans med Anna-Karin Fors och Georges Chammas på SEB i Göteborg.

2

Medicinteknik från Göteborg

miljarder. XVIVO Perfusion växer snabbt och är i dag värderat till drygt två miljarder kronor.

”Ett spännande och utmanande samar­ bete där vi har fått använda bankens hela kompetens för att matcha företa­ gets snabba utveck­ ling till ett globalt tillväxtföretag.”

På väg att erövra världen – igen Vägen från affärsidé till stadig och lönsam tillväxt på en global marknad är lång och kantad av utmaningar.

Anna-Karin Fors, regionchef SEB

Det vet Magnus Nilsson bättre än de flesta. Han har gjort resan som vd för framgångsrika fertilitetsbolaget Vitrolife – och gör den nu igen med snabbväxande transplantationsbolaget XVIVO Perfusion. Båda gångerna i nära samarbete med SEB i Göteborg. – Det känns som en otrolig förmån att få vara med och bygga och utveckla företag på det här sättet, och särskilt när det handlar om produkter som räddar liv, säger Magnus Nilsson. XVIVO Perfusion utvecklar lösningar för transplantationer av lungor. – Vår teknik innebär att man i stället för

nedkylning av lungorna fyller och cirkulerar igenom dem med en kroppsvarm vätska. Därmed förlängs hållbarheten och skicket kan bedömas utanför kroppen just före en transplantation – vilket medför att färre organ behöver kasseras. Fler patienter kan därmed få livsavgörande hjälp.

Visste du att ... … Vitrolife, som tidigare var moderbolag till XVIVO Perfusion, utvecklar, producerar och säljer utrustning för fertilitetsbehandling? Magnus Nilsson var vd på Vitrolife, men gick i samband med noteringen av XVIVO Perfusion in som vd i det avknoppade bolaget.

XVIVO har hela världen som marknad, men huvudkontoret förblir i Göteborg. – Här finns den rätta kompetensen och vi har den uppbackning som behövs för att bygga en global affär, säger Magnus Nilsson. SEB i Göteborg har varit med oss när företaget vuxit och utvecklats, och har spelat en avgörande roll för våra framgångar.

www.seb.se

XVIVOs tillväxtresa i korthet:

1998

Magnus Nilsson och Stig Steen startar XVIVO Transplantation Systems.

1999

XVIVO och Scandinavian IVF Science bildar Vitrolife.

2000

Första lungtransplantationen genomförs med STEEN Solution™.

2009

XVIVO Perfusion AB bildas med fokus på transplantation.

2012

XVIVO Perfusion AB knoppas av från Vitrolife och introduceras på First North.

2014

XVIVO-systemet för lungtransplantationer godkänns av amerikanska FDA.

2015

XPS™ godkänns i Australien och STEEN Solution™ i Kina.

2017

Nyemission och XVIVO Perfusion växer snabbt i USA, Asien och Europa.


Foton: Volvo Cars

Sanningens minut. I höst rullar de första självkörande bilarna från Volvo Cars i ett pilotprojekt som involverar 100 testfamiljer från Göteborg. Familjen Hain är först ut. Att bilen själv kan ta hand om parkeringen i trånga parkeringshus är förmodligen en lockande egenskap.

ett säkert sätt. Målet med pilotprojektet är att man ska kunna delegera ansvar till bilen. OAVSETT OM DU VÄLJER att jobba, bättra på läppstiftet eller bara vila under den tid bilen kör dig så frigörs tid, en av de största bristvarorna i vår vardag. Men är vi verkligen redo för det här? För en del människor känns självkörande bilar som en önskedröm, men för andra som skrämmande science fiction. – Att tveka inför att lämna över kontrollen är en naturlig reaktion, men statistiskt sett kommer de självkörande bilarna att vara mycket säkrare. Vi är ganska dåliga på monotona uppgifter, och då uppstår risk. En vanlig fråga är hur bilen är program­ merad om den måste välja mellan två olycksfall, som till exempel att köra på två barn eller en vuxen. Marcus Rothoff berättar att bilen är programmerad för förutseende säkerhet, för att undvika att valet ens uppstår. Här har Volvos stora fokus på säkerhetsforskning varit avgörande. Informationen som samlats om alla olyckor med Volvobilar inblandade, omvandlas nu till förebyggande programmering. Det innebär att de självkörande bilarna virtuellt har kört sträckor motsvarande miljarder kilometer och utsatts för simule-

FAKTA DRIVEME Världens första storskaliga pilotprojekt med 100 självkörande Volvobilar på allmän väg i Göteborg. Projektet är ett initiativ av Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. Drive Me stöds av den svenska regeringen.

»Statistiskt kommer de självkörande bilarna att vara mycket säkrare.»

Foto: Volvo Cars

Marcus Rothoff

rade incidenter, och lärt sig hur olyckor ska undvikas. – Det är inte för att testa säkerheten som våra testfamiljer nu ska ut på vägarna. Vi har våra egna testförare som verifierar att bilarna är säkra. Det vi behöver veta nu är hur vi skapar förtroende och förståelse för tekniken, och vad den tillför. Vi har anställt massor av beteendevetare för att lära oss den här nya, mer känslomässiga dimensionen. DE SJÄLVKÖRANDE bilarna kommer inte bara att skapa nytta för individen, utan även för hela samhället. Mycket handlar om att optimera den yta som finns till förfogande, både kvantitativt och kvalitativt. – En enskild kökrock kan i rusningstrafik blockera hela staden. I dag bygger vi fler och bredare vägar om vi vill öka trafikkapaciteten, men automatiserade fordon som kommunicerar med varandra bidrar till bättre trafikflöden. Dragspelseffekten – som uppkommer genom upprepande inbromsningar – dämpas. Det gör att vägytan kan användas effektivt. Självparkerande bilar kan också packas mycket tätare, och kan själva tråckla in sig i ett trångt p-hus, vilket frigör ytor i stadsmiljön. Den självkörande bilen kan också ingå i en palett av olika transportlösningar utan att man behöver äga den själv. Som ett alternativ till taxi. Tänk dig att du kliver av pendel­tåget, bilen finns på plats, tar dig dit du ska, och kör sedan och parkerar sig själv en bit bort, och inte på ett ställe som kan användas till något mycket roligare än en parkeringsplats. ■

Höjden av klurighet

Fritt fram att testa

GÖTEBORG STÄRKER ytterligare sina kort inom fordon med Volvo

I JANUARI 2018 INVIGS AWITA , test- och utvecklings­

Cars och Autolivs gemensamma utvecklingsbolag Zenuity som ska skapa världsledande teknik för självkörande fordon: kompetens inom radarkomponenter och kameror i kombination med förmågan att integrera den nya tekniken kan få biltillverkare att vallfärda till Göteborg.

anläggning för trådlösa kommunikationssystem och EMCprov (Elektromagnetisk kompatibilitet) för förarlösa fordon och aktiva säkerhetssystem. En investering på totalt 300 miljoner kronor och som är unik tack vare öppna miljöer.


En del av Göteborg MASTHUGGSKAJEN ska bli en välkomnande plats

för alla som vill ta del av en fantastisk maritim miljö i en levande, grön och attraktiv del av Göteborg. Stena Fastigheter planerar för 600 lägenheter och 30 000 kvadratmeter kontor, handel, service och restauranger. Masthuggskajen blir också Ostindiefararen Götheborgs nya hamn och runt skeppet bygger vi ett besökscenter som ansluter till Göteborgs långa historia som internationell handels- och sjöfartsstad. Genom en kajpromenad utmed älven blir också Danmarksterminalen en del av det nya området. Masthuggskajen kommer att bli en fantastisk del av Göteborg och vi är stolta över att vara en del av den utvecklingen!

stenafastigheter.se

vi gör allt för att du ska slippa Att förstå och hitta orsakerna till olyckor är nödvändigt för att kunna utveckla säkrare fordon. Volvos unika Haverikommission har utrett drygt 1 600 olyckor under nästan 50 år. All kunskap vi fått genom den tillämpar vi direkt i vårt utvecklingsarbete. Ju mer vi vet, desto säkrare blir du. Hytthållfasthetstest. Barriärprov. Välttest. Slagtest. Huvudstöttest. Vi vet hur det ser ut vid en olycka. Det är därför vi gör fler och tuffare tester än vad lagen kräver. Men vi satsar ännu mer på att utveckla säkerhetssystem som hjälper dig att undvika olyckan helt. System som filbytes- och uppmärksamhetsassistans samt kollisionsvarning med nödbroms håller dig och din lastbil säker på vägen. Vårt viktigaste åtagande gentemot dig är vår säkerhetsvision om noll olyckor. Ingen Volvolastbil ska vara inblandad i en trafikolycka. Allt vi gör bottnar i det. Det handlar ju om liv.


ägande. MADE BY SWEDEN. I nittio år har vi byggt bilar för människorna i det här landet. Bilar som inte bara kan ta dig från A till B, utan som är till för att underlätta vardagen. För om vi gör det enkelt att äga bilen, få den servad och att dela den med nära och kära, kan vi också se till att du får mer tid för det du verkligen bryr dig om. Det finns ett svenskt ord som beskriver den här inställningen. Ett ord som på en och samma gång betyder omsorg, hänsyn och, inte minst, att tänka om. Omtanke. Man skulle kunna kalla det ett sätt att tänka. Vi kallar det vår företagsstrategi.

Volvo V40 Cross Country kostar ord pris från ca 225 800:– (T3 Business –T5 AWD) exkl lokal utrustning. Bränsleförbrukning vid blandad körning (D2–T5 AWD) 3,6–6,4 L/100 km. Koldioxidutsläpp CO2 (D2–T5 AWD) 99–149 g/km. Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se.


En tidning om Göteborg som showroom 2017

EXPORTSUCCÉER

Exportsuccéer med

omtanke

På 188 Bowery, Manhattan, öppnade de butik nr 21. Göteborgsföretaget som säljer 1,4 miljoner modeplagg i världen per år. Newyorkare är villiga att ge upp till 300 dollar för ett par Nudiejeans. Parfymdivan från Donsö tar också för sig. Agonist återfinns på varuhus som Bergdorf Goodman i New York, där unikiteten och berättelsen lockar. Forts. på nästa sida

TEXT ULRICA SEGERSTEN FOTO ØRJAN F. ELLINGVÅG (NUDIE I NEW YORK) & SAMUEL UNÉUS

13


Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

Vem kunde tro det? Att newyorkare skulle komma till Bowery 118, Nolita-delen av Manhattan, för att laga sina Nudiejeans – gratis. Andreas Åhrman, vd för Nudie Jeans i USA, kommer att ha en hög utrullningstakt med nyöppnade butiker i Nordamerika. Nästa i Los Angeles. ”För att leva det vi säger, så att det inte bara blir ord. I våra butiker visar vi att omtanke och hållbarhet är på riktigt”.

NUDIE-RESAN STARTADE för 16 år sedan, som ett sidoprojekt för Maria Erixon Levin. Hon jobbade som kreativt ansvarig för ett amerikanskt jeansmärke i Europa, men började sukta efter att skapa något mer hållbart i jeansvärlden. I dag omsätter det där sidoprojektet (moderbolaget Svenska Jeans AB) över 500 miljoner på koncernnivå (2015) och lyckas generera utdelningar på miljoner per del­ ägare. Fortfarande har de två grundarna, Maria och Joakim Levin (tidigare gifta), koll på det mesta. Maria på designen. Joakim på strategin. Palle

14

JOAKIM LEVIN GRUNDARE – Vi vill vara det hållbara företaget och verka under en modern kapitalism. Så många unga går ut i världen och vill göra rätt sak, och vet inte hur de ska göra. Det skapar bara ångest. Vi vill göra det lite lättare att göra rätt. De flesta Nudie Jeans säljs online, 85 procent utanför Sverige, men Nudie Jeans öppnar butiker i storstäder där kunderna får reparera sina Nudiejeans gratis.

Stenberg är tredje delägare och vd, ”och den som kan sälja”, enligt Joakim Levin. Hur har Nudie Jeans klarat entreprenörsresan från litet till stort på relativt kort tid i en tuff bransch? Enligt Andreas Åhrman beror det på att Nudie hela tiden har haft samma ägare som jobbar i bolaget och som stått som kulturgaranter. Och att grundarna tänkte stort från start. MEN VARKEN ANDREAS ELLER JOAKIM är speciellt imponerade över det som brukar beskrivas som det svenska modeundret. – Vi tycker nog att framgången ska synas i omsättning och vinstmarginal också. Det räcker inte med en hit, säger Andreas. Och dessutom. Joakim Levin ser inte Nudie Jeans som ett modeföretag som levererar nyheter var tredje vecka. – Vi är precis tvärtom. Blått är alltid säsongens färg hos oss, säger Joakim, en gång trummis i ett punkrockband. Och delvis formad av Handelshögskolan i Göteborg. När Joakim beskriver sin exportvara är Foto: Ulrica Segersten

B

UTIKEN PÅ MANHATTAN har symaskiner i entrén under tak i tenn som ger lokalen en helt egen karaktär. – Lite New Yorkruffigt, kommenterar Andreas Åhrman, vd för Nudie Jeans i USA och med tio år som global försäljningschef bakom sig. Tydligt nöjd över att de hittat stället innan hyrorna börjat rusa i höjden i takt med att områdets hipsterfaktor ökar. Soho är redan för dyrt. ”Fyra gånger så hög hyra.” Newyorkarna verkar älska idén att inte bara köpa sina Nudiejeans i butiken, utan att de får komma tillbaka och få plaggen reparerade, gratis. Även utländska medier verkar gilla idén. – Att Nudie Jeans står för det ekologiska och för transparent produktion är en extremt nischad idé för en amerikan. Inte minst i lyxvarusegmentet. Den generella uppfattningen är att amerikanen vill köpa nytt, men likväl lagar vi jeans här så att det sjunger om det. – Kan vi förlänga livslängden på jeans så är det hållbarhet på riktigt. Det enda riktiga sättet att kommunicera livstidslöftet och vår story är att leva det i våra butiker, säger Andreas.


SLITEN SKÖNHET – Vi lagar inte jeans i butik för att vi tycker det är kul att sy. Jag är själv lat konsument och vill göra rätt saker, men livet kommer oftast emellan. Kunden ska inte behöva doktorera i hållbar klädproduktion för att göra rätt. Det ska finnas inbyggt i vårt varumärke, säger Joakim Levin.

det varken jeans eller mode, utan svensk omtanke. Som hyllar det åldrade och den svenska versionen av stark jeanskultur. – Det är väldigt politiskt. Estetik och politik ihop, precis som när man gör musik. Nudie Jeans är vår uppfattning om vad som är bra och dåligt. Företagande gör man inte i excel, det här handlar om livet självt.

