Page 1

Nauka wystawiana dokumentów księgowych

Kalisz, 24.09.2012 Rachunek dot. umowy o dzieło – tłumaczenia pisemnego ENG -> POL, 0,025 euro/słowo: 1. Dokument [DOC] – 18391 słów - 459,78 euro 2. Dokument [PDF] – 82108 słów – 2052,70 euro 3. Dokument [PPT] – 1760 słów – 44,00 euro

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Małgorzata Swinarska, ul. Mleczna 256, 62-800 Kalisz

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2557 euro 2. Kwota uzysku: 1275,5 euro

3. Kwota do opodatkowania: 1275,5 euro

4. Podatek od wynagrodzenia: 230,13 euro

5. Kwota do wypłaty: 1045,37 euro

(słownie: tysiąc czterdzieści pięć euro trzydzieści siedem centów)

………………………………..……

Zleceniodawca

………………………………..……

Zleceniobiorca

Nauka wystawiania dok księgowych - rachunek do umowy o dzieło  

Pierwsza próba, nie było tak strasznie:)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you