Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

ZAŁĄCZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

Powiat gorzowski

Przekazać/wysłać do 8 dnia roboczego w kwietniu, lipcu, październiku 2012 r. i w styczniu 2013 r. z danymi za poprzedni kwartał do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON

Stan w końcu 3 kwartału 2012 roku

211025494 1. Bezrobotni i poszukujący pracy

z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach

Wyszczególnienie

Staż pracy ogółem

Wykształcenie

Wiek

Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach

0

Liczba bezrobotnych

6-12 12-24

pow. 24

razem

do 1

1-3

3-6

1

2

3

4

5

6

7

z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet

6-12 12-24

pow. 24

do 1

1-3

3-6

8

9

10

11

12

13

14

razem

Liczba poszukujących pracy

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukoń- razem kobiety czenia nauki razem

15

16

17

do 1

01

452

452

x

x

x

x

x

230

230

x

x

x

x

x

72

4

1

1-3

02

504

x

504

x

x

x

x

270

x

270

x

x

x

x

35

4

2

3-6

03

487

x

x

487

x

x

x

267

x

x

267

x

x

x

20

5

2

12

6-12

04

733

x

x

x

733

x

x

374

x

x

x

374

x

x

12-24

05

459

x

x

x

x

459

x

280

x

x

x

x

280

x

pow. 24

06

236

x

x

x

x

x

236

153

x

x

153

18-24

07

565

173

125

94

108

54

11

330

80

66

56

71

48

9

25-34

08

801

117

149

158

194

127

56

528

71

86

96

126

104

45

35-44

09

521

72

95

82

138

91

43

296

35

53

47

68

61

32

45-54

10

575

64

83

89

158

109

72

290

34

48

41

71

46

55-59

11

309

20

40

48

106

58

37

130

10

17

27

38

21

60-64 lata

12

100

6

12

16

29

20

17

x

wyższe

13

272

53

66

49

52

32

20

203

37

46

39

40

policealne i średnie zawodowe

14

488

100

92

74

113

68

41

325

59

63

43

średnie ogólnokształcą ce

15

250

39

50

57

50

37

17

196

24

39

zasadnicze zawodowe

16

828

130

121

135

241

132

69

363

46

gimnazjalne i 17 poniżej

1033

130

175

172

277

190

89

487

2

0

x

5

2

x

4

3

116

1

1

21

1

1

1

2

1

50

1

10

3

17

0

5

1

0

5

3

29

12

47

1

1

80

50

30

42

4

3

47

39

32

15

12

2

1

51

64

95

66

41

34

7

1

64

71

74

120

103

55

4

10

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

do 1 roku

18

376

71

78

62

87

54

24

224

38

46

34

47

41

18

20

0

0

1-5

19

685

126

125

127

162

102

43

394

58

64

75

96

73

28

29

5

4

5-10

20

394

45

70

69

106

66

38

224

23

42

38

53

40

28

3

3

1

10-20

21

474

64

67

72

134

89

48

251

32

38

41

57

52

31

1

10

3

20-30 30 lat i więcej bez stażu

22

373

35

55

58

113

70

42

160

18

22

26

49

24

21

0

1

1

23

124

14

16

27

37

17

13

33

6

6

8

9

1

3

0

1

0

24

445

97

93

72

94

61

28

288

55

52

45

63

49

24

86

4

1

25

2871

452

504

487

733

459

236

1574

230

270

267

374

280

153

139

24

10

Ogółem

KontrolP 5.25 ZETO Katowice Sp. z o.o.


2. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2.1. Ogółem z rubryki 1 Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

