Page 1

WTOREK 21 SIERPNIA 2012

NAKŁAD 6500. egz

www.gostyn24.pl

e-mail:redakcja@gostyn24.pl

n PLUS

n W NUMERZE

Powiat

Starosta upomina pracowników

Rolnicy dziękowali za plony

·

n

Grillowane pyry w Pępowie Grillowanie „Pępowskiej Pyry” było głównym motywem Festiwalu Kulinarnego, zorganizowanego w ramach Gminno-Parafialnych Dożynek w Pępowie. Impreza przyciągnęła prawdziwe tłumy mieszkańców z całej okolicy, którzy nie tylko wspólnie biesiadowali, ale też zdecydowali o wyborze najlepszego Koła Gospodyń Wiejskich.

Strona 2

Burmistrz obrzucany pomidorami

nM I N U S

·

n n n gazeta BEZPŁATNA n n ngazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n

NR 9

Strona 4

Wyróżniono kiełbasy z Pępowa

Strona 13

Do ostatniego gwizdka

Strona 16 Reklama

Dożynki to czas podsumowania pracy rolników i podziękowania za plony, które są owocem wielu wyrzeczeń i poświęcenia. To również okazja do spotkań, kultywowania obrzędów i staropolskich zwyczajów. Ta piękna tradycja, co roku podtrzymywana jest w naszym regionie, który słynie z rolnictwa, smacznego chleba i zdrowego jedzenia. Podobnie jak w ubiegłych latach powiatowe dożynki odbyły się na Świętej Górze i połączone zostały z odpustem Wniebowzięcia Matki Bożej. Uroczystości rozpoczęła msza święta przy ołtarzu polowym za bazyliką. W podziękowaniu za urodzaj, przedstawiciele gmin z całego powiatu gostyńskiego wnieśli tradycyjne wieńce żniwne, które podobnie jak kwiaty, zioła, ziarna zbóż na zasiew oraz zaczyn na chleb zostały poświęcone. Uroczystą homilię wygłosił ks. bp Marek Mendyka z Legnicy, który przewodniczył dożynkowym obchodom. W swoim kazaniu biskup zaznaczył, jak ważnym elementem polskiej tradycji są właśnie dożynki. – Uroczystość Wniebowzięcia nazywana jest Świętem Matki Bożej Zielnej. W tym dniu wielu wiernych przynosi do poświęcenia bukiety kwiatów, kłosy zbóż i owoce. (...) Utrzymała się w naszym kraju piękna tradycja urządzania dożynek. Odbywają się one na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, gminnym. Zwy-

Pogotowie odmówiło pomocy Ranny w wypadku 5-letni chłopiec, kilka godzin czekał na specjalistyczny transport do poznańskiego instytutu pediatrii, gdzie poddany został poważnej operacji. Wezwane na miejsce pogotowie lotnicze odmówiło przylotu do Gostynia, tłumacząc to brakiem lądowiska dla helikopterów.

kle mają charakter religijny i są połączone z odprawianiem eucharystii, w której dziękujemy Bogu za tegoroczne plony zebrane z naszej ziemi. – mówił ks. bp. Marek Mendyka. Biskup modlił się też za rolników. Podkreślił, że należy szanować, sprawiedliwie oceniać i wynagradzać ludzi pracujących na roli. Przypomniał, że to właśnie ludzie przywiązani do ziemi byli największymi obrońcami naszej narodowej niepodległości. Biskup mówił też jak wielką wartością jest ziemia, która daje chleb i inne płody rolne. – Nie wystarczy na ziemi nastawiać fabryk, wielkich aglomeracji, aby mieć chleb ziemię trzeba

uprawiać. W ziemi ukryte są wielkie skarby, węgiel, inne minerały, ale ich zasoby są ograniczone, natomiast ziemia, którą uprawiamy jest ciągłym skarbem, ona się nie wyczerpuje wymaga tylko naszej pracy i pielęgnacji. – mówił podczas homilii biskup Marek Mendyka. Po mszy i procesji rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy. Zgromadzonych na placu kultowym za bazyliką powitał starosta Andrzej Pospieszyński – Jesteśmy tutaj samorządowcy, posłowie, parlamentarzyści, aby dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy, a piekarzom za wspaniałe wypieki – mówił starosta gostyński

Samorządowcy podzielili się chlebem dożynkowym z mieszkańcami, a powiatowe święto plonów uświetniły występy zespołów ludowych i folklorystycznych. Na scenie pojawił się Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic, Świętogórska Orkiestra Dęta, Zespół Tańca Ludowego „Krotoszanie” oraz Kapela Ludowa „Malinczoki” z Piasków. Ponadto odbył się kiermasz wyrobów piekarniczych z okolicznych piekarni i wystawy sprzętu rolniczego. Dla każdego przygotowano tez talerz grochówki i przejażdżki bryczkami. Galerię zdjęć zobaczysz na www.gostyn24.pl TEKST/FOTO MIS


2

Rozmaitości

WTOREK, 21 SIERPNIA 2012

Gostyń

Powiat

Świet(l)ny pomysł skaterów

Starosta upomina pracowników

Coraz więcej osób korzysta ze skateparku. Widać to zwłaszcza pod wieczór, kiedy warunki do jazdy stają się najlepsze. Być może już wkrótce skaterzy będą mogli korzystać z obiektu jeszcze dłużej. Podczas najbliższej sesji rady miasta ma zostać złożony wniosek o zamontowanie w tym miejscu oświetlenia. Z taką propozycją wyszli sami użytkownicy skateparku. Odkąd gostyński skatepark został oddany do użytku, cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży. Jeśli tylko pogoda dopisuje, korzysta z niego dziennie kilkadziesiąt osób. Skaterzy chcieliby nieco dłużej cieszyć się tym miejscem, dlatego zwrócili się z prośbą o zamontowanie oświetlenia.- Na wniosek samych użytkowników, rozważamy możliwość zamontowania oświetlenia na skateparku i terenach przyległych. Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Gostynia, taki wniosek zostanie złożony – mówi Mariusz Konieczny, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej UM w Gostyniu.

Reklama

Skatepark oraz tereny przyległe oświetlać miałoby sześć lamp halogenowych, a sam skatepark mógłby wówczas funkcjonować nawet do godziny 22:00. – Po tej godzinie za pomocą czasowego wyłącznika, halogeny zostałyby wyłączone. Od tego momentu, zapalałyby się tylko dwie zwykłe lampy, które służą do zabezpieczenia samych urządzeń – dodaje Mariusz Konieczny. Jeżeli radni zaakceptują wniosek, to oświetlenie może zostać zamontowane już we wrześniu. – Oświetlenie to dla nas bardzo duży plus, pozwoli korzystać ze skateparku do późnego wieczora. Tak duży skatepark, w dodatku z oświetleniem, to już naprawdę konkretny obiekt. Nie wszędzie można na takim pojeździć. Cieszymy się, że władze miasta popierają nasz pomysł – to kolejny dowód na to, jak bardzo interesują się społeczeństwem. Już w tej chwili przyjezdni mówią, że zazdroszczą nam takiego skateparku-powiedział Marcin Zieliński, inicjator zamontowania oświetlenia. TEKST/FOTO: TEJOT

Upo mnie nie dla dwóch pra cow ni ków – to ka ra za nie do peł nie nie obowiąz ków po in formowa nia w wy zna czo nym termi nie gmi ny Go styń o wy powie dze niu po ro zu mie nia, dotyczą ce go prowa dze nia bi bliote ki powia towej. Sprawa zo sta ła za ła twio na do pie ro po in ter wen cji me diów, jed nak na dal nie wia do mo, kto przej mie za da nia z za kre su prowa dze nia bi bliote ki powia towej. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o decyzji, jaką podjął Zarząd Powiatu Gostyńskiego w sprawie realizowania przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu zadań z zakresu obowiązków biblioteki powiatowej. Uchwałę o wypowiedzeniu porozumienia podjęto na początku czerwca, lecz pismo w tej sprawie nie dotarło do gminy. – Było to jakieś przewinienie i te osoby zostały upomniane -skomentował krótko starosta Andrzej Pospieszyński. 

Jak zaznaczył włodarz powiatu, uchwała ta nie była tajemnicą, ponieważ zamieszczona została na stronie internetowej starostwa. – Informacja była w protokole z posiedzenia zarządu powiatu i była to informacja jawna. I miało to być wysłane, ale okazało się, że najpierw zostały o tym poinformowane media. To nie wina mediów, że pierwsze dotarły do tej informacji, a pracowników, którzy nie wysłali odpowiedniego pisma w wyznaczonym terminie. Pracownicy ci zostali ukarani i na tym sprawa się kończy. Wiadomość do gminy już dotarła, w tej chwili już posiada to wypowiedzenie – dodał Andrzej Pospieszyński. Nadal jednak nie wiadomo, kto przejmie zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej. -Cały czas nad tym pracujemy. Mamy na to 3 miesiące, jest w tej chwili okres wypowiedzenia. Szukając oszczędności chcemy negocjować nowe warunki, albo prowadzić sami tą bi-

Gostyń

Za darmo umarło... Budżet każdej gminy zależy od zasobności jej mieszkańców. To głównie z ich podatków buduje się chodniki, skwery, czy parkingi, nawet te płatne. O ile korzystanie z tych pierwszych, całkowicie darmowych, akceptowana jest przez wszystkich, o tyle naliczanie opłat za parkowanie zawsze budziło spore kontrowersje. Większość parkingów w miastach jest odpłatna, do czego zdążyli się już przyzwyczaić mieszkańcy. Nie oznacza to jednak, że wszyscy chcą płacić za parkowanie. Na sklepowym parkingu pod marketem Lidl zawsze jest tłoczno. Podobnie w bocznych uliczkach deptaka. Tam jednak istnieje strefa ograniczonego postoju, którą wiele osób kompletnie ignoruje. Podobna sytuacja ma miejsce przy targowisku. Odkąd na głównym parkingu zamontowano parkomaty, sporo ludzi przestało z niego korzystać. Mimo zakazu wolą parkować na głównym placu targowym, który tylko we wtorki i piątki jest zarezerwowany dla handlujących. Wszystko to sprawia, że gmina traci wpływy do budżetu, a niektórzy mieszkańcy cierpliwość.

