Page 1


Roperi Sayı 14  

Kadın tutsakların hazırladığı Roperî dergisinin Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 tarihli 14. sayısı

Advertisement