1000 000

möjligheter nära Göteborgs Hamn

ALLA SOM SYSSLAR med handel är just nu satta under enorm press och krav på strukturomvandling när digitalisering och urbaniseringen av handeln skakar om rejält, menar Joakim. När Nudie Jeans startade 2001 fanns det multibrandhandlare i svenska småstäder. De är nästan helt borta. – Det finns inga butiker för våra jeans på mindre orter längre. Det är nätet eller storstäder som gäller. Jag klagar inte, vi sitter alla i samma båt. Det här sker i hela världen. 75 procent av kunderna som fanns i grossistledet 2003 finns inte längre. Men slutkunderna finns lyckligtvis. – En fara med en stark kultur som vår, är att man knyter sin identitet till fel saker, till hur och inte till

Välkommen till Port of Gothenburg Logistics Park – Sveriges nya logistikpark precis i anslutning till Göteborgs Hamn. Här väntar 1 miljon kvadratmeter på att bli importlager och logistikfastigheter med bästa tänkbara läge. Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med ett unikt linjeutbud. Hit kommer fartyg via direktlinjer från hela världen och lastar snabbt av godset för vidare transport till lagerhyllan. Inom 50 mil når du sedan tre huvudstäder och sjuttio procent av Nordens befolkning och industri. Effektiva landförbindelser via väg och järnväg garanterar snabba flöden och leveranser. Upptäck fördelarna med att etablera ett lager mitt i Skandinaviens största logistiknav. Bara 10 minuter från kajkanten i Göteborgs Hamn.

goteborgshamn.se/logisticspark


Molnet sprids och skapar intryck. Det är spännande att tänka på att doften får ett eget liv. Vi har ingen aning om vart den tar vägen. Vi har ofta blivit kontaktade på grund av att någon känt en agonistdoft på någon, berättar Niclas Lydéen som tillsammans Christine Lydéen står bakom den första svenska doftdivan Agonist.

»Vi drabbas av doft för att luktsinnet är det enda sinnet som har en gräddfil rakt in i hjärnans emotionella centrum.»

DISTRIBUTIONSLÖSNINGAR är just nu den utmaning som skaver. Men att Joakim själv tycker det är tråkigt att butiker försvinner spelar ingen roll, menar han. Det mesta säljs online. Hur logotypen ska fyllas är den utmaning som däremot triggar mest. – Det är kul, giftermålet mellan Milton-Friedmanidéerna från Handelstiden och punk-idealet. Där finns Nudie Jeans, i skiktet mittemellan. Vi accepterar den kapitaliska kontexten. Men hur vi tjänar pengar och hur vi ser på vår roll som företag för­ söker vi utforska. Men vad han har på sig verkar inte vara en slump. Svarta Nudiejeans (såklart), gammal Rolexklocka runt handleden och i urtjusiga lokaler i två våningar ovanför de gamla Antikhallarna i Göteborg. – Jag gillar identiteten som finns i den tidlösa slitna jeansestetiken. Vem vill inte se ut som Paul Simonon (basist i punkrockbandet The Clash)? – Men världen behöver inte fler traditionella butiker, eller mer kläder för den delen. Jag kommer inte att väcka barnen mitt i natten för att jag öppnat en butik till i världen. Och vad skulle få Joakim att väcka barnen? – Att vi lyckas exportera svensk imperialism.Vi säljer en svensk tanke om snällhet, att bry sig. Vi har väl inte nått världsherravälde än, men vi gör våra försök, skrattar Joakim innan han pillar ut snusen. Som marknad har Sverige däremot aldrig varit speciellt intressant. Från dag ett bestämde grundarna att det var i världens storstäder de skulle sälja. 85 procent går på export. De största marknaderna är Tyskland, England, Nordamerika, Kanada, Australien, Japan och Sydkorea. Frankrike har också börjat komma stort. Tillverkningen sker mestadels i

16

Italien och efter en hel del trixande är det bara ekologisk bomull som gäller. Filosofen Levin har de senaste 2–3 åren därför fått använda sina största tankar åt hur it-systemet för en global koncern ska byggas, hur varor ska distribueras och skeppas på det mest effektiva och hållbara sättet. – Jag är gladare i dag, nu när jobbet är gjort. Att starta amerikanska företag och butiker är krångligt. Men affären har tagit en annan karaktär, där exporten av själva varumärket är mer central. Logotypen ska fyllas med idén om snällhet. ETT ANNAT ENTREPRENÖRSPAR som tänkte stort och världens lyxvaruhus före svensk marknad, är

Foto: Agonist

vad. Det är farligt. Vi säljer vår idé och jeans. Hur vi säljer är inte vår identitet. Jag är glad att vi har medarbetare som förstår den skillnaden.

Niclas Lydéen

FULLÄNDAD LYXDOFT På Agonist sprayflaskor finns alla doftnoterna uppräknade, uppifrån och ned i dominansordning. Och det går faktiskt att följa noterna när doftmolnet landat. – En Agonistdoft ska ut­vecklas under dagen. Det är det som är utmärkande för en kvalitetsparfym. Det är precis samma process som med vin. Skulpturflaskan ovan finns bara i begränsad upplaga och beställs on-demand.


ANNONS

Tillsammans lyfter vi Västsverige Göteborg Landvetter Airport fyller 40 i år – och firar med att växla upp bygget av flygplatsen och Airport City. Fram till 2030 ska antalet anställda öka från dagens 4 000 till 14 000. Att Göteborg Landvetter Airport har högtflygande planer framgår med all önskvärd tydlighet för alla som besöker flygplatsen. Det grävs och byggs i alla väderstreck, och etapp för etapp av Airport City börjar ta form. – Vi bygger framtidens lättillgängliga, moderna och hållbara flygplats som är en

Vi bygger framtidens lättillgängliga, moderna och hållbara flygplats.” attraktiv blandstad med handel, hotell, logistik, service, upplevelser och direktkoppling till järnvägen, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport. Ambitionen är att flygplatsen i ännu högre grad än i dag ska fungera som tillväxtmotor och nav för såväl regionala som globala affärer och kontakter. – Med Airport City knyter vi ihop Västsverige med världen på ett sätt som

VISSTE DU ATT ... – Göteborg Landvetter Airport spelar en vital roll som nav för tillväxt och utveckling i Västsverige, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

gynnar både affärslivet och kulturlivet, och det bidrar till att lyfta hela regionen, säger Charlotte Ljunggren. Flygplatsen blir en möjliggörare för bättre tillgänglighet och ökad livskvalitet – något som gynnar både företag och människor i regionen.

… knappt 2 procent av världens samlade koldioxidutsläpp härrör från flyget? Svenska Swedavia rankas som världens mest miljö- och klimatvänliga flygplatskoncern.

132

miljoner resenärer har rest till eller från Göteborg Landvetter Airport sedan invigningen 1977.

VISSTE DU ATT ... … 77 procent av trafiken till och från Göteborg Landvetter Airport är internationell? Totalt går flyg till 100 destinationer, om man räknar med charterflyget.

www.swedavia.se/landvetter

ALLT FLER RESER FRÅN GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

1995

1977

Flygplatsen invigs

1980

1,5 miljon

1985

2 miljoner

3 miljoner

2005

4 miljoner

2015

6 miljoner

2017

6,5 miljoner

2030

8 miljoner


En tidning om Göteborg som showroom 2017

»Vi tar intrycken från världen hem till Donsö och lägger dem i en svensk palett.» Christine och Niclas Lydéen. När de träffades hade Christine återvänt till Göteborg från Paris, där hon jobbat med mode. I Göteborg arbetade Niclas med design och varumärken. – Vi var intresserade av dofter båda två. Dofter påminner om abstrakt konst. Doften är olika för alla, den väcker historier till liv. Tanken att göra egna dofter kring berättelser och form var oemotståndlig och Agonist föddes, berättar Niclas.

Foto: Mikael Göthage

VI TRÄFFAR NICLAS på Isbolaget, en restaurang som samlar göteborgare och öbor för lunch, fester och konserter bland isskrapade väggar. (Christine har fått influensa under natten och är därför inte med under intervjun.) Det är mödan värt att åka från östsidan för att möta tidlösheten, lugnet som råder där paret Lydéen numera bor. – Det blir en skön kontrast till storstadsresorna. Och visst, flakmopparna och de vindpinade

Christine och Niclas Lydéen skapar och styr Agonist från Donsö i Göteborg. De exklusiva dofterna säljs på 33 marknader, främst på lyxvaruhus.

ATT RÖHSSKA MUSEET i Göteborg köpte den första signerade upplagan hör till de där stegen i en exportsuccé som är mer än en pikant detalj. Nu hamnade Agonist på internationella utställningar. Flaskan var en fotogenique skönhet som väckte uppmärksamhet. Bilder delades och nyfikenheten för de dyrbara dropparna insvepta i en svensk version av haute couture växte snabbt. Kanske framför allt var intresset stort utanför Sveriges gränser. Bloggare, samlare, butiker och distributörer ville ha exklusiv rätt att sälja Agonist. Christine och Niclas brann för idén att en riktig parfymflaska ska gå i arv. De ville återuppliva ritualen att applicera en doft från gamla tidens flaconger. – Vi bestämde oss för råvaror av bästa kvalitet. Doften ska räcka länge, utvecklas under dagen. Men varje ny doft och flaska har varit ett eget projekt med totalt fokus. Projekt som ofta resulterat i samarbeten med andra kreatörer, konstnärer och modefotografer.

NICLAS LYDÉEN GRUNDARE AGONIST – Internationellt tycker man det är spännande med mystiska somrar i norr. Men det är begränsat med parfymråvara i Sverige, så det är en utmaning för parfymörerna. Ändå har vi till exempel lyckats skapa en doft tillsammans som minner om midnattssolen som dröjer kvar, om sommarljuset som vägrar släppa taget, säger Niclas Lydéen.

TILL SAKEN HÖR ATT parfymvärlden är väldigt komplex, parfym ingår ofta i konglomerat. – Vi hittade vårt hem i Italien. Där finns den internationella utblick i parfymbranschen som krävs.

Wi-Fi ombord, ja tack!

Joysticken bakom epic split

ICOMERA är Göteborgsföretaget som ger miljarder passa-

CLAUDE VAN DAMMES split mellan två backande lastbilar

gerare gratis Wi-Fi ombord på bussar och tåg. Förutom svenska, franska och brittiska passagerare, får 2 miljarder människor som åker Deutsche Bahn och drygt 30 miljoner som åker amerikanska Amtrak fri internetanslutning.

18

klipporna kontrasterar väl mot parfymdoftande finsalonger i Dubai, Paris, London, New York och Moskva, där dofterna sålts i tio år. – Vi tar intrycken från världen hem till Donsö och lägger dem i en svensk palett. Det var dock inte minimalism som präglade den första flaskan från Agonist 2008. Handblåst på Kosta och med prislappen 11 000 kronor. Parfymen var handgjord med hjälp av en italiensk parfymör. Tycke hade uppstått efter Lydéens många resor till Italien för att få tag i rätt ”näsa” som trodde på deras idéer, som att det gick att översätta Karin Boyes dikt om svartsjuka till en doft – som kan bäras av både kvinnor och män. – Det är inte vår sak att bestämma om doften passar män eller kvinnor. Det handlar om att individen hittar sin egen unika doft.

Foto: Amtrak

Niclas Lydéen

är redan en modern klassiker. Men visste du att det är Göteborgsföretaget CPAC Systems, ett fristående företag inom Volvogruppen, som utvecklat den joystick som möjliggör sådan precision?


SVERIGES ENDA TRIPLE CROWN ACKREDITERADE HANDELSHÖGSKOLA All produktion, logistik, lager och distribution, och vårt team som sitter och jobbar med marknadsföring på 33 marknader, finns i Milano. De enda agonisterna i Sverige är grundarna själva, som driver den svenska och danska marknaden. Det är också på Donsö som basen och den kreativa motorn och innehållet finns.

handels.gu.se

DET HAR GÅTT SNABBT för de två kreatörerna att skapa en omsusad diva som tar för sig i världen med två nya dofter per år. Numera finns dofterna även i enklare sprayförpackning och ett pris som gör att de finns på butikshyllor för oss vanliga dödliga. Med sprayflaskorna bygger Agonist volymen och når ut till en lite bredare publik. De skulpturala flaskorna, de som kan gå i arv, görs on-demand. Men hur säljer man dofter digitalt? – Det är en intressant utmaning att berätta upplevelser kring doft, berättelser som hjälper oss att förstå och skapa relation till doftupplevelsen. Agonistdofterna har en gemensam karaktär, men alla med en tydlig förnimmelse av lyx. Eller som doften Niklas bär. Fotografen och jag är överens om att den utstrålar säkerhet och världsvana. En doft som passar en kreativ chef som vill inta ett rum med världs­van elegans, men som ändå inte känns främmande där ute på klipporna på Donsö. Niclas skrattar till. ”Kul, det är så vi resonerat just kring den här doften, att den signalerar självsäkerhet som passar en chef.” ■


En tidning om Göteborg som showroom 2017

FORSKNING

SÄKRA DIN IDENTITET Vi slipper krångliga lösenord till våra telefoner, numera räcker det med att sätta fingret mot avkännaren. Vi tittar in i ögonskannern och vips har vi identifierat oss. Men hur säkra är våra digitala identiteter? Katerina Mitrokotsa, forskare vid Chalmers, vill göra dem säkrare.

D

E BIOMETRISKA systemen är enkla att använda och gör att vi slipper komma ihåg allt krångligare lösenord, och vi behöver inte ha med oss några särskilda id-kort. – Biometri kan beskrivas som ett populärt sätt att bevisa vår identitet. Det kan handla om att få tillgång till telefonen eller att öppna dörrar i högrisksystem, förklarar Katerina Mitrokotsa, docent vid institutionen för Data- och informationsteknik på Chalmers. TILL SKILLNAD från vanliga lösen­ ­ord, använder biometri vår kropp för identifiering. Ditt fingeravtryck, iris, röst eller ansikte innehåller information som är unika för just dig. – När vi lägger vårt fingerav-

Indiska id-kort Aadhar är ett nytt nationellt id-kort som prövas i Indien. Aadhar använder finger­ avtryck, iris och ansiktsigen­ känning för att identifiera att kortets innehavare är rätt person. Kortet gör digital överföring av pengar enkelt.

