Page 1


Roperi Sayı 13  

Kürt Yurtsever kadın tutsakların Kürtçe ve Türkçe elle hazırladığı Roperi dergisinin 13. sayısı