Page 1

Vrtlarska naslovnica CRO 2.qxd:Layout 1

4/6/09

10:49

Page 1

KUHARICA

Uzgajate li voc´e i povrc´e u svom vrtu, zacijelo kojiput ne znate što biste s njima. S više od 200 recepata za juhe, salate, glavna jela i deserte za više od 30 vrsta voc´a i povrc´a, nikada vam više nec´e ponestati inspiracije. A višak svježih plodova iz svojega vrta sacˇuvajte pravec´i ukusne džemove i umake, ukiseljeno povrc´e ili domac´e vino.

www.mozaik-knjiga.hr

ISBN 978-953-14-0540-9

VRTLARSKA KUHARICA

VRTLARSKA

VRTLARSKA

KUHARICA Više od 200 izvrsnih recepata za pripremu voc´a i povrc´a iz vlastita vrta


001-007AGC CRO

28/5/09

15:14

Page 1


001-007AGC CRO

28/5/09

15:14

Page 1

VRTLARSKA

KUHARICA


001-007AGC CRO

28/5/09

15:14

Page 2

„Najslae je zadovoljstvo ubirati plodove svojega rada.” Luc de Clapier de Vauvanargues


001-007AGC CRO

28/5/09

15:14

Page 3

READER’S DIGEST

VRTLARSKA

KUHARICA


28/5/09

15:14

Page 4

ˆ

001-007AGC CRO

Sadrzaj Uvod 6 ArtiËoke i ËiËoka 8 Brokula 13 Bundeve 19 Celer, korijenaπ 24 Celer, lisnati 28 Cikla 32 Cikorija 36 CvjetaËa 40 Graπak 45 Jabuke 51 Jagode 57 Kelj pupËar 62 KomoraË 69 Krastavci 72 Krumpir 76 Kruπke 88 Kukuruz 92 Kupine 95 Kupus 100 Luk 107 Mahunarke (bob, mahune, grah) 115


001-007AGC CRO

28/5/09

15:14

Page 5

Maline 124 Mrkva 129 Ogrozd 135 Pastrnjak 139 Poriluk 143 Rabarbara 151 RajËice 156 Repa 164 Repa πvedska 166 Ribiz 169 Salata 174 ©ljive 178 ©paroge 184 ©pinat 189 Tikvice 194 Kazalo 203

„Neka moje rijeËi budu blage i slatke poput povrÊa.” Anon.


001-007AGC CRO

28/5/09

15:14

Page 6

Ima tako mnogo dobrih razloga za uzgoj vlastita voÊa i povrÊa, pa ne Ëudi πto je sve viπe onih koji se odluËuju za obradu komadiÊa zemlje. Navedimo samo neke od tih razloga: za dobro zdravlje preporuËuje se svakoga dana jesti najmanje pet obroka voÊa i povrÊa; uslijed transporta izvansezonskih plodova na udaljenosti od viπe tisuÊa kilometara troπi se energija i nastaju oneËiπÊenja okoliπa; voÊe i povrÊe uzgojeno u vlastitu vrtu znatno je jeftinije; svjeæi su plodovi neizmjerno ukusniji; rad u vrtu je zabavan, opuπta i ispunjava zadovoljstvom.

Uvod Ova kuharica namijenjena je svim uzgajivaËima, od onih koji imaju oveÊi komad zemlje s pomno ureenim sezonskim gredicama ili vrt u dijelu dvoriπta sve do onih koji imaju tek nekoliko posuda u kojima æele uzgojiti pokoju vrstu povrÊa. »udno je ali istinito da je pri uzgoju voÊa ili povrÊa katkad teæe nositi se s uspjehom nego s neuspjehom. Doista je moguÊe da i dobrih stvari kojiput bude previπe. Zamamno sezonsko voÊe i povrÊe moæe propasti samo zato jer ne moæete smisliti πto biste s njime uËinili. Ova knjiga nudi rjeπenje upravo za to — mnoπtvo raznovrsnih preporuka i recepata za viπe od 30 vrsta voÊa i povrÊa, kako vam trud ne bi bio uzaludan. Recepti su razvrstani abecednim slijedom po vrstama voÊa i povrÊa, a birane su one vrste koje Êe veÊina vrtlara moÊi uzgojiti bez problema, najËeπÊe i bez staklenika i posebnih klimatskih uvjeta. Uz svaku vrstu voÊa i povrÊa navedeno je nekoliko recepata, od juha i brzih jela do konkretnijih glavnih obroka, od jela s mesom do deserata, a u konaËnici mnoπtvo recepata za marmelade, zimnicu, ukiseljene specijalitete, pa Ëak i vina. ©to god uzgajali — u ovoj knjizi biste trebali pronaÊi recept za to. I sve upotrebljavate svjeæe. Jer πto je ukusnije od jela pripremljena od plodova koje ste sami prije par sati ubrali ili iskopali iz zemlje?

6


28/5/09

15:15

Page 7

Mrkva se sije od ranog proljeÊa

Poriluk je ukusan sastojak mnogih jela

do kasne zime, a vadi od ljeta pa sve do proljeÊa. Od nje pripremite ukusnu juhu od mrkve s bijelim grahom (na slici gore), kombinirajte ju sa svinjetinom, mladim krumpirom i cvjetaËom prema receptu u ljetnom sloæencu ili ju priredite na naËin opisan u kiseloj mrkvi ili pak od nje napravite vino.

i moæe preæivjeti æestoke hladnoÊe. Izvrstan je u juhama poput guste juhe od poriluka, piletine i kukuruza πeÊerca, dodat Êe posebnu slatkastu aromu francuskome flanu od poriluka, izvrsno nadopuniti okus u pirjanom poriluku s kaparima i ribizom, te biti ukusan prilog paËjim prsima u umaku od umbira ili u novoj inaËici pite od pureÊih prsa i poriluka.

ˆ

001-007AGC CRO

Kelj pupcar

, ili „prokulica”, moæe se pripremiti na iznenaujuÊe mnogo naËina. Kuπajte ga u juhi od kelja pupËara, kao glavno jelo u kelju pupËaru sa svinjetinom, u zimskoj salati od nasjeckana kelja pupËara, pirjan sa slaninom i senfom ili u kratko popræenoj salati s ljeπnjacima, jabukama i celerom.

„©to Êu raditi kad jednoga dana viπe ne budem mogao kopati?” Knute Hamsen

ˆ

Kako se sluziti ovom knjigom

Jagode

su najbolje u lipnju i srpnju. Kuπajte ih u ljetnim slasticama poput ledenog deserta od jagoda s ruæinom vodicom, svjeæeg sladoleda ili kao trifle, desert s kremom i voÊem. Imate li viπka jagoda, skuhajte marmeladu (na slici gore) i posluæite s kolaËiÊima i mlijeËnim namazom uz kavu ili Ëaj.

Recepti

NutricionistiËke analize

• Sastojci su izraæeni metriËkim mjernim jedinicama. • Sve mjere na ælice podrazumijevaju sadræaj do ruba ælice, ako nije drukËije naznaËeno; 1 æliËica iznosi 5 ml, a 1 ælica 15 ml. • Jaja su srednje veliËine, ako nije drukËije naznaËeno. • Kad se u receptu preporuËuje crni papar, najbolje je radi okusa upotrijebiti svjeæe mljeven.

• Navedeni podaci sluæe za orijentaciju jer rezultati ovise o viπe Ëimbenika, kao πto su godiπnje doba i naËin pripreme. • NutricionistiËki podaci navedeni u receptima odnose se na prosjeËne porcije. • NutricionistiËki podaci ne obuhvaÊaju priloge, osim ako nisu dio jela.

7


008-023AGC CRO

28/5/09

15:11

Page 8

ARTI»OKA Osebujan okus koji odlikuje artiËoku Ëini ju jednom od najcjenjenijih vrsta povrÊa. ArtiËoke trebaju otvoreno sunËano mjesto s bogatim, dobro dreniranim tlom. BuduÊi da ne mogu uvijek preæivjeti zimu, artiËoke je najbolje uzgajati u zaπtiÊenu, ali sunËanu dijelu vrta. BRANJE Odrasle biljke obiËno sazrijevaju u lipnju ili srpnju. Uberite glavice artiËoka dok su joπ zelene i Ëvrsto zatvorene. Cvjetne glavice na izdancima najbolje je brati kad narastu do veliËine kokoπjega jajeta. Glavice odreæite vrtnim πkarama, zatim svaku stabljiku odreæite na otprilike polovicu prvotne duljine. PRIPREMA Da biste artiËoku pripremili za kuhanje, stabljiku odreæite do poËetka glavice, odstranite oπteÊene vanjske listove ako ih ima te odreæite vrh glavice. Vrπke preostalih listova odreæite πkarama; cvjetnu glavicu potom dobro operite i preokrenite da se ocijedi. Sve zarezane povrπine natrljajte limunovim sokom da ne bi doπlo do gubitka boje. Nejestivi srediπnji dio artiËoke moæete odstraniti prije ili poslije kuhanja. Raπirite i razdvojite vanjske listove te iπËupajte manje unutarnje listiÊe oko srediπta. ÆliËicom sastruæite dlaËice kojima je prekriveno srediπte. Æelite li koristiti samo srca artiËoke, prije odstranjivanja srediπnjega dijela odstranite vanjske listove i srca natrljajte limunovim sokom.

ˆ

Articoke JERUZALEMSKA ARTI»OKA ILI »I»OKA Gomolji ËiËoke nalikuju na krumpir i imaju slatkast, blagi okus koji malo podsjeÊa na okus artiËoke. »iËoka ili jeruzalemska artiËoka zapravo pripada obitelji suncokreta, a unatoË svojemu imenu, potjeËe iz Sjeverne Amerike. VA–ENJE I »UVANJE Gomolji su spremni za vaenje krajem listopada, kad vrhovi gomolja poËnu tamnjeti. Odreæite stabljike na visini od 30 cm od tla. Gomolje moæete tijekom zime dok vam ne budu trebali ostaviti u zemlji, a odrezane stabljike posluæit Êe kao putokaz do mjesta gdje se nalaze. PRIPREMA »iËoke se pripremaju jednako kao i krumpir, ali buduÊi da kremastobijelo meso gomolja brzo gubi boju, u vodu za kuhanje dodajte malo limunova soka.


