Page 1

 Görögkatolikus Egyházi Lap

XVIII. évf. 1. szám

2014 - Nagyböjt

Püspökségünk hírei 3-4 oldal

Hatalomféltés és tömegmészárlás Nagyböjti Családi Naptár 2014 6-7. oldal

Nagyböjti gondolatok 9. oldal

Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2014 10-11. oldal

...gyerekek, fiatalok! 10. old.




2

Ima a keresztények egységéért Szatmáron Az idén is sor került, a Szatmárnémeti Római Katolikus székesegyházban, arra a közös imára, amit a Szent Egyed közösség szervezésében, a különböző felekezetű egyházak vezetői irányításával tartottak meg az ökumenikus imahét keretében. Görögkatolikus részről Ft. Pallai Béla nagypeleskei parókus mondott szentbeszédet, amelyben Izaiás (Iz 19,19-25) könyvéből vett idézet kapcsán fejtette ki gondolatait az együttimádkozásról, Isten hűségéről, a hívek egységretörekvéséről, a kötelességről és Isten bátorításáról. A közös szertartás együtt mondott Miatyánkkal, valamint püspöki áldással zárult.

Farsang Közös farsangi batyus bált tartott a két szatmárnémeti parókia, a Szent Miklósról elnevezett és a Keresztelő Szent János születése egyházközség. A jó hangulatú összejövetelnek a célja a télbúcsúztatás volt, de az együttlét fontosságára is felhívta a figyelmet. A vecsernyével kezdődő egyházi program után a Szent Miklós altemplom közösségi termében tánc, vigalom és jókedv kovácsolta össze a jelenlevőket. Tombola is volt, ahol értékes nyereményeket is haza lehetett vinni.

VALENTIN-napi FARSANGOLÁS

Nagyböjt 2014

Liturgikusének-verseny A Hajdúdorogi Egyházmegye hatodik alkalommal hirdeti meg liturgikusének-versenyét a görögkatolikus egyházi énekkultúra iránt érdeklődők számára. Időpont: 2014. május 10. 14.00 óra. Jelentkezni: 2014. április 15-ig az iroda@gorogkatolikus.hu címen lehet. Az énekverseny helyszíne: Hajdúdorog, Szent Bazil Oktatási Központ. Amennyiben a jelentkezések ezt indokolják, külön csoportot alkotunk a parókiákról és az egyházi iskolákból érkezők számára. Az elbírálásnál előnyt jelent, aki kotta nélkül, csak a könyvből énekel. Újdonság hogy családi, és csoportos vetélkedést is hirdetünk. Családok legalább három, csoportok legalább öt fővel jelentkezhetnek. Családoknak a III. korcsoport követelményét kell teljesíteni. I. korcsoport: 1-2. osztályosok: Miatyánk, 4. hang (az új kotta szerint), Egy szabadon választott föltámadási tropár, Vasárnapi 1. antifóna több verssel II. korcsoport: 3-4. osztályosok Miatyánk, 2. hangú mintadallamon (az új kotta szerint), Kisboldogasszony napi ünnepi tropár, Teljenek be ajkaink…, Apostoli szakasz: 110. (Róm 12,6-14) III. korcsoport: 5-8. osztályosok: Mintadallamú sztichira előverssel, 1. hang (A mennyei rendeknek öröme…), Prokimen 3. hang, föltámadási előverssel és Alleluja, Apostoli szakasz: 224. ( Ef 4,1-7), Sokirgalmú ének (a honlapon szereplő kotta szerint) IV. korcsoport: középiskolások, egyetemisták: (14-25 év) 8. hangú tropár DM előverssel, (a helyreállított dallamon), Prokimen, helyben adott föltámadási + Alleluja, mindkettő a versekkel, Vízkereszti katavászia Apostoli szakasz: a helyszínen kijelölt szakasz; V. korcsoporton kívüliek: 1. hangú föltámadási kánon, Találkozási ünnep Istenszülő-éneke, Prokimen: Kicsoda oly nagy Isten…, Húsvéti fényének

A Nagypeleskei Ifjúsági Diákszövetség, a N a g y p e l e s k e i Görögktolikus Egyázzal karöltve ünnepi mulatságot szervezett. Ezzel kezdte www.nicolaos.ro meg felkészülését a nyári ifjúsági táborra, a PIT 2014-re. Templomunk a világhálón Hasznos tudnivalók, szertartásrend, különböző egyházi A jó hangulatú bálon többségben fiatalok vettek részt. oldalak linkjei ... és sok minden más templomainkról, IMAMEGHALLGATÁS - Több visszajelzés egyházunkról az interneten is megtalálható. érkezik, hogy a Peleskei-ikon előtt mondott imák Igény esetén, más romániai magyar görögkatolikus meghallgatásra találtak. Bár az ikont a XIX század egyházközség honlapjának is helyet tudunk biztosítani a végén s a századfordulón kegyképként tisztelték, amíg szerveren. Kérésre honlapot is szerkesztünk. Írjanak hivatalossan nem bizonyított, nem lehet csodatévőnek nekünk. Cím: office@nicolaos.ro nyilvánítani. A tanúk által történő igazolások viszont Egy éve az újságunk már az interneten is olvasható, lapozható . Részletek a honlapon: www.nicolaos.ro feljegyzésre kerülnek. Jelentkezni a helyi parókusnál! Görögkatolikus Egyházi Lap - Nagyböjt 2014 - XVIII. évf. 1. szám Kiadja a Szent Miklós Görögkatolikus Parókia. Összeállítja, szerkeszti és nyomtatásra előkészíti: ifj. Pallai Béla nagypeleskei parókus. Várjuk leveleiket! Cím: Szent Miklós Görögkatolikus Parókia, Szatmárnémeti. (SATU MARE, P-ţa Eroilor Revoluţiei nr. 21.) office@nicolaos.ro; www.nicolaos.ro Tel: 00 40 261 712 505.


2014 Nagyböjt



3

Az egyháztól kapott és az otthonról hozott hit Vajon többfajta hit létezik? El lehet egyáltalán képzelni egy ilyen fajta különválasztást az otthoni hit és a templomi hit között? Miért kellene különbözőnek lennie annak a hitnek, amit a templomban élünk meg és amit otthon? Ezek olyan kérdések, amelyek elsődlegesen felháborodottságunkat jelzik, amikor ezzel a témával találkozunk. Ugyanakkor ezek azok a kérdések, amelyek felköltenek minket tespedtségünkből, amelyben élünk, azokból a szokásokból, amelyek közömbössé tesznek hitünk megélésében. Tudjuk, hogy a templomban a hit szempontjából megfelelő környezetben vagyunk, és azt gondolhatjuk, hogy jó lesz ezen a helyen őrizni. Hazatérve azt tapasztaljuk, hogy a hit megélése túl nagy kihívást jelent számunkra. A hit szempontjából nézve sajnos a családban sem érezzük jól magunkat. Mindeki a maga ritmusában, stílusában éli meg a hitet. Ezek a különbségek pedig sokszor lesznek botránykövei együttlétünknek és veszekedés forrásává. Ezt nem is gondolnánk, hiszen a hit az, aminek egyesítenie kellene bennünket otthonainkban. Tudomásunk van róla, hogy felelősséggel tartozunk lelki életünkért, annak éltető lehelletéért – a hitért. A hitet az egyházban és az egyház által tápláljuk, és folyamatosan életben kell tartani. Az imádság, az Isten Szavára való odahallgatás és a hit igazságainak megvallása – ezekre szüksége van. De a hitet nemcsak szóban kell megélni és táplálni, hanem tettekben is. Ennyi mindent kell megtenni a hitért? Miért nem elég, ha

