Page 1

BONTON_oprema.pdf 1 24.9.2010 12:16:15

Silke Schneider-Flaig

Vsi želimo biti samozavestni, priljubljeni in uspešni. Pot do tega cilja si močno olajšamo, če poznamo in upoštevamo pravila lepega vedenja.

Osnove lepega vedenja

Pozdravljanje, predstavljanje, kramljanje in vedenje za jedilno mizo brez zadrege

Bonton v zasebnem življenju

Sodobno sporazumevanje, bonton na zabavah, posebnih življenjskih dogodkih, kulturnih prireditvah, športno obnašanje in mala šola bontona za otroke

Bonton v poslovnem svetu M

Y

CM

MY

CY

Dobra prošnja za dobro kariero, primerna oblačila, spreten nastop, prijetni odnosi s sodelavci

Bonton po svetu

Poznavanje posebnosti svetovnih držav in regij za prijetno potovanje in bivanje v hotelih

CMY

K

Korektno obnašanje, urejen videz in prepričljiv nastop odpirajo številna vrata!

27,95 €

Silke Schneider-Flaig

C

Primerno vedenje za vsako priložnost Z oliko do samozavesti, priljubljenosti in uspeha


1

VELIKI NOVI BONTON BONTON_21.09.2010.indd 1

23.9.2010 13:19:00


Silke Schneider-Flaig

VELIKI NOVI BONTON Prevedla Irena Madric Uredila Sanda Šukarov Oblikoval in opremil Tilen Jakopin Tehnično uredila Mirjam Pezdirc Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2010 Predsednik uprave Peter Tomšič Glavni urednik Miha Kovač Natisnila tiskarna Gorenjski tisk, d. d. Prva izdaja, naklada 4000 izvodov Naslov nemškega izvirnika: Der neue große Knigge © 2009 Compact Verlag GmbH, München © za izdajo v slovenščini Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2010 Fotografija na naslovnici: Shutterstock Vse informacije o knjigah založbe Mladinska knjiga najdete tudi na internetu:

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 395 VELIKI novi bonton : primerno vedenje za vsako priložnost / [Silke Schneider-Flaig ; prevedla Irena Madric]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 Prevod dela: Der neue große Knigge ISBN 978-961-01-1205-1 251805952 Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

BONTON_21.09.2010.indd 2

23.9.2010 13:19:16


Silke Schneider-Flaig

VELIKI NOVI BONTON Primerno vedenje za vsako prilo탑nost

BONTON_21.09.2010.indd 3

23.9.2010 13:19:16


VELIKI NOVI BONTON

4

BONTON_21.09.2010.indd 4

23.9.2010 13:19:16


5

VSEBINA PREDGOVOR

13

OSNOVE LEPEGA VEDENJA

17

»Dober dan. Kako gre?« Pravilno pozdravljanje in nagovarjanje Kdo koga prvi pozdravi in zakaj? Pozdrav s stiskom roke

»Naj vam predstavim ...« Kako predstavimo sebe in druge Vizitke Kdo predstavi koga? Ti ali vi?

»Danes pa je kar soparno.« Kramljanje brez zadrege Priljubljena tema: vreme Prilagodimo hitrost govorjenja

»Ne kaži s prstom na ljudi!« Pravilna gestikulacija je pomembna

18 18 21

23 23 25 26

28 29 30

Podrobno opišemo ali pospremimo Roke in rokovanje Signali roke: odprta, zakrita ali dominantna

30 31 31 33

»Sedi vzravnano!« Suverena drža v vsaki situaciji

33

Sedenje in drža pri sedenju Drža in kompetentnost

34 36

»Od zunaj navznoter.« Sodobni bonton za mizo

36

BONTON_21.09.2010.indd 5

23.9.2010 13:19:17


VELIKI NOVI BONTON

6 Kaj pove prtiček? Se spodobi zaželeti »dober tek«?

37 38

Ustrezni pribor Pijača

38 40

Ustrezni kozarec Hrana: Lahko rečemo tudi ne!

43 45

Zagatna živila Pogovori za mizo

50 60

BONTON V ZASEBNEM ŽIVLJENJU

63

»Na zdravje!« Bonton na zabavi za gostitelje in goste Povabilo na zasebno zabavo Gost in njegove dolžnosti Tematske zabave Gost in njegovi otroci

»Smem prositi?« Ples, plesalci in dame volijo

BONTON_21.09.2010.indd 6

64 64 65 66 67

Kdo vabi koga?

