Page 1


Predlog programa rada Narodne biblioteke "Hristo Botev" u Bosilegradu  

Predlog progrma rada za Konkurs direktora ove Ustanove za mandatni period od 2018. do 2022. godine.

Predlog programa rada Narodne biblioteke "Hristo Botev" u Bosilegradu  

Predlog progrma rada za Konkurs direktora ove Ustanove za mandatni period od 2018. do 2022. godine.

Advertisement