Page 1

   Nazwa instytucji zgłaszającej potrzeby szkoleniowe ________________________________________________________________________ _________________________ Adres:__________________________________________________________________ _______________________

Wykaz potrzeb szkoleniowych na 2012 r.

Lp.

Nazwa/rodzaj szkolenia

Liczba osób, na które istnieje zapotrzebowanie

Ile osób po przeszkoleniu będzie mogło liczyć na zatrudnienie w instytucji zgłaszającej potrzebę szkolenia: ___________________ Uwagi: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________


_______________________________ _________________________              (miejscowość i data)

(podpis , stanowisko)

/druk%20wykaz%20potrzeb%  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/318ccc03-1f14-4f71-8406-b2f54780db41/druk%20wykaz%20potrzeb%20szkoleniowych.doc