Page 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

ZAŁĄCZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

Powiat Gorzów Wielkopolski

Przekazać/wysłać do 8 dnia roboczego w kwietniu, lipcu, październiku 2012 r. i w styczniu 2013 r. z danymi za poprzedni kwartał do wojewódzkiego urzędu pracy

Numer identyfikacyjny REGON

Stan w końcu 1 kwartału 2012 roku

211025494 1. Bezrobotni i poszukujący pracy

z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach

Wyszczególnienie

Staż pracy ogółem

Wykształcenie

Wiek

Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach

0

Liczba bezrobotnych

6-12 12-24

pow. 24

razem

do 1

1-3

3-6

1

2

3

4

5

6

7

721

z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet

6-12 12-24

pow. 24

do 1

1-3

3-6

8

9

10

11

12

13

14

razem

Liczba poszukujących pracy

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukoń- razem kobiety czenia nauki razem

15

16

17

do 1

01

721

x

x

x

x

x

306

306

x

x

x

x

x

39

10

6

1-3

02

1510

x

1510

x

x

x

x

661

x

661

x

x

x

x

85

17

6

3-6

03

1461

x

x

1461

x

x

x

748

x

x

748

x

x

x

101

8

1

61

6-12

04

1135

x

x

x

1135

x

x

669

x

x

x

669

x

x

12-24

05

878

x

x

x

x

878

x

526

x

x

x

x

526

x

pow. 24

06

358

x

x

x

x

x

358

194

x

x

x

x

x

194

18-24

07

968

141

291

287

149

86

14

499

64

129

145

87

63

11

215

25-34

08

1820

233

483

434

326

269

75

1054

102

238

243

222

191

58

35-44

09

1128

151

264

259

236

159

59

617

75

122

133

144

104

39

45-54

10

1217

123

283

275

246

201

89

631

56

117

148

148

112

55-59

11

708

56

147

157

142

123

83

303

9

55

79

68

56

60-64 lata

12

222

17

42

49

36

40

38

x

x

x

x

x

wyższe

13

901

101

206

224

166

155

49

575

64

114

143

116

policealne i średnie zawodowe

14

1244

124

286

308

256

177

93

665

54

147

169

średnie ogólnokształcą ce

15

773

91

171

201

135

131

44

543

62

111

zasadnicze zawodowe

16

1511

195

381

338

288

212

97

601

59

gimnazjalne i 17 poniżej

1634

210

466

390

290

203

75

720

13

5

x

8

0

x

23

9

3

1

57

27

8

11

11

6

50

3

15

3

36

0

18

7

0

5

2

107

31

124

9

2

146

99

50

74

18

8

137

98

101

34

30

10

3

118

130

137

109

48

44

25

5

67

171

169

172

110

31

14

17

9

x

x

do 1 roku

18

836

108

244

222

135

101

26

431

47

102

117

86

62

17

55

17

6

1-5

19

1366

195

336

346

245

187

57

751

85

154

175

160

134

43

41

9

0

5-10

20

885

109

235

198

171

120

52

471

51

107

103

109

72

29

2

6

2

10-20

21

997

101

226

248

199

154

69

531

47

103

123

124

97

37

9

17

6

20-30 30 lat i więcej bez stażu

22

905

80

191

183

196

157

98

412

30

75

91

94

77

45

1

8

4

23

321

27

74

69

62

59

30

117

6

26

33

26

18

8

0

5

2

24

753

101

204

195

127

100

26

391

40

94

106

70

66

15

178

17

7

25

6063

721

1510

1461

1135

878

358

3104

306

661

748

669

526

194

286

79

27

Ogółem


2. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2.1. Ogółem z rubryki 1 Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

