Page 1

Egyházmegyénk hírei 2-3. old.

“Lendületet kell adni az egészséges családoknak, a hűséges családoknak, a nagycsaládoknak, támogatni és bátorítani kell őket, hiszen mindennapi vesződségeik ellenére továbbra is komoly tanúságot tesznek az egyház tanítása és az Úr parancsai melletti hűségükről.” (Ferenc pápa)

Szent Anna Nőszövetség Nagypeleskén 7. old.

Templombúcsú Keresztelő Szent János ünnepén 9. old.

NYÁRI TÁBOROK 10. old.

4

8 és 12. old.

...gyerekek, fiatalok!


Árpádházi Szent Piroska Nőszövetség Május 1-n, a Szent Miklós görögkatolikus templomban letette esküjét az újonnan alakult nőszövetség, és ezzel hivatalosan is elkezdték tevékenységüket. Szent Piroskát (1088-1133), Szent László király és rheinfeldi Adelhaid leányát, bár az ortodox egyház avatta szentté, mi magyar szentként tiszteljük. 25 éves korában nehéz lépésre kényszerítette az ország érdeke, mert 1105-ben eljegyezték a bizánci trónörökössel, Ioannés Komnénosszal. A házasság megkötéséhez Piroskának át kellett térnie az ortodox hitre.

PÁLYÁZAT

Folyamatosan érkeznek visszajelzések az újságunk által kiírt pályázattal kapcsolatosan, amelyre bárki jelentkezhet (korhatár nincs), aki az összes eddig megjelent NIKOLAOS számot bemutatja. Határidő 2016. december 1. Az értékes nyereményeket Szent Miklós ünnepén osztjuk ki. Célunk az eddigi kiadványokat egy díszes kötetben megjelentetni, hisz 20 év nem kis idő s egyfajta Historia Domus is kirajzolódik azokból a lapszámokból, amelyek ezt az időszakot végigkísérték. Reményeink szerint minikiállítás is szerveződik belőlük. Kutassunk fel minden lapszámot.

(folyt. 11. old.)

Anyáknapi köszöntő

Elsőáldozás Nagypeleskén

Nemcsak a “Virágos május ó Isten hozott...” című népénekünktől volt hangos május első vasárnapján a templom, de könnyeket fakasztó, édesanyákat és nagymamákat köszöntő versek is elhangzottak. A Szent Liturgia végén, a virágok mellé, verses-énekes műsorukkal kedveskedtek gyermekeink a jelenlévő idősebb és fiatal anyukáknak, közben a “Mama kérlek meséld el nekem”, “Egy ősz hajú asszony”, “Édes kisfiam”, “Úgy szeretném meghálálni”... és sok más, szép dallam csendült fel. Megemlékeztek az élő, de a már ebből a világból eltávozott édesanyákról is.

Május 8-án, Áldozócsütörtök utáni vasárnap, 7 gyermek járult, ünnepélyesen, szentáldozáshoz. André Daniel, Rozsái Barbara, Marozsán Roland, Turi Barbara, Dencsák Denissza, Pinczés Rafael és Kovács Norbert nagy várakozással készültek erre a felejthetetlen napra, amikor kicsi menyasszonyok és vőlegények lehettek, lelkük drága kincsét örömmel, de annál nagyob izgalommal várták. Jézus Krisztus valóságos teste és valóságos vére lakást vett bennük és a hívek buzgó imádsága kíséretében azért fohászkodtak, hogy ezt az ártatlanságot őrizni és megtartani igyekezzenek.

Templombúcsú Nagykárolyban

Klaus Johannis fogadta a RKPK tagjait

Május 22-én, délelőtt 11 órától kezdődően tartották a nagykárolyi görögkatolikus közösség templomának búcsúját. Az ünnepi liturgiára teljesen megtelt a műemléktemplom épülete. Az ünnepen Kozsán István mikolai parókus volt a szónok. Liturgiájában arról is szólt, hogy mennyire fontos magyarságunk, nemzettudatunk és nemzeti egységünk megőrzése. Az ünnepséget követően a templom kertjében szeretetvendégség várta a templombúcsún résztvevőket valamint a vendégeket is.

2016. május 10-én, kedden délután a püspököket fogadta Klaus Johannis, Románia köztársasági elnöke. Ugyanazon a napon a főpásztorok szentmisét mutattak be a Nagy Szent Bazil tiszteletére szentelt görögkatolikus székesegyházban, majd az apostoli nuncius fogadta őket a Szentszék Romániai Nagykövetségén. Románia mindkét rítusú katolikus püspökei, többek között nyilatkozatot adtak ki a júniusi önkormányzati választásokkal kapcsolatban is, amelyben arra biztatnak minden állampolgárt, hogy éljen szavazati jogával, és ezt felelősséggel gyakorolja.

Családtábor 2016

Pápai áldás

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan a magyarországi Görögkatolikus Metropólia idén is szervez tábort görögkatolikus családjaink részére Siófokon az ezüsparton (szállás: http://www.edzotaborok.hu/siofokedzotabor.html), étkezés és programok: http://www.edzotaborok.hu/siofokhotel.html) 2016. július 18-23. között.

Kettős öröm volt a május 8-a a Rozsái család számára Nagypeleskén. Nemcsak a család legkisebbik lánya öltözott mennyasszonynak elsőáldozása alkalmára, de a szülők szíve is, hisz házasságuk 25. éves emlékére a Vatikánból érkezett Pápai áldást vehettek, nagy meglepetésükre, a parókustól. Rozsái József (rk.) és Magdolna (gk.) Méltó példaképek. Isten éltesse őket sokáig, legyen áldás házasságukon.

Jelentkezni a parókusokon keresztül lehetséges.


