Page 1

brzydki

zanieczyszczenie

brzydki (adjective) 1 ANTONYM piękny nieładny ugly: brzydkie budynki nowoczene ugly modern buildings; 2 nieprzyzwoity bad: nieprzyzwoity język bad language czynny (adjective) 1 sklep, muzeum ipt. open: bank jest otwarty do 15.00 The bank is open until 15.00; 2 wulkan active: aktywny wulkan active volcano czysty (adjective) 1 nie brudny clean: czyste ręce clean hands; 2 bez domieszek pure: czysta wełna pure wool; 3 przypadek, głupota itp. sheer: wygrałam przez czyste szczęście I won by sheer luck gotować (verb) 1 obiad, warzywa itp. cook: Co gotujesz? What are you cooking?; 2 wodę, w wodzie boil:

Boil głowa (noun) część ciała head: boli mnie głowa my head hurts grać (verb) 1 mecz, partię szachów itp. play: Kto chce zagrać? Who wants to play?; 2 w teatrze, filmie act:

ona zagrała w 10 sztukach she has acted in 10 plays gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star: czytać w gwiazdach to read the stars; 2 popularna osoba celebrity:

przeprowadzać wywiad z gwiazdami w telewizji interviewing celebrities on television pies (noun) zwierzę dog: wyprowadzać psa na spacer to walk the dog piękny (adjective) ANTONYM brzydki :1 beautiful: piękna kobieta a beautiful woman fine arts (pl noun) sztuki piękne, belles-lettres (noun) literatura piękna pokój (noun) 1 pomieszczenie room: szukam pokoju do wynajęcia I'm looking for lodgings; 2 nie wojna peace: nic nie mogło zmącić pokoju jego ducha nothing could disturb his peace of mind środowisko (noun) 1 ludzie, otoczenie environment: środowisko pracy a work environment; 2 zwierzęta, rośliny habitat: środowisko naturalne natural habitat zamek (noun) 1 w drzwiach lock: bezpieczne zamki childproof locks; 2 w spodniach zip: masz rozpięty zamek you're zip is undone; 3 budowla castle: zamek średniowieczny a medieval castle zamek z piasku sandcastle zanieczyszczenie (noun) 1 środowiska pollution: zanieczyszczenie wody water pollution; 2 trujące contamination: zanieczyszczenie radioaktywne radioactive contamination

Słownik mlingua - Polish - English  

Jest to mój pierwszy słownik wykonany za pomocą narzędzia TLex Professional. Tworzenie słownika było dla mnie czymś zupełnie nowym. Jest to...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you