Page 88

RUSSIAN DENVER / HORIZON

N26/951 От 07.13.2018

Simply the best

e-mail: info@gorizont.com

2 Ben Reznikov Levit Broker Associate Ă?Ă?Ă…Ă„Ă‹Ă€ĂƒĂ€Ă…ĂŒ Ă‘Ă‹Ă…Ă„Ă“ĂžĂ™ĂˆĂ… SPA- Ă?Ă?ĂŽĂ–Ă…Ă„Ă“Ă?Ă›:

ÿ �à ùòÎÿÚà àÿ í ð ðóùùêàÿ ïà è Ï ù âüíèêà

ĂƒĂ¨ĂŹĂ ĂŤĂ ĂŠĂąĂŞĂ Ăż ùàóíà

(Ń Đ°ŃƒĐ˝Đ° Ń ĐłĐ¸ĐźĐ°ĐťĐ°ĐšŃ ĐşĐžĐš каПоннОК Ń ĐžĐťŃŒŃŽ, Đ¸Đ´ĐľĐ°ĐťŃŒĐ˝Đ° Đ´ĐťŃ? ĐžŃ‡Đ¸Ń Ń‚ĐşĐ¸ Ногких)

Steam Room

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Đ€ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ĂƒĂŽĂ°ĂżĂˇĂ¨ĂĽ ĂŹĂ° ùêà ÏüÊê àÏÎðíÝü è (þàÏàÏ )

ÊóïüÍß

üäðÎ" ÂÎäÎïà ä "Â

„ž‘ȼ ¥Â&#x;“Â&#x;•°ȹužȪ Ǫ•–ž™ȺsǛ–¥™ž›Ȫ }Â‘ÂœÂ­Â¨Â™ÂŠÂžÂ™Â›ČŞu–“Ǟž™›ȪȪȹȊ

- ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

"Speaking the same nanguage,

- ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

We share the common vanues."

- ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Kenner Winniams ReantL, DTC 6300 S SLracuse WaL, Suite 150 Centennian, CO 80111

›�’�›�“›ž”��Œ‹˜Š’‹›‹˜�� 303-495-5576 mZZZ%DQ\D63$FRP

Office: 303-771-7500 Direct: 720-288-9336 Fax: 303-771-1116 Emain: home@benreznikov.com www.benreznikov.com

1842 S Parker Rd, Suite 21, Denver, CO, 80231

Home Loans That Make Common Sense Come see for yourself. 2011 – 2017 Five-Star Mortgage Professional

Boris Blyakhman Sr. Mortgage Banker | NMLS 777144

303.224.3432 Office 720.329.8195 Cell Boris.Blyakhman@cobnks.com Apply online today at www.cobnks.com/BorisB

A division of NBH Bank NMLS 465954

cobnks.com

Свежий номер газеты  
Свежий номер газеты  
Advertisement