Page 1

Седмично разписание на учебните часове І-ІV клас 2010/2011 - ІІ срок Понеделник 1 2 3 4 5

1а муз БЕзип М-зип ФВС

1б БЕзип муз М-зип ФВС

2а БЕЛ МАТ ИИ ИИ

2б БЕЛ МАТ ИИ ИИ

2в БЕЛ МАТ ИИ ИИ

3а ЧО АЕ БЕзип ИИ ИИ

3б ЧО БЕзип АЕ ИИ ИИ

4а АЕ МАТ муз БЕЛ БЕЛ

4б МАТ БЕЛ БЕЛ муз АЕ

4в БЕЛ БЕЛ МАТ АЕ муз

3б БЕЛ БЕЛ МАТ ФВС АЕ ЧК

4а МАТ ЧП БЕЛ БЕЛ ФВС ЧК

4б БЕЛ БЕЛ ЧП МАТ ФВС ЧК

4в БЕЛ БЕЛ МАТ ЧП ФВС ЧК

3б ЧО МАТ муз БЕЛ ФВС

4а БЕЛ АЕ МАТ ИИ ИИ

4б АЕ БЕЛ МАТ ИИ ИИ

4в БЕЛ МАТ АЕ ИИ ИИ

3б БЕЛ БЕЛ МАТ ДБТ ЧП

4а МАТ БЕЛ БЕЛ муз ДБТ

4б МАТ муз БЕЛ БЕЛ ДБТ

4в БЕЛ БЕЛ муз МАТ ДБТ

3б ФВС АЕ БЕЛ БЕЛ М-зип

4а ЧО М-зип АЕ БЕзип ФВС

4б ЧО М-зип БЕзип АЕ ФВС

4в ЧО М-зип БЕзип ФВС АЕ

Вторник 1 2 3 4 5 6

1а БЕЛ БЕЛ МАТ ДБТ ЧК

1б БЕЛ БЕЛ МАТ ДБТ ЧК

2а АЕ БЕЛ БЕЛ ФВС ЧК

2б ФВС АЕ БЕЛ БЕЛ ЧК

2в БЕЛ БЕЛ АЕ ФВС ЧК

3а ФВС БЕЛ БЕЛ АЕ МАТ ЧК

Сряда 1 2 3 4 5

1а МАТ муз БЕЛ БЕЛ Р.кр

1б муз БЕЛ БЕЛ МАТ Р.кр

2а МАТ БЕЛ БЕЛ ФВС Муз.

2б МАТ БЕЛ БЕЛ ФВС Муз.

2в МАТ БЕЛ БЕЛ ФВС Муз.

3а ЧО МАТ БЕЛ муз ФВС

Четвъртък 1 2 3 4 5

1а БЕЛ АЕзип МАТ ИИ ИИ

1б АЕзип МАТ БЕЛ ИИ ИИ

2а БЕЛ БЕЛ АЕ МАТ ДБТ

2б БЕЛ БЕЛ МАТ ДБТ АЕ

2в БЕЛ БЕЛ МАТ АЕ ДБТ

3а БЕЛ БЕЛ МАТ ЧП ДБТ

Петък 1 2 3 4 5

1а БЕЛ БЕЛ МАТ ФВС

1б БЕЛ БЕЛ МАТ ФВС

2а ОС М-зип БЕзип Муз.

2б ОС М-зип БЕзип Муз.

2в ОС М-зип БЕзип Муз.

3а АЕ М-зип БЕЛ БЕЛ ФВС

Седмично разписание 1-4клас  

Седмично разписание 1-4клас

Седмично разписание 1-4клас  

Седмично разписание 1-4клас