imádkozunk és templomba járunk? A mindennapokban nem ugyanazt tesszük a testünkkel is? Lélegzünk, eszünk, iszunk, dolgozunk, alszunk, megoldjuk a problémákat, szükség esetén orvoshoz megyünk. A hitünk nem érdemel meg legalább ugyanennyit? Meg kell említenönk még, hogy a családnak, a „családegyháznak”, ami az otthonunkban van feladata lenne az is, hogy megnyissa és ápolja a hit és Isten megismerése iránti éhségünket. De sokszor a történelem folyamán előfordult, hogy a család a kereszténység ellen legyen, gondoljunk csak az első századok keresztényeire, amikor egy pogány családban nevelkedő személy kereszténnyé lett, éppen családja elől kellett bujdosnia. Vagy ma is előfordul, hogy egy muzulmán keresztény hitre tér, és családja részéről nyomás nehezedik rá emiatt. Visszatérve azonban a jelen időre és helyzetre, jó ha belátjuk, hogy az ottjoni hitünk sokszor felületes, különböző okok miatt hiányos, és ezek miatt aggódnunk kellene: a keresztény nevelés csak formai, külsődleges, nincs valami nagy jelentősége, mert zavaróan hat a keresztény tanítás az emberekkel való kapcsolatunkban vagy az egyház iránti érzéseinkben. Nagyon sokszor eszünkben sincs változtatni vagy javítani azon, ami elromlott bennünk, inkább keresünk egy általános hibást, egy fekete bárányt, akire ráfogunk mindent, Istent okoljuk, látható képviselőjén keresztül, ami lehet az egyház is. De miért különbözik az otthoni élet és a templomi? Mert Isten nem akarja, hogy robotok legyünk, sem azt, hogy elkényelmesedjünk. Fiának sem engedte, hogy luxusban éljen, vagy hogy istenfiúságában tetszelegjen. Miért beszélünk különbségről a temlomban megélt hitünk és az otthon élt hitünk között? Az okai számtalanok lehetnek. De hogyan kell értenünk otthoni hitünk megközelítéséből azt, amit a Szent Liturgián éneklünk: „... tegyünk félre mostan minden földi gondot”? Vagy

éppen ez az, ami tökéletes mentségünkre szolgál? Hogy a templomban lélekben élünk, a lélekre figyelünk, míg otthon a testre és a hétköznapi élet kihívásaira? Egyenlőség jelet kellene tennünk az otthoni hit és a templomi hit közé? Mindig meg kellene őrizni ugyanazt a hozzáállást, ugyanazt a tiszteletet a hit iránt, és úgy megélni, hogy az a mi névjegykártyánk, bemutatkozó lapunk, meghatározásunk legyen a felebarátainkkal való kapcsolatunkban. Amikor a templomban hagyjuk hitre épülő emberképünket és egy teljesen más képet mutatunk magunkról, amikor a templomból kilépünk, nem vagyunk tovább tisztességesek az Istennel való kapcsolatunkban és megvetjük a körülöttünk levőket, hamis képet mutatunk magunkról. Nincs többfajta hit, csak a hitnek vannak különböző megnyilvánulási formái. Azonban minden forma mögött közös tartalom, lényeg van, amelynek meg kell nyilvánulnia az élet kicsi, hétköznapi dolgaiban is. A hit nem képes növekedni, ha nincs megfelelően táplálva, ha nem gondoskodunk róla nap mint nap, percről percre. Őszintének kell lennünk magunkhoz és azokhoz, akik körében élünk, és természetesen Istenhez. Az otthoni hitünk a templomi hitünk tükörképe kell legyen. Azt, amit a templomban tanultunk vagy kaptunk, feladatunk értékekre váltani az otthoni, templomon kívüli életünkben is, attól a pillanattól kezdve, hogy a templomból kiléptünk és addig, amíg oda visszatérünk. (ford. Ft. Stan Zsolt)




4

Hit a családban A hit a keresztény családok kincse, amit a szülőktől a gyerekek megkapnak, de ezt az élet kihívásai megpróbálják, és vagy megerősödik vagy eltévedt pillanatokban elkallódik. A 2 . Va t i k á n i z s i n a t családegyháznak – ecclesiola – nevezi a családokat Magyarán: minden egyes család – ház, sőt egyház. Üdvház, szent ház, ahogy őseink értelmezték. Felszólítás van ebben: minden magyar családnak templommá, szentéllyé kell válnia! A család „család-egyház” az a környezet, amelyben a hit nemzedékről nemzedékre t e r m é s z e t e s m ó d o n áthagyományozódik. A szülők hitre nevelő munkája a világi hívők apostolkodásának egyik legdöntőbb formájaként állította korunk egyháza elé: „A hitvestársak és a családok apostolkodásának páratlan jelentősége van... A keresztény házastársak a kegyelem munkatársai és a hit tanúi egymás felé, gyermekeik felé és a család egyéb tagjai felé is. Gyermekeik számára ők a hit első hirdetői és oktatói. Szavukkal meg példájukkal keresztény és apostoli életre nevelik őket. A család az egyház alapsejtje A házasok – akárcsak a felszentelt papok – az Egyházon belüli

tanúságtételre, Krisztus testének tovább-szélesítésére vállalkoznak. Minden egyes család család-egyház, a nagy-egyház apró sejtje, Krisztus testének eleven része. Az esküvő szertartása (akárcsak az eukarisztikus liturgia) visszaküldi az új házasokat a világba, visszaadja őket a napi életnek. Maguk is jellé válnak. Az üdvtörténet most már bennük is, mint az egyház új sejtjében tovább fog tovább bontakozni. Ezt a gondolatot a II. Vatikáni zsinat vetette fel, mert észrevették a hasonlóságot a család és az egyház között, s az otthont ecclesia familiarisnak, családegyháznak nevezte. Miben is áll ez a belső, szerkezeti rokonság 1. Az egyház üdvösség felé vezeti a híveket szentségei és az igehirdetés révén. A házastársak is egymás felé és gyermekeik felé közvetítik szóban és tettekben az evangéliumot, a keresztség illetve a házasság szentségének erejéből. A keresztény család tehát az egyházhoz hasonlóan életjelenségeket mutat fel 2. A z e g y h á z k ö z ö s s é g , krisztusi teljesség, a hitben, az imában, az eucharisztiában átélt egység. Ennek az egységnek mintája viszont éppen az a közösség lehet, amelyet a család megvalósít a kölcsönösségben és a szeretetszolgálatban. 3. Az egyház Krisztus teste

