Page 1

HiĹĄa 1

Cenik 2014

opeÄ?nih zidnih elementov

Veljaven od 1. 3. 2014


Go term Slika izdelka

Dimenzije (mm)

Masa (kg)

Kosov na paleti

Poraba Poraba λ** Rw*** opeke malte* (W/mK) (dB) (kos/m2) (l/m2) (kos/m3) (l/m3)

Marka Cena Cena Cena (MPa) (EUR/m2 (EUR/m3 (EUR/ zida) zida) kos)

GT 39 20 250x390x190 15,30

90

e d id

Z

120x390x190

8,40

/

16,00

15

43

51

148

12

34

75

31,00

79,05

1,55

0,22

57

15

/

/

0,93

0,24

56

15

23,25

79,05

1,55

e n i l be

60

0,24

41

e d d i

GT 29PU/AB

75

Z

16,50

118

m c 30 56

15

23,28

79,54

1,94

3****

/

0,24

56

15

/

/

1,86

/

0,24

56

15

/

/

2,37

0,24

54

15

19,75

80,58

1,58

(150) 2,5***** 60

160x290x238

15

2,5*****

330x290x238 20,70

160x290x190

57

146

5****

162

GT 29 PU 330x290x190

m c 40

0,22

e n i bel 51

GT 39/2

57

2****

21,10 (120) 2,5*****

GT 25 PU 390x250x190

14,40

390x250x238 18,90

12,5

34

51

136

10

30

75

e n i l be

60

0,24

41

e d d i

GT 25PU/AB

Z

190x250x190

75

14,90

15

19,80

81,18

1,98

3****

/

0,24

54

15

/

/

1,86

/

0,24

54

15

/

/

2,37

(150) 2,5***** 60

190x250x238

120

m c 25 54

2****

19,40 (120) 2,5*****

* teoretična poraba malte, ** zidano s termo malto, *** obojestransko ometan zid – debelina ometa 2’5-3’0 cm, ****kos/m odprtine-merjeno po višini odprtine, ***** kos/m3 zidu Goriške opekarne d.d.


Go max Slika izdelka

Dimenzije (mm)

Masa (kg)

Kosov na paleti

Poraba opeke (kos/m2) (kos/m3)

GM 29 PU 10

60

33

Z

GM 25 PU

0,32

GM 19 PU

500x190x190

18,00

60

0,32

40

126

10

22

e d d

i Z

GM 15 PU

O NOV

500x150x190

18,80

11,00

500x115x190

500x115x238

9,30

12,20

500x100x238

8,00

10,10

500x80x190

500x80x238

7,10

9,30

2,00

40

23,40

0,32

51

0,32

15

20,00

m c 20 15

15,80

79,00

1,58

51

15

15,92

79,60

1,99

0,32

49

15

14,70

94,08

1,47

0,32

48

15

13,50 112,05

1,35

0,32

48

15

13,60 113,90

1,70

0,32

47

15

13,20 125,40

1,32

0,32

47

15

13,36 128,59

1,67

0,32

46

15

12,90 152,22

1,29

0,32

46

15

13,04 154,85

1,63

19

96

10

15

64

100

10

11,5

83

100

8

9,2

67

80

10

10

95

100

8

8

77

80

10

8

118

100

8

6,4

95

80

100

80

100

80

GM 8 PU

80,00

15

52

109

80

GM 10 PU 500x100x190

8

60

GM 11,5 PU

m c 5 e2

e n i bel

72 50

500x190x238

2,34

n i l e eb 31

d d i Z

14,70

77,22

55

135

10 500x250x190

Marka Cena Cena Cena (MPa) (EUR/m2 (EUR/m3 (EUR/ zida) zida) kos)

m c 0 e3

n i l be 39

e d id

500x290x190 22,00

Poraba λ** Rw*** malte* (W/mK) (dB) (l/m2) (l/m3)

120

96

* teoretična poraba malte, ** zidano z AC malto, *** obojestransko ometan zid – debelina ometa 2’5-3’0 cm www.go-opekarne.si


Modularni bloki Slika izdelka

Dimenzije (mm)

Masa (kg)

Kosov na paleti

330x290x190

13,5

75

Poraba opeke (kos/m2) (kos/m3)

Poraba λ** Rw*** malte* (W/mK) (dB) (l/m2) (l/m3)

