Page 271

$6,(1

3502

&+,1$ 

5(38%/,.'ROODU.0</ 0

3&*6063UDFKWH[HPSODU6W

±

020%$6$%5,7,6+&2/21<6HW5XSLH+5XSLH5XSLH+$QQD  5XSLH + 1*&63 5XSLH 1*&63 5XSLH+ 06 $QQD 1*&06 .0 6WFNH3UDFKWH[HPSODUHPLWKHUUOLFKHU7|QXQJ6W

±

3503

,1',(1 

3505

3504

-(0(1 

.g1,*5(,&+ $KPDG LEQ <DK\D    *HJHQVWHPSHO 4XDLWL ]X  $KPDGL5L\DO+  $' DXI13HLQHV0DULD7KHUHVLHQ7DOHUV6)J+DIQHUYJO 7DOHUXQG*HJHQVWHPSHOVVY]

±

3+,/,33,1(1 

,VDEHO,,3HVRV0]VW0DQLODJ)U6FKO&DO

*ROG5Y]

± 

Profile for Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...

Gorny & Mosch Auktionskatalog 250  

Katalog zur Auktion 250 "Mittelalter, Altdeutschland, Kaiserreich, BRD, Habsburg, Ausland" am 12. und 13. Oktober 2017 in München bei Gorny...