Page 275

,6/$0

,6/$0 3532 3531

$5$%26$6$1,'(1 

7$%$5,67$1$%%$6,',6&+(*289(51(85($QRQ\P$)=:77\S+'UDFKPH +  6DVDQLGHQ.RSI UHFKWV 3HKODYL/HJHQGH $)=:7 6DVDQLGLVFKHU )HXHUDOWDU :lFKWHU 'DWLHUXQJOLQNVJ$OEXP:DONHU )HLQH7|QXQJVVY]

±

80$<<$'(192163$1,(1 

$QRQ\P $( )DOV R- %HKHOPWHU .RSI UHFKWV 6SDQLVFKH 0Q]VWlWWH &D PP J :DONHU 7K $OEXPYJO& 5VV

3533

3534

3535

±

3536

$/025$9,'(1 085$%,7,'(1$OLLEQ<XVXI+ $' 'LQDU+0]VWDO0DUv\D $OPHULD J+D]DUG 9LYHV *ROGVV

±$OL LEQ <XVXI  +  $' 'LQDU+0]VW,VKEvOL\D 6HYLOOD J+D]DUG 9LYHV *ROG)DVWY]

±$OLLEQ<XVXI+ $' 'LQDU+0]VWDO0DUv\D $OPHULD J+D]DUG *ROGVV

±$OLLEQ<XVXI+ $' 'LQDU+0]VWDO0DUv\D $OPHULD J+D]DUG 9LYHV *ROGY]

±

3537

1,5:11,5:1

$OLLEQ<XVXI+ $' 'LQDU+0]VW,JKUDQDWD *UDQDGD J+D]DUG 9LYHV *ROG6HKUVHOWHQ9RU]JOLFKHV([HPSODU

± 

Profile for Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...