Page 1

n n n gazeta BEZPŁATNA n n ngazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n

zawsze

w

centrum

NR 49 n WTOREK 8 PAŹDZIERNIKA 2013 Gostyń

l

uwagi

Borek Wlkp. l Krobia l Pępowo l Piaski l Pogorzela l Poniec

Nakład 5000 egz.

n W NUMERZE

n W NUMERZE

Gostyń Śpiewać każdy może

Pępowo Dachowanie na prostej

Strona 4

Strona 11

Piaski Wlkp. Superior potrącił pieszego

Borek Wlkp. Groźny pożar

Strona 4 Strona 12

Powiat Premia za Dzień Powiatu

Krobia Przeprosili za podwyżkę

Strona 3

Strona 3


2

Na tapecie

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA 2013

Gostyń

Powiat

Starość nie musi być smutna

Ciężkie czasy dla nauczycieli

W tym roku seniorzy zrzeszeni w związku odbyli liczne spotkania sprawozdawczo-wyborcze oraz towarzyskie z okazji różnych świąt, turnusy rehabilitacyjne, wczasy i wycieczki. Z ich inicjatywy po raz dwunasty odbyły się również Świętogórskie Spotkania Seniorów, na które rokrocznie przybywa mnóstwo osób z terenu całej Wielkopolski. Podczas spotkania w „Hutniku” oprócz przedstawienia informacji z działalności organizacji za rok 2013 prezes ZR PZERiI w Gostyniu Andrzej Starosta zapoznał też wszystkich z dalszymi planami. – W tym roku czekają nas jeszcze dwa spotkania opłatkowe w grudniu. Na przyszły rok również planujemy szereg wyjazdów na wczasy i wycieczki zapowiada Andrzej Starosta. Na uroczystości zjawili się również zaproszeni goście z burmistrzem Gostynia Jerzym Kulakiem i starostą gostyńskim Robertem Marcinkowskim na czele. – Za każdym razem, kiedy otrzymuję od Was zaproszenie, wiem, że jestem tutaj przyjęty z pełną otwartością i uśmiechem, że będę mógł podzielić się z Wami tym, co dzieje się w mieście, ale też usłyszeć Wasze uwagi, bo dla mnie jest to niezwykle cenne – zwrócił się do gostyńskich seniorów Jerzy Kulak.  Burmistrz i starosta opowiedzieli, jak wspierają działalność seniorów i złożyli im życzenia. -Obyście byli zdrowi, otoczeni dobrą opieką i przyjaźnią osób najbliższych – winszował starosta Robert Marcinkowski. Po części oficjalnej dla seniorów wystąpiła kapela Malińczoki z Piasków. Były też dowcipy i skecze, a na zakończenie diabetolog dr Robert Sosnowski wygłosił wykład na temat geriatrii i cukrzycy. Dowodem na to są seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Emerytów w Gostyniu. Świętowanie Dnia Seniora, które odbyło się w sali widowiskowej GOK „Hutnik”, było jedną z wielu okazji do wspólnych spotkań. Gostyńscy emeryci i renciści podsumowali minione miesiące i snuli plany na kolejny rok. Zgodnie z wieloletnią tradycją członkowie gostyńskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się, by wspólnie świętować

AS

Dzień Seniora. Uroczystość ta to jedno z wielu działań tej najliczniejszej organizacji działającej na terenie Gostynia. – Zbieramy się po to, aby się integrować, żeby razem wspólnie żyć – wyjaśnia Andrzej Starosta, prezes Zarządu Rejonowego PZERiI w Gostyniu. – Naszym głównym celem jest pomaganie jeden drugiemu, danie możliwości aktywnego spędzenia czasu, aby nie siedzieć tylko w domu przy telewizorze. Chcemy się wszyscy wzajemnie przekonywać, że starość nie musi być smutna- dodaje.

W wielu szkołach na terenie powiatu gostyńskiego od początku września pracę rozpoczęło mniej nauczycieli niż przed wakacjami. Większość odeszła na emeryturę, dla pozostałych pracy zabrakło. Są również tacy, którzy korzystają z urlopów dla poratowania zdrowia i tacy, którym zmniejszono etaty. Mimo trudnej sytuacji w niektórych szkołach zatrudnia się jednak nowych nauczycieli. Szacuje się, że wraz z nowym rokiem szkolnym 2013/2014 liczba nauczycieli w szkołach w całej Polsce zmniejszyła się o 7 tysięcy. W Wielkopolsce trzymiesięczne wypowiedzenia otrzymało blisko 670 nauczycieli oraz 80 osób, którym nie przedłużono wygasającej umowy. Samorządy uzasadniają zwolnienia przede wszystkim kwestiami finansowymi, niżem demograficznym i związaną z nim polityką likwidowania klas, a czasem nawet szkół. W szkołach podległych gminom na terenie powiatu gostyńskiego wraz z nowym rokiem szkolnym zwolniony został tylko jeden nauczyciel, wychowania fizycznego i jeden przeniesiony został ze szkoły w Krobi do placówki w Pudliszkach. Tam, gdzie nie ma zwolnień, są za to ograniczenia etatów. Pięciu nauczycielom zmniejszono wymiary czasu pracy, a sześć osób przeszło na emeryturę. Są jednak placówki, gdzie zatrudnia się nowych nauczycieli. Najwięcej osób podjęło pracę w szkołach gminy Gostyń. – Z nowym rokiem zatrudniono 7 nowych nauczycieli – w tym dwóch na pełnych etatach oraz 1 na zastępstwo – do następujących przedmiotów: religia, matematyka, język angielski, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna – wylicza Jerzy Wabiński, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM w Gostyniu. Pięciu nauczycieli przyjęto do placówek  w gminie Krobia. – Zatrudniono dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego i trzech nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – wylicza z kolei Maja Moskwa-Loman, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM w Krobi. Z kolei w szkołach podległych Starostwu Powiatowemu wraz z nowym rokiem szkolnym stosunek pracy rozwiązano z trzema nauczycielami. – Generalnym powodem zwolnień był niż demograficzny i związane z nim zmniejszenie liczby oddziałów w szkołach, przy czym jeden z nauczycieli nie przyjął nowych warunków pracy tj. ograniczenia wymiaru etatu – informuje Marek Smektała, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu. – Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć zmniejszono dziewięciu nauczycielom. Na emeryturę przeszło troje nauczycieli – dodaje. Zatrudniono też nowych czterech nowych pedagogów – wychowania fizycznego (pełen etat), przedmiotów zawodowych weterynaryjnych (niepełne etaty), języka hiszpańskiego (niepełny etat). Blisko 20 pedagogów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu gostyńskiego przebywa obecnie na urlopach dla poratowania zdrowia. Najwięcej, bo aż 9 osób, z gminy Gostyń. – Miesięczne koszty z tego tytułu to kwota 31.264,51 zł  – wylicza Jerzy Wabiński, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM w Gostyniu.  W szkołach powiatowych z tego typu urlopu korzysta obecnie 5 pedagogów, a miesięczny koszt związany z tym to ok. 18.370 zł. Gmina Poniec przeznacza na wynagrodzenie dla jednego nauczyciela będącego na urlopie dla poratowania zdrowia 3920,98 zł, co w skali roku daje kwotę 47 051,76 zł. W gminie Krobia na urlopie zdrowotnym przebywają 2 nauczyciele, a środki przekazane na ich wynagrodzenia kosztują budżet gminy 81.415,93 zł rocznie. MIS, FOT. SP5 W GOSTYNIU


Temat tygodnia

3

Krobia

Urzędnicy przeprosili za podwyżkę Zaledwie tydzień temu radni gminy Krobia przegłosowali podwyżkę dla burmistrza Sebastiana Czwojdy. Uchwała była jednak niezgodna z prawem i konieczne było zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia rady. Jak się okazało, błąd popełnili urzędnicy, którzy otwarcie mówili o tym, że zgubiła ich codzienna rutyna.

Powiat

Premia za Dzień Powiatu Mimo iż kondycja finansowa powiatu nie należy do najbardziej imponujących, to urzędnicy nie muszą narzekać z tego powodu. Starostwo Powiatowe w Gostyniu wypłaciło rekompensaty osobom zaangażowanym w organizację Dnia Powiatu. Średnio po 200 zł na głowę. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gostyniu nie mogą narzekać na swojego pracodawcę. Ekstrauposażenie za godziny nadliczbowe otrzymało ostatnio 20 osób. Jak tłumaczy kierownik biura promocji, wydatek w kwocie 4.383,99 zł to rekompensata dla pracowników, którzy czynnie włączyli się w organizację największego powiatowego wydarzenia promocyjnego. – Powiaty w przeciwieństwie do gmin nie posiadają samodzielnych jednostek zajmujących się organizowaniem przedsięwzięć rozrywkowo-kulturalnych – domów kultury. Cały ciężar organizacyjny spoczywać więc może albo na pracownikach starostwa, albo wynajętych komercyjnie firmach zewnętrznych. Powiat gostyński, aby ograniczyć wydatki w tym względzie, polega na własnych zasobach kadrowych. Wiąże się to oczywiście z pracą w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy, za co pracownicy nie otrzymali wynagrodzenia. Formą rekompensaty była kwota średnio 200 zł dla pracownika – informuje Michał Listwoń, kierownik Biura Promocji i Rozwoju Powiatu ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Z informacji przekazanych przez Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Gostyniu wynika, że na organizację Dnia Powiatu Gostyńskiego złożyły się środki finansowe zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 32 tys. zł, pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej w kwocie 51 tys. zł, a także środki przekazane od lokalnych firm w wysokości 38 tys. zł, które całkowicie pokryły koszty występu gwiazdy wieczoru, zespołu Blue Cafe oraz zakupu nagród dla publiczności. Pozostałe wydatki związane były z wynajmem sceny wraz z nagłośnieniem, ochroną imprezy, pracą agregatów prądotwórczych, wyżywieniem uczestników rajdu rowerowego ze wszystkich gmin powiatu, organizacją miasteczka sportowego itp. W sumie około 121 tys. złotych. MIS, FOT. ARCH. G24 

Powiat

Nowa szefowa weterynarii Komisja konkursowa wydała rekomendację w sprawie nowego szefa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu. Do konkursu przystąpiły trzy osoby. Wszystkie

spełniały wymogi formalne. Po ocenie kandydatów członkowie komisji nie mieli żadnych wątpliwości. Z dniem 1 października nową szefową Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu została Wioletta Chałas-Stercuła. W wymaganym terminie swoje aplikacje złożyły łącznie trzy osoby. Oprócz Wioletty Chałas-Stercuły swoją ofertę przedstawił Krystian Turz i Katarzyna Szulańczyk-Mencel. -Wszyscy kandydaci spełniali warunki formalne i przystąpili do kon-