A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleménye

A katolikus oktatás, a családok pasztorációja, illetve az Irgalmasság Évének közös programjai szerepeltek a romániai római katolikus és görög katolikus püspökök megbeszélésének középpontjában, akik 2016. május 911. között Ciofliceni-ben (Snagov) találkoztak a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (RKPK) tavaszi ülésén. A munkálatok házigazdája a Bukaresti Görög Katolikus Püspökség, helyszíne pedig a Sarutlan Kármeliták Ciofliceni-i (Snagov) kolostora volt. Az ülésszak megnyitóján részt vett Excellenciás

Miguel Maury Buendía, Románia apostoli nunciusa. A fent említett témákon kívül egyeztetés folyt az országos katolikus hittanversenyről, illetve a családpasztoráció országos szintű koordinálásának szükségességéről. A 2016. július 25-31. között Krakkóban tartandó Ifjúsági Világtalálkozó kapcsán a püspökök örömmel értesültek arról, hogy nagyszámú fiatal képviseli országunkat ezen az eseményen. Az ülésen szó volt továbbá az egyházmegyék közös zarándoklatáról, amit az Irgalmasság Évében szerveznek Rómába.

Miguel Maury Buendía érsek, pápai nuncius Miguel Maury Buendía Spanyolországban, Madridban született 1955. november 19-én. 1980. június 26-án szentelték pappá a Madridi Főegyházmegye szolgálatára. Salamanca egyetemén szerzett teológiai licenciátust dogmatikából 1985-ben, majd Rómában a Szent Tamás Pápai Egyetem keretében doktorált egyházjogból 1987-ben. Ugyanebben az évben lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, nunciatúrai titkárként dolgozott Ruandában, Ugandában, Marokkóban és Nicaraguában 1996-ig. Ezt követően nunciatúrai tanácsos volt Egyiptomban, Szlovákiában, Macedóniában és Írországban 2004-ig, amikortól a szentszéki Államtitkárság államközi kapcsolatokkal foglalkozó osztályán teljesített szolgálatot. 2008ban Italica-i címzetes érseki kinevezést és nunciusi megbízást kapott Kazahsztán, Kirgizisztán és Tadzsikisztán nunciatúráján, 2008 júniusában szentelték püspökké Rómában, a Santa Maria Maggiore-bazilikában. Buendía érsek a spanyol mellett beszél angolul, olaszul, franciául és szlovénul. A romániai pápai nunciusi szolgálat Francisco-Javier Lozano érsek júliusi visszavonulása után betöltetlen volt, az azóta eltelt hónapokban a nunciatúrát Baudouin Biajila Muankembe vezette ügyvivői minőségben.

A püspökök elemezték az adótörvény súlyos hatásait az egyházi tulajdonban lévő ingatlanokra, közös levelet fogalmazva erre vonatkozóan a Vallásügyi Államtitkárnak; a 2016. június 5-én tartandó önkormányzati választásokkal kapcsolatosan közös nyilatkozatot fogalmaztak meg, melyben a katolikusokat és minden jóakaratú embert arra buzdítanak, hogy vegyenek részt a szavazáson, éljenek az alkotmány biztosította jogaikkal és kötelezettségeikkel: „A keresztények tevékeny és fontos szerepet kell, hogy vállaljanak az itt élő népekre jellemző keresztény értékek megőrzésében, terjesztésében, melyek a Szentírás, illetve az Egyház tanításának egyaránt megfelelnek. Mindannyiunk számára, együtt és külön-külön is fontos, hogy politikai szinten ki az, aki képviseli társadalmi értékeinket, törekvéseinket.” A konferencia statutumának megfelelően a RKPK elnökségét Eminenciás Lucian Mureşan bíboros, a Romániai Görög Katolikus Egyház nagyérseke veszi át, alelnöknek pedig a következő három évre Excellenciás Ioan Robu, bukaresti római katolikus metropolita-érseket választották meg a jelenlévők. Ezen kívül új állandó tanácsot is választottak, melynek tagjai Eminenciás Lucian Mureşan bíboros, görög katolikus nagyérsek, Excellenciás Ioan Robu bukaresti római katolikus metropolita-érsek, Excellenciás Böcskei László nagyváradi római katolikus megyéspüspök és Excellenciás Vasile Bizău máramarosi görög katolikus megyéspüspök. A munkálatok végén a jelenlévő püspökök meghatározták, hogy a RKPK következő ülése 2016. szeptember 26-28. között Nagyváradon kerül megszervezésre, házigazdája pedig a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség lesz. A RKPK az ország római katolikus és görög katolikus püspökeit fogja egybe, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát egymással, illetve egységét Szent Péter utódával, Ferenc pápával. (Francisc Ungureanu főtitkár)


Még 2008 októberében egy szentmise alkalmával a plébános által leejtett Szentostya pár nap múlva emberi hússá változott. A bialystoki orvosi egyetem professzorai szerint tényleg szívizomról van szó. Az érsekség továbbította az ügyet a varsói nunciatúrára. Az észak-lengyelországi Bialystoki Érsekség hivatalos közleménye szerint a Edward Ozorowski érsek által felállított egyházi vizsgálóbizottság, amely a 2008. október 12-én, Sokólkában történt eucharisztikus csodát volt hivatott kivizsgálni, megállapította:

Szívizommá változott az Oltáriszentség

bizottság közleményben állapította meg, hogy a minta emberi Délnyugat Lengyelországban szívizomnak tűnik. található legnicai egyházmegye Az egyházi bizottság püspöke eucharisztikus csodának megállapította, hogy az orvosoknak ismerte el a legnicai Szent Jácintmegküldött minta egyértelműen a templomban történt esetet. leejtett, a tabernákulumba, majd a Lengyelországban a „vérző plébánia kápolnájába helyezett szentostyáról” mikroszkópos Eucharisztiából származik. Az ügy vizsgálatok és tesztek után dokumentációját ezután tovább bizonyosságot nyert, küldték a varsói Apostoli hogy emberi szív szöveteit Nunciatúrára. Az eucharisztikus tartalmazza csoda megállapításának és jelentette be április 16-án Zbigniew kihirdetésének joga Rómát Kiernikowski legnicai püspök. Eucharisztikus csodák illeti meg. 2013. december 25-én, áldoztatás A z i l y e s f a j t a közben egy átváltoztatott ostya leesett “2008. október 12-én a sokólkai eucharisztikus csoda nagyon ritka a földre, majd fölvették, és vízzel teli Szent Antal-templomban tartott esemény, a leghíresebb talán a VIII. tartóba helyezték. Hamarosan vörös misén a plébános, Stanislaw században, az itáliai Lancianóban foltok jelentek meg rajta. Stefan Gniedzieko kezéből áldoztatás történt eset. A Krisztus valódi Cichy bizottságot állított fel a jelenség közben véletlenül kihullott az jelenlétének tanában kételkedő kivizsgálására. 2014 februárjában az átváltoztatott Szentostya, és leesett a bazilita szerzetespap kezében emberi ostya egy apró vörös darabjából földre. A liturgikus előírásoknak hússá és vérré változott az különböző kutatóintézetek mintákat megfelelően a pap az Eucharisztiát Oltáriszentség, amikor a görög vettek alapos vizsgálat céljából. Az egy vízzel teli edénybe helyezte, és a rítusban mondott misében épp azokat Igazságügyi Orvosszakértői Intézet tabernákulumba zárta; a mise után a a szavakat mondta, hogy „Ez az én zárójelentésében megállapította, hogy sekrestye széfjében helyezte testem, és ez az én vérem”. A csoda a szövetkórtani mintában található b i z t o n s á g b a . I l y e n k o r a z ereklyéjét 1971-ben megvizsgálták, szövetdarabkák leginkább szívizomra Eucharisztia pár nap alatt fel szokott és megállapították, hogy valóban hasonlítanak, melyen az agóniára oldódni a vízben. Itt azonban nem ez emberi szívizomhúsról és emberi jellemző elváltozások láthatók. A történt. Amikor pár nap múlva, 2008. vérről van szó, a vér (és a szívizom genetikai vizsgálatok a szövetek október 19-én a plébános kinyitotta a vérmintája) AB típusú, amint a emberi eredetét támasztják alá. széfet, vörös foltot látott az torinói lepel vérnyomai is. Oltáriszentségen. Október 29-én az Különböző edényt tartalmával együtt a Eucharisztikus csodák plébániaépület kápolnájába vitte át. Ivorra 1010. A misebor felforrt a Másnap az Eucharisztiát a kehelyben, kifolyt a kehelyből, tabernákulumban egy korporáléra és az asztalra, majd a padlóra (kisméretű, fehér oltárterítő, a kehely folyt a pap és a hívők szeme „felszerelésének” része) helyezte. A láttára. lengyel sajtó híradása szerint az ostya Santarem 1247. Egy vörös röggé változott, és megcsalt feleségnek azt elszínezte a kehely vizét is, tanácsolta egy jósasszony, majd amikor a fehér kendőre vegyen magához egy helyezte a pap, azt is.” szentelt ostyát, hogy bájitalt Az érsekségi közlemény készítsen a férjnek. Az szerint 2009. január 7-én az asszony vitte is az ostyát, Eucharisztiából vett mintát a csakhogy az útközben bialystoki orvosi egyetemre vérezni kezdett. A nő küldték egy orvosbizottsághoz, ijedtében hazaszaladt, és egy ládikóba akiket azonban nem tájékoztattak az rejtette. Azonban nagy fénnyel világítani kezdett, így előzményekről, hogy megőrizzék később a hazatérő férj kinyitotta a ládát. Letérdepelve függetlenségüket. A kéttagú imádkoztak, és másnap a templomba vitték a fénylő ostyát.


Nagypeleskei diák a Cultura Nostra történelmi vetélkedőn Márton-év alkalmából – apát elődeihez hasonlóan - Szent Márton, azaz Pannonhalma apátjaként köszöntheti a döntősöket. Szent Márton a legnépszerűbb és ezáltal a legismertebb szentek egyike. Sem neve, sem élete nem tűnt el nyomtalanul, hiszen kihajtott mustármagként él közöttünk életpéldája. Pannonhalma többszörösen (a város, a monostor, a bencés kongregáció és a bazilika) 1020 éve élvezi Szent Márton védelmét. Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke reményét fejezte ki, hogy a versenyt jövőre ugyanígy, ugyanilyen színvonalon és még több résztvevővel fogják megszervezni. Hegyi László, e g y h á z i kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő megköszönte, döntőbe, a tíz legjobb csapat közzé. A hogy a szervezők megteremtettek egy döntő a Pannonhalmi Főapátságban hagyományt azzal, hogy a kisebbségi került megrendezésre, március 18-20 létbe kényszerült és az anyaországi között. Erre az alkalomra, számunkra diákok egy jelképes helyen, ezeréves két éjszakás szállást is biztosított a országunk egyik legfontosabb Szent Jakab Zarándokház. Az t ö r t é n e l m i h e l y s z í n é n , étkezések az apátság által üzemeltetett P a n n o n h a l m á n v e r s e n g e n e k Visator étteremben voltak, ők egymással immár 15 éve. Kiemelte, biztosították a finomabbnál-finomabb hogy a ma történései veszélybe ételeket a versenyzők számára. A sodorták a keresztény Európa jövőjét, verseny szombaton, magyar idő amelynek éppen a születéséről szólt a szerint 14 órakor kezdődött, játékos Cultura Nostra 15. versenysorozata. feladatokkal, sok tudást igényelve, Az 1700 éve született Szent Márton három és fél órát tartott, amig a életpéldájával mutatják meg az egyházak embermentő, szolidaritási versenyzők összemérték tudásukat. A március 19-én, a Pannonhalmi és lelkiségi tevékenységeit. Dr. Deák Viktória Hedvig a zsűri Főapátság konferenciatermében megrendezett díjátadó ünnepségén e l n ö k e f o n t o s n a k t a r t o t t a V á r s z e g i A s z t r i k p ü s p ö k , megemlíteni, hogy a fiatal pannonhalmi főapát elmondta, hogy versenyzők nemcsak széles körű külön öröm számára, hogy a Szent tudással rendelkeznek, hanem humoruk is van és kreatívak is. Nagyon örülne, ha ilyen tehetséges, nyitott fiatalok lennének a jövő történelemtanárai. A Herendi Porcelánmanufaktúra különdíját Deák Viktória Hedvig, a zsűri elnöke adták át az első helyezett csapatnak.Vasárnap a csapatok együtt vehettek részt a Virágvasárnapi November 27-én jelentkeztünk a Cultura Nostra történelmi vetélkedőre, amely idén Szent Márton élete és a keresztény Európa születése témakörben került megrendezésre. Az első forduló december 11-én, a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban zajlott, amely során internetes segítséget vehettünk igénybe, és 72 ponttal továbbjutottunk a második fordulóba. A februári forduló nehezebbnek minősült, mint az első, segédeszközök nélkül, más típusú feladatokkal. Kemény kűzdelemmel a mi csapatunk (Lázin Áron, Ilyés Adrienn, Katuna Gergő; felkészítő tanár: Csorján Árpád József ) érte el a 119 pontot, ami messze a legmagasabb pontszám volt. Ezzel bekerültünk a