Jeden z naszych czytelników przesłał nam zdjęcia, na których widać samochody parkujące na zakazie. – Gdzie jest Straż Miejska pytam? – Po co są te znaki?. Niektóre samochody stoją tu po kilka godzin, mimo że mogą tylko 10 minut. Zwłaszcza teraz, kiedy się remontuje rynek i wjazd na deptak jest

bliotekę. Część pieniędzy, jakie przekazywaliśmy na prowadzenie biblioteki powiatu, wydatkowana była na zakupy księgozbioru, który powiększa majątek gminy, a w powiecie też jest potrzebne zwiększenie zasobów księgozbioru. Chociażby w szkołach mamy problemy z pieniędzmi na zakup książek. Może zaoszczędzimy na tym porozumieniu, to będzie można coś zyskać dla powiatu – tłumaczył decyzję zarządu Andrzej Pospieszyński. Być może zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej przejmie gostyńskie LO, jednak na razie to tylko jedna z propozycji. –  Jest rozważana taka możliwość. Liceum posiada dużo pomieszczeń. Mamy przecież nową halę, są też pomieszczenia wolne, bo jest trochę mniej uczniów i nowych sal. Także, jeżeli ta wersja akurat zostanie przyjęta, to wygospodarujemy jakieś miejsce i utworzymy własną bibliotekę  – mówił Andrzej Pospieszyński, Starosta gostyński. TEKST MIS

utrudniony. Dlaczego jedni muszą płacić, a inni oszukują? Proszę zobaczyć te auta, czy tych ludzi nie stać na 2 zł? – pyta mieszkaniec deptaka. Sprawa, jak widać, budzi kontrowersje i sprzeciw osób mieszkających w pobliżu. Rozwiązanie problemu wydaje się proste. Wystarczy ustawić kolejne parkomaty. Decyzja w tej sprawie należy jednak wyłącznie do urzędników, którzy, jak twierdzi nasz czytelnik też wolą korzystać z „darmowych” parkingów. TEJOT


3

Temat tygodnia Gostyń

Kto zapłaci za zmiany? Kiedy radny Leszek Dworczak wystąpił z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu na części ulicy Fabrycznej, gmina poparła go i skierowała do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego. Ten pozytywnie odniósł się do sprawy, wysyłając do gminy jedynie kopię pisma, kierowanego przez zarząd do Powiatowego Zarządu Dróg, w którym zobowiązuje dyrektora jednostki, Grzegorza Mayera, do opracowania kosztorysu oraz projektu organizacji ruchu. Co zrobił dyrektor PZD? Jako szef Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zażądał przygotowania projektu organizacji ruchu... od gminy.

formuje Mariusz Konieczny, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej w Gostyniu. W piśmie tym zarząd powiatu zobowiązuje dyrektora PZD, Grzegorza Mayera, do określenia warunków oraz kosztów wprowadzenia zmiany organizacji ruchu, a także do wystąpienia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z wnioskiem, o zaopi-

niowanie proponowanej zmiany. – Tymczasem otrzymaliśmy pismo od Grzegorza Mayera, żeby to gmina przedstawiła projekt oraz koszty wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na tym odcinku. To dziwne, gdyż zarządcą drogi jest PZD, którego dyrektorem jest Grzegorz Mayer. Naszym zdaniem to on zgodnie z wytycznymi zarządu powiatu, zawarty-

mi w piśmie powinien „załatwić” tę sprawę, a nie cedować na gminę, bo tak to wygląda – przekonuje Mariusz Konieczny. Wszyscy zgadzają się, że ul. Fabryczna powinna być dwukierunkowa. Czemu więc sprawa tak się odwleka? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. – Ja w tej chwili nie odpowiem kiedy

Ulica Fabryczna w Gostyniu jest obecnie jednokierunkowa i nie wiadomo, kiedy zostanie tam wprowadzony ruch dwukierunkowy. Jak informują pracownicy urzędu miejskiego, sprawa jest w toku. – na jednej z komisji, radny Leszek Dworczak złożył wniosek, o wprowadzenie dwukierunkowego ruchu na ul. Fabrycznej, od ul. Lipowej do ul. Nad Kanią. Gmina przekazała wniosek radnego do powiatu (bowiem jest to droga powiatowa) i poparła go, uznając zmianę ruchu na ruch dwukierunkowy za zasadny. Zarząd powiatu skierował pismo do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, w celu określenia kosztów i czasu wprowadzenia zmian. Pismo to, do wiadomości otrzymała też gmina Gostyń – in-

TEKST/FOTO: MIS

Krobia

Pogotowie odmówiło pomocy Ranny w wypadku 5-letni chłopiec, kilka godzin czekał na specjalistyczny transport do poznańskiego instytutu pediatrii, gdzie poddany miał być operacji. Wezwane na miejsce pogotowie lotnicze odmówiło przylotu do Gostynia, tłumacząc to brakiem lądowiska dla helikopterów. Ostatecznie, ciężko ranne dziecko przewiozła do Poznania sprowadzona z Ostrowa Wlkp. specjalistyczna karetka. Wypadek miał miejsce w Nieparcie. Kierujący fordem galaxy, 64-letni mieszkaniec gminy Krobia, prawdopodobnie nie zapanował nad pojazdem i uderzył w drzewo. – Mężczyzna jechał ze swoim 5-letnim wnukiem, który na skutek wypadku doznał poważnych obrażeń wewnętrznych jamy brzucha i klatki piersiowej. Kierujący pojazdem nie doznał większych obrażeń, został też poddany badaniu na trzeźwość – informuje Sebastian

Myszkiewicz, rzecznik prasowy KPP w Gostyniu. Chłopak najpierw trafił do gostyńskiego szpitala, gdzie lekarze zdecydowali o przetransportowaniu go do poznańskiego instytutu pediatrii. Tam miał zostać poddany operacji. Na pomoc wezwano pogotowie lotnicze, które odmówiło jednak przylotu, tłumacząc się przepisami. – Takie są przepisy lotnicze. Transportując chorego ze szpitala do szpitala, możemy lądować jedynie

n S T R A Ż AC Y W A KC J I W dniu 07.08.2012r. w Zimnowodzie zastęp straży z OSP Karolew usuwał plamę oleju z jezdni. W dniu 12.08.2012r. w Gostyniu przy ulicy Poznańskiej zastęp straży z KP PSP Gostyń usuwał skutki kolizji drogowej 4 samochodów osobowych. W dniu 13.08.2012r. w miejscowości Kaczagórka zastęp straży z KP PSP Gostyń

ul. Fabryczna będzie dwukierunkowa, bo nie mam projektu organizacji ruchu i czekam na niego od gminy. Jest takie założenie, żeby była dwukierunkowa od ul. Lipowej do ul. Nad Kanią, ale to musi być uaktualniony projekt organizacji ruchu – tłumaczy Grzegorz Mayer, dyrektor PZD i jednocześnie szef działającej przy staroście Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dyrektor przyznaje, że gmina posiada uzgodnioną dokumentację, na której ul. Fabryczna, na całej długości jest dwukierunkowa, jednak projekt, którego domaga się szef komisji musi być dostosowany do obecnych warunków. Projekt, który posiada od kilku lat gmina, nie może być wykorzystany, gdyż dotyczy ruchu dwukierunkowego całej ulicy, a nie tylko jej części. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gostyniu przekonuje, że gminie zależy na zrealizowaniu wniosku, ale na zasadzie współpracy. – Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że gmina w żaden sposób nie uchyla się od pomocy przy opracowaniu dokumentacji, ale to ma być pomoc, bo droga jest powiatowa. W tym jednak przypadku nastąpiła próba przerzucenia kosztów wyłącznie na gminę – podsumowuje Konieczny.

oraz zastęp straży z OSP Pogorzela usuwały skutki kolizji drogowej. W dniu 15.08.2012r. w Gostyniu przy ulicy Przy Farze zastęp straży z KP PSP Gostyń gasił pożar słomy. W dniu 18.08.2012r. w miejscowości Jawory zastęp straży z OSP Jeżewo gasił pożar trawy na rowie.

na lądowiskach, zalegalizowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i miejscach, które noszą znamiona lądowisk i znajdują się w instrukcji operacyjnej pogotowia. Transport pacjentów z wypadków drogowych i innych nagłych zdarzeń podlega innym regulacjom – mówi Justyna Sochacka, rzecznik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, dla gazeta. pl. – System ratownictwa nie zadziałał, to załamujące – mówi dla gazeta. pl dr Maciej Burzyński. Dziwię się, że helikopter nie mógł wylądować na szkolnym boisku, jak sugerowali pilotom lekarze. Lotnicze pogotowie ratunkowe, wylatując do ofiar wypadków drogowych ląduje – na drodze, czy w polu – dodaje lekarz. Ostatecznie chłopiec po kilku godzinach trafił do poznańskiej lecznicy, przewieziony specjalistyczną karetką. Dlaczego dziecko czekało na specjalistyczną karetkę cztery godziny? W sobotę nikt w szpitalu nie potrafił tego wyjaśnić – dodaje gazeta. pl. JJ