Nagyböjt 2014 Szent Pál tanítása szerint, aki a Krisztusban való egységet élő szervezethez hasonlítja, melynek részei - a fej és a tagok – egyetlen rendszerbe tömörülnek. A keresztény család is élő organizmus, azonban csak úgy lesz Krisztus teste, ha valóban Krisztus a feje: krisztusi szellem a kiindulópontja és irányelve. 4. Az egyház Isten népe is. Talán ez a kifejezés mutatja leginkább, mennyire mindenkié, minden családé az egyház. A családi otthonok nem véletlenül töltöttek be az őskeresztények életében fontos szerepet a helyi egyházak kialakulásában, eucharisztikus összejövetelektől a „hitoktatásig”. Isten népe végül is a családok körében születik meg. 5. Az egyház Isten országának jele. Nem azonos vele, de előkészíti. Isten országának viszont mindig új tagokra van szüksége, az új lelkeknek forrása a család, nemcsak biológiai, hanem lelki síkon is. A család ilyen kitüntetett szerepe a hit megőrzése és továbbadása azt a feladatot adja a családoknak, hogy a hitet otthonainkban és a templomban, az egyház imádságában is együtt, ha mindenki a maga módján és ütemében is, de együtt vegyen részt, ezáltal valósítva meg a családegyház fogalmát. (dr. Cselényi István Gábor: Családegyház c. könyve alapján szerkesztette Ft. Stan Zsolt)

„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa” (Mt 5,3). Az egyházmegyei pasztorális tervekkel összhangban a Máramarosi Egyházmegye Gyermek és Ifjúsági találkozót szervez, Nagysomkúton (Şomcuta), 2014 április 26-án, szombaton. Program: 08,30 Érkezés (regisztráció) 09,40 A Főpásztor fogadása 10,00 Püspöki Szent Liturgia, kezdő elmélkedés 12,00 Ebéd 13,00 A részvevők bemutatkozása 13,30 Csoportfoglalkozások 15,30 Kulturális és lelki programok 17,30 Záró imádság Korhatár: 9-13 éves gyermekek és 14-30 éves fiatalok. Jelentkezési határidő: 2014 április 2.




2014 Nagyböjt

EGYHÁZKÖZSÉGI

KÉPVISELŐTESTÜLETRŐL

Az újonnan megválasztott egyháztncsosok a választást követő következő vasárnapok egyikén, a hívek jelenlétében, Szent Liturgia keretében ígéretet tesznek arra, hogy mindig és mindenben az Egyház célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni. Az esküszöveg megfogalmzása mára némi változtatáson ment át.1927-ben azonban Nagypeleskén (s valószínűleg a környék minden görögkatolikus parókiáján) a következőképpen esküdtek fel a kurátorok. Az ígéret szövege: „Egyházgondnoki és tanácsosi eskü: Én N.N. esküszöm az élő Istenre a Boldogságos Szűz Mriára és minden szenjeire, hogy egyházgondnoki tisztségemet híven lelkiismeretesen fogom teljesíteni. Egyházi előljáróimnak a törvény előírása szerint - egyház és hitbel ügyben teljes odaadással engedelmeskeni fogok. Egyházam erkölcsi és anyagi előhaladását tehetségemhez mérten előmozdítani igyekezni fogok. Isten engem úgy segéljen. Ámen.” Az egyáztanács gyűlését az egyházi elnök hívja össze. A meghívókat a gyűlés előtt legalább 8 nappal ki kell küldenie, és ennek a tárgyalandó napirendi pontokat is tartalmaznia kell. A témákat lehetőleg az egyháztanács tagjaival

3.

együttesen állapítsák meg. Ha a gyűléshez előkészítő munka is kell, pl. a zárszámadás elkészítése, stb., akkor a tanácsnak kell arról is gondoskodnia, hogy a gazdasági felelős ezt elkészítse. A gyűlés elnökének kell a jegyzőkvet hitelesítő két képviselőt a megbeszélés elején kijelölnie. A gyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. Az elnöknek a gyűlés elején erről meg kell

5 győződnie, és ezt a jegyzőkönyvben is fel kell tüntetni. A határozatok meghozatalához a jelenlevő tagok számának felénél legalább egy szavazattal többnek kell lennie. A j e g y z ő k ö n y v b e n a határozathozatallal együtt annak szavazati arányát is fel kell tüntetni. A határozatokat fel kell terjeszteni a megyéspüspöknek, s csak az ő jóváhagyásával hajthatók végre, illetve e nélkül is, ha a felterjesztéstől számított egy hónapon belül nem emel kifogást. Az egyháztanács megszűnése Az egész egyháztanács megbízatása megszűnik, a) ha a megyéspüspök súlyos ok miatt feloszlatja; b) az egyháztanács súlyos ok miatt önmagát feloszlatja, amihez a megválasztottak többségi szavazata kell és a püspök elfogadása szükséges; c) a megbízatási idő lejár. A tanácsosi tag megbízatása megszűnik, ha a) a tanács többségi szavazással megállapítja, hogy a választási feltételeknek nem felelt meg; b) ő maga írásban kéri felmentését, és a testület kérelmének helyt ad; c) 70. életévét betöltötte, de tiszteletbeli tagként, szavazati jog nélkül tag maradhat; d) egymásutáni gyűlésen indokolatlanul nem vesz részt; e) a püspök megbízatását visszavonja. (Vö: MKL - folyt.köv.)

A bűnbánat első útja a bűn elítélése. Te is ítéld el bűneidet: ez elegendő Istennek, a te megmentésedre, mert aki elítélte bűneit, nem oly hamar vesz bátorságot újból beleesni azokba. (Aranyszájú Szt. János)

Nagyböjti szertartások Szatmárnémeti Szent Miklós templom Minden szerdán:

17:00 Rózsafüzér 17:30 Előszenteltek Liturgiája

Minden pénteken:

17:00 Akathisztosz a szenvedő Jézushoz 17:30 Előszenteltek Liturgiája Minden szertartás előtt gyónási lehetőség!

Betegek kenete: Nagyböjt ötödik vasárnapján, április 6-án a Szentliturgia végén betegek kenetét szolgáltatjuk ki. Feltételek: szentgyónás és szentáldozás. Aki otthon fekvő betegről tud, jelezze, hogy nekik is lehetőségük legyen a húsvéti gyónásra és áldozásra.




6

Nagyböjt 2014

(összeállította: Papp Izabella Noémi és Deák Andrea Diána)

Vasárnap

Hétfő Március Nagyhétfő Tarts bűnbánatot! Lemondás, odaadás, lelki felajánlás... A szent nagyböjti időszak kezdete – Szigorú böjt!

3

Március

9

Figyelmeztesd szüleidet, ha megszegnék a tízparancsolatot. Március

16

Segíts, ha valaki bajba kerül. Gondold át mit tenne Jézus ebben az esetben. Március

23

A mai kereszted lemondás, ugyanakkor felajánlás és odaadás is. Március

30 6

Szentáldozás! Készülj teljes odaadással! Április

Barkaszentelés.

