Issuu on Google+

…………………………………………………

Gorzów Wlkp.,

……………………………….…

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………………. (pesel)

…………………………………………………

Powiatowy Urząd Pracy

(adres na który należy wysłać zaświadczenie)

w Gorzowie Wlkp.

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Proszę o przesłanie na wskazany powyżej adres zaświadczenia o: - pobranych zasiłkach dla bezrobotnych za okres od-do: …………………………………………………………………………….……………………………………. - posiadaniu statusu osoby bezrobotnej - niefigurowaniu w rejestrze bezrobotnych

Zaświadczenie jest mi potrzebne do: - dodatku mieszkaniowego - Opieki Społecznej - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w innej instytucji /jakiej/w celu / …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………..…………. (podpis wnioskodawcy)/Wniosek%20o%20wydanie%2