Marka Cena Cena Cena (MPa) (EUR/m2 (EUR/m3 (EUR/ zida) zida) kos)

MB 29 PU

NOV

O

MB 29-25

15

43

51

148

19

zid 29 cm

0,32

zid 29 cm

250x290x190

10,20

120

16,5

zid 25 cm

64 MB 29-25/2

16,5

120x290x190

6,40

MB 29-19 8,20

144

155

zid 19 cm

84

0,30

54

zid 29 cm

10

148

16,5

90x290x190

4,70

0,30

54

zid 29 cm

15

190x250x190

7,10

100

50

zid 19 cm

172

0,32

54

zid 29 cm

15

TZ 25-12

19

120x250x190

4,70

0,59

88,23

0,51

65,00

0,65

89,32

0,58

9,74

147

zid 19 cm

13

0,32

100

49,56

zid 29 cm

zid 29 cm

145

zid 19 cm

0,65

14,75

28

173

19

86,45

zid 12 cm

zid 29 cm

zid 9 cm

25

10,73

zid 12 cm

zid 9 cm

zid 25 cm

0,95

18

240

MB 25-19

60,80 zid 25 cm

zid 19 cm

MB 29-19/2

1,18

15,68

zid 25 cm

150

16,5

60,18

zid 29 cm

zid 29 cm

133 25

190x290x190

zid 25 cm

17,70

18,05

37

zid 12 cm

zid 29 cm

15

45

zid 12 cm

240

54

54

zid 29 cm

15

8,42

zid 9 cm

zid 9 cm

43

16,25

zid 25 cm

29

zid 19 cm

172

zid 25 cm

0,32

zid 25 cm

52

zid 25 cm

15 12,35

153

zid 19 cm

zid 19 cm

19

zid 12 cm

zid 12 cm

154

158

0,32

160

49

zid 25 cm

15

11,02 zid 12 cm

zid 12 cm

* teoretična poraba malte, ** zidano z AC malto, *** obojestransko ometan zid – debelina ometa 2’5-3’0 cm

Zvočno izolacijski blok Slika izdelka

Dimenzije (mm)

Masa (kg)

Kosov na paleti

MB 29-25 A

Poraba opeke (kos/m2) (kos/m3)

19

zid 29 cm

250x290x190 N Goriške opekarne d.d.

OVO

16,5

72

16,5

zid 25 cm

64

Poraba λ** Rw*** malte* (W/mK) (dB) (l/m2) (l/m3)

45 37

155

zid 29 cm

148

zid 25 cm

35,91

59

zid 29 cm zid 25 cm

Marka Cena Cena Cena (MPa) (EUR/m2 (EUR/m3 (EUR/ zida) zida) kos)

0,45

zid 29 cm

57

zid 25 cm

zid 29 cm

20

120,96 31,19

zid 25 cm

1,89


Elementi za vertikalne vezi Slika izdelka

Dimenzije (mm)

Masa (kg)

Kosov na paleti

Poraba elem. (kos/m)

Dimenzije odprtine (mm)

Poraba betona (m3/m)

Marka (MPa)

Cena Cena* (EUR/m) (EUR/kos)

390x290x190

13,60

90

5

195x195

0,040

15

8,25

1,65

390x250x190

11,60

75

5

180x180

0,032

15

8,25

1,65

OVE 29 O NOV

OVE 25 O NOV

Opečni zdrob Slika izdelka

Pakiranje (mm)

Stropno polnilo

Masa (kg)

Cena (EUR/kg)

Slika izdelka

Dimenzije (mm)

Masa (kg)

Kosov na paleti

245x375x140

8,30

96

SP 14-50 razsuto stanje

/

0,073

*big bag

1200kg

0,086

Poraba polnil (kos/m2)

Nosilnost (kN)

Cena (EUR/m2)

Cena (EUR/kos)

25kg

0,098

8

3,0

7,76

0,97

vreča

vreča

Poraba: 50 kg/m2 pri debelini 5 cm tlaka. * big bag vreča se zaračuna po ceni 6,00 EUR z možnostjo vračila.

