Page 64

ÐÅÊËÀÌÀ ÍÀ ÃÎÐÈÇÎÍÒÅ

Ãîðèçîíò Ïåðâàÿ Ðóññêàÿ Ãàçåòà Êîëîðàäî

720-495-0073 www.gorizont.com

64

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ | ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ | ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ | ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ "ЀЀЀЀЀЀ"

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ

Ѐы открылись... Ѐы распахнули не только наши двери... Ѐы распахнули наши сердца! Ѐы с нетерпением ждем вас, дорогие покупатели, и предлагаем широкий выбор качественных продуктов по приемлемым ценам.

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ОТКРЫТ ОТДЕЛ КУЛИНАРИИ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ 1-2 ЀЀЀ.

ТОЛЬКО У НАС! СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ПРЯМО С ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ КАЛИФОРНИИ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ НОВЫЙ ЗАВОЗ ИЗ КАЛИФОРНИИ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ

12203 E IliffAve, Aurora, 80014 (ЀЀЀЀ Peoria & Iliff) 303- 993- 3751

Свежий номер газеты  
Advertisement