10

Esti tévézés helyett olvass és imádkozz egy kicsit többet. Semmiképpen ne nassolj! Február

17

Segíts társaidon. Magyarázd el a leckét, légy előzékeny a munkatársaiddal szemben! Március

24

Túljutottál a nagyböjt felén. Felfrissülve, új erővel, megerősödve a kereszt erejével folytasd utad!

Hívjatok fel telefonon egy olyan rokont, akivel nagyon régen nem beszéltetek. Április

Március

13

Március

31 7

A gyermekek ma nagy odafigyeléssel teljesítség kötelességüket. Mutassanak példát szüleiknek. Április

Március

4

Ne csak a szobádat tisztítsd, hanem lelkedet is takarítsd ki!

Március

11

Ne halaszd másnpra, amit ma meg kell tenned. A kötelességteljesítés nem lehet másodlagos! Március

18

Ha még nem készítetted el a füves szentsírt, most még megteheted. Segítséget a tavalyi NIKOLAOS-ból kapsz! (2013 Húsvét 9. oldal) Március

25

ÜNNEP Gyümölcsoltó Boldogasszony!

Április

14

Készülz a templomi szertartásra: olvasd el előre az evangéliumi szakaszt: Mt 24,3-35

Március

5

Segíts édesanyádnak olyan házi munkát elvégezni, amit legjobban utálsz. Március

12

Ma elcsendesedünk. Próbálj kevesebbet beszélni.

„Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit!” (Mk 6,31)

1

A reggeli ima is közös legyen. Ehhez lehet, hogy korábban kell ébrednie a családnak.

A mai napon négy jócselekedet a cél. Április

Szerda

Kedd

Március A lefekvés előtti lelkiismeretvizsgálat után, azzal a lelkülettel imádkozz, amit a mai Előszenteltek Liturgiáján sajátítottál el.

19

Március

26

Légy előzékeny szomszédoddal! Rég beszélgettél vele. Április

2

Az Előszenteltek Litugiáját ajánld fel gyermekeidért.

Április Április Az esti ima alkalmával Előszenteltek Liturgiája. segíts gyermekeidnek a lelkitükör Ha sikerült mindegyik kérdései alapján lelkiismeretvizsálatot alkalommal jelen lenni, mai is légy ott. tartani. Bátorítsátok egymást a húsvéti gyónásra.

9

8

Április

15

Érdeklődj, hogyan segíthetnél a templomi díszítésben. Vigyél élő virágot a Szentsíroz.

Április

16

Ma megbántottnak érzed magad. Imádkozz ellenségeidért.




2014 Nagyböjt

7

Aki kockáztat, azt az Úr nem csapja be, és ha valaki csak egy apró lépést tesz is Jézus felé, felfedezi, hogy ő már tárt karokkal várja érkezését. Itt van a perc, hogy azt mondjuk Jézus Krisztusnak: „Uram, hagytam rászedni magam, ezerféleképpen menekültem szereteted elől, de most újra itt vagyok, hogy megújítsam szövetségemet veled. Szükségem van rád. Fogadj vissza újra. Uram, fogadj ismét megváltó karjaidba.” (Ferenc pápa - AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME)

Csütörtök Március

6

Törekedj arra, hogy ma egész nap kedves légy azzal az embertársaddal ösztálytárs, munkatárs...), akivel nem szimptizálsz. Március

13

Ma hagyd ki az internetet az életedből. Mi fog töténni? Add össze, mennyivel több szabadidőd lett! Március

20

Az ebédnél gondolj azokra, akik ma nem ebédelnek, mert nem futja rá. Március

27

Bátoríts másokat, hogy együtt imádkozon a család!

Április

3

Ma csak egy embernek segíts. De annak aki rászorul.

Április

10

Péntek

Szombat

Március Március Az Előszenteltek Liturgiáján Kollybát áld meg a pap. Szervezd úgy Mondj le mától az édességekről. a napodat, hogy elmehess a templomba. Legalább erre a hétvégére. Elevenítsd fel magadban az ünnepelt De ha kitartó vagy, egészen Húsvétig. szent életéről szóló eseményeket.

7

Március

14

Tanuld meg könyv nélkül Szír Szent Efrém imáját: Életem Ura és Uralkodója... Március

21

Ma az egész család igyekezzen jelen lenni az Előszenteltek Liturgiáján. Március Az Előszenteltek Liturgiáját édesanyádért ajánld fel. Április

28

4

11

Kérj segítséget a lelki atyádtól a helyes szentgyónás végzésére.

Előszenteltek Liturgiája. Ne csak testben, hanem lélekben is légy jelen!

Április

Április Szigorú böjti nap. Sem húst, sem állati eredetű ételt nem fogyasztunk. Szemünk előtt a kereszt: Jészus Krisztus győz!

17

A kínszenvedési evangéliumok egyikét otthon is olvssuk el.

Március

15

Halottak emlékezete. A templomban Hramota van. A pap elhunyt szeretteidért imádkozik. Te is légy jelen! Március

22

Hramota és temetőltogatás. Szentliturgia után menj el a temetőbe és imádkozz szeretteid sírjánál. Március

29

Hramota. Az esti imában is emlékezzél meg elhunyt családtagjaidról.

Ismét “TV mentes nap” van. Az így felszabadult időt használd fel okosan. Április

8

18

Április Akathisztosz szombat.

5

Ma minden imádságot állva végezz! Április

12

Lázár feltámasztása. Szólj a parókusnak, ha otthon fekvő betegről tudsz. Április

19

A síri nyugalom napja. Szakíts időt arra, hogy a családdal Szentsírlátogatáson vegyél részt.




8

KERESZTELÉSI

Nagyböjt 2014

SZOKÁSOK

„Sátánt vittem, angyalt hoztam” szólalt meg egy nagymama, az egyik kresztelési szertartás után. Először meghökkentő, ugyanakkor sokat mondó. Élnek még hagyományok, népszokások és még vannak olyanok, akik nem babonaságból, hanem örökölt módon tartják ezeket és fontos számukra, azok mondanivalója sokat jelent a családnak, része az életüknek. A keresztelést megelőző beszélgetések alkalmával a keresztszülőknek és a szülőknek oktatásszerűen el kell mondani, mit jelent az, hogy gyermeküket görögkatolikusnak keresztelik, beszélni kell a szertartásról, a keresztvízről, szentelt olajról, bérmálásról, gyertyáról, a fehér ingecskéről, a szülőasszony avatáráról. Fontos, hogy ne csak az domináljon, ki tartsa a gyermeket a keresztvíz alá, hol álljon a videós, milyen színű ruhába öltöztessük a kisdedet. A szülők és keresztszülők kellő ismerettel rendelkezzenek, ismerjék meg helyüket a keresztelésben, s nem utolsó sorban kötelességeiket ami ezzel a tisztséggel, hivatással jár. Nemrég egy keresztelésen voltam keresztszülő. Messze, egy másik vidéken, az ottani szokások szerint, helyi hagyományokkal tűzdelve. Ismét előkerült a „pogányt vittem, angyalt hoztam” számomra már nem új kijelentés. A keresztelést nagy előkészület előzte meg. Gondos odafigyeléssel megszervezett kisebb fajta lakodalom. Ezt pedig jó értelemben kell felfogni, hisz ha komolyan belegondolunk hasonló súllya van ennek az eseménynek is, mint a házasságkötésnek. Mindenkinek fontos szerep jut, főleg a keresztszülőknek. Nemcsak tanúi ők, de az ő áldásuk nélkül el sem kezdődik a templomi szertartás. A keresztszülői kapcsolat szoros, életreszóló köteléket jelent. Nem a rokonok közül választottak keresztszülőt, így még hangsúlyosabbá válik, hogy a gyermeket megkeresztelő személy családtaggá válik, úgymond a gyermek második (vagy lelki)

