Page 1

……………………………. pieczątka zakładu pracy

Gorzów Wlkp. …………………………...…..…………

ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się, że Pan/i ……………………………………………………………………….………………… zamieszkały/a …………………………………………………………………………………..……...………… był/a zatrudniona w ……………………………………………………………………………...... na podstawie umowy-zlecenia w okresie od …………………………..………do …………….................................………… Podstawa składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiła w kolejnych miesiącach: Lp.

m-c

kwota

słownie

1. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

2. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

3. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

4. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

5. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

6. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

7. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

8. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

9. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

10. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

11. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

12. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

13. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

14. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

15. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

16. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

17. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

18. ……………

…….………….

………………………………………..……………….

Umowa została rozwiązana z powodu:…………………………………………………………………….…

………………………………….. podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

/Druk%20zaś.%20z%20umow  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/77d5efcd-d7d9-49f8-9846-82c5624cb330/Druk%20zaś.%20z%20umowy-zlecenia.doc