Page 58

Classic

Dragocenost lesa. Tradicija. Toplina.

Treba je mnogo dotikov narave, da se zavemo njene čudovite lepote. In treba je mnogo samozavesti, da lahko v preprostih spominih na nekdanje dni odkrijemo najpomembnejše želje sedanjosti: doživljati skupaj toplino doma, občutiti trdno zavetje domačnosti, zaznati skrivnostno povezanost trenutkov, ki ustvarijo vtis, da čas teče drugače. Žlahtne impresije lesa dajejo skupaj z elegantnimi oblikami kuhinji nadih pravega razkošja doma.

Dragocjenost drva. Tradicija. Toplina.

Potrebno je puno dodira prirode da bismo postali svjesni njene čudesne ljepote. A treba nam i mnogo samopouzdanja da možemo u jednostavnim uspomenama na nekadašnje dane otkriti najvažnije želje sadašnjosti, zajedno doživljavati toplinu doma, osjetiti u njemu čvrsto sklonište, spoznati tajanstvenu povezanost trenutaka koji stvaraju dojam da vrijeme teče drugačije. Plemeniti dojmovi drva daju kuhinji, zajedno s elegantnim oblicima, nadahnuće prave raskoši doma.

The luxury of wood. Tradition. Warmth.

Many touches of nature are needed for us to become aware of its wondrous beauty. It takes a great deal of self-confidence for simple memories of the bygone days to reveal that which we desire most in the present: sharing the experience of feeling at home, feeling the solid shelter of family, sensing the mysterious flow of moments giving the impression that time has changed its course. Magnificent wood and elegant lines create the feeling of true home comfort.

Kostbarkeit des Holzes. Tradition. Wärme.

Es sind viele Berührungen der Natur notwendig, damit wir uns derer wundervollen Schönheit bewusst sind. Und wir brauchen viel Selbstbewusstsein, dass wir in der einfachen Erinnerung an die vergangenen Tage die wichtigsten Wünsche der Gegenwart entdecken: gemeinsam die Wärme des Zuhauses erleben, den sicheren Schutz der Gemütlichkeit und die geheimnisvolle Verbindung der Momente fühlen, die den Eindruck schaffen, das die Zeit anders verläuft. Die edlen Impressionen des Holzes geben zusammen mit den eleganten Formen der Küche dem Zuhause einen Hauch der echten Pracht.

58

Katalog Kuhinje Gorenje  

Katalog Kuhinje Gorenje

Katalog Kuhinje Gorenje  

Katalog Kuhinje Gorenje

Advertisement