Page 1

…………………………………………………

Gorzów Wlkp.,

……………………………….…

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………………. (pesel)

…………………………………………………

Powiatowy Urząd Pracy

(adres na który należy wysłać zaświadczenie)

w Gorzowie Wlkp.

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Proszę o przesłanie na wskazany powyżej adres zaświadczenia o: - pobranych zasiłkach dla bezrobotnych za okres od-do: …………………………………………………………………………….……………………………………. - posiadaniu statusu osoby bezrobotnej - niefigurowaniu w rejestrze bezrobotnych

Zaświadczenie jest mi potrzebne do: - dodatku mieszkaniowego - Opieki Społecznej - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w innej instytucji /jakiej/w celu / …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………..…………. (podpis wnioskodawcy)


/Wniosek%20o%20wydanie%2  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/f34e2c40-2f16-4c5b-8bb7-bbf60910d0c8/Wniosek%20o%20wydanie%20zaświadczenia.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you