Page 1

2. old

4. old

13. old

15. old


Fogadott ünnep Peleskén

Anarcson az Árpádházi Szent Piroska nőszövetség

A „kolera-nap”ként ismert Anna-napi fogadott ünnep idén is sokakat hívott egybe, hogy együtt emlékezzenek arra a szomorú eseményre, amikor Nagypeleskén végigsöpört a borzalmas járvány, s ami a szájhagyomány szerint, éppen Anna napon szűnt meg. Ekkor a hívek megfogadták, hogy minden év Anna-napján, kimennek a temetőbe, Szent Anna segítségét és közbenjárását kérve, oltalomért esedezni Istenhez. Két éve először említették az összes kolerában elhunytak nevét is, miután sikerült azokat az anyakönyveket felkutatni, amelyben az 1873-as járványban meghaltak neveit is feljegyezték. Idén Kozsán István, mikolai parókus mondott szentbeszédet.

Augusztus 6-án Anarcsra látogatott templombúcsúra a Szent Piroska nőszövetség. A közös ünneplés egyben egy viszontlátogatás is volt, hiszen július elején az anarcsi görögkatolikusok látogattak Szatmárnémetibe, amikor a Szent Piroska Nőszövetség látta vendégül őket. Az anarcsi kiránduláson, a templomi programokon kívűl, meglátogatták még a település egyik ékességét, a Czóbelkúriát és parkját is. A Szent Liturgián id. Pallai Béla c.esperes-parókus prédikált. A körmenet utáni agapén süteményeket és frissen megáldott gyümölcsöket fogyasztottak, majd búcsúi ebéden vettek részt.

TV-riport a PIT-ről A 2017-es PITtáborról több televíziós riport is készült. Ebben lehetőség nyílt arra, hogy a nagyvilág is tudomást szerezzen a településen működő számos tevékenységről, ahol a fiatalok a nyár ideje alatt is, hasznos programokkal töltik a vakációt. A Partiumi Ikonfestő Tábor jó alkalom volt arra, hogy az ikonfestészet rejtelmeibe belekóstoljanak. (folytatás a 12. oldalon)

Ökumenikus vecsernye Az Erdődi Petőfi Kör, a Nagypeleskei Görögkatolikus Egyházközség és az Erdődi Református Egyházközség közös szervezésében ökumenikus vecsernyét és Petőfi megemlékezést tartottak a költő halálának 168. évfordulóján. A Vasárnap délutáni vecsernyén szép számban megjelenteket ifj. Pallai Béla parókus köszöntötte, majd Nt. Rácz Ervin erdődi református lelkipásztor, a 121. zsoltár alapján mondott szentbeszédet. Ezt követően a házigazda parókus bemutatta a nagypeleskei templomot és köszöntötte Sályi Erzsébetet, aki jelenleg Erdődön él és örömmel látogatott haza, oda ahol született és nevelkedett. Ezt követően a parókián felállított rendezvénysátorban az erdődi Huber Asztrid, Petőfi Sándor „Egy gondolat bánt engemet” című versét, majd a nagypeleskei André Dániel az „Amott az a hegy” címú versét szavalta el. Béres Erika felkészítésében a nagypeleskei fiatalok néptáncoltak, majd a nemzeti imádság eléneklése után szeretetvendégségre került a sor.

Árpádházi Szent Piroska nőszövetség születésnapja Fennállásának első évfordulóját ü n n e p e l t e augusztus 13-án a Szatmárnémeti Szent Miklós egyházközség Nőszövetsége. Ebből az alkalomból új tagokat is választottak, akik letették fogadalmukat, a régi tagok pedig megújították esküjüket. Az ünnepi ebéden születésnapi torta is került az asztalra, de tartalmas megbeszélést is folytattak, ahol a tagok jövőbeni teendőket, terveket, programokat fogalmaztak meg.

Erények Erejével... Partiumi görögkatolikusok az Ifjúsági Gyalogos Zarándoklaton Tizenötödik alkalommal rendezték meg a magyarországi görögkatolikusok az ifjúsági gyalogos zarándoklatot augusztus 7. és 12. között, amely a Szent László-év jegyében Nagyváradról indult. A több mint 350 főt számláló induló résztvevők között szatmárnémeti, nagykárolyi és nagypeleskei fiatalok is jelen voltak, akik az egy hetes időtartamú, 130 km-s távon, felejthetetlen élménykkel feltöltődve, új barátokkal, fizikailag fáradtan, de lelkileg annál frissebben érkeztek meg Máriapócsra. Volt akit előre megfogalmazott cél érdekében vállalkozott az útra, sokan hálából, mások a zarándoklat öröméért. (folytatás a 10-11. oldalon)


1,2,... 3-14 oldal ...15,16.

Rendelje meg!

office@nicolaos.ro www.nicolaos.ro


R zV E B TÓ P S

OK H

K

Sz

Cs

5

BERSz V M VE Cs P O N z H

12

19

26

K

S

2

9

16

23

30

2017

SZENT MIKLÓS NAGYKILENCED

„Akarsz-e meggyógyulni?” (Jn 5,6-7)

Gyónási lehetőség az egész nagykilenced ideje alatt!

Templombúcsú:

December 6

A nagykilenced lelkivezetője Ft. SZMUTKU RÓBERT, a nagybányai Krisztus Király plébánia plébánosa.

A kilenced teljes ideje alatt, könyörgéseket is elő lehet jegyeztetni. Iratkozzon fel Ön is, csoportosan (családok, szomszédok, egy utcában lakók, nőszövetség, Rózsafüzéresek, képviselőtestületi tagok, fiatalok, idősek, gyerekek …) vagy egyénileg. Egyeztetni személyesen vagy telefonon (0261-712-505) az irodán.

Program Utrenye

8:00 óra

Akathisztosz Szent Miklóshoz

9:00 óra

Szent Liturgia

10:00 óra


2017 nikolaos 04 osz no full version pg  

greek catholic news görögkatolikus spirituality lelkiség liturgy partium erdély

2017 nikolaos 04 osz no full version pg  

greek catholic news görögkatolikus spirituality lelkiség liturgy partium erdély

Advertisement