Od 1 października pensja burmistrza Krobi miała wynosić 10924 zł brutto miesięcznie. Po wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej kwotę tę obniżono do poziomu 10917 zł brutto. Burmistrzowski portfel będzie chudszy o 7 zł. Dlaczego? Projekt uchwały, jaki przegłosowali radni w zeszłym tygodniu, zawierał błąd, który skutkował naruszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Do pomyłki przyznali się krobscy urzędnicy. Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał radca prawny Karol Zawieja, którego zadaniem było sprawdzenie treści uchwały pod kątem zgodności z prawem, zanim ta trafiła do rąk radnych. Radca przyznał oficjalnie, że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków. – Sprzeniewierzyłem się swojej maksymie „Radca ma głowę w kodeksie, a nie kodeks w głowie”. Nie zajrzałem do przepisów prawa, które szczegółowo określają wynagrodzenia pracowników samorządowych. Bazowałem na zakodowanej błędnie informacji, że poziom wynagrodzenia zasadniczego włodarzy w gminach do 15 tys. mieszkańców wynosi 6900 zł – mówił Karol Zawieja, radca prawny UM w Krobi. I właśnie w zakresie pozycji wynagrodzenia zasadniczego wystąpił błąd. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem powinno się ono kształtować na poziomie 4200-5900 zł brutto. Tymczasem w uchwale z zeszłego tygodnia wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 6320 zł brutto. – Wynagrodzenie to zostało przekroczone – przyznał mecenas Karol Zawieja, dodając, że nie została przy tym przekroczona maksymalna kwota wynagrodzenia włodarza, która zgodnie z przepisami prawa mogłaby wynosić ponad 12 tys. zł. – Mam pełną świadomość, iż aby móc mówić o dobrej współpracy, konieczna jest pewna doza zaufania, którą, wydaje mi się, byłem zawsze obdarzany. Zakładam, że sytuacja, z którą mamy do czynienia, będzie rzutować na to zaufanie. Jestem świadomy, że konsekwencje wyciągnięte przez burmistrza wobec mojej osoby mogą być daleko idące. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Tutaj zadziałała pewkursu  – mówi Katarzyna Radecka z Zespołu ds. Administracji, Dział ds. Kadr. – Podczas rozmów kwalifikacyjnych wszystkie trzy osoby miały zadawane te same pytania z różnych dziedzin – z zamówień publicznych, z finansów, z praw kadrowych, merytorycznych – chorób zakaźnych, higieny żywności i udzielały odpowiedzi, które były punktowane i na tej podstawie została wyłoniona osoba, która wygrała konkurs – dodaje.  W ocenie członków komisji Wioletta Chałas-Stercuła spełniła wszyst-

na rutyna, za to zamieszanie przepraszam – mówił radca prawny. W podobnym tonie wypowiadali się skarbnik Damian Walczak i sekretarz gminy Katarzyna Szablewska. – Nie jest tak, że wina leży po stronie jednej osoby. W swoim i w imieniu pracowników, którzy wcześniej nie zauważyli tego błędu, przepraszam – mówił skarbnik gminy Krobia. – W procesie przygotowywania uchwały kluczową role pełni sekretarz, który również jest radcą prawnym. Nie zajrzałam do przepisów prawa. Zgubiła mnie pewna rutyna, za co też chciałam przeprosić – dodała sekretarz gminy Krobia. Ponadto okazało się, że podobny błąd został popełniony w listopadzie zeszłego roku. Wówczas radni przegłosowali uchwałę, gdzie poziom wynagrodzenia zasadniczego burmistrza Czwojdy wyniósł 6020 zł brutto. – Błędu tego nie wychwycił organ nadzorujący w osobie wojewody, nie wszczęto również procedury nieważności – tłumaczył mecenas. – Nie ma sposobności go naprawić- dodał. Burmistrz Sebastian Czwojda urzędników nie zamierza karać. – Kwestia tego, że zdarzały się błędy czy że będą się zdarzały, wynika z tego, że nie popełnia błędów tylko ten, kto nie pracuje. Dla mnie samo popełnienie błędu nie jest powodem do utraty zaufania do kogokolwiek. Ważne są przyczyny oraz aby umieć wyciągnąć z takich sytuacji doświadczenie na przyszłość  – mówił burmistrz Sebastian Czwojda, dodając, że w żaden sposób nie przekreśla dalszej współpracy z mecenasem Karolem Zawieją, a zdarzenie to powinno być przestrogą na przyszłość dla wszystkich urzędników. Zapowiedział też, że zwróci pieniądze w kwocie 1680 zł, które wypłacono mu w ramach nadwyżki wynagrodzenia zasadniczego od grudnia 2012 do września tego roku. – Dla mnie to kwestia honorowa. Przygotowane zostanie porozumienie między mną a urzędem. Na jego podstawie wynagrodzenie zasadnicze uchwalone w listopadzie zeszłego roku zostanie skorygowane i ta różnica będzie przeze mnie zwrócona – podsumował burmistrz Sebastian Czwojda. Nie powiedział jednak, na co zostaną przeznaczone te środki. Po podjęciu nowej uchwały wynagrodzenie zasadnicze burmistrza Krobi będzie wynosiło 5900 zł, dodatek funkcyjny 1590 zł, dodatek specjalny 2247 zł, dodatek za wysługę lat 1180 zł – łącznie 10917 zł brutto. Przed poprawkami wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 6320 zł, dodatek funkcyjny 1730 zł, dodatek specjalny 1610 zł, dodatek za wysługę lat 1264 zł – razem 10924 zł brutto. Przy czym radca prawny zaznaczył, że kwoty dodatków są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

kie określone w ogłoszeniu wymagania formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje do objęcia stanowiska dyrektora. Decyzję ostateczną o zatrudnieniu Wioletty Chałas-Stercuły podjął też Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Nowa szefowa weterynarii bardzo lubi koty. Jak można dowiedzieć się na prowadzonej przez nią stronie www.zuziowebrytusie.pl, jej życiową pasją jest hodowla kotów brytyjskich krótkowłosych i canadian sphynx. Po tym co pisze, widać, że bardzo kocha

MIS FOTO: ARCH. G24

zwierzęta. - Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że koty to lustrzane odbicie mojego ja. Są uwielbiane przez nas, nie na potrzeby strony internetowej, ale z potrzeby serca! Nasi przyjaciele nie zamieszkują pomieszczeń gospodarczych, bunkrów wybudowanych w celu ich izolacji od nas, nie wiedzą, co to klatki. Biegają po całym domu od salonu poprzez kuchnię po łazienki - możemy przeczytać na stronie internetowej nowej szefowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. MIS, FOT. WWW.BRITANIA.ORG.PL 


4

Na sygnale

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA 2013

Gostyń

Pępowo

Właściciel może stracić koncesję Dachowanie na prostej Ekspedientka jednego z gostyńskich sklepów monopolowych sprzedała alkohol nieletniemu. Po wyjściu ze sklepu nastolatek został zatrzymany przez mundurowych, którzy akurat patrolowali okolicę, do rutynowej kontroli. Kobiecie grozi kara grzywny, a właścicielowi sklepu odebranie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zdarzenie miało miejsce 28 września około godziny 20: 30, gdy policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego patrolowali okolicę. W pewnym momencie zauważyli, że z jednego ze sklepów monopolowych na terenie Gostynia wychodzi młody człowiek trzymający piwo w ręku. – Po wylegitymowaniu okazało się, że kupujący to 17letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Piwo prawdopodobnie zakupił dla swoich kolegów, którzy czekali pod sklepem – mówi Grzegorz Błaszczyk z KPP w Gostyniu.

Piaski Wlkp.

Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. Konsekwencją sprzedaży piwa osobie nieletniej może być cofnięcie koncesji oraz wszczęcie postępowania karnego. – Sprzedawczyni odpowie za przestępstwo sprzedaży alkoholu nieletnim. Kobieta przyznała się do przedstawionego zarzutu, aczkolwiek tłumaczyła sprzedaż alkoholu tym, że była przekonana, iż chłopak jest pełnoletni. Grozi jej kara grzywny. Natomiast właściciel sklepu za sprzedaż alkoholu nieletniemu może utracić koncesję na sprzedaż – mówi Grzegorz Błaszczyk z KPP w Gostyniu.

W ostatnim czasie na drodze Potarzyca – Pępowo doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego. Z nieustalonych przyczyn volkswagen golf wpadł w poślizg, zjechał na lewe pobocze i dachował. Pasażerka auta z urazem głowy i kręgosłupa trafiła do gostyńskiego szpitala.

Pieszy został przewieziony do szpitala w Gostyniu, gdzie stwierdzono u niego złamanie żeber i ogólne potłuczenia ciała. Mężczyzna pozostał tam na obserwacji. – Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję, ponieważ pokrzywdzony jest jednocześnie sprawcą zdarzenia – wyjaśnia Grzegorz Błaszczyk. Z naszych informacji wynika, że samochodem, który potrącił pieszego, kierował superior miejscowej bazyliki. Obaj uczestnicy kolizji byli trzeźwi.

Do wypadku doszło w piątek 27 września około godziny 18: 00 na prostym odcinku drogi na trasie Potarzyca – Pępowo. -Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Golf III mieszkaniec gminy Pępowo z nieustalonych przyczyn wpadł w poślizg, zjechał na lewy pas jezdni, a następnie na lewe pobocze, gdzie dachował – mówi Grzegorz Błaszczyk z KPP w Gostyniu. W pojeździe znajdowały się jeszcze dwie osoby, również mieszkańcy gminy Pępowo. – Obrażeń w postaci urazu głowy i kręgosłupa doznała pasażerka. Po przetransportowaniu do szpitala lekarz stwierdził u poszkodowanej obrażenia powyżej 7 dni, dlatego zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek  – dodaje. W zdarzeniu nie brały udziału inne pojazdy.

MIS

MIS, FOTO: P. M.