Powiat

Zlikwidowano plantację marihuany

Nawet trzy lata więzienia grożą mężczyźnie, którego przyłapano na hodowli marihuany. Nielegalna plantacja Konopi Indyjskich była skrzętnie ukrywana przez młodego mieszkańca Piasków, który na sprzedaży wyhodowanych przez siebie narkotyków mógł zarobić nawet 60 tysięcy złotych. Policjanci z Gostynia namierzyli i zlikwidowali nielegalną plantację Konopi Indyjskich. – Hodowla była bardzo skrzętnie ukryta, w miejscu trudnodostępnym, wśród trzcin i krzewów, w odległości 300 metrów od najbliższej drogi polnej. Ciężko było to miejsce znaleźć – informuje Sebastian Myszkiewicz, rzecznik prasowy KPP w Gostyniu. Łącznie zabezpieczono ponad trzydzieści krzewów marihuany w różnym stadium rozwoju. – Rośliny były w róż-

nym stadium rozwoju. Część była już prawie gotowa, natomiast pozostałe rośliny dopiero dojrzewały – dodaje Sebastian Myszkiewicz. Z nielegalnej plantacji można było uzyskać około 2 kg marihuany, której czarnorynkowa wartość, to około 60 tysięcy złotych. Hodowlą zajmował się 20-letni mieszkaniec gminy Piaski. – Funkcjonariusze od pewnego czasu przyglądali się działalności młodego mężczyzny, który był już wcześniej znany policjantom – podsumował Sebastian Myszkiewicz, rzecznik prasowy KPP w Gostyniu. Młodemu mężczyźnie zarzucono także posiadanie oraz handel środkami odurzającymi. Za popełnione przestępstwa 20-latkowi grozi kara do trzech lat więzienia. TEKST: TEJOT /FOTO: KPP GOSTYŃ


4 nKRÓTKO Sprzedana z zyskiem

Sporo powyżej wyceny uzyskała Gmina za działkę budowlaną przy ul. Wiśniowej w Gostyniu, sprzedaży której towarzyszyło duże zainteresowanie. Ostatecznie nieruchomość wycenioną na 38,1 tys. netto, sprzedano za ponad 56,6 tys. brutto, co oznacza, że cena wywoławcza została przebita prawie 40-toma postąpieniami. O działkę pow. 0,0353 ha rywalizowało 4 oferentów. Byli to głównie właściciele sąsiadujących posesji, którym bardzo zależało na tym „uzbrojonym” gruncie Poszukali dziury w całym

Podczas intensywnych opadów deszczu, woda uszkodziła chodnik pomiędzy budynkiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń, a trafostacją. Zapadnięte miejsce zostało ogrodzone taśmą, ale przez dłuższy czas nikt go nie naprawił. Początkowo uznano, że chodnik powinna naprawić Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, gdyż to ona odpowiada za kanalizację deszczową, przebiegającą w tym miejscu. Po sprawdzeniu okazało się jednak, że jest to kanalizacja sanitarna, będąca własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu, który zobowiązał się naprawić uszkodzone miejsce Przedszkole za milion

Zakończyła się rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Piaskach. Efekt prac, są cztery nowe sale, w których odbywać się będą zajęcia. To jednak nie koniec inwestycji –  nadal trwa adaptacja starego budynku, w którym powstaną  pomieszczenia administracyjne. Całość powinna zakończyć się w listopadzie i kosztować będzie gminę, blisko milion złotych. Siłownia na „wałach”?

Rozmaitości Krobia

Burmistrz obrzucany pomidorami Zdecydowany protest przeciwko prowadzeniu odwiertów i wszelkich działań, związanych z budową kopalni węgla brunatnego, wyrazili dziś mieszkańcy gminy Krobia i Miejska Górka. W miejscowości Grabinowo pikietowało kilkadziesiąt osób, które żądały spotkania z przedstawicielami Zespołu Elektrowni PAK z Konina. Niestety nikt się nie zjawił. Był za to burmistrz Krobi, którego próbowano obrzucić pomidorami. W miejscowości Grabinowo, na terenie gminy Krobia, odbył się protest przeciwników budowy kopalni, którzy spotkali się, aby wyrazić swój zdecydowany sprzeciw, przeciwko dalszym odwiertom, prowadzonym na ich terenie. – Protest ma pokazać, że nie wolno lekceważyć głosu społeczeństwa, że nie jesteśmy malutką grupką i myślę, że gdyby nie żniwa, byłoby nas tu dziś znacznie więcej – mówiła Sylwia Maćkowiak, przewodnicząca stowarzyszenia „Nasz Dom”, które było organizatorem protestu. Niestety żaden z przedstawicieli Zespołu Elektrowni PAK z Konina, nie zjawił się na spotkaniu. – Poprzednio, kie dy by ło tu niewie le osób, przedstawiciele PAKu nas lekceważyli. Wygląda to w ten sposób, że jeszcze wczoraj odwiert był odkryty. Kiedy było wiadomo, że na proteście pojawi się telewizja, media i że będą tłumy, dopiero wtedy okryto to folią, chociaż

wiemy, że folia musi być zamontowana, ponieważ takie są przepisy, dotyczące ochrony środowiska. Tutaj lekceważy się przepisy, lekceważy się takie rzeczy, jak bezpieczeństwo ludzi. Podobnie jest na innych odwier tach – przekonywała Sylwia Maćkowiak. Mieszkańcy obu gmin byli też oburzeni postawą lokalnych samorządów, którym zarzucali brak współpracy. – Jesteście głównymi winowajcami tego, że my zamiast pracować i robić to, co potrafimy i kochamy, musimy jeździć na takie

barykady – wykrzykiwała jedna z mieszkanek gminy Miejska Górka. Na spotkanie z protestującymi odważył się za to przyjść Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, który zapewnił, że samorząd gminy jest po ich stronie i jest przeciwny powstaniu kopalni. – Ja nie wiem, czy takie jest stanowisko całego zarządu stowarzyszenia „Nasz Dom”, mówiące o tym, że nie współpracujemy. Ja mogę pokazać szereg działań podejmowanych wspólnie ze stowarzyszeniem, ale oczywiście mogą mi państwo nie uwierzyć (…)

Powiat

Kto usły szy za rzu ty? Prokuratura Rejonowa w Gostyniu uważa, że istnieją podstawy, aby decyzję Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które odmówiło transportu 5-letniemu chłopcu, uznać za działanie, jakie mogło narazić dziecko na utratę zdrowia i życia. Gostyński prokurator, Roch Waszak przekonuje, że 2 lata temu helikopter lądował na gostyńskim stadionie i pyta, co się od tamtego czasu zmieniło? Wśród wielu pytań i domysłów, najważniejsze jest to, że ranny w wypadku, 5-letni chłopiec z Gogolewa, żyje, chociaż lekarze określają jego stan, jako ciężki. Przypomnijmy, że Lotnicze Pogotowie Ratunkowe odmówiło proszącemu o pomoc lekarzowi, transpor tu lotniczego rannego dziecka helikopterem do Poznania, uznając, że w Gostyniu nie ma odpo-

wiedniego lądowiska. Dopiero po kilku godzinach, chłopiec został przewieziony specjalistyczną karetką do szpitala w Poznaniu, gdzie przeszedł poważną operację. Tą właśnie decyzję podała w wątpli wość Pro ku ra tu ra Rejo nowa w Gostyniu, uznając, że istnieją uzasadnione przesłanki do wszczęcia postępowania, związanego z możliwo ścią bez po śred nie go nie bez pie czeństwa utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – Z moich informacji wynika, że dwa lata temu śmigłowiec lądował na boisku piłkarskim w Gostyniu, a straż pożarna co roku przeprowadza ćwiczenia, związane z zabezpieczeniem lądowiska dla he li kopte ra, dla te go po nad wszelką wątpliwość twierdzę, że istnieje takie lądowisko na stadio-

Gostyń

dy i najechała na tył stojącego samochodu marki opel omega. Na skutek uderzenia samochód ten przemieścił się do przodu, uderzając w tył toyoty avensis, a ten z kolei, przemieszczając się do przodu uderzył w renault twingo – informuje asp. sztab. Daniel Drygas, oficer dyżurny KPP w Gostyniu. Kierowcy z drobnymi obrażeniami trafili do gostyńskiego szpitala, gdzie zostali zbadani przez lekarza i zwolnieni do domu. Wszyscy zostali też poddani badaniu na trzeźwość, które nie stwierdziło obecności alkoholu u żadnego z nich. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem karnym.

Karambol na wojewódzkiej Popularne w Gostyniu „wały” przy ul. Leszczyńskiej wkrótce mogą się stać prawdziwą wizytówką miasta. Po boisku wielofunkcyjnym, skateparku i placu, gmina chce wybudować tam zewnętrzną siłownię. Jeżeli radnym spodoba się pomysł, to w przyszłym roku powstanie tam również złożona z siłowników, atlasów i rowerków zewnętrzna siłownia.

