Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

ZAŁĄCZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

Powiat gorzowski

Przekazać/wysłać do 8 dnia roboczego w kwietniu, lipcu, październiku 2013 r. i w styczniu 2014 r. z danymi za poprzedni kwartał do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON

Stan w końcu 2 kwartału 2013 roku

211025494 1. Bezrobotni i poszukujący pracy

z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach

Wyszczególnienie

Staż pracy ogółem

Wykształcenie

Wiek

Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach

0

Liczba bezrobotnych

6-12 12-24

pow. 24

razem

do 1

1-3

3-6

1

2

3

4

5

6

7

z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet

6-12 12-24

pow. 24

do 1

1-3

3-6

8

9

10

11

12

13

14

razem

Liczba poszukujących pracy

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukoń- razem kobiety czenia nauki razem

15

16

17

do 1

01

325

325

x

x

x

x

x

151

151

x

x

x

x

x

17

3

1

1-3

02

508

x

508

x

x

x

x

281

x

281

x

x

x

x

21

4

1

3-6

03

818

x

x

818

x

x

x

410

x

x

410

x

x

x

10

4

3

10

1

1

3

0

6-12

04

693

x

x

x

693

x

x

365

x

x

x

365

x

x

12-24

05

497

x

x

x

x

497

x

267

x

x

x

x

267

x

pow. 24

06

289

x

x

x

x

x

289

177

x

x

177

4

2

18-24

07

539

77

118

151

124

53

16

313

41

67

83

71

37

14

44

3

0

25-34

08

859

98

142

226

181

136

76

523

39

85

125

117

96

61

11

6

5

35-44

09

592

62

85

152

143

95

55

322

35

49

67

82

56

33

1

2

0

45-54

10

642

53

98

161

138

108

84

328

28

52

86

64

48

50

2

3

0

55-59

11

378

26

53

98

82

83

36

165

8

28

49

31

30

19

0

2

1

60-64 lata

12

120

9

12

30

25

22

22

x

0

3

2

wyższe

13

273

34

46

67

74

33

19

197

21

34

49

57

23

13

26

3

2

policealne i średnie zawodowe

14

547

71

113

134

115

73

41

354

45

80

82

66

49

32

17

4

4

średnie ogólnokształcą ce

15

267

24

53

80

51

41

18

186

14

36

51

36

33

16

10

0

0

zasadnicze zawodowe

16

902

70

107

254

215

173

83

384

25

41

112

86

77

43

4

4

1

gimnazjalne i 17 poniżej

1141

126

189

283

238

177

128

530

46

90

116

120

85

73

1

8

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

do 1 roku

18

409

56

62

116

81

61

33

246

26

38

71

46

40

25

8

1

1

1-5

19

719

75

131

172

166

110

65

408

34

72

92

97

68

45

9

3

2

5-10

20

433

47

73

105

99

69

40

228

30

40

43

51

38

26

2

2

1

10-20

21

548

40

80

152

126

93

57

269

20

43

77

56

39

34

0

5

1

20-30 30 lat i więcej bez stażu

22

404

28

49

108

95

74

50

161

10

22

38

42

29

20

0

1

1

23

179

21

30

60

30

28

10

74

6

16

34

10

6

2

0

0

0

24

438

58

83

105

96

62

34

265

25

50

55

63

47

25

39

7

2

25

3130

325

508

818

693

497

289

1651

151

281

410

365

267

177

58

19

8

Ogółem

KontrolP 6.0

ST7513 6.0.13.846

ZETO Katowice Sp. z o.o.


2. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2.1. Ogółem z rubryki 1 Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