szentmisén a hazaindulás előtt. Sok embert ismerhettünk meg, élményekkel gazdagodtunk és tapasztalatokra tettünk szert. A döntőbe került csapatokat és tanáraikat egy immár hagyományossá vált nyári jutalomúton is vendégül látják július 4-9. között. Pannonhalmán, a Főapátságot, annak gyűjteményeit (könyvtár, levéltár) és az időszaki kiállítást mutatják be számukra, illetve részt vehetnek orgonahangversenyen is. Bábolnán felülhetnek a híres arab lovakra, Tihanyban és környékén a Balaton szépségeit fedezhetik fel a jutalomút résztvevői. Herendi porcelánfestés és balatoni kirándulás teszi gazdagabbá a dunántúli térség kultúrájának megismerését. A részt vevő Kárpátmedencei fiatalok a tartalmas nyári kiránduláson ismeretséget köthetnek, amit az egyetemi évek tovább mélyíthetnek. (Ilyés Adrienn)

“NE SZOMORKODJ ha valami szépet csinálsz és senki sem veszi észre. A Nap is minden reggel csodálatos előadást tart, pedig a közönség nagy része alszik.” John Lennon


Májusi esték a Peleskei Istenszülő-ikon előtt Nagypeleskén az Irgalmasság rendkívüli szent évében Az irgalmasság rendkívüli szent évében, a májusi ájtatosságok minden estéjén, elmélkedéssorozat segít közelebb jutni az Istenszülő Szűz Máriához. Célja: „Pünkösd havát Mária tiszteletére szentelni, s a tavasz zsenge virágaival fölékesített Mária oltára (ikonja) előtt esedezni az Irgalom Anyjához, hogy hathatós közbenjárása által eszközölje ki Istennél a szánandó tévelyekre vetemült emberek hitetlenségének s könnyelműségének és Isten iránti hálátlanságának megszüntetését, s nyerje meg Isten irgalmát a világ bűn sötétségétől elvakított fiainak számára. (Officium Divinum 1920) A feliratkozott családok minden este átveszik, majd másnap továbbadják a Peleskei-ikon másolatát, amit otthonukban díszes oltárra helyeznek és előtte imádkozhatnak. A 2016-os májusi ájtatosságok prédikációinak témája minden napra Május 1. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek Május 2. Szent, szent, szent vagy, Istenünk, az Istenszülőért irgalmazz nekünk! Május 3. Az Irgalmasság anyja, az Istenszülő Szűz Mária neve Május 4. Irgalmas Asszonyunk Május 5. Irgalmas Királynőnk Május 6. Mária a „Teljes Szent” Május 7. Mária, mint az emberi és keresztény irgalmasság ősképe Május 8. Mária, mint az irgalmasság forrása Május 9. Mária az isteni irgalmasság tükörképe Május 10. Mária Isten irgalmasságának tanúja és eszköze. Május 11. Mária Isten irgalmasságának kapuja Május 12. M á r i a I s t e n i rg a l m a s s á g á n a k evangéliuma

Május 13. Mária, mint Isten irgalmasság jelenléte Május 14. Szentléleknek lakodalma! Május 15. Szentháromságnak székeshelye! Május 16. Mennyei szent angyaloknak szerető szent asszonya! Május 17. Özvegyeknek dicsősége! Május 18. Házasoknak segedelme! Május 19. Mária, akit elsőként mentett meg az Atya végtelen irgalmassága Május 20. Mária, isteni irgalmasság által végbevitt új teremtés hajnala Május 21. Mária egy új emberiség anyja, az újjáteremtett világ anyja. Május 22. Mária, a „nemzedékről nemzedékre” szóló irgalom hírnöke Május 23. Felelet Mária irgalmasságára Május 24. Mária az összetartozás anyja Május 25. Mária a szeretet képessége Május 26. Mária a szeretet készsége Május 27. Máira a szeretet akarata Május 28. Mária, az isteni irgalmasság láncszeme Május 29. Mária, mint a aki a legjobban ismeri az isteni irgalmasság titkát Május 30. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Május 31. Üdvözlégy, szántóföld, melyen az irgalom bősége termett meg! A HIT olyan mint a WIFI... láthatatlan, de van ereje ahhoz hogy Ahhoz csatlakozz Akire szükséged van!!!