WTOREK, 21 SIERPNIA 2012

Do zderzenia czterech samochodów osobowych doszło na ul. Poznańskiej w Gostyniu. Winną drogowego „zamieszania” okazała się mieszkanka Czerniejewa, która zagapiła się i najechała na tył jednego z pojazdów. Ten przemieścił się do przodu, wjeżdżając w tył innej osobówki, która również uderzyła w kolejne auto. Nie często zdarza się, by w kolizji uczestniczyły aż cztery auta. Takie zdarzenie miało jednak miejsce na ul. Poznańskiej w Gostyniu, na wysokości skrzyżowania

z drogą do Dusiny. Jadący od centrum miasta kierowca renault twingo, próbował wjechać na drogę do Dusiny. Kierowca zjechał do środka jezdni, zatrzymał samochód i przepuszczał jadące z przeciwka auta. Bezpośrednio za nim zatrzymała się również toyota avensis oraz opel omega. Niestety kierująca mazdą mieszkanka Czerniejewa, zagapiła się i najechała na tył ostatniego ze stojących pojazdów. – Kierująca samochodem marki mazda nie dostosowała prędkości do warunków jaz-

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA STRONIE WWW.GOSTYN24.PL. TEJOT

Wypowiedziałem się już w 2010 roku, że jestem przeciwny powstaniu kopalni na terenie naszej gminy. Wszelkie działania podejmowane przez samorząd gminy, dotyczące kierunków rozwoju gminy, planowania zagospodarowania przestrzennego, w żadnym miejscu nie przewidują powstania na terenie gminy Krobia kopalni. Ja nie chcę, aby na terenie naszej gminy powstała kopalnia węgla brunatnego, widzę szanse rozwoju w przyszłości, w zupełnie innych kierunkach. Jestem też otwarty na dalszą współpracę ze stowarzyszeniem „Nasz Dom” – powiedział Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. Słowa burmistrza nie przekonały najbardziej poirytowanych manifestantów, którzy próbowali obrzucić włodarza Krobi pomidorami. Wygląda więc na to, że sprawa kopalni coraz bardziej się zaostrza. Protestujący obu gmin są zdeterminowani i zgodnie twierdzą, że się nie poddadzą. – Musimy działać wspólnie, zarówno my mieszkańcy gminy Krobia i Miejska Górka, jak i nasze samorządy. W przeciwnym razie wezmą nam naszą ziemię. Nie pozwólmy im tego zrobić. Zakończmy wewnętrzne spory i skupmy się na tym, co nam naprawdę zagraża – podsumował członek zarządu stowarzyszenia „Nasz Dom”. WIĘCEJ ZDJĘĆ NA STRONIE WWW.GOSTYN24.PL TEKST/FOTO: TEJOT

nie miejskim. Czy po dwóch latach od lądowania helikoptera w Gostyniu coś się zmieniło?. (...) Tym bardziej, że p. o. dyrektora szpitala pokazywał prasie dokumenty potwierdzające, że takowe lądowisko w Gostyniu jest. – informuje prokurator rejonowy Roch Waszak. W związku z wątpliwościami, na wniosek prokuratury, policja zabezpieczyła dokumentację szpitalną, dotycząca stanu zdrowia chłopca oraz czynności podejmowanych w sprawie transportu dziecka do Poznania. Prokurator nie wyklucza, że mogło dojść do pomylenia miejscowości Gostynia z Gostyninem, co często się zdarza, ale to wyjaśni dopiero wszczęte właśnie postępowanie. Na temat prokuratorskich wątpliwości nie chce się wypowiadać LPR. – W zawiązku z prowadzonym śledztwem, dopóki sprawa nie będzie wyjaśniona, wstrzymujemy się od jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie. – informuje Justyna Schacka, rzecznik prasowy LPR w Warszawie. JJ


5


6

WTOREK, 21 SIERPNIA 2012


11


Na tapecie

12

WTOREK, 21 SIERPNIA 2012

Borek Wlkp.

Podjęli „śmieciową „uchwałę W związku z wprowadzeniem tzw. „ustawy śmieciowej”, gminy mają obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów, nazywanych potocznie „gratowiskami”. Taki punkt powstanie też w Borku Wlkp., przy ulicy Jeżewskiej. Inwestorem ma być Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z. o.o. w Jarocinie, z siedzibą w Witaszyczkach. Otwarcie planowane jest wraz z wejściem w życie „ustawy śmieciowej”. Gminy chcąc realizować „ustawę śmieciową” są zobowiązane do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów. – Ustawę śmieciową realizujemy poprzez porozumienie z Jarocinem, a zakład który ma być inwestorem i ma to realizować to ZGO w Jarocinie. Uzyskał on decyzję środowiskową od burmistrza Borku Wlkp. na prowadzenie takiej działalności. – mówił Mirosław Twardowski z Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

Ochrony Środowiska wniosek o60 procentową dotację na realizację przedsięwzięcia. Do tego dołoży się prawdopodobnie także gmina w 20 procentach i ZGO Jarocin w 20 procentach.- mówił Mirosław Twardowski, kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

Podczas sesji Rady Miejskiej Borku, radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie tej właśnie firmie, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości przy ulicy Jeżewskiej, na okres od 17 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2029r., w celu utworzenia tam punktu gromadzenia odpadów problemowych, czyli tzw. „gratowiska”. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na450 tysięcy złotych. – Teraz zakład będzie składał do Narodowego Funduszu

Jak jest cel budowania „gratowiska”? – Gdyby nie punkty selektywnego wspierania to każdy właściciel po wejściu w życie nowej ustawy musiałby mieć po 14 czy 15 pojemników na odpady selektywne. Jeśli utworzymy te punkty to odpady problemowe (takie jak zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, oleje, gruz) będzie można nieodpłatnie dostarczyć do tego punktu zbierania odpadów. Cena będzie zawarta w podatku śmieciowym. – tłumaczył Mirosław Twardowski. TEKST MIS

Pępowo

Dożynkowo – grillowane pyry z Pępowa

Wojewoda uchylił uchwałę

Grillowanie „Pępowskiej Pyry” to główny motyw Festiwalu Kulinarnego, zorganizowanego w ramach Gminno-Parafialnych Dożynek w Pępowie. Impreza przyciągnęła prawdziwe tłumy mieszkańców z całej okolicy, którzy mogli nie tylko wspólnie biesiadować, ale też zdecydować o wyborze najlepszego koła gospodyń wiejskich. Podczas imprezy nie zabrakło koncertów i innych rozrywek, w tym tradycyjnej dożynkowej zabawy. Gminno-Parafialne Dożynki w Pępowie, to wieloletnia tradycja. – Jakieś dziesięć lat temu, z ówczesnym proboszczem naszej parafii postanowiliśmy, że nie ma sensu robić osobnych dożynek w różnych terminach, dlatego je połączyliśmy. W kościele jest część duchowa, a my robimy dożynki w formie festynu dla mieszkańców naszej gminy. – powiedział Stanisław Krysicki, wójt gminy Pępowo. Szczególną atrakcją imprezy był Festiwal Kulinarny połączony z Mistrzostwami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Pępowo. – Każdego roku staramy się, aby festyn miał różny charakter. Co roku trzeba coś innego wymyślić i nie jest to teraz już takie proste. W ubiegłym roku postawiliśmy na dzieci i młodzież. Natomiast w tym roku postawiliśmy na Koła Gospodyń Wiejskich, które bardzo rozwinęły się w ostatnich latach, bo wiele z nich nie funkcjonowało, dlatego daliśmy im szansę się wykazać, a przy okazji zaktywizować mieszkańców do wspólnego działania.-dodaje Stanisław Krysicki. Reprezentacje KGW miały za zadanie nie tylko przygotować własne stoisko, na którym wy-

stawiane były lokalne przysmaki czy pyszne domowe ciasta. Głównym motywem było grillowanie „Pępowskiej Pyry”-„Pępowska Pyra”, to po prostu pieczony ziemniak, pod różnymi postaciami. Ja się sam dziwię, ile to różnych potraw można wymyśleć na podstawie ziemniaków.mówił Stanisław Krysicki, wójt gminy Pępowo. W czasie gdy ziemniaki piekły się na grillu, panie z KGW rywalizowały w konkurencjach sprawnościowo-zręcznościowych, takich jak: ubijanie piany, wyścig z trzepaczką czy rzut piłką do basenu strażackiego. Nie brakowało również tradycyjnych przyśpiewek o swojej miejscowości. Aby zwyciężyć Mistrzostwa KGW i Kulinarny Festyn, trzeba było nie tylko zdobyć odpowiednią ilość punktów, ale przekonać do siebie publiczność, do której należał decydujący głos.Mieszkańcy za pomocą specjalnych kuponów

głosowali na wybrane stoisko. Liczba głosów przeliczana była na punkty. Po wszystkich konkurencjach i zsumowaniu głosów okazało się, że są dwa pierwsze miejsca, a o zwycięstwie zadecyduje dogrywka – poinformowała Magdalena Kaczmarek z GCSiK w Pępowie. O zwycięstwo walczyły reprezentacje KGW Gębice oraz Wilkonice, które miały za zadanie wskazać łączną wagę trojga dzieci. Tę dogrywkową konkurencję wygrało Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkonic. – Dla zwycięzców przygotowaliśmy finansowe nagrody. Pierwsze miejsce zdobyło 1000zł, drugie 800zł, trzecie – 600zł. Pozostałe reprezentacje otrzymały po 300 zł, natomiast dla wszystkich dodatkową nagrodą był namiot. – podsumował dożynki Stanisław Krysicki wójt gminy Pępowo. TEKST/FOTO: TEJOT

