Catalogue - Bathrooms 2012 new

Page 1

KOPALNICE BATH ROO MS

201 2


UVOD / Uvod / INTRODUCTION / Einleitung

OSEBNO. ZASEBNO. POSEBNO. Kopalnice Gorenje. Tam, kjer se rojevajo prve ideje dneva, kjer podobe še niso nadele mask, tam se vse začenja. V objemu vodnih užitkov, v prostoru

sproščujoče intime. Kopalnica je edini kotiček, kjer smo lahko resnično tisto, kar želimo biti. Kreativni, edinstveni, sproščeni, elegantni, klasični, moderni ali usklajena kombinacije vsega. Kakor kopalnica Gorenje, ki v svoji paleti stilov vselej sestavi zrcalo naše osebnosti.

OSOBNO. PRIVATNO. POSEBNO. Kupaonice Gorenje. Tamo gdje se rađaju prve ideje dana, gdje figure još nisu nadjenule maske, tamo sve počinje. U zagrljaju vodenih užitaka, u prostoru

relaksirajuće intime. Kupaonica je jedini kutak u kojemu istinski možemo biti ono što želimo biti. Kreativni, jedinstveni, opušteni, elegantni, klasični, moderni ili usklađena kombinacija svega. Kao kupaonica Gorenje, koja u svojoj paleti stilova uvijek sastavlja zrcalo naše osobnosti.

PERSONAL. PRIVATE. SPECIAL. Bathrooms Gorenje.

Where the first ideas of the day are being born, where the images have not yet put on their masks, it is where it all begins. In an embrace of watery pleasures, in a room of relaxing intimacy. The bathroom is the only place where we really be what we want to be. Creative, unique, relaxed, elegant, classical, modern or a balanced combination of it all. Like a Gorenje bathroom which, using its palette of styles, always composes a mirror of our personality.

PERSÖNLICH. PRIVAT. BESONDERS. Badezimmer Gorenje. Dort, wo die ersten Ideen des Tages geboren werden, wo die Gestalten noch keine Masken tragen, dort beginnt alles. In der Umarmung

des Wassergenusses, im Raum des entspannenden Innersten. Das Badezimmer ist der einzige Ort, wo wir das tatsächlich sein können, was wir sein wollen. Kreativ, einzigartig, entspannt, elegant, klassisch, modern oder in Harmonie mit allem– so wie das Gorenje Badezimmer mit seiner Palette von Stilen immer den Spiegel unserer Persönlichkeit darstellt.

Slike v katalogu se lahko razlikujejo od izdelkov v prodaji. Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Slike u katalogu mogu se razlikovati od proizvoda u prodaji. Pridržavamo pravo izmjene programa. Pictures in the catalogue may differ from actual retail products. The manufacturer reserves the right to product lines changes. Die Bilder im Katalog können sich von den Verkaufsprodukten unterscheiden. Änderungen vorbehalten!

2


Usklajeno. Popolno.

UVOD / Uvod / INTRODUCTION / Einleitung

Usklajeno. Popolno. Od keramičnih ploščic, sanitarne opreme, pa vse do zadnjega detajla kopalniškega pohištva. Sestavite popolnost ujemanja barv in oblik.

Usklađeno. Savršeno. Od keramičkih pločica, sanitarne opreme, pa sve do posljednjega detalja namještaja za kupaonice. Sastavite savršenstvo harmonije boja i oblika.

Harmonised. Perfect. From ceramic tiles, sanitary ware, to the very last detail of the bathroom furniture. Create the perfection of matching colours and shapes.

Harmonisiert. Perfekt. Von Fliesen, Sanitäreinrichtung bis zum letzten Detail des Badezimmermöbels. Bilden Sie die Perfektion in Harmonisierung von Farben und Formen.

ZAGOTOVLJENO. ČISTO. Zagotovljeno. Čisto. Zaupajte dokazom. Sanitarna oprema se ponaša s certifikatom Sanitized®, ki zagotavlja doživljenjsko protibakterijsko zaščito.

Zajamčeno. Čisto. Pouzdajte se u dokaze. Sanitarnu opremu odlikuje certifikat Sanitized®, koji jamči dugotrajnu protubakterijsku zaštitu.

Guaranteed. Clean. Trust the evidence. Sanitary ware prides itself in the Sanitized® certificate which guarantees long lasting antibacterial protection.

Garantiert. Sauber. Vertrauen Sie den Beweisen. Die Sanitäreinrichtung zeichnet sich durch das Sanitized® Zertifikat aus, das den langjährigen antibakteriellen Schutz nachweist.

3


UVOD / Uvod / INTRODUCTION / Einleitung

Izbrano. Večno. Le najbolj kakovostne komponente tvorijo material za izdelavo sanitarne opreme Gorenje. To ji daje dolgo življenjsko dobo in omogoča enostavno vzdrževanje.

Odabrano. Vječno. Samo najkvalitetnije komponente čine materijal za izradu sanitarne opreme Gorenje. To joj omogućuje dug životni vijek i jednostavno održavanje.

Selected. Eternal. Only components of the highest quality are used in the production of the Gorenje sanitary ware. This gives it a long service life and allows easy care.

Auserwählt. Ewig. Nur die Spitzenkomponenten bilden das Material zur Herstellung der Gorenje Sanitäreinrichtung und sichern eine lange Lebensdauer und einfache Wartung.

Dovršeno. Izkušeno. Tri desetletja razvoja in izkušenj nam dajejo znanje za ustvarjanje dovršenega kopalniškega prostora.

Dorađeno. Provjereno. Tri desetljeća razvoja i iskustva nude nam znanje za stvaranje dorađenoga kupaoničkoga prostora.

Perfect. Experienced. In three decades of development and experience, we have gained expertise to create perfect bathroom space.

Perfekt. Erfahren. Drei Jahrzehnte der Entwicklung und Erfahrungen sind die Garantie für unsere Kenntnisse, das perfekte Badezimmer zu errichten.

4

Dovršeno. Izkušeno.

IZBRANO. VEČNO.


UVOD / Uvod / INTRODUCTION / Einleitung

INDEX PAGE 06

Sestavljeno kopalniško pohištvo Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture Badezimmer – Modulare Möbel

06

MODERN TREND

48

STANDARD

62

NEW CLASSIC

66

68

Razstavljeno kopalniško pohištvo Rastavljeni namještaj za kupaonice Unassembled bathroom furniture Badezimmer - zerlegbare Möbel FRESH KARISMA CATANIA

74

76

Sanitarna oprema / Sanitarna oprema Sanitary ware / Sanitäreinrichtung

98

Pregled detajlov iz ponudbe kopalnic Pregled detalja iz ponude kupatila Summary of bathroom offer details Übersicht der Details des Bad-Angebots

5


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

6


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

MODERN TREND Alano

08

Amador

12

Leonides

16

Lorencio

20

Bonsai

24

Jazz

26

Oasis

32

Avon

40

Čiste linije in izbrane barvne kombinacije rišejo prostor modernega navdiha in drznih idej. Čiste linije i odabrane kombinacije boja crtaju prostor moderne inspiracije i smjelih ideja. Clean lines and selected colour combinations design space of modern inspiration and bold ideas. Klare Linien und ausgewählte Farbkombinationen zeichnen den Raum der modernen Inspiration und kühnen Ideen.

7


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

ALANO

8


MODERN TREND

Kopalniško pohištvo:

Bathroom cabinets:

• Vrata: črna sijaj - robni trak

• Door: black gloss - edge band

ALU efekt

ALU effect

• Obod: bela sijaj

• Body: white gloss

Barva sanitarne opreme:

Sanitary ware colour:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

Namještaj za kupaonice:

Badezimmermöbel:

• Vrata: crna sjaj - rubni trak ALU

• Front: Schwarz Glanz -

efekat

Kantenband ALU Effekt

• Obod: bijela sjaj

• Korpus: Weiß Glanz

Boja sanitarne opreme:

Farbe der Sanitäreinrichtung:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

9


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

ALANO

Vrata / Vrata / Doors / Front

Obod / Obod / Body / Korpus

• oplemenitena iverna plošča: črna sijaj, robni trak ALU efekt

• oplemenitena iverna plošča: bela visok sijaj

• oplemenjena iverica: crna sjaj - rubni trak ALU efekat

• oplemenjena iverica: bijela visoki sjaj

• laminated particle board: black gloss - edge band ALU effect

• laminated particle board: white high-gloss

• Kunststoffoberfläche: Schwarz Glanz - Kantenband ALU Effekt

• Kunststoffoberfläche: Weiß Hochglanz

črna sijaj

bela sijaj

crna sjaj

bijela sjaj

black gloss

white gloss

Schwarz Glanz

Weiß Glanz

10


MODERN TREND

Ogledalo 60 x 80 cm s svetilko

Ogledalo 80 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 120 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 60 x 80 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 80 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 120 x 60 cm sa svjetiljkom

Mirror 60 x 80 cm with light fitting

Mirror 80 x 60 cm with light fitting

Mirror 120 x 60 cm with light fitting

Spiegel 60 x 80 cm mit Leuchte

Spiegel 80 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 120 x 60 cm mit Leuchte

• 60/80/2; 80,81 PT*

• 80/60/2; 80,73 PT*

• 120/60/2; 132,53 PT*

E 35.07 L,D Visoka omara L,D / Visoki ormar L,D Tall cabinet L,R / Hochschrank L,R • 35/160/35; 149,59 PT*

F 80.15 *

D 35.07 L,D

Element z ogledali / Element sa ogledalima

Element z ogledali / Element sa ogledalima

Visoka omara L,D / Visoki ormar L,D

Wall cabinet with mirrors / Spiegelschrank

Wall cabinet with mirrors / Spiegelschrank

Tall cabinet L,R / Hochschrank L,R

• 60/60,5/15; 87,91 PT*

• 80/60,5/15; 99,27 PT*

• 35/130/30; 113,22 PT*

0

4

60

00

50

50

50

F 60.15 *

12

118

118

118

80

460

460

UM 60.95

UM 80.95

UM 120.96

Umivalnik / Umivaonik

Umivalnik / Umivaonik

Umivalnik / Umivaonik

Steklena polica / Staklena polica

Basin / Waschbecken

Basin / Waschbecken

Basin / Waschbecken

Glass shelf / Glasablage

• 60/5/46; 113,78 PT*

• 80,4/5/46; 123,31 PT*

• 120/5/46; 169,57 PT*

• 90/0,8/15; 14,55 PT*

F 60.82

F 60.87

F 80.82

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Steklena polica

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Staklena polica

Vanity cabinet

Vanity cabinet

Vanity cabinet

glass shelf

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

Glasablage

• 60/50/45,5; 215,56 PT*

• 60/50/45,5; 142,49 PT*

• 80/50/45,5; 225,63 PT*

• 60/0,8/15; 12,48 PT*

460

* Na voljo tudi s svetilko (katalog str. 101) / Takođe dostupno i sa svjetiljkom (katalog str. 101) / Available also with light (catalogue page 101) / Verfügbar auch mit Leuchte (Katalog Seite 101) * Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

11


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

AMADOR

12


MODERN TREND

Kopalniško pohištvo:

Bathroom cabinets:

• Vrata: hrast rjavi

• Door: oak brown

• Obod: hrast rjavi

• Body: oak brown

Barva sanitarne opreme:

Sanitary ware colour:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

Namještaj za kupaonice:

Badezimmermöbel:

• Vrata: smeđa hrast

• Front: Eiche Braun

• Obod: smeđa hrast

• Korpus: Eiche Braun

Boja sanitarne opreme:

Farbe der Sanitäreinrichtung:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

13


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

AMADOR

Vrata in obod / Vrata i obod / Doors and body / Front und Korpus Vrata: oplaščena vlaknena plošča (MDF) v visokem sijaju: bela

Obod: bela oplemenitena iverna plošča, zunanje stene lakirane z mat

Vrata: obložena vlaknatica (MDF) u visokem sjaju: bijela

lakom v antracit barvi

Door: foiled fibreboard (MDF) with high-gloss finish: white

Obod: bijela oplemenjena iverica, vanjske stranice lakirane mat

Front: Faserplatte (MDF) Hochglanz foliert: Weiß

lakom u antracit boji Body: white laminated particle board, external panels coated in satin

Obod: oplemenitena iverna plošča: bela visok sijaj

anthracite finish

Obod: oplemenjena iverica: bijela visoki sjaj

Korpus: Kunststoffoberfläche Weiß, Außenwände Anthrazit Matt lackiert

Body: laminated particle board: white high gloss Korpus: Kunststoffoberfläche: Weiß Hochglanz Vrata: vlaknena plošča (MDF), lakirana z mat lakom v antracit barvi

Vrata in obod: oplemenitena iverna plošča: hrast rjavi, hrast srebrni, teak

Vrata: vlaknatica (MDF), lakirana mat lakom u antracit boji

Vrata i obod: oplemenjena iverica: smeđa hrast, hrast srebrni, teak

Door: varnished fibreboard (MDF), anthracite satin finish

Door and body: laminated particle board: oak brown, oak silver, teak

Front: Faserplatte (MDF), Anthrazit Matt lackiert

Front und Korpus: Kunststoffoberfläche: Eiche Braun, Eiche Silber, Teak

bela sijaj

antracit

hrast rjavi

hrast srebrni

teak

bijela sjaj

antracit

smeđa hrast

hrast srebrni

teak

white gloss

anthracite

oak brown

oak silver

teak

Weiß Glanz

Anthrazit

Eiche Braun

Eiche Silber

Teak

14


MODERN TREND

Ogledalo 60 x 80 cm s svetilko

Ogledalo 80 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 100 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 120 x 60 cm s svetilkama

Ogledalo 60 x 80 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 80 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 100 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 120 x 60 cm sa svjetiljkom

Mirror 60 x 80 cm with light fitting

Mirror 80 x 60 cm with light fitting

Mirror 100 x 60 cm with light fitting

Mirror 120 x 60 cm with light fitting

Spiegel 60 x 80 cm mit Leuchte

Spiegel 80 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 100 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 120 x 60 cm mit Leuchte

• 60/80/2; 80,81 PT*

• 80/60/2; 80,73 PT*

• 100/60/2; 86,80 PT*

• 120/60/2; 132,53 PT*

F 60.15 *

F 80.15 *

F 100.15 *

Element z ogledali

Element z ogledali

Element z ogledali

Element sa ogledalima

Element sa ogledalima

Element sa ogledalima

Wall cabinet with mirrors

Wall cabinet with mirrors

Wall cabinet with mirrors

Spiegelschrank

Spiegelschrank

Spiegelschrank

E 35.07 L,D

• 60/60,5/15; 87,91 PT*

• 80/60,5/15; 99,27 PT*

• 100/60,5/15; 123,14 PT*

Visoka omara L,D / Visoki ormar L,D

ENJOY

Tall cabinet L,R / Hochschrank L,R

4

60

50

12

118

10

118

118 460

00

04

80

460

460

118

0

50

50

50

• 35/160/35; 178,71 PT*

460

UM 60.95

UM 80.95

UM 100.95

UM 120.96

Umivalnik

Umivalnik

Umivalnik

Umivalnik

Umivaonik

Umivaonik

Umivaonik

Umivaonik

Basin

Basin

Basin

Basin

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

• 60/5/46; 113,78 PT*

• 80,4/5/46; 123,31 PT*

• 100,4/5/46; 134,27 PT*

• 120/5/46; 169,57 PT*

Steklena polica / Staklena polica glass shelf / Glasablage • 60/0,8/15; 12,48 PT*