Superior potrącił pieszego Mieszkaniec gminy Piaski został potrącony przez samochód osobowy, którym jechał ksiądz. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Wstępnie ustalono, że wina leży po stronie poszkodowanego, który wtargnął na jezdnię wprost pod nadjeżdżające auto. Do zdarzenia doszło 2 października około godziny 8: 00 na łuku drogi w miejscowości Drzęczewo I, gmina Piaski. O potrąceniu poinformował policję dyspozytor pogotowia ratunkowego. – Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że w obszarze zabudowanym w miejscowości Drzęczewo I 79-letni mieszkaniec gminy Piaski wszedł na jezdnię zza zaparkowanego na poboczu busa wprost pod nadjeżdżającego fiata bravo, którym kierował 45-letni mieszkaniec gminy Piaski – mówi Grzegorz Błaszczyk z KPP w Gostyniu. 

Do nietypowego zdarzenia doszło na jednej z głównych ulic Gostynia. Mężczyzna będący w stanie po spożyciu alkoholu regulował ruchem wahadłowym pojazdów. Jego dziwne zachowanie zwróciło uwagę policjantów z drogówki, a badanie potwierdziło, że „kierownik” nie jest do końca trzeźwy. Od kilku tygodni trwa przebudowa skrzyżowań na ul. Jana Pawła II. To właśnie tam mężczyzna kierował ruchem. Mimo że 32-letni mieszkaniec gminy

Gostyń

Nietrzeźwy kierował … ruchem Gostyń posiadał uprawnienia wystawione przez WORD w Lesznie, to swoim zachowaniem wzbudził zainteresowanie policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Gostyniu. Podejrzenia okazały się trafne, a badanie alkomatem wykazało u niego 0,3 promila alkoholu w organizmie. – Po wylegitymowaniu Współpracownicy:

Wydawca: PHUP „LEDER” Jarosław Jędrkowiak Na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o. o. Redakcja: ul. św. Floriana 3, 63-800 Gostyń tel : 602 122 702, e-mail : redakcja@gostyn24.pl Redagują: Redaktor naczelny – Jarosław Jędrkowiak

Marta Stachowska - dziennikarz Sandra Żywicka - dziennikarz Anna Szymańska - dziennikarz Damian Woźniak - dziennikarz Reklama: Przemysław Maciejewski Tel: 531 828 244 e-mail: marketing@gostyn24.pl NAKŁAD 5000 EGZ. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

MIS

i sprawdzeniu trzeźwości okazało się, że 32-latek znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. Miał 0,3 promila w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie natychmiast nakazano, aby opuścił stanowisko pracy, następnie przekazano go kierownikowi budowy w związku z tym, że był to pracownik firmy wykonującej inwestycję – mówi Grzegorz Błaszczyk z KPP w Gostyniu.  Wobec mężczyzny zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie o wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mieniu. – Mężczyzna ten naraził poruszających się po drodze na niebezpieczeństwo  – stwierdza jednoznacznie Grzegorz Błaszczyk. Za wykroczenie, którego się dopuścił, grozi mu kara grzywny lub areszt.  MIS 


Reklama

5


Rozmaitości

6 Powiat

Smaki wielkopolskiej wsi Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu gostyńskiego wzięły udział w wydarzeniu promującym walory agroturystyczne Wielkopolski. Podczas imprezy pn. „Wielkopolska Wieś Zaprasza” panie wystartowały w konkursie wypieków oraz tworzenia zabawnych figurek z warzyw. Gospodynie z całego regionu leszczyńskiego do Gołaszyna zaprosił Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Przedsięwzięcie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego miało charakter promocyjno-wystawowy. W celu promocji walorów agroturystycznych wielkopolskiej wsi w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie zebrały się przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z regionu leszczyńskiego: powiatów kościańskiego, rawickiego, leszczyńskiego, jak również gostyńskiego, który reprezentowały KGW Babkowice, Siedlec i Krzyżanki z gminy Pępowo, KGW Gumienice, Głuchów, Elżbietków i Pogorzela z gminy Pogorzela, KGW Smogorzewo, Grabonóg, Rębowo i Michałowo z gminy Piaski oraz KGW Brzezie i Stankowo z gminy Gostyń. Na stoiskach gospodyń można było degustować potrawy przygotowane przez panie czy podziwiać wyroby ludowego rękodzieła. W programie imprezy znalazły się liczne pokazy kulinarne, wy-

kłady, występy zespołów ludowych, a także konkursy. W jednym z nich panie musiały zaprezentować domowe ciasteczka, których walory smakowe, oryginalność i wygląd oceniała specjalna komisja. Gospodyniom z powiatu gostyńskiego nie udało się zająć miejsca na podium, ale to nie zwycięski tytuł był tutaj najważniejszy. – Konkurs taki jak ten to znakomita okazja do zaprezentowania swoich umiejętności, kultywowania tradycji domowych wypieków i ocalenia od zapomnienia tradycyjnych przepisów kulinarnych – stwierdza Małgorzata Waleńska z WODR. Panie uczestniczyły również w konkursie „Warzywne cudaki”, w którym

zadaniem było oryginalne i dowcipne przystrojenie warzywa wyhodowanego w ogródku. Gospodynie wykazały się sporą kreatywnością, tworząc z cukinii, marchwi, kabaczków i innych roślin zabawne postaci i zwierzaki. Wśród wyróżnionych znalazło się dzieło o nazwie „Pudel” autorstwa KGW Babkowice. Tego typu impreza to wspaniała okazja do integracji środowiska wiejskiego i nawiązania kontaktów, zarówno zawodowych jak i towarzyskich, a także zdobycia wiedzy potrzebnej do racjonalnego prowadzenia gospodarstwa rolnego – oceniają uczestniczki spotkania w Gołaszynie. AS, FOTO: WODR 

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA 2013


Reklama

7


Temat numeru

8 Sport

Krwawe widowisko Zacięta walka do ostatniego gongu mimo zmęczenia, bólu i krwi, efektowne nokauty i wielkie, sportowe emocje. Tak w skrócie można opisać II Galę Sportów Walki w Gostyniu, która po raz kolejny dostarczyła niezapomnianych wrażeń miłośnikom boksu i MMA. Przy ogromnym dopingu publiczności ośmiu z dziesięciu zawodników reprezentujących klub Sporty Walki Gostyń wygrało swoje walki.

niecznej, dla której nie udało się znaleźć przeciwnika. Jako pierwszy w ringu pojawił się Karol Łapawa, najmłodszy podczas gali reprezentant gostyńskiego klubu. Szesnastolatek trenuje od dwóch lat. Miłość do tego sportu zaszczepił w nim starszy brat, Jędrzej, który z powodu kontuzji nie mógł stoczyć swojej walki. – Brat zaczął walczyć i mi też się to spodobało, dlatego zacząłem trenować. Na dziś mogę powiedzieć jedno – kocham ten sport – mówi Karol.

Już po raz drugi hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 była świadkiem wielkiego widowiska sportowego pełnego adrenaliny. Po marcowym sukcesie pierwszej Gali Sportów Walki jej organizator – klub Sporty Walki Gostyń – postanowił zaspokoić głód kibiców, którzy i tym razem nie zawiedli. Dziesięć pojedynków – osiem walki bokserskich i dwie w formule MMA – rozgrzało do czerwoności miłośników spor tów walki przybyłych na sobotnią galę. Publiczność w każdej z walk miała okazję dopingowania reprezentantów gostyńskiego klubu, których przeciwnikami byli zawodnicy z naprawdę wysokiej półki.

Walka pokazała, że chłopak ma do tego serce i talent. Karol decyzją sędziów wygrał z Mikołajem Mańką z klubu Polonia 1912 Leszno. – Jestem z siebie bardzo zadowolony. Czuję, że jest progres cały czas. Nastawiałem się bardziej na to, że przeciwnik będzie we mnie wpadał i będę kontrował, a on stał w miejscu i czekał na mnie. Mieliśmy podobną taktykę, więc to była trudna walka -komentuje Karol Łapawa. Z poczynań swego podopiecznego zadowolony jest również trener Tomasz Dylak. – Karol dobrze się spisał. Wykorzystał to, że jest mańkutem i dobrze bił na dół -ocenia Tomasz Dylak.

Imprezę otworzyły pojedynki najmłodszych zawodników. Niestety nie doszła do skutku walka Wiktorii Ko-

Zwycięskie walki stoczyli też pozostali dwaj gostyńscy kadeci – Szymon Dylak i Miłosz Łapawa. W trójce wal-

czących podczas gali młodych zawodników trener pokłada spore nadzieje. – Bardzo na nich liczę. Za dwa lata będą starszymi juniorami i mogą już wtedy osiągać sukcesy – stwierdza Tomasz Dylak. – Dlatego dajemy im szansę występu na takiej gali przed dużą publicznością. Dla nich to jest wielkie wyróżnienie, a jeśli będą walczyć na takich dużych imprezach, to później udział nawet w mniejszych turniejach nie będzie dla nich tak stresujący – dodaje. Wraz ze wzrostem kategorii wagowej robiło się coraz ciekawiej. Po trzech rundach decyzją sędziów swą walkę z Przemysławem Biniendą z Polonii 1912 Leszno wygrał Piotr Woźniak. Mniej szczęścia miał Kamil Wojczek, którego rywalem był wicemistrz Europy w kickboxingu i mistrz Polski Jacek Ludwiczak, również z leszczyńskiego klubu. – Kamil Wojczek przegrał po dobrej, wyrównanej walce z dobrym przeciwnikiem. Wynik sędziów był 2: 1, jak dla mnie rywal Kamila był lepszy w pierwszej rundzie, ale w dwóch kolejnych uznałbym wyższość Kamila albo przynajmniej remis – ocenia trener Tomasz Dylak. Podobnym wynikiem zakończył się pojedynek Darka Witkowskiego z Patrykiem Jackowiakiem. – Darek też poka-