008-023AGC CRO

28/5/09

15:11

Page 9

Kremasta juha od ËiËoka [ i dimljenoga koljaka ] Gusta juha od slatkih ËiËoka ukusan je i zasitan obrok. Kremastu osnovu od mlijeka i pirea od krumpira nadopunjuje dimljeni okus ribe. 3 srednja krumpira 450 g dimljenoga koljaka (vrsta bakalara) 1 luk (krupno narezan) 500 g ËiËoka sok jednoga limuna 2 celerove peteljke, nasjeckane na kockice 50 g maslaca 600 ml mlijeka crni papar mladi luk narezan na kolutiÊe za ukras

1 Ogulite krumpir i kuhajte dok ne omekπa, potom ga ocijedite, gnjeËilicom napravite pire i ostavite sa strane.

2 Koljak i luk stavite u posudu za kuhanje i prelijte hladnom vodom. Kad zakuha, skinite pjenu koja se nakupila na povrπini. Riba neka se lagano kuha 5 — 7 minuta ili dok ne omekπa.

3 Ribu procijedite u cjedilu, a tekuÊinu saËuvajte i nadopunite hladnom vodom do 500 ml. Luk bacite.

4 Kad se riba ohladi, odstranite joj koæicu i kosti te ju iskidajte na komadiÊe. Polovicu ribljega temeljca umijeπajte u pire od krumpira.

5 Ogulite ËiËoke i tanko ih nasjeckajte na ploπke te stavite u posudu s hladnom vodom i limunovim sokom.

KoliËina: za 6 osoba Priprema: 30 minuta Kuhanje: 30 minuta

6 Celer præite 2 — 3 minute na maslacu, zatim dodajte mlijeko, ocijeene ËiËoke i ostatak ribljega temeljca. Neka prokuha. Ostavite da se 10 — 15 minuta lagano kuha u djelomiËno poklopljenoj posudi.

Vrijednosti/porcija: 304 kalorija, 32 g ugljikohidrata, 21 g bjelanËevina, 12 g masti (7 g zasiÊenih masnoÊa)

7 Umijeπajte pire od krumpira i komadiÊe ribe u smjesu od povrÊa te dodajte malo mljevena papra.

8 Ponovo ugrijte juhu, ukrasite mladim lukom i posluæite s toplim prepeËencem od cjelovitog zrna i maslacem.

ArtiËoke s preljevom 4 artiËoke 1 ælica limunova soka sol francuski preljev za salatu

1 Dobro operite artiËoke, stabljiku odreæite do dna cvjetne glavice te otkinite

Vrijednosti/porcija: 98 kalorija, 0 g ugljikohidrata, 0 g bjelanËevina, 11 g masti (1,5 g zasiÊenih masnoÊa)

2 U veliku posudu ulijte vodu, malo posolite i pustite da zakuha, a zatim

oπteÊene listiÊe ako ih ima. Odreæite 1 cm gornjega dijela svake artiËoke, zatim πkarama odreæite vrhove ostalih listova. Prerezane povrπine natrljajte limunovim sokom. dodajte artiËoke, poklopite i kuhajte 40 — 45 minuta, ovisno o veliËini artiËoka, sve dok listove ne budete mogli lako izvuÊi. ArtiËoke cijedite okrenute naopako.

3 Razmaknite listove i odstranite unutarnje listiÊe dok ne doete do srediπnjega dijela s dlaËicama; njega odstranite æliËicom.

4 Ohlaene artiËoke poslaæite na tanjure, a salatni preljev ulijte u vrË. Francuski salatni preljev stavi se u artiËoku i oko nje, a kad se otkine listiÊ, mesnati dio se umaËe u preljev i jede. Srce artiËoke jede se noæem i vilicom.

ArtiËoka i ËiËoka 9


008-023AGC CRO

28/5/09

15:11

Page 10

Quiche s artiËokama Osnova ove izvrsne slane pite (tzv. quiche) jesu srca artiËoka, puno luka, daπak πerija i malo krasuljice ili kopra prema vaπem ukusu. 6 — 8 artiËoka 175 g tijesta za pite 250 g sitno narezana luka 1 ⁄2 æliËice nasjeckana kopra ili krasuljice 1 ælica πerija 2 æumanca 300 ml gustoga bijelog umaka sol i papar

1 Pripremite i skuhajte artiËoke kao πto je opisano u receptu za artiËoke sa

KoliËina: za 6 osoba Kuhanje: 30 — 40 minuta

4 ©eri i æumanca izradite s ohlaenim bijelim umakom, po ukusu zaËinite

Vrijednosti/porcija: 377 kalorija, 35 g ugljikohidrata, 10 g bjelanËevina, 23 g masti ( 9 g zasiÊenih masnoÊa)

salatnim preljevom (9. str.), ocijedite ih i ohladite. Odstranite i bacite sve listove i srediπta, a srca izreæite na ploπke od 1 cm.

2 PeÊnicu zagrijte na 200°C / plin na 6. U okrugli kalup za peËenje (prsten) promjera 20 cm stavite tijesto za pite i poloæite na lim za peËenje.

3 Na tijesto rasporedite ploπke artiËoka i luka te pospite koprom ili krasuljicom. solju i paprom pa ælicom nanesite na nadjev.

5 Pecite u peÊnici 30 minuta. Ako gornji dio prebrzo tamni, pitu pokrijte namaπÊenim papirom za peËenje.

6 Posluæite vruÊe, ukraπeno koprom ili krasuljicom, ili uz zelenu salatu.

Pirjane ËiËoke »iËoke lagano pirjane na maslacu dok ne omekπaju i zaËinjene umakom Tabasco izvrstan su prilog mnogim jelima. 500 g ËiËoka 1 ælica limunova soka 50 g maslaca sol i papar umak Tabasco 2 ælice nasjeckana perπinova lista KoliËina: za 6 osoba Kuhanje: 20 minuta Vrijednosti/porcija: 443 kalorije, 13 g ugljikohidrata, 2 g bjelanËevina, 10 g masti (7 g zasiÊenih masnoÊa)

10 ArtiËoka i ËiËoka

1 Ogulite ili ostruæite ËiËoke, uronivπi ih u posudu s hladnom vodom i limunovim sokom.

2 Nareæite ih na ploπke i stavite u posudu s blago posoljenom vrelom vodom. Poklopite i lagano kuhajte 10 minuta, zatim ocijedite.

3 U tavi otopite maslac, dodajte ËiËoke i lagano pirjajte dok ne budu posve prekrivene maslacem te malo potamne. ZaËinite solju, paprom i nekoliko kapi Tabasca. Na kraju dodajte perπin.


008-023AGC CRO

28/5/09

15:11

Page 11

„Vrt traæi od svoga vlasnika onoliko koliko mu on moæe dati.” Elizabeth Lawrence


008-023AGC CRO

28/5/09

15:11

Page 12

Kroketi od ËiËoka [ i zaËinskoga bilja ] 225 g krumpira, oguljenih i narezanih na komadiÊe 450 g ËiËoka, oguljenih i narezanih na komadiÊe sok 1⁄2 limuna 85 g sira ricotte 1 ælica nasjeckana vlasca 1 ælica nasjeckana perπina 1 æliËica nasjeckane svjeæe majËine duπice sol i crni papar 85 g svjeæih kruπnih mrvica 1 manje jaje, izraeno s 1 ælicom vode 1 — 2 ælice suncokretovoga ulja

1 U blago posoljenoj kipuÊoj vodi kuhajte krumpire oko 15 minuta ili dok ne

KoliËina: za 10 — 12 kroketa Priprema: 20 minuta Kuhanje: 30 minuta

5 U tavi za præenje ugrijte malo ulja i præite krokete, nekoliko njih odjednom,

omekπaju, a zatim ih dobro ocijedite.

2 »iËoke stavite u posudu u koju ste ulili vodu, dodali malo soli i malo limunova soka. Poπto voda zakuha, neka se lagano kuhaju oko 10 minuta dok ne omekπaju, a zatim ih dobro ocijedite.

3 Ocijeene ËiËoke i krumpire stavite u posudu s ricottom i svjeæim zaËinskim biljem. Dodajte malo soli i papra pa temeljito izradite gnjeËilicom. Ostavite sa strane da se ohladi.

4 U jednu plitku posudicu stavite kruπne mrvice, a u drugu istuËeno jaje. Od smjese sa ËiËokama rukom oblikujte male „kobasice” duæine oko 7,5 cm. Kratko umoËite u istuËeno jaje, pa uvaljajte u kruπne mrvice. Postupak ponovite s ostatkom smjese. 3 — 4 minute. Viπe puta ih okreÊite, dok ne poprime zlatnu boju. Posluæite uz puretinu, srnetinu, fazana ili kobasice.

Vrijednosti/12 kroketa: 71 kalorija, 10 g ugljikohidrata, 3 g bjelanËevina, 2,5 g masti (0,5 g zasiÊenih masnoÊa)

Bob, artiËoke i πpinat [ s tjesteninom ] 2 ælice maslinovog ulja 1 luk 1 velik Ëeπanj Ëeπnjaka 1 crvena paprika srednje veliËine 175 g tjestenine (πkoljkice ili rigatoni) sol i crni papar 400 g konzervirane nasjeckane rajËice prstovet origana 1 ⁄2 æliËice smeega πeÊera 225 g zamrznutoga boba 350 g mladoga πpinata 300 g konzerviranih srca artiËoke 50 g parmezana 1 talijanski kruh za posluæivanje

1 U velik lonac stavite vodu i pustite da zakuha, a peÊnicu ugrijte na najmanju temperaturu. U drugoj veÊoj posudi zagrijte maslinovo ulje. Ogulite i grubo nasjeckajte luk, zatim ogulite i zdrobite Ëeπnjak. Oba sastojka stavite na ulje i 5 minuta lagano præite dok ne omekπaju.