68 68

»Kot iz škatlice.« Oblačila za posebne priložnosti

70

»Začetnik ali profesionalec?« Sodobna pravila sporazumevanja

73

E-pošta Svetovni splet

73 76

Mobilni telefoni

80

»Si za kavico?« Pravila spogledovanja in zmenkov

85

Telesni signali

85

Flirtanje Na kaj so ženske in moški pozorni pri drugem spolu

86 88

23.9.2010 13:19:17


»Športniki so kavalirji.« Bonton pri športu Odrasli so zgled tudi v športu

92 93

Športniki med seboj

94

»Kar se Janezek nauči …« Mali bonton za otroke Starši za zgled Logika in pohvala spodbujata lepo vedenje Popustljivost Doslednost dela čudeže Doma in zunaj Pozdravljanje za otroke Otroci na telefonu »Kje je moje darilo?« Opravičilo ob spodrsljajih Otroci in olika za mizo Otroci v gosteh pri drugih otrocih

»Dvignite zastor.« Obisk koncertov, kina, gledališča, opere in podobnih prireditev Kino Gledališče, koncert klasične glasbe Opera Pohvala in graja izvajalcev

»Čim prej okrevajte.« Olika pri obiskovanju bolnikov

99 99 100 102 102 103 103 106 107 107 108 111

111 112 113 113 113

Obiski v bolnišnici

114 114

Kadar sami ležimo v bolnišnici

118

»Iskreno sožalje.« Primerno vedenje ob smrti

118

Formalni dejavniki Iskreno sožalje ali tiho sočustvovanje? Cvetje na grobu

118 121 121

BONTON_21.09.2010.indd 7

VSEBINA

7

23.9.2010 13:19:17


VELIKI NOVI BONTON

8 Primerna oblačila Sedmina

122 122

BONTON V POSLOVNEM SVETU

125

»Prijavljam se za ...« Dober začetek kariere Prijava – vstopnica v kariero

126 126

Povpraševanje in vztrajnost štejeta Izbirni postopek Kako oddamo oglas za službo

134 134 135

»Predstavljamo vam novega sodelavca.« Mojstrsko obvladovanje pogovorov za službo Kaj obleči za pogovor? Pogovor za službo Prvi dan Od drugega do stotega dne

»Posluh, prosim!« Spreten nastop na sestankih in konferencah Nastop v javnosti Razprave na sestankih in konferencah

»Na dobro sodelovanje!« Družabnost s poslovnimi partnerji Poslovna kosila in večerje Avtomobilski bonton

»Rad hodim v službo.« Dobri odnosi v kolektivu

BONTON_21.09.2010.indd 8

135 136 137 142 143

144 144 146

146 147 148

Laži v sili pogosto niso potrebne Odnosi s kolegi

149 149 150

Nepriljubljeno in priljubljeno vedenje

151

Tipologija kolegov Sprejemanje kolegov Prijazno druženje

152 156 156

23.9.2010 13:19:17


Bolni sodelavci Odnos do nadrejenih

157 157

Ustrezno okolje za zahtevne pogovore Kritični dejavnik: čas Tehnike odrezavosti v poklicu Odnos do strank

159 160 160 162

Ne obljubljajmo preveč Meja med službo in zasebnim življenjem Službene zabave

163 163 165

»Obleka naredi človeka.« Pravilna izbira oblačil in dodatkov Barve in kombiniranje Obleka za dober nastop

»Halo, jaz sem.« Telefonska olika Komunikacija po telefonu

»S spoštovanjem.« Pisma in elektronska sporočila

169 169 171

176 176

Poslovno pismo Splošna poslovna korespondenca Spletna etiketa na delovnem mestu Nasveti in triki proti preobremenjenosti z elektronsko pošto Sporazumevanje znotraj podjetja Faks Komunikacija z večjimi podjetji Ženske v moških domenah

179 179 183 184 187 188 190 191 191

BONTON PO SVETU

195

Severna Amerika

196

ZDA

196

Kanada

199

Srednja Amerika in Karibsko otočje

200

BONTON_21.09.2010.indd 9

VSEBINA

9

23.9.2010 13:19:17


VELIKI NOVI BONTON

10

BONTON_21.09.2010.indd 10

Kuba Jamajka

200 200

Mehika

201

Južna Amerika Argentina

205 207

Bolivija Brazilija

209 210

Čile Ekvador Kolumbija Paragvaj Peru Urugvaj Venezuela

214 215 216 216 218 219 219

Evropa Albanija Avstrija in Švica Beneluks Bolgarija Bosna in Hercegovina Češka Črna gora Estonija Francija Grčija Hrvaška Islandija