szülőjévé, akinek ugyanúgy ott a helye minden családi összejövetelen, eseményen, mint bármely vérszerinti családtagnak. Bár nem görögországban vagyunk ott is hasonló a helyzet. A mostani fiatal párok előnyben részesítik a szívükhöz közel álló barátokat erre a szerepre. A keresztszülő(k)nek, azon a felelősségen túl, hogy bevezetik a gyermeket az egyház közösségébe, és egy életen át a kereszténység útján igyekeznek terelgetni őt, egyéb, sokkal világibb kötelessége is van. A templomi szertartáson különösebb érdekesség nem volt. Talán két eltérést tapasztaltam: római katolikus keresztelés keretében, a háromszorszent éneket énekeltük („Akik Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek!"”), szép gesztus a nyugati egyház papjától tudván, hogy bizánci rítusuak is jelen vannak a szertartáson, másodsorban pedig, hogy a fehér ingecske helyett fehér gyolcsot kellett használni, de ez a jelentőségen nem változtatott. Az ünnepi ebéd igazi lakoma. Kár, hogy a kicsi majd csak videóról élvezheti. A szűk családi körben megartott vigadalom különlegessége - a tortán és pezsgőzésen túl - a „tündérek jókívánsága” volt. Csodálatos, felejthetetlen élményt nyújtó, ugyanakkor érzelemdús, hangulatos és nem giccses jelenet.

Az ember szeméből kicsordul a könny a meghatódottságtól. Az édesanya, a terem közepén, ölében a kicsivel helyet foglal egy széken . Az apa a hátukhoz áll, mintegy védelmezve őket, kifejezve igen komoly szerepét a családban. Aztán egy ezüst ruhás tündér jelenik meg a semmiből, varázspálcáját lengetve, lágy zene szól, mesebeli hangulat. Gyönyörű szavakkal köszönti a jelenlevőket, megbizonyosodik, hogy jó helyen jár, majd sorra invitálja tündértársait, akik szebbnél szebb ruhákba öltözve, csak úgy szórják a jókívánságokat, mint Csipkerózsika idejében. Körbetáncolva a babát, záporozzák a jókívánságokat, áldásokat, jóslatokat és köszöntéseket, főként a gyermekre vonatkoztatva, de a szülők, keresztszülők, rokonok, s a jelnlévő ünnepi sereg sem marad ki a sorból. Kisvártatva, a zene is megváltozik, füst gomolyog a teremben, mintha megfagyna a levegő, megérkezik a nem hívott rossz tündér. Sebbel lobbal érkezik, keresve kutatva járkel, de nem találja az ünnepeltet, a jó tündérek ugyanis elrejtik a szeme elől. Védő kört alkotva óvják, nehogy rossz átok érje. A fekete ruhába öltözött hivatlan vendég kérdezősködik: hol van akit ily pompával ünnepelnek? Majd előkerül egy vén, szakállas, meglett férfi és feláldozza magát a gyermek


2014 Nagyböjt

helyett, mondván: „itt vagyok, engem kerestél?” A boszorkánykacajt hallató rossz tündér, meglepődve tapasztalja, hogy elkésett, nem keresztelőre érkezett, ha már ilyen idős a gyermek. Végül rá szórja csapásait a kiválasztott idegenre és gyorsan elsomfordál. A jó türndérek ismét szép szavakkal köszöntik az egybegyülteket, átadnak egy borítékot, melyben az újszülött nevére, születési adataira vonatkozó csillagjóslatok vannak feljegyezve és körültekintően, elegánsan távoznak. A keresztelési szokások sora másnap folytatódik. A szülők otthon várják a keresztszülőket, hogy elvégezzék a baba fürdetését. Ez egy román szokás, de tele van jelképpel. A hagyomány szerint a keresztelőt követő második napon kell ezt megejteni, mintegy olajtalanítani. Férfi nem is léphetne be a szobába, ahol az újonnan kereszteltet megfürdetik. Csak az anya, keresztanya, rokonok, szomszédok vagy barátok lehetnek jelen. Göröghonban három napig nem szabad lemosni a pap által felkent, egész testet betakaró szent olajat. Ezt a vizet pedig nem szabad akárhova kiönteni, csak növényekre vagy veteményre. Az egész fürdetés ideje alatt égnie kell a templomból kapott gyertyának is. A fürdetésnek sok jelentése van, de nem feltétlenül mind keresztény

 jellegű. A víznek nagyon frissnek kell lennie, napfelkeltekor egy forrásból kell azt meríteni. Ebbe a vízbe kerül majd: a virágszirom, amely a szépséget jelképezi, a p én zér me a g azd ag s ág o t, a szenteltvíz a tisztaságot, a tojás az egészséget, a kövecskék az erő és kitartás jelei, a magvak (búza, kukorica stb.) a benső élet táplálékát, tehén vagy lószőr, gyapjú öltözet gyanánt, bazsalikom a kellemes illat miatt, méz, hogy édes legyen az élete, egy kis tej és egy csepp viasz a szenteltgyertyából, talált patkó a szerencse végett, gyűrű a gazdagság jeleként, rügyek a becsület és szívélyesség jeleként, kapor, menta a könnyű és gyors növekedésért, mákvirág, a nyugott alvás miatt, kendermag ugyancsak a gyors növekedésért, madártoll, hogy könnyed lehessen, pénz és ékszer, a szerencse és hozomány elérésére. A keresztanya még a tekenő alá is pénzt tesz. A fürdetés után csak nappal, sőt napsütésben szabad kiönteni a vizet. Ha fiú, egy termőfa tövére, gyökerére, ha pedig leány akkor virágokra vagy folyovízbe. Egyes helyeken a tekenőt felfordítják és annak a fiatal lánynak kell ráállnia, aki hamarosan anya lesz. A kendőket tükör előtt kell szárítani. A gyermeket olajjal kell ismét bekenni: a szemét, hogy csak szép és jó dolgokat lásson, a fülét, hogy csak bölcs dolgokat halljon és emlékezzen rájuk, a szája körül, hogy csak bölcs dolgokat beszéljen és tisztelje a körülötte szólókat, kezecskéit, hogy szorgos és hozzáértő legyen, a mellét, hogy szeressen és jószívű legyen, a fejecskéjét, hogy okos és éretelmes legyen, lábait, hogy mindig szeretteihez érkezzen vissza ha elkalandozna az életben. (Pb.)