20

tryck i en sensor, eller tittar in i en kamera för att skanna av vår iris, skapas en mall som lagras i ett system. Senare, när vi vill ha tillgång till dörren eller vad det nu kan vara, aktiveras systemet och vårt fingeravtryck matchas mot det som finns lagrat i mallen. Fingeravtrycket omvandlas till en digital representation i form av ettor och nollor, lite olika långa beroende på vilken typ av biometri som används. Det finns en baksida: säkerhet. – Vad händer om någon stjäl vår biometriska identitet? I vanliga fall kan vi byta lösenord, men vi kan inte byta ut vårt fingeravtryck eller vår iris, konstaterar Katerina Mitrokotsa. I DAG LAGRAS fingeravtrycken lokalt i våra telefoner, men det talas om att de i stället ska lagras i molnet, och det pågår flera rättsliga processer om hur vår biometriska identitet ska få lagras och vad som ska få lagras. Katerina lyfter fram ytterligare ett problem: – Hur ska vi veta att vår identitet inte läcker vidare? Här finns uppenbara problem. Vi vet inte hur väl företagen som använder de biometriska systemen kan skydda vår

Foto: privat

TEXT TOVE SMEDS FOTO COLOURBOX

KATERINA MITROKOTSA Docent vid Institutionen för Data- och informations­ teknik på Chalmers.

säkerhet. Och ännu mer oroande är att någon kan ansluta våra olika biometriska autentiseringsförsök och skapa en profil av oss, och spåra oss, konstaterar hon. Därför arbetar hon med att designa biometriska autentiseringsprotokoll som ska göra processen säkrare. OM UPPGIFTERNA läcker, är det inte bara vårt biometriska jag som läcker – utan även all den information som systemet samlat in om mig. – Med hjälp av avancerade kryp­ teringsmetoder och noggrant utformade autentiseringsprotokoll kan vi bättre garantera säkerheten och integriteten hos användarna. Ett annat sätt är att använda flera sätt att identifiera användarna än enbart biometri. Det kan handla om en kombination av lösenord, PIN-koder och biometri. Men trots att vi känner till riskerna är vi inte konsekventa i våra vardagliga beslut. Katerina Mitro­ kotsa använder själv tjänster som kräver biometrisk identifikation och har även ett armband som registrerar hennes värden. – De flesta av oss behöver kompromissa för att njuta av fördelarna med dagens teknik. ■


På menyn – Inom en överskådlig framtid kan vi fråga våra biometriska system vad vi helst ska äta till middag. Eftersom varje kropp är unik är det ändå sällan den senaste trend­dieten fungerar. Med hjälp av biometrisk data kanske vi slipper haka på diverse kostråd som inte passar oss. Att det måste till en del träning för bra hälsa är en annan femma.

Flygplatsen – På Schiphol används biometrisk autentisering som baseras på iris. Genom att registrera dig i systemet kan du passera kontrollerna snabbare och undvika långa köer.

 atabas – Indien D skapar nu världens största biometriska databas.

Banker – I Japan används fingeravtryck för att identifiera identiteten hos kunden som ska ta ut pengar i bankomat.

Val – Flera länder runt om i världen är på väg, eller har infört, biometrisk identifiering vid valurnorna. Filippinerna, Kenya, Egypten och Ghana, för att nämna några exempel.

Bilen – Öppna bildörren och starta motorn med hjälp av ditt fingeravtryck, din röst eller för att bilen känner igen ditt ansikte. Är bilen uppkopplad mot betalsystem kan vi glömma kreditkorten när vi tankar. Bilen kan också hålla koll på hur vaken du är med hjälp av din iris.


En tidning om Göteborg som showroom 2017

HALLÅ DÄR ...

SANTTU-MATIAS ROUVALI, NY CHEFDIRIGENT FÖR

”ORKESTER MED EGET SOUND” Sveriges nationalorkester, Göteborgs Symfoniker, tvekar sällan inför djärva grepp. Ett aktuellt exempel är valet av den nya chefdirigenten Santtu-Matias Rouvali. Hösten 2017 tar den unge finländaren över taktpinnen. TEXT KARIN REHN FOTO KAAPO KAMU

O

m du förlåter en standard­­fråga; hur känns det? – Jag hade aldrig som barn ens vågat drömma om det här. Jag är hedrad över att få vara den man som framöver får äran att leda dessa musiker.

Ny chefdirigent. Santtu-Matias Rouvali tar över taktpinnen för Göteborgs Sym­foniker i höst. Förväntningarna på den karismatiske 32-årige finnen är högt ställda.

utveckla programmen med nya, rytmiska inslag, samtidigt som det är viktigt att bibehålla det klassiska, det som är orkesterns kvalitet och styrka.

Foto: Lennart Sjöberg

Ryktet om din begåvning har spridit sig snabbt de senaste åren. Det är många runt om i världen som har visat intresse för att samarbeta med dig. Så varför valde du just Göteborgs Symfoniker? – Why not (skratt)? Det är en fantastisk orkester med ett eget sound. Det kan låta som en klyscha, men i det här fallet menar jag det verkligen. De har sitt eget sound, som jag aldrig någonsin skulle vilja förändra. Däremot kanske jag kan

GÖTEBORGS SYMFONIKER Bildades 1905. Orkesterns hemmaarena är Göteborgs Konserthus. Under dirigenten Neeme Järvis ledning 1982– 2004 gjorde Sym­fonikerna en rad internationella turnéer samt ett hundratal skiv­ inspelningar och etablerade sig bland Europas främsta orkestrar. 1997 utsågs Göteborgs Symfoniker till Sveriges Nationalorkester.

22

Din karisma har kallats oemot­ stå­n­d­lig. Men du är född så sent som 1985, ditt hår låter sig inte tämjas i första taget och du verkar trivas bäst i dina slitna jeans. Hur tas detta emot i den klassiska musikvärlden? – Jag ser kanske ut som en skejtare, vilket har gjort att vissa orkestrar ibland inte haft särskilt höga förväntningar. Men när vi väl börjar musicera märker de att jag kan min sak, och då har vi fått en fin start.

Du har tidigare gästspelat i staden och dirigerat Göteborgs Sym­fon­i­ker under en rad kon­ serter, och många musikälskare och musiker i Göteborg har redan tagit dig till sitt hjärta. Är kärleken ömsesidig? – Det första gig som jag hade med Göteborgs Symfoniker, Don Juan, var utomhus på Götaplatsen. Det är ett härligt minne. Och redan under den första repetitionen efter sommarupphållet … jag har aldrig hört Don Juan låta bättre. Det var då jag insåg det – detta är en fantastisk orkester. Och jag hoppas att jag ska få ännu fler göteborgare att förstå att de har en av världens allra bästa symfoni­ orkestrar. n


Årets bästa dag sedan 1923.


ANNONS

GRÅBO

ÄLVÄNGEN

GUNNILSE ANGERED ALE

Urval av kommande bostäder: Skanska Nya Hem, BoKlok och Skanska Hyresbostäder skapar tillsammans ett varierat bostadsutbud i hela Göteborgsregionen.

HAMMARKULLEN

KVIBERG TOLERED

BISKOPSGÅRDEN

LINDHOLMEN

JOHANNEBERG 12

HÄLLESÅKER

TÄNDSTICKAN

TÖLÖ

STRETERED

KUNGSBACKA

NYA HOVÅS

Här skapas bostäder Tre kollegor med tre olika kundperspektiv i det dagliga arbetet, men med en gemensam strävan. Att förse Göteborgsregionen med nya bostäder för alla behov och önskemål. Tillsammans representerar de en bredd som gör Skanska till en unik aktör inom bostadsutveckling. – Vi vill vara med och förtäta staden, skapa kompletta stadsdelar med varierat utbud av bostäder, handel och service, säger Christina Ingelsten. Hon är affärsutvecklare på Skanska Nya Hem, med fokus på bostadsrätter och äganderätter i både citynära stadsmiljöer och villaområden en bit utanför stadens puls. Syster­bolaget BoKlok frambringar prisvärda

De tre kollegorna är överens – det finns ett stort behov av nya bostäder i vår region och det är vår uppgift att skapa en så attraktiv stad som möjligt med fokus på trivsel och livskvalitet – för alla. Fr. v. Martin Johansson, bostadsChristina Ingelsten och Carlos Montecinos.

rätter och hyresrätter på kort tid, genom en industriell och standardiserad byggprocess. – Vi både vill och kan skapa nya bostadsrätter på ställen där inte så många andra bygger, som i Biskopsgården, Angered och Hammarkullen, säger affärschef Martin Johansson. – Det är viktigt att komplettera bostadsbeståndet och skapa variation av upplåtelseformer så att de som vill göra boendekarriär verkligen kan göra det, utan att flytta från området de trivs i. Det tredje hörnet i Skanskas bostadstriangel är Skanska Hyres­bostäder, där Carlos Montecinos är affärsutvecklare: – Hyresbostäder är en viktig förutsättning för att fler ska få chans till ett eget boende och för att bygga bort bostadsbristen. En hållbar bostadsutveckling driver oss i vår projektutveckling från markköp till byggande, för att sedan sälja till långsiktiga förvaltare och köpare.

Visste du att ... ... 1,1 miljoner ungdomar födda 1984–1995 ska flytta hemifrån om några år? Samtidigt saknar var tredje person mellan 18 och 30 år i dag en egen bostad.

”Jag vill tro att både volym och kvalitet går att säkerställa genom rätt krav vid marktill­ delning och rätt sam­ verkansprocess under resans gång.” Christina Ingelsten

Prisgaranti I år bygger BoKlok, ett boendekoncept utvecklat av Skanska och Ikea, bland annat 38 nya radhus i Biskopsgården. Bostads­ rätterna säljs genom att samla kunder på närmaste Ikea-varuhus. Turordnings­dragning gäller: Rättvist och effektivt!

618

nya bostäder. Det är vad Skanska Nya Hem, BoKlok och Skanska Hyresbostäder tillfört Göteborgs-regionen under 2016.


En tidning om Göteborg som showroom 2017

STADSUTVECKLING Hisingsbron är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, och blir en ståtlig portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron och stå färdig till 2021.

Välkommen till

city change V

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med 105 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser till år 2035.

TEXT ULRICA SEGERSTEN BILD TOMORROW

HENRIK EINARSSON ANALYSCHEF, BRG – Tack vare den explosionsartade stadsutvecklingen och klustret kring fordonsindustri upplever vi ett stort internationellt intresse för Göteborg.

OILÀ: Ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt kan just nu bevittnas i Göteborg. Centrala staden görs om i grunden. Och det investeras 1 000 miljarder kronor i Göteborgsregionen för att möta de behov som framtiden kräver – och med Älvstaden förverkligas en testarena av riktigt stora mått som skapar möjlighet att pröva nya modeller och tekniker socialt, ekologiskt och ekonomiskt. På 5 000 000 (fem miljoner!) kvadratmeter på båda sidor av älven ska nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser skapas till 2035. Även utan lin­ bana skulle det vara en hisnande resa.

25


En tidning om Göteborg som showroom 2017

FÖRTÄTNING PÅGÅR Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Älvstaden omfattar Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen och Södra Älvstranden. TEXT ULRICA SEGERSTEN ILLUSTRATION TOVE ENGSTRÖM & GÖTEBORGS STAD

FRIHAMNEN

BACKAPLAN Asfalterade ytor med stormarknader blir stadsmiljö med småbutiker, kaféer och mötesplatser. När området är färdigbyggt finns ny spårväg, bussterminal, ca 8 000 bostäder, 100 000 kvm butiker, 250 000 kvm kontor, över 10 förskolor, 5 grundskolor och nytt kulturhus.

Frihamnen kommer att knyta ihop centrum tack vare Hisingsbron, färjor och effektiv kollektiv­ trafik. Här ska det vara lätt att leva ett hållbart liv. Redan 2018 planeras 1 000 temporära bostäder för studenter, nyanlända och företag. I framtiden kan 15 000 bo och arbeta här.

SÖDRA ÄLVSTRANDEN

Kunskapsnod och Science Park. Snart vattennära hot spotboende i Lindholmshamnen och på höjden (riktigt högt!) runt Karlavagnsplatsen – och linbana till city (2021). Redan nu är det mer än 21 000 människor som reser till Lindholmen varje dag för att arbeta eller studera.

26

Bild : Göteborgs Sta

d

Bild: Kanozi arkitekter

LINDHOLMEN

Ett hett område med tydligt kajstråk och tät blandstad med både bostäder, verksamheter och arbetsplatser växer fram. Först ut är Skeppsbron och Masthuggskajen med nya bostäder och kontor. En ny terminal för skärgårds­båtar och badanläggning planeras.

Bygg själv

Viva! Boende med positiva klimatspår

GÖTEBORGS alla tio stads-

POSITIVE FOOTPRINT HOUSING är ett fysiskt demoprojekt i Göteborg (brf Viva) som på

delar finns nu i Minecraft för att skapa ännu större engagemang för stads­ utvecklingen.

ett tvärvetenskapligt sätt låter forskare, studenter, näringsliv och medborgare följa och ge input – från ax till limpa – till hur ett boende miljömässigt, socialt och ekonomiskt ska vara maximalt hållbart. Bland annat kommer begagnade fordonsbatterier från elbussarna på linje 55 (ElectriCity) att användas i Brf Viva i kombination med solpaneler på taken.


Bild: White Arkitekter

RINGÖN Här ska gammalt möta nytt. Små­industri möta konst. Och möjlighet att bo i husbåt. Se sidan 28.

GULL­ BERGSVASS En ny stads­­del som knyter samman fem stads­delar när dagens trafikhinder byggs bort. Här kommer 20 000 människor bo och arbeta. Alla tåg som kommer in till Göteborg stannar i området, vilket är intressant för företag framöver. Ett stort hotell ska byggas av Scandic Hotels.

CENTRALEN­ OMRÅDET

Inom 20 år kan det bli 2 000 bostäder, cirka 16 000 nya arbets­ tillfällen, utrymme för kultur, grönom­råden och ett rikt folkliv i stället för dagens dominerande trafikleder. Gående prioriteras. Göteborgare och besökare kommer att mötas av en välkomnande stads­miljö och en regional knutpunkt.

#mypieceofgothenburg UNDER HASHTAGGEN #mypieceofgothenburg

kan vem som helst dela med sig av sitt Göteborg. Här finns allt från räkmackor i olika skepnader, nyfångad fisk i skärgården till glada, galna miner i något oväntat hörn av Göteborg.

Kom nära vattnet i ett växande Göteborg! Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek med Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt. På fem miljoner kvadratmeter byggyta kommer företag, bostäder och människor att mötas längs levande älvstränder och kajer. Massor av outnyttjad mark ska bebyggas. Det gör inte bara projektet unikt i sitt slag, utan innebär också goda etableringsmöjligheter i framtidens inkluderande, gröna och dynamiska innerstad.

Vill du veta mer? Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen och ta del av allt som händer i projekt Älvstaden. Läs mer och anmäl dig till nyhetsbrevet på alvstaden.se


Foto: Samuel Unéus

Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

Kolgruva och Järnhall. Ringön ligger som en oupptäckt, lite stökig pärla ett stenkast från centralstationen. Numera hittar allt fler kreatörer hit och samsas med traditionell småindustri. Som Willy Rudman och Fredrik Wernér med Kolgruvan och konstnären Anna Bergman som leder den nya konsthallen Järnhallen.