220 220 221 223 223 224 226 227 228 229 230 231 233

Italija Latvija

234 236

Litva Madžarska

237 238

Makedonija Nemčija Poljska

239 241 242

Portugalska

243

23.9.2010 13:19:17


Romunija Rusija

245 245

Skandinavske dežele Slovaška

247 249

Srbija Španija

250 251 252 254

Turčija Velika Britanija

Filipini Indija Indonezija Japonska

255 256 257 258 259

Kitajska Malezija Singapur Tajska Vietnam

267 271 272 273 275

Bližnji vzhod Arabske države Izrael

275 275 279

Avstralija in Nova Zelandija

279

Namigi za svetovne popotnike

280

Suverene popotnice Na letališču in v letalu

281 285

Bonton v hotelu

286

Veliki test lepega vedenja

294

Še nekaj besed o praočetu srednjeevropskega bontona

306

Kazalo

308

Azija

BONTON_21.09.2010.indd 11

VSEBINA

11

23.9.2010 13:19:17


OSNOVE LEPEGA VEDENJA

12

BONTON_21.09.2010.indd 12

23.9.2010 13:19:17


13

PREDGOVOR Eden od prvih snovalcev pravil o lepem vedenju je bil nemški baron Adolf von Knigge. Njegovo uspešnico O občevanju med ljudmi iz leta 1788 Nemci še danes uvrščajo med osnovna dela o vljudnosti in oliki in zanje beseda knigge pomeni bonton. Plemičeva želja, da bi ljudje različnih stanov in geografskega izvora brez težav, svobodno in tako prijetno, kot je le mogoče, komunicirali in živeli skupaj, je še kako aktualna tudi danes, čeprav se je od njegovih časov že marsikaj spremenilo. Danes obstajajo stvari, ki si jih v njegovih časih ni bilo mogoče zamisliti niti v utopičnem romanu. Takrat seveda ni bilo pravil sporazumevanja za elektronsko pošto, kratka sporočila, mobilne telefone in podobno, ki jih sodobni uporabnik mora nujno upoštevati. Družba je že takrat pripisovala velik pomen uglajenemu dopisovanju in postavljala tudi izredno stroga »pravila spogledovanja in zmenkov«. V starih časih je zbujala strah vsepovsod navzoča gardedama, a tudi danes obstajajo »spletni policisti«, moderatorji, ki na forumih budno pazijo na upoštevanje osnovnih pravil, na tako imenovano »spletno etiketo«. Celo pri športu pazimo na oliko. Ne le na igrišču za golf, tudi pri bolj grobih športnih zvrsteh, kot je boks. Navsezadnje spoštovanje uživa le pošten športnik, ne glede na to, ali je zmagovalec ali poraženec. Kadrovsko osebje pričakuje, da se bodo kandidati za novo delovno mesto obnašali uglajeno. Zlahka se zgodi, da prosilec zbode delodajalca s svojim nastopom, in tako se ne glede na spričevala in priporočila že v nekaj minutah sam diskvalificira. A ne le zaradi svoje zunanjosti na predstavitvenem pogovoru. Tu odločajo tista pravila lepega vedenja, ki bi jih morali upoštevati že prej, v pisni prošnji. Prvi vtis vendarle šteje!