9

Nagyböjti gondolatok

Egy öreg szerzetes így szólt társához, aki nehezen haladt előre a tökéletesség útján: - Aki a mézet akarja élvezni, annak bátran szembe kell néznie a méhekkel.

 - Sok-sok rossz gondolat kóvályog a fejemben - ismerte el az egyik szerzetes az apátnak. Mire az apát csendesen ezt mondta: - Ha a szív megfagy, felforrósodik az agy, és szövi a maga hálóját.

 Atya, kétségbe vagyok esve. - Fontos az, hogy a kétségbeesésedből nem csinálj fotelt, amelybe beleülsz.

 Ne ítélkezzetek! De ha mégsem tudjátok ezt betartani, akkor se feledjétek: a hibák olyanok, mint a fűrészpor: a felszínen lebegnek. A gyöngyökért viszont a mélybe kell ereszkedni.

 Egy fiatal szerzetes nagyon elégedetten járult apátja elé. - Atya - mondta -, végre legyőztem az utolsó illúziómat is. Az öreg így válaszolt: - Vigyázz, ez is csak illúzió.

 „Nem az táplál bennünket, amit megeszünk, hanem amit megemésztünk. Nem az gazdagít bennünket, amit megkeresünk, hanem amit megtakarítunk. Nem az a hit üdvözít bennünket, amelyet megvallunk, hanem amelyet életre váltunk.”

 Az alázatosságról mondta János atya: „Ha egy centimétert lehajolsz, tízzel emelnek feljebb.”


10



Nagyböjt 2014

Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2014 Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9)

Nem lehet korán elkezdeni gyerekböjt A böjtnek vannak kötelező szabályai: Nagyböjt első napja és nagypéntek szigorú böjti napok. Katolikus ember ezeken a napokon, a húsról való lemondás mellett az evést, komoly odafigyeléssel korlátozza. A szigorú böjti napi étkezés nemcsak húsmentes nap. Állati eredetű ételt nem eszünk. A böjtölés a 18. életév betöltésétől az ötvenkilencedik betöltéséig kötelező. A hústilalom megtartása a 14. életév betöltésétől az élet végéig kötelező. Az év minden péntekje Urunk szenvedésének és halálának emlékére bűnbánati nap, amelyen a keresztény valamely pénteki áldozathozatalra kötelezett, kivéve azon péntekeket, amelyek szabadhétre esnek. De, hogyan szoktassuk rá a gyermeket a böjtre? Legyen ugyanolyan kemény, mint amit magunknak előírunk? Talán csak részleges, fele-fele? Először csak fél nap legyen, egy naplemondás? A böjtnek célja kell, hogy legyen: megtisztulás, valakiért való imádkozás vagy önmagunk megváltozatása. Egyesek azt ajnlják legyen egyfajta kedvteléses böj: mesézés-böjt (tv.internet mellőzése). Vagy édességböjt. De mindig legyen helyette valami ami értékesebb, ami többet nyújt s lemondásra késztet. Felnőttek is gyakorolhatják: kávéböjt, szeszes-italos böjt, színház és szórakozás-böjt, cigi-böjt, csokiböjt... és még lehetne folytatni. Semmiképpen ne legyen fogyókúra, hanem olyan lemondás, ami ugyanakkor önátadás, odaajándékozás valami értékesebb és fontosabb kincsért. Nem földi, anyagi többlet, hanem kegyelmi kincs, ami mindennél fontosabb.

Kedves Testvéreim! Nagyböjt alkalmából néhány gondolatot ajánlok figyelmetekbe, melyek segíthetnek a megtérés egyéni és közösségi útján. Szent Pál kifejezéséből merítem az alapgondolatot: „Hiszen ismeritek a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, hogy értetek szegénnyé lett, bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek”. Az apostol a korintusi keresztényekhez fordul, és bátorítja őket, hogy nagylelkűen segítsék a szűkölködő jeruzsálemi hívőket. Mit mondanak Szent Pálnak ezek a szavai nekünk, mai keresztényeknek? Mit mond nekünk ma a szegénységre, az evangéliumi értelemben vett szegény életre való meghívás? Krisztus kegyelme Ezek a szavak mindenekelőtt elmondják, hogy milyen Isten stílusa. Isten nem a világi hatalom és gazdagság eszközeivel mutatja meg önmagát, hanem a gyengeség és szegénység eszközein keresztül: „bár gazdag volt, értetek szegénnyé lett…”. Krisztus, az Isten örök Fia, aki hatalomban és dicsőségben egyenlő az Atyával, szegénnyé lett; lejött közénk, mindannyiunkhoz közel jött. Mindenétől megvált, „kiüresítette önmagát”, hogy mindenben hasonló legyen hozzánk. Isten megtestesülése nagy misztérium! De mindennek az alapja az isteni szeretet, amely szeretet, kegyelem, nagylelkűség, a közelség vágya és nem habozik odaadni és feláldozni önmagát a szeretett teremtményekért. A tevékeny szeretet azt jelenti, hogy egészen osztozunk a szeretett személy sorsában. A szeretet hasonlóvá tesz, egyenlőséget teremt, ledönti a falakat, megszünteti a távolságokat. És Isten ezt tette velünk. Jézus ugyanis „emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától születvén valóban egy lett közülünk, a bűnt kivéve mindenben hasonló lett hozzánk”. Jézus célja nem az volt, hogy magáért a szegénységért legyen szegény, hanem – ahogy Szent Pál mondja – „hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek”. Ez nem szójáték, vagy egy hatásvadász kifejezés! Ez Isten logikájának szintézise, ebben foglalható össze a szeretet, a megtestesülés és a kereszt logikája. Isten nem a magasból hullajtotta ránk az üdvösséget, mint emberbaráti jámborságból a fölöslegből adott könyöradományt. Krisztus szeretete nem ilyen! Amikor Jézus alámerül a Jordán vizébe, és megkeresztelteti magát Keresztelő Jánossal, nem azért teszi, mert bűnbánatra, megtérésre van szüksége. Azért teszi, hogy beálljon az emberek közé, akiknek bűnbocsánatra van szükségük, közénk, bűnösök közé és magára vegye bűneink terhét. Ezt az utat választotta, hogy megvigasztaljon, üdvözítsen minket, hogy megszabadítson nyomorúságunkból. Szíven üt minket, hogy az apostol azt mondja, hogy nem Krisztus gazdagsága, hanem szegénysége által lettük megszabadítva. Szent Pál pedig jól ismeri „Krisztus felfoghatatlan gazdagságát” aki a „mindenség örököse. Mi tehát ez a szegénység, amellyel Jézus megszabadít és gazdaggá tesz minket? Éppen az, ahogyan ő szeret minket, ahogyan közel kerül hozzánk, mint az irgalmas szamaritánus, aki odalép ahhoz az emberhez, akit félholtan az út szélén hagytak. Az ő együtt érző, gyöngéd, életünkben osztozó szeretete az, ami igazán szabaddá tesz minket, valódi üdvösséget és örömet ad nekünk. Krisztus szegénysége, amellyel gazdagít minket, abban áll, hogy testté lett, magára veszi gyöngeségeinket, bűneinket, és közvetíti felénk Isten végtelen irgalmát. Krisztus szegénysége a legnagyobb gazdagság: Jézus gazdagsága az Atyaistenben való határtalan bizalmában rejlik, abban, hogy minden pillanatban rábízza magát, mindig és csak az ő akaratát és dicsőségét keresi. Gazdag, mint egy gyermek, aki érzi, hogy szeretik és szereti a szüleit, egy pillanatra sem kételkedik szeretetükben, gyöngédségükben. Jézus gazdagsága a Fiúságában van, ennek a szegény Messiásnak az Atyával való egyedülálló kapcsolata a kizárólagos kiváltsága. Amikor Jézus arra hív, hogy vegyük magunkra az ő „édes igáját”, akkor arra hív, hogy gazdagodjunk az ő „gazdag szegénységében” és „szegény gazdagságában”; osztozzunk vele fiúi és testvéri lelkületében; váljunk fiakká a Fiúban, testvérekké az Elsőszülött Testvérben. Van egy mondás, mely szerint az egyetlen valódi szomorúság az, ha nem vagyunk szentek (L. Bloy); azt is mondhatnánk, hogy egyetlen valódi nyomorúság