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA 2013


Temat numeru do szpitala ze złamanym nosem. – Widziałem, że trochę lewych prostych doszło, ale nie wiedziałem, że ma złamany nos. Mogę go jedynie przeprosić, nie było to moim zamiarem – mówi ze skruchą Jędrzej Maćkowiak. Efektowne nokauty techniczne zakończyły też dwie inne zwycięskie dla reprezentantów gostyńskiego klubu walki bokserskie. W kategorii superciężkiej 91+ zaprezentował się Tobiasz Nowak, który na gali pojawił się w zamian za kontuzjowanego Jędrzeja Łapawę, mając na przygotowania zaledwie kilka dni. Nie było to jednak żadną przeszkodą, by pokonać Rafała Gałę ze Stelli Gniezno. – To, co czułem po za-

zał charakter, chociaż przegrał 2: 1. Od drugiej rundy walczył z mocno pękniętym łukiem brwiowym i sędzia w każdej chwili mógł przerwać walkę. Darek nie stracił koncentracji, walczył do końca – mówi Tomasz Dylak. Emocje sięgnęły zenitu podczas pierwszej tego wieczoru walki MMA w kategorii 93+. Reprezentant gostyńskiego klubu Jędrzej Maćkowiak stawił czoła srebr nemu medaliście Mistrzostw Polski w amatorskim MMA Przemysławowi Nydze z Gameness Team Poznań. – Wiedziałem, że mój przeciwnik jest bardzo dobry, silny fizycznie, więc sporo się przygotowywałem, ale w ringu nie zwracałem na to uwagi, po prostu robiłem swoje – zaznacza Jędrzej Maćkowiak. Pierwsza runda zdecydowanie na-

leżała do zawodnika z Poznania. W drugiej reprezentant Sportów Walki Gostyń przeszedł do ofensywy ze znakomitym skutkiem – znokautował rywala, powalając go na deski i zasypując gradem ciosów. -Pierwotnie taktykę miałem taką, aby go zmęczyć w pierwszej rundzie. Trochę odpuściłem jednak tę rundę, a w drugiej go przycisnąłem i tak wyszło – stwierdza Jędrzej. Tak też wyszło, że nokaut okazał się miażdżący – Przemysław Nyga trafił po walce

9 kończeniu walki, to była przesada, ogromne zadowolenie. Po tak krótkim okresie przygotowawczym taka wygrana naprawdę cieszy – komentuje Tobiasz Nowak. Przez TKO z Piotrem Matuszakiem z Gniezna wygrał też Adrian Dmitrzak. – Adrian wyjątkowo mi się podobał. Myślałem, że pójdzie trochę trudniej, ale łatwo skracał dystans, celnie trafiał prawym prostym nad lewą – ocenia Tomasz Dylak. Publiczności nie zawiodła też najbardziej wyczekiwana walka wieczoru w formule MMA, w której reprezentant Sportów Walki Gostyń Sławomir Turz zmierzył się z Mistrzem Polski Juniorów w amatorskim MMA Jaku-

bem Kamieniarzem z KSW Nokaut Kościan. Pojedynek był bardzo wyrównany i wyczerpujący dla zawodników. O wygranej musiała zadecydować dogrywka, po której sędziowie zwycięzcą uznali Sławomira Turza. – Walka wieczoru była bardzo wyrównana, do samego końca nie wiedziałem, kto wygrał – komentuje Tomasz Dylak. Z uznaniem o gostyńskim zawodniku wypowiada się Jakub Kamieniarz. – Mój rywal to naprawdę bardzo dobry zawodnik, jednym słowem kozak – stwierdza fighter z Kościana. – Walki się nie wstydzę. Była bardzo dobra, może zabrakło troszeczkę szczęścia, trochę „prądu” – dodaje. Zwycięstwa reprezentantów gostyńskiego klubu szczególnie cieszyły publiczność, która żywiołowo reagowała na wydarzenia dziejące się w ringu i gorąco dopingowała zawodników. Zadowoleni są również organizatorzy. – Mimo że odbyły się tylko dwa pojedynki MMA, nie brakowało emocji. Niestety w dwóch walkach musieliśmy uznać wyższość rywali, ale jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z naszych zawodników, jak i z całej gali – podkreśla Krzysztof Wojtkowiak, prezes klubu Sporty Walki Gostyń. Organizatorzy mają już dalsze plany, które ucieszą szczególnie miłośników widowiskowego MMA. – Wiosną w przyszłym roku chcemy zrobić kolejną galę, jednak tym razem będą to wyłącznie walki MMA i K1, rozgrywane w oktagonie – zapowiada Krzysztof Wojtkowiak. Dużo więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebooku. AS, FOTO: PRZEMO MACIEJEWSKI 


Rozmaitości

10 Pępowo

Gostyń

Razem można więcej

Radni dołożyli powiatowi

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” przystąpiło do realizacji projektu promującego współpracę samorządów przy podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie usług publicznych. Uczestniczy w nim trzynaście jednostek współtworzących stowarzyszenie, w tym gminy Piaski, Krobia i Pępowo oraz powiat gostyński. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 1 mln zł. „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” to projekt, z którym właśnie wystartowało Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”. Uczestniczy w nim trzynaście samorządów – gminy współtworzące stowarzyszenie: Krzywiń, Czempiń, Dolsk, Piaski, Krobia, Pępowo, Kobylin, Jutrosin, Pakosław, Miejska Górka oraz miasto Kościan i powiat gostyński. Na realizację projektu „Gościnna Wielkopolska” jako jedyna Lokalna Grupa Działania zdobyła dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 1 mln zł. – Znaleźliśmy się w gronie prestiżowym. To wielkie wyzwanie, któremu musimy sprostać – mówi o przyznaniu dotacji prezes Stowarzyszenia Marian Poślednik. Dzięki partnerstwu jednostki samorządu terytorialnego mają mieć większe szanse zdobycia środków unijnych na realizację działań w sektorze usług publicznych. – Często okazuje się, że pojedyncze samorządy mają niewystarczające zasoby i środki do realizacji celów. Razem można więcej – tłumaczy prezes „Gościnnej Wielkopolski”. W ramach projektu powstanie pięć strategii sektorowych (dotyczących edukacji, kultury, pomocy społecznej, usług komunalnych oraz komunikacji) i łącząca je strategia parasolowa. W znalezieniu konkretnych rozwiązań mają pomagać eksperci z różnych dziedzin. Z okazji inauguracji projektu przedstawiciele uczestniczących w nim samorządów oraz zaproszeni goście spotkali się w Gościńcu Pępowo. Podczas seminarium wysłuchali wykładów dr Moniki Matusiak, dr Justyny Weltrowskiej–Jęch, prof. Waldemara Ratajczaka oraz dr. Pawła Śliwy. W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny pn. „Usługi publiczne dla lokalnych społeczności – dokąd zmierzamy”. AS, FOT. ARCH. G24 

Piaski Wlkp.

Choć uchwała dotycząca wsparcia dla powiatu gostyńskiego została podjęta większością głosów, to nie obyło się bez dyskusji. Radny Grzegorz Naskręt zapro-

Przebudowa drogi powiatowej Poraj – Czachorowo planowana jest na drugą połowę przyszłego roku. Do modernizacji przewidziano odcinek drogi na długości jednego kilometra. Koszt inwestycji szacowany jest na 1,1 mln zł. Z początkiem tygodnia powiat złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w ramach tzw. „schetynówek”. Wstępny plan podziału środków zakłada pozyskanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” kwoty 550 tys. zł, gmina Gostyń dołoży 275 – Kończąc budowę, z jednej strony będziemy przecinać wstęgę, a z drugiej strony już będzie potrzebny remont. Sami mieszkańcy patrzą na przebudowę kolejnych odcinków tej drogi z uśmiechem – kontynuował. Z takimi argumentami nie zgodził się wójt Zenon Norman. – Przecież powiat mógł zrobić tę drogę już 10 lat temu. W tej chwili robi-

Norman: Mieszkańcy są zadowoleni Radni gminy Piaski zadecydowali o wsparciu samorządu powiatowego kwotą 100 tys. zł. Pieniądze mają zostać przekazane na remont drogi w Grabonogu, biegnącej w kierunku Piasków. Będzie to czwarty etap modernizacji tego odcinka. Finał inwestycji planowany jest najwcześniej za dwa lata.

Gmina Gostyń dołoży się do remontu drogi powiatowej Czachorowo – Poraj. Uchwałę o przekazaniu pomocy finansowej podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Gostynia. Pewne wątpliwości co do uzasadnienia projektu zgłosił radny Mirosław Żywicki, który pytał, co w przypadku, gdy powiat nie uzyska dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego?

ponował, aby przekazać na remont tej drogi większą pulę środków, mobilizując w ten sposób powiat do modernizacji całego odcinka. -Byłbym za tym, aby skrócić czas budowy. Proponuję, abyśmy z naszej strony wyłożyli większe środki, może udałoby się zmobilizować powiat również do wyłożenia większych środków – mówił radny Grzegorz Naskręt.

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA 2013

tys. zł, taką samą kwotę wkładu własnego przekaże powiat gostyński 275 tys. zł. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Gostynia radni zabezpieczyli środki na wsparcie tej inwestycji w ramach pomocy finansowej dla powiatu. Wątpliwości zgłosił jedynie radny Mirosław Żywicki. – Co z naszą pomocą finansową, jeśli powiat nie otrzyma dofinansowania? – pytał radny Żywicki. – Moim zdaniem powinien być odpowiedni zapis w uzasadnieniu uchwały – dodał.  – Gdyby się tak zdarzyło, że nie dostaniemy tych środków, to będziemy wspólnie decydować, czy dojdzie do inmy wszystko systematycznie. Co roku gmina Piaski dokłada do remontu tej drogi po 100 tys. zł i na dziś mieszkańcy są zadowoleni – stwierdził włodarz gminy Piaski. – Natomiast my mamy wiele innych inwestycji w gminie, które musimy realizować – dodaje. Modernizacja drogi powiatowej w Grabonogu odbyła się do tej pory w trzech etapach. Jednak w dużej części jezdnia pozostaje nierówna i dziurawa. Już wiadomo, że planowany na przyszły rok kolejny etap remontu nie będzie ostatnim. -Planujemy zamknąć tę inwe-

westycji bez dofinansowania, czy być może zostanie zrealizowana inna inwestycja – odpowiadał burmistrz Jerzy Kulak. – Podobno w starostwie nie ma dokumentacji na żadne inne drogi powiatowe w gminie Gostyń, oprócz tej właśnie jednej, gdzie argumentacja brzmi, „że zasadne jest, aby ją robić”. Może dobrze by było, aby starostwo podeszło do remontów dróg powiatowych w gminie Gostyń z jakimś planem tak, aby było widać, że jest wola remontów z ich strony – podsumował radny Mirosław Żywicki. MIS 

stycję za dwa lata, przy dotacji w kwocie 100 tys. zł na rok. W tej chwili trudno mi powiedzieć, ile metrów pozostało do modernizacji. Częściowo decyzja o remontach etapami podyktowana jest tym, że na terenie naszej gminy jest sporo dróg podlegających powiatowi – tłumaczył z kolei sekretarz gminy Wiesław Glapka. Dodajmy, że wcześniej udało się w tym miejscu pobudować chodnik, jego realizacja również odbywała się etapami i trwała trzy lata.   MIS 


Rozmaitości

11

Gostyń

Gostyń

Śpiewać każdy może

Rozmawiali o biznesie Kilkudziesięciu przedsiębiorców uczestniczyło w spotkaniu zainicjowanym przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu. Organizatorzy zaprezentowali nie tylko kierunki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w powiecie gostyńskim, ale też zachęcali do korzystania z innych form oferowanych przez instytucje okołobiznesowe.

