Tompa Mihály gömöri emlékezete Görög Mása és Krausz Tivadar utánajárásában - 2017

Page 29

É L M É N Y E I N K

A

T O M P A

M I H Á L Y

F E L F E D E Z Ő

T Ú R Á R Ó L

A MI TOMPÁNK MÉG JÓ, HOGY NEM HITTÜNK AZ ISKOLÁNAK! Személyes vallomás Tompa Mihály felfedezésér ő l Gömörország elvarázsol. Persze csak akkor, ha megleled a bejáratát, és merészen elindulsz a felkinált ösvényen, hogy felfedezd a Neked szánt csodákat. Ez történt velünk is. A mi kapunkat Tompa Mihály nyitotta meg, s valódi csodákra leltünk, bár mindketten máshonnan indultunk. Görög Mása budapesti, Krausz Tivadar gömöri háttérrel lépett át a kapun. Az aranyeső nem maradt el. Irodalomtörténeti eszmefuttatások helyett személyes élményeket, gondolatokat, a magyar identitás megőrzésének nehézségeit és Tompa Mihály újrafelfedezésének örömét kaptuk.

Görög Mása Krausz Tivadar

Hagyományaink újrafelfedezésével életre kelnek értékeink. C I V I L

R Á D I Ó

-

2 0 1 7