F 60.82

F 80.82

F 100.82

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Vanity cabinet

Vanity cabinet

Vanity cabinet

Steklena polica / Staklena polica

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

glass shelf / Glasablage

• 60/50/45,5; 220,74 PT*

• 80/50/45,5; 235,36 PT*

• 100/50/45,5; 275,84 PT*

• 90/0,8/15; 14,55 PT*

* Na voljo tudi s svetilko (katalog str. 101) / Takođe dostupno i sa svjetiljkom (katalog str. 101) / Available also with light (catalogue page 101) / Verfügbar auch mit Leuchte (Katalog Seite 101) * Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

15


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

LEONIDES

16


MODERN TREND

Kopalniško pohištvo:

Bathroom cabinets:

• Vrata: teak

• Door: teak

• Obod: teak

• Body: teak

Barva sanitarne opreme:

Sanitary ware colour:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

Namještaj za kupaonice:

Badezimmermöbel:

• Vrata: teak

• Front: Teak

• Obod: teak

• Korpus: Teak

Boja sanitarne opreme:

Farbe der Sanitäreinrichtung:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

17


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

LEONIDES

Vrata in obod / Vrata i obod / Doors and body / Front und Korpus Vrata: oplaščena vlaknena plošča (MDF) v visokem sijaju: bela

Obod: bela oplemenitena iverna plošča, zunanje stene lakirane z mat

Vrata: obložena vlaknatica (MDF) u visokem sjaju: bijela

lakom v antracit barvi

Door: foiled fibreboard (MDF) with high-gloss finish: white

Obod: bijela oplemenjena iverica, vanjske stranice lakirane mat

Front: Faserplatte (MDF) Hochglanz foliert: Weiß

lakom u antracit boji Body: white laminated particle board, external panels coated in satin

Obod: oplemenitena iverna plošča: bela visok sijaj

anthracite finish

Obod: oplemenjena iverica: bijela visoki sjaj

Korpus: Kunststoffoberfläche Weiß, Außenwände Anthrazit Matt

Body: laminated particle board: white high gloss

lackiert

Korpus: Kunststoffoberfläche: Weiß Hochglanz Vrata: vlaknena plošča (MDF), lakirana z mat lakom v antracit barvi

Vrata in obod: oplemenitena iverna plošča: hrast rjavi, hrast srebrni, teak

Vrata: vlaknatica (MDF), lakirana mat lakom u antracit boji

Vrata i obod: oplemenjena iverica: smeđa hrast, hrast srebrni, teak

Door: varnished fibreboard (MDF), anthracite satin finish

Door and body: laminated particle board: oak brown, oak silver, teak

Front: Faserplatte (MDF), Anthrazit Matt lackiert

Front und Korpus: Kunststoffoberfläche: Eiche Braun, Eiche Silber, Teak

bela sijaj

antracit

hrast rjavi

hrast srebrni

teak

bijela sjaj

antracit

smeđa hrast

hrast srebrni

teak

white gloss

anthracite

oak brown

oak silver

teak

Weiß Glanz

Anthrazit

Eiche Braun

Eiche Silber

Teak

18


MODERN TREND

Ogledalo 60 x 80 cm s svetilko

Ogledalo 80 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 100 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 120 x 60 cm s svetilkama

Ogledalo 60 x 80 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 80 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 100 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 120 x 60 cm sa svjetiljkom

Mirror 60 x 80 cm with light fitting

Mirror 80 x 60 cm with light fitting

Mirror 100 x 60 cm with light fitting

Mirror 120 x 60 cm with light fitting

Spiegel 60 x 80 cm mit Leuchte

Spiegel 80 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 100 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 120 x 60 cm mit Leuchte

• 60/80/2; 80,81 PT*

• 80/60/2; 80,73 PT*

• 100/60/2; 86,80 PT*

• 120/60/2; 132,53 PT*

F 60.15 *

F 80.15 *

F 100.15 *

Element z ogledali

Element z ogledali

Element z ogledali

Element sa ogledalima

Element sa ogledalima

Element sa ogledalima

Wall cabinet with mirrors

Wall cabinet with mirrors

Wall cabinet with mirrors

Spiegelschrank

Spiegelschrank

Spiegelschrank

E 35.07 L,D

• 60/60,5/15; 87,91 PT*

• 80/60,5/15; 99,27 PT*

• 100/60,5/15; 123,14 PT*

Visoka omara L,D / Visoki ormar L,D

ENJOY

Tall cabinet L,R / Hochschrank L,R

4

60

50

12

118

10

118

118 460

00

04

80

460

460

118

0

50

50

50

• 35/160/35; 178,71 PT*

460

UM 60.95

UM 80.95

UM 100.95

UM 120.96

Umivalnik

Umivalnik

Umivalnik

Umivalnik

Umivaonik

Umivaonik

Umivaonik

Umivaonik

Basin

Basin

Basin

Basin

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

• 60/5/46; 113,78 PT*

• 80,4/5/46; 123,31 PT*

• 100,4/5/46; 139,76 PT*

• 120/5/46; 169,57 PT*

Steklena polica / Staklena polica glass shelf / Glasablage • 60/0,8/15; 12,48 PT*

F 60.83

F 80.83

F 100.83

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Vanity cabinet

Vanity cabinet

Vanity cabinet

Steklena polica / Staklena polica

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

glass shelf / Glasablage

• 60/45/45,5; 149,96 PT*

• 80/45/45,5; 166,94 PT*

• 100/45/45,5; 194,07 PT*

• 90/0,8/15; 14,55 PT*

* Na voljo tudi s svetilko (katalog str. 101) / Takođe dostupno i sa svjetiljkom (katalog str. 101) / Available also with light (catalogue page 101) / Verfügbar auch mit Leuchte (Katalog Seite 101) * Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

19


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

LORENCIO

20


MODERN TREND

Kopalniško pohištvo: • Vrata: bela sijaj • Obod: bela sijaj Barva sanitarne opreme: • DOLOPOL BISER Namještaj za kupaonice: • Vrata: bijela sijaj • Obod: bijela sijaj Boja sanitarne opreme: • DOLOPOL BISER Bathroom cabinets: • Door: white gloss • Body: white gloss Sanitary ware colour: • DOLOPOL BISER Badezimmermöbel: • Front: Weiß Glanz • Korpus: Weiß Glanz Farbe der Sanitäreinrichtung: • DOLOPOL BISER

21


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

LORENCIO

Vrata in obod / Vrata i obod / Doors and body / Front und Korpus Vrata: oplaščena vlaknena plošča (MDF) v visokem sijaju: bela

Obod: bela oplemenitena iverna plošča, zunanje stene lakirane z mat

Vrata: obložena vlaknatica (MDF) u visokem sjaju: bijela

lakom v antracit barvi

Door: foiled fibreboard (MDF) with high-gloss finish: white

Obod: bijela oplemenjena iverica, vanjske stranice lakirane mat lakom

Front: Faserplatte (MDF) Hochglanz foliert: Weiß

u antracit boji Body: white laminated particle board, external panels coated in satin

Obod: oplemenitena iverna plošča: bela visok sijaj

anthracite finish

Obod: oplemenjena iverica: bijela visoki sjaj

Korpus: Kunststoffoberfläche Weiß, Außenwände Anthrazit Matt

Body: laminated particle board: white high gloss

lackiert

Korpus: Kunststoffoberfläche: Weiß Hochglanz Vrata: vlaknena plošča (MDF), lakirana z mat lakom v antracit barvi Vrata: vlaknatica (MDF), lakirana mat lakom u antracit boji

Vrata in obod: oplemenitena iverna plošča: hrast rjavi, hrast srebrni,

Door: varnished fibreboard (MDF), anthracite satin finish

teak

Front: Faserplatte (MDF), Anthrazit Matt lackiert

Vrata i obod: oplemenjena iverica: smeđa hrast, hrast srebrni, teak Door and body: laminated particle board: oak brown, oak silver, teak Front und Korpus: Kunststoffoberfläche: Eiche Braun, Eiche Silber, Teak

bela sijaj

antracit

hrast rjavi

hrast srebrni

teak

bijela sjaj

antracit

smeđa hrast

hrast srebrni

teak

white gloss

anthracite

oak brown

oak silver

teak

Weiß Glanz

Anthrazit

Eiche Braun

Eiche Silber

Teak

22


MODERN TREND

Ogledalo 60 x 80 cm s svetilko

Ogledalo 80 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 100 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 120 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 60 x 80 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 80 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 100 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 120 x 60 cm sa svjetiljkom

Mirror 60 x 80 cm with light fitting

Mirror 80 x 60 cm with light fitting

Mirror 100 x 60 cm with light fitting

Mirror 120 x 60 cm with light fitting

Spiegel 60 x 80 cm mit Leuchte

Spiegel 80 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 100 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 120 x 60 cm mit Leuchte

• 60/80/2; 80,81 PT*

• 80/60/2; 80,73 PT*

• 100/60/2; 86,80 PT*

• 120/60/2; 132,53 PT*

F 60.15 *

F 80.15 *

F 100.15 *

Element z ogledali

Element z ogledali

Element z ogledali

Element sa ogledalima

Element sa ogledalima

Element sa ogledalima

Wall cabinet with mirrors

Wall cabinet with mirrors

Wall cabinet with mirrors

Spiegelschrank

Spiegelschrank

Spiegelschrank

E 35.08 L,D

• 60/60,5/15; 87,91 PT*

• 80/60,5/15; 99,27 PT*

• 100/60,5/15; 123,14 PT*

Visoka omara L,D / Visoki ormar L,D

ENJOY

Tall cabinet L,R / Hochschrank L,R

4

60

50

12

118

10

118

118 460

00

04

80

460

460

118

0

50

50

50

• 35/160/35; 152,37 PT*

460

UM 60.95

UM 80.95

UM 100.95

UM 120.96

Umivalnik

Umivalnik

Umivalnik

Umivalnik

Umivaonik

Umivaonik

Umivaonik

Umivaonik

Basin

Basin

Basin

Basin

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

• 60/5/46; 113,78 PT*

• 80,4/5/46; 123,31 PT*

• 100,4/5/46; 139,76 PT*

• 120/5/46; 169,57 PT*

Steklena polica / Staklena polica glass shelf / Glasablage • 60/0,8/15; 12,48 PT*

F 60.84

F 80.84

F 100.84

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Vanity cabinet

Vanity cabinet

Vanity cabinet

Steklena polica / Staklena polica

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

glass shelf / Glasablage

• 60/50/45,5; 213,53 PT*

• 80/50/45,5; 234,25 PT*

• 100/50/45,5; 267,10 PT*

• 90/0,8/15; 14,55 PT*

* Na voljo tudi s svetilko (katalog str. 101) / Takođe dostupno i sa svjetiljkom (katalog str. 101) / Available also with light (catalogue page 101) / Verfügbar auch mit Leuchte (Katalog Seite 101) * Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

23


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

BONSAI

24


MODERN TREND

Vrata in obod / Vrata i obod Doors and body / Front und Korpus Vrata: oplaščena vlaknena plošča (MDF) v visokem sijaju: bela Vrata: obložena vlaknatica (MDF) u visokem sjaju: bijela Door: foiled fibreboard (MDF) with high-gloss finish: white Front: Faserplatte (MDF) Hochglanz foliert: Weiß Obod: oplemenitena iverna plošča: bela visok sijaj Obod: oplemenjena iverica: bijela visoki sjaj Body: laminated particle board: white high gloss Korpus: Kunststoffoberfläche: Weiß Hochglanz Vrata in obod: oplemenitena iverna plošča: hrast rjavi, hrast srebrni Vrata i obod: oplemenjena iverica: smeđa hrast, hrast srebrni Door and body: laminated particle board: oak brown, oak silver Front und Korpus: Kunststoffoberfläche: Eiche Braun, Eiche Silber

bela sijaj

hrast rjavi

hrast srebrni

bijela sjaj

smeđa hrast

hrast srebrni

white gloss

oak brown

oak silver

Weiß Glanz

Eiche Braun

Eiche Silber

0

220

70

40

SKG 35.03

F 40.02

UM 40.193

Ogledalo 35 x 75 cm s

Element pod umivalnikom

Umivalnik

svetilko

Element ispod umivaonika

Umivaonik

Ogledalo 35 x 75 cm sa

Vanity cabinet

Basin

svjetiljkom

Waschbeckenunterschrank

Waschbecken

Mirror 35 x 75 cm with light

• 40/50/21,8; 61,86 PT*

• 40/7/22; 101,57 PT*

fitting Spiegel 35 x 75 cm mit Leuchte • 35/75/2; 95,87 PT* * Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

25


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

JAZZ

26


MODERN TREND

Kopalniško pohištvo:

Bathroom cabinets:

• Vrata: karbon sijaj

• Door: carbon gloss

• Obod: karbon sijaj

• Body: carbon gloss

• Ročaj: 95.02 Alu brušen, črn

• Handle: 95.02 brushed

Barva sanitarne opreme: • DOLOPOL BISER

aluminium, black Sanitary ware colour: • DOLOPOL BISER

Namještaj za kupaonice:

Badezimmermöbel:

• Vrata: karbon sjaj

• Front: Karbon Glanz

• Obod: karbon sjaj

• Korpus: Karbon Glanz

• Ručka: 95.02 Alu brušena, crna

• Griff: 95.02 Alu geschliffen,

Boja sanitarne opreme: • DOLOPOL BISER

schwarz Farbe der Sanitäreinrichtung: • DOLOPOL BISER

27


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

JAZZ

28


MODERN TREND

29


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

JAZZ

F 35.03 Element z ogledalom Wall cabinet with mirror 35 / 40 / 15,8

B 35.13 L,D

SKG 75.03

F 70.13

F 35.03

Viseči element z ogledalom in svetilko

Viseči element z ogledalom

Viseči elementB 35.13 L,DL, /D Viseći element L,D

Ogledalo75 x 75 cm s svetilko

Viseći element sa ogledalom i svjetiljkom

Viseći element sa ogledalom

Wall-mounted 35 cabinet / 40 / 16 L,R / Wandschrank L,R

Ogledalo 75 x 75 cm sa svjetiljkom

Wall-mounted mirror cabinet with light

Wall-mounted mirror cabinet

• 35/40/16; 106,84 PT*

Mirror 75 x 75 cm with light fitting

fitting

Spiegelschrank

Spiegel 75 x 75 cm mit Leuchte

Spiegelschrank mit Leuchte

• 35/40/16; 80,30 PT*

• 75/75/2; 217,75 PT*

Viseèi element L, D Wall cabinet L, R

• 75/40/16; 268,10 PT*

500

148

25

7 75

B K G 35.15 L, D

UM 75.145 L

F 75.03

Umivalnik

Element pod umivalnikom

Countertop Spodnji element z odlagalno polico iz 35,4 / 2,5 / 33,5

Umivaonik

Element ispod umivaonika

kompozitnega materiala L,D

Basin

Vanity cabinet

Donji element sa policom za odlaganje, od

Waschbecken

Waschbeckenunterschrank

kompozitnoga materijala L,D

• 75,7/2,5/50; 105,97 PT*

• 75/40/49,5; 312,25 PT*

Base cabinet with functional top made of

B 35.03 L,D L, D BKG 35.15

Spodnji element L, D Cabinet L, R 35 / 40 / 33

PO 35.20 Pokrivna polica

composite material L,R

E 35.03 L,D

Unterschrank mit Ablage aus

Visoka omara L,D E 35.03 L, D / Visoki ormar L,D

Kompositmaterial L,R

Tall bathroom cabinet L, R Tall cabinet L,R / Hochschrank L,R 35 / 145 / 33

• 35,6/42,5/33,5; 171,37 PT*

• 35/145/33; 333,06 PT*

Visoka omara L, D

PL 50.01

BKG 35.21 L,D

Polica

Spodnji element z odlagalno polico iz kompozitnega materiala L,D

Polica

Donji element sa policom za odlaganje, od kompozitnoga materijala L,D

Shelf

Base cabinet with functional top made of composite material L,R

Ablage

Unterschrank mit Ablage aus Kompositmaterial L,R

• 50/1,6/15; 24,75 PT*

• 35,6/75/33,5; 209,05 PT*

Vrata in obod:

Vrata i obod:

Door and body:

Front und Korpus:

• Oplaščena vlaknena plošča

• Obložena vlaknatica (MDF): bijela

• Foiled fibreboard (MDF): white

• Faserplatte (MDF): Weiß Matt,

(MDF): bela mat, rdeča mat, oreh

mat, crvena mat, orah sjaj,

satin, red satin, walnut gloss,

rot Matt, Nuß Glanz, Karbon

sijaj, karbon sijaj

karbon sjaj

carbon gloss

Glanz

bela mat

white satin

rdeča mat

red satin

oreh sijaj

walnut gloss

karbon sijaj

carbon gloss

bijela mat

Weiß Matt

crvena mat

Rot Matt

orah sjaj

Nuß Glanz

karbon sjaj

Karbon Glanz

30

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten


MODERN TREND

JAZZ SMALL

bela mat / bijela mat / white satin / Weiß Matt

oreh sijaj / orah sjaj / walnut gloss / Nuß Glanz

rdeča mat / crvena mat / red satin / Rot Matt

karbon sijaj / karbon sjaj / carbon gloss / Karbon Glanz

6

335

138

25

35

F 35.03 Element z ogledalom Wall cabinet with mirror 35 / 40 / 15,8

F 35.02 L,D

UM 35.183

SKG 35.03

F 35.03

Element pod umivalnikom

Umivalnik

Ogledalo 35 x 75 cm s svetilko

Viseči element z ogledalom

Element ispod umivaonika

Umivaonik

Ogledalo 35 x 75 cm sa svjetiljkom

Viseći element sa ogledalom

Vanity cabinet

Basin

Mirror 35 x 75 cm with light fitting

Wall-mounted mirror cabinet

Waschbeckenunterschrank

Waschbecken

Spiegel 35 x 75 cm mit Leuchte

Spiegelschrank

• 35/40/33; 116,81 PT*

• 35,6/2,5/33,5; 92,13 PT*

• 35/75/2; 95,87 PT*

• 35/40/16; 80,30 PT*

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

31


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

OASIS

32


MODERN TREND

Kopalniško pohištvo: • Vrata: antracit • Obod: antracit Barva sanitarne opreme: • DOLOPOL BISER Namještaj za kupaonicu: • Vrata: antracit • Obod: antracit Boja sanitarne opreme: • DOLOPOL BISER Bathroom cabinets: • Door: anthracite • Body: anthracite Sanitary ware colour: • DOLOPOL BISER Badezimmermöbel: • Front: Anthrazit • Korpus: Anthrazit Farbe der Sanitäreinrichtung: • DOLOPOL BISER

33


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

OASIS

Vrata: bela

Vrata: bijela

Door: white

Front: Weiß

Obod: teak

Obod: teak

Body: teak

Korpus: Teak

Harmonija med zaobljenostjo oblik in uporabnostjo notranjosti

A symphony of rounded edges and furniture functionality. Drawers

elementov. Predali so opremljeni s kakovostnimi vodili s polnim

feature quality pull-out telescopic sliding rails and soft closing.

izvlekom in mehkim zapiranjem. Harmonija zaobljenosti oblika i upotrebljivosti unutrašnjosti elemenata.

Harmonie zwischen Abrundung der Formen und Nutzung der

Ladice su opremljene kvalitetnim vodilicama na puno izvlačenje i

Innenflächen der Elemente. Dazu beitragen auch die Auszüge und

mekim zatvaranjem.

Schubkasten mit dem Vollauszug und Weichschließen.

34


MODERN TREND

Odlika kopalnice Oasis so zaobljene linije, ki se popolnoma skladajo s sodobnostjo aluminija in gladkimi vrati brez ročajev. Odlika kupaonice Oasis jesu zaobljene linije koje su u potpunom skladu sa suvremenošću aluminija i glatkim vratima bez ručki. Oasis is characterised by soft lines, trendy aluminium, and handle- and knob-free doors. Die Stärke des Badezimmers Oasis sind die abgerundeten Formen, die im vollen Einklang mit dem modern gestalteten Aluminium und den geraden Türen ohne Griff sind.

Vrata in obod: bela

Vrata i obod: bijela

Door and body: white

Front und Korpus: Weiß

35


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

OASIS

Vrata: bela

Vrata: bijela

Door: white

Front: Weiß

Obod: teak

Obod: teak

Body: teak

Korpus: Teak

36


MODERN TREND

Vrata in obod: antracit Vrata i obod: antracit Door and body: anthracite Front und Korpus: Anthrazit

Dvojni umivalnik Dvostruki umivaonik Double basin Doppelwaschbecken

37


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

OASIS Vrata / Vrata / Door / Front

Obod / Obod / Body / Korpus Obod / Obod / Door / Korpus: • bela oplemenitena iverna plošča, zunanje stene lakirane z mat lakom v beli ali antracit barvi • oplemenitena iverna plošča v strukturi dekorja teak

bela

white

bijela

Weiß

•b ijela oplemenjena iverica, vanjske stranice lakirane mat lakom u bijeloj ili antracit boji

bela

white

bijela

Weiß

antracit

anthracite

antracit

Anthrazit

teak

teak

teak

Teak

antracit

anthracite

antracit

Anthrazit

• oplemenjena iverica u strukturi dekora teak Vrata / Vrata / Door / Front: • vlaknena plošča (MDF), lakirana z belim

•w hite laminated particle board, external panels coated in satin white or anthracite finish

mat lakom • vlaknatica (MDF), lakirana bijelim mat

• laminated particle board teak effect finish

lakom • varnished fibreboard (MDF), white satin

•K unststoffoberfläche, Außenwände lackiert mit Mattlack Weiß oder Anthrazit

finish • Faserplatte (MDF), Mattlack, Weiß

Vrata / Vrata / Door / Front

• Kunststoffoberfläche in Teak

Obod / Obod / Body / Korpus Obod / Obod / Body / Korpus: • bela oplemenitena iverna plošča, zunanje stene lakirane z mat lakom v antracit barvi • bijela oplemenjena iverica, vanjske stranice lakirane mat lakom u antracit boji • white laminated particle board, external panels coated in satin

antracit

anthracite

antracit

Anthrazit

anthracite finish • Kunststoffoberfläche Weiß, Außenwände Mattlack, Anthrazit

Vrata / Vrata / Door / Front: • vlaknena plošča (MDF), lakirana z mat lakom v antracit barvi • vlaknatica (MDF), lakirana mat lakom u antracit boji • varnished fibreboard (MDF), anthracite satin finish • Faserplatte (MDF), Mattlack, Anthrazit

38

Vrata so brez ročajev – v obod integrirana

Handle- and knob-free doors with aluminium

aluminijasta letev

rail integrated into the body

Vrata su bez ručki – u obod integrirana

Tür ohne Griff – im Korpus integrierte

aluminijska letva

Aluminiumleiste


MODERN TREND

E 30.04 L,D

BKG 30.17 L,D

F 70.40

F 105.40 L,D

Visoka omara L,D / Visoki ormar L,D

Spodnji element s pokrivno ploščo L,D

Viseči element z ogledali in svetilko

Viseči element z ogledali in svetilko L,D

Tall cabinet L,R / Hochschrank L,R

Donji element sa pokrovnom pločom L,D

Viseći Element sa ogledalima i svetiljkom

Viseći Element sa ogledalima i svetiljkomL,D

• 30/180/35; 296,43 PT*

Base cabinet with top L,R

Wall-mounted mirror cabinet with light fitting

Wall-mounted mirror cabinet with light fitting L,R

Unterschrank mit Deckplatte L,R

Spiegelschrank mit Leuchte

Spiegelschrank mit Leuchte L,R

• 30,3/91,6/36; 193,78 PT*

• 70/70/18,4; 217,21 PT*

• 105/70+8,5/18,4; 296,39 PT*

F 140.04

Ogledalo 70 x 70 cm s svetilko

Ogledalo 105 x 70 cm s svetilko

Ogledalo 140 x 70 cm s svetilko

Viseči element z ogledali in svetilko

Ogledalo 70 x 70 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 105 x 70 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 140 x 70 cm sa svjetiljkom

Viseći element sa ogledalima i svjetiljkom

Mirror 70 x 70 cm with light fitting

Mirror 105 x 70 cm with light fitting

Mirror 140 x 70 cm with light fitting

Wall-mounted mirror cabinet with light fitting

Spiegel 70 x 70 cm mit Leuchte

Spiegel 105 x 70 cm mit Leuchte

Spiegel 140 x 70 cm mit Leuchte

Spiegelschrank mit Leuchte

• 70/70/2; 113,63 PT*

• 105/70/2; 127,17 PT*

• 140/70/2; 141,56 PT*

• 140/70+8,5/18,4; 347,32 PT*

Steklena polica 60 cm

Steklena polica 90 cm

F 70.30

F 105.30 L,D

Staklena polica 60 cm

Staklena polica 90 cm

Element pod umivalnikom za umivalnik UM 70.118 / Element pod

Element pod umivalnikom za umivalnik UM 105.118 L ali UM

Glass shelf 60 cm

Glass shelf 90 cm

umivalnikom za umivalnik UM 70.118 / Basin vanity unit UM

105.118 D / Element ispod umivaonika za umivaonik UM 105.118 L

Glasablage 60 cm

Glasablage 90 cm

70.118 / Waschbeckenunterschrank für Waschbecken UM 70.118

ili UM 105.118 D / Basin vanity unit UM 105.118 L or UM 105.118 R /

• 60/0,8/15; 12,48 PT*

• 90/0,8/15; 14,55 PT*

• 70/50/49,5; 290,79 PT*

Waschbeckenunterschrank für Waschbecken UM 105.118 L oder UM 105.118 R • 105/50/49,5 (35); 494,75 PT*

F 140.13

F 140.03

F 140.05

Element pod umivalnikom za umivalnik UM 140.118 (5 predalov)

Element pod umivalnikom za umivalnik UM 140.118 (3 predali)

Element pod umivalnikom za umivalnik UM 140.119

Element ispod umivaonika za umivaonik UM 140.118 (5 ladica)

Element ispod umivaonika za umivaonik UM 140.118 (3 ladice)

Element ispod umivaonika za dvostruki umivaonik UM 140.119

Basin vanity unit for basin UM 140.118 (5 drawers)

Basin vanity unit for basin UM 140.118 (3 drawers)

Basin vanity unit for double basin UM 140.119

Waschbeckenunterschrank für Waschbecken UM 140.118 (5

Waschbeckenunterschrank für Waschbecken UM 140.118

Waschbeckenunterschrank für Doppelwaschbecken UM 140.119

Schubladen)

(3 Schubladen)

• 140/50/49,5(35); 434,03 PT*

• 140/50/49,5(35); 696,35 PT*

• 140/50/49,5(35); 610,29 PT* 352

02

352 505

25

31

14

UM 70.118

UM 105.118 L

UM 105.118 D

UM 140.118

UM 140.119

Umivalnik / Umivaonik

Umivalnik, levi / Umivaonik, lijevi

Umivalnik, desni / Umivaonik, desni

Umivalnik / Umivaonik

Umivalnik, dvojni / Umivaonik, dvostruki UM 140.119

Basin / Waschbecken

Basin, left / Waschbecken, links

Basin, right / Waschbecken, rechst

Basin / Waschbecken

Basin, double / Waschbecken, doppelt

• 70,2/2,5/50,5; 116,08 PT*

• 105,2/2,5/50,5; 128,98 PT*

• 105,2/2,5/50,5; 128,98 PT*

• 140,2/2,5/50,5; 152,45 PT*

• 140,2/2,5/50,5; 175,68 PT*

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

39


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

AVON

40


MODERN TREND

Kopalniško pohištvo:

Bathroom cabinets:

• Vrata: črna visok sijaj

• Door: black high gloss

• Obod: oreh svetli

• Body: walnut light

• Ročaj: 90.Cr

• Handle: 90.Cr

Barva sanitarne opreme:

Sanitary ware colour:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

Namještaj za kupaonice:

Badezimmermöbel:

• Vrata: crna visoki sjaj

• Front: Schwarz Hochglanz

• Obod: orah svijetli

• Korpus: Nuß hell

• Ručka: 90.Cr

• Griff: 90.Cr

Boja sanitarne opreme:

Farbe der Sanitäreinrichtung:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

41


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

AVON Predali so opremljeni s kakovostnimi vodili s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. Ladice su opremljene kvalitetnim vodilicama s potpunim izvlačenjem i mekim zatvaranjem. The drawers are fitted with superior quality, full-extension, soft close guides. Die Schubkasten zeichnen sich durch den vollen Auszug und den Softeinzug aus.

Vrata: jabolčno

Vrata: jabučno

Door: apple green,

Front: Apfelgrün,

zelena visok sijaj

zelena visoki sjaj

high gloss

Hochglanz

Obod: wenge

Obod: wenge

Body: wenge

Korpus: Wenge

Vrata: bela sijaj Obod: bela sijaj Vrata: bijela sjaj Obod: bijela sjaj Door: white gloss Body: white gloss Front: Weiß Glanz Korpus: Weiß Glanz

42


MODERN TREND

Vrata: bela sijaj Obod: oreh svetli Vrata: bijela sjaj Obod: orah svijetli Door: white gloss Body: walnut light Front: Weiß Glanz Korpus: Nuß hell

43


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

AVON

Vrata: črna visok sijaj

Vrata: crna visoki sjaj

Door: black high gloss

Front: Schwarz Hochglanz

Obod: bela sijaj

Obod: bijela sijaj

Body: white gloss

Korpus: Weiß Glanz

44


MODERN TREND

Vrata: bordo rdeÄ?a visok sijaj Obod: wenge Vrata: bordo crvena visoki sjaj Obod: wenge Door: Bordeaux red high gloss Body: wenge Front: Bordeaux rot Hochglanz Korpus: Wenge

Vrata: vanilija visok sijaj Obod: wenge Vrata: vanilija visoki sjaj, Obod: wenge Door: vanilla high gloss Body: wenge Front: Vanille Hochglanz Korpus: Wenge

45


Sestavljeno kopalniško pohištvo / Sastavljeni namještaj za kupaonice Assembled bathroom furniture / Badezimmer – Modulare Möbel

AVON Vrata / Vrata / Doors / Frontvarianten

bela visok sijaj

vanilija visok sijaj

bordo rdeča visok sijaj

črna visok sijaj

jabolčno zelena visok sijaj

oreh svetli

bijela visoki sjaj

vanilija visoki sjaj

bordo crvena visoki sjaj

crna visoki sjaj

jabučno zelena visoki sjaj

orah svijetli

white high gloss

vanilla high gloss

bordeaux red high gloss

black high gloss

apple green high gloss

walnut light

Weiß Hochglanz

Vanille Hochglanz

Bordeaux rot Hochglanz

Schwarz Hochglanz

Apfelgrün Hochglanz

Nuß hell

Vrata:

Door:

• oplaščena vlaknena (MDF) plošča v visokem sijaju: bela, vanilija,

• foiled fibreboard (MDF) with high-gloss finish: white, vanilla,

bordo rdeča, črna, jabolčno zelena

bordeaux red, black, apple green

• oplemenitena iverna plošča v strukturi orehovega lesa: oreh svetli

• laminated particle board in wood texture: walnut light

Vrata: • obložena vlaknatica (MDF) u visokome sjaju: bijela, vanilija, bordo crvena, crna, jabučno zelena

Front: • Faserplatte (MDF) Hochglanz foliert: Weiß, Vanille, Bordeaux rot,

• oplemenjena iverica u strukturi orahovog drveta: orah svijetli

Schwarz, Apfelgrün • Kunststoffoberfläche in Holzstruktur Nuß hell

Obod / Obod / Cabinet body / Korpus Umivalnik po meri omogoča individualno določitev širine umivalnika v razponu od 90 do 210 cm. Umivaonik po mjeri omogućava individualno određivanje širine umivaonika u rasponu od 90 do 210 cm. bela sijaj

oreh svetli

wenge

bijela sjaj

orah svijetli

wenge

The made-to-measure basin allows for individual choices of width

white gloss

walnut light

wenge

between 90 and 210 cm.