Radni Borku Wlkp. przyjęli nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na terenie położonym w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp., tzw. „Osiedle Jaraczewska”. Wcześniejsza uchwała w tej sprawie została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Powodem był brak odrolnienia części gruntów pod planowane osiedle. Teren, który zajmować ma osiedle „Jaraczewska” należy w cześci do miasta Borek Wlkp., a w części do wsi Skoków. – Właśnie tą część, należącą do wsi Skoków trzeba było odrolnić ito nie zostało wykonane.-tłumaczył Mirosław Twardowski z Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. W związku z tym wojewoda cofnął tą uchwałę. I cała „biurokratyczna machina” ruszyła od początku. – Kiedy wojewoda uchylił decyzję tej uchwały dotyczącej miescowego planu zagospodarowania ptrzestrzennego, trzeba było wrócić do pewnego etapu i postarać się o od-

Wydawca: PHUP „LEDER” Jarosław Jędrkowiak Na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o. o. Redakcja: ul. Górna 40/3, 63-800 Gostyń tel : 602 122 702, e-mail : redakcja@gostyn24.pl Redagują: Redaktor naczelny – Jarosław Jędrkowiak

rolnienie tego gruntu. Burmistrz Borku Wlkp. zwrócił się więc doMinistra Rolnictwa o odrolnienie gruntów klasy III leżących w części wsi Skoków. Minister wyraził zgodę na odrolnienie i trzeba było przejść znowu do procedury, która była na etapie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego. I poprzez poszczególne dalsze formalności doprowadziliśmy dzisiaj do podjęcia powyższej uchwały. – przekonywał Twardowski. Kto więc popełnił błąd? Trudno powiedzieć. – Wszyscy, którzy brali w tym udział jakoś tego nie zuważyli.-skomentował krótko Mirosław Twardowski, kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.. Wszyscy obecni na sali radni głosowali za ponownym przyjęciem tej uchwały. TEKST MIS

Współpracownicy: Marta Stachowska - dziennikarz e-mail: marta@gostyn24.pl Tomasz Jędrkowiak - dziennikarz e-mail: tomasz@gostyn24.pl Dawid Kaczmarek e-mail: dawid@gostyn24.pl Sandra Żywicka e-mail:sandra@gostyn24.pl Monika Bzdęga e-mail:monika@gostyn24.pl Tomasz Barton e-mail: tomba@gostyn24.pl Damian Woźniak e-mail: damian@gostyn24.pl Reklama: Przemysław Maciejewski Tel: 531 828 244 e-mail: reklama@gostyn24.pl Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.


Na tapecie Pępowo

Wyróżniono kiełbasy z Pępowa „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” to ogólnopolski konkurs dla najlepszych produktów żywnościowych i potraw regionalnych. Do tegorocznej edycji zgłoszono dwa rodzaje kiełbas produkowanych na terenie powiatu gostyńskiego. Obie otrzymały bardzo wysokie oceny, a jedna ubiegać się będzie o prestiżowy tytuł „Perła 2012”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Pępowie zgłosił dwa produkty do konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Pierwszy to kiełbasa „Pępowska

Krucha”, druga to kiełbasa „Biskupiańska”. Oba rodzaje wędlin produkowane są na terenie gminy Pępowo i w ocenie jury charakteryzują się wyjątkowymi walorami smakowymi, niepowtarzalnym wyglądem oraz wyśmienitym zapachem. Podczas regionalnego finału konkursu, jaki odbył się w Poznaniu, kiełbasy z Pępowa otrzymały bardzo wysokie oceny. Produkowane przez Zakład Mięsny Mariana Kaczmarka, kiełbasa „Pępowska Krucha” została wyróżniona w kategorii produkty regionalne, a kiełbasa „Biskupiańska” otrzymała nominację do nagrody „Perła 2012”.

Co ciekawe, zaledwie trzy produkty z Wielkopolski, otrzymały takie wyróżnienie. W październiku, pod czas Mię dzy na ro dowych Tar gów Spożywczych Polagra Food Poznań, kiełbasa „Biskupiańska” ma szansę zdobyć ten prestiżowy tytuł. Kon kurs „Na sze Ku li nar ne Dzie dzictwo – Smaki Regionów”, organizowany jest już po raz dwunasty przez Polską Izbę Produktu Regional ne go i Lo kal ne go. Pa tro nat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. TEKST: TEJOT/FOTO: MAŁGORZATA WALEŃSKA

Materiał promocyjny

Taka okazja nieczęsto się zdarza Fry zu ra to je den z waż niej szych ele men tów na sze go wy glą du. Źle do pa so wa na mo że wzbu dzić śmiech, dla te go więk szość z nas wy bie ra za wsze spraw dzo ne go fry zje ra. Tym cza sem na go styń ski ry nek wcho dzi no wa fir ma, któ ra od lat z po wo dze niem funk cjo nu je w bran ży, za trud nia jąc wy łącz nie naj lep szych spe cja li stów. Że by się o tym prze ko nać wła ści cie le za pra sza ją na uro czy ste otwar cie Sa lo nu Fry zjer skie go „Vi van ti”, pod czas któ re go oprócz kie lisz ka szam pa na bę dzie moż na też ściąć wło sy, wy mo de lo wać fry zu rę, czy wy pró bo wać pro fe sjo nal ne ko sme ty ki do re ge ne ra cji. A wszyst ko to zu peł nie za dar mo! Wła ści cie le Dam sko –Mę skie go Salonu Fryzjerskiego „Vivanti” od lat stawia ją na ja kość. W ko lej nym otwar tym punkcie, który mieścił się będzie w Gostyniu przy ul. Kolejowej 12 (Nowy Pasaż Handlowy) nie będzie inaczej.-Nasza firma od kilku lat z powo dze niem funkcjo nuje w branży. Zawsze stawialiśmy na jakość i pro fe sjo na lizm, za chowując przy tym rozsądne ceny, co przełożyło się na ilość stałych i zadowolonych klientów. Nasi fryzjerzy bazują wyłącz nie na ko sme ty kach marki Z. reklama

ONE CON CEPT wy ko rzy stując do pracy takie preparaty jak MILK SHAPE, SIMPLY ZEN, CZY NO INHIBITION. Mam nadzieję, że zdołamy tym przekonać do siebie również mieszkańców Gostynia, których serdecznie zapraszamy na otwarcie salonu 31 sierpnia. – mówi Przemysław Majorczyk, właściciel firmy. Te go dnia w Sa lo nie Fry zjer skim „Vi van ti” bę dzie się wie le dzia ło. Każ dy kto go od wie dzi mo że li czyć nie tyl ko na mi łą i pro fe sjo nal ną ob słu gę, ale też na lamp kę szam pa na, dar mo we strzy że nie i mo de lowa nie wło sów, pre zen ta cję pro fe sjo nal nych ko sme ty ków i na pro mo cyj ne za bie gi, zwią za ne z re ge ne ra cją wło sów. – Chce my w ten spo sób po ka zać miesz kań com Go sty nia, że po tra fi my za dbać o ich wło sy i wygląd. Że w na szym sa lo nie pra cu ją spe cja li ści po tra fią cy nie tyl ko do ra dzić, ale też pro fe sjo nal nie strzyc i mo de lować każ dy ro dzaj wło sów. Przez ca ły dzień 31 sierp nia bę dzie my pra cować za dar mo. – do da je wła ści ciel sa lo nu. Mimo tak wy jątkowej ofer ty, nie wszyscy będą mogli skorzystać z okazji, dlatego właściciele fir my postanowili ufundować dodatkowe prezenty, w postaci rabatowych kupo-

nów. Wystarczy wysłać sms o treści VIVANTI na numer 664 079 994 (cena wg stawki operatora) i poczekać na wiadomość zwrotną, która będzie jednocześnie sms-owym KUPONEM RA BATOWYM -20% na wszystkie usługi dostępne w Salonie Fryzjerskim „Vivanti”, przy ul. Kolejowej 12 w Gostyniu. To jednak nie ko niec do brych wia do mo ści. Wszystkie nadesłane przez Państwa smsy „rabatowe” wezmą dodatkowo udział w losowaniu trzech nagród o war tości 50 zł każda, które odbędzie się 1 paździer nika. Osoby, które zostaną wylosowane powiadomimy o tym telefonicznie. Aby wy ko rzy stać sms -owy ku pon ra ba towy na le ży przy za mawia niu usłu gi w Sa lo nie Fry zjer skim „Vi van ti” po ka zać otrzy ma ną wia do mość ob słu dze. SMS -owe Ku po ny Ra ba to we bę dą waż ne do 30 paź dzier ni ka br. – Już dziś za pra sza my wszyst kich na otwar cie na sze go sa lo nu w pią tek 31 sierp nia. Wie my, że miesz kań cy Go sty nia, to lu dzie, któ rzy po tra fią o sie bie za dbać, dla te go je ste śmy pew ni, że do ce nią to, co dla nich przy go towa li na si fry zje rzy, któ rz y są praw dzi wy mi „cza ro dzie ja mi” od wło sów – prze ko nuje Prze my sław Ma jor czyk.

13


Na tapecie

14 Piaski

Niedroga droga

Gmina Piaski stała się w końcu właścicielem drogi na miejscowy cmentarz, wcześniej należała ona do Ojców Bonifratrów. Po podpisaniu aktu notarialnego można więc było rozpocząć przebudowę 300 metrowego odcinka. Część drogi wiodąca do strefy gospodarczej, z uwagi na spore koszty, nie będzie na razie remontowana. Rozpoczął się długo oczekiwany remont drogi na cmentarz w Piaskach. Komfort jazdy po tym odcinku zawsze budził zastrzeżenia, szczególnie po wioreklama

sennych roztopach. Inwestycja okazała się możliwa dzięki przejęciu przez gminę gruntów od dotychczasowych właścicieli, Ojców Bonifratrów. – W tej chwili właścicielem drogi jest gmina, dlatego możemy tą drogę utwardzać. Materiał na jej przebudowę mieliśmy przygotowany już wcześniej. Rozpoczęliśmy układanie krawężnika i będziemy dalej utwardzać drogę trylinką od cmentarza w kierunku do drogi powiatowej. – tłumaczył Zenon Norman, wójt gminy Piaski.