2 Operite papriku, razreæite ju popola, oËistite sjemenke i nareæite na ploπke. Dodajte ih luku i præite joπ 2 minute.

3 U kipuÊu vodu stavite tjesteninu i posolite. Kuhajte 10 — 12 minuta dok tjestenina ne bude al dente.

4 Na luk, Ëeπnjak i papriku dodajte rajËice, origano, πeÊer i malo crnoga papra. Kad zakuha, djelomiËno poklopite i ostavite da se 10 minuta lagano kuha.

5 Kruh stavite u peÊnicu da se dobro zagrije. U umak od rajËice dodajte bob, a poπto zakuha, pustite neka se lagano kuha 3 minute.

KoliËina: za 4 osobe Kuhanje: 30 minuta Vrijednosti/porcija: 741 kalorija, 92 g ugljikohidrata, 26 g bjelanËevina, 30 g masti (6 g zasiÊenih masnoÊa)

6 Operite i ocijedite πpinat te odstranite tvrde ili oπteÊene stabljike. Listove dodajte u umak i kuhajte joπ 3 minute.

7 Ocijedite i isjeckajte srca artiËoka. Ocijedite tjesteninu. Oba sastojka dodajte u umak i pustite nekoliko minuta da se dobro zagrije.

8 Tjesteninu i umak stavite u zagrijanu posudu za posluæivanje, pospite naribanim parmezanom i posluæite uz topli kruh.

12 ArtiËoka i ËiËoka


008-023AGC CRO

28/5/09

15:11

Page 13

LjubiËasti ili bijeli cvjetovi brokule odliËno popunjavaju doba kasne zime i ranoga proljeÊa, kad kelj pupËar gotovo proe a proljetni kupus joπ nije dozrio. Brokula ima karakteristiËan cvat — mnogo manjih glavica promjera od 2,5 do 5 cm, koje se beru sa stabljikom i kuhaju nerazdvojene. Nakon rezanja izdanaka, za Ëetiri do πest tjedana narast Êe ih joπ viπe. Kalabrijska brokula je neπto manje otporna vrsta brokule jer ne podnosi zimu, no ima veÊe zelene glavice koje dozrijevaju ujesen. Obje vrste brokule najbolje uspijevaju na plodnoj, rastresitoj zemlji na sunËanu mjestu. PreporuËa se izabrati mjesto zaπtiÊeno od hladna vjetra. BRANJE Brokulu se bere tako πto se cvijet odreæe sa 10 — 15 cm stabljike koja se kuha skupa s cvjetovima. Cvijet odreæite iznad para izdanaka da biljka moæe dalje pupati. Glavice kalabrijske brokule reæu se sa 2,5 cm stabljike u kasno ljeto i ranu jesen kad su pupoljci zeleni i joπ Ëvrsto zatvoreni. Kad se odreæe glavni cvijet, pored njega Êe izrasti izdanci i joπ cvjetova. PRIPREMA Pri kuhanju brokule najprije hladnom vodom temeljito operite glavice, pa sa stabljike otkinite liπÊe i odstranite drvenaste dijelove ako ih ima. Kuhajte u blago posoljenoj kipuÊoj vodi ne duæe od desetak minuta, pa potom dobro ocijedite.

Brokula


008-023AGC CRO

28/5/09

15:11

Page 14

ZapeËena brokula 500 g cvjetova obiËne brokule ili 1 glavica kalabrijske brokule sol i papar 300 ml beπamel umaka 50 g maslaca 3 ælice kruπnih mrvica

1 Pripremljene glavice brokule stavite u lonac kipuÊe vode. Poklopite i pustite neka se lagano kuhaju dok ne omekπaju. Dobro ocijedite, pa ih poredajte u plitku vatrostalnu posudu.

2 Brokulu prelijte beπamel umakom. Otopite veÊi dio maslaca u tavi, pa mu dodavajte kruπne mrvice dok potpuno ne upiju maslac.

3 Po umaku pospite kruπne mrvice i dodajte listiÊe preostaloga maslaca.

KoliËina: za 4 osobe Kuhanje: 15 minuta

Zapecite u vruÊoj peÊnici, nekoliko minuta.

Vrijednosti/porcija: 302 kalorije, 25 g ugljikohidrata, 10 g bjelanËevina, 19 g masti (10 g zasiÊenih masnoÊa)

JastuËiÊi s brokulom i sirom 16 glavica brokule 250 g lisnatoga tijesta 50 g sira (npr. Ëedar ili sliËan pikantni sir) sol i papar 1 jaje

1 Dobro operite brokulu i odreæite joj stabljike do ispod cvijeta, pa ju stavite

KoliËina: 8 jastuËiÊa PeËenje: 20 minuta

3 Na polovicu svakoga kvadratiÊa tijesta stavite ploπku sira, na nju stavite

Vrijednosti/jastuËiÊ: 166 kalorija, 12 g ugljikohidrata, 6 g bjelanËevina, 11 g masti (5 g zasiÊenih masnoÊa)

4 Pripremljene jastuËiÊe od tijesta poslaæite na navlaæeni lim za peËenje, na

u lonac s kipuÊom, blago posoljenom vodom te kuhajte oko 5 minuta ili dok ne omekπa. Zatim procijedite.

2 Tanko razvaljajte tijesto i izreæite ga na 8 jednakih kvadratiÊa sa stranicama od 10 cm. Sir izreæite na 4 ploπke, koje zatim oreæite da budu malo uæe od kvadratiÊa tijesta, pa ih prereæite popola. Zagrijte peÊnicu na 220°C / plin 7. dva cvijeta brokule i malo posolite i popaprite. Izradite jaje, pa njime premaæite rubove tijesta. Presavijte kvadratiÊe i Ëvrsto im stisnite rubove. svakome napravite po tri mala reza, te ih odozgo premaæite jajetom. Pecite na srednjoj polici peÊnice oko 20 minuta ili dok ne narastu i poprime zlatnu boju.

Brokula s bademima Ovo jelo savrπena je nadopuna ribi na æaru — pastrvi ili skuπi — ili mesu blaga okusa kao πto je teletina. 500 g brokule sol 50 g maslaca 50 g listiÊa badema sok 1⁄2 limuna KoliËina: 4 osobe PeËenje: 10 minuta Vrijednosti/jastuËiÊ: 211 kalorija, 53 g ugljikohidrata, 11 g bjelanËevina, 24 g masti (3 g zasiÊenih masnoÊa)

14 Brokula

1 Odreæite stabljike brokule i odstranite joj liπÊe, pa ju operite u hladnoj vodi. Stavite ju u lonac s malo kipuÊe vode koju ste blago posolili. Kad voda zakuha, ostavite da se lagano kuha oko 7 minuta ili dok ne omekπa.

2 U meuvremenu u tavi otopite maslac, dodajte listiÊe badema, malo posolite i lagano præite dok ne poprime zlatnosmeu boju, a potom dodajte limunov sok.

3 U cjedilu dobro ocijedite brokulu, istresite ju u posudu za posluæivanje i prelijte maslacem s bademima.


008-023AGC CRO

28/5/09

15:11

Page 15

„Niπta nije tako uzbudljivo... kao branje povrÊa koje ste sami uzgojili.” Alice B. Toklas


008-023AGC CRO

28/5/09

15:11

Page 16

Kalabrijska tjestenina Tamnozelena kalabrijska brokula lijep je kontrast blijedoj boji tjestenine i izvrsno se slaæe s ostalim talijanskim sastojcima poput inÊuna, pinjola i groæica. 50 g groæica 200 g brokule 150 g tagliatella ili πpageta 100 ml maslinovog ulja 75 g svjeæih mrvica bijeloga kruha 2 Ëeπnja Ëeπnjaka, sitno nasjeckana 25 g pinjola 2 æliËice umaka ili paste od inÊuna crni papar 3 ælice nasjeckana svjeæega perπinovog liπÊa kajenska paprika KoliËina: za 5 — 6 osoba (kao predjelo) ili 3 — 4 osobe (kao glavno jelo) Priprema: 15 minuta PeËenje: 12 — 15 minuta Vrijednosti/porcija (za 4 osobe): 461 kalorija, 53 g ugljikohidrata, 11 g bjelanËevina, 24 g masti (3 g zasiÊenih masnoÊa)

1 NamoËite groæice u πalici vruÊe vode. 2 Dijagonalno prereæite debele stabljike brokule, pa glavice odvojite na manje granËice, tako da svaka na sebi ima malo stabljike. Zatim ih blanπirajte u kipuÊoj vodi tako πto Êete ih kuhati samo 30 sekundi poπto voda zakuha. Ocijedite, isperite hladnom vodom i ostavite da se ponovno ocijedi.

3 Kuhajte tjesteninu u velikome loncu 12 — 15 minuta dok ne bude al dente. Dok se ona kuha, posudu za posluæivanje stavite u peÊnicu da se malo zagrije.

4 Zagrijte ulje na tavi za præenje i na umjerenoj temperaturi præite kruπne mrvice oko 5 minuta dok ne postanu hrskave, zatim dodajte Ëeπnjak i pinjole. Za minutu ili dvije, kad pinjoli poËnu tamnjeti, dodajte brokulu i mijeπajte dok se sve dobro ne zagrije.

5 Ocijedite tjesteninu, pa brzo vratite cjediljku na posudu. Tako Êe se saËuvati malo vode, pa Êe tjestenina ostati topla i vlaæna.

6 Vratite tjesteninu u lonac, dodajte umak ili pastu od inÊuna te ocijeene groæice.

7 Prema ukusu dodajte malo crnoga papra i polovicu nasjeckana perπina, pa tjesteninu prebacite u zagrijanu posudu za posluæivanje.