Wyszczególnienie

Wykształcenie

Wiek

Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach

0

długotrwale

2

3

4

do 1

26

402

173

57

1-3

27

447

125

3-6

28

440

94

5

6

7

8

9

10

11

60

129

133

260

62

4

45

0

69

97

152

126

296

57

13

36

0

92

109

176

97

307

57

13

52

0

6-12

29

668

108

252

231

248

135

518

100

17

73

0

12-24

30

459

54

459

147

175

83

322

90

8

66

0

pow. 24

31

236

11

229

88

40

158

48

1

39

0

18-24

32

565

565

139

x

238

342

289

93

3

17

0

25-34

33

660

x

299

x

184

181

404

195

13

50

0

35-44

34

466

x

215

x

169

44

381

78

18

48

0

45-54

35

552

x

299

x

186

30

440

38

14

95

0

55-59

36

309

x

150

x

141

14

257

10

6

77

0

60-64 lata

37

100

x

56

x

50

3

90

0

2

24

0

wyższe

38

189

52

77

12

policealne i średnie zawodowe

39

377

119

160

99

średnie ogólnokształcące

40

225

105

99

zasadnicze zawodowe

41

828

117

gimnazjalne i poniżej 42

1033

43

1-5 5-10

97

101

x

27

0

12

0

33

108

x

66

4

43

0

32

128

79

x

42

0

22

0

354

260

41

82

828

107

8

102

0

172

468

338

766

244

1033

172

44

132

0

353

134

163

23

150

169

215

71

16

30

0

44

601

171

256

43

216

x

414

135

15

53

0

45

341

6

167

53

94

x

279

62

4

41

0

10-20

46

431

x

216

184

154

x

346

43

12

64

0

20-30

47

357

x

163

288

104

x

274

10

1

80

0

30 lat i więcej

48

124

x

43

124

33

x

102

3

1

30

0

bez stażu

49

445

254

150

26

217

445

231

90

7

13

0

50

2652

565

1158

741

968

614

1861

414

56

311

0

do 1 roku Staż pracy ogółem

1

do 25 roku życia

którzy po samotnie po odbyciu wychowubez bez bez zakońkary pow. 50 kwalifi- doświad wykształ jący co nieczeniu pozbanajmniej wienia roku kacji czenia cenia pełnorealizacji jedno życia zawodo- zawodow średnieg dziecko wolności sprawni kontrakt nie podjęli wych ego o u socjaldo 18 zatrudnego roku życia nienia

Ogółem

KontrolP 5.25 ZETO Katowice Sp. z o.o.

x


2.2. Kobiety

Staż pracy ogółem

Wykształcenie

Wiek

Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach

z rubryki 1

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

0

1

do 25 roku życia

długotrwale

2

3

samotnie którzy po które po wycho- odbyciu nie zakońwujący kary bez bez bez podjęły czeniu co pozbapow. 50 kwalifi- doświad wykształ niezatrudrealizanajmniej wienia roku kacji czenia cenia pełno- nienia jedno wolności cji życia zawodo- zawodo średnie dziecko sprawni po nie kontrakt wych wego go urodzedo 18 podjęli u socjalniu roku zatrudnego dziecka życia nienia

4

5

6

7

8

9

10

11

12

do 1

51

201

80

32

28

69

74

110

55

0

21

37

0

1-3

52

236

66

43

38

81

74

122

51

0

22

35

0

3-6

53

231

56

58

45

103

58

138

50

2

25

50

0

6-12

54

323

71

122

80

135

87

215

89

1

35

78

0

12-24

55

280

48

280

49

113

65

169

80

0

33

78

0

pow. 24

56

153

9

151

45

63

33

96

47

0

25

41

0

18-24

57

330

330

108

x

142

209

131

88

1

9

78

0

25-34

58

434

x

226

x

121

132

223

181

0

27

158

0

35-44

59

256

x

141

x

107

28

197

63

1

30

54

0

45-54

60

274

x

148

x

116

18

198

31

1

53

26

0

55-59

61

130

x

63

x

78

4

101

9

0

42

3

0

wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku

62

143

42

60

4

63

254

76

113

53

64

177

81

79

65

363

51

66

487

x

75

x

26

0

7

29

0

25

70

x

63

0

28

47

0

24

106

61

x

42

0

16

31

0

177

76

16

38

363

93

0

49

76

0

80

257

128

417

147

487

148

3

61

136

0

67

213

83

113

6

89

103

113

67

0

14

63

0

1-5

68

330

86

164

15

124

x

185

115

0

26

81

0

5-10

69

191

97

22

56

x

141

52

1

23

32

0

10-20

70

220

x

2

117

84

92

x

160

39

1

43

14

0

149

x

63

115

50

x

93

10

0

34

1

0

20-30

71

30 lat i więcej

72

33

8

33

9

24

2

0

11

0

0

bez stażu

73

288

159

124

10

144

288

134

87

1

10

128

0

74

1424

330

686

285

564

391

850

372

3

161

319

0

Ogółem

KontrolP 5.25 ZETO Katowice Sp. z o.o.

x

x

Powiat_ziemski_3kw_2012201210120847  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/40ce5bb6-3a32-4e21-95ce-4fa8c9065636/Powiat_ziemski_3kw_2012201210120847.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you