... KREATIVT Ö-LIV MITT I STAN

E

TRO DET ELLER EJ, men Skeppsbron som ligger super­­

centralt på södra älvstranden har legat nästan öde, främst p-plats (vid vattnet!). Här byggs 450 nya bostäder. Tanken är att det ska bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven med bad, resecentrum och ett levande kajliv. Inflytt 2021.

28

org & Co

Mötas vid vattnet

ANNA BERGMAN KONSTNÄR – Mitt förslag är att företag har årsmöte hos oss på Järnhallen och passar på att prata konst. Vi behöver hjälpa varandra att förstå konsten som något som förenar. Skapande och processrelaterat arbete har vi ofta gemensamt.

Bild: Beatrice Törnros/Göteb

ANNA BERGMAN är konstnären som behöver stora ytor och högt i tak, och kanske den första kvinnan som vågade sig till Ringön. Under tiden på Konstfack i Stockholm sökte hon efter en ateljé med stora ytor till överkomlig hyra. Fanns inte. När hon snurrat runt i Göteborg ett tag hittade hon en gul lapp om en fastighet och ringde fastighetsägaren Ulf Bergman (inte släkt). – Efter ett kort samtal med Ulf hade jag en ateljé! När vi sedan träffades visade det sig att vi hade många beröringspunkter kring vad vi ville i livet och han hade ett hel fastighet tillgänglig. På den vägen föddes idén om Järnhallen, en tillåtande konstscen där konstnärer kan hyra in sig och experimentera. Anna Bergman hade knappt flyttat in eller skapat konsthall när ”projektet” växte till Hall of Fame-festival som staden hakade på och flera företag i området hjälpt till att finansiera. En festival där ett 20-tal konstnärer bidragit med skulpturer och muralmålningar. – Min dröm är att Järnhallen ska vara inriktad på produktion och process. Det är något vi götebor-

Foto: Samuel Unéus

TT STENKAST från city, men en hel värld bort där bland annat varvsindustri, måleriföretag, snuslager, butik specialiserad på trätjära satt sin prägel – och numera en hel del konstnärer, ölbryggare och frilansare. Personer som uppskattar låga hyror, stora ytor och genuin hjälpsamhet hantverkare emellan.

gare förstår. Kombinationen med Ringöns småskaliga industri och materialpaletten som vi kan ingå i känns som en logisk kombination. INTE LÅNGT FRÅN JÄRNHALLEN förbereder Willy Rudman och Fredrik Wernér ett företagsevent i Kolgruvan. Kunden har bett om underground-känsla. Och det ska inte vara så svårt att fixa i den gamla chokladfabriken, en 730 kvadratmeter stor hall med idel återanvända gamla saker, allt från Volvos gamla busskurer till en glasveranda från 1907. – Om vi inte hade fått så mycket hjälp av både hyresgäster i Kolgruvan och företagen runt omkring, hade det aldrig gått. Men det är också det som är själva tanken, att vi har en kombination av hyresgäster som kompletterar varandra, både kreativt och kunskapsmässigt. Programmerare och webbdesigners, Mattias, som gör glasögon i trä, och har en bakgrund i hotellbranschen. Henning från Köln, som gör cyklar i trä, är industridesigner. Willy själv har en bakgrund inom bank och finans, medan Fredrik jobbade som konstruktör på Volvo innan Kolgruvan blev ett livsprojekt, det som började med att han själv behövde en lokal för sina stora högtalare. Två av Kolgruvans hyresgäster hyr ut ljus och ljud till evenemang, vilket kommer väl till pass för kvällens företagsevent. Rätt ofta hyrs Kolgruvan för modefotograferingar tack vare de stora ytorna och ljuset som strilar in genom ett knappt genomskinligt takfönstret i den gemensamma verkstan. ■

Blandning av högt och lågt FÖREBILDEN är kvartersstäder som du kan hitta i

London – eller varför inte Långgatorna i Linnéstaden. I Kvillebäcken byggs just en sådan stadsdel med Kville Saluhall som mötesplats kring kaffe, ostar och grön­ saker från hela världen.


ANNONS

Engagerade i Göteborgs stadsutveckling

Början på en lång relation Göteborg har länge stått på önskelistan och genom två förvärv på Lindholmen är nu Atrium Ljungberg en del av det omfattande stadsutvecklingsarbetet som pågår i staden. – Här vill vi, precis som på våra andra platser, utveckla långsiktigt hållbara stadsmiljöer tillsammans med kommunen, hyresgäster och andra samarbetspartners, säger Linus Kjellberg, som är affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg. Vi är i början av vår relation med Göteborg, och satsar på ett långt och utvecklande förhållande. När Atrium Ljungberg planerar stadsutveckling är målet alltid detsamma, fortsätter Linus Kjellberg: en hållbar, levande stadskärna som är öppen och inbjuder till liv och

rörelse – minst lika mycket mellan husen som inuti dem. Det lyckas man bäst med genom att vara nyfiken, uppmärksam och lyhörd i diskussioner med dem som redan lever och verkar i området. Det är viktigt att ta tillvara befintliga kvaliteter, men också människors engagemang. – Genom vårt lokala engagemang samverkar vi med staden och företag för att skapa mervärden för platsen, säger Davis Bergström, marknadsområdeschef i Göteborg. För oss är det viktigt att vara en närvarande hyresvärd och därför har vi ett lokalkontor på Lindholmen. – Vi kommer att fortsätta utveckla fastigheterna på Lindholmen och tillföra verksamheter inom kultur och lärande, säger Linus Kjellberg. Det har vi stor erfarenhet av genom tidigare framgångsrika stadsutvecklings­ projekt i Stockholm, Uppsala och Malmö. Eftersom vår styrka är att skapa dynamiska helhetsmiljöer där människor vill vara och där olika verksamheter ligger vägg i vägg, kommer vi att fortsätta vårt arbete med stadsutveckling och hållbarhet i Göteborg och växa inom både kontor, handel och bostäder.

– Vi vill vara delaktiga i näringslivsutvecklingen och tillsammans skapa förutsättningar, säger Davis Bergström, marknads­områdeschef i Göteborg.

”Vi är i början av vår relation till Göteborg, och satsar på ett långt och utvecklande förhållande till staden i hjärtat av Skandi­ navien.” Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.

Hyresgäster ... ... är bland annat Ericsson, IBM, Valmet, Volvo, och i maj flyttar AKQA in i anpassade lokaler.

FAKTA Atrium Ljungberg ➥ Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för handel, kontor, kultur, service och lärande samt bostäder. Läs mer på www.al.se


En tidning om Göteborg som showroom 2017

DET KOMMER BARA att ta några minuter att resa över älven. Och under tiden har man en fantastisk utsikt över Göteborg medan man nästintill ljudlöst glider fram – med gott miljösamvete. Det är inte lika kostsamt att bygga en linbana som att bygga en bro eller en tunnel. Det är också tre gånger säkrare att åka linbana jämfört med buss/spårvagn och 50 gånger säkrare än bil. Göteborgs stad har sedan 2013 undersökt möjligheten om linbana kan bli en naturlig del av det kollektiva resandet i Göteborg. Om linbana börjar ses som en del av kollektivtrafiken, är detta det första nya tekniska delsystemet i svensk kollektivtrafik på drygt 80 år.

ENKLARE PENDLING När tågtunneln Västlänken är klar 2026 finns tre nya tågstationer centralt. Då beräknas 100 000 människor bo inom gång- eller cykelavstånd från någon av dessa. Likaså beräknas 130 000 män­­niskor ha en arbetsplats nära en pendeltågstation i centrala Göteborg.

Nu pågår en arkitekttävling om utformningen av stationer, gondoler och torn. Staden vill ha ”en väl gestaltad, genomförbar och utvecklingsbar design för Göteborgs kommande linbaneanläggning”. Därför bjuder nu Trafikkontoret tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter in till en tävling. Arkitekt­ teamen som deltar har bland annat i uppdrag att ta fram en tydlig visuell identitet för banan, som ska tillföra en ny dimension i stadsmiljön. Det vinnande tävlingsbidraget koras i oktober och bygget av linbanan beräknas starta 2019. ■

Västsvenska paketet Västsvenska paketet är en finansieringslösning för infrastruktur som bidrar till att inte bara Göteborg, utan hela Västsverige kan växa och utvecklas. Det ingår ett flertal projekt som byggs och utvecklas av Trafikverket i samarbete med Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad, Västtrafik och Transportstyrelsen.

Linbanan ska gå mellan Järntorget på Södra Älvstranden och Wieselgrensplatsen på centrala Hisingen, med stationer på Lindholmen och vid Västra Ramberget. Den kommer att bäras upp av sex stycken 70 till 100 meter höga torn, som kommer bli ett påtagligt inslag i stadens siluett.

Störst sedan 1933

Att bygga broar

LINBANAN är den första riktiga

HISINGSBRON ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron

nyheten i svensk kollektivtrafik på drygt 80 år. Senaste jämförbara nyhet var tunnelbanan i Stockholm, som invigdes 1933.

och stå klar 2021. Den nya bron är lägre och gör det lättare för alla att ta sig över. Den ger möjlighet att bygga bostäder, arbets- och mötesplatser där det tidigare bara varit vägar och parkeringsplatser.

Foto: Tomorrow

30

De större projekt som ingår är Hisingsbron och pendeltågstunneln Västlänken under Göteborg, som beräknas vara färdigbyggd år 2026. Västlänken kommer att fördubbla kapaciteten för tågtrafiken till och från Göteborg.

Foto: Tomorrow/stadsbyggnadskontoret

L

AGOM TILL GÖTEBORGS 400-årsjubileum 2021 ska en linbana mellan Järntorget och Wieselgrens­platsen vara på plats och bli en både snabb och smidig länk över älven. Det är göteborgarna själva som i en medborgardialog uppgett linbana som ett hett önskemål när de blivit tillfrågade om vilka förändringar de önskar sig inför stadens 400-årsjubileum. ”Vi vill ha en linbana över älven”, uttryckte många göteborgare. På bara några få år har linbanan gått från att vara en kul och lite galen idé till en konkret plan, där staden nu arbetar för att ha en linbana på plats år 2021 samt ytterligare en eller flera linbanor några år senare, ”förutsatt att erforderliga beslut om genomförandet fattas”.

Bild: ABAKO

... I GONDOL ÖVER ÄLVEN


Bild: FOJAB arkitekter

ANNONS

En grön storstad växer fram

2021

firar Göteborg 400-årsjubileum som stad. Det uppmärksammas med en rad storsatsningar som syftar till att göra staden till en ännu bättre plats att bo, besöka och arbeta i.

I Göteborg pågår just nu ett av Europas mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Staden ska fram till 2035 växa med 150 000 nya invånare och det ska byggas 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. – Vi står inför det största utvecklingssprånget i stadens moderna historia, säger Eva Hessman, stadsdirektör i Göteborg. Men Göteborg ska inte bara bli större, utan framförallt en attraktiv och hållbar stad med bra jobb och bostäder. Fram till 2035 ska staden förtätas och växa inifrån och ut och områdena kring Centralstationen och längs Göta Älv byggs ihop till sammanhängande citystråk. – Det som gör Göteborg unikt är att det finns så mycket oexploaterad mark i centrala lägen där varven en gång låg. Här pågår

flera spännande projekt med bostäder, lokaler och service på bästa läge. Göteborg är en handelsstad med stark attraktionskraft på både företag och forskning och utvecklingen av staden sker i nära samarbete med näringsliv och akademi, framhåller Eva Hessman. – Att erbjuda människor en grön och nära storstad, en stad som är öppen för världen, tror vi ytterligare kommer att förstärka Göte­ borgs möjligheter att attrahera människor och företag.

– Vi vill skapa en inkluderande, grön och dynamisk stad som är öppen för världen. Eva Hessman, stadsdirektör, Göteborgs stad.

VISSTE DU ATT ...

GÖTEBORGS STAD ... ... har tagit fram ett nytt arkitekturprogram för att skapa en inbjudande och attraktiv stad där form och funktion hänger ihop. Göteborg ska, enligt programmet, växa till grön och nära storstad byggd ”i ögonhöjd” för människorna som rör sig i staden.

stadsutveckling.goteborg.se

… den nya Hisingsbron ska stå klar till 2021? Bron blir en länk mellan människor och stadsdelar, men också en viktig pusselbit för sjöfarten och ett landmärke för hela Göteborg.


En tidning om Göteborg som showroom 2017

Volvo, SKF och Bingolotto. Alla såg de dagens ljus i Gamlestan. Nu ska nya företag frodas genom samlad hjälp och inspiration på en och samma plats.

Foto: SKF

Gamlestan, historisk mark för stora exportsuccéer, står snart redo för framtidens entreprenörer. Under samma tak som det sfäriska kullagret uppfanns samlas nu expertis för entreprenörer.

Foto: Volvo

STADSUTVECKLING

TEXT KARIN REHN FOTO CARINA GRAHN

HJÄRTA FÖR ENTREPRENÖRER D ET VAR EXAKT här som en ung ingenjör uppfann kullagret som lade grunden för hela SKF, säger Mariah Ben Salem Dynehäll och pekar in i lokalen. Byggarbetare håller på att färdigställa mötesplatsen, en viktig del i det som går under arbetsnamnet entreprenörskvarter som nu skapas i Gamlestan. Mariah Ben Salem Dynehäll är vd

på Drivhuset i Göteborg, som redan har flyttat in i de historiska byggnaderna på Gamlestadsvägen. Den formella invigningen sker i höst. Här kommer aktörer som erbjuder service och stöd till nya företag att samlas under ett och samma tak, och nya företagare kommer att guidas till rätt hjälp utifrån egna behov. – Som entreprenör har du fullt upp med att utveckla din idé, du ska inte också behöva agera detektiv för att leta reda på allt stöd som finns att få, och sedan åka runt över hela stan.

INOM RAMEN FÖR projektet byggs också 600 flexibla kvadratmeter där det förhoppningsvis kommer att slå entreprenöriella gnistor. Möjlighet till matchmaking för alla som vill förverkliga en idé, gratis fika och plats för diverse aktiviteter efter besökarnas önskemål. – Jag är övertygad om att entreprenörskap är nyckeln för att möta våra stora framtida samhällsutmaningar. Och för att lyckas måste

man bryta gränser. Här möts alla resurser inom hela det entreprenöriella ekosystemet och hjälper människor framåt.

MARIAH BEN SALEM DYNEHÄLL VD DRIVHUSET har länge drivit frågan om att fysiskt samla ihop alla verksamheter som nyföretagare kan ha nytta av. Hennes vision är att entreprenörskvarteret blir det pulserande hjärtat i det entreprenöriella Göteborg, och bredden som bygger broarna till spetsen.