Z takiego założenia wyszła dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Gostyniu, organizując muzyczny happening na gostyńskim rynku. Wraz z uczniami placówki zaprosiła do wspólnego śpiewania mieszkańców miasta. Spotkanie odbyło się w ramach akcji Wielkopolskie Śpiewanie z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki. 1 października jest Międzynarodowym Dniem Muzyki od 1975 roku. Inicjatorem obchodów święta muzyki w Wielkopolsce był prof. Stefan Stuligrosz. Zachęcał on do wspólnych spotkań tego dnia miłośników śpiewu, organizując po raz pierwszy w 2004 r. akcję Wielkopolskie Śpiewanie. – Pana profesora już nie ma, a my cały czas śpiewamy i mam nadzieję, że jeszcze długo będzie to trwało- mówi Lajla Zaborowska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu biorącej udział w muzycznym projekcie od samego początku. Już po raz dziesiąty nauczyciele oraz uczniowie szkoły muzycznej zaprosili gostynian do wspólnego śpiewania, jednak pierwszy raz miejscem spotkania był gostyński rynek. – Chcemy ukazać i rozpowszechnić piękno muzyki, potrzebę muzykowania i łączenia ludzi w śpiewie. Otwarta przestrzeń rynku temu sprzyja – wyjaśnia Lajla Zaborowska. – Śpiewanie to najprostsza forma muzykowania. Na instrumencie nie każdy potrafi grać, ale jak to mówią, śpiewać każdy może – dodaje.

tralnym placu miasta między godziną 15 a 16, otrzymywali śpiewnik i mogli wspólnie z pozostałymi zaśpiewać tradycyjne polskie piosenki. Uznaliśmy, że naszym repertuarem nie będzie lista przebojów np. z radiowej Trójki czy innej stacji, tylko polskie pieśni patriotyczne, harcerskie i biesiadne. Wybraliśmy 20 utworów, które co roku, z małymi zmianami, wykonujemy w tym dniu, bo naszym zdaniem są najpiękniejsze – mówi dyrektor szkoły muzycznej.

Wszyscy, którzy tego dnia zjawili się na cen-

AS

Decyzja o przyznaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej podejmowana jest po dogłębnej anabiznesplanów, lizie a także osobowości osób ubiegających się o wsparcie. W tym roku z dotacji oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego skorzystało ponad 150 osób, otrzymując fundusze w kwocie ponad 4 mln zł. – Dialog samorządu z przedsiębiorcami jest bardzo ważny – przekonywał podczas spotkania z dotacjobiorcami, starosta gostyński Robert Marcinkowski.  Główną ideą spotkania było poznanie oferty instytucji okołobiznesowych wspomagających przedsiębiorców z terenu powiatu gostyńskiego po założeniu działalności gospodarczej.  – Ten dialog, który prowadzimy z przedsiębiorcami nie jest drogą jednokierunkową, to także słuchanie. Dzisiaj bardzo chętnie porozmawiamy o tym, co państwa „boli”, jakie macie

witamy na świecie! DZIAŁOWI WITAJ NA ŚWIECIE PATRONUJE PRZYSZPITALNA SZKOŁA RODZENIA W GOSTYNIU

państwo propozycje, aby lepiej zorganizować proces wsparcia przedsiębiorców. A wsparcie na samym początku przedsiębiorczości, czyli uczynienie pierwszego kroku nie jest jedyną formą wsparcia z naszej strony. Chcemy także podać państwu rękę na dalszej drodze działalności gospodarczej -tłumaczył cel spotkania starosta Robert Marcinkowski. Podczas spotkania zachęcano przedstawicieli lokalnego biznesu do korzystania z możliwości finansowych Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz  Samorządowego Fundu-

szu Poręczeń Kredytowych. SFPK, który co roku zabezpiecza pożyczki i kredyty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na kwotę blisko 100 mln na trenie całego województwa wielkopolskiego i w powiatach ościennych. Ponadto przedstawiono przedsiębiorcom oferty szkoleń, usług doradczych oraz realizowanych projektów unijnych wspierających rozwój regionu. Na koniec przedsiębiorcy mieli możliwość zadawania pytań, swobodnej dyskusji i wymiany doświadczeń. MIS 

Poniec

Kanalizacja za 4 miliony W gminie Poniec za niemal cztery miliony złotych zostanie rozbudowany system gospodarki ściekowej. W jednej z wiosek planuje się budowę sieci kanalizacyjnej. Prawie połowę kwoty pozyskano z funduszy unijnych. Realizacja przedsięwzięcia ma nastąpić w przyszłym roku. Gmina Poniec pozyskała środki zewnętrzne w kwocie blisko 1,8 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. – Całkowity koszt budowy kanalizacji zostanie ustalony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Obecnie bazujemy na kosztorysie inwestorskim, gdzie wartość zadania wynosi – 3.883.042,03 zł – informuje Jacek Widyński, burmistrz gminy Poniec.

Wojtuś Jakubiak ur. 03.10.2013r. waga 3320/53 rodzice: Natalia i Bartosz zam. Gostyń

Olaf Stachowiak ur. 06.10.2013r. waga 2940/50 rodzice: Monika i Damian zam. Stara Krobia

Weronika Leonarczyk ur. 04.10.2013r. waga 2530/51 rodzice: Elżbieta i Piotr zam. Żytowiecko

Michał Jerzy Wożniak ur.01.10.2013r. Zam. Gostyń waga 3970/57 rodzice: Agnieszka, Jerzy Pozdrowienia dla siostry Lenki i Jagody

Na terenie gminy Poniec kanalizację sanitarną posiada sześć miejscowości – Poniec, Wydawy, Śmiłowo, Drzewce, Rokosowo i Bączylas. – Budowa kanalizacji w pozostałych 12 miejscowościach uzależniona jest od wysokości dotacji na budowę sieci kanalizacyjnej oraz dokonania analizy ekologicznej i ekonomicznej dla miejscowości, gdzie rozwiązania bezodpływowe, oczyszczalnie przydomowe stanowić będą najlepsze rozwiązanie – dodaje Jacek Widyński, włodarz gminy Poniec. MIS, FOT. AGNIESZKA BRZESKOT 

Jolka Szczepaniak ur. 30.09.2013r. waga3230/52 zam. Gostyń rodzice: Łukasz i Ilona

Stasiu Olejniczak ur.29.09.2013r. zam. Karzec waga3610/55 rodzice Sylwia i Krzysztof. Pozdrowienia dla bliźniaków Adasia i Bartka

Amelka Mąderek ur.30.09.2013r. waga 3700/55 rodzice: Mirosław i Monika zam. Śrem

Kacperek Elward ur.03.10.2013r. zam Gostyń waga 2970/50 rodzice Monika i Tomasz


Rozmaitości

12

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA 2013

Borek Wlkp.

Groźny pożar przy stacji paliw Do groźnego pożaru doszło 30 września przy jednej z głównych ulic w Borku Wlkp. Paliła się słoma przewożona na przyczepie ciągnika. Do walki z żywiołem wysłano cztery jednostki straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 30 września około godziny 14: 30 w Borku Wlkp. Zapaliły się snopki słomy przewożonej na przyczepie ciągnika rolniczego. Pożar był na tyle intensywny, że na miejsce wezwano aż cztery jednostki straży pożarnej z Karolewa, Borku Wlkp. oraz jednostki PSP z Gostynia. – Spłonęła tylko słoma znajdująca się na przyczepie. Istniało realne zagrożenie, że spaleniu ulegnie również przyczepa, jednak dzięki szybkiej reakcji jednego z rolników płonąca słoma została zrzucona z przyczepy – relacjonuje sekcyjny Rajewski z PSP

Gostyń. – Straty wstępnie oszacowano na około 1,5 tys. zł – dodaje. Działania straży polegały na dogaszeniu płonących snopków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.  MIS, FOT. MARZENA OTWOROWSKA

Dzięki poświęceniu mieszkańców

Piaski Wlkp.

Uwaga na oszustów!

Szkolny rajd rowerowy, spacer miłośników nordic walking i wspólna biesiada – to atrakcje, jakie przygotowano dla mieszkańców Szelejewa. Okazją do wspólnej zabawy i miłego spędzenia czasu w gronie sąsiadów i znajomych było zakończenie projektu „Żgaliny – poczuj się bezpiecznie”.

Apelują przedstawiciele Przedszkola Samorządowego w Piaskach, pod których podszywają się sprawcy, usiłując wyłudzić pieniądze od lokalnych firm. Przedsiębiorcy proszeni są telefonicznie o przekazywanie pieniędzy na pomoce dydaktyczne dla przedszkola. – To oszustwo! Nikogo nie upoważniałam do takiej zbiórki! – podkreśla szefowa przedszkola.   Od jakiegoś czasu szefowie firm z terenu powiatu gostyńskiego proszeni są o wsparcie Przedszkola Samorządowego w Piaskach w kwocie 200 zł. Wpłacone na rachunek pieniądze mają teoretycznie zostać przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla tej placówki. Tymczasem w imieniu przedszkola nie jest prowadzona żadna zbiórka publiczna.  – Informacje o tym, że lokalni przedsiębiorcy otrzymują telefony od firmy, która pozyskuje środki finansowe w kwocie 200 zł na pomoce dydaktyczne dla Przedszkola Samorządowego w Piaskach, doszły do nas „pocztą pantoflową” – mówi Jolanta Sowińska, dyrektor przedszkola Samorządowego w Piaskach. – Dzwoniąc do prywatnych firm, osoby te podkreślają, że działają w porozumieniu z naszą placówką. To oszustwo! Nikogo nie upoważniałam do takiej zbiórki! – podkreśla szefowa przedszkola. 