Montažni nosilec - traveta Slika izdelka

TRAVETA

Dolžina (m)

0-3,60 3,61-4,80 4,81-5,60 5,61-6,40

Širina (mm)

Višina (mm)

120

Poraba (m/m2)

140

2

Koristna obtežba stropa (kN/m2)

1,50-2,00

Cena (EUR/m2)

Cena (EUR/m’)

8,04 9,62 10,12 11,78

4,02 4,81 5,08 5,89

Montažna preklada Slika izdelka

Dolžina (m)

PREKLADA

Širina (mm)

Višina (mm)

90 1,00-3,00*

120

Masa (kg/m)

Cena (EUR/kos)

12 65

140 * po koraku 0,25m, **cena izdelka se določi ob naročilu

15

**

16 www.go-opekarne.si


Pomembna priporočila Ker so opečni izdelki izdelani iz naravnega materiala gline je povsem nekaj običajnega, da prihaja do manjših odstopanj pri dimenzijah in barvah izdelkov, vendar vse v okviru pripadajočih standardov. Pridržujemo si pravico do 2% loma na paleto izdelkov. Da preprečimo prehitro sušenje malte je potrebno pred pričetkom zidanja opečne bloke ustrezno navlažiti. Enako velja za izdelavo opečnih tlakov iz opečnega zdroba. Opečni zidni elementi morajo biti v času skladiščenja ustrezno zaščiteni pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Zidanje naj ne poteka pri temperaturah nižjih od +5 °C. V primerih, ko nezaščitene zidove močno namoči dež ali, ko se zida z zelo vlažnimi opečnimi bloki obstaja velika verjetnost, da se voda v opečnih blokih navzame topnih soli, ki so prisotne tako v blokih kot v malti in jih nato v času sušenja odlaga na površino zidov. Topne soli so običajno bele barve, največkrat gre za kalcijev hidroksid, ki pa iz vidika oprijema malte na opečno površino ni problematičen.

Informacije

DIREKTOR

Jožef Stibilj

VODJA KOMERCIALNEGA PODROČJA

Vianej Višnjevec tel: 05 3985 245, gsm: 031 394 911 vianej.visnjevec@go-opekarne.si

MARKETING

Jana Remec tel: 05 3985 247, gsm: 051 337 706 jana.remec@go-opekarne.si

ZUNANJA PRODAJA Ljubljana, Osrednja Slovenija, Dolenjska, Gorenjska

Tomo Zidar gsm: 031 616 287 tomo.zidar@go-opekarne.si

Primorska, Notranjska

Gregor Malik gsm: 051 399 628 gregor.malik@go-opekarne.si

Hrvaška

Jože Lavrenčič gsm: 041 757 274 joze.lavrencic@go-opekarne.si

Italija

Igor Mravlja gsm: 051 638 761 igor.mravlja@go-opekarne.si

Tehnična podpora

Aljoša Može gsm: 041 617 279 aljosa.moze@go-opekarne.si

NOTRANJA PRODAJA

Alijana Jovanovič tel: 05 3985 248, gsm: 051 337 703 alijana.jovanovic@go-opekarne.si Simon Ferfolja tel: 05 3985 249, gsm: 051 337 705 simon.ferfolja@go-opekarne.si

Cene veljajo franko skladišče proizvajalca, naloženo na cestno prevozno sredstvo. V ceno ni vključen 22% davek na dodano vrednost. Za montažne nosilce in preklade ne dajemo popustov in pogodbenih rabatov. Cene niso fiksne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Renče, marec 2014

Goriške opekarne d.d.

Vianej Višnjevec, vodja komercialnega področja


Certifikati

www.go-opekarne.si


Hiša 2 Bruto površina 197.6m2 Neto površina 150.1m2 Pomožni objekt (bruto površina) 54.8m2

Goriške opekarne d.d. Merljaki 7, 5292 Renče Slovenija T: 05 39 85 248 F: 05 39 85 262 info@go-opekarne.si

www.go-opekarne.si

PO

! R ZO

o v a t s o amo d la

r danja materia i z i n a g Or nostjo razkla u. z mož

bišč

na grad

www.matjash.si / Renče, 2014

Izkoristite možnost brezplačnega svetovanja in pridobitve brezplačne tipske projektne gradbene dokumentacije za tip Hiša1 in Hiša 2. Pokličite nas na 05 39 85 246 ali nam pišite na info@go-opekarne.si.

Cenik opečnih zidnih elementov 2014  

Goriške Opekarne - opeka vredna zaupanja

Cenik opečnih zidnih elementov 2014  

Goriške Opekarne - opeka vredna zaupanja

Advertisement