8 Preostali perπin pomijeπajte s præenim kruπnim mrvicama i brokulom te time pospite tjesteninu.

9 Pospite kajenskom paprikom i posluæite.

16


008-023AGC CRO

28/5/09

15:11

Page 17

ZapeËena ljubiËasta brokula [s porilukom ] 225 g ljubiËaste brokule (cvjetova odrezanih na jednaku duljinu) 2 — 3 poriluka, tanko nasjeckana i oprana 675 g krumpira, oguljenih i narezanih na tanke ploπke 25 g maslaca 20 g braπna oko 225 ml poluobranoga mlijeka sol i crni papar

1 Kuhajte brokulu 3 — 4 minute dok ne omekπa. Istovremeno u drugoj posudi u malo kipuÊe vode kuhajte poriluk 3 — 4 minute dok ne omekπa. Ocijedite ga, a tekuÊinu saËuvajte. Krumpir narezan na ploπke kuhajte 5 — 6 minuta u slanoj vodi dok ne omekπa, pa ga ocijedite.

2 Zagrijte peÊnicu na 190°C / plin na 5. Otopite 20 g maslaca u tavi, dodajte braπno, pa postupno dolijevajte mlijeko. Nakon toga postupno dolijte i tekuÊinu u kojoj se kuhao poriluk, neprestano mijeπajuÊi kako biste dobili gladak, rijetki umak. Posolite i popaprite prema ukusu.

3 Brokulu poredajte u plitku vatrostalnu posudu, pa po njoj rasporedite KoliËina: za 2 osobe (kao glavno jelo) ili 4 osobe (kao prilog) Priprema: 25 minuta PeËenje: 30 minuta

poriluk. Prelijte beπamel umakom, pa sloæite red krumpirovih ploπki. Pospite komadiÊima preostaloga maslaca i pecite 15 minuta. Æelite li zapeËenu koricu, nakratko zapecite ispod uæarenoga grijaËa. Posluæite uz zelenu salatu i kruh ili kao prilog uz meso ili ribu.

Vrijednosti/porcija: 500 kalorija, 78 g ugljikohidrata, 19 g bjelanËevina, 14 g masti (8 g zasiÊenih masnoÊa)

Riblji odresci

[ s kremastom brokulom ]

Riblji se odresci vrlo jednostavno pripremaju u peÊnici; ostat Êe predivno soËni dok vi napravite ukusan prilog od smaragdnozelene brokule u umaku od vrhnja i estragona. 4 deblja odreska od bijele ribe, svaki od oko 175 g 2 ælice ekstra djeviËanskoga maslinovog ulja sol i crni papar 1 luk kozjak 350 g cvjetova brokule 10 granËica svjeæega estragona 225 ml punomasnoga vrhnja

1 Zagrijte peÊnicu na 180°C / plin na 4. Osuπite riblje odreske, pa ih

KoliËina: za 4 osobe PeËenje: 30 minuta

4 Ostatak ulja zagrijte u tavi i præite luk kozjak dok ne postane proziran. 5 U tavu potom dodajte brokulu, prelijte sa 150 ml vode i zagrijavajte dok

Vrijednosti/porcija: 473 kalorija, 3 g ugljikohidrata, 37 g bjelanËevina, 35 g masti (18 g zasiÊenih masnoÊa)

premaæite ælicom ulja i dobro zaËinite.

2 Odreæite Ëetiri komada folije tako da svaki bude dovoljno velik da se njime moæe omotati odrezak. Na svaki komad folije stavite po jedan odrezak, presavijte foliju i pritisnite njezine rubove napravivπi prostrani „zamotuljak”. »etiri „zamotuljka” stavite na lim za peËenje i pecite 15 minuta.

3 U meuvremenu ogulite i naribajte luk kozjak. Operite brokulu, pa ju iskidajte na manje cvjetove.

ne zavrije. Poklopite i ostavite neka 4 —5 minuta lagano kuha dok brokula malo ne omekπa. Otklopite, pojaËajte temperaturu i kuhajte dok u posudi ne ostane tek ælica-dvije vode. Pazite da brokula ne zagori.

6 Operite i posuπite estragon. »etiri granËice ostavite za ukras, a od ostatka odstranite listiÊe i dodajte ih brokuli. Dodajte vrhnje, posolite i popaprite prema ukusu i ostavite na toplu mjestu.

7 „Zamotuljke” izvadite iz peÊnice, odmotajte ih i premjestite ribu na Ëetiri zagrijana tanjura. Na ribu ælicom izvadite brokulu, ukrasite granËicom estragona i posluæite.

Brokula 17


008-023AGC CRO

28/5/09

15:11

Page 18

Gratin od piletine, brokule

[ i tjestenine]

Piletina je temelj ovoga brzog i jednostavnog jela koje moæete pripremiti za manje od pola sata. 175 g suhe tjestenine (npr. fusili) sol i crni papar 225 g brokule 2 celerove peteljke, narezane na rezance 300 g kondenzirane polumasne juhe od rajËice 200 ml obranoga mlijeka 350 g kuhane piletine bez koæice i kostiju 25 g svjeæih bijelih kruπnih mrvica 1 ⁄2 æliËice provansalskoga zaËinskog bilja (herbes de Provence) ili mjeπavine zaËinskoga bilja

1 Stavite tjesteninu u lonac kipuÊe vode, posolite i kuhajte prema uputama

KoliËina: za 4 osobe Priprema: 5 minuta PeËenje: 20 minuta

5 Tako pripremljenu mjeπavinu razdijelite u Ëetiri manje ili jednu veÊu

Vrijednosti/porcija: 419 kalorija, 57 g ugljikohidrata, 38 g bjelanËevina, 4 g masti (1 g zasiÊenih masnoÊa)

18 Brokula

na omotu. Dobro ocijedite i ostavite sa strane.

2 U meuvremenu u drugoj posudi stavite vodu da zakuha pa u nju stavite brokulu, celer i malo soli te kuhajte oko 5 minuta ili dok brokula malo ne omekπa. Dobro ocijedite, isperite hladnom vodom, ponovno ocijedite i ostavite sa strane.

3 Zagrijte peÊnicu na srednju temperaturu. Juhu od rajËice i mlijeko ulijte u lonac i pustite da zakuha, povremeno mijeπajuÊi.

4 S piletine odstranite masnoÊu, pa ju nareæite na komadiÊe veliËine zalogaja te dodajte u juhu, zajedno s brokulom, celerom i tjesteninom. PojaËajte temperaturu i pustite da lagano kuha oko 5 minuta. ZaËinite prema ukusu. vatrostalnu posudu za posluæivanje od 1,75 l. Odozgo pospite kruπnim mrvicama i zaËinskim biljem, pa zapecite da umak zakuha a mrvice postanu hrskave i poprime zlatnu boju. Posluæite vruÊe.


203-208AGC_CRO

29/5/09

02:14

Page 203

Kazalo A artiËoke 8 — 12 artiËoke s preljevom 9 bob, artiËoke i πpinat s tjesteninom 12 branje 8 kremasta salata od mijeπanih mahunarki 119 priprema 8 quiche s artiËokama 10 tjestenina s bobom, artiËokama i πpinatom 121 avokado: vruÊi kolaËiÊi od kukuruza sa salatom 94

B bademi brokula s bademima 14 jabuke s marcipanom 56 salata od krastavaca, rotkvica i lubenice 75 savrπena pita od jabuka 55 tikvica punjena marelicama i pancetom 201 bakalar vidi: dimljeni bakalar banane puding od rabarbare i umbira 153 blitva 189 bob 116 branje 116 govee peËenje s bobom i gljivama 122 juha od πunke i boba 118 priprema 116 salata od boba, kozica i sira fete 120 sloæenac od boba i slanine 122 tjestenina s bobom, artiËokama i πpinatom 121 borovica kelj u dæinu 106 borovnice ljetni puding 171 pavlova od malina s crvenim umakom od bobiËastoga voÊa 127 brokula 13 — 18 branje 13 brokula s bademima 14 gratin od piletine, brokule i tjestenine 18 jastuËiÊi s brokulom i sirom 14 kalabrijska tjestenina 16 priprema 13 riblji odresci s kremastom brokulom 17 tjestenina sa sirom i povrÊem 41 zapeËena brokula 14 zapeËena ljubiËasta brokula s porilukom 17 bundeve 19 — 23 branje 19 buËnica 22 chutney od bundeve 23 indijanski trojac 22 pikantna juha od bundeve i slanine 20

pikantna juha od tikve i prosa 21 priprema 19 varivo od tikvica s palentom 23

C celer korijenaπ 24 — 27 juha od celera korijenaπa 25 kobasice od divljaËi sa sirom 82 pire od kestena i celera 27 pogaËice od celera sa πunkom i jabukama 26 popræene mahune s celerom 26 priprema 24 remulada s celerom korijenaπem 25 salata od celera korijenaπa 25 salata od raËiÊa i celera 27 vaenje 24 celer lisnati 28 — 31 cajunska salata od krumpira 77 chapatti 193 gratin od piletine, brokule i tjestenine 18 juha od cvjetaËe 41 kisela salata od celera i krastavaca 31 kisela salata od lisnatoga celera 31 kremasta juha od ËiËoka i dimljenoga koljaka 9 kremasta juha od lisnatoga celera 29 lisnati celer sa πunkom i sirom 29 mijeπana grËka salata 175 peËeni fazan s lisnatim celerom i jeËmom 30 priprema 28 salata od lososa i πparoga 187 salata od tikvica 196 sloæenac od lisnatoga celera i poriluka 31 topla salata od kelja pupËara 67 vaenje 28 vrste koje same pobijele 28 waldorfska salata 176 chutney i kisele salate chutney od bundeve 23 chutney od cikle 35 chutney od jabuka 56 chutney od kruπaka i limuna 91 chutney od rabarbare 155 chutney od rajËica 163 keËap od rajËica 163 kisela cikla s hrenom 33 kisela salata od lisnatoga celera 31 vidi: kisele salate cider lagana pita od bakalara s pestom 81 pileÊa prsa s jabukama i jabuËnim octom 53 cikla 32 — 35 brzi borπË 34 chutney od cikle 35 cikorija i cikla na æaru 37 kisela cikla 35 kisela cikla s hrenom 33

priprema 32 ruska salata 34 salata od cikle i vrhnja 34 vaenje 32 vino od cikle 35 cikorija 36 — 38 branje 36 cikorija i cikla na æaru 37 cikorija u πunki 39 priprema 36 salata od cikorije i jaja 39 salata od kruπaka, cikorije i sira 37 crni grah 116 indijanski trojac 22 crveni i bijeli ribiz 169 branje 169 kompot od crvenoga ribiza 173 ljetni puding 171 pavlova od malina s crvenim umakom 127 pjena od ribiza 170 priprema 169 salata od graπka i zelene leÊe 48 crveni kupus jarebice s portom i crvenim kupusom 104 kiseli kupus 106 slatko-kiseli crveni kupus 103 cvjetaËa 40 — 43 branje 40 juha od cvjetaËe 41 ljetni sloæenac 133 pikantna cvjetaËa 42 priprema 40 staroengleski piccalilli 43 tjestenina sa sirom i povr em 41 zapeËena cvjetaËa sa sirom 42

kremasta juha od ËiËoka i dimljenoga koljaka 9 lagana pita od bakalara s pestom 81