Ősi hitvilágunkban megjelenik egy talányos rendeltetésű nagy tiszteletnek örvendő istenanya, akinek neve Boldogasszony vagy Boldoganya. Fogalma BelsőÁzsiába nyúlik vissza. Szent István azért tudta az országát Szűz Máriának felajánlani és ezt a felajánlást a magyarokkal elfogadtatni, mert a hitvilágunkban szereplő Boldogasszony - Babba fogalma közel állt a katolikus Szűz Mária fogalmához. Mindkettőnél nem egyszerűen asszonyról van szó, hanem egy életet adó személyről. A szeplőtelen fogantatáshoz igen hasonló mitológiánk Emeséje is. Ezért mi magyarok Máriát Szűz Máriának nevezzük, holott őt az európai kereszténység Szent Máriának (Heilige Marianak, Santa Marianak stb.) nevezi. Őseink istenanyja nem az európaiak által ábrázolt Holdon, hanem a Napon, illetve a Napot szimbolizáló kereszten áll. Szent Gellért térítő törekvései során találkozott egy jóságos, fenséges mennyei asszony kultuszával, akiben mintegy Szűz Mária előképét láthatta, akinek tisztelete nagyobb akadály nélkül válhatott Mária-kultusszá és akinek költői neve sem látszott méltatlannak arra, hogy Isten anyját ékesítse. Ekkor választotta ki Szent Gellért a "Napba öltözött asszony" bibliai idézetét az udvar előtt tartott prédikációjának témájául.


Szent Anna Nőszövetség Nagypeleskén Felbátorodva a szatmári görögkatolikusok példáján, a nagypeleksei egyházközség is megalapította a saját nőszövetségét. A település fogadott ünnepe Szent Anna emléknapjával kapcsolatos, amikor púsztító kolera járvány tizedelte a falut és környékét, majd az ünnepre csitult csak le haragja és az akkori hívek oltalmul fogadták az Istenszülő Szűz édesanyját. Ki más lehetne példakép, patrónus és jelkép egyaránt, ha nem Szent Anna, akit névadónak fogadott az újonnan megalakult asszonyok csoportja, akik szatmári mintára kívánják elképzelésüket megvalósítani számos jó és hasznos cél elérésében. Jelvényük az itt látható ikont mintázza, ami Szent Annát, az Istenszülő Szűz Máriát és az ő egyszülött Fiát Jézus Krisztust ábrázolja. A kitűző nem csak egy megkülönböztető dísz. Annak viselője minden ünnepi templomi alkalommal ruhájára tűzi azt, büszkén vállalva és mutatva ezzel hovatartozását és vállalt kötelességeit. Szent Anna emlékezteti arra, hogy ki a nőszövetség égi pártfogója, az Istenszülő Szűz Mária a peleskei ikont juttatja eszébe, végül de nem utolsó sorban, az áldást osztó mennyei Üdvözítő azokat a tevékenységeket áldja meg, amelyeket a nőszövetség célkitűzései szerint, az egyház érdekében, a hívek javára és Isten dicsőségére valósulnak majd meg. Boros Erzsébet, Iván Anna, Dencsák Rozália, Dencsák Mária, Takács Mária, Barabás Erika, Rozsái Magdolna, Gérus Ilona, Stoian Enikő, André Jolán, Libotyán Réka és Kővári Erzsébet az alakuló ülés után, május 22-én, a vasárnapi Szent Liturgia keretében tették le fogadalmi esküjüket, és a Szatmári Szent Piroska Nőszövetségtől vehették át a megtisztelő oklevelet és kitűzőt, akik már elkezdték az apostolkodás ezen formáját és támogatásukról, valamint együttműködésükről biztosították őket. A Bibliából tudjuk, hogy a korai egyházi gyülekezet szolgálatában a nők fontos szerepet töltöttek be (ApCsel 12,1215; 1Kor 11,11-15). Amikor pünkösdkor megszületett az Egyház, a legfontosabb tanítványokkal együtt nők is jelen voltak és imádkoztak (ApCel 1,12-14). A nők némelyike jó cselekedeteiről volt ismert (ApCsel 9,36), mások vendégszeretetükről (ApCsel 12,12; 16,14-15), megint mások az egészséges tanítással kapcsolatos jó felfogásukról és lelki-szellemi adottságaikról (ApCsel 18,26; 21,8-9). János a második levelét a felügyelete alá tartozó egyik gyülekezet egy vezető állású asszonyához írta. Még Pál apostol is, akit a bibliakritikusok jogtalanul férfi-sovinisztának gúnyoltak, rendszeresen nők közreműködésével végezte szolgálatát (Fil 4,2-3). Elismerte hűségüket és tehetségüket, és köszöntését küldte nekik (Róm 16,1-6; 2 Tim 1,5). Amikor a Ferenc pápát Rio de Janeiróból Rómába szállító repülőgépen, az újságírók szabadon kérdezhették az egyházfőt és több mint egy órán át, a vele együtt utazó hetven olasz és külföldi újságíró kérdéseire ő is szabadon válaszolt (ahol szó volt az IOR vatikáni bank sorsáról és Ferenc pápa vatikáni mindennapjairól is), nem szalasztotta el az alkalmat, hogy meg ne említse a nők szerepét. A kötetlen sajtóbeszélgetés során a pápa elmondta, hogy az egyház nők nélkül olyan, mintha az apostolok Mária nélkül maradtak volna. Sokszor nagyon elkel az asszonyok bölcs bátorítása, megújító szerepe és tekintélye - még a férfiak előtt is. A nagypeleskei nőszövetség fiatal és idős tagjai között olyan asszonyok vannak jelen, akik jól ismerik az egyházuk sorsát és méltón képviselik a falut. Elszánt és határozott tenni akarásukkal, nem a szavak emberei, hanem a cselekedetet tartják fontosabbnak.

