Page 1

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ 1-4 КЛАС 2011/2012 - І срок Понеделник 1 2 3 4 5

1а АЕзип МАТ БЕзип ФВС

1б МАТ АЕзип БЕзип ФВС

2а БЕЛ БЕЛ МАТ ИИ

2б БЕЛ БЕЛ МАТ ИИ

3а ЧП БЕзип АЕ МАТ ФВС

3б БЕзип ЧП МАТ ФВС АЕ

3в БЕзип МАТ ЧП АЕ ФВС

4а БЕЛ БЕЛ МАТ ЧП ДБТ

4б БЕЛ БЕЛ МАТ ДБТ ЧП

3б ЧО МАТ муз БЕЛ БЕЛ ЧК

3в ЧО БЕЛ БЕЛ муз МАТ ЧК

4а БЕЛ БЕЛ МАТ АЕ ФВС ЧК

4б БЕЛ БЕЛ АЕ МАТ ФВС ЧК

3б МАТ АЕ БЕЛ БЕЛ ФВС

3в АЕ БЕЛ БЕЛ ФВС МАТ

4а ЧО БЕЛ МАТ ИИ АЕ

4б ЧО БЕЛ МАТ АЕ ИИ

3б БЕЛ БЕЛ муз МАТ ДБТ

3в МАТ БЕЛ БЕЛ ДБТ муз

4а МАТ БЕЛ БЕЛ АЕ ФВС

4б БЕЛ БЕЛ АЕ МАТ ФВС

3б АЕ М-зип БЕЛ ИИ ИИ

3в М-зип АЕ БЕЛ ИИ ИИ

4а М-зип ЧП БЕзип ФВС муз

4б ЧП М-зип БЕзип муз ФВС

Вторник 1 2 3 4 5 6

1а МАТ муз БЕЛ БЕЛ ЧК

1б муз МАТ БЕЛ БЕЛ ЧК

2а МАТ АЕ БЕЛ ФВС ЧК

2б АЕ МАТ БЕЛ ФВС ЧК

3а ЧО БЕЛ БЕЛ МАТ муз ЧК

Сряда 1 2 3 4 5

1а МАТ БЕЛ БЕЛ ИИ ИИ

1б МАТ БЕЛ БЕЛ ИИ ИИ

2а ОС БЕЛ БЕЛ МАТ Муз.

2б ОС БЕЛ БЕЛ МАТ Муз.

3а БЕЛ БЕЛ АЕ МАТ ФВС

Четвъртък 1 2 3 4 5

1а Р.кр МАТ БЕЛ БЕЛ ДБТ

1б Р.кр МАТ БЕЛ БЕЛ ДБТ

2а АЕ БЕЛ БЕЛ ФВС МАТ

2б ФВС АЕ БЕЛ БЕЛ МАТ

1а муз БЕЛ М-зип ФВС

1б БЕЛ муз М-зип ФВС

2а Муз. БЕзип М-зип ДБТ

2б Муз. БЕзип М-зип ДБТ

3а БЕЛ БЕЛ МАТ муз ДБТ

Петък 1 2 3 4 5

3а БЕЛ М-зип АЕ ИИ ИИ


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ 5-7 КЛАС 2011/2012 - І срок

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

5а матем история АЕ БЕЛ ДТИ ДТИ ЧК

5б БЕЛ БЕЛ матем АЕ история ФВС ЧК

Понеделник 6а 6б история АЕ БЕЛ матем ФВС БЕЛ-зип матем музика музика ФВС АЕ история

7а ИТ Биол-зип БЕЛ ИИ ИИ матем

7б химия матем технолог геогр БЕЛ Биол-зип

Вторник 6а 6б АЕ матем ДТИ АЕ ЧП РЕ-зип БЕЛ ЧП БЕЛ ФВС матем БЕЛ ЧК ЧК

7а химия БЕЛ-зип история АЕ биол ФВС ЧК

7б история химия БЕЛ-зип ФВС АЕ биол ЧК

5а ЧП БЕЛ БЕЛ РЕ-зип матем музика

5б ИТ РЕ-зип матем БЕЛ музика ЧП

5а геогр БЕЛ АЕ РЕ-зип ФВС матем

5б БЕЛ РЕ-зип матем геогр ИИ ИИ

Сряда 6а 6б БЕЛ-зип ИТ матем АЕ РЕ-зип ЧП музика БЕЛ ЧП матем ФВС музика

7а АЕ Хим-зип музика БЕЛ матем геогр

7б Хим-зип БЕЛ геогр матем музика Физика

5б БЕЛ-зип история ЧП ФВС музика АЕ

Четвъртък 6а 6б БЕЛ ЧП АЕ ИИ ИИ матем матем БЕЛ ЧП геогр геогр ФВС

7а биол БЕЛ БЕЛ технолог матем Физика

7б ИТ матем АЕ БЕЛ ИИ ИИ

5б БЕЛ геогр матем АЕ ДТИ ДТИ

Петък 6а 6б АЕ история РЕ-зип ДТИ БЕЛ РЕ-зип ИТ/ИТ БЕЛ ФВС БЕЛ история АЕ

7а Хим матем АЕ БЕЛ геогр ФВС

7б БЕЛ БЕЛ ФВС биол АЕ матем

5а история ЧП БЕЛ-зип АЕ ФВС музика

5а ИТ БЕЛ геогр матем ИИ ИИ

Седмично разписание  

Седмично разписание на часовете