Komunikaty o oszustach pojawiły się na stronie internetowej gminy Piaski, informacje przekazywane są również rodzicom dzieci uczęszczających do placówki. – Nie zwracałam się do żadnej instytucji o pośrednictwo w zakresie wspomożenia finansowego w celu zakupu pomocy dydaktycznych dla naszego przedszkola, dlatego zwracam się z prośbą do firm, osób prywatnych, aby na takie propozycje nie odpowiadać – apeluje Jolanta Sowińska, dyrektor placówki. O tego rodzaju praktykach należy niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola lub zgłosić ten fakt bezpośrednio na policję, która już zajmuje się tą sprawą.  MIS, FOT. UG PIASKI

Borek Wlkp.

Zainspirowani naturą Skrawki papieru, trochę włóczki, kilka patyków i odrobina wyobraźni wystarczyły, by przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. powstało oryginalne dzieło. Jego twórcami byli uczniowie Zespołu Szkół w Zimnowodzie. Artystyczną instalację z ekologicznych surowców stworzyli w trakcie warsztatów „Eko-Design”. Warsztaty artystyczne „Eko-Design” to jedna z propozycji na jesienne popołudnie, którą przygotował dla młodych ludzi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. Do udziału w kreatywnej zabawie zaproszono uczniów z Zespołu Szkół

Oferty pracy PUP Gostyń, z dnia 7 października 2013r. Ślusarz Progres Sp. z o.o. Sp. k. Spawacz Progres Sp. z o.o. Sp. k. Ślusarz/kowal WOJ-MET Wojciech Nowak Pomocnik ogrodnika PUP Gostyń Kierowca kat. C+E Spedytor Sp. z o.o. Traktorzysta Spedytor Sp. z o.o. Lekarz-diagnosta Biernat Agencja Handlowa dla Enverdis Polska Ślusarz CUBATO Łagrom Sp. z o.o.

Piaski Wlkp.

w Zimnowodzie. Zajęcia poprowadziła Marta Hojak, instruktor boreckiego MGOK. Zadaniem uczestników warsztatów było wykonanie wyrobów dekoracyjnych z ekologicznych surowców. Do stworzenia ozdób wykorzystano m.in. kolorowy papier, włóczkę, sznurek czy patyki. Gotową instalację umieszczono przed siedzibą MGOK. – Wspólne działania artystyczne były świetną zabawą rozwijającą kreatywność i wielką przygodą prowadzącą do realizacji nietuzinkowych pomysłów i oryginalnych rozwiązań w sferze aranżacji krajobrazu miejskiego – ocenia Justyna Chojnacka, dyrektor MGOK w Borku Wlkp., zachęcając mieszkańców do oglądania osobliwej wystawy podczas jesiennych spacerów.

Spawacz CUBATO Łagrom Sp. z o.o. Lakiernik samochodowy PUP Gostyń Spawacz gazowy MAI – FIL Bartosz Ławniczak Pracownik fizyczny MAI – FIL Bartosz Ławniczak Pracownik ubojni ZUH Jan Dominiak Kierowca kat. C+E ROBOTY BUDOWLANE Michał Bogaczyk Operator koparko-ładowarki ROBOTY BUDOWLANE Michał Bogaczyk Kucharz PUP Gostyń Pracownik punktu małej gastronomii PUP Gostyń Krojczy skór EURO-COMFORT Sp. z o.o.

AS, FOT. MGOK BOREK WLKP.

Tapicer EURO-COMFORT Sp. z o.o. Szwaczka EURO-COMFORT Sp. z o.o. Mechanik maszyn rolniczych ZPM DAR-MEAT Grzegorz Roszak Dojarz ZPM DAR-MEAT Grzegorz Roszak Wychowawca Wielkop. Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu Magazynier/zaopatrzeniowiec PUP Gostyń Sprzedawca PUP Gostyń Kierowca kat. C+E FIRMA TRANSPORTOWA „PAKO” Asystent kierownika/obsługa działu sprzedaży PUP Gostyń

W Szelejewie, gmina Piaski tuż przy stawie na Żgalinach powstało bezpieczne i łagodne zejście ze ścieżki rowerowej. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Żgaliny – poczuj się bezpiecznie” przy ogromnej i nieocenionej pomocy mieszkańców. – Na początek zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami wsi, którzy czynnie brali udział w tej inwestycji, aby omówić projekt oraz uzgodnić podział prac. Pracę rozpoczęliśmy od wykarczowania krzaków ze skarpy, następnie oczyściliśmy rów i przygotowaliśmy podłoże do położenia rur betonowych na długości około 20 metrów – mówi radna Maria Wesołek. – Na koniec uformowany został nasyp, na którym powstał podjazd dla rowerów czy wózków oraz schody. Pozostało nam jeszcze ułożenie płytek i kostki na części terenu, ale cieszę się, że zejście już od dziś będzie służyć dzieciom, młodzieży i starszym – dodaje.  Wybudowane zejście łączy się ze ścieżką rowerową, która prowadzi niemal do samej Pogorzeli. Przed laty przebiegała tam linia kolejowa. – Teren wokół stawu jest miejscem nie tylko rekreacyjnym, ale bezpiecznym dzięki sporej odległości od głównej drogi, przystankiem dla rowerzystów i miłośników spacerów – dodaje radna Maria Wesołek.  W przyszłości na Żgalinach planowana jest budowa wigwamu, muszli koncertowej bądź płyty tanecznej. – Planów mamy dużo, wszystko uzależnione jest od funduszy. Może uda się pozyskać kolejne dotacje i znów upiększyć to miejsce. – podsumowuje radna. Projekt „Żgaliny – poczuj się bezpiecznie” dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Dziecko. MIS 


Rozmaitości

Krobia

Tłumy na starcie Zdrowy styl życia, spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, rodzinna integracja, a także dobra zabawa – to główne cele akcji „Polska biega”, która po raz kolejny zawitała także do gminy Krobia. Zarówno Bieg Wiosny, jak i Bieg Je-

sieni na dobre wpisały się już w kalendarz imprez na terenie krobskiej gminy. Zwolennicy zdrowego stylu życia spotykają się jesienią i wiosną się w lesie w Karcu od 2006 roku. Tegoroczna akcja wyciągnęła z domu 837 biegaczy, spacerowiczów i osób uprawiających – popularny ostatnio – nording walking. Jak podkreślali organizatorzy, ważne jest to, że do lasów przybyli nie tylko mieszkańcy gminy czy powiatu, ale także ościennych miejscowości. Wszystko po to, by aktywnie spędzić niedzielne popołudnie. Pierwszy na mecie biegu pojawił się Wojciech Wenderski, który już kilka-

krotnie okazywał się najszybszym zawodnikiem imprezy. Jak sam jednak podkreślił, w akcji bierze udział dla siebie, nie dla wygranej. – W tym roku hasło przewodnie biegu to „Zdrowy Samorząd”. Jest ono związane z akcją prowadzoną przez Stowarzyszenie Ziemia Krobska, która ma na celu kształtowanie postaw obywatelskich – mówi Mariusz Duda, członek Stowarzyszenia. – W związku z projektem zaprosiliśmy różne stowarzyszenia działające na terenie gminy, by pokazały swoją działalność i osiągnięcia – dodaje. Na leśnej polanie, tuż przy starcie

13

i mecie biegu, można było zatem zapoznać się z działalnością koła łowieckiego, klubu piłkarskiego Krobianka, Stowarzyszenia Rowerowego „Na Szlaku” czy IV Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki w Krobi. Harcerze przygotowali dla dzieci gry i zabawy m.in. przeciąganie liny. Najmłodsi mogli też chwycić w dłonie pędzle i wziąć udział w malowaniu jesieni. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko dietetyka, który doradzał chętnym, jak dbać o prawidłowe odżywianie się. Na każdego z uczestników czekała go rą ca gro chów ka, cia sto, kawa i herbata. Atrakcją popołudnia okazał się też koncert Dziecięco-Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej z Krobi. Imprezę zwień czy ło lo sowa nie na gród. – W biegu chodzi głównie o zabawę, a nie o rywalizację, zresztą nie trze ba nawet biec, moż na tra sę przejść spacerkiem. Dlatego właśnie nie nagradzamy zwycięzców, tylko wśród wszystkich uczestników losujemy osoby, które otrzymają nagrody związane ze spor tem, np. piłki – tłumaczy Mariusz Duda. Organizatorami akcji było Stowarzyszenie Ziemia Krobska, gmina Krobia oraz Zespół Szkół Pod stawowej i Gim na zjum w Krobi. KLAUDIA CHWIEROT


14

Rozmaitości

OGŁOSZENIA DROBNE Witam! Mam do wynajęcia garaż przy ulicy Górnej w pierwszym rzędzie przy sklepie Lewiatan. Koszt wynajmu + czynsz 140 zł miesięcznie. Tel: 531 456 251 ------------------------------------------Sprzedam mieszkanie 90m w domu 2-rodzinnym (I piętro). W skład mieszkania wchodzą: 3 pokoje, duża kuchnia, łazienka, WC. Do mieszkania przynależą: część podwórza, ogród oraz garaż. Lokalizacja: 2km od Gostynia. Zapraszam! Tel. kontaktowy: 603 199 512  -------------------------------------------Sprzedam działkę ogrodową 618 m2 w Gostyniu " Pod Dębem" - (droga na Dusinę za Szkołą Zawodową). Na działce znajduje się podpiwniczona murowana altana ( woda, prąd), tunel foliowy, drzewa owocowe. Tel: 608656075 -------------------------------------------Sprzedam Ford Mondeo MK2 combi rok 1998, 1.8 TD, przebieg 252000, niedawno wymienione sprzęgło. Bogate wyposażenie: klimatronik, zmieniarka płyt CD, centralny zamek z pilotem, elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, elektryczny szyberdach. Kolor ciemna zieleń. Cena 4000zł Polecam. tel 603775583  -----------------------------------------Wydzierżawię stolarnię, pomieszczenia na działalność gospodarczą oraz pokój mieszkalny. Tel: 692 916 629 ----------------------------------------Sprzedam ziemię pod zabudowę z siedliskiem. Tel: 602 83 55 66 -----------------------------------------