2014 Nagyböjt

létezik: nem Isten gyermekeiként és Krisztus testvéreiként élni. Tanúságtételünk Azt gondolhatnánk, hogy a szegénységnek ez az „útja” Jézusé volt, mi pedig, akik utána jövünk, üdvözíthetjük a világot megfelelő emberi eszközökkel. Nem így van. Mindenütt, minden korban Isten továbbra is Krisztus szegénysége által üdvözíti az embereket és a világot, aki szegénnyé lesz a szentségekben, az Igében, az Egyházában, amely szegényekből álló nép. Isten gazdagságát nem tudjuk közvetíteni a mi gazdagságunkon keresztül, hanem mindig és kizárólag a személyes és közösségi szegénységünkön át, amelyet Krisztus Lelke éltet. Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy tekintsünk testvéreink nyomorára, érintsük meg, vegyük magunkra és tegyünk konkrétan azért, hogy könnyítsünk rajtuk. A nyomor nem egyenlő a szegénységgel. A nyomor olyan szegénység, amelyben nincs b i z a l o m , s z o l i d a r i t á s , r e m é n y. Háromfajta nyomort különböztethetünk meg: anyagi, erkölcsi és lelki nyomort. Az anyagi nyomor az, melyet általában szegénységnek hívnak, és azokat érinti, akik nem emberhez méltó körülmények között élnek: alapvető jogok nélkül, elsődleges anyagi szükségletek hiányában, mint az étel, a víz, a higiéniai körülmények, a munka, a fejlődés és a kulturális növekedés lehetősége. E nyomor láttán az Egyház felkínálja szolgáló szeretetét, a diakóniát, hogy segítsen a szükségben, begyógyítsa ezeket a sebeket, amelyek elcsúfítják az emberiség arcát. A szegényekben és a legutolsókban mi Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük és segítjük a szegényeket,



11

igazi ellenszer. A keresztény ember arra hivatott, hogy vigye el az élet minden területére a megszabadító jó hírt, hogy létezik az elkövetett rossz megbocsátása, hogy Isten nagyobb a mi bűneinknél és ingyen szeret minket, mindig, és a közösségre valamint az örök életre vagyunk teremtve. Az Úr arra hív minket, hogy örömmel hirdessük az irgalom és a remény üzenetét! Jó megtapasztalni e jó hír terjesztésének örömét, annak örömét, hogy megosztjuk a ránk bízott kincset, hogy ezáltal vigaszt nyújtsunk a megtört szíveknek és reményt adjunk sok testvérünknek, akiket körülvesz a sötétség. Ez azt jelenti számukra, hogy követjük és utánozzuk Jézust, aki a szegények és bűnösök felé ment, mint a akkor Krisztust szeretjük és szolgáljuk. pásztor az elveszett bárány felé, és teljes Elkötelezettségünk arra is irányul, hogy szeretetével tette ezt. Vele egyesülve a világban megszűnjön az emberi bátran nyithatunk meg új utakat az méltóság megsértése, a diszkrimináció evangelizáció és az emberi fejlődés terén. és az erőszak, amelyek sok esetben a Kedves Testvérek! Azt kívánom, hogy nyomor igazi okai. Amikor a hatalom, a ebben a nagyböjti időben az egész egyház luxus és a pénz bálvánnyá válnak, akkor készségesen és igyekvően tegyen ezek előbbre valók lesznek az anyagi tanúságot az anyagi, erkölcsi és lelki javak egyenlő elosztásánál. Ezért nyomorban élőknek az evangélium s z ü k s é g e s , h o g y a z e m b e r e k üzenetéről, amely az Atya irgalmas lelkiismerete az igazságosság, az szeretetének hirdetésében foglalható egyenlőség, a józanság és a javak össze, aki kész magához ölelni megosztása felé irányuljon. Krisztusban minden embert. Olyan Nem kevésbé aggasztó az erkölcsi mértékben tudjuk ezt tenni, amilyen nyomor, amely abban áll, hogy az ember m é r t é k b e n h a s o n l ó a k l e s z ü n k a káros szenvedélyek és a bűn rabjává Krisztushoz, aki szegénnyé lett és válik. Hány család aggódik amiatt, hogy gazdaggá tett minket szegénységével. A valamelyik – gyakran fiatal – nagyböjt megfelelő idő arra, hogy családtagon eluralkodik az alkohol, a megváljunk sok mindentől. Jót fog tenni, drog, a játékszenvedély, a pornográfia! ha megkérdezzük magunktól, mi mindent Hány ember veszítette el élete értelmét, t u d u n k n é l k ü l ö z n i a z é r t , h o g y nincs előttük távlat a jövőt illetően, s z e g é n y s é g ü n k k e l s e g í t s ü n k é s reménytelenek! És hány ember gazdagítsunk másokat. Ne felejtsük el, k é n y s z e r ü l t e b b e a n y o m o r b a hogy az igazi szegénység fáj: önmagunk igazságtalan társadalmi körülmények megfosztása valamitől nem lenne hiteles miatt, a munkanélküliség miatt, amely e bűnbánati távlat nélkül. Nem bízom megfosztja őket attól a méltóságtól, abban az alamizsnában, amely nem kerül amit a kenyérkereset ad; vagy mert nem áldozatba és nem jár fájdalommal. egyenlően jutnak hozzá az oktatáshoz és A Szentlélek, akinek köszönhetően az egészségügyi szolgáltatásokhoz. olyanok vagyunk „mint szűkölködők, Ezekben az esetekben az erkölcsi mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek nyomor nevezhető akár az öngyilkosság semmijük sincs, mégis mindenük kezdetének is. A nyomornak ez a megvan”, tartsa meg ezeket az formája, amely anyagi romláshoz is elhatározásainkat, és erősítse bennünk az vezet, mindig összekapcsolódik a lelki emberi nyomor iránti figyelmet és nyomorral, amely akkor sújt minket, felelősséget, hogy könyörületessé amikor eltávolodunk Istentől és váljunk és gyakoroljuk az irgalmat. Ezzel elutasítjuk szeretetét. Ha úgy véljük, a jókívánsággal biztosítalak benneteket hogy nincs szükségünk Istenre – aki imáimról, hogy minden hívő és minden Krisztusban felénk nyújtja kezét – mert egyházi közösség gyümölcsözően élje azt gondoljuk, hogy beérjük saját meg az egész nagyböjti időt. És kérlek magunkkal, akkor a kudarc útján járunk. titeket, imádkozzatok értem. Az Úr áldjon Isten az egyetlen, aki valóban megment meg titeket és a Szűzanya oltalmazzon és megszabadít. benneteket. A lelki nyomorra az evangélium az (http://magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-nagybojti-uzenete-2014)