EN AV DESSA MÄNNISKOR är Soheil Hedayati. Hans affärsidé är att sälja kompletta träningsoutfits specifikt för män. Varje såld produkt bidrar med pengar till Pro­ stata­ cancerförbundet, mycket är lokalt återvunnet material och producerat av människor i utanförskap. – Alla människor har en dröm, och sparken som jag behövde för att förverkliga min kom när män­ niskor i min omgivning drabbades av cancer. Livet är för kort för att inte satsa på det man vill. Jag ville attackera ohälsa. Men att vara egenföretagare är som att gå in ensam i en mörk grotta. Ingen kommer och hjälper dig, du måste söka alla vägar själv. Allt det här som Mariah pratar om, det är ljuset som behövs i den grottan. Det kommer att skapa magi, säger Soheil Hedayati. ■

Skateboard möter gaming

Spring med gott samvete

WESTGAMES är ett evenemang där skateboard och gaming

SOM HÅLLBAR MÖTESSTAD har Göteborg fått kvitto

möts för första gången någonsin under ett och samma tak. Naturligtvis sker det i Göteborg där street skateboardare möter e-sportspelare i Counter Strike Global Offensive (CS:GO) 16 december i Scandinavium.

på att vara bäst i klassen, både smartare och bättre än Sydney, Barcelona och Köpenhamn. Etta 2016 med ”Leadership award” i Global Destination Sustainability Index och AIMS Green Award för GöteborgsVarvet.

Foto: Co lourbox

Foto: Colourbox

Soheil Hedayati uppskattar att allt stöd han behöver i sitt nystartade företag finns under ett och samma tak. Mariah Ben Salem Dynehäll tror att den unika koncentrationen av kompetens kommer att betyda mycket för Göteborgsregionen.


ANNONS

Fibernätet får folkfesten att lyfta I en uppkopplad värld blir den digitala infrastrukturen allt viktigare. På jobbet och hemma, men också för att skapa och dela fantastiska upplevelser med andra. För vad vore en melodifestival som inte kan tv-sändas eller ett göteborgsvarv utan resultat? – Vi på GothNet brukar prata om digital hållbarhet, och om vår roll som göteborgarnas stadsfiber, säger Sofia Söder, vd på GothNet. – Till vardags ser vi till att 100 000 hushåll och 60 000 företag i vår stad kan ha videokonferenser, surfa, skypa, streama och kommunicera. Och vid speciella tillfällen, som när Göteborg står värd för världens största halvmara nu i maj, eller när Slotts­ skogen fylls av 30 000 personer under Way Out West, så har vi evenemangsfiber som gör att väldigt många människor kan koppla upp sig samtidigt. Både med varandra och med resten av världen.

I dag är digital service något vi tar för givet.” – I dag är digital service något vi tar för givet. Att kunna följa tider och resultat, lägga ut bilder och kommunicera med varandra, särskilt vid speciella tillfällen när vi upplever saker vi vill dela med andra. För att göra det möjligt har GothNet förberett platser som används för större evenemang, men som normalt inte skulle utrustats med fiber, så att

Foto: Henrik Sandsjö

GöteborgsVarvet, världens största halvmara, är ett av många stora arrangemang i Göteborg som kan genomföras med hjälp av digital infrastruktur från GothNet.

det bara är att koppla på internetanslutningen när det blir aktuellt. På så vis står Göteborg alltid rustat för stora, tv-sända evenemang som Melodifestivalen och Volvo Ocean Race, och besökarna kan alltid räkna med en trygg och stabil uppkoppling. – Vi levererar digital infrastruktur varje dag, dygnet runt, året om, och vår etablerade evenemangsfiber känns oerhört trygg när vi får nya evenemang hit till Göteborg. Som nu i sommar när Göteborg står värd för EM i Ridsport för första gången. Det kommer bli en enorm hästfest för ett stort antal besökare och funktionärer, men också för resten av Europa och världen tack vare att vi garanterar en hållbar uppkoppling, avslutar Sofia Söder.

Fakta

GothNet är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Företaget äger och driver Göteborgs stadsnät för dataoch telekommunikation. Bland kunderna finns Göteborgs Stad, mobiloperatörer, företag och fastighetsägare.

VISSTE DU ATT ... … 70 miljoner människor väntas följa EM i Ridsport på tv? Det blir möjligt tack vare GothNets stabila evenemangsfiber.

www.gothnet.se


En tidning om Göteborg som showroom 2017

CANNES FESTIVALEN 17 maj invigs årets filmfestival i Cannes, den 70:e i ordningen. The Square är med och slåss om Guldpalmen. FYRDUBBELT I CANNES Hela fyra samproduktioner med stöd från Film i Väst är uttagna till årets filmfestival i Cannes:

»Jag vill belysa sprickan i tilliten som sakta men säkert vidgas mellan människor när samhället blir mer individualistiskt och idealen offras.» Ruben Östlund, uppvuxen på Styrsö i Göteborgs skärgård, har etablerat sig som en av Sveriges mest profilerade filmskapare och manusförfattare.

34

• Ruben Östlunds och Erik Hemmen­dorffs The Square tävlar om Guldpalmen i huvudtävlingen • Jonas Carpigna­ nos A Ciambra tävlar i Quinzaine des Réalisateurs • Kaouther Ben Hanias Beauty and the Dogs tävlar i Un Certain Regard • Niki Lindström von Bahrs Min börda visas i kortfilmstävlingen i Quinzaine des Réalisateurs


Hela En tidning denna bilaga om Göteborg är en annons som showroom från Göteborg 2017

SVERIGES FILMMOTOR

Guldvittring

Guldpalmen nästa för Ruben?

Mikael Fellenius

Ruben Östlunds nya film The Square får världspremiär i Cannes – och blir därmed den första svenska långfilmen på 17 år som är med och tävlar om Guldpalmen. Det är ingen slump. TEXT SVEN-E LINDBERG FOTO JULIA SJÖBERG & MARIE-THERESE KARLBERG

NU BLEV DET både fullträff och perfekt timing. The Square blev som sista film uttagen till huvudtävlingen och har därmed chansen att vinna Guldpalmen, ett av filmbranschens mest prestigefyllda priser. – Det känns förstås fantastiskt, säger Ruben Östlund. The Square är vår i särklass största satsning hittills och då vill man förstås att den ska få stå upp mot de bästa filmerna i världen just nu. Men vi är hungriga på mer än bara att vara med i Cannes. Vår ambition är att få med oss Guldpalmen hem, jag skulle hyckla om jag påstod något annat. Både Ruben Östlund och Erik Hemmendorff har en speciell relation till Cannes. – Cannes är ju unikt eftersom det är allt på en

SVENSK FILMS RADARPAR Ruben Östlund och producenten Erik Hemmendorff driver tillsammans Plattform Produktion med bas i Göteborg. Ruben om Erik: Erik är brutalt ärlig, vi kompletterar varandra och delar varandras visioner – och vågar fatta modiga beslut tillsammans. Erik om Ruben: Vi bestämde oss tidigt för att bilda ett gemensamt bolag för att förverkliga Rubens visioner. Det finns mycket av ”djävlar­ anamma” i vårt samarbete, en alldeles speciell energi som gör att vi vågar ta stora risker.

gång. Det är både en hyperkommersiell marknadsplats för världens filmindustri och en unik språngbräda för alla som vill något med att göra film. Ur detta uppstår en alldeles speciell energi, som det är lätt att smittas av. THE SQUARE ÄR EN svensk-tysk-fransk samproduktion, finansierad med pengar från bland annat Film i Väst, en av Europas ledande regionala filmfonder. – Vi har gjort nästan alla våra filmer i Göteborg och i nära samarbete med Film i Väst och har ända från början känt ett fantastiskt stöd, inte bara för våra projekt utan också för oss som konstellation, säger Ruben Östlund. Det stödet har varit ovärderligt och helt avgörande för att kunna bygga upp en produktionsmodell där vi själva har kontrollen och där den kompetens vi efterfrågar finns tillgänglig. Efter den internationella succén med Turist har många dörrar öppnats för Ruben Östlund och Erik Hemmendorff, men duon valde ändå att följa sin ursprungliga plan och spelade in The Square i Göteborg med skådespelare som valts ut i en lång och minutiöst noggrann castingprocess. – Det kan vara lockande att ta en genväg till den stora publiken genom någon väldigt känd skådespelare i rollistan, men efter att ha träffat en del stora namn kändes det självklart att göra som vi brukar, välja personer som känns 100 procent rätt och en konstellation där personkemin verkligen fungerar. Valet föll så småningom på den danske skådespelaren Claes Bang, känd bland annat från Bron, Elisabeth Moss, som briljerat i tv-serier som Mad Men

N

EJ, DET HÄR har vi verkligen arbetat hårt och målmedvetet för, säger radarparet Ruben Östlund och Erik Hemmendorff, som har gjort film tillsammans i det gemensamma bolaget Plattform Produktion ända sedan de gick på Filmhögskolan i Göteborg för snart 20 år sedan. Flera av duons tidigare filmer som De ofrivilliga och Play har visats i Cannes och senaste filmen Turist belönades med jurypriset i sektionen Un Certain Regard 2014. – Många tyckte vi var extremt kaxiga när vi sade att vi siktade på huvudprogrammet med The Square, men för oss kändes det som en självklarhet, säger Ruben Östlund och Erik Hemmendorff instämmer. – Ska man träffa mitt i prick måste man ju veta vad man siktar på.

35


En tidning om Göteborg som showroom 2017

»Med en film i huvudtävlan, fyra samproduktioner totalt, gör Film i Väst ett av sina allra bästa år i Cannes.»

THE SQUARE är ett av många exempel på att det är i Västsverige som det skapas svensk och nordisk film med internationell lyskraft. Mycket tack vare Film i Väst, som firar 25-årsjubileum och som sedan starten 1992 varit med och ritat om den svenska filmkartan. Förra året nådde filmer och tv-serier som producerats med finansiering från Film i Väst ut till 300 miljoner tittare i olika fönster världen över. Och i årets Cannesprogram finns inte mindre än fyra samproduktioner där Film i Väst medverkat till finansieringen och därmed sett till att en del av inspelningen och/eller slutproduktionen görs i Västsverige – Det gör 2017 till vårt bästa Cannes-år hittills och det är roligt, men gör absolut inte att vi kan sitta nöjda, säger Mikael Fellenius, vd på Film i Väst. Vi måste växla upp ytterligare så att vi kan attrahera och utveckla ännu mer talang och locka hit fler bolag

LENA REHNBERG PRODUCENT

som kan bidra till att stärka Västsverige som nav och motor i svensk film- och tv-produktion.

(känd för filmer som Monica Z, Micke & Veronica, Sommaren med Göran och snart aktuell med nya filmen Ted.) ”Jag tror inte svensk film hade överlevt om inte Film i Väst kommit in som en sorts andra filminstitut.”

NÄR FILM I VÄST startades låg filmproduktionen i regionen på en eller par filmer om året – i bästa fall. I dag har tyngdpunkten i svensk filmproduktion förskjutits från Stockholm till Trollhättan/Göteborg. Film i Väst är i dag landets största filmfinansiär efter Svenska Filminstitutet. Sedan starten har Film i Väst varit med och finansierat omkring 1 000 filmer. – Filmproduktionen följer pengarna. Västra Göta­ landsregionens framsynta satsning på att bygga upp en stark regional filmfond har bidragit till att en allt

Hemmaplan för von Trier

Bra bollplank

LARS VON TRIER har bidragit med internationell stjärnglans åt

REGISSÖREN MARIA BLOM ÄR, känd för filmer

Västsverige. Hans film The House That Jack Built är den största satsningen hittills för Film i Väst och ska vara klar till Cannesfestivalen 2018. ”Det är inte många bolag som ställer upp och finansierar en film om en seriemördare, men det gör Film i Väst.”

36

Foto: Samuel Unéus

och Top of The Lake, samt Dominic West från The Wire. – Det blev otroligt bra och vi är också glada över att vi valde att göra filmen via vårt eget bolag i Göteborg den här gången också, säger Erik Hemmendorff. På så vis har vi kunnat behålla kontrollen på ett sätt som vi sannolikt aldrig hade kunnat göra i exempelvis Hollywood. Det är svårt att se att något annat bolag hade gått med på att ge oss 78 inspelningsdagar för en film av det här slaget. Handlingen i The Square utspelas i internationell konstmiljö och Ruben Östlund ställer, som alltid, sin publik inför intrikata etiska och moraliska frågeställningar. – Jag vill belysa sprickan i tilliten som sakta men säkert vidgas mellan människor när samhället blir alltmer individualistiskt och idealen offras. Det vill jag göra med både humor och underliggande allvar.

Foto: Fredrik Hjerling

Mikael Fellenius

som Masjävlar och Monky: – Film i Väst är en bra finansiär med bra diskussioner kring alla delar av filmen, inte bara manuset. Film i Väst har alltid trott på mina projekt.


Foto: Plattform Produktion/Triart

www.pwc.se/goteborg

”Vi jobbar med specialeffekter för kunder från hela världen och växer så det knakar, mycket tack vare att vi har Film i Väst”, säger Fredrik Swerin, vd på Haymaker i Göteborg. ”Ja, både bra filmfinansiering och postproduktionsbolag krävs för att The Square tävlar om bygga en regional filmindustri. Det gör att Guldpalmen i Cannes. vi kan attrahera kompetens i världsklass”, Filmen har svensk säger Håkan Strandhag på postprodukpremiär den 25 augusti. tionsbolaget Chimney.

större del av svensk filmproduktionen och större internationella samproduktioner landar i Västsverige. Film i Väst har sedan starten 1992 spelat en vital roll för att bygga upp filmindustrin i Västsverige. – Men det finns fortfarande en enorm potential för att fortsätta utveckla och stärka filmindustrin i regionen, säger Mikael Fellenius. Vi har byggt upp en infrastruktur för filmproduktion och filmindustrin fungerar som pådrivande motor för andra kreativa näringar i regionen – men vi behöver satsa ännu mer för att hävda oss i den internationella konkurrensen. Filmindustrin ger inte bara jobb och tillväxt i de kreativa näringarna, utan innebär också en exponering av Västsverige som är svår att mäta i pengar. – Filmen har satt Västsverige på världskartan. Det ser vi som ett kvitto på att det är långsiktigt lönsamt att satsa på kultur med både bredd och kvalitet. ■

Visste du att ... ... filmskapare som Lukas Moodysson, Ruben Östlund, Ella Lemhagen, Maria Blom, Josef Fares och Gabriela Pichler har ett nära samarbete med Film i Väst? Även danska och norska regissörer som Lars von Trier, Susanne Bier, Thomas Vinterberg, Hans Petter Moland, Erik Poppe och Roar Uthag filmar gärna i Västsverige. ... 139 guldbaggar har samproduktioner med finansiering från Film i Väst samlat på sig sedan starten 1992? Totalt har det blivit 271 guldbagge­ nomineringar. I kategorin Bästa film har Film i Väst-filmer vunnit 19 år i rad. ... sedan starten 1992 har Film i Väst finansierat och samproducerat omkring 1 000 filmer?