ibiza 1.4tdi 07 z bardzo oszczędnym silnikiem, klimatyzacja, elektryka, esp, cd, sport fotele, alumy. wielofunkcyjna kierownica. gratis zestaw kosmetyków samochodowych na 1 rok.. cena 16.599pln do negocjacji...polecam... Tel.: 655721676---697321005 ----------------------------------------Sprzedam Ranault Clio 2003r. Diesel, srebrny metalik. Tel: 731 617 155 ----------------------------------------Sprzedam działki budowlane w Borku Wlkp. Tel: 516 132 503 ----------------------------------------Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w Gostyniu na ul. Górnej o łącznej powierzchni 63 m2. Składa się z 3 pokoi, kuchni oraz łazienki. Kontakt: 695 406 548 ----------------------------------------RedakcjaGostyń24zatrudniosobyzKrobi,Pępowa,Pogorzeli,Ponieca,dopracywcharakterzelokalnychkoordynatorówsprzedaży.Oferujemywysokiewynagrodzenieprowizyjne,wyłącznośćnadanyteren,atakżespecjalistyczneszkolenie.Wzamianoczekujemyzaangażowaniainastawienianaosiąganiecelów.Milewidziane doświadczeniewbranżyhandlowejlubreklamowejkomunikatywność,umiejętnośćnegocjacjiidobraznajomośćlokalnegorynku.Aplikacjenależyskładaćnaadrespraca@gostyn24.pl  ----------------------------------------------Do wynajęcia dom w Gostyniu, blisko centrum. Budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny o powierzchni 165m2, dodatkowo duży garaż, taras i podwórko przydomowe. Pełne wyposażenie w instalacje (gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, internet). Centralne ogrzewanie na gaz lub węgiel, ciepła woda na gaz. Pomieszczenia częściowo umeblowane. Łazienka i WC w pełni wyposażone. W pomieszczeniach mieszkalnych podłogi sosnowe. Do uzgodnienia opcja wynajęcia tylko części budynku tj. dużego mieszkania na piętrze lub mniejszego mieszkania na parterze. Tel. kontaktowy: 603 36 97 97  -----------------------------------------Kupię mieszkanie w centrum Gostynia Tel. 724845592  -----------------------------------------------Firma z Gostynia poszukuje pracownika na stanowisko elektromechanik pojazdów ciężarowych. Wymagane min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Umowa o pracę. Miejsce pracy - w okolicy Gostynia. Kontakt - Tel. 508 137 166  -----------------------------------------------Sprzedam koła zimowe 175/70R13 oraz 195/65R15. Tel. 505 910 324 ---------------------------------------------

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA 2013


n LICZBA TYGODNIA

4 mln zł

Gmina Poniec wyda prawie 4 miliony zł. na kanalizację sanitarną w Łęce Wielkiej

Kątem oka

MGOK BOREK WLKP.18 PAŹDZIERNIKA – Dodatek wakacyjny JESIENNY KONCERT POEZJI ŚPIEWANEJ W

n Extra Polecamy

18.10

WYKONANIU EWY CZAJKI

Sport IV liga, gr. południowa

Siatkarze prą do przodu

Miniony weekend należał do udanych dla gostyńskich siatkarzy. Seniorzy UKS Kaniasiatka Gostyń rozgromili u siebie beniaminka III ligi Barycz Janków Przygodzki. Znakomicie przed własną publicznością spisała się również drużyna młodziczek, pokonując pewnie KS Bazar Śrem i PSPS Libero Pleszew. Publiczność przybyła do sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu na mecz seniorów UKS Kaniasiatka Gostyń z beniaminkiem III ligi Baryczą Janków Przygodzki miała okazję zobaczyć znakomitą grę gostyńskich zawodników.

Po poprzednim przegranym meczu z SPS Słupca podopieczni Dariusz Smektały zaprezentowali się w Gostyniu w dużo lepszej formie. Tym razem pewnie pokonali rywala 3: 0. Trener Dariusz Smektała cieszy się ze zwycięstwa, mimo iż przeciwny zespół nie był wymagającym rywalem. – Jestem zadowolony z postawy moich zawodników. Nie stracili koncentracji, zagrali z małą ilością błędów własnych. Choć przeciwnik był słabszy, to zagraliśmy poprawniej technicznie i taktycznie niż w zeszłym tygodniu. Efektownie i efektywnie grał nasz atakujący Bartek Maszy-

na – ocenia Dariusz Smektała. Zespół UKS Kaniasiatka wystąpił w składzie: Krystian Michalczyk (K), Łukasz Mischke, Bartosz Maszyna, Patryk Michalczyk, Michał Hechmann, Kamil Janicki (L), Wojciech Łaszkowski, Adam Rolnik, Szymon Mrozek, Karol Olejniczak i Eryk Kucharski. Kolejny sukces odnotowały młodziczki UKS Kaniasiatka w turnieju grupy VIII rozegranym również w sali sportowej SP nr 5 w Gostyniu. Rywalkami gostynianek były siatkarki KS Bazar Śrem i PSPS Libero Pleszew. Tego dnia pod siatką niepodzielnie panowały zawodniczki z Gostynia. Zarówno śremską, jak i pleszewską drużynę pokonały pewnie 2: 0. Dumy ze znakomitej postawy swego zespołu nie ukrywa trener Tomasz Stańczak. – Dziewczyny zagrały w obu spotkaniach bardzo dobrze zagrywką. Cieszy fakt awansu do najlepszej szesnastki Mistrzostw Wielkopolski (startuje 29 zespołów). Nie spodziewałem się tego. Teraz możemy grać już tylko lepiej i mam nadzieję, że dziewczyny sprawią w tym sezonie jeszcze niejedną miłą niespodziankę – podsumowuje spotkanie Tomasz Stańczak. Młodziczki UKS Kaniasiatka zagrały w składzie: Ania Serwatka (K), Agata Olejniczak (L), Julia Serwatka, Asia Pospiech, Weronika Stańczak, Julia Baran, Karolina Kosowicz, Agnieszka Pietraszewska, Anita Kulczak, Ola Cichowlas, Wiktoria Gabryelska i JULIA GOŚCINIAK.

Sport

Sport

Wolny znów na podium Zdobyli brązowe medale Karol Wolny, tegoroczny wicemistrz Polski w kolarstwie szosowym w kategorii juniorów, wraca do formy. W kryterium ulicznym w Kórniku wywalczył drugie miejsce. W zawodach dobrze spisali się również jego młodsi koledzy z Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń.

Kolarze z całego kraju wzięli udział w XVI Ogólnopolskim Kryterium Ulicznym o Puchar Burmistrza Kórnika. Do rywalizacji przystąpili również zawodnicy KKS Gostyń. Wyścig przebiegł pomyślnie dla Karola Wolnego, który po szesnastu okrążeniach dojechał na metę jako drugi. Po srebrnym medalu w szosowych Mistrzostwach Polski w Sobótce kolejne dwa miesiące nie były łatwe dla Karola. Znaczny spadek formy, dalekie miejsca a nawet niekończenie wyścigów nie napawały optymizmem. Drugie miejsce w niedzielnym kryterium przerwało złą passę – komentuje trener gostyńskich zawodników Waldemar Minta. W zawodach dobre wyniki uzyskali też pozostali młodzi gostynianie. W kategorii młodzików czwarte miejsce zajął Kamil Kordus, a szóste Jakub Frąckowiak. W swojej kategorii młodziczek zwyciężyła Karolina Przybylak. Jako szósty w juniorach młodszych finiszował Kamil Przybylak, a jako siódmy Karol Zdun. W żakach trzeci na mecie był Kacper Majewski, a czwarty Łukasz Jędryczka. AS, FOT. ARCH. G24 

Nastoletni karatecy z gostyńskiego klubu TKKF „Tęcza” mają powody do zadowolenia. Z II Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Kobylina wrócili z czterema brązowymi krążkami. W sumie do rywalizacji przystąpiło 185 zawodników z trzech województw. W Kobylinie po raz drugi zorganizowano Turniej Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza. Do walki o zwycięskie trofeum przystąpiło 185 zawodników z 18 klubów karate z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. W rywalizacji wzięli udział również młodzi karatecy z klubu TKKF „Tęcza” w Gostyniu. W zawodach walczyli pod okiem instruktorów Mieczysława Polewskiego (III DAN) i Marcina Danka (I DAN). Młodzi karatecy z gostyńskiego klubu rywalizowali zarówno w konkurencjach technicznych – kata indywidualnym i drużynowym, jak i w walce sportowej – kumite indywidualnym, plasując się w trójkach najlepszych zawodników. W kategorii kata młodzików brąz zdobył Wojciech Wieczny. Aleksandrze Nojman udało się wywalczyć dwa brązowe krążki – w kata juniorek oraz kumite juniorek. Również Mikołaj Matuszak zajął trzecie miejsce w kumite juniorów. Chętnych do spróbowania swych sił na treningach klub karate TKKF „Tęcza” zaprasza do sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Gostyniu – dzieci w poniedziałki i środy o 19, a w soboty o 15.30, natomiast młodzież i dorosłych we wtorki i czwartki o 20, a w soboty o 17. AS

10. kolejka Dąbroczanka Pępowo – Obra 1912 Kościan Grom Wolsztyn – LKS Gołuchów SKP Słupca – Olimpia Koło Victoria Września – Orzeł Mroczeń PKS Racot – Warta Krzymów Piast Kobylin – LKS Ślesin KKS Kalisz – BS Płomyk Jarota II Jarocin Victoria Ostrzeszów – KS Górnik Konin

2-2 2-3 0-0 4-2 2-0 2-5 1-1 1-3

Tabela 1. KS Górnik Konin 2. Dąbroczanka Pępowo 3. Victoria Września 4. Orzeł Mroczeń 5. LKS Ślesin 6. Victoria Ostrzeszów 7. Obra 1912 Kościan 8. KKS Kalisz 9. SKP Słupca 10. Olimpia Koło 11. PKS Racot 12. Jarota II Jarocin 13. LKS Gołuchów 14. Grom Wolsztyn 15. Piast Kobylin 16. Warta Krzymów

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

23 23 21 18 17 17 17 14 12 11 11 9 9 8 6 5

23-11 14-8 29-11 16-13 20-13 16-17 19-11 16-12 12-13 6-9 16-20 10-15 11-16 15-22 6-21 6-23

Leszczyńska klasa okręgowa 10. kolejka Orkan Chorzemin – Sparta Miejska Górka Juna-Trans St. Oborzyska – KS Ludwinowo Rydzyniak Rydzyna – Fenix-Team Borowo Pogoń Śmigiel – Olimpia Stary Lubosz Orla Jutrosin – Wisła Borek Wielkopolski GKS Włoszakowice – Rawia Rawicz Zjednoczeni Pudliszki – Sokół Kaszczor Kania Gostyń – Krobianka Krobia