– umbir chutney od cikle 35 chutney od jabuka 56 chutney od kruπaka i limuna 91 dæem od rabarbare i umbira 155 juha od graπka i metvice s kozicama 46 marokanski umak od mrkve 130 paËja prsa s umakom od umbira 146 pikantna juha od tikve i prosa 21 pikantna piletina s rajËicama i πpinatom 191 pikantni raænjiÊi od puretine s kukuruzom 93 popræene mahune s celerom 26 preokrenuti puding od kruπke i umbira 89 raænjiÊi od grdobine i πkampa 160

DÆ dæemovi dæem od jagoda 61 dæem od kupina 98 dæem od malina 128 dæem od ogrozda 138 dæem od rabarbare i umbira 155 dæem od πljiva 183

»

F

ËiËoka 8 kremasta juha od ËiËoka i dimljenog koljaka 9 kroketi od ËiËoka i zaËinskoga bilja 12 pirjane ËiËoke 10 priprema 8 vaenje i Ëuvanje 8 Ëili chapatti sa Ëilijem 193 indijanski trojac 22 patka na æaru sa πalπom od πljiva i Ëilija 180 peËena grdobina s pireom od graπka 50 pikantna juha od tikve i prosa 21 popræene mahune s celerom 26 raænjiÊi od grdobine i πkampa 160 salata od kupusa i mrkve s preljevom od jogurta 102 svinjetina u dæemu od πljiva s kupusom 105

fazan fazan u tijestu s ogrozdom 136 peËeni fazan s lisnatim celerom i jeËmom 30 feta sir flan od luka i sira 112 mijeπana grËka salata 175 salata od boba, kozica i sira fete 120

D dimljeni bakalar (koljak) juha od dimljenoga bakalara, bijeloga graha i poriluka 144

G gljive flan od luka i sira 112 govee peËenje s bobom i gljivama 122 kelj pupËar s gljivama 65 kremasta salata od mijeπanih mahunarki 119 riblja veËera s popeËcima od repe 167 govedina govee peËenje s bobom i gljivama 122 pisanica s peËenim lukom kozjakom i Ëeπnjakom 111 punjene rajËice 162 punjeni kolutiÊi tikvica 198 sloæenac od krastavaca 73

Kazalo 203


203-208AGC_CRO

29/5/09

02:15

Page 204

grah, bijeli juha od dimljenoga bakalara, bijeloga graha i poriluka 144 juha od mrkve s bijelim grahom 132 grah cannellini kremasta salata od mijeπanih mahunarki 119 grah, crni 116 indijanski trojac 22 grah, puzavi branje 116 priprema 116 slatko-kisele mahune 123 topla salata od mahuna 119 grahove klice salata od krastavaca, rotkvica i lubenice 75 graπak 45 — 50 branje 45 graπak na maslacu 48 juha od graπka i metvice s kozicama 46 krem-juha od graπka i πparoga 46 ljetni sloæenac 133 peËena grdobina s pireom od graπka 50 popeËci od tikvica i graπka 195 priprema 45 salata od graπka i zelene leÊe 48 varivo od jeËmene prekrupe i graπka 49 graπak πeÊerac/mahunasti grah 45, 48 grdobina peËena grdobina s pireom od graπka 50 raænjiÊi od grdobine i πkampa 160 grejp floridska salata 175 groæe i ribiz chutney od bundeve 23 chutney od cikle 35 chutney od kruπaka i limuna 91 janjeÊi noisette sa πpinatom 190 kalabrijska tjestenina 16 pirjani luk s groæicama i ruæmarinom 109 pirjani poriluk s kaparima i ribizom 147 pita s ogrozdom i groæem 137 vino od crnoga ribiza 173 vino od jabuka 56 vino od rabarbare 155

H hren kisela cikla s hrenom 33 popeËci od krumpira i hrena 84

I inÊuni kalabrijska tjestenina 16 mijeπana grËka salata 175

204 Kazalo

J jabuke 51 — 56 aromatiËna juha od pastrnjaka 140 berba i spremanje 51 chutney od cikle 35 chutney od jabuka 56 jabuke s marcipanom 56 jarebice s portom i crvenim kupusom 104 keËap od rajËica 163 kelj pupËar sa svinjetinom 63 kisela salata od luka i jabuka 114 kobasice s aromatiËnim vinom i jabukama 53 pastrnjak i jabuke s vrhnjem 142 pileÊa prsa s jabukama i jabuËnim octom 53 pirjana pureÊa prsa sa πljivama 179 pita od kupina i jabuka 98 pogaËice od celera sa πunkom i jabukama 26 punjena pileÊa prsa s marmeladom od crvenoga luka 110 salata od cikle i vrhnja 34 savrπena pita od jabuka 55 slastan kolaË sa πljivama i jabukama 182 slatko-kiseli crveni kupus s jabukom 103 svinjetina na roπtilju s peËenim jabuËicama 52 tikvice s jabukama 198 topla salata s keljom pupËarem 67 vino od jabuka 56 waldorfska salata 176 æele od kupina i jabuka 99 jagode 57 — 61 branje 57 dæem od jagoda 61 kompot od rabarbare i jagoda 152 pavlova od malina s crvenim umakom 127 pjena od jagoda 59 poslastica od jagoda 61 priprema 57 sladoled od jagoda 59 sladoled od jagoda i jogurta 58 sladoled od jagoda i ruæine vodice 59 jaja brzi borπË 34 buËnica 22 dvostruko præeni nabujci od tikvice i kozjega sira 199 fina kremasta pita s karameliziranim πljivama 181 fritaja s krumpirom i πpinatom 83 nabujci od krumpira i sira 78 palaËinke od krumpira s dimljenim lososom 85

pavlova od malina s crvenim umakom od bobiËastoga voÊa 127 pita od lisnatoga tijesta sa πpinatom, sirom i jajima 192 pita s ogrozdom i groæem 137 pjena od jagoda 59 poslastica od jagoda 61 ruska salata 34 salata od cikorije i jaja 39 salata od trakica omleta i mahuna 120 slastan kolaË sa πljivama i jabukama 182 tople πparoge s kruπnim mrvicama i jajima 187 topli πkampi na zelenoj salati 176 vruÊi kolaËiÊi od kukuruza sa salatom 94 zelena salata s preljevom od kiseloga vrhnja 176 janjetina dolme od kupusa 104 janjeÊa jetra sa slaninom i lukom 109 janjeÊi noisette sa πpinatom 190 peËena janjetina na mediteranski naËin 82 sloæenac od krastavaca 73 sloæenac od kupusa 102 jeËam, jeËmena prekrupa juha od πunke i boba 118 komoraË s jeËmom i porilukom 70 peËeni fazan s lisnatim celerom i jeËmom 30 varivo od jeËmene prekrupe i graπka 49 juhe aromatiËna juha od pastrnjaka 140 brzi borπË 34 bujon od muπula i komoraËa 70 gusta juha od piletine, poriluka i kukuruza 145 hladna juha od krastavaca 74 hladna juha od πpinata s jogurtom 190 juha od celera korijenaπa 25 juha od cvjetaËe 41 juha od dimljenoga bakalara, bijeloga graha i poriluka 144 juha od graπka i metvice s kozicama 46 juha od kelja pupËara 63 juha od krumpira 77 juha od kukuruza i poriluka 93 juha od kupusa, krumpira i kobasica 101 juha od mrkve s bijelim grahom 132 juha od rajËica i crvene leÊe 157 juha od ribanih tikvica i krumpira 195 juha od πparoga 185 juha od πunke i boba 118 juha od zelene salate 175 kremasta juha od ËiËoka i dimljenoga koljaka 9

kremasta juha od lisnatog celera 29 kremasta juha od luka 108 krem-juha od graπka i πparoga 46 krem-juha od rajËica 157 pikantna juha od bundeve i slanine 20 pikantna juha od tikve i prosa 21

K kapari pirjani poriluk s kaparima i ribizom 147 remulada s celerom korijenaπem 25 salata od trakica omleta i mahuna 120 kelj kelj u dæinu 106 kelj pupËar 62 — 67 branje 62 juha od kelja pupËara 63 kelj pupËar s gljivama 65 kelj pupËar s goruπicom 66 kelj pupËar s kestenima 63 kelj pupËar sa svinjetinom 63 pirjani kelj pupËar 65 priprema 62 topla salata od kelja pupËara 67 zimska salata od kelja pupËara 67 kesten kelj pupËar s kestenima 63 pire od kestena i celera 27 zimska salata od kelja pupËara 67 kisele salate kisela cikla 35 kisela salata od lisnatog celera i krastavaca 31 kisela salata od luka i jabuka 114 kisele mrkve 134 kiseli krastavci 75 kiseli kupus 106 kiseli luk 114 kiseli luk 114 staroengleski piccalilli 43 vidi: chutney kiseli krastavci brzi borπË 34 remulada s celerom korijenaπem 25 ruska salata 34 kobasice od divljaËi sa sirom 82 kobasice juha od kupusa, krumpira i kobasica 101 kobasice od divljaËi sa sirom 82 kobasice s aromatiËnim vinom i jabukama 53 talijanske spirale s rajËicama 158 kokos soËni kolaË od mrkve 133 koljak vidi: dimljeni bakalar komoraË 69 — 71 branje 69 bujon od muπula i komoraËa 70


