Page 1

Rachunek nr: RA/1/2012 Oryginał

Sprzedawca

Nabywca

Małgorzata Herc Kamienna 10/15 22-400 Zamość NIP: 9222902340

mLingua Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) Strona 1 z 1 Lp. 1

Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie

Ilość

J.m.

16,02

strona

Cena jednostkowa

Wartość

45,03

721,38

RAZEM

721,38

Do zapłaty : 721,38 PLN Słownie : siedemset dwadzieścia jeden zł i 38/100 Sposób zapłaty : gotówka Termin zapłaty: 04.03.2012

PROGRAM BEZ LICENCJI Numer rachunku Pekao S.A. DEMO - DEMO bankowego: 79 1240 2005 1111 0010 1064 9078 - DEMO - DEMO www.mega-tech.com.pl

Pieczątka i podpis

Dziękujemy i zapraszamy ponownie Małgorzata Herc

22-400 Zamość Kamienna 10/15

rachunek  

rachunek za tłumaczenie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you