Peleskei családi délután Május 22-i családi délután programja: - Peleske legerősebb embere cím elnyerése - zászlórúdtartó verseny - kötélhúzás és mindenféle erőmutatvány - a gyerekek számára aszfaltrajzverseny, arcfestés, sárkányeregetés és sok egyéb foglalkozás - óriáscsúszda - utcazene és bográcsgulyásfőzés peleskei módra - az ünnepségen díjazni fogják a legidősebb peleskei házaspárt, elismerést kap a faluban a legidősebb férfi és a legszebb kort megért peleskei asszony


...gyerekek, fiatalok! 1

2

3

4

5

6

8

7

10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

“Ki vagy?” (Jn 1,19)

“A törvény és a próféták Jánosig tartottak. Azóta az Isten országának örömhíre terjed...”' (Lk 16,16). Vele lezárul az Ószövetség és kezdetét veszi az Újszövetség. A János-evangélium Betániát (1,28), később a Szalim közelében lévő Ainont nevezi meg János működési helyéül. Amikor a zsidók a Jordán déli folyásának sztyeppevidékén meglátták a Keresztelő bőrövvel összefogott teveszőr ruháját és szűkös pusztai étkezését (Mk 1,6), egykori legizzóbb prófétájukra, Illésre kellett emlékezniök, akin ,,szőrruha volt, a derekán pedig bőröv'' (2Kir 1,8), s akinek az akkori zsidóság várakozása szerint a Vég előtt vissza kellett térnie, hogy Jahve vagy a Messiás előfutáraként fölkészítse a népet az üdvösség idejére. Jánosban a régi prófétaság szellemének megfelelő új Illés támadt. Az övénél nem kisebb bátorsággal hirdette meg a régi felszólítást: Tartsatok bűnbánatot! Térjetek egész emberségtekkel Istenhez és az ő eljövendő országához! (Mt 3,2). És Izrael ne ringassa magát álmokba: az Eljövendő nem fogja Isten népét elnyomóitól megszabadítani, nem fogja a világbirodalom fényébe emelni. Az ítélet végső aratását fogja elvégezni: ,,Szórólapátja már a kezében van. Kitakarítja szérűjét, a búzát csűrébe gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzbe vetve elégeti'' (Mt 3,12). Vagy amint János egy másik képpel hirdeti: Az utána jövő Erősebb Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni, azaz Isten népének igaz tagjait megmenti, és a bűnbánattól elfordulókat megsemmisíti (Mt 3,11). Keresztelő Szent János az egyedüli szent akinek a földi és égi születésnapját is megünnepli egyházunk. Az itt

látható, 16. századi ikon, és a kezünkbe vett Biblia segít bennünket, hogy jobban megismerjük. Nemcsak a szent alakja rajzolódik ki előttünk, hanem az élettörténetéből több epizód, amelyek eredete a hagyományban illetve a különböző apokrif iratokban gyökerezik. Középen tehát Keresztelő Szent János áll, mint a “puszta angyala”, körülötte pedig a számozott képecskéket nézve kibontakozik előttünk az élete: 1. Az angyal megjelenik Zakariásnak a Templomban és bejelenti neki, hogy hamarosan a fia lesz, akit Jánosnak nevezzen el (Lk 1,11-17). 2. Zakariás kételkedése után megnémul, az emberek a Szentély előtt pedig megértik, hogy látomása volt (Lk 1,18-22). 3. Keresztelő Szent János foganása (Lk 1,23-25). 4. Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1,39-42) 5. Keresztelő Szent János születése. 6. Zakariás meggyilkolása a Templomban, mert nem árulta el Heródes katonáinak, hol rejtette el a fiát (Jakab Protoevangeliuma 23. illetve Lk 11,51-et is ide kapcsolják). 7. Erzsébet elrejti a fiatal Jánost egy sziklahasadékba Heródes katonái elől (Jakab Protoevangeliuma 22.). 8.Jánost egy angyal vezette a pusztában, ezzel is beteljesítve apja próféciáját (Lk 1,67-80). 9.Több évnyi aszketikus élet után “elhangzott az Úr igéje Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztában” (Lk 3,2). 10. János megkereszteli Jézust a Jordán folyóban. 11. János sokakat megkeresztelt, akik felkeresték őt (Mt 3,1-6). 12. János elítéli a farizeusokat és a szadduceusokat (Mt 3,7-10). 13. János Heródes Antipász börtönében. 14. Az ünnepség, ahol Szalome táncát János fejével jutalmazta Heródes.

„A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját!” (Jn 1.23)

15. Szent János lefejezése. 16. János tanítványai elviszik a testét, hogy eltemessék. (Ebben a jelenetben általában fej nélkül látható a test, később egybekerül, ami összeillik… Mivel gondolom elég értékes ereklye lehetett a szent feje, ezért a történelem folyamán többször elvész és megkerül…) 17. Keresztelő Szent János megjelenik néhány szerzetesnek álmában, és elmondja nekik, hol találják meg a fejét. 18. Keresztelő Szent János fejének első megtalálása. 19. Keresztelő Szent János megjelenik egy szerzetesnek álmában. 20. Keresztelő Szent ISTEN János fejének második elsősorban nem a kívánságokat megtalálása. hanem az ígéreteket teljesíti!

! FIGYELEM!

Megértésüket köszönjük!


Keresztszentelés Keresztszentelés Amint az előző lapszámban beszámoltunk róla, a Keresztelő Szent János templom előtti fa keresztet gránit kőből készült keresztre cseréltük. Virágvasárnap került megszentelésre az új kereszt, a keresztszentelésről képeket a Keresztelő Szent János Születése facebook fiókunk albumjai között tekinthető meg. Direkt linkje: http://tinyurl.com/keresztszenteles A kereszt szentelése alkalmából a kereszt felirata volt elmélkedésünk tárgya:

kezdve Ádámtól és Évától egész napjainkig. Ezért, amikor imádkozunk, legtökéletesebb módon pedig a Szent Liturgiában, tulajdonképpen Krisztus áldozatát mutatjuk be és mutatjuk fel az Atyának. Ezt fejezi ki Pál apostol tanítása, mottónk második fele. Az Ámen, ami azt jelenti, hogy „úgy van” vagy „úgy legyen” Krisztus által valósul meg. Krisztus mindent megtett értünk és helyettünk, megváltott emberek vagyunk. A keresztény ember ezért „csak” annyit kell tegyen, hogy elfogadja Krisztus