Fára festett ikonok 5 „Íme, a Vőlegény jó éjfélkor, és boldog a szolga, kit virrasztva, és méltatlan, kit restelkedve talál. Vigyázz, ó én lelkem, és sok álommal ne terhelt magad, nehogy a halálra adatván, a mennyországból kivettessél”. (Énekeskönyv, 320)

K

risztus a Vőlegény ikonja a következő, amit szemügyre veszünk. A szentélyben balra, az előkszületi oltár oldalán találjuk meg templomunkban. Florin Bîrză ikonfestő készítette, ugyanaz a művész aki a szentélyben található üvegablakokat is alkotta. Kisméretű, fára festett ikonunk Krisztust ábrázolja, mint aki önként vállalja a halált, a sírba fekszik, hogy harmadnapra feltámadjon. Mária átölelve búcsúzik tőle. A sír mögött a város, Jeruzsálem, melynek falain kívűl, mint egy gonosztevőt feszítették meg, s a kereszt függőleges fája, amin még látható a felirat. Krisztus oldalán és kezein a sebek nyomai is felfedezhetőek. Hasonló ikonokon Krisztus fején még a töviskorona is ott van, sőt a bíborköpenyt és a nádszálat is megfesti az ikonfestő. Jelen ikonunkon még két angyal is jelen van. A Vőlegény szenvedő alakban áll előttünk. Olyan Ő, mint aki szeretetével feláldozza magát értünk, még életét is odaadja, hogy szeretete minden emberre kiterjedjen. Virágvasárnaptól egészent Nagyszerdáig ezt az ikont teszik ki csókolásra, miközben a hívek az „Íme a Vőlegény...” éneket éneklik. Az ikonon Krisztus a szenvedés jeleit viseli magán, előkészítve az utat a mennyegzőre, a saját királyi mennyegzőjére. Krisztus mindannyiunkat, akik Egyházát alkotjuk, arra hív, hogy részesei legyünk ennek a mennyei uralomnak. A meghívással együtt egy figyelmeztetés is érzkezik: a mennyegző kész, csak a meghívottak nem lettek méltók rá, hogy bemenjenek. Szükségünk van arra, hogy a mennyegzői ruhánk megfelelő legyen, az amit a keresztelésben kaptunk, maradjon minél tisztább. Szenvedéseinkkel nem bemocskoljuk, hanem inkább megtiszítjuk azt. Bár a sírra gondolva, a nyugalomra, a nagyszombati csendre gondolunk, amikor szinte meghal minden, mégis kettős dinamikával állunk szemben. Egyrészt Krisztus alászáll a mélységekbe, másrészt már felkelni készül, kilépni a sírból, s fülünkben cseng az ének: „Járuljunk égő lámpákkal a sírból kiszálló Krisztushoz, mint menyegzői vőlegényhez, és az Isten üdvhozó Pászkáját a mennybéli dicsőítő karokkal ünnepeljük!” Ezen a hajnalon már násznépként táncolhat az alvilági mélységekből föltámadó emberiség, hogy méltóképpen fogadja az Egyház megváltó Vőlegényét: „A te végtelen jóságodat, Krisztus, látván a pokol bilincseivel lekötöttek, örvendező léptekkel mentek a világosságba.” (vö.: Orosz Athanáz) Miért meztelen Krisztus? Több ikonon valóban ruha nélkül jelenik meg Krisztus. A vízkereszt ikonján, a tékozló fiú ikonon, az irgalmas szamaritánus példabeszédét bemutató ikonon, s számos szenvedéstörténetet ábrázoló ikonon. Krisztus szenvedésében a lemeztelenítés az emberi méltóság meggyalázása volt. Kiüresítette önmagát, telejsen emberré lett, hogy mi is felölthessük a mennyegzős köntöst. Krisztus vérébe öltözve kilencvenkilenc ártatlannál értékesebbnek látszunk és leszünk. Nem elég, hogy a keresztségben beállt a bűnösök közé, itt is vállalja az emberi sorsot. S majd a húsvéti kánont énekelve Vőlegényként jelenik meg, aki a menyegzős szobából úgy lép a húsvéti ünneplők közé, mint Isten Fia, hogy eljegyezze magának a választott népet mindörökké. A Katolikus Egyház Katekizmusa erre oktat: „Az Egyház vőlegénye Krisztus, mint a világ megváltója. Az Eucharisztia a megváltásunk szentsége. A vőlegény és a menyasszony szentsége. Az Eucharisztia ugyanis újra jelenvalóvá teszi és szentségi módon végrehajtja Krisztus megváltó tettét, aki testét Egyházzá „teremti”. Ezzel a testtel egyesül Krisztus úgy, mint menyasszonyával a vőlegény. ... Mindenekelőtt az Eucharisztiában fejeződik ki szentségi módon a vőlegény Krisztus megváltó tette, a menyasszony Egyház javára.” Ezért amikor nagyböjtben, különösen pedig majd a nagyhéten, azonosulunk a szenvedő Krisztussal, kivetkőzünk régi énünkből, a böjtöléssel mintegy kiéheztetjük testünket, imádságainkkal pedig felkészülünk a Vőlegénnyel való találkozásra a húsvéti szentáldozásban. Általában Karácsony ikonja kerül a proszkomidia oltárhoz, a Szatmári Szent Miklós templomban mégis a most bemutatott ikont látjuk. Amennyiben a sírt kehellyel azonosítjuk, magától értehetődő a magyarázat: Mária előkészíti nekünk Krisztust, akit az Eucharisztiában magunkhoz veszünk. Βűneink beismerésével felismertük mezítelenségünket, mint Ádám és Éva. De mi már Krisztust öltjük magunkra, „Krisztusba öltözködünk” s már nem szőrruha fedi testünket, hanem a megváltás köntöse födözi be méltatlanságunkat, hogy megfelelő ruházatban találtassunk, amikor a menyegzőn megjelenik a ház Ura. ”Ki az ifjakat a kemencéből megszabadítá, emberi testet öltvén, szenved mint halandó és szenvedése által a halandót a romolhatatlanság ékességébe öltözteti, ő egyedül áldott és dicsőített Istene atyáinknak.” (Pb.)

Nikolaos 2014 1 nagybojt  
Advertisement