Weiß Glanz

Nuß hell

Wenge

Waschbecken nach Maß ermöglicht individuelle Einstellung der Waschbeckenbreite von 90 bis 210 cm.

Obod: • oplemenitena iverna plošča: bela sijaj • oplemenitena iverna plošča v strukturi svetlega orehovega lesa • furnirana iverna plošča: lužen hrast wenge Obod: • oplemenjena iverica: bijela sjaj • oplemenjena iverica u strukturi svijetlog orahovog drveta • furnirana iverica: luženi hrast wenge Body: • laminated particle board: white gloss • laminated particle board in light walnut wood structure • particle board oak veneered and wenge varnished Korpus: • Kunststoffoberfläche: Weiß Glanz • Kunststoffoberfläche: Nuß hell • furnierte Spanplatte: gelaugte Eiche wenge

46


MODERN TREND

B 45.07 L,D

B 30.07 L,D

B 60.01

F 45.02

F 30.02

Viseči element L,D

Viseči element L,D

Viseči element

Viseči element s policami

Viseči element s policami

SKG 60.03 Ogledalo s polico in svetilko

Viseći element L,D

Viseći element L,D

Viseći element

Viseći element sa policama

Viseći element sa policama

Ogledalo s policom i

Wall cabinet L,R

Wall cabinet L,R

Wall cabinet

Wall cabinet with shelves

Wall cabinet with shelves

svjetiljkom

Wandschrank L,R

Wandschrank L,R

Wandschrank

Wandelement mit Ablagen

Wandelement mit Ablagen

Mirror with shelf and lamp

• 45/75/20; 101,59 PT*

• 30/75/20; 85,59 PT*

• 60/30/20; 100,35 PT*

• 45/75/18; 71,29 PT*

• 30/75/18; 62,08 PT*

Spiegel mit Ablage und Leuchte • 60/75/15,3; 180,12 PT*

SKG 90.03

F 60. 02

F 90. 22

Ogledalo s polico in svetilko

Element z ogledali in svetilko

Element z ogledali in svetilko

Ogledalo sa policom i svjetiljkom

Element sa ogledalima i svetiljkom

Element sa ogledalima i svetiljkom

Mirror with shelf and lamp

Wall cabinet with mirrors and lamp

Wall cabinet with mirrors and lamp

BKG 30.16 L,D

BKG 60.18

Spiegel mit Ablage und Leuchte

Spiegelschrank mit Leuchte

Spiegelschrank mit Leuchte

Spodnji element s pokrivno ploščo L,D

Visoka omara s pokrivno ploščo

• 90/75/15,3; 194,47 PT*

• 60/75/20; 234,96 PT*

• 90/75/20; 271,06 PT*

Donji element sa pokrovnom pločom L,D

Visoki ormar sa pokrovnom pločom

Base cabinet with functional top L,R

Tall cabinet with functional top

Unterschrank mit Deckplatte L,R

Hochschrank mit Deckplatte

• 30,2/91,6/36; 175,72 PT*

• 60,2/126,6/36; 362,12 PT*

F 60.71

F 90.13

F 60.70

F 45.01

F 30.01

Visoka omara L,D

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Spodnji element

Spodnji element

Spodnji element

Visoki ormar L,D

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Donji element

Donji element

Donji element

Tall cabinet L,R

Vanity cabinet

Vanity cabinet

Base cabinet

Base cabinet

Base cabinet

Hochschrank L,R

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

Unterschrank

Unterschrank

Unterschrank

• 30/180/35; 307,03 PT*

• 60/50/45; 211,77 PT*

• 90/50/45; 283,10 PT*

• 60/50/45; 233,22 PT*

• 45/50/45; 225,25 PT*

• 30/50/45; 196,08 PT*

3,5

E 30.02 L,D

0,2

12

4,1

4,1

3,5

,2

60

46

UM 60.181

46

UM 90.104

UM 120.104 L

UM 120.104 D

Umivalnik / Umivaonik

Umivalnik, levi / Umivaonik, lijevi

Umivalnik, desni / Umivaonik, desni

Umivaonik, dvostruki: za element 2x F 60.71

Basin / Waschbecken

Basin, left / Waschbecken, links

Basin, right / Waschbecken, rechts

Basin for vanity cabinet F 60.71

Basin, double: for vanity cabinet 2x F 60.71

• 90,2/3,5/46; 126,65 PT*

• 120,2/3,5/46; 143,71 PT*

• 120,2/3,5/46; 143,71 PT*

Waschbecken für

Waschbecken, doppelt: für

Waschbeckenunterschrank F 60.71

Waschbeckenunterschrank 2x F 60.71

• 60,2/3,5/46; 102,45 PT*

• 120,2/3,5/46; 164,21 PT*

UM 60.181

UM 120.182

Umivalnik za element F 60.71

UM 120.182 Umivalnik, dvojni: za element 2x F 60.71

Umivaonik za element F 60.71

AVON umivalnik po meri AVON umivaonik po mjeri Custom-made basin AVON AVON Waschbecken nach Maß L=min.90-max. 210 cm; A min.=45 cm UM 109.109

UM 135.104 L

UM 135.104 D

UM 150.104

UM 129.109

Umivalnik, levi / Umivaonik, lijevi

Umivalnik, desni / Umivaonik, desni

Umivalnik / Umivaonik

UM 159.109

Basin, left / Waschbecken, links

Basin, right / Waschbecken, rechts

Basin / Waschbecken

UM 189.109

• 135,2/3,5/46; 151,07 PT*

• 135,2/3,5/46; 151,07 PT*

• 150,2/3,5/46; 158,88 PT*

UM 210.109 261,33 - 312,72 PT*

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

47


SESTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / SASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE ASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER – MODULARE MÖBEL

48


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

Standard SLIM

50

Quadra

54

Quadra+

58

Lepota, ki prisega na večnost, ustvarja občutek domačnosti in prijetne topline. Ljepota koja premašuje vječnost, ostvaruje osjećaj domaće atmosfere i ugodne topline. The beauty relying on eternity creates a sense of homeliness and pleasant warmth. Die ewige Schönheit bietet das Gefühl der Geborgenheit und angenehme Wärme.

49


SESTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / SASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE ASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER – MODULARE MÖBEL

SLIM

50


STANDARD

Globina umivalnika SLIM je samo 36 cm! Odlično za majhne kopalnice. Dubina umivaonika SLIM iznosi samo 36 cm! Odlično za male kupaonice. The depth of the SLIM basin is only 36 cm! Excellent for small bathrooms. Das Waschbecken SLIM ist nur 36 cm tief! Hervorragend für kleine Badezimmer.

Kopalniško pohištvo:

Bathroom cabinets:

• Vrata: bela sijaj

• Door: white gloss

• Obod: karibski oreh

• Body: caribbean walnut

• Ročaj: 105.Ni

• Handle: 105.Ni

Barva sanitarne opreme:

Sanitary ware colour:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

Namještaj za kupaonice:

Badezimmermöbel:

• Vrata: bela sijaj

• Front: Weiß Glanz

• Obod: karibski orah

• Korpus: karibische Nuß

• Ručka: 105.Ni

• Griff: 105.Ni

Boja sanitarne opreme:

Farbe der Sanitäreinrichtung:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

51


SESTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / SASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE ASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER – MODULARE MÖBEL

SLIM

Vrata / Vrata / Door / Front

Obod / Obod / Body / Korpus

Vrata:

Obod:

•o plaščena vlaknena plošča (MDF) v

• oplemenitena iverna plošca: bela sijaj,

visokem sijaju: bela

karibski oreh

bela sijaj

Vrata:

bela sijaj

Obod:

bijela sjaj

•o bložena vlaknatica (MDF) u visokome

bijela sjaj

• oplemenjena iverica: bijela sjaj, karibski

white gloss

orah

white gloss

sjaju: bijela

Weiß Glanz

Weiß Glanz

Door:

Body:

• f oiled fibreboard (MDF) with high-gloss

• laminated particle board: white gloss,

finish: white

caribbean walnut

Front: •F aserplatte (MDF) Hochglanz foliert: Weiß

Korpus: karibski oreh karibski orah

• Kunststoffoberfläche: Weiß Glanz, karibische Nuß

caribbean walnut karibische Nuß

Vrata / Vrata / Door / Front

Obod / Obod / Body / Korpus

Vrata:

Obod:

•o plemenitena iverna plošča: hrast antracit

• oplemenitena iverna plošča: hrast antracit Obod:

Vrata: hrast antracit

•o plemenjena iverica: hrast antracit

hrast antracit

hrast antracit

• oplemenjena iverica: hrast antracit

hrast antracit

oak anthracite

Door:

oak anthracite

Body:

Eiche Anthrazit

• l aminated particle board: oak anthracite

Eiche Anthrazit

• laminated particle board: oak anthracite

52

Front:

Korpus:

•K unststoffoberfläche: Eiche Anthrazit

• Kunststoffoberfläche: Eiche Anthrazit


STANDARD

Ogledalo 60 x 80 cm s svetilko

Ogledalo 80 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 100 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 60 x 80 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 80 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 100 x 60 cm sa svjetiljkom

Mirror 60 x 80 cm with light fitting

Mirror 80 x 60 cm with light fitting

Mirror 100 x 60 cm with light fitting

Spiegel 60 x 80 cm mit Leuchte

Spiegel 80 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 100 x 60 cm mit Leuchte

• 60/80/2; 80,81 PT*

• 80/60/2; 80,73 PT*

• 100/60/2; 86,80 PT*

04

4

4

80

10

126

353

126

353

126

353

50

50

50

60

UM 60.120

UM 80.120

UM 100.120

Umivalnik / Umivaonik

Umivalnik / Umivaonik

Umivalnik / Umivaonik

Basin / Waschbecken

Basin / Waschbecken

Basin / Waschbecken

• 60,4/5/35,3; 120,73 PT*

• 80,4/5/35,3; 131,68 PT*

• 100,4/5/35,3; 140,15 PT*

F 60.05

F 80.05

F 100.05

Element pod umivalnikom / Element ispod umivaonika

•E lement pod umivalnikom / Element ispod umivaonika

•E lement pod umivalnikom / Element ispod umivaonika

Vanity cabinet / Waschbeckenunterschrank

Vanity cabinet / Waschbeckenunterschrank

Vanity cabinet / Waschbeckenunterschrank

•6 0/50/35; 229,00 PT*

• 80/50/35; 243,01 PT*

• 1 00/50/35; 257,42 PT*

BKG 30.16 L,D

BKG 30.19 L,D

B 30.01 L,D

Spodnji element s pokrivno ploščo L,D

Spodnji element s pokrivno ploščo L,D

Viseči element L,D

Donji element sa pokrivnom pločom L,D

Donji element sa pokrivnom pločom L,D

Viseći element L,D

Base cabinet with functional top L,R

Base cabinet with functional top L,R

Wall cabinet L,R

Unterschrank mit Deckplatte L,R

Unterschrank mit Deckplatte L,R

Wandschrank L,R

• 30,3/91,6/36; 143,81 PT*

• 30,3/91,6/36; 61,03 PT*

• 30/60/20; 36,92 PT*

E 60.63

E 30.06 L,D

E 30.05 L,D

E 30.63 L,D

Visoka omara / Visoki ormar

Visoka omara L,D / Visoki ormar L,D

Visoka omara L,D / Visoki ormar L,D

Visoka omara L,D / Visoki ormar L,D

Tall cabinet / Hochschrank

Tall cabinet L,R / Hochschrank L,R

Tall cabinet L,R / Hochschrank L,R

Tall cabinet L,R / Hochschrank L,R

• 60/180/35; 375,23 PT*

• 30/180/35; 253,43 PT*

• 30/180/35; 185,87 PT*

• 30/180/35; 225,05 PT*

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

53


SESTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / SASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE ASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER – MODULARE MÖBEL

QUADRA

Vrata: oplaščena vlaknena plošča (MDF) v visokem sijaju: bela

Vrata: obložena vlaknatica (MDF) u visokom sjaju: bijela

Obod: oplemenitena iverna plošča: bela sijaj

Obod: oplemenjena iverica: bijela sjaj

54


STANDARD

Door: f oiled fibreboard (MDF) with high-gloss finish: white

Front: Faserplatte (MDF) Hochglanz foliert: Weiß

Body: laminated particle board: white gloss

Korpus: Kunststoffoberfläche: Weiß Glanz

55


SESTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / SASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE ASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER – MODULARE MÖBEL

QUADRA

Vrata: oplaščena vlaknena plošča (MDF) v visokem sijaju: bela Obod: oplemenitena iverna plošča: bela sijaj Vrata: obložena vlaknatica (MDF) u visokome sjaju: bijela Obod: oplemenjena iverica: bijela sjaj Door: foiled fibreboard (MDF) with high-gloss finish: white Body: laminated particle board: white gloss Front: Faserplatte (MDF) Hochglanz foliert: Weiß Korpus: Kunststoffoberfläche: Weiß Glanz

56


STANDARD

Ogledalo 60 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 60 x 90 cm s svetilko

Ogledalo 90 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 90 x 90 cm s svetilko

Ogledalo 120 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 60 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 60 x 90 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 90 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 90 x 90 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 120 x 60 cm sa svjetiljkom

Mirror 60 x 60 cm with light fitting

Mirror 60 x 90 cm with light fitting

Mirror 90 x 60 cm with light fitting

Mirror 90 x 90 cm with light fitting

Mirror 120 x 60 cm with light fitting

Spiegel 60 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 60 x 90 cm mit Leuchte

Spiegel 90 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 90 x 90 cm mit Leuchte

Spiegel 120 x 60 cm mit Leuchte

• 60/60/2; 69,60 PT*

• 60/90/2; 83,18 PT*

• 90/60/2; 112,44 PT*

• 90/90/2; 122,88 PT*

• 120/60/2; 132,53 PT*

BKG 60.35

BKG 90.21

BKG 120.42

BKG 60.36

Umivalnik 60 cm / Umivaonik 60 cm

Umivalnik 90 cm / Umivaonik 90 cm

Umivalnik 120 cm / Umivaonik 120 cm

Umivalnik 60 cm / Umivaonik 60 cm

Basin 60 cm / Waschbecken 60 cm

Basin 90 cm / Waschbecken 90 cm

Basin 120 cm / Waschbecken 120 cm

Basin 60 cm / Waschbecken 60 cm

• 60/5/46

• 90/5/46

• 120/5/46

• 60/5/46

Element pod umivalnikom 60 cm

Element pod umivalnikom 90 cm

Element pod umivalnikom 120 cm

Element pod umivalnikom 60 cm

Element ispod umivaonika 60 cm

Element ispod umivaonika 90 cm

Element ispod umivaonika 120 cm

Element ispod umivaonika 60 cm

Vanity cabinet 60 cm

Vanity cabinet 90 cm

Vanity cabinet 120 cm

Vanity cabinet 60 cm

Waschbeckenunterschrank 60 cm

Waschbeckenunterschrank 90 cm

Waschbeckenunterschrank 120 cm

Waschbeckenunterschrank 60 cm

• 60/50/45

• 90/50/45

• 120/50/45

• 60/60/45

243,47 PT*

285,46 PT*

439,75 PT*

182,93 PT*

C 30.10 L,D

B 30.14 L,D

BKG 30.23 D,L

BKG 30.22 L,D

F 60.16 D,L

Viseči element L,D / Viseći element L,D

Viseči element L,D / Viseći element L,D

Spodnji element s pokrivno ploščo L,D

Spodnji element s pokrivno ploščo L,D

Viseči element z ogledalom in svetilko L,D

Wall cabinet L,R / Wandschrank L,R

Wall cabinet L,R / Wandschrank L,R

Donji element sa pokrivnom pločom L,D

Donji element sa pokrivnom pločom L,D

Viseći element sa ogledalom i svjetiljkom L,D

•3 0/90/20; 64,12 PT*

• 30/60/20; 50,45 PT*

Base cabinet with functional top L,R

Base cabinet with functional top L,R

Wall-mounted mirror cabinet with light

Unterschrank mit Deckplatte L,R

Unterschrank mit Deckplatte L,R

fitting L,R

• 30,2/61,6/36; 88,86 PT*

• 30,2/91,6/36; 133,78 PT*

Spiegelschrank mit Leuchte L,R • 60/60/20; 115,55 PT*

Steklena polica / Staklena polica Glass shelf / Glasablage • 60/0,8/15; 12,48 PT*