BONTON_21.09.2010.indd 13

23.9.2010 13:19:17


VELIKI NOVI BONTON

14

BONTON_21.09.2010.indd 14

Danes, po dolgih letih odnosa laisser-faire, kjer vsakdo ravna tako, kot se njemu zdi prav, marsikje že tudi pri vzgoji razmišljajo o uvedbi »olike« kot učnega predmeta. Zaskrbljeni starši po svetu že vpisujejo otroke na posebne tečaje otroškega bontona, da bi se tam seznanili z osnovnimi pravili. In otroci, ki prinesejo lepo vedenje že od doma, pozneje res veliko lažje uspevajo ter dosežejo priljubljenost in ugled, tako v poklicu kot v družbi. Pravila lepega vedenja lažje razumemo, sprejmemo in jih uporabljamo, če poznamo tudi njihovo ozadje. Marsikatero med njimi lahko utemeljimo tudi povsem logično, ne le zgodovinsko. Na primer, kdor po pravilih prime kozarec za belo vino samo za pecelj, s tem tudi prepreči, da bi se vino segrelo in izgubilo okus. Gostje, ki pravilno ravnajo s prtičkom, znajo tudi sporočiti osebju, ali so končali z jedjo ali le za kratek čas zapustili mizo. Kdor pravilno uporablja in odlaga pribor, tudi brez besed sporoča, ali ima le krajši odmor ali naj pogrinjek odnesejo. Lahko pa se izogne tudi temu, da bi popackal prt ali sebe. Včasih se celo splača upoštevati starejša pravila. Danes je na primer dovoljeno z nožem razrezati krompir, čeprav je za sladokusce prav ta najpomembnejši nosilec omake. Uživači odrežejo košček krompirja z vilicami, da je njegova površina bolj neravna in tako zajame več omake. S številnimi drugimi pravili, kot so pravilno pozdravljanje, pošiljanje pozdravov ali predstavljanje, si pridobimo naklonjenost. Plus točke lahko zbiramo tudi s pravilno gestikulacijo in držo. Ta knjiga predstavlja najpomembnejša pravila vedenja tudi za nevsakdanje situacije, na primer za obiske v bolnišnici, ob smrti, za družinska praznovanja ali vabila na zabavo. Lepo vedenje v poslovnem svetu velja za enega najpomembnejših dejavnikov. Poleg osnov olike v službenem vsakdanu prištevamo sem tudi vedenje po telefonu ali pravilno pisanje pisem in elektronske pošte. Poslovna kosila veljajo za visoko šolo lepega vedenja, saj prav tukaj številni

23.9.2010 13:19:18


poslovni partnerji in stranke ocenjujejo po geslu: »Kakor ješ, takšen si.« Primerno oblečeni sodelavci ali poslovni partnerji, ki upoštevajo načelne zapovedi, si običajno prislužijo več točk kot nekdo z genialnimi poslovnimi idejami, ki pa jih zaradi svojega nastopa ne zna prepričljivo predstaviti. Tu velja pravilo: »Obleka naredi človeka.« Številna pravila iz naše ožje okolice so sicer mednarodno priznana, a ne vsa. Na severu Amerike veljajo drugačni nazori kot na jugu. Kitajska, Japonska in jugovzhodna Azija se v lepem vedenju prav očitno razlikujejo med seboj. Poleg tega se je v preteklih letih marsikaj spremenilo. V številnih državah so določene kršitve lepega vedenja zdaj že kaznive. Na evropskem vrhu leta 2007 so sprejeli zakonske spremembe, ki neposredno vplivajo na pravila vedenja. V mnogih državah so določeni izdelki posebno zaščiteni. Šampanjec se sme označevati s tem imenom samo, če se proizvaja v francoski dolini Champagne. Kulturne ustanove, na primer milanska Scala, v zadnjem času prepovedujejo vstop tistim, ki ne upoštevajo kodeksa oblačenja. Kitajska je leta 2007 izdala državni bonton. V arabskem svetu se ženske po zaslugi burkinijev, kopalk za muslimanska dekleta, od leta 2007 lahko kopajo in plavajo. Kaj lahko iz tega sklepamo? Časi se spreminjajo po vsem svetu. Številna pravila se ohranjajo, druga ne; nastajajo pa tudi nova. Gotovo obstajajo primeri, ko si lahko predstavljamo različne načine ravnanja, in včasih se ne moremo izogniti niti zadregi. V tem primeru pomagata le sproščenost in ljubeznivost, ki pričata o naši tankočutnosti in značaju. Knjiga predstavlja pobude in nasvete, s katerimi lahko mojstrsko obvladujemo skoraj vse situacije in se na vsakem parketu gibamo suvereno.

