Page 1

Læs før du handLer { no vem ber 201 0 | pri s: 39, - kr. | gra tis for fdb -me dle mm er }

kødsovs | oldekolle jagt | jordskok vabler | brevkasse | bær

sundhed | tema: støj

Ti stille!

Naboen larmer, og der er aldrig ro på jobbet. Tema om masser af støj – og en smule stilhed side 14-30

forbrug

mad

miljø

side 62

side 72

side 42

Hjælpsom yoghurt/ Med god smag

Sæt vand over/ Te er sundt

Levende have/ Plads til regnorme


samvirke | skyder tit forbi

Mand mod and Tidligt op. På

andejagten er det ikke nødvendigvis et succeskriterium at få en and med hjem. En solopgang kan gøre det

{ tekst: lotte ørum rystedt | foto: gorm olesen }

Helge Dürfeld med dagens bytte

Andekaldet bryder morgenens stilhed for at lokke ænderne til

»Jagtkongen Helge længe leve! Hurra, hurra, hurra, ræv, ræv, ræv!« Helge Dürfeld er dagens bedste skytte med to brugte skud og én nedlagt and. Han er godt tilfreds. »Men det er ligegyldigt, hvor meget vi skyder, bare vi hygger os,« siger han. Klokken er lidt over ti om formiddagen, men de sytten mand, som står omkring langbordet i stuen i Århus-forstaden Højbjerg og hylder dagens jagtkonge, har allerede været oppe i mindst seks timer.

gør, med en jagtparole, og jægerne sluger hver en dram. Han forklarer, hvordan dagens jagt skal foregå, og gennemgår, hvilke dyr der må skydes. Svømmeænder, krikænder, store måger, gæs, krager og blishøns er nogle af de mange fugle, han remser op. Der må skydes fra halvanden time før solopgang. Jægerne fordeler sig i bilerne og kører i grupper ud til forskellige jagtterræner. »Knæk og bræk derude,« lyder det ud i mørket. Preben Holms gruppe parkerer bilerne i vejsidens lange græs ved en mark i

Før solopgang. Klokken 04.30 indleder Preben Holm, der er dagens arran6

{ november 2010 }

nærheden af Lemming lidt syd for Århus. En jæger stiger ud af bilen med haglgeværet forrest, så kommer hatten til syne. Én snakker lidt for højt, og Preben Holm tysser på ham: »Shh, du skræmmer ænderne væk!« Han giver instrukser om, hvor jægerne skal placere sig. Syv sorte silhuetter med geværer hængende over skulderen og bredskyggede hatte og kasketter bevæger sig stille over marken. Over kornet ligger en smal bræmme af det første morgenlys. Jægerne fordeler sig i en halvcirkel


Preben Holm, der arrangerer dagens jagt, er en erfaren jĂŚger samvirke.dk

7


samvirke | skyder tit forbi

omkring en sø. Den er omkranset af træer og ikke lige til at se for det utrænede øje, men Preben Holm kender den og er sikker på, at der ligger ænder derude. Han placerer sig som den sidste af jægerne på en lille klapstol på et stykke pløjemark. Der lyder skud langt borte. Højbjerg-jæ-

Det er ligegyldigt, hvor meget vi skyder, bare vi hygger os gerne er ikke de eneste, der er taget på andejagt denne morgen. Også andre steder omkring Århus forsøger skytter at få ram på efterårets ænder. Preben Holm arrangerer hvert år cirka tyve jagter i periferien af Århus. De fleste af deltagerne er gengangere. Han har gået meget på jagt, men er nu mere i arrangørens end i skyttens rolle. »Jeg har skudt meget før i tiden. Jeg vil ikke sige, jeg er mæt, men jeg er bare glad for, at vi har de her terræner, vi kan bruge, og glad for at sørge for, det går sikkert for sig.« Efter en lille time er der stadig ikke synet af andre ænder end dem, der landede, før jægerne li-

stede ind over marken. Preben Holm går ned til søen for at se, om han kan skræmme nogle op. Lidt efter flakser tolv ænder op fra søen. »Bang… bang.« Ingen ænder er ramt. Så flyver syv ænder lige over hovederne på de tre jægere inde på kornmarken. To skud brager næsten samtidig, og to ænder dumper ned fra den skyfri himmel. Preben Holm dukker frem fra krattet med et smil, som når langt op ad de røde kinder. Han skynder sig hen til de to træfskytter. Helge Dürfelds and er blevet væk i kornet, men jagthunden Rayman finder den hurtigt og kommer springende med anden i munden og store øjne rettet mod sin ejer. Han får den bekræftelse, han har håbet på: »Sit, det var dygtiiigt.« De to ænder får plads på græsplænen i Preben Holms have ved siden af en medsøster, en krage og en blishøne, da de 17 jægere samler dagens bytte fra deres respektive jagter. Der er enighed om, at det har været en dejlig morgen, selvom det ikke har været det bedste andevejr. Blæst, rusk og regn er bedre, for så flakser ænderne mere rundt. »Men bare den solopgang ind over Århus...« siger Helge Dürfeld henført. Klokken 9.30 er der jagtparade som afslutning på dagens jagt, og jægerne står i en halvcirkel omkring de nedlagte dyr. En af jægerne spiller Jagt forbi på sit jagthorn, mens en hund tuder med på de sidste toner. I stuen er der morgenbrød, Gammel Dansk og jagthistorier. På de øverste hylder står udstoppede dyr, og jagttrofæer hænger over pejsen. Preben Holm troner for bordenden og stiller sig med mellemrum op og udnævner bedste og ringeste skytte.

»Apport,« kommanderer Patrick Ejlersgaard til sin hund Rayman, der søger anden 8

{ november 2010 }

Preben Holm ser til, at sikkerheden er i orden


Det tager kun et par minutter for den otte-årige labrador Rayman at finde anden i det høje korn

Fakta

166.000 løste jagttegn i sæsonen 2008/09 95 procent mænd - 5 procent kvinder 2.265.000 stykker vildt blev nedlagt i sæsonen 2008/09 Heraf 630.300 ænder af forskellig art Ænder og gæs må jages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang De skydes med haglgevær. Kilde: Vildtinformation 10, Skov- og Naturstyrelsen

Byttet lægges klar til jagtparaden, hvor der gøres status over dagens oplevelser samvirke.dk

9

Mand mod and  

Tidligt op. På andejagt er det ikke nødvendigvis et succeskriterium at få en and med hjem. En solopgang kan gøre det. Tekst: Lotte Ørum Rys...

Mand mod and  

Tidligt op. På andejagt er det ikke nødvendigvis et succeskriterium at få en and med hjem. En solopgang kan gøre det. Tekst: Lotte Ørum Rys...

Advertisement