BKG 60.37 Visoka omara s pokrivno ploščo Visoki ormar sa pokrovnom pločom

BKG 50.06

E 30.13 L,D

Tall cabinet with functional top

Visoka omara / Visoki ormar

Visoka omara L,D / Visoki ormar L,D

Steklena polica / Staklena polica

Highboard mit Abdeckplatte

Tall cabinet / Hochschrank

Tall cabinet L,R / Hochschrank L,R

Glass shelf / Glasablage

• 60,2/126,6/36; 259,75 PT*

• 50/195/35; 413,71 PT*

• 30/180/35; 204,74 PT*

• 90/0,8/15; 14,55 PT*

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

57


SESTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / SASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE ASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER – MODULARE MÖBEL

QUADRA+

58


STANDARD

Vrata in obod: oplemenitena iverna plošča: hrast antracit Vrata i obod: oplemenjena iverica: hrast antracit Door and body: Laminated particle boaard: oak anthracite Front und Korpus: Kunststoffoberfläche: Eiche Anthrazite

59


SESTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / SASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE ASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER – MODULARE MÖBEL

QUADRA+

Vrata in obod / Vrata i obod / Doors and body / Front und Korpus Vrata: oplaščena vlaknena plošča (MDF) v visokem sijaju: bela sijaj

bela

bela sijaj

Vrata: obložena vlaknatica (MDF) u visokome sjaju: bijela

Obod: oplemenjena iverica: bijela sjaj

white gloss

Door: foiled fibreboard (MDF) with high-gloss finish: white

Body: laminated particle board: white gloss

Weiß Glanz

Front: Faserplatte (MDF) Hochglanz foliert: Weiß

Korpus: Kunststoffoberfläche: Weiß Glanz

bijela sjaj

hrast antracit

Vrata in obod: oplemenitena iverna plošča: hrast antracit

hrast antracit

Vrata i obod: oplemenjena iverica: hrast antracit

oak anthracite

Door and body: laminated particle board: oak anthracite

Eiche Anthrazit

Front und Korpus: Kunststoffoberfläche: Eiche Anthrazit

60

Obod: oplemenitena iverna plošča:


STANDARD

Ogledalo 60 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 60 x 90 cm s svetilko

Ogledalo 90 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 90 x 90 cm s svetilko

Ogledalo 120 x 60 cm s svetilko

Ogledalo 60 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 60 x 90 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 90 x 60 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 90 x 90 cm sa svjetiljkom

Ogledalo 120 x 60 cm sa svjetiljkom

Mirror 60 x 60 cm with light fitting

Mirror 60 x 90 cm with light fitting

Mirror 90 x 60 cm with light fitting

Mirror 90 x 90 cm with light fitting

Mirror 120 x 60 cm with light fitting

Spiegel 60 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 60 x 90 cm mit Leuchte

Spiegel 90 x 60 cm mit Leuchte

Spiegel 90 x 90 cm mit Leuchte

Spiegel 120 x 60 cm mit Leuchte

• 60/60/2; 69,60 PT*

• 60/90/2; 83,18 PT*

• 90/60/2; 112,44 PT*

• 90/90/2; 122,88 PT*

• 120/60/2; 132,53 PT*

BKG 90.21

BKG 60.35

BKG 120.42

Umivalnik 60 cm

Element pod umivalnikom 60 cm

Umivalnik 90 cm

Element pod umivalnikom 90 cm

Umivalnik 120 cm

Element pod umivalnikom 120 cm

Umivaonik 60 cm

Element ispod umivaonika 60 cm

Umivaonik 90 cm

Element ispod umivaonika 90 cm

Umivaonik 120 cm

Element ispod umivaonika 120 cm

Basin 60 cm

Vanity cabinet 60 cm

Basin 90 cm

Vanity cabinet 90 cm

Basin 120 cm

Vanity cabinet 120 cm

Waschbecken 60 cm

Waschbeckenunterschrank 60 cm

Waschbecken 90 cm

Waschbeckenunterschrank 90 cm

Waschbecken 120 cm

Waschbeckenunterschrank 120 cm

• 60/5/46

• 60/50/45

• 90/5/46

• 90/50/45

• 120/5/46

• 120/50/45

243,47 PT*

285,46 PT*

439,75 PT*

BKG 120.43 BKG 60.36

Umivalnik 120 cm

Umivalnik 60 cm

Element pod umivalnikom 60 cm

Umivaonik 120 cm

Element pod umivalnikom 120 cm

Umivaonik 60 cm

Element ispod umivaonika 60 cm

Basin 120 cm

Element ispod umivaonika 120 cm

Basin 60 cm

Vanity cabinet 60 cm

Waschbecken 120 cm

Vanity cabinet 120 cm

Waschbecken 60 cm

Waschbeckenunterschrank 60 cm

• 120/5/46

Waschbeckenunterschrank 120 cm

• 60/5/46

• 60/60/45

• 120/50/45

182,93 PT*

325,10 PT*

Steklena polica

Steklena polica

Staklena polica

Staklena polica

Glass shelf

Glass shelf

Glasablage

Glasablage

• 60/0,8/15; 12,48 PT*

• 90/0,8/15; 14,55 PT*

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

E 30.05 L,D

E 30.06 L,D

Visoka omara L,D

Visoka omara L,D

Visoki ormar L,D

Visoki ormar L,D

Tall cabinet L,R

Tall cabinet L,R

Hochschrank L,R

Hochschrank L,R

• 30/180/35; 137,92 PT*

• 30/180/35; 176,11 PT*

61


SESTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / SASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE ASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER – MODULARE MÖBEL

62


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

NEW CLASSIC JULIJA

64

Klasika v luči sodobnih potez pričara brezčasnost ambienta in zapelje vsakogar. Klasika u svjetlu suvremenih poteza dočarava bezvremenost ambijenta i zavodi svakoga. Classic in the light of modern lines evokes the timelessness of the ambience and seduces everyone. Die Klassik mit modernem Ansatz, welche die Zeitlosigkeit des Ambientes hervorzaubert, lässt keinen unberührt.

63


SESTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / SASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE ASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER – MODULARE MÖBEL

JULIJA

Barva sanitarne opreme:

Boja sanitarne opreme:

Sanitary ware colour:

Farbe der Sanitäreinrichtung:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

64


NEW CLASSIC

36,8

56

87

7

180

56

87,5

42

KK 180.36

KK 180.36

UM 42.185

Kopalna kad Julia (iz materiala Soligor Polar)

Umivalnik Julija

Kada za kupanje Julija (od materiala Soligor Polar)

Umivaonik Julija

Bathtub Julija (made of Soligor Polar material)

UM 42.185 - JULIJA

Badewanne Julija (Material Soligor Polar)

7

53

33

Bide Julija

38,5

Bide Julija Bidet Julija

11,5-14,5

40

BD 39.27

30,8

53 WC 39.27

40

30,8

WC školjka Julija

38,5 16

Bidet Julija • 38,5/40/53; 337,92 PT*

BD 39.27

Waschbecken Julija • 42/87,5/56; 263,08 PT*

33

7

• 180/56/87; 1.095,32 PT*

Basin Julija

10-15

WC školjka Julija Toilet bowl Julija Toilettenschüssel Julija • 38,5/43,5/53; 531,76 PT*

WC 39.27

SKG 35.03

D 35.07 L,D

E 35.07 L,D

PL 45.185

Ogledalo 35 x 75 cm s svetilko

Visoka omara L,D

Visoka omara L,D

Polica Julija

Ogledalo 35 x 75 cm sa svjetiljkom

Visoki ormar L,D

Visoki ormar L,D

Polica Julija

Mirror 35 x 75 cm with light fitting

Tall cabinet L,R

Tall cabinet L,R

Shelf Julija

Spiegel 35 x 75 cm mit Leuchte

Hochschrank L,R

Hochschrank L,R

Ablage Julija

• 35/75/2; 95,87 PT*

• 35/130/30; 113,22 PT*

• 35/160/35; 149,59 PT*

• 45/6,5/14; 65,32 PT*

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

65


RAZSTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / RASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE UNASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER - ZERLEGBARE MÖBEL

66


RAZSTAVLJENO Fresh karisma 68 Catania

74

Izberite razstavljeno in bodite soustvarjalec podobe vaše kopalnice. Naj nastane prav takšna, kakršno ste želeli. Odaberite rastavljeno i budite kodizajner izgleda vaše kupaonice. Neka nastane upravo onakva kakvu ste željeli. Select unassembled items and take part in creating your bathroom’s appearance. Make it just the way you wanted it to be. Wählen Sie die zerlegbare Möbel und seien Sie Mitgestalter Ihres Badezimmers. Es soll ganz nach Ihren Vorstellungen werden.

67


RAZSTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / RASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE UNASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER - ZERLEGBARE MÖBEL

FRESH KARISMA

68


STANDARD

Kopalniško pohištvo:

Bathroom cabinets:

• Vrata: teak

• Door: teak

• Obod: teak

• Body: teak

Barva sanitarne opreme:

Sanitary ware colour:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

Namještaj za kupaonice:

Badezimmermöbel:

• Vrata: teak

• Front: Teak

• Obod: teak

• Korpus: Teak

Boja sanitarne opreme:

Farbe der Sanitäreinrichtung:

• DOLOPOL BISER

• DOLOPOL BISER

69


RAZSTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / RASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE UNASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER - ZERLEGBARE MÖBEL

FRESH KARISMA

Vrata in obod: karibski oreh Vrata i obod: karibski oreh Door and body: caribbean walnut Front und Korpus: karibische Nuß

Vrata in obod: bela sijaj Vrata i obod: bijela sjaj Door and body: white gloss Front und Korpus: Weiß Glanz

70


STANDARD

Vrata in obod: teak Vrata i obod: teak Door and body: teak Front und Korpus: Teak

Dvojni umivalnik Dvostruki umivaonik Double basin Doppelwaschbecken

71


RAZSTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / RASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE UNASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER - ZERLEGBARE MÖBEL

FRESH KARISMA Vrata / Vrata / Door / Front

Obod / Obod / Body / Korpus

Vrata:

Obod:

• oplaščena vlaknena plošča (MDF) v

• oplemenitena iverna plošca: bela sijaj,

visokem sijaju: bela

karibski oreh, teak

bela sijaj

Vrata:

bela sijaj

white gloss

Obod:

bijela sjaj

• obložena vlaknatica (MDF) u visokome

bijela sjaj

Weiß Glanz

• oplemenjena iverica: bijela sjaj, karibski

white gloss

sjaju: bijela

orah, teak

Weiß Glanz

Door:

Body:

• foiled fibreboard (MDF) with high-gloss

• laminated particle board: white gloss,

finish: white

caribbean walnut, teak karibski oreh caribbean walnut

Front:

karibski orah karibische Nuß

• Faserplatte (MDF) Hochglanz foliert: Weiß

Korpus: • Kunststoffoberfläche: Weiß Glanz, karibische Nuß, Teak

Vrata / Vrata / Door / Front

teak

teak

teak

Teak

Obod / Obod / Body / Korpus

Vrata:

Obod:

• oplemenitena iverna plošča: karibski oreh

• oplemenitena iverna plošča: karibski oreh Obod:

Vrata: karibski oreh

• oplemenjena iverica: karibski orah

karibski oreh

• oplemenjena iverica: karibski orah

karibski orah

karibski orah caribbean walnut

Door:

caribbean walnut

Body:

karibische Nuß

• laminated particle board: caribbean walnut

karibische Nuß

• laminated particle board: caribbean walnut

Front:

Korpus:

• Kunststoffoberfläche: karibische Nuß

• Kunststoffoberfläche: karibische Nuß

Vrata / Vrata / Door / Front

Obod / Obod / Body / Korpus

Vrata:

Obod:

• oplemenitena iverna plošča: teak

• oplemenitena iverna plošča: teak Obod:

Vrata: teak

• oplemenjena iverica: teak

teak

teak

• oplemenjena iverica: teak

teak

teak

Door:

teak

Body:

Teak

• laminated particle board: teak

Teak

• laminated particle board: teak

72

Front:

Korpus:

• Kunststoffoberfläche: Teak

• Kunststoffoberfläche: Teak


STANDARD

F 60. 11 L,D

F 60.04

F 90.04

F 120.04

Element z ogledalom

Ogledalo 60 x 60 cm z vgrajeno svetilko

Ogledalo 90 x 60 cm z vgrajeno svetilko

Ogledalo 120 x 60 cm z vgrajeno svetilko

Element sa ogledalom

Ogledalo 60 x 60 cm sa ugrađenom

Ogledalo 90 x 60 cm sa ugrađenom svjetiljkom

Ogledalo 120 x 60 cm sa ugrađenom

Wall cabinet with mirror

svjetiljkom

Mirror 90 x 60 cm with build-in light

svjetiljkom

Spiegelschrank

Mirror 60 x 60 cm with build-in light

Spiegel 90 x 60 cm mit eingebauter Leuchte

Mirror 120 x 60 cm with build-in light

• 60/60/20; 147,75 PT*

Spiegel 60 x 60 cm mit eingebauter Leuchte

• 90/60/4,5; 125,30 PT*

Spiegel 120 x 60 cm mit eingebauter Leuchte

• 60/60/4,5; 111,72 PT*

500

500

142

500

25

142

25

142

25 142

12

12

91

25

25

142

500

12

12

2

2

91

2

61

500

• 120/60/4,5; 141,08 PT*

UM 61.110

UM 91.110 L

UM 91.110 R

UM 121.110

UM 121.111

Umivalnik

Umivalnik

Umivalnik

Umivalnik

Umivalnik

Umivaonik

Umivaonik

Umivaonik

Umivaonik

Umivaonik

Basin

Basin

Basin

Basin

Basin

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

Waschbecken

• 61,2/2,5/50; 113,74 PT*

• 91,2/2,5/50; 129,35 PT*

• 91,2/2,5/50; 129,35 PT*

• 121,2/2,5/50; 146,60 PT*

• 121,2/2,5/50; 174,27 PT*

F 60.20

F 90.20 L,D

F 120.11

F 120.22

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Element pod umivalnikom

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Element ispod umivaonika

Vanity cabinet

Vanity cabinet

Vanity cabinet

Vanity cabinet

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

Waschbeckenunterschrank

• 60/50/49,5; 116,72 PT*

• 90/50/49,5; 227,26 PT*

• 120/50/49,5; 336,94 PT*

• 120/50/49,5; 169,07 PT*

BKG 30.24

BKG 60.38

B 30.09 L,D

Spodnji element

Visoka omara s pokrivno ploščo

Viseči element

Donji element

E 30.03 L,D

Visoki ormar sa pokrovnom pločom

Viseći element

Base cabinet

Visoka omara / Visoki ormar

Tall cabinet with functional top

Wall cabinet

Unterschrank

Tall cabinet / Hochschrank

Hochschrank mit Deckplatte

Wandschrank

• 30,2/51,6/51; 133,89 PT*

• 30/180/35; 142,63 PT*

• 60,2/126,6/36; 217,43 PT*

• 30/60/20; 47,31 PT*

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

73


RAZSTAVLJENO KOPALNIŠKO POHIŠTVO / RASTAVLJENI NAMJEŠTAJ ZA KUPAONICE UNASSEMBLED BATHROOM FURNITURE / BADEZIMMER - ZERLEGBARE MÖBEL