203-208AGC_CRO

29/5/09

02:15

Page 205

komoraË s jeËmom i porilukom 70 pirjani komoraË 71 priprema 69 koraba (πvedska repa) 166 — 168 pire od korabe i mrkve 168 priprema 166 repa sa slaninom 167 riblja veËera s popeËcima od korabe 167 vaenje 166 kozice juha od graπka i metvice s kozicama 46 lagana pita od bakalara s pestom 81 raænjiÊi od grdobine i πkampa 160 salata od boba, kozica i sira fete 120 tagliatelle sa πkampima, rajËicom i bosiljkom 161 krastavci 72 — 75 branje 72 fattoush 158 hladna juha od krastavaca 74 kisela salata od lisnatoga celera i krastavaca 31 kiseli krastavci 75 krastavci s preljevom od kopra 74 mijeπana grËka salata 175 priprema 72 ruska salata 34 salata od krastavaca i paprike 74 salata od krastavaca, rotkvica i lubenice 75 sloæenac od krastavaca 73 staroengleski piccalilli 43 svjeæa salata od kupusa s korijandrom 101 krem sir juha od rajËica i crvene leÊe 157 palaËinke s kremom od maline 125 pita s ogrozdom i groæem 137 krumpir 76 — 86 cajunska salata od krumpira 77 fritaja s krumpirom i πpinatom 83 juha od graπka i metvice s kozicama 46 juha od kelja pupËara 63 juha od krumpira 77 juha od kupusa, krumpira i kobasica 101 juha od mrkve s bijelim grahom 132 juha od ribanih tikvica i krumpira 195 kelj pupËar s gljivama 65 kobasice od divljaËi sa sirom 82 kremasta juha od ËiËoka i dimljenoga koljaka 9 kroketi od ËiËoka i zaËinskoga bilja 12 lagana pita od bakalara s pestom 81 ljetni sloæenac 133

mladi krumpir s potoËarkom i orasima 83 nabujci od krumpira i sira 78 palaËinke od krumpira s dimljenim lososom 85 peËena janjetina na mediteranski naËin 82 peËeni krumpir sa sezamom 86 peËeni mladi krumpir s ruæmarinom 86 pire od korabe i mrkve s pimentom 168 pita od kuhane πunke i poriluka 149 pogaËice od pastrnjaka 141 popeËci od krumpira i hrena 84 priprema 76 ruska salata 34 sloæenac od boba i slanine 122 vaenje 76 zapeËena ljubiËasta brokula s porilukom 17 kruπka 88 — 91 branje 88 chutney od kruπaka i limuna 91 palaËinke s kruπkama i smokvama 90 preokrenuti puding od kruπke i umbira 89 priprema 88 salata od kruπaka, cikorije i sira 37 zapeËeni kruh sa sirom 89 kukuruz πeÊerac 92 — 94 berba 92 gusta juha od piletine, poriluka i kukuruza 145 indijanski trojac 22 juha od kukuruza i poriluka 93 kukuruz s vrhnjem 93 pikantni raænjiÊi od puretine s kukuruzom 93 priprema 92 vruÊi kolaËiÊi od kukuruza sa salatom 94 kupine 95 — 99 branje 95 dæem od kupina 98 jogurt od kupina 97 krema od kupina 98 ljetni puding 171 paËja prsa s umakom od kupina 97 pita od kupina i jabuka 98 priprema 95 æele od kupina i jabuka 99 kupus 100 — 106 branje 100 dolme od kupusa 104 jarebice s portom i crvenim kupusom 104 juha od kupusa, krumpira i kobasica 101 kelj u dæinu 106 kupus s vrhnjem i sirom 103 priprema 100 salata od kupusa i mrkve 102 slatko-kiseli crveni kupus s jabukom 103 sloæenac od kupusa 102

svinjetina u dæemu od πljiva s pikantnim kupusom 105 svjeæa salata od kupusa s korijandrom 101

L leÊa juha od rajËica i crvene leÊe 157 kremasta salata od mijeπanih mahunarki 119 salata od graπka i zelene leÊe 48 ledene slastice granita od ogrozda 137 sladoled od jagoda 59 sladoled od jagoda i jogurta 58 sladoled od jagoda i ruæine vodice 59 sladoled od maline 126 limeta patka na æaru sa πalπom od πljiva i Ëilija 180 raænjiÊi od grdobine i πkampa 160 sladoled od maline 126 svjeæa salata od kupusa s korijandrom 101 limun buËnica 22 chutney od kruπaka i limuna 91 dæem od jagoda 61 dæem od rabarbare i umbira 155 krema od rabarbare i banane 153 patka s glaziranom repom 165 pita s ogrozdom i groæem 137 slastan kolaË sa πljivama i jabukama 182 æele od malina 125 losos palaËinke od krumpira s dimljenim lososom 85 salata od lososa i πparoga 187 lubenica salata od krastavaca, rotkvica i lubenice 75 luk i luk kozjak 107 — 114 artiËoke s lukom 12 chutney od bundeve 23 chutney od cikle 35 chutney od jabuka 56 chutney od rabarbare 155 chutney od rajËica 163 flan od luka i sira 112 fritaja s krumpirom i πpinatom 83 glazirani luk 108 indijanski trojac 22 janjeÊa jetra sa slaninom i lukom 109 juha od mrkve s bijelim grahom 132 keËap od rajËica 163 kisela salata od celera 31 kisela salata od lisnatog celera i krastavaca 31 kisela salata od luka i jabuka 114 kiseli luk 114 kremasta juha od luka 108

luk kozjak u crvenom vinu 112 peËena janjetina na mediteranski naËin 82 pikantna cvjetaËa 42 pirjana pureÊa prsa sa πljivama 179 pirjani luk s groæicama i ruæmarinom 109 pisanica s peËenim lukom 111 priprema 107 punjena pileÊa prsa s marmeladom od luka 110 quiche s artiËokama 10 sicilijanska caponata 196 slasni peËeni luk 114 sloæenac od boba i slanine 122 sloæenac od kupusa 102 staroengleski piccalilli 43 tikvice s jabukama 198 topla salata od kelja pupËara 67 vaenje i Ëuvanje 107

LJ ljeπnjak soËni kolaË od mrkve 133 topla salata od kelja pupËara 67

M mahune 116 mahune sa sirom 123 mahune sa zaËinskim biljem 123 popræene mahune s celerom korijenaπem 26 priprema 116 salata od trakica omleta i mahuna 120 staroengleski piccalilli 43 maline 124 — 128 branje 124 dæem od malina 128 flan od malina 126 ljetni puding 171 palaËinke s kremom od malina 125 pavlova od malina s crvenim umakom 127 priprema 124 sladoled od malina 126 vino od malina 128 æele od malina 125 mango salata od lososa i πparoga 187 marelice tikvica punjena marelicama i pancetom 201 masline mijeπana grËka salata 175 topla salata od mahuna 119 med marokanski umak od mrkve 130 medene mrkve 134 patka s glaziranom repom 165 popræene mahune s celerom 26 salata od krastavaca, rotkvica i lubenice 75 salata od kruπaka, cikorije i sira 37 salata od raËiÊa i celera korijenaπa 27

Kazalo 205


203-208AGC_CRO

29/5/09

02:15

Page 206

sladoled od jagoda i jogurta 58 zimska salata od kelja pupËara 67 mrkva 129 — 134 juha od celera 25 juha od cvjetaËe 41 juha od mrkve s bijelim grahom 132 kisele mrkve 134 ljetni sloæenac 133 mahune sa zaËinskim biljem 123 marokanski umak od mrkve 130 medene mrkve 134 pire od korabe i mrkve 168 priprema 129 præena salata od poriluka i mrkve 149 salata od kupusa i mrkve s pikantnim preljevom od jogurta 102 sloæenac od boba i slanine 122 soËni kolaË od mrkve 133 turska salata od mrkve 130 vaenje 129 vino od mrkve 134 muπule bujon od muπula i komoraËa 70

N naranËa cikorija i cikla na æaru 37 floridska salata 175 kompot od rabarbare i jagoda 152 palaËinke s kruπkama i smokvama 90 pirjani kelj pupËar 65 pita od rabarbare 152

O ogrozd 135 — 138 branje 135 dæem od ogrozda 138 fazan u tijestu s ogrozdom 136 granita od ogrozda 137 pastrva u foliji s umakom od ogrozda i bazge 136 pita s ogrozdom i groæem 137 priprema 135 umak od ogrozda 138 vino od ogrozda 138 orah hladna juha od krastavaca 74 jarebice s portom i crvenim kupusom 104 mladi krumpir s potoËarkom i orasima 83 peËeni fazan s lisnatim celerom i jeËmom 30 salata od kruπaka, cikorije i sira 37 salata od tikve sa sirom i orasima 21 soËni kolaË od mrkve s oraπastim plodovima 133 waldorfska salata 176 zapeËeni kruh sa sirom, kruπkama i orasima 89

206 Kazalo

oraπasti plodovi pita od kupina i jabuka 181 prhka pita od πljiva i zobenih pahuljica 181 vidi: bademi; kesteni; ljeπnjaci; orasi