Wyszczególnienie

Wykształcenie

Wiek

Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach

0

długotrwale

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

do 1

26

592

141

56

137

207

142

405

91

14

77

0

1-3

27

1282

291

163

358

451

295

847

179

39

196

0

3-6

28

1267

287

297

351

401

268

728

184

25

179

0

6-12

29

987

149

264

326

308

180

578

163

9

194

0

12-24

30

877

86

874

284

232

133

415

131

16

158

0

pow. 24

31

358

14

339

183

86

31

172

51

5

100

0

18-24

32

968

968

180

x

436

581

477

133

3

50

0

25-34

33

1363

x

530

x

355

360

663

364

27

108

0

35-44

34

956

x

368

x

262

60

652

224

24

130

0

45-54

35

1146

x

483

x

329

34

765

73

32

301

0

55-59

36

708

x

320

x

239

8

438

5

17

239

0

60-64 lata

37

222

x

112

x

64

6

150

0

5

76

0

wyższe

38

612

105

306

87

policealne i średnie zawodowe

39

912

175

413

362

średnie ogólnokształcące

40

694

211

266

zasadnicze zawodowe

41

1511

166

gimnazjalne i poniżej 42

1634

43

1-5 5-10

232

x

89

0

68

0

59

184

x

132

9

185

0

155

411

160

x

121

3

95

0

500

529

63

110

1511

164

28

275

0

311

508

506

1152

363

1634

293

68

281

0

771

284

260

72

317

297

431

153

38

72

0

44

1082

259

392

55

357

x

627

269

18

103

0

45

705

5

283

100

172

x

464

147

19

98

0

10-20

46

870

x

376

384

237

x

577

94

10

192

0

20-30

47

862

x

367

695

214

x

534

26

9

298

0

30 lat i więcej

48

321

x

118

314

67

x

184

1

1

97

0

bez stażu

49

752

420

197

19

321

752

328

109

13

44

0

50

5363

968

1993

1639

1685

1049

3145

799

108

904

0

do 1 roku Staż pracy ogółem

1

do 25 roku życia

którzy po samotnie po odbyciu wychowubez bez bez zakońkary pow. 50 kwalifi- doświad wykształ jący co nieczeniu pozbanajmniej wienia roku kacji czenia cenia pełnorealizacji jedno życia zawodo- zawodow średnieg dziecko wolności sprawni kontrakt nie podjęli wych ego o u socjaldo 18 zatrudnego roku życia nienia

Ogółem

x


2.2. Kobiety

Staż pracy ogółem

Wykształcenie

Wiek

Czas pozostawiania bez pracy w miesiacach

z rubryki 1

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

0

1

do 25 roku życia

długotrwale

2

3

samotnie którzy po które po wycho- odbyciu nie zakońwujący kary bez bez bez podjęły czeniu co pozbapow. 50 kwalifi- doświad wykształ niezatrudrealizanajmniej wienia roku kacji czenia cenia pełno- nienia jedno wolności cji życia zawodo- zawodo średnie dziecko sprawni po nie kontrakt wych wego go urodzedo 18 podjęli u socjalniu roku zatrudnego dziecka życia nienia

4

5

6

7

8

9

10

11

12

do 1

51

235

64

22

38

95

55

126

73

0

34

44

0

1-3

52

555

129

77

134

226

131

289

149

1

100

86

0

3-6

53

642

145

162

157

237

138

299

157

3

90

96

0

6-12

54

576

87

152

147

206

101

309

152

3

107

98

0

12-24

55

526

63

525

127

159

87

219

123

1

79

91

0

pow. 24

56

194

11

184

70

50

20

79

49

0

36

35

0

18-24

57

499

499

123

x

250

286

208

123

0

24

107

0

25-34

58

814

x

371

x

216

198

306

326

2

56

220

0

35-44

59

517

x

233

x

160

31

304

191

0

70

83

0

45-54

60

595

x

260

x

217

16

346

60

5

175

34

0

55-59

61

303

x

135

x

130

1

157

3

1

121

6

0

wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku

62

409

71

206

31

63

500

87

237

163

64

498

133

203

65

601

73

66

720

x

148

x

81

0

41

60

0

36

88

x

129

0

95

65

0

118

322

91

x

116

0

70

71

0

220

167

26

36

601

130

0

127

68

0

135

256

194

589

169

720

247

8

113

186

0

67

401

135

158

18

173

141

179

135

3

34

105

0

1-5

68

607

145

265

18

216

x

287

234

0

51

127

0

2

5-10

69

368

159

33

106

x

190

132

1

48

49

0

10-20

70

459

x

206

188

152

x

268

79

1

105

25

0

x

169

296

114

x

199

22

0

149

6

0

20-30

71

385

30 lat i więcej

72

117

x

41

114

41

51

0

0

43

0

0

bez stażu

73

391

217

124

6

171

391

147

101

3

16

138

0

74

2728

499

1122

673

973

532

1321

703

8

446

450

0

Ogółem

ZETO Katowice Sp. z o. o.

x

/Powiat_grodzki_1kw_2012  
/Powiat_grodzki_1kw_2012  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/35d93cd6-08ed-4615-943d-f56cf5d8f728/Powiat_grodzki_1kw_2012201205300912.pdf

Advertisement