Issuu on Google+

    Nazwa instytucji zgłaszającej potrzeby szkoleniowe ________________________________________________________________________ _________________________ Adres:__________________________________________________________________ _______________________

Wykaz potrzeb szkoleniowych na 2012 r.

Lp.

Nazwa/rodzaj szkolenia

Liczba osób, na które istnieje zapotrzebowanie

Ile osób po przeszkoleniu będzie mogło liczyć na zatrudnienie w instytucji zgłaszającej potrzebę szkolenia: ___________________ Uwagi: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________


_______________________________  _________________________              (miejscowość i data)

(podpis , stanowisko)


/druk%20wykaz%20potrzeb%