Remont 300-metrowego odcinka ma się zakończyć we wrześniu tego roku. Po przebudowie droga ta będzie miała 5 metrów szerokości, dodatkowo zostanie położony chodnik, który Bonifratrzy pozostawili gminie jako pas drogi. Na razie nie wiadomo, jaki będzie koszt całej inwestycji. – Wydatki możemy podsumować dopiero po zakończeniu. Ponieważ prace wykonujemy systemem gospodarczym, to znaczy przy przebudowie pracuje nasza grupa gospodarcza, a także osoby zatrudnione na prace inter wencyjne i publiczne. Do prac wykorzystujemy tylko własny sprzęt. Jednym słowem prace wykonujemy sami, nie zatrudniamy firmy z zewnątrz. – mówił Zenon Norman, wójt gminy Piaski. Na razie nie będzie modernizowany odcinek, wiodący do strefy gospodarczej w Piaskach. Gminy nie stać obecnie na wydatki związane z utwardzeniem tego odcinka – To duża inwestycja. Jest to odległość prawie 1600 metrów, od końca lasu, aż do dolnego Grabonoga i tu są potrzebne dość duże pieniądze na uzbrojenie tego terenu, a dopiero potem możemy tą drogę remontować. Istnieje jedynie taka możliwość i takie głosy do mnie dochodzą, że jeżdżące tamtędy samochody „zakurzają” pomniki na cmentarzu. Ja myślę, że tam będzie trzeba zawiesić jakąś taśmę. Ta droga w dalszej części utwardzona jest gruzem, mimo to kierowcy jeżdżą po tej piaskowej nawierzchni, gdzie rzeczywiście się kurzy. – mówił Zenon Norman. TEKST/FOTO MIS

WTOREK, 21 SIERPNIA 2012 Gostyń

Powstaje dwutorowy bulodrom

Bule zwane też Petanque - to narodowy sport Francji. Od kilku lat dyscyplina ta zyskuje jednak coraz więcej zwolenników w Polsce. W wielu miastach naszego regionu działają kluby petanque, które organizują zawody na różnych szczeblach. Gostyń nie chce być gorszy. W Parku Miejskim powstaje pierwszy dwutorowy bulodrom. Pomysł wybudowania bulodromu zrodził się po tym, jak grupa ludzi zaczęła regularnie grywać w bule w Parku Miejskim. Sama gra sprawiała na pewno sporo satysfakcji, ale prowizoryczny tor nie miał wiele wspólnego z tą ciekawą dyscypliną sportu. Teraz ma się to zmienić. W Parku Miejskim powstaje dwutorowy bulodrom, który spełni wszelkie wymogi związane z zasadami gry w petanque. - Kwota, którą przeznaczyliśmy na budowę bulodromu to 11 tys. złotych. W ramach tego powstaną dwa tory o długości 15 m i szerokości 4 m każdy. Bulodrom składać się będzie z war stwy grun towej, pod bu dowy z

kru szy wa i spe cja li stycz nej nawierzchni mineralnej, naturalnie stabi li zowa nej, któ ra wy ko rzysty wa na jest również przy budowie ścieżek rowerowych, pól golfowych, czy właśnie bulodromu. W tej chwili czekamy na dostarczenie tej nawierzchni, by za koń czyć bu dowę - in for muje Mariusz Konieczny, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gostyniu. Obiekt ma zostać oddany do użytku w przyszłym tygodniu, co z pewnością cieszy tych, którzy dotąd grali na „gołej” ziemi. Na razie nie przewiduje się wypożyczalni sprzętu do gry w bule, jednak naczelnik Konieczny nie wyklucza, że w przyszłości może taka powstać. – Osoby, które grają w bule, dysponują w większości własnym sprzętem, jednak nie wykluczamy, że jeśli będzie taka potrzeba, to będziemy rozważać możliwość utworzenia wypożyczalni sprzętu – dodaje Konieczny. TEJOT


n LICZBA TYGODNIA

wyda gmina Gostyń na modernizację oświetlenia

1,6 miliona zł

n TELEFONY Pogotowie Ratunkowe

999 lub 65/572 04 71

Straż Pożarna

998 lub 65/572 95 30

Policja

997 lub 65/575 82 00

Policyjny telefon zaufania

Kątem oka

Gdzie się bawimy – Dożynki w powiecie

65/572 78 64

Straż Miejska 65/575 21 64 lub 507 154 706 Numer alarmowy do służb ratunkowych

112

Pogotowie Energetyczne 991 lub 65/572 00 26 Pogotowie Gazowe

992 lub 65/572 12 18

Pogotowie Ciepłownicze

993

Gmina Borek Wlkp.

Pogotowie Wodno -Kanalizacyjne

994

Bolesławów - 25 sierpnia, zespół Grand Bolesławów - 25.08.2012

Szpital

65/572 67 00

Gmina Gostyń

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

65/572 90 00

Kosowo - 25 sierpnia Osowo 25 sierpnia, zespół muzyczny EVER

Starostwo Powiatowe w Gostyniu 65/5752553

Gmina Krobia Urząd Miejski w Gostyniu

65/5752142

Sułkowice - 25.08.2012 Chumiętki - 26.08.2012 Gmina Poniec

n URODZILI SIĘ 2.08.2012 Józef Marcin Gorynia – Łukaszew

n Extra Polecamy

Żytowiecko - 25 sierpnia, zespół Kanon Gmina Pępowo

Gębice - 25 sierpnia

6.08.2012 Magdalena Grzemska – Gostyń

Biesiada Wielko-Napoleońska

7

25 sierpnia

Sport

Kultywują sportową tradycję Zawody konne w Chwałkowie to wieloletnia tradycja. Każdego roku przyciągają sympatyków skoków przez przeszkody i powożenia zaprzęgami z całego województwa. Impreza jest też upamiętnieniem Jerzego Grobelnego oraz Mariana Parisa, dzięki którym tradycja sportów konnych na terenie powiatu gostyńskiego jest ciągle żywa, kultywowana i pielęgnowana. Tegoroczne zawody konne w Chwałkowie odbyły się po raz jedenasty. Jak zwykle impreza przyciągnęła miłośników koni, powożenia zaprzęgami i skoków przez przeszkody z całej Wielkopolski. Tradycyjnie odbyły się dwa memoriały, których celem była nie tylko sportowa rywalizacja, ale i upamiętnianie osób, dzięki którym powstały zawody w Chwałkowie. – W tym roku odbywa się już drugi memoriał w skokach przez przeszkody im. Mariana Parisa, który bardzo zaangażowany był w sporty konne. Po raz siódmy odbywa się memoriał w powożeniu zaprzęgami im. Jerzego Grobelnego. Wszystko po to, aby uczcić ich wieloletnią działalność i to, co zrobili dla sportów konnych w naszym

rejonie. – powiedział Paweł Paszkier współorganizator zawodów. Uczestnicy memoriału im. Mariana Parisa mieli do pokonania dziewięć przeszkód, a długość toru wynosiła ponad 400 metrów. Z tym zadaniem najlepiej poradziła sobie Anna Baszyńska, na koniu „Good Madox”, ze stajni UKJ „Dżamajka”. Z kolei memoriał im. Jerzego Grobelnego w powożeniu zaprzęgami podzielony został na kategorie: kuce oraz konie duże. W pierwszej bezkonkurencyjna okazała się para Aleksandra Górska i Zdzisław Toporski z Masłowa. W kategorii koni dużych zwyciężyła para Agnieszka i Marcin Pawłowscy z klubu „Sądzia”. Pawłowscy zwyciężyli również jedenaste zawody w powożeniu zaprzęgami dwukonnymi. Natomiast w kategorii zaprzęgów jednokonnych zwyciężyła Paulina Przewoźna i Tomasz Gajowy. W zawodach rywalizowały również kuce. W tej kategorii zwyciężyła para Aleksandra Górska i Zdzisław Toporski. W kategorii kucy jednozaprzęgowych zwyciężyła para Tomasz i Stanisław Andrzejewscy z Potarzycy.