P paprika cajunska salata od krumpira 77 fattoush 158 fritaja s krumpirom i πpinatom 83 kisela salata od lisnatog celera 31 mijeπana grËka salata 175 patka na æaru sa πalπom od πljiva i Ëilijem 180 salata od krastavaca i paprike 74 salata od tikvica 196 sicilijanska caponata 196 tjestenina s bobom, artiËokama i πpinatom 121 vruÊi kolaËiÊi od kukuruza 94 zelena salata s preljevom od kiseloga vrhnja 176 pastrnjak 139 — 142 aromatiËna juha od pastrnjaka 140 jarebice s portom i crvenim kupusom 104 pastrnjak i jabuke s vrhnjem 142 pire od pastrnjaka s karijem 140 pogaËice od pastrnjaka 141 priprema 139 præeni pastrnjak 141 sloæenac od boba i slanine 122 vaenje 139 patka paËja prsa s umakom od umbira 146 paËja prsa s umakom od kupina 97 patka na æaru sa πalπom od πljiva i Ëilija 180 patka s glaziranom repom 165 patlidæan: sicilijska caponata 196 piletina gratin od piletine, brokule i tjestenine 18 gusta juha od poriluka, piletine i kukuruza 145 pikantna piletina s rajËicama i πpinatom 191 pileÊa prsa s jabukama i jabuËnim octom 53 piletina sa πparogama 188 punjena pileÊa prsa s marmeladom od luka 110 pinjoli janjeÊi noisette sa πpinatom 190 kalabrijska tjestenina 16 pite, slane flan od luka i sira 112 francuski flan od poriluka 144 pita od lisnatoga tijesta sa πpinatom 192

pita od pureÊih prsa i poriluka 150 quiche s artiËokama 10 pite, slatke ameriËka pita od crnog ribiza 170 buËnica 22 fina kremasta pita s karameliziranim πljivama 181 flan od malina 126 pita od rabarbare 152 pita s ogrozdom i groæem 137 savrπena pita od jabuka 55 slastan kolaË sa πljivama i jabukama 182 poriluk 143 — 150 fazan u tijestu s ogrozdom 136 francuski flan od poriluka 144 gusta juha od piletine, poriluka i kukuruza πeÊerca 145 juha od celera 25 juha od cvjetaËe 41 juha od dimljenoga bakalara, bijelog graha i poriluka 144 juha od krumpira 77 juha od kukuruza i poriluka 93 juha od mrkve s bijelim grahom 132 juha od πunke i boba 118 lagana pita od bakalara s pestom 81 paËja prsa s umakom od umbira na poriluku 146 pirjani poriluk s kaparima i ribizom 147 pita od kuhane πunke i poriluka 149 pita od pureÊih prsa i poriluka 150 priprema 143 præena salata od poriluka i mrkve 149 sirasti poriluk 147 sloæenac od lisnatoga celera i poriluka 31 vaenje 143 zapeËena ljubiËasta brokula s porilukom 17 zimska salata od kelja pupËara 67 potoËarka mladi krumpir s potoËarkom i orasima 83 salata od krastavaca, rotkvica i lubenice 75 salata od tikvica 196 zimska salata od kelja pupËara 67 puretina pikantni raænjiÊi od puretine s kukuruzom 93 pirjana pureÊa prsa s jabukama i πljivama 179 pita od pureÊih prsa i poriluka 150

R rabarbara 151 — 155 branje 151 chutney od rabarbare 155

dæem od rabarbare i umbira 155 kompot od rabarbare i jagoda 152 krema od rabarbare i banane 153 pita od rabarbare 152 priprema 151 puding od rabarbare i umbira 153 vino od rabarbare 155 rajËica 156 — 163 branje i dozrijevanje 156 chutney od bundeve 23 chutney od rajËice 163 fattoush 158 floridska salata 175 indijanski trojac 22 janjeÊi noisette sa πpinatom 190 juha od rajËica i crvene leÊe 157 keËap od rajËica 163 komoraË s jeËmom i porilukom 70 krem-juha od rajËica 157 lagana pita od bakalara s pestom 81 mahune sa sirom 123 mijeπana grËka salata 175 peËena janjetina na mediteranski naËin 82 pikantna cvjetaËa 42 pikantna piletina s rajËicama i πpinatom 191 pita od kuhane πunke i poriluka 149 punjene rajËice 162 punjeni kolutiÊi tikvice 198 raænjiÊi od grdobine i πkampa 160 riblja veËera s popeËcima od korabe 167 salata od cikorije i jaja 39 salata od trakica omleta i mahuna 120 sicilijanska caponata 196 sloæenac od kupusa 102 svinjetina s tikvicama na πpanjolski naËin 201 tagliatelle sa πkampima, rajËicom i bosiljkom 161 talijanske spirale s rajËicama 158 tikvice s jabukama 198 tjestenina s bobom, artiËokama i πpinatom 121 topla salata od mahuna 119 varivo od tikvica s palentom 23 æele od rajËice 163 repa 164 — 165 patka s glaziranom repom 165 priprema 164 repa sa zaËinskim biljem 165 vaenje 164 repa, πvedska 166 — 168 pire od korabe i mrkve 168 priprema 166 repa sa slaninom 167 riblja veËera s popeËcima od korabe 167 vaenje 166


203-208AGC_CRO

29/5/09

02:15

Page 207

riba riblja veËera s popeËcima od korabe 167 riblji odresci s kremastom brokulom 17 vidi: grdobina; kozice; losos; πkampi; dimljeni koljak ribiz, crni 169 ameriËka pita od crnog ribiza 170 branje 169 ljetni puding 171 ocat od crnog ribiza 173 pjena od ribiza 170 priprema 169 puding od crnog ribiza 170 vino od crnog ribiza 173 riæa dolme od kupusa 104 punjene rajËice 162 punjeni kolutiÊi tikvice 198 rotkvice salata od krastavaca, rotkvica i lubenice 75

S salate cajunska salata od krumpira 77 floridska salata 175 kremasta salata od mijeπanih mahunarki 119 mijeπana grËka salata 175 ruska salata 34 salata od boba, kozica i sira fete 120 salata od celera 25 salata od cikle i vrhnja 34 salata od cikorije i jaja 39 salata od graπka i zelene leÊe 48 salata od krastavaca i paprike 74 salata od krastavaca, rotkvica i lubenice 75 salata od kruπaka, cikorije i sira 37 salata od kupusa i mrkve 102 salata od lososa i πparoga 187 salata od raËiÊa i celera korijenaπa 27 salata od πparoga 185 salata od tikve sa sirom i orasima 21 salata od tikvica 196 salata od trakica omleta i mahuna 120 svjeæa salata od kupusa s korijandrom 101 topla salata od mahuna 119 turska salata od mrkve 130 vruÊi kolaËiÊi od kukuruza sa salatom 94 zimska salata od kelja pupËara 67 sezam peËeni krumpir sa sezamom 86 pita od lisnatoga tijesta sa πpinatom i sirom 192 sir (s plemenitom plijesni) kobasice od divljaËi sa sirom 82 kupus s vrhnjem i sirom 103

popeËci od tikvica i graπka 195 zapeËeni kruh sa sirom 89 sir cikorija u πunki 39 dvostruko præeni nabujci od tikvice i sira 199 francuski flan od poriluka 144 fritaja s krumpirom i πpinatom 83 jastuËiÊi s brokulom i sirom 14 kroketi od ËiËoka i zaËinskoga bilja 12 lisnati celer sa πunkom i sirom 29 mahune sa sirom 123 nabujci od krumpira i sira 78 pita od kuhane πunke i poriluka 149 pita od lisnatoga tijesta sa πpinatom, sirom i jajima 192 salata od kruπaka, cikorije i sira 37 salata od tikve sa sirom i orasima 21 sirasti poriluk 147 tjestenina s bobom, artiËokama i πpinatom 121 tjestenina sa sirom i povrÊem 41 varivo od jeËmene prekrupe i graπka 49 varivo od tikvica s palentom 23 zapeËena cvjetaËa sa sirom 42 vidi: krem sir; feta sir; sir s plemenitom plijesni smokve palaËinke s kruπkama i smokvama 90 suhe πljive punjena pileÊa prsa s marmeladom od crvenoga luka 110 svinjetina kelj pupËar sa svinjetinom 63 ljetni sloæenac 133 sloæenac od kupusa 102 svinjetina na roπtilju s peËenim jabuËicama 52 svinjetina s tikvicama na πpanjolski naËin 201 svinjetina u dæemu od πljiva s pikantnim kupusom 105

© πkampi topli πkampi na zelenoj salati 176 πljive 178 — 183 berba 178 dæem od πljiva 183 fina kremasta pita s karameliziranim πljivama 181 patka na æaru 180 pirjana pureÊa prsa s jabukama i πljivama 179 prhka pita od πljiva i zobenih pahuljica 181 priprema 178 slastan kolaË sa πljivama i jabukama 182 svinjetina u dæemu od πljiva s pikantnim kupusom 105

vino od πljiva 183 πparoge 184 — 188 berba i Ëuvanje 184 juha od πparoga 185 krem-juha od graπka i πparoga 46 piletina sa πparogama u umaku od bijelog vina 188 priprema 184 salata od lososa i πparoga 187 salata od πparoga 185 tople πparoge s kruπnim mrvicama i jajima 187 πpinat 189 — 193 branje 189 chapatti sa πpinatom 193 fritaja s krumpirom i πpinatom 83 hladna juha od πpinata s jogurtom 190 janjeÊi noisette sa πpinatom 190 pikantna piletina s rajËicama i πpinatom 191 pita od lisnatoga tijesta sa πpinatom i sirom 192 priprema 189 tjestenina s bobom, artiËokama i πpinatom 121 πunka, panceta i kuhana πunka cikorija u πunki 39 dvostruko præeni nabujci od tikvice i kozjega sira 199 fazan u tijestu s ogrozdom 136 janjeÊa jetra sa slaninom i lukom 109 juha od krumpira 77 juha od πunke i boba 118 krem-juha od graπka i πparoga 46 lisnati celer sa πunkom i sirom 29 peËeni fazan s lisnatim celerom i jeËmom 30 pikantna juha od bundeve i slanine 20 pirjani kelj pupËar 65 pita od kuhane πunke i poriluka 149 pogaËice od celera sa πunkom i jabukama 26 repa sa slaninom 167 slatko-kisele mahune 123 sloæenac od boba i slanine 122 sloæenac od lisnatog celera i poriluka 31 tikvica punjena marelicom i pancetom 201 zapeËena cvjetaËa sa sirom 42 πvedska repa vidi: repa, πvedska