Sverige har blivit rikare LUKAS MOODYSSON, REGISSÖR bakom Fucking Åmål,

Tillsammans, Lilja 4-ever och Vi är Bäst: ”Utan Film i Väst hade nog inte Fucking Åmål funnits, och om inte Fucking Åmål funnits vet jag inte om jag gjort film i dag och då hade Sverige varit ett fattigare land.”

Vi finns där du är idag Vi finns där du vill vara imorgon I takt med att företagen blir allt mer digitala har vi på PwC morgondagens lösningar för att stödja och hjälpa er att utveckla ert företag. Vill du veta mer kontakta Johan Christensen, 0723-53 05 92.


En tidning om Göteborg som showroom 2017

KRÖNIKA

TILLIT OCH VETENSKAP SOM GRUND FÖR

BRA BESLUT ÖTEBORG HAR utvecklats från en stad med tung indus­tri till ett mecka för innovation. Den Inter­ nationella Vetenskaps­festivalen i Göte­borg har lyckats engagera och stimulera tusen­tals av framtida unga entreprenörer – varje år sedan 1997. INTERNATIONELL SAMVERKAN och ett stort nätverk är en framgångsfaktor för Vetenskaps­ festivalen i Göteborg. Genom ett brett samarbete mellan akademin, näringslivet och samhället har Vetenskaps­ festivalen utvecklats till en av de större populärvetenskapliga festivalerna i Europa med 70 000 besök årligen. I två veckor varje vår samlas runt 1 000 personer från hela Sveriges forskarvärld, och även internationellt, för att bjuda på 1 000 timmar vetenskap för skolan, allmänheten och en fackpublik. Syftet är att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap, och uppmuntra till högre studier och visa på de möjligheter det ger individen och samhället.

»Vetenskapsfestivalen

är en inspirerande rekryteringsplattform.»

ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT diskutera och reflektera över sin samtid och framtid i inkluderande, trovärdiga och kreativa former. Det är oerhört viktigt i en ständigt föränderlig värld där vetenskapen behövs för att fatta grundade beslut. Varje år sätter ett tema ljus på aktuella frågor i den vetenskapliga diskussionen. 2017 handlade det om ”Tillit”. DET GÅR BRA FÖR Sveriges näringsliv och här är Vetenskapsfestivalen en inspirerande rekryteringsplattform där olika företag kan visa upp sin forskning och utveckling för blivande medarbetare. Att vara med på Vetenskapsfestivalen innebär inte bara att man tar ansvar för en viktig demokratisk mötesplats med en öppenhet för kunskapsfrågor, utan att man också tar ansvar för sin egen framtid. VÄLKOMMEN TILL Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg!

Jennie Turner, Programansvarig

Stefan Örgård, Verksamhetsansvarig

Kunskapsfest nr 21 2017 års Internationella Vetenskapsfestival

i Göteborg är den tjugoförsta i ordningen och Sveriges största årligen återkommande kunskapsfest. Det är en mötesplats där forskare under kreativa former ges möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. Varje år görs nära 70 000 besök på festivalens 350 unika föreläsningar, workshops, debatter och aktiviteter. Huvudmän: Chalmers, Göteborgs universitet, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Vinnova. www.vetenskapsfestivalen.se

38 Foto: Samuel Unéus


Bild: Liseberg

Ny bostad? Hotellet och vattenparken ska bli en del av Lisebergsupplevelsen.

MILJARDSATSNING FÖR LISEBERG För 1,9 miljarder ska Liseberg bli ett året runt-resmål med Nordens största vattenpark och temahotell. TEXT SOFIA HILLBORG FOTO LISEBERG

Foto: Stefan Karlberg

A ANDREAS ANDERSEN VD LISEBERG – I dag väljer våra gäster inte mellan att åka till Göteborg och någon annan svensk stad. De väljer mellan att åka till Liseberg eller utomlands.

ndreas Andersen, vd, varför gör ni det här? – Högsäsongen är kort. Ska vi expandera måste vi expandera under tak. I dag är vi allt för väder- och högsäsongsberoende. Med vattenparken kommer vi att kunna ha öppet och attrahera besökare 365 dagar om året. Vattenparken blir 17 000 kvadratmeter stor och störst i Norden. För att finansiera vattenparken byggs ett hotell i nära anslutning. – Vårt nya hotell ska bli en förlängning av nöjes­parken och vattenlandet. Hotellet med 453 familjeanpassade rum och barnanpassade temarestauranger är tänkt att vara en upplevelse i sig. – Det blir mycket teman, mycket upplevelser, mycket på barns premisser. Det ska vara roligt att bo på hotell. Vi har också ambitionen att skapa Sveriges mest barnvänliga restaurang. Hotellet ska appellera till barns fantasi och anspela på Göteborgs historiska arv som sjöfartsstad. De nya satsningarna, som ska vara färdiga till Göteborgs 400årsjubileum 2021, beräknas ge 200 000 extra gästnätter för Göte­ borg varje år, varav 150 000 på andra hotell i Göteborg.

BRF LINDHOLMSVARVET Intill ett av landets mest innovativa centrum, ett stenkast från vattnet, bygger vi ett nytt kvarter. I tre lamellhus ryms 126 yteffektiva lägenheter om 1–4 RoK. På en annan del av gården bygger vi ett separat hus med en stor, exklusiv lägenhet om 4/5 RoK per plan, totalt 3 st lägenheter. Oavsett vilken typ av bostad du är intresserad av kan du tillgodoräkna dig ett extra vardagsrum, i form av det gemensamma orangeri som blir den naturliga mötesplatsen för de boende i föreningen.

Försäljnin g pågår

BLICKA UT ÖVER STADEN OCH NJUT … Från din balkong i fantastiska Brf Gamlestads Brygga kan du se ut över det framtida Göteborgs mest sprudlande kvarter. Med Säveån som närmsta granne får du den perfekta balansen mellan vattnets kluckande och stadens puls. Här byggger Peab Bostad 117 moderna lägenheter om 1–3 RoK. Var först med att köpa ditt drömboende i nya, citynära och attraktiva, Gamlestaden.

Läs mer och hitta ditt nya hem på peabbostad.se peabbostad.se

Foto: Filip Svensson/Göteborgs Kulturkalas


En tidning om Göteborg som showroom 2017

UNGA & JOBB

TRENDBROTT FÖR YRKESVAL Äntligen ett trendbrott. De yrkesförberedande programmen vinner popularitet. Det är ett måste för allas framtid i en tillväxtregion, menar Sofia Larsson. TEXT KARIN REHN FOTO SAMUEL UNÉUS

V

TROLIGEN ÄR DENNA kraftsamling en av faktorerna som påverkat årets gymnasieval. Söktrycket till många av de yrkesförberedande

– Om vi ser en fortsatt uppgång kommande år, vågar jag prata om ett trendbrott, säger Sofia Larsson, apropå årets glädjande antagningsstatistik.

programmen har ökat. För att ytter­ ligare ändra attityderna och fylla framtidens kompetensbehov krävs dock insatser i tidiga år, menar Sofia: – Ungarna behöver få en bra bild av hur dagens och morgondagens arbetsmarknad ser ut, och rustas för att göra väl underbyggda egna val. Det florerar allmänt en hel del fördomar om att ett yrkesprogram stänger dörrar. Fel, menar Sofia. – Efter några år i yrket kan man starta eget, plugga vidare på Chal­ mers eller byta bransch. Möj­lig­het­ e­rna är många. ■

»Ungarna behöver få en bra bild av hur arbetsmarknaden ser ut.» Sofia Larsson

40

Yrkesprogram som ökat mest i antal antagna: • Bygg- och anläggningsprogrammet + 44 % • Naturbruksprogrammet + 42 % • Barn- och fritidsprogrammet + 35 %

Helene Odenjung (L), Ordförande i Utbildningsgruppen, kommenterar årets preliminärantagning: ”I år är det särskilt glädjande att fler söker yrkesprogram, som exempelvis Bygg- och anläggningsprogrammet. Det byggs så det knakar i vår region! Det kanske också är en effekt av den satsning som har gjorts på Euroskills. Det är viktigt för oss att visa våra ungdomar att det finns många vägar för att nå sina drömmar.”

Foto: Anna Sigvardsson

I ÄR MÅNGA SOM samverkar för att ta till vara på den kraft som skapades genom Euroskills, säger Sofia Larsson, som arbetar med skolutveckling och strategisk kompetensförsörjning på GR Utbildning. Euroskills hölls på Svenska Mässan i Göteborg i fjol. 500 ungdomar från hela Europa tävlade i EM i yrkesskicklighet inför cirka 65 000 besökare. – Ett jätteevent under tre dagar, men en process som startade flera år innan. Mängder med företag, branschorganisationer och skolor hakade på, och nu gäller det att ta hand om effekterna på bästa sätt.

Verklighetslabb

Visste du att ...

FÖR ATT FÖRBÄTTRA för personer med funktionsvariatio-

… BEFOLKNINGEN I Göteborgsregionen är yngre och mer

ner att kunna leva ett självständigt och tryggt liv, har Västra Götalandsregionen och tolv kommuner tillsammans med Vinnova initierat ett verklighetslabb inom AllAgeHub, ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter.

välut­bildad än riksgenomsnittet i Sverige? Det finns 50 000 studenter på universitet och högskolor i regionen, och tillgång till akademisk utbildning av hög klass inom en mängd områden samt ett brett utbud av kvalificerade jobb på globala företag.


Hallå där ... ... hur ser karriärmöjligheterna ut i din bransch? Foto: Samuel Unéus

Maria Ek, Kommunikationsansvarig, Visita Västra En väl fungerande besöks­näring är en angelägenhet för hela Göteborgs­regionen. Men hur ska alla fina restauranger och nya, spännande turistsatsningar fyllas med den kompetenta personal som behövs? – För den som väljer att utbilda sig inom vår näring är framtiden mycket ljus, och det gäller att synliggöra det. Det finns i stort sett garanterat jobb efter examen. – Om Arbetsförmedlingen samarbetar ännu mer med våra företag och med oss, kan vi också hitta matchningar bland alla nyanlända i Sverige, inte minst genom snabbspåret. Karriärmöjligheterna är dessutom enorma, och du kan jobba som kock, receptionist eller servitör i såväl Göteborg som Glasgow och Goa. Besöksnäringen är därför ett bra val för alla som vill jobba utomlands ett tag, och sedan komma hem med erfarenheter som värdesätts i en fortsatt karriär i Göteborg.

Under de kommande 20 åren ska det byggas för 1 000 miljarder kronor i Göteborgsregionen. Hur ser det ut med kompetensförsörjningen på byggsidan, och vad kan göras ytterligare för att locka det folk som behövs? – Det är verkligen en het fråga just nu. Bygg- och anläggningsbranschen har brist på medarbetare inom alla yrkesområden framöver. Vi skulle vilja ha ett ännu starkare samarbete skola–näringsliv för att verkligen sätta behovet på kartan. – Framför allt behöver vi marknadsföra branschen såsom den innovativa, framtidsdrivande och skapande bransch det är. Att välja bygg- och anläggningssektorn är att välja frihet, utveckling, utmaningar, karriär, gemenskap, trivsel och spänning.

Studenters kraft att förändra BLACK DOT ska göra det lättare för studenter att driva verksam-

heter som skapar tydliga värden. Vad händer till exempel om en ingenjör och humanist gemensamt ska öka effekten av hjälporganisationernas arbete för att göra Göteborg till en mer inkluderande och välkomnande stad? www.blackdot.xyz

Foto: BI Väst

Ann-Sofie Lind, Kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier Väst

Från cykelbud till cyklisk logistik Vi är fastighetsbolaget som hjälper företag att utvecklas och människor att växa – på 20 tillväxtorter från Köpenhamn i syd till Sundsvall i norr. Hitta lokalen som får er att utvecklas på castellum.se


En tidning om Göteborg som showroom 2017

MATUPPLEVELSER

JERNBRUKET Floda

ELD, KÖTT OCH ÖL. Inte trodde de att Jernbrukets idé att bara erbjuda grillat kött från lokala kor, vilt och grönsaker serverat i rustik miljö med öl från lokala bryggerier eller naturvin även skulle locka många kvinnor. Men så har det blivit, berättar Matts Johansson, mest känd för sin råvaruresa med surdegsbröd och kaffe på DaMatteo, som fått utmärkelsen Sveriges bästa kaffe i 3 av 4 kategorier (i Svenska kaffemästerskapen 2017). – Vi har valt att tillaga all mat på grillen och vill ge en upplevelse där gästen möter gemyt och kan dra ner tempot. Det är ett levande och trixigare sätt att laga mat på, men genuint, säger Hans Bodell, som även erbjuder 3–4 grillade veganrätter på menyn.

Matts Johansson, som driver Jernbruket tillsammans med Hans Bodell, kallar sig gärna mataktivist och folkbildare. Det industriali­ serade sättet att behandla råvaror, inte minst kött, har gjort att vi förlorat känslan för kvalitet. De vill slå ett slag för det lokala mat­hantverket på stället ”som Gud glömde”, och visa att det går att skapa genuina och oförglömliga matupplevelser i Floda. – Vi köper in en hel eller halv ko varannan vecka från en bonde här i närheten, eller vilt från lokala jägare. Vi styckar själva för att vi tror på det genuina hantverket i alla led, säger Matts Johansson.

42


En tidning om Göteborg som showroom 2017

Äkta vara

Mataktivister De driver en stilla protest mot det industrialiserade sättet att se på mat, råvaror, liv och byggnader. Både Jernbruket och Gunnebo slott hyllar det genuina, hantverket och respekt för närodlat utan att kompromissa med smaken. TEXT ULRICA SEGERSTEN FOTO SAMUEL UNÉUS

43


En tidning om Göteborg som showroom 2017

GUNNEBO SLOTT Där hantverket blomstrar

REDAN GEORGE BUSH D.Ä. möttes av den kompromisslösa attityden när han klev upp för trapporna till Gunnebo slott omgiven av 1700-talsträdgårdar – den gången världsledare skulle bjudas på något oförglömligt och genuint i Göteborg. Här är det hantverk, 100 procent lokalt odlat och stor vördnad för säsonger som gäller. Köksmästare Patrik Sewerin pratar om årgångssmaker på morot, odlade i egen köksträdgård. ”Gunnebo är ett kunskapsuppdrag, en röst för det ekologiskt hållbara”, säger han. Förutom lunch med smakexplosioner av mest grönt och rött, öppnar Gunnebo Kaffehus och krog upp för konferenser, utbildningar och kvällsserveringar. Till och med blomsterurnorna förflyttas av gårdens arbetshästar – och den som tröttnar på sin businesskarriär kanske skulle anmäla sig till Sveriges enda orangörsutbildning på Gunnebo. Snart står nya orangeriet klart.