Amatorskie Zawody w Skokach przez Przeszkody, również podzielone zostały na dwie kategorie, które zdominowały amazonki. W kategorii „LL” najlepsza była Marta Pietrzak ze „Stajni Adamczak” natomiast w kategorii „L” zwyciężyła Anna Baszyńska z UKJ „Dżamajka”. Zawody w Chwałkowie to nie tylko wydarzenie sportowe. To także rodzinno-integracyjny festyn. – Przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci, jest też bogaty bufet gdzie można dobrze zjeść. – dodaje Paweł Paszkier. Dla wszystkich uczestników zawodów przygotowane zostały również pamiątkowe statuetki i puchary oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów. – Chciałem podziękować sponsorom, gminie Krobia oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznych zawodów. – zakończył Paweł Paszkier współorganizator zawodów. TEKST/FOT: TEJOT

7.08.2012 Adrian Jamroży – Magdalenki 7.08.2012 Adam Kot – Głuchów

Poniec

n NOCE DYŻURY APTEK

8.08.2012 Anna Biernacka – Gostyn

Wakacyjna lekcja historii

8.08.2012 Jakub Pazoła – Krobia 9.08.2012 Hubert Ptak – Zalesie 9.08.2012 Julia Ptak – Zalesie 9.08.2012 Piotr Mikołajczyk – Gostyń

Zwiedzanie zabytkowego kościoła w Domachowie było główną atrakcją IV Rajdu Rowerowego, zorganizowanego przez Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu. Tym razem trasa wycieczki liczyła blisko 50 kilometrów. Taki dystans nie sprawił jednak żadnych problemów uczestnikom, którzy już szykują się do kolejnych podróży po powiecie gostyńskim. Prawie pięćdziesiąt kilometrów przejechali uczestnicy IV Rajdu Rowerowego, organizowanego przez CKSTiR w Poniecu. Chętnych do udziału w wycieczce nie brakowało. Mimo pochmurnej pogody na linii startu poja-

9.08.2012 Aleksandra Agata Ciesielska – Krobia 10.08.2012 Kacper Szjewski – Ostrowo 11.08.2012 Antoni Jakuszek – Piaski 11.08.2012 Kacper Chudy – Gostyń 11.08.2012 Marianna Konieczna – Gostyń 11.08.2012 Lena Otworowska – Babkowice 11.08.2012 Lena Otworowska – Babkowice 13.08.2012 Nikola Norman – Pępowo 13.08.2012 Antoni Huchrak – Krobia 16.8.2012 Anna Wawrzyniak – Bułaków

wiło się 65 uczestników, wśród których znaleźli się zarówno młodsi, jak i bardziej doświadczeni sympatycy jazdy na rowerze. Trasa rajdu wiodła z Ponieca, przez Krobię do Domachowa. Tam rowerzyści zwiedzili zabytkowy kościół pw. św. Michała Archanioła oraz poznali jego bogatą historię. Kolejnym punktem było Żytowiecko, gdzie na uczestników wycieczki czekało ognisko, przygotowane przez radnego Stanisława Machowskiego. Ostatni etap prowadził do Ponieca, przez Rokosowo i Drzewce. Rowerowe wycieczki stają się popularne wśród mieszkańców naszego powiatu, którzy coraz częściej decydują się na zwiedzanie okolicy jednośladami. Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu już dziś planuje kolejne wycieczki, na które zaprasza wszystkich miłośników jazdy na rowerze. TEKST: TEJOT

Bezpłatną gazetę „Gostyń24 Extra” dostaniesz tylko w najlepszych punktach Powiatu : GMINA GOSTYŃ Sklep Żabka Gostyń, ul. Ks.J. Twardowskiego 9 l Sklep Spożywczy Mini-Delikatesy, Gostyń, ul. Powstańców Wlkp. 31 l Sklep Spożywczy KAJA, Gostyń, ul. Poznańska 179 l Sklep Spożywczy DIMAR, Gostyń, ul. Nad Kanią 161 l Delikatesy Lewiatan, Gostyń, ul. Górna 21 l Sklep Wielobranżowy B&P, Gostyń, Os. Gawrony 1 l Sklep Wielobranżowy F & K, Gostyń, ul. Wrocławska 247 l Pawilon Handlowy ŁOKIETEK, Gostyń, ul. Łokietka 44 l Pawilon Handlowy MIESZKO, Gostyń, ul. Spokojna 24 l Sklep Spożywczy U MARYLI, Gostyń ul. Mostowa 8 l Sklep Spożywczo-Przemysłowy DELICJA, Brzezie l Sklep Spożywczy ANIA, Gostyń, ul. Wrocławska 14 l Sklep Spożywczo-Piekarniczy, Gostyń, ul. 1-go Maja 38 l Piekarnia, Gostyń, ul. Łokietka l Stacja Paliw Stanisław Markowski, Gostyń, ul. Wrocławska 154 l Stacja Paliw Stanisław Markowski, Gostyń , ul. Starogostyńska 7 l Sklep ABC Gostyń, ul. Górna 24 l Sklep Spożywczy DARKO, Kosowo 26 l Sklep Spożywczo–Przemysłowy, Kunowo ul. Gostyńska 5 l Sklep Spożywczy, Siemowo 69 A l Sklep Spożywczy, Stary Gostyń 8A l Intermarche Gostyń, ul. 700-lecia 16 l Sklep Wielobranżowy, Daleszyn 55 l Sklep Wielobranżowy KUBA, Gola l Sklep Spożywczy, Dusina 8A l Sklep Spożywczy DREWNIAK, Gola 6 l Sklep Spożywczo–Przemysłowy, Stary Gostyń 24 l Market DINO, Gostyń ul. Poznańska 32 l

Market DINO, Gostyń ul. Poznańska 50 Sklep Wiejski JEDYNKA, Gola 1 l Piekarnia KURASIAK, Gostyń, ul. Łokietka l Sklep Spożywczy VIOLA, Gostyń ul. Wrocławska 187 l Piekarnia KURASIAK, Gostyń ul. 1 Maja l BRICOMARCHE, Gostyń, ul. Starogostyńska 12 l Sklep Wielobranżowy, Krajewice 94 l l

GMINA KROBIA Sklep Wielobranżowy, Krobia ul. Poznańska 11 l Sklep Samoobsługowy „Lewiatan” Pudliszki ul. Fabryczna 1 l Piekar nia Grzegorz Jesiak – Krobia, ul. Rynek 10 l Sklep Wielobranżowy Pudliszki ul. Szkolna l Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Krobia ul. Jutrosińska 44 l Sklep Wielobranżowy, Domachowo 60 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Stara Krobia 30 l Sklep Wielobranżowy Ziółkowo 26 l Sklep Spożywczy „DARKO” Niepart 46 l Sklep Wielobranżowy Gogolewo 57 l Sklep Spożywczy Chwałkowo 40 l Sklep Wielobranżowy Żychlewo 53 l Stacja Paliw „BLISKA” Krobia ul. Poznańska 40 l Sklep Wielobranżowy Posadowo 23 l Stacja Paliw „Pazoła” ul. Poniecka 3b Krobia l Sklep Spozywczy „Jagódka” Pudliszki ul. Leszczyńska 15 l Mar ket DINO, Krobia, ul. Poniecka 14 l Sklep „ABC” Krobia, ul. Poznańska l Sklep „ABC” Krobia ul. Grunwaldzka 43 l

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Rogowo 27 Delikatest M&K „ABC” Krobia ul. Powstańców Wlkp. 95E l Mar ket „ECO” Krobia ul. Rynek 16 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy – ALF Pudliszki l Sklep KOLONIALKA Pudliszki l Sklep Wielobranżowy KAJDRYS Krobia l Sklep Wielobranżowy – Sułkowice l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Krobia ul. Poznańska l l

GMINA PIASKI Sklep Spozywczy „LIDPOL” Graonóg 6 l Pawilon GS SCH Piaski ul. Gostyńska 11 l Mar ket DINO, Piaski ul. Rynek 11 l Sklep Wielobranżowy „MA JA” Szelejewo Pierwsze 114 l Sklep Spozywczy „DUNA” Piaski ul. War szawska 1 l Sklep Spozywczo- Przemysłowy, Szelejewo Drugie 36 l Sklep Spozywczy „DUNA” Smogorzewo 51 l Sklep Spożywczy „WESPOL” Strzelce Wielkie 8 l Pawilon „NA GÓRKACH” Piaski ul. Grunwaldzka 22A l Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Podrzecze 10 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Bodzewo 30 l Stacja Paliw, Piaski ul. War szawska 63 l Sklep Spozywczo – Przemysłowy „MARTEX” Bodzewo 66 l Sklep ABC – Skorupka Piaski Market DINO Krobia l

GMINA BOREK WLKP. Sklep Wielobranżowy „MAGRO” Zalesie” l Sklep Spożywczo- Przemysłowy Koszkowo 23 l Sklep Wielobranżowy „MAGRO” Jerzewo 3 l Sklep Wielobranżowy „MAGRO” Wycisłowo l Sklep MAGO ul. Dworcowa 46 Borek Wlkp. l Sklep Spożywczo – Przemysłowy, ul. Zdzieska 2 Borek Wlkp. l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Karolew-l Sklep Spożywczo – Przemysłowy MAST Skoków l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Zimnowoda l Sklep Wielobranżowy MAGL Głoginin l DINO Borek Wlkp. l

GMINA PONIEC l Mar ket DINO, Poniec ul. Dworcowa l Sklep Spożywczy nr 6 GS Poniec, ul. Rynek 9 l Sklep Mini Max, Rokosowo 46 l Sklep Spożywczy – Czar kowo 12 l Sklep Spożywczy HAPIS Łęka Wielka 23A l Sklep Spożywczy Łęka Wielka l Sklep Wielobranżowy – Śmiłowo 53a l Stacja Paliw ORLEN, Poniec ul. Rydzyńska 1 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Poniec ul. Krobska Szosa 12 l Sklep Spożywczy POL-MAG – Dzięczyna 8C l Sklep Wielobranżowy – Sar binowo 22A l Sklep Wielobranżowy, Szur kowo 12 l Mar ket RABAT, Poniec ul. Rynek 26 l Sklep Rolno – Spozywczy, Łęka Mała 30A

GMINA POGORZELA Sklep Spożywcz0 – Przemysłowy Bułaków 32 B l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Kaczagór ka 1a l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Wziąchów l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Małgów 4 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Głuchów 14 l Sklep Wielobranżowy Gumienice 45 l Mar ket DINO Pogorzela l