CATANIA

74


STANDARD

Vrata in obod / Vrata i obod / Doors and body / Frontvarianten und Korpus Vrata: oplaščena vlaknena plošča (MDF) v visokem sijaju: bela

Door: foiled fibreboard (MDF) with high-gloss finish: white

Obod: oplemenitena iverna plošča: bela sijaj

Body: laminated particle board: white gloss

Vrata: obložena vlaknatica (MDF) u visokome sjaju: bijela

Front: Faserplatte (MDF) Hochglanz foliert: Weiß

Obod: oplemenjena iverica: bijela sjaj

Korpus: Kunststoffoberfläche: Weiß Glanz

bela sijaj bijela sjaj white gloss Weiß Glanz

20

60

90

3

27

180

90

90

70

90

35

30

125

55

BKG 125.03 • umivalnik 90 cm z nosilcem za brisače • element pod umivalnikom 90 cm (3 vrata) • spodnji element 35 cm (1 vrata, 2 predala)

• umivaonik 90 cm s držačem ručnika • element ispod umivaonika 90 cm (3 vrata) • donji element 35 cm (1 vrata, 2 ladice)

• 90 cm basin with towel rail • vanity cabinet (three doors), 90 cm • base cabinet (1 door, 2 drawers), 35 cm • wall cabinet (1 door), 35 cm

• Waschbecken 90 cm mit Handtuchhalter • Waschbeckenunterschrank 90 cm (3 Türen) • Unterschrank 35 cm (1 Tür, 2 Schubladen)

• zgornji element 35 cm (1 vrata)

• gornji element 35 cm (1 vrata)

• wall cabinet (1 door), 20 cm

• Wandschrank 35 cm (1 Tür)

• zgornji element 20 cm (1 vrata)

• gornji element 20 cm (1 vrata)

• mirror, 70 cm

• Wandschrank 20 cm (1 Tür)

• ogledalo 70 cm

• ogledalo 70 cm

• shelf with halogen light fittings,

• Spiegel 70 cm

• polica 70 cm s halogenskimi

• polica 70 cm s halogenskim

svetili, stikalom in vtičnico • segment ogledala 20 cm

svjetlima, prekidačem i utičnicom • segment ogledala 20 cm

switch and power outlet, 70 cm • mirror panel, 20 cm

• Ablage 70 cm mit Halogenleuchten, Schalter und Stecker • Spiegelsegment 20 cm

576,29 PT*

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

75


Sanitarna oprema / Sanitarna oprema / Sanitary ware / Sanit채reinrichtung

76


SANITARNA OPREMA Wc školjke in bideji

79

Tuš kadi in kabine

80

Masažna tuširna stena

82

Kopalne kadi

83

Umivalniki

84

Dodatna oprema

96

77


Sanitarna oprema / Sanitarna oprema / Sanitary ware / Sanitäreinrichtung

Čista resnica: za bakterije ni prostora / Čista istina: nema mjesta za bakterije Pure truth: no room for bacteria / Die reine Wahrheit: kein Platz für Bakterien Brez skrbi: tudi vaši najmlajši bodo v kopalnici Gorenje varnejši. Sanitarna oprema je izdelana iz materiala, čigar receptura zagotavlja izjemno antibakteriološko delovanje površine. Na popolnoma nepropustni in za madeže neobčutljivi površini se pod vplivom vode izločajo ioni, ki preprečujejo rast in razmnoževanje bakterij, kar je dokazano s certifikatom Sanitized . Učinkovitost je zagotovljena skozi vso življenjsko dobo sanitarne opreme. Bez brige: u kupaonici Gorenje biti će i vaši najmlađi sigurniji. Sanitarna je oprema proizvedena od materijala čija receptura osigurava iznimno protubakterijsko djelovanje površine. Na potpuno nepropusnoj i na mrlje neosjetljivoj površini pod utjecajem vode izlučuju se ioni koji sprečavaju rast i razmnožavanje bakterija, što je dokazano certifikatom Sanitized . Učinkovitost je zajamčena za cijeli životni vijek sanitarne opreme. No worries: even the youngest of your children will be safer in a Gorenje bathroom. Sanitary ware is made of material whose composition gives the surface exceptional antibacterial properties. On the totally impermeable and stain resistant surface and under the influence of water, ions are released to prevent bacterial growth and multiplication, which is confirmed by the Sanitized certificate. Efficiency is guaranteed throughout the entire service life of the sanitary ware. Ohne Sorgen: auch Ihre Kleinsten werden im Gorenje Badezimmer sicherer sein. Das zur Herstellung der Sanitäreinrichtung verwendete Material garantiert die hervorragende antibakteriologische Wirkung der Oberfläche. Auf der wasser- und fleckenbeständigen Oberfläche können die Bakterien durch die Wirkung der freigelassenen Ionen nicht wachsen und sich vermehren. Das ist durch das erworbene Zertifikat Santizied nachgewiesen. Diese Wirksamkeit bleibt über die ganze Lebensdauer der Sanitäreinrichtung unverändert.

78


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

WC školjke in bideji / WC-školjke i bidei / WC pans and bidets / Toiletenschüssel und Bidet WC deska v kompletu / WC daska u kompletu

38

34,5

24,5 38

WC 39.28

WC 39.28

WC školjka Kuba / WC školjka Kuba

34,5

24,5

35,4

35,4

6,6

19

19

42 42

WC 39.28

Toilet set included / WC Brett im Komplett

18 7

56

6,6

39

18

56 7

39

WC39.28 39.28 WC

Toilete bowl Kuba / Toiletenschüssel Kuba • 639,41 PT*

18

56

18

34,5

13,5

19 19

13,5

7

42 42

BD 39.28

10-13 34,5

7

56

16 16 26 26

39

10-13

39

10-25

10-25

BD 39.28 BD 39.28

BD 39.28

BD 39.28

Bide Kuba / Bide Kuba Bidet Kuba / Bidet Kuba

30,8 30,8

53 53

WC 39.27

WC školjka Julija / WC školjka Julija

36 19

8,5

8,5

WC 39.27

WC 39.27 WC 39.27

19

36 19

19

36

38,5

WC 39.27

36

38,5

33

40

33

40

7

7

• 407,57 PT*

Toilete bowl Julija / Toiletenschüssel Julija

30,8

53

16

11,5-14,5

38,5 38,5

11,5-14,5

53

33

30,8

33

40

40

7

7

• 531,76 PT*

16

10-15

BD 39.27 Bide Julija / Bide Julija

BD 39.27 BD 39.27

BD 39.27

BD 39.27

10-15

Bidet Julija / Bidet Julija • 337,92 PT* WC 39.26 - s šobo za izpiranje WC 39.26 – sa mlaznicom za ispiranje WC 39.26 – flush toilet with trigger nozzle WC 39.26 – mit Spüldüse

WC 39.26

WC 39.26

WC 39.26

• 425,80 PT*

WC 39.23

WC 39.23

WC 39.23

BD 39.23

BD 39.23

• 405,08 PT*

BD 39.23 • 251,82 PT*

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

79


Sanitarna oprema / Sanitarna oprema / Sanitary ware / Sanitäreinrichtung

100

190

190

Tuš kadi in kabine / Tuš-kade i kabine / Shower trays and cabins / Duschwannen und -kabinen

100

0

10

0

10

KT 100.37: 214,93 PT*

KTK 100.37 L,D: 865,37 PT* Tempered transparent glass with Antiplaque coating

Tuš kad / Tuš kada

Kaljeno prozirno staklo s premazom Antiplaque

Gehärtetes Klarglas mit Antiplaque Beschichtung

Shower tray / Duschwanne

190

190

Kaljeno prozorno steklo z Antiplaque premazom

120

0

12

90

90

KTK 120.40 L,D: 886,78 PT*

KT 120.40: 218,86 PT*

Kaljeno prozorno steklo z Antiplaque premazom

Tempered transparent glass with Antiplaque coating

Tuš kad / Tuš kada

Kaljeno prozirno staklo s premazom Antiplaque

Gehärtetes Klarglas mit Antiplaque Beschichtung

Shower tray / Duschwanne

90

190

190

6

160

29,3

45

o9

90

160

0

16

90

KTK 160.75 L,D: 1.300,78 PT* - Tuš kabina Kuba

KT 160.75: 288,88 PT*

Kaljeno prozorno steklo z Antiplaque premazom

Tempered transparent glass with Antiplaque coating

Tuš kad Kuba / Tuš kada Kuba

Kaljeno prozirno staklo sa premazom Antiplaque

Gehärtetes Klarglas mit Antiplaque Beschichtung

Shower tray Kuba / Duschwanne Kuba

Tuš kad in kabina Kuba / Tuš-kada i kabina Kuba / Shower tray and cabin Kuba / Duschwanne und –kabine Kuba Izpod prhe stopimo suhi v odprt prostor ...

We exit the shower, already dry and enter the room... Why

Zakaj pa ne tudi v spalnico?

not the bedroom as well? This is made possible by an

To nam omogoča inovativna rešitev vrtljivih vrat tuš kabine.

innovative solution of the shower cabin's revolving door.

Od tuša stupamo suhi u prostor…

Aus der Dusche treten wir in einen trockenen Raum…

Zašto ne bismo i u spavaću sobu?

Warum nicht auch in das Schlafzimmer? Das ermöglicht

To omogućuje inovativno rješenje rotacijskih vrata tuš-kabine.

uns die innovative Lösung mit Drehtüren der Duschkabine.

Antiplaque premaz je zaščitni premaz, ki

Zaštitni premaz Antiplaque jest zaštitni

Antiplaque coating is a protective coating

Durch die Antiplaque Schutzbeschichtung

poskrbi, da vodne kapljice hitreje zdrsnejo

premaz koji omogućuje da kapljice vode

which makes water drops glide faster on

wird die Glasoberfläche schneller trocken.

po površini stekla. Preprečuje odlaganje

brže skliznu po površini stakla. Sprječava

the glass surface, thus preventing limescale

Kalk und Schmutz können nicht am Glas

apnenca in nečistoč na steklu.

odlaganje vapnenca i nečistoća na staklu.

and impurities from depositing on glass.

abgelagert werden.

80

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

Tuš kadi in kabine / Tuš-kade i kabine / Shower trays and cabins / Duschwannen und -kabinen

10

2

10

82

2

2

184

18

10

82

o9

2

20

18

45,5

10

Kaljeno mat steklo in ALU okvir

Tempered opaque glass and ALU frame

Kaljeno mat staklo i ALU okvir

Gehärtetes Mattglas und ALU Korpus

R 55

KT 102.65

KTK 102.65: 783,10 PT*

KTK 102.66: 783,10 PT*

45,5

KT 102.65

0

10

0

20

10

o9 R 55

KT 102.65: 423,21 PT*

Kaljeno mat KAL.ST. steklo in bel okvir KTK 102.65 - BEL PROFILI Tempered opaque glass and white frame KTK 102.66 KAL.ST. - SILVER PROFIL Kaljeno mat staklo i bijeli okvir Gehärtetes Mattglas und weiß Korpus

Tuš kad / Tuš kada Shower tray / Duschwanne

18

82

10

2

10 184

2

10

KT 102.70

KTK 102.65: 783,10 PT*

KTK 102.66: 783,10 PT* Kaljeno mat steklo in ALU okvir

Tempered opaque glass and ALU frame

Kaljeno mat staklo i ALU okvir

Gehärtetes Mattglas und ALU Korpus

20

KT 102.70

0

R 55 o9

20

0

2

18

10

2

10

10

o9

82

R 55

KT 102.70: 356,38 PT*

KTK 102.65 KAL.ST. BEL PROFILI Tempered opaque glass and white frame Kaljeno mat steklo in bel- okvir KTK 102.66 KAL.ST. - SILVER PROFIL Kaljeno mat staklo i bijeli okvir Gehärtetes Mattglas und weiß Korpus

Tuš kad / Tuš kada Shower tray / Duschwanne 18 18

91

91

KTK 91. 61: 280,03 PT* Polistiren in ALU okvir

20

Polistiren i ALU okvir 184

Polystyrene and ALU frame 18

Polistiren und ALU Korpus

o9

KT 91.60

18

91

91

KTK 91.60: 280,03 PT* Polistiren in bel okvir 90

20

Polistiren i bijeli okvir 90

R 55

Polystyrene and white frame Polistiren und weiß Korpus

KTK 91. 63: 341,30 PT*

KT 91.60

KTK 91.62: 341,30 PT*

Kaljeno mat steklo in ALU okvir

Tempered opaque glass and ALU frame

Kaljeno mat staklo i ALU okvir

Gehärtetes Mattglas und ALU Korpus

KT 91.60: 324,08 PT*

KTK 91.60 - BELI Kaljeno mat POLIST. steklo in bel okvir PROFIL Tempered opaque glass and white frame KTK 91.61 POLIST. - SILVER PROFIL Kaljeno mat staklo i bijeli okvirPROFIL Gehärtetes Mattglas und weiß Korpus KTK 91.62 KAL.ST. - BELI KTK 91.63 KAL.ST. - SILVER PROFIL

Tuš kad / Tuš kada Shower tray / Duschwanne

18 81 184

18

o 5,2

18

81

R 55

22

81

o 5,2

18

81

KT 81.55 80

KTK 81. 55: 211,90 PT* Polistiren in bel okvir

Polystyrene and white frame

Polistiren i bijeli okvir

Polistiren und weiß Korpus

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

R 55

22

80

KT 81.55

KT 81.55: 288,05 PT* Tuš kad / Tuš kada

KTK 102.65 KAL.ST. - BEL PROFILI KTK 102.66 KAL.ST. - SILVER PROFIL

Shower tray / Duschwanne

81


Sanitarna oprema / Sanitarna oprema / Sanitary ware / Sanitäreinrichtung

Masažna tuširna stena DUNA / Masažni tuš - panel DUNA Massage shower column DUNA / Massage - Duschwand DUNA

Funkcije sistema:

System features:

• 4 vertikalne šobe

• 4 vertical nozzles

• ročni tuš z nosilcem

• Hand-held shower unit with

• veliki tuš za glavo • regulator vodnega curka

mount and hose • Large over head shower unit • Massage jet control unit

Funkcije sistema:

Funktionen des Systems:

• 4 vertikalne mlaznice

• 4 vertikale Düsen

• ručni tuš s nosačem

• Handdusche mit dem Träger

• veliki tuš za glavu

• Große Kopfdusche

• regulator vodenog mlaza

• Regler des Wasserstrahls 980,15 PT*

Zasloni kopalnih kadi / Zasloni za kade za kupanje / Bathtub screens / Badewanne Spritzwand

ZKK 93.02 L

ZKK 93.02 D

Zaslon za kopalno kad KK 156.04 L

Zaslon za kopalno kad KK 156.04 D

Zaslon za kadu za kupanje KK 156.04 L

Zaslon za kadu za kupanje KK 156.04 D

Bathtub screen for KK 156.04 L

Bathtub screen for KK 156.04 R

Badewanne Spritzwand KK 156.04 L

Badewanne Spritzwand KK 156.04 R

310,40 PT*

310,40 PT*

82

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

Kopalne kadi in obloge kopalnih kadi / Kade za kupanje i obloge kada za kupanje Bathtubs and bathtub front panels / Badewannen und Badewannenbeläge 92,5