»Gunnebo har så mycket som är rätt i tiden. Kärleken till historien, hantverket och kreativa idéer runt det lokala.» 44

Patrik Sewerin


Positive Footpri n Housing t ®

Sveriges mest innovativa bostadsoch stadsutvecklingsprojekt

Bygger på tvärvetenskap och morgondagens innovationer Vi på Riksbyggen har byggt bostadsområden i 75 år och gått den långa vägen för att bli ledande inom hållbar samhällsutveckling. Under resans gång har vi samlat på oss mängder med ovärderliga erfarenheter och kunskaper. Det i kombination med viljan och drivkraften att göra skillnad på riktigt har resulterat i vårt koncept och tvärvetenskapliga samarbete Positive Footprint Housing® – Sveriges mest innovativa bostads- och stadsutvecklingsprojekt. Genom projektets insikter, vetenskapliga bevis och unika sammansättning aktörer har vi möjlighet att bygga miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara bostadsområden – långt bortom dagens standarder och normer. Den första produkten brf Viva och dess 132 lägenheter byggs just nu i Guldheden, Göteborg. Nyfiken? Läs mer på riksbyggen.se/pfh


Hela denna bilaga är en annons från Göteborg

SHOPPING HANDEL

FLORAMOR & KRUKATÖS PÅ KULLERSTENSGÅRDEN finns Italien, ja, nästan. Ruffigt tak, råa tegelväggar och rostiga trappor, blommor, krukor och lampor. Floramor & Krukatös är en helt egen skapelse av mor och dotter från en familj i vars ådror rinner både skulptörs-, konstnärs- och snickarblod. Nästa gång följer helt klart den charmiga och sirliga fröken Sophora Prostrata (Dvärgkowhai) i rakukruka med hem.

VELOUR

KOM HEM i klassisk preppy look. På ett magiskt sätt lyckas Velours kollektioner fånga en känsla av staden och havet. Grundaren Per Andersson började med att sälja oanvända vintagekläder, konst och design från sin farmors nedlagda butik som snabbt lockade till sig influencers. Det gav mod att designa egna kläder. Det tackar vi för.

M

Personliga kvarter

TEXT ULRICA SEGERSTEN FOTO SAMUEL UNÉUS

-gatan

Foto: Superstudio D&D/ Goteborg & Co

STRÖMMINGSLUCKAN POPUPVAGNEN är hjärtat på den före detta öde tomten som värmer magen och frusna hjärtan med äkta hemgjord potatis­ mos och stekt strömming. Och rårörda lingon till. Ja, ni förstår ...

ARTILLERIET HÄR VILL MAN STANNA, eller ha väldigt tjock plånbok. Artilleriets eklektiska samling inredning och hudvård kommer från hela världen, ihopsamlat med avundsvärd känsla för både klassiskt, vintage och modernt = hemtrevligt.

46

Var kommer man på idén att göra en undangömd parkeringsplats till hjärtat i stans trendigaste kvarter? På Magasinsgatan i Göteborg.

DA MATTEO TEMPEN PÅ EN STADS kultu­­­­­ rella status kan mätas genom hur gott kaffe man får tag i. Så fort vårsolen visar sig ser man en salig blandning sol- och kaffedyrkande samlingar utanför da Matteo Magasinsgatan. Här bakas allt surdegsbröd, alla bakverk på plats och självklart rostas kaffet också här. Och da Matteo har många bevis (= pris) för att de har Sveriges godaste kaffe.


Karin Söderlind, House of Dagmar, tipsar

Foto: Dagmar

2005 startade Karin Söderlind House of Dagmar tillsammans med sina systrar Kristina Tjäder och Sofia Wallenstam. Stil, trender och design är vardagsmat för Karin. Vi har bett henne om lite shoppingtips.

KARIN SÖDERLIND VD DAGMAR Ingen utpräglad klädstil för göteborgarna, tycker Karin Söderlund, ”men Göteborg är ett bra ställe för den som gillar shopping”.

Vad köper du helst i Göteborg? – Fisk & skaldjur i Fiskekörka och så tar jag mig gärna till Artilleriet (på Magasinsgatan). Bästa klädshoppingen i Göteborg? – Runt Vallgatan. Vilket område inspirerar dig mest shoppingmässigt? – NK håller alltid en bra nivå med många bra varumärken. Hittar du själv inspiration till dina kläder någonstans i Göteborg? – Älskar hela Grandpa-konceptet med prylar och kläder i en härlig mix, det är inspirerande. Som designers har ni många sam­ arbeten – är det typiskt Göteborg? – Vi gör inte så många samarbeten, men får väldigt många förfrågningar. Vi gör dem bara om det finns något mervärde i samarbetet, till exempel som med GodEl/GodDryck. Då var det kul att lansera en alkoholfri champagne som var ekologisk. Hur klär människor sig i Göteborg? – Finns det en särskild stil? Oj, inte vet jag. Det tror jag är en gammal myt i så fall.

SAMARBETE GODDRYCK Många i Dagmars målgrupp har uppskattat GodDryck, då det är ett tjusigt alternativ om man inte vill dricka alkohol.

Hur klär man sig om man som kvinna vill ta plats och göra ett statement? Tips inför sommaren? – Jag kan bara säga hur jag gillar att klä mig och det är genom kläder med bra kvalitet, en design som är diskret, men med något oväntat i själva designen så man känner att man har något som är lite annorlunda och sticker ut på ett diskret och exklusivt sätt. Det gör mig empowered.

Historia Hembakat Hantverk Mitt i centrum hittar du Göteborgs historiska hjärta. Kronhuset från 1654 är stadens äldsta hus. I Kronhusbodarna från 1700-talet handlar du nytillverkad design direkt av hantverkare med egna verkstäder. Pausa med en kopp kaffe eller ät lunch på caféets mysiga uteservering. Higab är ett kommunalt fastighetsbolag som erbjuder lokaler för små och medelstora företag. Vi äger och förvaltar husen som är karaktäristiska för Göteborg som Feskekôrka, Gamla Ullevi, Göteborgs konstmuseum och Kronhuskvarteret.

Läs mer på higab.se


En tidning om Göteborg som showroom 2017

NYHETER

STADSFEST MED HÄST

Göteborg ska kläs i hästskrud. För första gången i ridsportens historia arrangeras ett Europamästerskap så centralt i en storstad.

TEXT KARIN REHN FOTO FEI EUROPAMÄSTERSKAPEN I RIDSPORT

I

AUGUSTI SKRIVS ridsporthistoria i Göteborg. Sin vana trogen vill staden engagera sina invånare när det är stora idrottsevenemang på gång. EM i ridsport kommer att synas, märkas och kännas över hela stan. Men att ta emot nästan 600 hästar kräver sin logistik. Tomas Torgersens erfarenhet som tävlingsledare är både lång och stor, ändå känns EM som något (ursäkta) alldeles i hästväg: – Det är en förhållandevis ny idé i EM-sammanhang, att samla ihop flera ridsportgrenar på en och samma gång, och i en och samma stad. Här har vi så många som fyra stycken. Vi flyttar dessutom in hela mästerskapet mitt i centrala stan, gör det tillgängligt för väldigt många och till stora delar kostnadsfritt … Det har helt enkelt aldrig gjorts något liknande förut någonstans i världen. DET ÄR MYCKET SOM ska klaffa på kort tid under själva tävlingarna. Och det där med inack-

Född i Bergen, uppväxt på Hisingen i Göteborg och bor numera i Västerås. För närvarande tågpendlar han mellan hemmet och jobbet som tävlingsledare för Ridsport-EM i Göteborg. Han har tre egna hästar som han rider varje gång han är hemma på gården.

Är möjligen till och med en så rutinerad tävlingsledare som Tomas Torgersen lite nervös? – Njae … alltså jag drömmer om att arrangera tävlingar nästan varje natt, skattar han. Men jag skulle hellre kalla det fokuserad. UNDER MARATONMOMENTET i fyrspann körs hästarna genom Göteborgs vanliga stadsgator från Heden till Slottskogen. Thomas Walfridson är evenemangsansvarig och tycker det är en stor trygghet att veta att denna spektakulära programpunkt fungerar även i praktiken. Förra årets SM blev ett lyckat genrep.

– Feedbacken från både göteborgare och myndigheter var otroligt positiv. Folk plockade ut fällstolar och satte sig längs hela banan. Jag, som i grunden är en fotbollsmänniska utan direkt koll på ridsport, blev själv helt såld. Att se det live, det är adrenalin, samspel, nerv, teknik, fart och fläkt … och allt detta mitt i Sveriges näst största stad. ■

EM i siffror:

Anton maskot

• 590 hästar är på plats i Göteborg • 300 ekipage tävlar • 1 000 volontärer hjälper till • 70 miljoner personer följer mästerskapen via tv • 10 000 ton fibersand går åt som underlag

ANTON ÄR en sexårig minishetlandsponny

som kan få det hårdaste hästmotståndarhjärta att smälta. Han är också EM:s alldeles egna maskot. Med sina 80 cm i mankhöjd är han knappt hälften så stor som tävlingshästarna.

Foto: Annika Karlbom

48

TOMAS TORGERSEN TÄVLINGS­ LEDARE

orderingen. Det är ju bara halva ekipaget som smidigt kan checka in på ett trevligt cityhotell. Till hästarna byggs stallar under Scandinavium och på Valhalla IP. – Vi börjar på allvar med etableringen i mitten av juli och hela jätte­ pusslet måste läggas i rätt ordning. Det är viktigt att få acceptans hos göteborgarna när vi tar deras stad i anspråk.


VÄLKOMMEN TILL NORDSTAN SVERIGES POPULÄRASTE SHOPPINGCENTER EM I RIDSPORT Göteborg 2017

21–27 AUGUSTI 2017 samlas Europas bästa ryttare och kuskar från ett trettiotal länder i Göteborg för att göra upp om EM-medaljerna i fyra grenar: hoppning, dressyr, körning fyrspann och paradressyr (dressyr för funktions­varierade).

Nordstan är en shoppingupplevelse mitt i centrala Göteborg. Under ett och samma tak finns närmare 200 butiker, restauranger och caféer. Med stor variation och tillgänglighet passar Nordstan hela familjen. Välkommen in!

Ullevi är arenan för hoppning och dressyr, medan det tävlas i paradressyr och fyrspannskörning på Heden. I körningens maratonmoment kör ekipagen från Heden till Slottskogen där hindermomentet väntar. På Heden kommer det även att finnas ett stort aktivitetsområde, med ridsportsmässa, underhållning, prova-på-aktiviteter och mat och dryck. Aktiviteterna på Heden och i Slottskogen är gratis, liksom den stora invigningen på Ullevi.

Gothenburg Horse Show GÖTEBORG FINNS redan på den globala ridsportkartan. Gothen-

burg Horse Show i Scandinavium är en av världens tre största inomhustävlingar i ridsport, med över 2,5 miljoner besökare sedan starten 1977. År 2006 röstades evenemanget fram som den bästa inomhustävlingen i världen av de internationella hoppryttarna.

MÅN–FRE 10–20 LÖR–SÖN 10-18 NORDSTAN.SE P-HUS NORDSTAN ALLTID ÖPPET, ALLTID PLATS


En tidning om Göteborg som showroom 2017

pparkaksbager s pe i org teb ö G

MADE IN GÖTEBORG

ga va &T åla Tv : to Fo

nster Kakmo akor köper mangpeåriet

Det är skillnad på tvål och tvål. Det vet var och en som har provat de handtillverkade tvålarna från Tvåla&Tvaga på Haga i Göteborg. Till tvålarna som doftar av kardemumma, mynta, mandel och citrus används bara ekologiska råvaror.

Hattfnatt

Fo to :

peppark ryte. Ba odaste ksbageri i Örg kademin för g s e g ri Sve parka iska A arrgs pep tronom e pepp Götebo iplom av Gas v oöverträffad listan ... d a har fått g tillverkning p dig på vänte p ri ”mångå ugen? Skriv u S kakor”.

Franzéns Hattmakeri i Göteborg är ett av endast två hattmakerier med gesäll- och mästarbrev i Sverige. Här tillverkas hattar hantverksmässigt från grunden. Det är här du så småningom ska beställa din doktorshatt.

Made in

Göteborg Foto: Franzéns Hattmakeri

Från smarta kretskort och specialbyggda skepp till hantverksmässigt tillverkade hattar och tvålar. TEXT SOFIA HILLBORG

Bostadslabb 2.0 Hur testar man framtidens lösningar för bostadsbyggande? På HSB Living Lab på Chalmers lever studenter och forskare i ett bostadshus proppfullt av mätstationer och smarta sensorer, vilket ska resultera i hållbarare bostadsmiljöer i framtiden.

Med sin bakgrund i medicin ser den göteborgsfödda smyckedesignern Cornelia Webb lite annorlunda på mänskliga prydnader. Många av hennes skulpturala smycken utgår från människans anatomi och hon skissar ofta sina smycken direkt på huden. Foto: Wicked design

Foto: Cornelia Webb

Wicked design

Worn, torn, reborn – det är designkollektivet Wicked designs grundidé. I galleriet i Mölndal finns unika industriella möbler gjorda av återvunnet material. Köps mest av professionella inredare. Kanske framtidens designklassiker?

Stena+Mercy Ships=sant Biståndsorganisationen Mercy Ships ska få ett nytt, skräddarsytt sjukhusskepp. Det byggs av Stena RoRo. Det nya fartyget blir världens största civila sjukhusfartyg med intensivvårdsklinik, laboratorium, sex operationssalar och 154 vårdplatser.

50

– Vi är mycket stolta över att få vara en del av detta fantastiska projekt. Det är förstås väldigt tillfreds­ ställande att vår kompetens kan bidra till något som kommer så många behövande till nytta, säger Per Westling, vd för Stena RoRo AB.

Foto: Grazette

Grazette

Egen forskning, utveckling och tillverkning av hårvårdsprodukter. Göteborgsföretaget Grazette säljer enbart genom frisörsalonger.

Foto: Felix Gerlach


i rzeli : Be Foto

d a l k o

Foto: Bengt Samuelsson

Ch

... som konst? Berzelii choklad har tagit choklad­tillverkning ett steg högre med sina handgjorda praliner och delikata desserter. Butiken på Korsgatan i Göteborg har också café som är listat i White Guide.