PREDGOVOR

15

Silke Schneider-Flaig

BONTON_21.09.2010.indd 15

23.9.2010 13:19:18


OSNOVE LEPEGA VEDENJA

16

BONTON_21.09.2010.indd 16

23.9.2010 13:19:18


17

OSNOVE LEPEGA VEDENJA »Vljudnost je kot zrak v gumah: nič ne stane, odbija pa udarce.« Izkušnje nas učijo, da ta rek še kako velja, če smemo zaupati anketi, ki so jo izvedli v Nemčiji. Prvo mesto na lestvici lepega vedenja s 97,8 odstotka zaseda potreba, da drugim ne skačemo v besedo. Skoraj vseeno je bilo, ali so spraševali moške ali ženske, 14- ali 60-letnike, osebe s srednjo ali visoko izobrazbo ali osebe z enega ali drugega konca države. Skoraj enako število točk je dosegla pripravljenost pomagati, na primer dvigniti ženski otroški voziček, nositi starejšim prtljago ali jim odstopiti mesto – skoraj sto odstotkov vprašanih je tudi to ocenilo kot pomembno ali zelo pomembno. Točnost je vrlina za 97,2 odstotka vprašanih, olikanost za mizo pa je zaželena pri 95,4 odstotka. Za 85,2 odstotka ljudi je pomembna primernost oblačil za določeno priložnost. Zato sta izreka »Kakor ješ, takšen si« in »Obleka naredi človeka« na dnevnem redu osnov pravilnega vedenja.

BONTON_21.09.2010.indd 17

23.9.2010 13:19:18


OSNOVE LEPEGA VEDENJA

18

»Dober dan. Kako gre?«

PRAVILNO POZDRAVLJANJE IN NAGOVARJANJE Pozdrav je udejanjena vljudnost, a včasih niti ni tako preprost. »Živijo, kako si kaj?« je lahko mišljeno prijazno, toda vsi pozdravljeni tega ne dojemajo kot vljudnost. Nekateri se brezobzirno ozrejo stran, se ne zmenijo za tistega, ki je pozdravil, ali odzdravijo z »Dobro. Pa ti?« le zato, ker se spodobi, tudi če jih niti najmanj ne zanima, kako se ta oseba počuti. Resnici na ljubo lahko že s preprostim pozdravom naredimo veliko napak. To pa ni odvisno le od tega, kako nas pozdravijo, temveč tudi od tega, kdo koga prvi pozdravi. Vsakdo si namreč ne želi, da bi ga prav vsak človek pozdravil. Že tukaj obstaja določena hierarhija oziroma zaporedje.

KDO KOGA PRVI POZDRAVI IN ZAKAJ? Spodnja zlata pravila hitro odgovorijo na naše vprašanje: 1. Podrejeni pozdravi nadrejenega. 2. Mlajši pozdravi starejšega. 3. Moški pozdravi žensko. Včasih pa ni tako preprosto. Zlasti ob srečanju oseb z različnim družbenim statusom. V tem primeru ima lahko položaj določene osebe večjo težo kot starost, spol ali poklicna izobrazba. Recimo, da promoviran in habilitiran akademik, ki ima tudi častni doktorski naziv in je za povrh še poslanec, sreča premierja. Tudi če premier nima enake izobrazbe, poslanec vedno prvi pozdravi premierja. Morda se zdi nenavadno, če na primer kakšen prof. dr. dr. h.c. Mirko Devetak, ki je tudi poslanec, na kongresu stranke sreča pre-

BONTON_21.09.2010.indd 18

23.9.2010 13:19:18


mierja brez akademskega naslova. Premier je po rangu višji in pričakuje, da ga bo poslanec pozdravil. V hierarhiji podjetja ni nič drugače. Vodja oddelka pozdravi lastnika podjetja, tajnica vodjo oddelka. Tudi v tem primeru je drugotnega pomena, kakšen akademski naslov ima lastnik podjetja v primerjavi z vodjo oddelka. Celo če bi imeli opraviti s častnim profesorjem in bi bil lastnik podjetja mizar, mora vodja oddelka prvi pozdraviti podSPODOBI SE & jetnika. Navsezadnje je on • Podrejena oseba prva pozdravi nadrejeno. delodajalec, in ne naspro- • Nadrejeno osebo predstavimo drugim tno. Pri ženskah je pogo(podrejenim) osebam. sto veliko negotovosti, saj NE SPODOBI SE  mnogi poznajo izraz ladies • Dolgovezna, neprijetna pojasnila in razlage – first (dame prve). Mišljezlasti o zdravstvenem stanju –, kadar vas kdo no je sicer lepo, vendar je vpraša: »Kako ste kaj?« kljub temu treba kot prvega pozdraviti nadrejenega. Upoštevanje tega pravila je znak spoštovanja. Navsezadnje lahko tudi neudeležena tretja oseba ob tem takoj prepozna, kakšna je hierarhija. AKADEMSKI NASLOV PRED PLEMIŠKIM Ob določenih priložnostih se srečajo osebe z različnimi naslovi. Pri pozdravljanju velja pravilo, da so akademski naslovi po rangu višji od plemiških, torej plemič pozdravi doktorja znanosti.