2-3 2-0 2-1 7-0 4-1 2-1 0-4 2-1

Tabela 1. Pogoń Śmigiel 2. Kania Gostyń 3. GKS Włoszakowice 4. Rawia Rawicz 5. Sparta Miejska Górka 6. Orla Jutrosin 7. Wisła Borek Wlkp. 8. KS Ludwinowo 9. Fenix-Team Borowo 10. Sokół Kaszczor 11. Rydzyniak Rydzyna 12. Krobianka Krobia 13. Orkan Chorzemin 14. Juna-Trans St. Oborzyska 15. Zjednoczeni Pudliszki 16. Olimpia Stary Lubosz

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

23 23 21 20 17 17 17 15 13 13 12 10 9 8 6 4

25-6 21-8 35-20 28-11 29-14 18-13 11-11 19-12 14-21 24-26 10-17 13-20 12-21 15-21 14-29 20-58

Leszczyńska klasa A 8. kolejka Awdaniec Pakosław – Kormoran Święciechowa GKS Krzemieniewo – Lew Pogorzela Wielkopolanka Szelejewo – Mas-Rol Spławie Tęcza-Osa Osieczna – Pelikan Dębno Polskie LUKS Stare Bojanowo – Ruch Bojanowo Grom Czeluścin – Korona Piaski Sokół Chwałkowo – Sarnowianka Sarnowa

1-0 4-1 5-1 2-0 5-3 0-5 1-1

Tabela 1. Sarnowianka Sarnowa 2. Ruch Bojanowo 3. LUKS Stare Bojanowo 4. Sokół Chwałkowo 5. Korona Piaski 6. Tęcza-Osa Osieczna 7. GKS Krzemieniewo 8. Awdaniec Pakosław 9. Kormoran Święciechowa 10. Lew Pogorzela 11. Mas-Rol Spławie 12. Pelikan Dębno Polskie 13. Wielkopolanka 14. Grom Czeluścin

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

19 18 17 16 14 13 12 11 9 9 7 6 5 4

27-10 29-12 22-9 19-17 24-15 18-13 17-17 7-8 11-16 8-21 19-23 14-19 11-25 8-29

15


Sport

16 Sport

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA 2013 Sport

Wynik nie miał większego znaczenia Zasłużyli na zwycięstwo funkcjonują klasy sportowe i grają tylko najlepsi zawodnicy po wcześniejszej szczegółowej selekcji, o czym my możemy tylko pomarzyć. Mimo że nie udało się wygrać żadnego meczu, uważam, że zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze na tle tych renomowanych drużyn. Teraz przyjdzie czas na analizę turnieju, wyciągnięcie odpowiednich wniosków, aby zebrane doświadczenie z meczów turniejowych nie poszło na marne – powiedział po turnieju trener Pospiech. – Cieszę się również, że wszystkie drużyny były zadowolone z udziału w turnieju i zapewniły, że chętnie przyjadą po raz kolejny do Gostynia. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz sponsorom za okazaną pomoc w organizacji turnieju – dodał.

Młodzi piłkarze Lecha Poznań zostali triumfatorami Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego U-14, jaki odbył się z okazji 90-lecia istnienia Kani Gostyń. Drużyna „Kolejorza” wygrała wszystkie mecze, nie tracąc przy tym żadnej bramki. Piłkarze Kani Gostyń mimo ogromnego zaangażowania nie zdołali pokonać żadnego przeciwnika Do turnieju z okazji 90-lecia istnienia Kani Gostyń zaproszono drużyny Lecha Poznań, Śląska Wrocław oraz Dynama Drezno. Taka obsada turnieju sprawiła, że kibice mogli oglądać mecze na najwyższym poziomie. – Dostaliśmy zaproszenie od klubu Kania Gostyń prawie pół roku temu. Turniej w Gostyniu był w naszych planach już od dłuższego czasu – mówił przed turniejem trener Śląska Wrocław Grzegorz Muzyka. W meczu otwierającym imprezę zespół Kani Gostyń zmierzył się z Dynamem Drezno. Pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem, ale sam mecz pokazał, iż zespół Rafała Pospiecha jest w stanie rywalizować z wyżej notowanym rywalem. W kolejnych spotkaniach pojawiły się dwie czołowe drużyny w tej kategorii wiekowej w Polsce – Lech Poznań oraz Śląsk Wrocław. W tym meczu zdecydowanie lepsza okazała się drużyna z Po-

znania, wygrywając aż 5: 0. W trzecim pojedynku Kania zmierzyła się ze Śląskiem Wrocław. Zawodnicy trenera Pospiecha ambitnie walczyli, lecz ostatecznie ulegli zespołowi z Wrocławia 0: 3. Porażka ze Śląskiem nie zraziła zawodników Kani, którzy z mocnym postanowieniem wygranej wyszli na boisko, mierząc się z poznańskim Lechem. Niestety i tym razem młodzi piłkarze z Gostynia schodzili z boiska ze spuszczonymi głowami. Mecz zakończył się ich przegraną 0: 3. Bardzo ważny okazał się jednak ostatni pojedynek, w którym naprzeciw siebie stanęły drużyny Śląska Wrocław i Dynama Drezno. Mecz zakończył się remisem 1: 1, co przesądziło o drugim miejscu Śląska Wrocław w turnieju.  Kania Gostyń zajęła czwarte miejsce, lecz trener Rafał Pospiech był zadowolony z postawy zawodników. – Cieszę się z konfrontacji z tak silnymi zespołami, które dziś gościliśmy w Gostyniu. Dla nas wynik w tym turnieju był sprawą drugorzędną, gdyż już wcześniej zdawaliśmy sobie sprawę, że Lech i Śląsk to najlepsze obecnie zespoły w kat. U-14 w Polsce, a Dynamo Drezno to jedna z lepszych Akademii Piłkarskich w Niemczech. Wszyscy nasi rywale to przedstawiciele dużych Akademii Piłkarskich z bardzo dużych miast, gdzie

Dobra organizacja turnieju została zauważona i doceniona przez zaproszonych gości, którzy o imprezie w Gostyniu wypowiadali się w samych superlatywach. – Wrażenia z turnieju są bardzo pozytywne. Mecze stały na dobrym poziomie. Turniej był dobrym przerywnikiem w meczach ligowych. Podczas turnieju mogłem obejrzeć wszystkich swoich zawodników, co jest niewątpliwie dużym plusem – mówił po turnieju trener Muzyka. Końcowa kolejność Turnieju:  1. KKS Lech Poznań     9 pkt.     9 – 0   2. WKS Śląsk Wrocław   4 pkt.     4 – 6  3. SG Dynamo Drezno   2 pkt.     1 – 2  4. UKS Kania Gostyń 1 pkt.     0 – 6 DAMIAN WOŹNIAK

Kania Polcopper Gostyń pokonała w derbach powiatu gostyńskiego Ardi Krobiankę Krobia. Bohaterem spotkania został Krzysztof Pakosz, który dwukrotnie zmusił do kapitulacji bramkarza Krobianki Łukasza Wabińskiego. Po derbowym zwycięstwie zespół z Gostynia awansował na drugiej miejsce w tabeli. Już w najbliższą sobotę drużynę trenera Michalskiego czeka kolejny mecz derbowy z Wisłą Borek Wlkp. Do meczu z Ardi Krobianką Krobia drużyna gostyńskiej Kani przystępowała w mocno zmienionym składzie. W wyjściowej jedenastce zabrakło takich zawodników jak Bujak, Przewoźny, Krzyżostaniak, Wujczak czy Danielczyk, którzy do tej pory stanowili o sile zespołu. Trener Michalski postawił na piłkarzy, którzy dotąd grali mniej. Wynik meczu pokazał, że dokonał dobrego wyboru. Niedzielne derby przebiegały pod dyktando gostyńskiej Kani. W pierwszej połowie gospodarze stworzyli kilka dobrych sytuacji do strzelenia bramki, lecz wykorzystali tylko jedną. W 13 min z rzutu wolnego dobrze uderzył Krzysztof Pakosz i Wabiński musiał wyciągać piłkę z bramki. Drużyna Kani nie ustrzegła się jednak błędów. Największy popełniła w 28 min, kiedy to w dobrej sytuacji znalazł się Jędrzej Knapp. Jego strzał doskonale obronił Molka i do przerwy Kania prowadziła 1: 0. Podobny przebieg miała również druga odsłona niedzielnego meczu. To zespół Kani stwarzał więcej sytuacji do strzelania bramki, zawodziła jednak skuteczność. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 62 min spotkania, kiedy dobre podanie od Bąka otrzymał Jakubiak. Ładnym plasowanym strzałem pokonał Molkę i było 1: 1. – Popełniliśmy w tej akcji zbyt dużo błędów w obronie – komentował sytuację trener Michalski. Chcąc odmienić losy spotkania, trener Kani dokonał kilku zmian. Na boisku pojawili się Bujak oraz Przewoźny. Kania ruszyła do ataku. Bramkarza Krobianki dwukrotnie próbował zaskoczyć Bartosz Wabiński, jednak najpierw jego strzał głową minął światło bramki, a mocny strzał obronił golkiper gości.  Swoje szanse na zdobycie gola mieli też Pakosz, Chwaliszewski oraz Krajka, jednak za każdym razem na przeszkodzie stawał bramkarz Krobianki Łukasz Wabiński. O bramkę w końcówce meczu mogła też pokusić się drużyna z Krobi. Dobrze w polu karnym gospodarzy odnalazł się Urbański, lecz jego próba nie przyniosła efektu w postaci bramki.   Losy niedzielnego meczu rozstrzygnęły się w 92 min. Sędzia podyktował rzut wolny dla Kani. Do piłki podszedł kapitan gostyńskiej jedenastki Krzysztof Pakosz. Po uderzeniu piłka podskoczyła przed Wabińskim i wpadła do bramki. Radość wśród kibiców Kani była ogromna. Chwilę później sędzia zakończył spotkanie, w którym Kania pokonała Krobiankę 2: 1. –Zwycięstwo zasłużone, ale również szczęśliwe. Byliśmy lepszym zespołem. Mieliśmy więcej z gry. Cieszę się z trzech punktów. Dzisiaj postawiłem na chłopaków, którzy do tej pory grali mniej. Zaliczyli pozytywny mecz. Większość spotkania była w ich wykonaniu dobra. Co mecz mogę praktycznie wystawiać inną jedenastkę. Świadczy to o tym, że mamy bardzo wyrównany skład i to mnie cieszy – powiedział po meczu trener Kani Polcopper Gostyń Krzysztof Michalski. DAMIAN WOŹNIAK

30/2013 Gostyń24 EXTRA  

Reklama 531 828 244 www.gostyn24.pl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you