Wyszczególnienie

Wykształcenie

Wiek

Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach

0

długotrwale

2

3

do 1

26

282

77

1-3

27

442

3-6

28

740

4

5

6

7

31

70

97

80

196

118

80

123

177

106

151

155

225

241

168

8

9

10

11

34

11

15

0

296

65

15

35

0

537

104

13

62

0

6-12

29

624

124

231

185

198

124

453

101

17

69

0

12-24

30

497

53

495

169

168

94

350

80

10

63

0

pow. 24

31

289

16

282

111

121

50

211

62

4

54

0

18-24

32

539

539

144

x

236

337

292

94

5

8

0

25-34

33

706

x

327

x

210

181

436

210

13

44

0

35-44

34

516

x

240

x

173

56

418

92

21

45

0

45-54

35

615

x

318

x

195

36

492

40

17

97

0

55-59

36

378

x

184

x

139

8

301

10

11

83

0

60-64 lata

37

120

x

61

x

49

4

104

0

3

21

0

wyższe

38

173

36

84

19

policealne i średnie zawodowe

39

435

119

179

141

średnie ogólnokształcące

40

223

92

105

zasadnicze zawodowe

41

902

105

gimnazjalne i poniżej 42

1141

43

1-5 5-10

74

x

28

0

9

0

40

127

x

65

3

56

0

23

126

84

x

53

0

14

0

387

329

35

77

902

100

17

102

0

187

519

371

801

260

1141

200

50

117

0

380

131

181

32

173

184

240

76

22

27

0

44

625

152

291

45

210

x

447

153

13

37

0

45

368

3

161

68

107

x

290

71

6

43

0

10-20

46

498

x

247

220

163

x

396

42

17

67

0

20-30

47

387

x

190

321

100

x

306

11

4

75

0

30 lat i więcej

48

178

x

46

176

31

x

123

2

0

37

0

bez stażu

49

438

253

158

21

218

438

241

91

8

12

0

50

2874

539

1274

883

1002

622

2043

446

70

298

0

do 1 roku Staż pracy ogółem

1

do 25 roku życia

którzy po samotnie po odbyciu wychowubez bez bez zakońkary pow. 50 kwalifi- doświad wykształ jący co nieczeniu pozbanajmniej wienia roku kacji czenia cenia pełnorealizacji jedno życia zawodo- zawodow średnieg dziecko wolności sprawni kontraktu nie podjęli wych ego o socjaldo 18 zatrudnego roku życia nienia

Ogółem

KontrolP 6.0

ST7513 6.0.13.846

ZETO Katowice Sp. z o.o.

x


2.2. Kobiety

Staż pracy ogółem

Wykształcenie

Wiek

Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach

z rubryki 1

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

0

1

do 25 roku życia

długotrwale

2

3

samotnie którzy po które po wycho- odbyciu nie zakońwujący kary bez bez bez podjęły czeniu co pozbapow. 50 kwalifi- doświad wykształ niezatrudrealizanajmniej wienia roku kacji czenia cenia pełno- nienia jedno wolności cji życia zawodo- zawodo średnieg dziecko sprawni po nie kontrakt wych wego o urodzedo 18 podjęli u socjalniu roku zatrudnego dziecka życia nienia

4

5

6

7

8

9

10

11

12

do 1

51

126

41

18

25

42

35

71

29

1

11

16

0

1-3

52

239

67

54

55

109

65

131

51

1

23

48

0

3-6

53

368

83

92

98

115

99

228

87

0

41

75

0

6-12

54

325

71

137

72

120

80

206

85

0

36

76

0

12-24

55

267

37

266

56

101

68

162

73

1

27

89

0

pow. 24

56

177

14

175

48

81

36

116

57

0

28

58

0

18-24

57

313

313

110

x

133

199

132

86

1

6

75

0

25-34

58

434

x

238

x

133

119

224

177

0

27

188

0

35-44

59

280

x

153

x

108

41

209

77

2

30

64

0

45-54

60

310

x

162

x

114

22

228

32

0

55

33

0

55-59

61

165

x

79

x

80

2

121

10

0

48

2

0

wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku

62

129

29

60

8

56

x

27

0

8

32

0

63

294

82

126

78

31

81

x

59

0

35

59

0

64

165

70

86

14

96

62

x

51

0

11

40

0

65

384

46

185

102

17

33

384

83

1

48

73

0

66

530

86

285

152

424

151

530

162

2

64

158

0

x

67

234

86

130

14

103

118

129

68

0

15

78

0

1-5

68

356

82

185

16

119

x

212

132

1

19

110

0

5-10

69

185

95

29

63

x

127

49

0

25

31

0

10-20

70

237

x

1

124

92

90

x

168

33

1

44

12

0

151

x

76

122

44

x

101

11

0

35

1

0

20-30

71

30 lat i więcej

72

74

11

72

12

47

2

0

19

0

0

bez stażu

73

265

144

121

9

137

265

130

87

1

9

130

0

74

1502

313

742

354

568

383

914

382

3

166

362

0

Ogółem

x

x

Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min)

65

Czas na wypełnienie formularza (min)

45

KontrolP 6.0

ST7513 6.0.13.846

ZETO Katowice Sp. z o.o.

Powiat_ziemski_2kw_2013201307120902  
Powiat_ziemski_2kw_2013201307120902  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/06b2185f-33c0-4493-8cba-ab591fd35fa9/Powiat_ziemski_2kw_2013201307120902.pdf

Advertisement