PRAVILNO POZDRAVLJANJE IN NAGOVARJANJE

19

HIERARHIJA PODJETJA PRED NASLOVOM Lastniki v podjetjih vedno veljajo za nadrejene. Celo če na primer predsednik upravnega odbora podjetja nima akademske izobrazbe, bi moral sodelavec z akademskim naslovom pozdraviti prvi, in ne nasprotno. ZDRAVNIKI IN DOKTORSKI NASLOVI V pogovornem jeziku enačimo zdravnika z doktorjem, zato ni narobe, če ga nagovorimo z »gospod doktor«. Ni

BONTON_21.09.2010.indd 19

23.9.2010 13:19:18


OSNOVE LEPEGA VEDENJA

20

nujno, da dodamo priimek. Takšen nagovor je pogosto v uporabi, tako v mestih kot na podeželju. VOJAŠKI NASLOVI Za pripadnike visokih rangov v vojski je priporočen nagovor z nazivom, sicer pa se upog rablja r samo civilno ime. Stotnika NASLOV V NAGOVORU V uradnem ali protokolarnem pisnem r rezervista se denimo nagovori z ali ustnem nagovoru uporabljamo g gospod (gospod Kovač/Hribar/ naslednje formule. Volk). V Pri dopisovanju običajno Akademski naslovi u uporabljamo naziv. Vsekakor se za Spoštovani gospod doktor Kovač n nadrejene čine priporoča uporaba Spoštovana gospa doktorica Hribar Spoštovani gospod docent Volk u ustreznega vojaškega naziva. Na Spoštovana gospa profesorica Kovač primer p »gospod polkovnik« ali »goSpoštovani gospod rektor s majorka«. spa Spoštovana gospa rektorica Vaša magnificenca (v nekaterih državah za rektorja)

V POSLOVNEM OKOLJU Duhovniški naslovi V poslovnem okolju se okorne Vaša Svetost (papež) f formule pozdravljanja prilagajajo Vaša Eminenca (kardinal) mrzličnemu vsakdanjiku. Medtem m Vaša Ekscelenca (v katoliški cerkvi nadškof ali škof) je postalo že običajno, da na kratSpoštovani gospod škof kko pozdravi tisti, ki prvi zagleda (evangeličanska cerkev) Vaša milost (stolni prošt, prelat ddrugega. Tako si prihranimo dolga in podobni položaji) ttehtanja razpoložljivih razmerij, ki Spoštovani gospod župnik bbi sledila na primer srečanju starejSpoštovana gospa župnica Spoštovani gospod kaplan šše tajnice, diplomirane praktikantkke in vodje oddelka z doktorskim Drugi naslovi Spoštovani gospod direktor nnazivom. Spoštovani gospod župan P Pozdravljanje v službenem vsakdaSpoštovana gospa svétnica nnu se pogosto skrči na minimum. Spoštovani gospod minister Spoštovani gospod veleposlanik (ali v V posameznih primerih šef poprotokolarnem okolju Vaša Ekscelenca) nnudi roko svojemu zaposlenemu, Spoštovani gospa predsednica/ sstrankam ali poslovnim partnerjem premierka (protokolarno lahko tudi Vaša Ekscelenca) ppa prav tako izrazi dobrodošlico s sstiskom roke. Ob prvem srečanju na hodniku se pozdravimo, kot se spodobi, v nadaljevanju dne zadošča že nasmeh.