47

110,3

5

57

18

41

KK 185.28 KK 185.28: 1.380,20 PT*

5,2

Bathtub Kuba

Barve predalov: bela sijaj, črna sijaj

Colours of drawers: white gloss, black gloss

Kada za kupanje Kuba

Badewanne Kuba

Boje ladica: bijela sjaj, crna sjaj

Die Farben der Schubladen: Weiß Glanz, Schwarz Glanz

13,2

Kopalna kad Kuba

KK 185.28

43,5

90

180

87

56

40

KK 180.36

12

5,2

KK 180.36

KK 180.36: 1.095,32 PT* Kopalna kad Julija (iz materiala Soligor Polar)

Bathtub Julija (made of Siligor Polar material)

Kada za kupanje Julija (od materijala Siligor Polar)

Badewanne Julija (Material Siligor Polar )

KK 180.36

KK 156.04 D

KK 156.04 L

KK 156.04 L, D: 560,96 PT* Kopalna kad Luna

Bathtub Luna

Kada za kupanje Luna

Badewanne Luna

OKK 155.04 L:: 176,08 PT*

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

OKK 155.04 D: 176,08 PT*

83


Sanitarna oprema / Sanitarna oprema / Sanitary ware / Sanitäreinrichtung

Umivalniki / Umivaoniki / Basins / Waschbecken *

*

335

6

43

0

UM 35.183; 92,13 PT*

UM 58.98; 118,81 PT*

109

UM 40.91; 110,93 PT*

*

UM 58.99; 119,62 PT*

*

220

41

576

7

20

70

0 40

0

58

155

95

4

0

145

02

45

*

202

120

*

585

120

145

138

25

35

UM 40.193; 101,57 PT*

*

UM 58.187; 99,27 PT*

36,8

7

56

190

87,5

42

UM 42.185; 263,08 PT*

UM 60.52; 115,51 PT*

UM 42.185 - JULIJA

2

60

*

2

UM 60.57; 115,18 PT*

120

UM 45.177; 111,63 PT*

175

163

20

40 25

452

48 310 5

*

452

0

60

34

178

480

460

UM 48.106; 110,08 PT*

UM 60.67, UM 60.82; 116,11 PT*

0

5

128

95

118

60

50

355

UM 51.155; 104,78 PT*

50

127 105

135

0

460

UM 60.95; 113,78 PT*

*Brez možnosti samostojne pritrditve umivalnika na steno z nosilci za umivalnike. Bez mogućnosti samostalnoga pričvršćivanja umivaonika na zid s nosačem umivaonika.

84

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten


35

KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

460

152

152

41

0

68

145

2

60

500

UM 60.181; 102,45 PT*

UM 68.66, UM 68.80; 142,52 PT*

*

4

60

126

123

50

UM 60.120; 120,73 PT*

0

59 0 25

UM 69.136; 155,81 PT*

*

45

310

5

0

37 30

70

15

145

550

UM 60.169; 177,08 PT*

185

353

*

452

5

68

UM 70.08; 127,32 PT*

*

530

310

0

186

30

70

UM 61.191; 101,82 PT*

UM 70.16; 120,51 PT*

*

48 310 5

2

61

2

500

175

142

40 25

25

70

2

UM 61.110; 113,74 PT*

UM 70.57; 119,77 PT*

SOLIGOR 0

70

380

2

159

218

70

100

61

590 30

472

UM 70.88; 254,22 PT*

360

4

70

0

UM 65.76; 116,14 PT*

118

202

50

20

65

495

50

UM 61.132; 127,76 PT*

460

UM 70.95; 120,07 PT*

*Without option of independent wall-mounted basin fitted onto a bracket. Das Waschbecken kann nicht mittels einer Konsole eigenständig an der Wand befestigt werden. * Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

85


Sanitarna oprema / Sanitarna oprema / Sanitary ware / Sanitäreinrichtung

Umivalniki / Umivaoniki / Basins / Waschbecken *

468

0

2 70

152

149

31

778

55

30

UM 70.118; 116,08 PT*

UM 78.144; 121,69 PT*

355 30

02

8

40 25

42

37

149

525

48 310 5

*

175

2

70

UM 70.140; 104,64 PT*

2

UM 80.57; 123,77 PT*

360

380

0 71

0

80

202

126

100

50

20

*

550

25

468 505

495

UM 71.149; 120,73 PT*

381

2

4

80

118

179

50

71

510

UM 71.165; 123,65 PT*

50

UM 80.76; 123,73 PT*

460

UM 80.95; 123,31 PT*

430

2

4

80

175

485

UM 72.114; 125,02 PT*

353

126

40

50

72

UM 80.120; 131,68 PT*

40

540 370

0

75

2

5

UM 80.161; 302,11 PT*

UM 75.78; 123,91 PT*

7

500

2

81

148

25

25

75

UM 75.145 L; 105,97 PT*

142

495

193

118

37 30

80

500

UM 81.110; 124,99 PT*

*Brez možnosti samostojne pritrditve umivalnika na steno z nosilci za umivalnike. Bez mogućnosti samostalnoga pričvršćivanja umivaonika na zid s nosačem umivaonika.

86

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

2

503

81

4

500

138

90

142

25

90

UM 81.110 L; 124,99 PT*

UM 90.153; 139,08 PT*

2

25

142

81

500

UM 81.110 D; 124,99 PT*

UM 91.191; 116,34 PT*

530 310

*

2

170

37 30

90

2

UM 90.72; 145,63 PT*

50

UM 91.191 L; 116,34 PT*

0

118

90

460

UM 90.95; 134,27 PT*

50

UM 91.191 D; 116,34 PT*

4

90

2

460

142

118

25

91

500

UM 91.110; 129,50 PT*

50

UM 90.95 L; 128,46 PT*

2

91

4

142

25

118

90

500

460

UM 90.95 D; 128,46 PT*

35

UM 91.110 L; 129,35 PT*

2

91

UM 90.104; 126,65 PT*

25

152

41

460

142

2

90

500

UM 91.110 D; 129,35 PT*

*Without option of independent wall-mounted basin fitted onto a bracket. Das Waschbecken kann nicht mittels einer Konsole eigenständig an der Wand befestigt werden. * Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

87


Sanitarna oprema / Sanitarna oprema / Sanitary ware / Sanitäreinrichtung

40

Umivalniki / Umivaoniki / Basins / Waschbecken *

520

3

97

3

118

157

37 30

96

495

UM 96.73 L; 134,42 PT*

UM 97.78; 136,75 PT*

*

*

485 310

3

96

02

175

520

40 25

157

37 30

10

2

UM 96.73 D; 134,42 PT*

UM 100.57; 132,53 PT*

100

385 62

12

9

186

168

20

10

543

485

UM 100.60; 169,02 PT*

375

2

96

00

10

2

191

135

169

35

77

510

120

UM 96.126; 157,53 PT*

530

UM 96.128; 143,78 PT*

100

UM 100.65; 176,19 PT*

12

2 96 2

10

169

35

168

77

510

485

UM 96.130; 144,08 PT*

UM 100.69; 168,98 PT*

50

381

04

118

10

179

50

2 96

510

460

UM 100.95; 139,76 PT*

510

04

10

0

50

138

90

96

353

UM 96.189; 142,27 PT*

126

UM 96.165; 133,61 PT*

UM 100.120; 140,15 PT*

*Brez možnosti samostojne pritrditve umivalnika na steno z nosilci za umivalnike. Bez mogućnosti samostalnoga pričvršćivanja umivaonika na zid s nosačem umivaonika.

88

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten


02

*

530 50

10 30

180

10

186

120

KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

310

460

UM 100.179; 171,90 PT*

UM 105.28 D; 135,28 PT*

352 52

2 01

10

152

468 505

500

UM 101.110; 133,05PT PT*

25

25

142

31

1

UM 105.118 L; 128,98 PT*

468

12

10

2 05

142

500

152

352 505

25

25

31

1

UM 105.118 D; 128,98 PT*

UM 101.110 L; 133,05 PT*

355 12

10

52

UM 101.110 D; 133,05 PT*

UM 105.140 L; 117,48 PT*

310

,2 05

15°

1

14,9

185

52,5

UM 105.23 L; 130,12 PT*

UM 105.140 D; 117,48 PT*

550

468

50

10

2

310

15°

505

UM 105.23 D; 130,12 PT*

*

31

37 30

185

5 10

152

*

25

37 30

3,7

1

3

35,5

0 05

4,2

*

30

525

149

500

42

30 37

25

142

10

UM 105.175 L; 134,31 PT*

530 50

10

310

186

30

UM 105.28 L; 135,28 PT*

UM 106.191 L; 132,54 PT*

*Without option of independent wall-mounted basin fitted onto a bracket. Das Waschbecken kann nicht mittels einer Konsole eigenständig an der Wand befestigt werden. * Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

89


Sanitarna oprema / Sanitarna oprema / Sanitary ware / Sanitäreinrichtung

35

Umivalniki / Umivaoniki / Basins / Waschbecken 02

41

152

12

460

UM 106.191 D; 132,54 PT*

UM 120.104 D; 143,71 PT*

503

375

62 10 2 77

4

UM 106.128; 149,07 PT*

138

510

90

35

169

0 12

UM 120.153 L; 155,65 PT*

503

62 10 2 77

4

90

35

169

138

0 12

510

35

UM 120.153 D; 155,65 PT*

30

UM 106.130; 149,07 PT*

04

02

12

590

460

UM 120.182; 164,21 PT*

50

UM 120.52; 173,53 PT*

152

41

190

70

12

00

118

12

460

UM 120.95; 147,47 PT*

50

UM 121.191 L; 142,38 PT*

00

118

12

460

UM 121.191 D; 142,38 PT*

35

UM 120.96; 169,57 PT*

02

41

152

12

460

UM 120.104 L; 143,71 PT*

UM 121.192; 150,84 PT*

*Brez možnosti samostojne pritrditve umivalnika na steno z nosilci za umivalnike. Bez mogućnosti samostalnoga pričvršćivanja umivaonika na zid s nosačem umivaonika.

90

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

*

12

12

530

00

186

30

25

142

14

500

310

UM 121.110; 146,60 PT*

UM 140.16; 155,03 PT*

590

12

12

00

142

25

45 25

190

14

500

370

UM 140.81; 344,02 PT*

50

UM 121.111; 174,27 PT*

385 04

2 21

14

118

186

20

1

543

460

UM 121.126; 175,52 PT*

UM 140.96; 237,83 PT*

352

*

02

14

20

152

196

37 25

31

13

25

352 505

530

UM 140.118; 175,68 PT*

352

35

UM 132.122; 275,65 PT*

52

02

14

352 505

460

25

41

152

31

13

UM 140.119; 175,68 PT*

UM 135.104 L; 151,07 PT*

UM 140.119

35

35,5

2

5 13

0,2

460

UM 135.104 D; 151,07 PT*

14,9

41

3,7

4,2

152

3

14

52,5

UM 140.140; 136,27 PT*

355 02

525

UM 136.192; 164,28 PT*

30 149

42

37

14

UM 140.141; 162,87 PT*

*Without option of independent wall-mounted basin fitted onto a bracket. Das Waschbecken kann nicht mittels einer Konsole eigenständig an der Wand befestigt werden. * Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

91


Sanitarna oprema / Sanitarna oprema / Sanitary ware / Sanitäreinrichtung

35

Umivalniki / Umivaoniki / Basins / Waschbecken 540 370

02

15

02

41

37 30

193

152

14

460

5

UM 140.161; 346,94 PT*

UM 150.104; 158,88 PT*

385

540 370

12

14

02

193

37 30

20

186

15

543

5

UM 141.126; 192,84 PT*

UM 150.161; 354,16 PT*

218

35

55

590

00

45 25

190

16

169

14

510

370

UM 146.173 L; 202,35 PT*

UM 160.81; 363,11 PT*

540 370

5 45

1

02

193

37 30

35

169

16

218 510

5

UM 146.173 D; 202,35 PT*

UM 160.161; 360,67 PT*

590

00

45 25

190

15

370

UM 150.81; 353,68 PT*

UM 211.126; 240,87 PT*

*Brez možnosti samostojne pritrditve umivalnika na steno z nosilci za umivalnike. Bez mogućnosti samostalnoga pričvršćivanja umivaonika na zid s nosačem umivaonika.

92

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

90

-7

0 60

90

10

0-

90

495

B

B

A 152

41

37 30

A

460

154

360

UM 79.83; 360,19 PT*

0-

60 A

0

79

UM 109.109; 261,33 PT*

0

495

B

35

Umivalniki po meri / Umivaonici po mjeri / Custom made basins / Waschbecken nach Maß

19 -1

00

10

590 B

190

154

45 25

37 30

A

360

370

UM 79.142; 238,32 PT*

UM 119.81; 407,44 PT*

0

79

0-

61 X

0

00

10

19 -1

495

B

500

154

37 30

142

25

A

360

UM 79.159; 239,20 PT*

0-

80

0

99

UM 119.83; 384,65 PT*

0

590

B

00

10

19 -1

495

B

A

360

370

UM 99.81; 390,05 PT*

0-

80

0

99

154

190

45 25

37 30

A

UM 119.142; 259,04 PT*

495

B

540 370

0

00

10

A

19 -1

193

37 30

154

37 30

X

5

360

UM 99.83; 372,99 PT*

0-

80

0

99

UM 119.157; 394,05 PT*

495

B

0

19 -1

00

10

A

142

25

154

37 30

X

360

500

0 80

90

-9

UM 119.159; 263,18 PT*

540 370 0-

0 11

X

90 B

35

UM 99.142; 250,93 PT*

12

5

0-

152 460

UM 99.157; 377,54 PT*

80

41

193

37 30

A

UM 129.109; 272,14 PT*

0

99

590 00

12

X

0

39

-1

B

500

UM 99.159; 251,30 PT*

190

45 25

142

25

A

370

UM 139.81; 420,54 PT*

*Without option of independent wall-mounted basin fitted onto a bracket. Das Waschbecken kann nicht mittels einer Konsole eigenständig an der Wand befestigt werden. * Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

93


Sanitarna oprema / Sanitarna oprema / Sanitary ware / Sanitäreinrichtung

Umivalniki po meri / Umivaonici po mjeri / Custom made basins / Waschbecken nach Maß 495

00

12

39

-1

0

495

B

0 40

1

59

-1

B

0

A

154

360

UM 139.84; 523,92 PT*

UM 159.84; 539,43 PT*

35

360

154

37 30

37 30

A

495

0 59 B

-1

00

13

A

41

37 30

154

A

152

0

12

B

0

39

1 0-

460

360

UM 139.83; 396,27 PT*

UM 159.109; 288,75 PT*

495

495

00

12

-

9 13

B

0

59

1 0-

0

14

B

0

A

37 30

37 30

154

154

A

360

360

UM 139.142; 268,29 PT*

00

UM 159.142; 283,38 PT*

540 370

540 370

90

13

90

12

00

14

5 -1

X

5

193

37 30

193

37 30

X

5

UM 139.157; 403,26 PT*

00

12

UM 159.157; 421,73 PT*

-1

00

14

X

0

59

0

39

-1

142

25

142

25

X

500

500

UM 139.159; 272,17 PT*

10

12

UM 159.159; 292,67 PT*

0

39

-1

00

14

X

0

59

-1

500

142

25

142

25

X

500

UM 139.160; 286,33 PT*

UM 159.160; 306,26 PT*

590

590 B

0

59

1 0-

0

14

B

90

00

16

7 -1

A

190

45 25

45 25

190

A

370

370

UM 159.81; 448,15 PT*

UM 179.81; 458,91 PT*

495 495

00

14

0

59

-1

00

B

16

154

37 30

154

37 30

UM 159.83; 415,24 PT*

B

A

A

360

90

7 -1

360

UM 179.83; 426,42 PT*

*Brez možnosti samostojne pritrditve umivalnika na steno z nosilci za umivalnike. Bez mogućnosti samostalnoga pričvršćivanja umivaonika na zid s nosačem umivaonika.