T teletina: sloæenac od krastavaca 73 tikvice 194 — 201 branje 194 dvostruko præeni nabujci od tikvice sa sirom 199 juha od ribanih tikvica i krumpira 195 pastrva u foliji s umakom od ogrozda i bazge 136

popeËci od tikvica i graπka 195 priprema 194 punjeni kolutiÊi tikvice 198 salata od raËiÊa i celera 27 salata od tikvica 196 sicilijanska caponata 196 svinjetina s tikvicama 201 tikvica punjena marelicama 201 tikvice s jabukama 198 varivo od tikvica s palentom 23 tjestenina bob, artiËoke i πpinat s tjesteninom 12 gratin od piletine, brokule i tjestenine 18 kalabrijska tjestenina 16 tjestenina s bobom, artiËokama i πpinatom 121 tjestenina sa sirom i povrÊem 41

V vino vino od cikle 35 vino od jabuka 56 vino od malina 128 vino od mrkve 134 vino od ogrozda 138 vino od rabarbare 155 vino od ribiza 173 vino od πljiva 183 vodeni kesten pirjani kelj pupËar 65

Z zelena salata 174 — 176 branje 174 floridska salata 175 mijeπana grËka salata 175 priprema i Ëuvanje 174 waldorfska salata 176 zelena salata 174 branje 174 floridska salata 175 juha od zelene salate 175 kremasta salata od mijeπanih mahunarki 119 mijeπana grËka salata 175 priprema i Ëuvanje 174 salata od tikve sa sirom i orasima 21 topli πkampi na zelenoj salati 176 vruÊi kolaËiÊi od kukuruza sa salatom 94 waldorfska salata 176 zelena salata s preljevom od kiselog vrhnja 176 zob, zobene pahuljice pita od kupina i jabuka 98 prhka pita od πljiva i zobenih pahuljica 181 riblja veËera s popeËcima od korabe 167

Kazalo 207


203-208AGC_CRO

29/5/09

02:15

Page 208

IZVORI ILUSTRACIJA (Oznake i brojevi stranica odgovoaraju izvornom engleskom izdanju) Back cover; (r) ∂ Reader's Digest/Ken Field (c) Mark Winwood (l) ∂ Reader's Digest/David Murray; Front cover (tr) ∂ Reader's Digest/Gus Filgate (bl) ∂ Reader's Digest/Simon Smith (tl) ∂ Reader's Digest/David Murray (br) ∂ Reader's Digest/David Murray (c) Garden Picture Library/Michèle Manontagne; 1 iStockphoto.com/Ljupco; 2-3 Mark Winwood; 5 iStockphoto.com/Timo Newton-Syms; 6 Mark Winwood; 7 (tl) ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate (tc) ∂ Reader’s Digest/David Murray (tr) ∂ Reader’s Digest/Simon Smith (bl) ∂ Reader’s Digest/David Murray; 8 iStockphoto.com/Annette Heinze; 9 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 11 Mark Winwood; 12 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 14 iStockphoto.com/Kerry Muzzey; 17 Mark Winwood; 19 iStockphoto.com/Andrea Gingerich; 21 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 22 Mark Winwood; 25 iStockphoto.com/John Sigler; 26 ∂ Reader’s Digest/David Murray; 28 Mark Winwood; 30 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 33 Mark Winwood; 34 ∂ Reader’s Digest/David Murray; 37 iStockphoto.com/Diana Lundin; 38 Mark Winwood; 41 ∂ Reader’s Digest/David Murray; 42 iStockphoto.com/Paul Cowan; 44 Mark Winwood; 45 iStockphoto.com/Nicholas Rjabow; 47 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 48 iStockphoto.com/jamie oliver; 50 Mark Winwood; 52 ∂ Reader’s Digest/Simon Smith; 54 Mark Winwood; 55 Mark Winwood; 56 ∂ Reader’s Digest/Simon Smith; 57 ∂ Reader’s Digest/Simon Smith; 60 iStockphoto.com/Aleksandr Ugorenkov; 62 Mark Winwood; 63 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 64 Mark Winwood; 65 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 66 ∂ Reader’s Digest/David Murray; 68 iStockphoto.com; 71 ∂ Reader’s Digest/David Murray; 72 Mark Winwood; 73 Garden Picture Library/Jo Whitworth; 76 iStockphoto.com/Eric Mulherin; 77 iStockphoto.com/ AatWaG; 79 ∂ Reader’s Digest/David Murray; 81 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 82 Mark Winwood; 84 ∂ Reader’s Digest/William Lingwood; 85 iStockphoto.com/Marina Kravchenko; 88 Mark Winwood; 91 ∂ Reader’s Digest/David Murray; 93 iStockphoto.com/Maris Olsteins; 94 Mark Winwood; 96 iStockphoto.com/Aleksandr Ugorenkov; 97 iStockphoto.com/Hedda Gjerpen; 99 ∂ Reader’s Digest/David Murray; 100 Mark Winwood; 102 iStockphoto.com; 104 Mark Winwood; 105 iStockphoto.com/Timo Newton-Syms; 107 ∂ Reader’s Digest/Simon Smith; 109 iStockphoto.com/ Ronald Hudson; 111 ∂ Reader’s Digest/William Lingwood; 112 iStockphoto.com/Mikko Suhonen; 114 Mark Winwood; 116 ∂ Reader’s Digest/David Murray; 117 iStockphoto.com/Tina Doust; 118 Mark Winwood; 121 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 123 Mark Winwood; 124 ∂ Reader’s Digest/Simon Smith; 125 iStockphoto.com/Rich Hobson; 128 ∂ Reader’s Digest/Peter Myers; 129 iStockphoto.com/Beata Becla; 130 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 132 iStockphoto.com/Victor Burnside; 133 iStockphoto.com/John Peacock; 135 Mark Winwood; 136 iStockphoto.com/Robyn Mackenzie; 137 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 138 ∂ Reader’s Digest/Peter Myers; 139 iStockphoto.com/Amber Tulissi; 141 ∂ Reader’s Digest/Willliam Lingwood; 143 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 144 iStockphoto.com/Mamerko; 145 iStockphoto.com/AtWaG; 147 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 148 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 151 Mark Winwood; 153 ∂ Reader’s Digest/ Simon Smith; 154 ∂ Reader’s Digest/Martin Brigdale; 155 iStockphoto.com/Carrie Winegarden; 156 Mark Winwood; 157 iStockphoto.com/Craig Barhorst; 158 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 162 iStockphoto.com/Roger Goerg; 163 ∂ Reader’s Digest/Ken Field; 164 iStockphoto.com/Robyn Mackenzie; 165 ∂ Reader’s Digest/William Lingwood; 166 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 167 Mark Winwood; 168 iStockphoto.com/David H Lewis; 170 Mark Winwood; 172 Mark Winwood; 175 Mark Winwood; 176 iStockphoto.com/Liv Friis-Larsen; 178 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 179 ∂ Reader’s Digest/William Lingwood; 180 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 181 iStockphoto.com/Jan Michael Leung; 182 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 184 ∂ Reader’s Digest/David Murray; 186 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 188 iStockphoto.com/Ljupco; 189 iStockphoto.com/Olga Lyubkina; 191 iStockphoto.com/Yin Yang; 192 iStockphoto.com/Andrew F Kazmierski; 195 Mark Winwood; 196 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 197 ∂ Reader’s Digest/Gus Filgate; 198 Mark Winwood; 200 iStockphoto.com/Robert Kyllo; 201 ∂ Reader’s Digest/David Murray; 202 Mark Winwood

208

Za nakladnika: Alen Bodor Urednica: Ivanka Borovac Prevela s engleskoga: Maja MarËinko Lektura: Ana KrupiÊ Korektura: Nika Borovac Priprema za tisak: GrafiËki studio Miπ Tisak: Gorenjski tisk, d.d., Slovenja, 2009.

CIP zapis dostupan u raËunalnom katalogu Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu pod brojem 704965 ISBN 978-953-14-0540-9 Sva prava zadræana. Ova je knjiga zaπtiÊena autorskim pravima i ne smije se ni u cjelini ni djelomiËno reproducirati, pohraniti u sustavu za reproduciranje ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji naËin bez pisanog dopuπtenja autora i izdavaËa.

Naslov izvornika: The Allotment Gardener’s Cookbook THE ALLOTMENT GARDENER’S COOKBOOK objavila je nakladniËka kuÊa Reader’s Digest Association Limited, London iz materijala sadræanih u njihovim knjigama: Thirty Minute Cookbook, Low Fat, No Fat, Great British Dishes the Healthy Way, Food from Your Garden and Your Cookery Questions Answered. Prvo izdanje copyright ∂ 2007 The Reader’s Digest Association Limited 11 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HE Copyright ∂ za izdanje na hrvatskom jeziku Grupa Mladinska knjiga, 2009. ∂ Ime Reader’s Digest i The Digest zaπtitila je tvrtka The Reader’s Digest Association, Inc., Pleasantville, New York, SAD


001-007AGC CRO

28/5/09

15:14

Page 1


Vrtlarska naslovnica CRO 2.qxd:Layout 1

4/6/09

10:49

Page 1

KUHARICA

Uzgajate li voc´e i povrc´e u svom vrtu, zacijelo kojiput ne znate što biste s njima. S više od 200 recepata za juhe, salate, glavna jela i deserte za više od 30 vrsta voc´a i povrc´a, nikada vam više nec´e ponestati inspiracije. A višak svježih plodova iz svojega vrta sacˇuvajte pravec´i ukusne džemove i umake, ukiseljeno povrc´e ili domac´e vino.

www.mozaik-knjiga.hr

ISBN 978-953-14-0540-9

VRTLARSKA KUHARICA

VRTLARSKA

VRTLARSKA

KUHARICA Više od 200 izvrsnih recepata za pripremu voc´a i povrc´a iz vlastita vrta

Vrtlarska kuharica  
Vrtlarska kuharica  

nova kuharica u izdanju Mozaika knjiga - Vrtlarska kuharica

Advertisement