„Mert ahány ígérete csak van Istennek, áldozatát és ehhez kapcsolja mind Igen lett őbenne. Ezért az Ámen is é l e t é t , h i r d e t v e I s t e n á l t a l a h a n g z i k f e l t ő l ü n k I s t e n dicsőségét, azaz a szeretet dicsőségére.” (1Kor 1,20) hatalmát és erejét! Amikor Isten ígér valamit, akkor az ígéret mögött van erő és tartalom. Mi még a saját magunknak tett ígéreteket sem tudjuk maradéktalanul teljesíteni, a másoknak tett ígéretekről nem is beszélve. Nincs elég időnk, nincs elég erőnk, hiányoznak hozzávalók a megvalósításhoz. Ellenben, amikor Isten ígér, akkor biztosak lehetünk benne, hogy teljesülni fog, mert az Ő ígérete mögött az Isten dicsősége áll, vagyis az Ő ereje, hatalma, ideje és képességei. Jézus Krisztus ezt az Istent mutatja meg nekünk élete, tanítása, keresztrefeszítése és feltámadása által. Az erős és hatalmas Istent, aki képes legyőzni a halált, ugyanakkor a közeli, jóságos, emberszerető és a keresztig alázatos Istent, aki a velünk élő Isten, az Emmanuel. Istennek ezt az önfeltárását, amit kinyilatkoztatásnak nevezünk, el tudjuk fogadni vagy el tudjuk utasítani. Virágvasárnapi imádságunk: „Áldott, ki az Úr nevében jő, Isten az Úr, ki megjelent nekünk” nagyon találóan fejezi ki azt, hogy várjuk és elfogadjuk Istennek azt a szeretetét, amely Jézus Krisztussal és Jézus Krisztusban érkezett el hozzánk. Jézus ugyanis olyan tetteket vitt végbe, amelyekre nekünk nem lett volna erőnk; nincs ember, aki képes kiengesztelni a világ összes bűnéért

(Ft. Stan Zsolt parókus)

,,Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobb… Asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál'’ (Mt 11,7– 11).

Programok Hagyományosan Mindenszentek vasárnapján, ebben az évben május 22-én egyházközségünkben 6 fiatal fog beavatást nyerni az egyházzal való teljes közösségbe az Eucharisztia vétele által: Bandici Vanessza, Bóné Milán, Nyíri Henrietta, Stan Máté, Stan Petra Zsófia és Zimán Vivien. A szentek, akiket ezen a napon ünneplünk, Jézus barátai, és Jézus az ő barátságát, a vele való bensőséges találkozás örömét akarja megosztani minden egyes őt követő emberrel az oltáriszentségben. Teste és vére táplálja a közösséget, az egyházat, ezért buzdítok mindenkit, hogy elevenítse fel magában első szentáldozása emlékét, és mindenki szítsa fel magában azt a várakozó szeretetet, amellyel, úgy gondolom, hogy minden gyermek vagy felnőtt elsőáldozó készül az oltáriszentség első vételére. Lelkileg megtisztulva legyen közös ünnepünk ezekkel a gyermekekkel.

Templombúcsú programja Június 24. Péntek - Búcsúi előkészület 1. 17:30 Akathisztosz Keresztelő Szent Jánoshoz 18:00 Szent Liturgia, gyógynövények megáldása Június 25 Szombat - Búcsúi előkészület 2. 17:30 Akathisztosz Keresztelő Szent Jánoshoz 18:00 Nagy alkonyati istentisztelet, lítia, kenyéráldás Június 26 Vasárnap - Templombúcsú 9:00 Reggeli istentisztelet (Utrenye) 11:00 Ünnepi Szent Liturgia, olajkenet, antidórosztás


...gyerekek, fiatalok! PIT4 Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Peleskei Ifjúsági Találkozó (PIT4), amelyet idén az augusztusi hónap közepére időzítettek a szervezők. Jelmondatként az Irgalmasság Szent Éve kapcsán, valamint az Istenszülő Elhunyta és Mennybe menetele ünnephez kötődően így hangzik: “... Mária Isten irgalmasságának kapuja”. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve és előnyben részesítve a résztvevők igényeit idén is lesznek újdonságok: Szállás tekintetében minden résztvevő családoknál lesz elszállásolva ezért a jelentkezéseket nem tanácsos utolsó pillanatra hagyni. A foglalkozások óriás rendezvénysátor alatt egy helyen történnek, kivéve a nyelv órák, amelyek csoportokra bontva az iskola épületében kapnak helyet. Orvosi igazolás mindenképpen szükséges, így azt is érdemes időben beszerezni. A tábor időpontja: augustus 15-18. Kezdete a délelőtt 10:00 órakor kezdődő ünnepi Szent Liturgia. Jelentkezni személyesen a parókián, telefonon, illetve interneten is lehet a peleske@yahoo.com címen. Az elmaradhatatlan “kupakolás” is a programban van ezért mindenki hozzon magával még több kupakot. Ebben az évben hosszabb kirándulásra is rászánjuk magunkat, tehát arra is fel kell készülni, hogy buszos utazás is lesz és túracipőt is tanácsos készíteni. A szervezők szeretettel várnak mindenkit. Részletek a honlapon: http://www.nicolaos.ro/nagypeleske/

NYÁRI TÁBOROK

X

NYÁRI TÁBOROK

GÖRÖGKATOLIKUS MINISTRÁNS TÁBOR SZATMÁRNÉMETI Amit egy ministránsnak tudnia kell, általános szabályok és tudnivalók, viselkedés a sekrestyében és a Szent Liturgián, állóképesség, liturgikus ének, öltözködés, oltárszolgálat, proszforasütés, oltárdíszítés, templomi felszerelések használata, német alapfokon, görög kezdőknek, kirándulás, sport, vetélkedők és sok minden más tarkítja a 2016 augustus 1-7 között megrendezendő Görögkatolikus Ministráns Tábor programjait.