94

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

495

B

90

00

7 -1

16

0

91

-1

00

18

A

142

25

154

37 30

X

360

500

UM 179.84; 552,36 PT*

UM 191.159; 312,52 PT*

495 00

16

B

90

17

A

0

91

-1

00

18

360

142

25

37 30

154

X

500

UM 179.142; 293,04 PT*

UM 191.160; 325,94 PT* 540 370

00

16

590

0 79

-1

B

0 00

-2

00

18 A

45 25

193

37 30

190

X

370

5

UM 179.157; 431,82 PT*

00

16

UM 200.81; 479,59 PT*

495

0

79

-1

00

2 0-

0

18

X

B

0

154

37 30

142

25

A

500

360

UM 179.159; 304,17 PT*

00

16

UM 200.83; 438,78 PT*

0

79

-1

495

00

18

X

00

20

B

154

500

37 30

142

25

A

360

UM 200.84; 564,29 PT*

35

UM 179.160; 318,11 PT*

00

16

0 89 B

495

-1

00

18

A

00

20

B

37 30

41

152

154

A

460

360

UM 189.109; 300,51 PT*

UM 200.142; 301,59 PT*

35

540 370

00

18

0

90

-1

00

19

0 10 B

-2

41

152

A

193

37 30

X

5

460

UM 190.157; 440,76 PT*

UM 210.109; 312,72 PT*

Nosilec umivalnika in obešalo za brisače / Nosač umivaonika i držač ručnika / Basin bracket and towel rail / Waschbeckenträger und Handtuchhalter L

NUM 345

NUM 452

L = 34,5 cm

L = 45,2 cm

42,75 PT*

44,50 PT*

*PT: za kos nosilca / za komad nosača / for one piece of bracket / für einzelne Konsole *Without option of independent wall-mounted basin fitted onto a bracket. Das Waschbecken kann nicht mittels einer Konsole eigenständig an der Wand befestigt werden.

L =v34,5 * Cena točkahcm / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten L = 45,2 cm

95


Sanitarna oprema / Sanitarna oprema / Sanitary ware / Sanitäreinrichtung

Program barv sanitarne opreme / Program boja sanitarne opreme Sanitary ware colours / Farben der Sanitäreinrichtung DOLOPOL

Sanitarna oprema je izdelana iz kompozitnega materiala, katerega osnova je mlet kamen, povezan s poliestersko smolo. Odpornost: material je odporen na delovanje običajnih kozmetičnih, dezinfekcijskih in čistilnih sredstev. Izjema so kisline in lugi v koncentracijah večjih od 10%. Material je neobčutljiv na razne madeže, elastičen in težko lomljiv. Površina je nepropustna in prijetna na dotik. Vzdrževanje: za čiščenje izdelkov iz kompozitnega materiala lahko uporabljamo običajna tekoča čistilna sredstva. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo drobno mleti pesek ali podobne grobe materiale, saj poškodujejo površino in ta postane motna. Izdelki osnovne sanitarne opreme iz umetnega marmorja odgovarjajo internemu standardu GNOS 19, ki ima za osnovo mednarodne standarde (ANSI, DIN EN).

Biser

Sanitarna je oprema proizvedena od

Sanitary ware is made of composite material

Die Sanitäreinrichtung ist aus Kompositma-

kompozitnoga materijala, čija je osnova

based on ground stones bound with

terial hergestellt, dessen Basis ist der

mljeveni kamen, povezan poliesterskom

polyester resin.

gemahlene Stein mit Kunstharz gebunden.

smolom.

Resistance: the material is resistant to

Beständigkeit: Das Material ist gegen

Otpornost: materijal je otporan na djelovanje

common cosmetics, disinfectants and

Wirkung der üblichen kosmetischen,

uobičajenih kozmetičkih, dezinfekcijskih

cleaning agents. The only exceptions are

Desinfektions- und Reinigungsmittel

sredstava te sredstava za čišćenje. Iznimka su

acids and lye in concentrations exceeding 10

beständig. Die Ausnahme sind nur die Säuren

kiseline i lužine u koncentracijama većim od

%. The material is stain resistant, resilient and

und Laugen in Konzentrationen höher als

10%. Materijal je neosjetljiv na razne mrlje,

hard to fracture. The surface is impermeable

10%. Das Material ist unempfindlich gegen

elastičan i teško lomljiv. Površina je

and pleasant to the touch.

verschiedene Flecken, er ist elastisch und

nepropusna i ugodna na dodir.

Maintenance: products made of composite

nahezu bruchsicher. Die Oberfläche ist

Održavanje: za čišćenje proizvoda od

material may be cleaned by using ordinary

undurchlässig und berührungsangenehm.

kompozitnoga materijala možete koristiti

liquid detergents. Do not use cleaners

Wartung: Produkte aus Kompositmaterial

uobičajena tekuća sredstva za čišćenje. Ne

containing fine sand or similary abrasive

können mit üblichen flüssigen Reinigungsmit-

upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja

ingredients, as these tend to damage and

teln gereinigt werden. Die Anwendung der

sadrže sitno mljeveni pijesak ili slične grube

dull the surface.

Reinigungsmittel mit feingemahlenem Sand

materijale, jer oštečuju površinu koja potom

Basic sanitary ware products made of

oder ähnlichen Grobmaterialien ist nicht

postane mutna.

composite material comply with the internal

zulässig, denn die Oberfläche kann beschä-

Proizvodi osnovne sanitarne opreme od

standard GNOS 19 based on international

digt und glanzlos werden.

kompozitnoga materijala odgovaraju

standards (ANSI, DIN EN).

Die Elemente der Sanitäreinrichtung aus

internome standardu GNOS 19, čija su osnova

Kompositmaterial entsprechen dem internen

međunarodni standardi (ANSI, DIN EN).

Standard GNOS 19, der auf dem internationalen Standard (ANSI, DIN EN) basiert.

Označevanje odpiranja vrat Označavanje otvaranja vrata Door opening direction Bezeichnung für die Öffnungsrichtung

Označevanje dimenzij / Označavanje mjera Dimensions / Bezeichnung für die Dimensionen A/B/C 35 / 145 / 33

von Türen

širina / višina / globina A/B/C 35 / 145 / 33

desno

levo

desno

lijevo

širina / visina / dubina

right

left

A/B/C

rechts

links

35 / 145 / 33 width / height/ depth A/B/C 35 / 145 / 33 Breite / Höhe / Tiefe

96


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

Dodatna oprema / Dodatna oprema / Accessories / Zusatzprogramm

OB 0.08 Obešalnik brisač Držač ručnika Towel rail Handtuchhalter 22,70 PT*

Drobni sanitarni set SMART / Sitni sanitarni komplet SMART Miscellaneous bathroom accessories SMART / Kleiner Sanitärset SMART

NŠ 0.04

NM 0.06

NM 0.07

NP 0.04

Nosilec ščetk

Nosilec mila

Nosilec mila

Nosilec papirja

Nosač četkica

Nosač sapuna

Nosač sapuna

Nosač papira

Toothbrush holder

Soap holder

Soap holder

Toilet paper roll holder

Bürstenhalter

Seifenhalter

Seifenhalter

Papierträger

66,20 PT*

66,13 PT*

120,95 PT*

66,15 PT*

OB 0.14

OB 0.15

OK 0.01

Obešalnik brisač 40 cm

Obešalnik brisač 60 cm

Kozmetično ogledalo

Držač ručnika 40 cm

Držač ručnika 60 cm

Kozmetičko ogledalo

Towel rail 40 cm

Towel rail 60 cm

Mirror

Handtuchhalter 40 cm

Handtuchhalter 60 cm

Kosmetikspiegel

118,95 PT*

124,23 PT*

112,85 PT*

PM 0.04 Posoda z WC ščetko / Posuda s WC četkom Toilet brush set / Behälter für WC Bürste 172,75 PT*

Izdelki so v celoti narejeni iz kroma.

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

97


PREGLED PONUDBE / PREDGLED PONUDE / OUR OFFER / Pr端fung des Angebots

98


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

PREGLED PONUDBE Ogledala

100

Omarice z ogledali

101

Svetilke

102

Ročaji

103

PREGLED PONUDBE Ogledala, omarice z ogledali, svetilke in ročaji. PREDGLED PONUDE Ogledala, ormarići s ogledalima, svjetiljke i ručke. OUR OFFER Mirrors, mirror cabinets, lamps and handles. Prüfung des Angebots Spiegel, Spiegelschränke, Leuchten und Griffe.

99


PREGLED PONUDBE / PREDGLED PONUDE / OUR OFFER / Prüfung des Angebots

OGLEDALA OGLEDALA / MIRRORS / SPIEGEL SKG 35.03 (35x75x2 cm); 95,87 PT*

Ogledalo (60x90x2 cm); 83,18 PT*

F 90.04 (90x60x4,5 cm); 111,72 PT*

Ogledalo (105x70x2 cm); 127,17 PT*

Bonsai, Jazz small, Julija

Quadra, Quadra+

Fresh karisma

Oasis

Moira: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Salma 1: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

z vgrajeno svetilko / sa ugrađenom svjetiljkom

Ruth: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

with build-in light / mit eingebauter Leuchte

Ogledalo (60x60x2 cm); 69,60 PT*

Ogledalo (70x70x2 cm); 113,63 PT*

SKG 90.03 (90x75x15,3 cm); 194,47 PT*

Ogledalo (120x60x2 cm); 132,53 PT*

Quadra, Quadra+

Oasis

Avon

Alano, Amador, Leonides, Lorencio, Quadra,

Salma 1: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Ruth: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Ruth: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Quadra+ Veronica: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

F 60.04 (60x60x4,5 cm); 111,72 PT*

SKG 75.03 (75x75x2 cm); 217,75 PT*

Ogledalo (90x90x2 cm); 122,88 PT*

F 120.04 (120x60x4,5 cm); 141,08 PT*

Fresh karisma

Jazz

Quadra, Quadra+

Fresh karisma

z vgrajeno svetilko / sa ugrađenom svjetiljkom

Ruth: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Salma 2: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

z vgrajeno svetilko / sa ugrađenom svjetiljkom with build-in light / mit eingebauter Leuchte

with build-in light / mit eingebauter Leuchte

SKG 60.03 (60x75x15,3 cm); 180,12 PT*

Ogledalo (80x60x2 cm); 80,73 PT*

Ogledalo (100x60x2 cm); 86,80 PT*

Ogledalo (140x70x2 cm); 141,56 PT*

Avon

Alano, Amador, Leonides, Lorencio, Slim

Amador, Leonides, Lorencio, Slim

Oasis

Ruth: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Veronica: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Veronica: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Ruth: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Ogledalo (60x80x2 cm); 80,81 PT*

Ogledalo (90x60x2 cm); 112,44 PT*

Alano, Amador, Leonides, Lorencio, Slim

Quadra, Quadra+

Veronica: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Salma 2: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

100

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

omarice z ogledali ormarići s ogledalima / mirror cabinets / Spiegelschränke F 35.03 (35x40x16); 80,30 PT*

F 60.15 (60x60,5x15); 87,91 PT*

F 90.22 (90x75x20); 271,06 PT*

Jazz

Alano, Amador, Leonides, Lorencio

Avon Brick R: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

F 60.02 Avon

F 35.03 Element z ogledalom cabinet with mirror (60x75x20);Wall 234,96 PT* 35 / 40 / 15,8

Brick R: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

F 70.13 (75x40x16); 268,10 PT*

F 100.15 (100x60,5x15); 123,14 PT*

Jazz

Amador, Leonides, Lorencio

Brick R: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

F 70.13 Element z ogledalom in svetilko Wall cabinet with mirror and lamp 75 / 40 / 15,8

F 60.17 (60x60,5x15); 209,05 PT*

F 80.17 (80x60,5x15); 220,15 PT*

F 100.17 (100x60,5x15); 237,90 PT*

Alano, Amador, Leonides, Lorencio

Alano, Amador, Leonides, Lorencio

Amador, Leonides, Lorencio

Brick R: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Brick R: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Brick R: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

F 105.40 L,D (105x70+8,5x18,4); 296,39 PT*

F 60.16 L,D (60x60x20); 115,55 PT*

F 70.40 (70x70x18,4); 217,21 PT*

Quadra

Oasis

Oasis

Art. 81: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Lineon: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

Lineon: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

F 60.11 L,D (60x60x20); 147,75 PT*

F 80.15 (80x60,5x15); 99,27 PT*

F 140.04 (140x70+8,5x18,4); 347,32 PT*

Fresh

Alano, Amador, Leonides, Lorencio

Oasis

Cali mat: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

* Cena v točkah / Cijena u točkama / Price in points / Preis in Punkten

Lineon: svetilka / svjetiljka / lamp / Leuchte

101


PREGLED PONUDBE / PREDGLED PONUDE / OUR OFFER / Pr端fung des Angebots

Svetilke Svjetiljke / Lamps / Leuchten Art. 81

Brick R

Cali

Quadra

Jazz, Avon, Alano, Amador, Leonides, Lorencio

Fresh karisma

Moira

Ruth

Salma 1

Bonsai, Julija, Jazz Small

Avon, Jazz, Oasis

Quadra, Quadra+

Salma 2

Veronica

Lineon

Quadra, Quadra+

Alano, Amador, Leonides, Lorencio, Slim, Quadra, Quadra+

Oasis

102


KOPALNICE / KUPAONICE / BATHROOMS / BADEZIMMER

Ročaji Ručke / Handles / GrifFe 33.Cr/sij (64 mm)

90.Cr

105.Ni (224 mm)

Catania

Avon

Slim

90.30 (146 mm)

90.60 (446 mm)

90.45 (296 mm)

90.90 (746 mm)

95.01 Al (224 mm)

95.02 črn Al (224 mm)

87.Cr/mat

Jazz

Jazz

Alano

87.Cr/sij

87.Cr

Amador, Leonides

Quadra, Quadra+

krajši ročaj 295 mm, razdalja med izvrtinama - 224 mm daljši ročaj 495 mm, razdalja med izvrtinama - 416 mm

103


G orenje KU HINJ E, d.o.o. T +386 3 898 51 10 | F +386 3 898 51 13 Partizanska cesta 12 | 3320 Velenje | Slovenija | www.gorenje-no.si

Vsebine, objavljene v tem katalogu, so v lasti družbe Gorenje KUHINJE, d.o.o. in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Navedene vsebine so lahko reproducirane le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu. Vsebin (vključno s fotografijami), objavljenih v tem katalogu, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja družbe Gorenje KUHINJE, d.o.o.. Gorenje KUHINJE, d.o.o. si pridržuje vse pravice do spremembe vsebin, objavljenih v tem katalogu.

The material contained in this catalog are the property of Gorenje KUHINJE, d.o.o. and are under legal copyright protection or other forms of intellectual property protection. Of that content may be reproduced for noncommercial purposes only and should not be altered or otherwise used, except as defined in the text. Content (including photographs), published in this catalog may not be copied, reproduced or otherwise distributed for commercial purposes without the express written permission of the Gorenje KUHINJE, d.o.o.. Gorenje KUHINJE, d.o.o. reserves the right to change the contents published in this catalog.

Slike v katalogu se lahko razlikujejo od izdelkov v prodaji. Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Slike u katalogu mogu se razlikovati od proizvoda u prodaji. Pridržavamo pravo izmjene programa. Pictures in the catalogue may differ from actual retail products. The manufacturer reserves the right to product lines changes. Die Bilder im Katalog können sich von den Verkaufsprodukten unterscheiden. Änderungen vorbehalten!

Realisation: Gorenje KUHINJE, d.o.o., June 2012