GMINA PĘPOWO Sklep Spozywczo – Przemysłowy Matyla Pępowo l Mar ket DINO Pępowo l

PUNKTY DYSTRYBUCJI MOBILNEJ Gostyń i okolica – 5 samochodów l Krobia i okolice 2 samochody l Poniec i okolice 2 samochody l Borek Wlkp. i okolice 1 samochód l Pogorzela – Pępowo i okolice – 2 samochody l

Gazetę Gostyń24 Extra można dostać wyłącznie w wybranych punktach obsługiwanych głównie przez największe piekarnie w powiecie gostyńskim l

Piekarnia D. R Ciążyńcy Gostyń Piekarnia A Dolczewski Siemowo l Piekar nia G Jesiak Krobia l Piekar nia „Hast” Borek Wlkp l Piekar nia „Raszke” Poniec l l


16

Sport

WTOREK, 21 SIERPNIA 2012

Sport

Sport

Zapowiada się ostra jazda

Do ostatniego gwizdka

Jest Was 5 i sądzicie, że tworzycie drużynę! Teraz macie okazję to udowodnić. Pod takim hasłem, 25 sierpnia, po raz trzeci, rozegrane zostaną w Gostyniu zawody kolarskie „Amber Road” – drużynowa jazda na czas, które w zgodnej opinii samych uczestników, zyskały miano jednych z najlepiej zorganizowanych imprez dla amatorów tego sportu w naszym kraju. – To jedyne tego typu wydarzenie sportowe, rozgrywane cyklicznie nie tylko w Polsce, lecz również w Europie. Rokrocznie przyciąga najlepsze drużyny z całego kraju, które rywalizują na olimpijskim dystansie 100 km. Aktualnie „Amber Road” stanowi jedną z ważniejszych pozycji zmagań kolarskich w sezonie, a jednocześnie są one wspaniałym nawiązaniem do bogatych tradycji polskiego kolarstwa z lat „70 i „80 ubiegłego wieku. – informuje Radosław Frydryszak z GKR Gostyń.

„Amber Road” to nie tylko wydarzenie sportowe. lecz również działania skupione na promowaniu oddawania szpiku, za sprawą Fundacji „Dar Szpiku” i „Drużyny Szpiku”. To również zajęcia ruchowe dla najmłodszych na rowerowym torze przeszkód, a także konkurs fotograficzny na najciekawszy reportaż zdjęciowy z trasy wyścigu – „Co widziały oczy moje. Amber Road w obiektywie”. – Konkurs ten ma formułę otwartą i może w nim wziąć udział każdy fotografujący. Reportaż powinien obejmować minimum 5, a maksimum 10 zdjęć z trasy wyścigu i należy przesłać go do dnia 8 września 2012 roku pocztą elektroniczną, na konto poczta@amber-road.pl. – dodaje Radosław Frydryszak. Więcej informacji na www.amber-road.pl oraz www.facebook.com/amberroad. TEJOT, FOTO: GKR GOSTYŃ

Prawdziwy horror zafundowali kibicom piłkarze gostyńskiej Kani. Mecz derbowy ze Zjednoczonymi Pudliszki rozpoczęli od szybko strzelonej bramki, lecz ostateczny wynik rozstrzygnął się w końcowych minutach meczu. – Sprawdza się niestety najgorszy scenariusz, który zakładałem... – powiedział po meczu trener Zbigniew Kordus. Początek meczu był dla Kani wymarzony. Bardzo dobre dośrodkowanie z prawej strony wykorzystał Hubert Krajka, który pięknym strzałem głową umieścił piłkę w samym okienku Zjednoczonych Pudliszki. Kilka minut później Kania mogła prowadzić już 2:0, lecz piłka po strzale Pakosza uderzyła w poprzeczkę. W kolejnych minutach goście coraz częściej dochodzili do piłki, jednak nie stwarzali większego zagrożenia pod bramką Damiana Wujczaka. Najlepszą okazję do strzelenia gola piłkarze z Pudliszek mieli tuż przed przerwą, kiedy wykonywali rzut wolny. Bramkarz Kani nie dał się jednak zaskoczyć, a widowisko robiło się coraz ładniejsze. Końcówka pierwszej połowy przyniosła jeszcze więcej emocji. W 44 min. Przewoźny posłał prostopadłą piłkę do Pakosza, lecz ten uderzając z dość ostrego kąta, trafił wprost w bramkarza gości. Zjednoczeni natychmiast wyszli z kontrą. W znakomitej sytuacji znalazł się Remigiusz Jerszyński, jednak strzał obronił dobrze grający Wujczak. Do przerwy Kania prowadziła 1:0. Druga połowa była piłkarskim horrorem. W 52 min. piłkę wyłuskał Krajka, lecz zamiast podawać do lepiej ustawionego Pakosza, postanowił sam wykończyć akcje. Niestety jego strzał został zablokowany przez obrońcę gości. Zgodnie z przewidywaniami, największe zagrożenie pod bramką Kani

stwarzał Remigiusz Jerszyński. W 65 min. piłkę stracił Pawlaczyk, która po podaniu trafiła Jerszyńskiego, a ten bezwzględnie wykorzystał okazję strzelając na 1:1. Od 68 min. Zjednoczeni grali w osłabieniu. Wydawało się, że Kania zdoła wykorzystać ten fakt i zaatakuje. W 70 min. kibice przeżyli jednak szok. Po kapitalnym uderzeniu z rzutu wolnego „Reniu” nie dał szans Wujczakowi i strzelił na 2:1 dla Zjednoczonych Pudliszki.

dałem, czyli fakt, że możemy grać bardzo nierówno. Początek meczu był bardzo obiecujący, lecz w drugiej połowie nasze błędy nawarstwiły się i przeciwnik strzelił dwie bramki. Rzeczywiście szczęśliwie zdobyliśmy punkt, fundując kibicom prawdziwy horror. Mimo tego twierdzę, że remis nie krzywdzi żadnej z drużyn Brakuje w zespole lidera, który w kluczowych momentach pokierowałby drużyną., powiedział po meczu trener Kani, Zbigniew Kordus.

Po stracie gola gra nie układała się po myśli zawodników Kani Gostyń, jednak w samej końcówce meczu szczęście uśmiechnęło się do gospodarzy. Piłkę z wolnego uderzył Pakosz, bramkarz gości popełnił błąd i piłka „wylądowała” w siatce.

Kania Gostyń – Zjednoczeni Pudliszki 2:2 Bramki zdobywali: 1:0 Hubert Krajka, 1:1 Remigiusz Jerszyński, 1:2 Remigiusz Jerszyński, 2:2 Krzysztof Pakosz. Skład Kani: Wujczak – Kluczyk (52 Majchrzak), Krzyżostaniak, Muszyński, Gendera, Olejnik, Przewoźny, Piechocki (85 Tarnowski), Pawlaczyk, Pakosz, Krajka (70 Brandys).

Derby powiatu gostyńskiego zakończyły się remisem 2:2 i trzeba powiedzieć, że był to dla Kani bardzo szczęśliwy remis, który przedłużył passę spotkań bez porażki z rzędu do 24. – Sprawdza się niestety najgorszy scenariusz, który zakła-

Sport

Pokazał kto tu „rządzi”

TEKST/FOTO: DAMIAN WOŹNIAK

zawodników jest troszkę mniej niż podczas innych tego typu imprez.-powiedział Lechosław Dudka, dyrektor zawodów. Mimo tego w Gostyniu pojawiło się blisko trzydziestu kierowców, którzy rywalizowali aż w pięciu kategoriach. W zawodach wystąpili reprezentannci Automobilklubu leszczyńskiego, wśród których startuje Jasiu Galeja z Pogorzeli. Tym razem nasz młody kierowca pokazał kto tutaj „rządzi”.-Jasiu Galeja zwyciężył obydwie rundy, z czego się ogromnie cieszymy. Dobrze zaprezentowali się też inni nasi kierowcy.-dodaje Lechosław Dudka. W wyścigu brali udział nie tylko młodzi zawodnicy – W kategorii super senior, która jest dla zawodników powyżej 28 roku życia dobrze pojechali nasi kierowcy. To cieszy, że stara gwardia jeszcze nie rdzewieje i dobrze sobie radzi.-podsumowuje Lechosław Dudka, dyrektor główny zawodów.

Blisko trzydziestu zawodników rywalizowało w IV i V Rundzie Kartingowych Mistrzostw Strefy Północno-Zachodniej. Zawody podzielone zostały na pięć kategorii. W jednej z nich startował nasz młody kierowca z Pogorzeli-Jasiu Galeja.  Mimo zaciętej rywalizacji na torze, w parku maszyn panowała bardzo przyjazna atmosfera. 

Kartingowe Mistrzostwa Strefy Północno-Zachodniej od kilku lat odbywają się na gostyńskim torze przy Górze Zamkowej. Każdego roku do zawodów przystępuje coraz większa liczba uczestników, jednak z uwagi na letni sezon, frekwencja na tych zawodach jest niższa.-W zawodach powinna się ścigać połowa zawodników z kraju. Z uwagi na sezon urlopowy,

Sportowa i zacięta rywalizacja była widoczna nie tylko na torze. Poza nim panowała zupełnie inna atmosfera. Zarówno sami zawodnicy, jak i członkowie poszczególnych teamów chętnie wymieniali się doświadczeniami oraz służyli pomocą. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe puchary. Organizatorem Kartingowych Mistrzostw Strefy Północno-Zachodniej był Automobilklub leszczyński. TEKST/FOTO: TEJOT

9/2012 Gostyn24 Extra  
9/2012 Gostyn24 Extra  

Reklama 531 828 244 www.gostyn24.pl

Advertisement