Sätt färg på Gbg Med Sätt färg på Göteborg får hundratals arbetslösa ungdomar chans till utbildning och ett utvecklande jobb inom måleribranschen – som skriker efter personal.

Hjärnan

Foto: Emma & Malena

... i de 100 själv­ körande Volvobilar som ska köra omkring i trafiken nästa år tillverkas av kretskorts­ experten Frontside Electronics i Göteborg.

... är inspirationen för nya klädmärket Emma och Malena från Käringön i Bohuslän. Bekväma kläder för barn, damer och herrar i naturmaterial – med saltstänkt känsla. Kalsingar med makrillmönster, någon?

Välkommen till Sveriges mest oväntade mötesplats

CROSS DESIGN

Vid Masthuggskajen, på en ny halvö i Göta Älv i Göteborg, kommer Global Business Gate att skapas för företag inriktade på internationella affärer.

Fordonsinteriörer, motor­ utveckling och klimatsystem. Det är vad göteborgs­­­ baserade ingenjörsbyrån Cross Design specialiserar sig på. Bland kunderna finns Volvo Truck, Mack Truck, Volvo Bus och Volvo Cars.

En utökad, unik, attraktiv och levande stadskärna med ett ekosystem av människor, företag och mötesplatser. Här får företagen ökad konkurrens­ kraft och bättre möjligheter till attraktiv rekrytering. Med Global Business Gate stärks Göteborg som internationell handelsstad. Foto: Andres Alfaro

Dripp dropp En innovation med smarta sensorer från SCA, Tena Identifi, gör det lättare att genomföra inkontinensutredningar – vilket gynnar patienterna. Göteborg har nyligen fått Sveriges första centrum för inkontinensforskning.

Läs mer om konceptet på www.globalbusinessgate.se

Utvecklat av Foto: SCA


En tidning om Göteborg som showroom 2017

TALENT ATTRACTION

TALANGJAKTEN Hur kan en ”liten” storstad som Göteborg erbjuda tillräckligt spännande jobbmöjligheter, utbildningar och livsmiljöer för att kunna attrahera och behålla nyckeltalanger i konkurrens med kompetensmagneter som San Francisco, London och Shanghai? TEXT SVEN-ERIC LINDBERG FOTO BENGT KJELLIN/BRG

NIKLAS DELERSJÖ PROJEKTLEDARE Move to Gothenburg. VISSTE DU ATT ... … Göteborg rankas som en av Europas mest framstående städer när det gäller humankapital och livsstil, enligt fDi Reports?

tänka sig att flytta hit – men också att stanna kvar. – För att lyckas i den globala konkurrensen behöver vi se internationell kompetens som en naturlig del i vår regions utveckling. Då krävs fler mötesplatser och aktiviteter som öppnar upp för möten med ”etablerade svenskar”, och där intresse snarare än ursprung och språk är det som knyter samman. Tillgången till bostäder och skolor samt en effektivare och samordnad process genom myndigheterna är också viktigt. För ett år sedan lanserades www.movetogothenburg.com, en guide för internationell kompetens som är på väg eller har flyttat till regionen. – Ytterst handlar det om att sänka tröskeln så att det går lätt och smidigt att etablera sig här, men också trivas på längre sikt. ■

Gemensamt initiativ I PLATTFORMEN Global Talent Gothenburg/ West Sweden ingår Västsvenska Handelskammaren, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet, AstraZeneca, AB Volvo, SCA Hygiene Products, SKF, Volvo Cars, CEVT, Mölnlycke Healthcare, Stena AB, Elof Hansson och PwC. Läs mer på movetogothenburg.com

Foto: Malmö Högskola

”ATT ATTRAHERA SÅVÄL internationella studenter som forskare är en nyckelfaktor för vår framgång. Det vi kan erbjuda som lärosäte behöver kombineras med en attraktiv stad och livsstil för att vi ska lyckas. Därför är arbetet vi driver i Global Talent Gothenburg/West Sweden av största vikt.” Stefan Bengtsson, Rektor Chalmers tekniska högskola

52

ANTAROS MEDICAL designar nya metoder för att hjälpa små och stora läkemedelsföretag att utvärdera hur nya läkemedel fungerar på människor. Den vinnande kombon är spjutspetsforskning inom bildteknik och klinisk läkemedelsutveckling ATACAC Högteknologisk klädtillskärning som utgår från den dynamiska, rörliga kroppen ger plaggen från ATACAC en helt unik passform. CELLINK Företaget har utvecklat ett biobläck som kan blandas med levande celler för att skriva ut mänsklig vävnad och organ i 3D-skrivare. 1928DIAGNOSTICS Det smarta IT-verktyget Alex hjälper sjukvården att bekämpa antibiotikaresistens genom att analysera genetiska rådata. METABOGEN Bakteriefloran i tarmarna har fått allt större uppmärksamhet för att förstå olika hälso- och sjukdomstillstånd. Håll alltså ögonen på detta bolag, grundat av professorerna Fredrik Bäckhed och Jens B Nielsen. STRAWBEES Roligt och pedagogiskt. Med en genialiskt enkel innovation kan du skapa nästan vad som helst med sugrör. Stor succé i USA. TRINE 1,2 miljarder människor i världen saknar elektricitet. Nu kan intresserade investerare satsa pengar i småskaliga solenergiprojekt.

”FÖR OSS ÄR GLOBAL TALENT en värdefull plattform

för att driva de här frågorna. Exempelvis har vi en konstruktiv dialog med myndigheterna i regionen om hur vi skapar en effektivare process för etablering i samhället vid internationella rekryteringar.” Cecilia Hallengren, HR Director AstraZeneca

Foto: Graham Carlow

V

I HAR MÅNGA av de attribut som värdesätts och därför goda förutsättningar att hävda oss väl i konkurrensen med de stora kunskaps­klus­tren i världen, säger Niklas Deler­sjö, projektledare för Move to Goth­en­­ burg. Konkurrensen om kompetensen blir allt hårdare. Därför satsar nu ett antal offentliga och privata aktörer tillsammans med universiteten på att skapa en gemensam plattform för att vässa och synliggöra det som gör Göteborgsregio­ nen attraktiv att etablera sig i. – Här finns starka globala företag med världskända varumärken, bra universitet med gedigna forskningstraditioner, innovativa miljöer och en start-up-sektor på frammarsch, goda kommunikationer och korta avstånd mellan stad och natur samt ett väl utbyggt socialt skyddsnät. Det är faktorer som gör att många kan

heta Göteborgs­företag


ANNONS

Finanshus för nya behov Göteborgs nya finanshus utmanar gamla traditioner. Nordea samlar nu sin kompetens i ett ultramodernt kunskapscentrum. Här har kontorsrummen fått ge vika för arbetsmetoder anpassade efter nutidens krav. – Det är inspirerande att vara med och påverka, och lära av nya modeller, säger Sofie Andersson, Management Partner på Nordea. Kollegan Aje Lagerstam, Senior Relation­ ship Manager, nickar. De arbetar på privatrespektive företagssidan, men miljön upp­ manar till korsbefruktning över avdelningarna. I finanshuset sker allt arbete aktivitetsbaserat, och gränser suddas ut under spontana samtal på gemensamma ytor och på väg i hissen. En sann ”seamless” atmosfär, menar Aje Lagerstam: – Vi har inga stängda dörrar, om inte sekretessen kräver det. Arbetssättet känns

”Finanshus Nordea i Göteborg vill attrahera vinnarskallar som inte räds att testa nytt. Här finns alla möjligheter och helt nya dimensioner. ” Vilhelm Jensen, Head of Branch Region

väldigt modernt. Vi nyttjar våra resurser mer effektivt och blir snabbare. Båda två har lockats från Stockholm genom arbetet och de har inga planer på att lämna varken Göteborg eller Nordea

Sofie Andersson och Aje Lagerstam saknar inte sina traditionella kontorsrum fyllda med dokument i dammiga pärmar. Arbetssättet och miljön i Nordea Finanshus skapar en unik gemenskap över gränserna.

Finanshus. Däremot är det inte omöjligt att de byter jobb ändå. – Här finns stora utvecklingsmöjligheter, och innovationskraften och förändringar inom banken skapar också nya tjänster, säger Sofie Andersson. – Det här är något helt annat än vad folk är vana vid från bank- och finansvärlden. För att trivas här måste man vara flexibel och förändringsbenägen, konstaterar Aje Lagerstam.

Visste du att ... ... Nordea Finanshus Göteborg har: ➥

700 medarbetare 80

➥ mötesrum, lämpade både för fysiska möten och för Skypemöten med video

7700

➥ kvadratmeter yta, fördelat på 3 plan

FAKTA NORDEA ➥ Nordea siktar på att bli nummer ett på alla nordiska hemmamarknader år 2021. Målet ska nås genom framtidens arbetssätt, bland annat baserat på unika skräddarsydda team runt kunden och med en tillgänglighet 24/7. Nordea Finanshus i Göteborg är ett led i satsningen. Här kraftsamlas all kompetens och nya onlineenheter växer fram.

www.nordea.se


En tidning om Göteborg som showroom 2017

VI VALDE JAG VALDEGÖTEBORG GÖTEBORG

FRÅN HAAG TILL GÖTEBORG Efter en lång karriär i Holland valde Lena Dalerup att med stor nyfikenhet och erfarenhet i bagaget flytta till Göteborg. TEXT KARIN REHN FOTO CARINA GRAN

G

ÖTEBORG BJÖD IN mig, och jag skulle inte vilja leva med tanken på att jag tackat nej till möjligheten att få vara del av att utveckla Göteborgs innerstad. Numera får min holländske man pendl a mellan lägenheten i Göteborg och arbetet i Holland, men vi trivs bra här mitt i stan med allt utbud runt hörnet och närheten till vattnet. LENA DALERUP ÄR född och uppvuxen i Stockholm, men har de senaste 30 åren bott och arbetat med innerstadsutveckling i Haag i Holland. Sedan augusti i fjol är hon göteborgare och vd för Innerstaden Göteborg AB, en sammanslutning av fastighetsägare, närings­idkare och Göteborgs Stad. – Wow! Så kändes det när jag

LENA DALERUP VD INNER­ STADEN GÖTEBORG • både bor och verkar innanför vallgraven, • vill sällan vara utan sin cykel som trampas flitigt på Göteborgs gator, • älskar såväl staden och skogen som skärgården, • har tidigare översatt en nyutgåva av Anne Franks Dagbok, • tycker att Göteborg lever upp till sitt goa rykte, • är väldigt förtjust i saltlakrits.

Attraktiv stadsmiljö INNERSTADEN GÖTEBORG är en sammanslutning av butiker och fastighetsägare, främst inom Vallgraven, som arbetar för att göra innerstaden ännu mer attraktiv. Genom specialerbjudanden, evenemang och genom att jobba för en renare, fräschare och tryggare stadsmiljö.

54

Lena Dalerup tar med sig 15 års innerstadsutvecklling i Haag till Göteborg.

förstod att en hel del av utmaningarna i Göteborgs innerstad liknar dem jag jobbat med i Haag. GÖTEBORG HAR liksom Haag en kompakt innerstad omringad av en kanal. Att göra stadskärnan mer tillgänglig för fotgängare och cyk­ lister, att förstärka stråkens karaktär, storskaliga projekt i området och förtätning med bostäder, hotell och lokaler, är utmaningar som även Haag har tagit sig an. – Vi kan dra fler fördelar av allt vatten i staden. Stadens närhet till älven, till kanalen och till havet är en stor tillgång, menar Lena. Hon talar också om vikten av att värna om stadens kärna som en mötesplats för både invånare och

besökare – ett gemensamt vardagsrum. DET ÄR I INNERSTADEN som staden visar upp sig, sina varor, sitt hjärta, sin kropp och själ. Här hittar du också stråk och kvarter med en egen identitet. Innerstaden Göteborg AB arbetar nu tillsammans med övriga aktörer för att ta fram en ny vision för framtida samarbeten. – Det jag lärt mig från 15 års utveckling av Haags innerstad är vikten av samverkan och att arbeta utifrån en gemensam, välförankrad långsiktig vision. Jag har träffat massor av engagerade göteborgare från olika kulturer med stort hjärta för staden som vill vara med och formge dess framtid. ■

Oscar till Göteborg

Hetaste byrån väljer Gbg

GÖTEBORG tar ett kliv upp i lyxligan. Oscar Proper-

AKQA ÄR EN AV VÄRLDENS hetaste digitala byråer med

ties, kända för sina designade och exklusiva bostäder i Stockholms innerstad, etablerar sig nu i Göteborg med ett fastighetsförvärv i Annedal. 100–150 tjusiga lägenheter förväntas dyka upp så småningom.

kontor i bland annat Amsterdam, London och New York. Nu flyttar de in på Lindholmen i Göteborg. En central orsak lär vara att företaget är Volvo Cars globala digitala byrå. Londonbyrån sysselsätter 1 600 personer.


Ingenjörskonst som inte bara utvecklar Göteborg. Utan hela världen.

I en värld som snurrar allt snabbare behövs det någon som minskar friktionen. Tänk dig saker som snurrar lättare, oavsett om det är ett pariserhjul i en nöjespark, hjulen på din skateboard eller ett vindkraftverk. Tänk en motor där friktionen inte hindrar kraften, där du kan rulla lite längre. Det är innovationer som är bra för både miljön och energiförbrukningen. Tänk vad ingenjörskonst kan åstadkomma. Läs mer på skf.se Lorem ipsum dolor sit amet ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen. © SKF-koncernen 2017.


RegionCity – hjärtat som höjer pulsen i hela regionen!

Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren. Mitt i Göteborg och regionen ligger centralstationsområdet som vi vill förvandla till en levande plats som ger tillväxt i hela Västsverige. Här möts regionen och Göteborg, de gamla och nya stadsdelarna i centrala Älvstaden, och inte minst stationen och stadslivet. Förra året presenterade vi vår jubileumssatsning. Jubileumstornet är en kontorsfastighet med 22 våningar. Högst upp blir det en skybar med utsikt över hamninloppet och staden. Längre ner blir det en större publik terrass som länkas ihop med stationens utbud. Jubileumsplatsen blir det torg som skapas mellan Centralstationen och Jubileumstornet. Detta är 1:a steget i stadsutvecklingen mot Gullbergsvass. Stadens detaljplanering pågår för fullt och under 2021 räknar vi med att öppna Jubileumstornets portar. Vill du etablera dig här? Skicka dina uppgifter till blomstra@regioncity.se. 4 juni presenterar vi nästa satsning i RegionCity – på stadens födelsedag! Det firar vi med ett kalas för och med Västsveriges barn och ungdomar. RegionCity – där allting möts! Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 200 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 179 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,4 miljarder kronor.

Tuvestad & Thorn. Visualisering: Tomorrow.

www.regioncity.se

Magasin Goteborg 2017  
Magasin Goteborg 2017