A tábor célja elsősorban az együtt megvalósított hasznos időtöltés, mialatt játszva merülnek el a ministrálás fortélyaiba, s bár nyár lévén, mégis tanulunk okos és szép dolgokat, de ami a legfontosabb Isten háza közelében a magunk javára és Isten dicsőségére tesszük mindezt. A szervezők szeretettel várnak mindenkit, akiben mély vágy él az Úr asztalánál szolgálni, a hívek közösségében. Id. Pallai Béla parókus

A tábor főszervezője a Szatmárnémeti Szent Miklós Görögkatolikus Parókia. Helyszín a templom mögötti tér valamint az altemplom klubhelyiségei. Részletek a honlapon: http://nicolaos.ro/szatmarnemeti1/ Jelmondat: “Ti vagytok az evangéliumi üzenet hirdetőinek új nemzedéke...” (Szt. II. János Pál pápa)

Hozzávalók: jókedv, camping felszerelés, orvosi igazolás! (Kötelező)


Árpádházi Szent Piroska Nőszövetség

(folytatás a 2. oldalról)

Szent László leánya, házassága előtt az Eiréné (Irén) nevet vette fel, jó császárnő és hűséges, segítő hitves lett, aki kitűnt elődei közül az államügyekben való jártasságával. A gazdagságára mint az uralkodásnak az eszközére tekintett. Férjével együtt alapította a konstantinápolyi Pantokrator monostort. Sűrűn fogadott szentföldi zarándokokat, küldötteket magyar földről, soha nem fordított hátat a hazájának, többször közvetített a Magyar Királyság és a Bizánci Birodalom között. Nem véletlenül került az ikonja az ólomüvegablakok egyikébe, a Szent Miklós templom nyugati oldalán, a magyar szentek sorába. Sajnos részletes történeteket nem tudunk róla, de példaként állhat előttünk, mint olyan asszony, aki a hazájától távol is igyekezett minden feladatában jól helytállni, elfogadva és felismerve szerepét az életben. Mint névadó és példakép lelki erővel is felvértezi a nőszövetség tagjait, akik tudatosan választották őt égi pártfogónak. Erdélyben, 90 évvel ezelőtt, Aradon alapítottak elsőként katolikus nőszövetséget. A Szociális Testvérek Társasága vezetése alatt álló szervezet az erdélyi katolikus nőmozgalom

irányítására alakult. Ennek Szociális szakosztálya a Katolikus Női Misszió helyi szerveit, a művelődési és jótékony női egyesületeket fogta össze, s főleg a módosabb réteg asszonyait ébresztette rá a szociális gondok iránti érzékenységre. A Hitéleti szakosztály a Mária Kongregációkat, az Oltáregyesületeket, a Rózsafüzér Társulatokat és a Szent Kereszt Hadsereg női tagjait fogta össze a lelkek megmentésére. Az Ifjúsági szakosztály a Katolikus Leányklubokat és a Főiskolás Leányok Szent Margit Köreit irányította. A Falu szakosztály a falusi Asszony- és Leánykörök és a városokban szolgáló leányok Szent Katalin köreit fogta össze. Ma a Katolikus Nőszövetség fontosnak tartja és céljai között szerepel, hogy felébressze a családanyákban és a leányifjúságban a jövő nemzedék nevelésének felelősségét, hogy a társadalom alapsejtjében, a családban, kibontakozzék a hitében erős, erkölcseiben tiszta, egyházához és nemzeti kultúrájához hű, ugyanakkor állampolgári kötelességeit becsületesen teljesítő emberideál. Kiemelt feladata erősíteni a hivatástudatot minden pedagógiai, egészségügyi vagy szociális intézményben dolgozó tagjában azért, hogy munkájukat elsősorban az emberi személy szolgálatának tekintsék, s ne pusztán kenyérkeresetnek. Ezekhez az elvekhez igyekszik csatlakozni a szatmárnémeti Szent Miklós egyházközség újonnan megalakult Árpádházi Szent PiroskaE i r e n e Nőszövetsége is, amelynek tagjai, az alapító gyűlés megtartása után, 2016 május 1-jén,

letették esküjüket és ezzel hivatalosan is elkezdték tevékenységüket. Alaptó tagjai: Balog Mária, Bara Flórika, Bunna Teréz, Durkovics Erika, Fazekas Carmen, Herczeg Mária, Kádár Margit, Márton Edith, Márk Mária, Tivadar Éva. A vasárnapi Szent Liturgia után a következő szavakkal kértek áldást munkájukra: „… Isten és az Anyaszentegyház törvényei, valamint a nőszövetség szabályzata alapján, görögkatolikus egyházunkat életemmel és munkámmal, legjobb lelkiismeretem szerint szolgálni és segíteni fogom, erkölcsi és anyagi értékeit hűségesen megőrzöm. Kérem ehhez az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, az Istenszülő Szűz Mária oltalmát, görögkatolikus egyházunk és templomunk védőszentjének, mürai Szent Miklós pártfogását, valamint Árpádházi Szent Piroska s a hívek áldozatos támogatását és görögkatolikus egyházunk áldását.” A tagok oklevelet, és tisztségüket jelző kitűzőt vettek át Pallai Béla parókustól, aki biztató szavakkal indította útjára ezt az új, de annál ígéretesebb kezdeményezést.

NIKOLAOS Görögkatolikus Egyházi Lap Nyár 2016 - XX. évf. 3. Szám. Kiadja: Szt. Miklós Görögkatolikus Parókia, Szatmárnémeti Összeállítja, szerkeszti és nyomtatásra előkészíti: ifj. Pallai Béla nagypeleskei parókus. Várjuk leveleiket! Elérhetőség: SATU MARE, P-ţa Eroilor Revoluţiei nr. 21.; office@nicolaos.ro; www.nicolaos.ro Tel: 00 40 261 712 505.


Nikolaos nyar 2016 pg  

Religion, greek-catholic, spirituality, görögkatolikus, lelkiség

Nikolaos nyar 2016 pg  

Religion, greek-catholic, spirituality, görögkatolikus, lelkiség

Advertisement