Issuu on Google+

2011/2012 - ІІ срок понеделник 1 2 3 4 5

1а БЕЛ БЕЛ МАТ ФВС

1б БЕЛ БЕЛ МАТ ФВС

2а БЕЛ МАТ ИИ ИИ

2б БЕЛ МАТ ИИ ИИ

3а АЕ ЧО БЕЛ-з ИИ ИИ

3б ЧО БЕЛ-з АЕ ИИ ИИ

3в ЧО АЕ БЕЛ-з ИИ ИИ

4а ФВС БЕЛ МАТ АЕ ЧП

4б ФВС БЕЛ МАТ ЧП АЕ

3б ЧП БЕЛ БЕЛ МАТ ФВС ЧК

3в БЕЛ БЕЛ ЧП ФВС МАТ ЧК

4а БЕЛ БЕЛ МАТ МУЗ ФВС ЧК

4б БЕЛ БЕЛ МАТ ФВС МУЗ ЧК

3б ЧО МАТ БЕЛ АЕ ФВС

3в ЧО МАТ БЕЛ ФВС АЕ

4а МАТ АЕ БЕЛ БЕЛ ДБТ

4б АЕ МАТ БЕЛ БЕЛ ДБТ

3б БЕЛ БЕЛ МАТ ДБТ МУЗ

3в БЕЛ БЕЛ МАТ МУЗ ДБТ

4а БЕЛ БЕЛ МАТ ИИ ИИ

4б БЕЛ БЕЛ МАТ ИИ ИИ

3б БЕЛ БЕЛ МАТ-з ФВС АЕ

3в БЕЛ БЕЛ АЕ МАТ-з ФВС

4а ЧО АЕ МАТ-з БЕЛ-з МУЗ

4б АЕ БЕЛ-з МАТ-з МУЗ ЧО

Вторник 1 2 3 4 5 6

1а МУЗ БЕЛ БЕЛ МАТ ЧК

1б МАТ МУЗ БЕЛ БЕЛ ЧК

2а ФВС АЕ БЕЛ БЕЛ ЧК

2б АЕ БЕЛ БЕЛ ФВС ЧК

3а МАТ ЧП БЕЛ БЕЛ ФВС ЧК

сряда 1 2 3 4 5

1а РК МАТ БЕЛ БЕЛ ДБТ

1б РК МАТ БЕЛ БЕЛ ДБТ

2а МАТ БЕЛ БЕЛ ФВС МУЗ

2б МАТ БЕЛ БЕЛ ФВС МУЗ

3а ЧО МАТ АЕ БЕЛ ФВС

Четвъртък 1 2 3 4 5

1а МАТ АЕ-з БЕЛ ИИ ИИ

1б АЕ-з МАТ БЕЛ ИИ ИИ

2а БЕЛ БЕЛ АЕ МАТ ДБТ

2б БЕЛ БЕЛ МАТ АЕ ДБТ

3а БЕЛ БЕЛ МУЗ МАТ ДБТ

1а БЕЛ-з МУЗ МАТ-з ФВС

1б МУЗ БЕЛ-з МАТ-з ФВС

2а ОС МАТ-з БЕЛ-з МУЗ

2б ОС МАТ-з БЕЛ-з МУЗ

петък 1 2 3 4 5

3а БЕЛ БЕЛ МАТ-з АЕ ФВС


1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

5а МАТ ИСТ АЕ ИИ ИИ БЕЛ ЧК 5а ИТ ФВС МАТ БЕЛ БЕЛ ЧП

5б БЕЛ БЕЛ МАТ АЕ ДТИ ИСТ ЧК 5б БЕЛ РЕ-ЗИП ФВС МАТ ЧП АЕ

Понеделник - ІІ срок 6а 6б ЧП МУЗ МАТ ЧП ФВС БЕЛ БЕЛ БЕЛ МУЗ АЕ АЕ МАТ ЧК ЧК Вторник 6а 6б АЕ ИСТ ИСТ БЕЛ РЕ-ЗИП АЕ ИИ РЕ-ЗИП ИИ ДТИ БЕЛ ДТИ

7а БИОЛ МАТ МУЗ ИСТ ФВС БЕЛ

7б ИТ МУЗ ИСТ МАТ БЕЛ БИОЛ

7а ХИМ АЕ ТЕХН МАТ БЕЛ ГЕОГР ЧК

7б ФВС МАТ ГЕОГР БЕЛ АЕ ХИМ ЧК

7а БИОЛ ИСТ МУЗ БЕЛ БЕЛ МАТ

7б БЕЛ БЕЛ МАТ БИОЛ МУЗ ИСТ

7а БЕЛ ХИМ -зип АЕ МАТ ФВС ФИЗИКА

7б ХИМ-зип БЕЛ ФИЗИКА АЕ ИИ ТЕХН

7а ИТ ИИ ФИЗИКА БЕЛ -ЗИП АЕ БИОЛ-зип

7б БИОЛ-зип ФВС БЕЛ -ЗИП МАТ ФИЗИКА АЕ

Сряда 1 2 3 4 5 6

5а ЧП АЕ РЕ-ЗИП БЕЛ ДТИ ФВС

1 2 3 4 5 6

5а АЕ ЧП БЕЛ МАТ ГЕОГР МУЗ

5б ИТ ЧП БЕЛ МАТ ИИ ИИ 5б БЕЛ АЕ ФВС ЧП МУЗ ГЕОГР

6а АЕ РЕ-ЗИП МАТ МУЗ ГЕОГР БЕЛ

6б БЕЛ МАТ ГЕОГР РЕ-ЗИП ФВС МУЗ

Четвъртък 6а 6б ИСТ ИТ МАТ ИСТ БЕЛ МАТ БЕЛ БЕЛ ДТИ АЕ ДТИ ФВС

Петък 1 2 3 4 5 6

5а ИСТ РЕ-ЗИП АЕ МАТ БЕЛ-ЗИП ФВС

5б ФВС АЕ МАТ РЕ-ЗИП ИСТ БЕЛ-ЗИП

6а МАТ БЕЛ-ЗИП ИТ/ИТ ГЕОГР ФВС ЧП

6б ЧП МАТ БЕЛ-ЗИП ИИ ИИ ГЕОГР


Седмично разписание IIсрок