Page 1

……………………………. pieczątka zakładu pracy

Gorzów Wlkp. …………………………...…..…………

ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się, że Pan/i ……………………………………………………………………….………………… zamieszkały/a …………………………………………………………………………………..……...………… był/a zatrudniona w ……………………………………………………………………………...... w wymiarze ………………………… i osiągnął/a wynagrodzenie brutto:

Lp.

m-c

kwota

słownie

1. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

2. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

3. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

4. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

5. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

6. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

7. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

8. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

9. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

10. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

11. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

12. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

13. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

14. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

15. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

16. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

17. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

18. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

Od w/w wynagrodzenia była odprowadzona składka na Fundusz Pracy.

………………………………….. podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

/Druk%20zaś.%20o%20zatr  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/9e82b54e-bff6-4687-8e15-d37d7b22afde/Druk%20zaś.%20o%20zatrudnieniu%20w%20niepełnym%20wymiarze%20201...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you