Page 1

Rachunek nr R 1/06/2012 oryginał

Data wystawienia: 2012-06-24 Data sprzedaży: 2012-06-24 Miejsce wystawienia: Tarnobrzeg

Sprzedawca

Lp. Nazwa towaru lub usługi 1. pdf

Nazwa: mLingua Sp. z o.o Adres: Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

ka .p l

Nazwa: Gos Adres: Ładna 521 39-450 Staszów NIP: 896-87-16-345

Nabywca

Ilość

Cena

Wartość

1 szt. 11 679.26 zł 11 679.26 zł

2. doc 3. ppt

1 szt.

352.57 zł

352.57 zł

1 szt.

131.03 zł

131.03 zł

Razem 12 162.86 zł

ak tu r

Bank: XYZ Nr konta: 66779081923687956715765456748 Forma płatności: gotówka Termin płatności: 2012-06-24

Razem: 12 162.86 zł Zaliczka: 0.00 zł Do zapłaty: 12 162.86 zł

Słownie: dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy

eF

Uwagi: Tłumaczenie pisemne POL->ENG (pdf 109382 słów, doc 3300 słów, ppt 1227 słów) Kwota do zapłaty została podana z złotówkach - kurs zł z 22.06.2012 wynosił 4,271

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Wygnerowano przy pomocy systemu eFakturka.pl Drukuj faktury i rachunki prosto ze strony www

2012-06-24

oryginał - strona 1 /1

Rachunek nr R 1/06/2012


Rachunek nr R 1/06/2012 kopia

Data wystawienia: 2012-06-24 Data sprzedaży: 2012-06-24 Miejsce wystawienia: Tarnobrzeg

Sprzedawca

Lp. Nazwa towaru lub usługi 1. pdf

Nazwa: mLingua Sp. z o.o Adres: Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

ka .p l

Nazwa: Gos Adres: Ładna 521 39-450 Staszów NIP: 896-87-16-345

Nabywca

Ilość

Cena

Wartość

1 szt. 11 679.26 zł 11 679.26 zł

2. doc 3. ppt

1 szt.

352.57 zł

352.57 zł

1 szt.

131.03 zł

131.03 zł

Razem 12 162.86 zł

ak tu r

Bank: XYZ Nr konta: 66779081923687956715765456748 Forma płatności: gotówka Termin płatności: 2012-06-24

Razem: 12 162.86 zł Zaliczka: 0.00 zł Do zapłaty: 12 162.86 zł

Słownie: dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy

eF

Uwagi: Tłumaczenie pisemne POL->ENG (pdf 109382 słów, doc 3300 słów, ppt 1227 słów) Kwota do zapłaty została podana z złotówkach - kurs zł z 22.06.2012 wynosił 4,271

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Wygnerowano przy pomocy systemu eFakturka.pl Drukuj faktury i rachunki prosto ze strony www

2012-06-24

kopia - strona 1 /1

Rachunek nr R 1/06/2012

Rachunek 1  
Rachunek 1  

Rachunek do umowy o dzieło wystawiony zgodnie z zaleceniami i stawkami mLingua

Advertisement