BONTON_21.09.2010.indd 20

23.9.2010 13:19:18


Pri politikih se pogosto dogaja, da se pozdravljajo s stiskom roke. Roko pogosto ponudijo tudi svojim volivcem in sogovornikom. Oseba, s katero se rokuje pomembna osebnost, je največkrat počaščena, o tem pripoveduje O POLJUBLJANJU ROKE svojim znancem in se tega Poljub na roko načeloma velja za zastarelega. spomni vsakič, ko se po- Zlasti ob prazničnih priložnostih (npr. na opernem plesu) pa je lepo videti uradni poljub membna oseba pojavi na na roko, vendar pa mora biti samo nakazan in televiziji. In to prikaže poli- neslišen. Ustnice se nikdar ne dotaknejo roke! tika v dobri luči. Seveda pa Ne brez razloga, saj tako ni težav, če dama nosi slovesne večerne rokavice. se to ne dogaja samo zaradi stika z javnostjo, za tem so tudi družabne odlike. Ob pozdravu se rokujemo. Kdo komu ponudi roko? Tudi tukaj veljajo zlata pravila: 1. Nadrejeni ponudi roko podrejenemu. 2. Dama ponudi roko gospodu. 3. Starejša oseba jo ponudi mlajši. KAKŠEN STISK JE PRIMEREN? Rokovanje dela mnogim preglavice. Obstaja celo več vrst rokovanj. Nekateri nam »strejo« roko, druge roke občutimo kot veliko premehke in breztežne. Primerna je srednja mera. Ne premočno, ne premehko in ne predolgo. Dovolj je nekaj sekund. Oseba, ki ji predolgo stresajo ali stiskajo roko, se lahko počuti nelaPOZDRAVIMO VSE godno. Osebni prostor vsakega Pozdraviti moramo tudi tiste, ki se nam zdijo posameznika je odvisen od »nepomembni« oziroma »nevredni pozdrava«. In to ni le vprašanje spodobnosti in sloga. kulture, družbenih pravil Navsezadnje ne more škodovati, saj se oseba, in posameznika. Običajno ki nam stoji nasproti, lahko izkaže za bodočega je stisk roke introvertira- šefa. nih ljudi drugačen kot pri ekstrovertiranih. Osebe, ki jo prvič srečamo, še zlasti v poslovnem okolju, ni treba takoj pozdraviti z »obema ro-

BONTON_21.09.2010.indd 21

PRAVILNO POZDRAVLJANJE IN NAGOVARJANJE

POZDRAV S STISKOM ROKE

21

23.9.2010 13:19:19


OSNOVE LEPEGA VEDENJA

22

kama«, kar pomeni, da se z desnico rokujemo in z levico istočasno dotaknemo komolca, nadlakti ali ramena druge osebe. Poleg tega ni primerno, da se oseba, ki pozdravi, z desnico rokuje s sogov vornikom, z levo dlanjo pa SPODOBI SE & s istočasno dotakne hrbta se • Ob pozdravu vstanemo (izjema so starejše n njegove desnice. šibke osebe); danes vstajajo tudi ženske. • Zapnemo jopič/suknjič, ko vstanemo (vsaj en gumb). • Pozdravni poljub (objem) samo nakažemo – ustnic ne prislonimo na lice. • Podrejeni pozdravi nadrejenega. • Mlajši pozdravi starejšega. • Gospod pozdravi damo.

V VSTATI ALI OBSEDETI? V Vedno znova se znajdem v situacijah, ko želimo mo ppozdraviti več ljudi, ki že ssedijo. Prej je bilo samoNE SPODOBI SE  uumevno, da so moški vstali • Preveč izčrpno odgovoriti na vprašanje, kako in prišleku ponudili roko. se počutimo. • Dotakniti se z ustnicami hrbta roke pri poljubu. Pravilo, da ženske in staP • Preveč mlahav stisk roke. rrejši gospodje obsedijo, je • Premočan stisk roke. ssicer dopustno, a za žen• Pozdrav s poljubom v poslovnem svetu. • Pozdrav s poljubom, pri katerem se ustnice in sske že zastarelo. Zlasti v lice dotaknejo. pposlovnem svetu vstanejo ttudi ženske, saj tako simbolično izražajo enakovrednost. Ob tem je treba ženske, ki nosijo suknjič, opozoriti na to, da morajo imeti zapet vsaj en gumb, ko vstanejo. POZDRAV S POLJUBOM Včasih smo ga opazili predvsem na dopustu v sredozemskih državah, zdaj ga vse pogosteje videvamo tudi drugod. Govorimo o pozdravu s poljubom. Tak pozdrav s poljubom na levo in desno lice pa v poslovnem svetu ni primeren. V zasebnem življenju ni neobičajen, seveda pa ti poljubi niso brez razloga le nakazani. Ženske so pogosto naličene. Gotovo ne želijo »puščati barve« na drugih, kaj šele da bi si razmazale ličila. Ta oblika pozdrava ima zgodovinsko ozadje. Legenda pravi, da so se kristjani nekoč pozdravljali brez besed, da ne bi vzbujali pozornosti preganjalcev.

BONTON_21.09.2010.indd 22

23.9.2010 13:19:19


KAKO PREDSTAVIMO SEBE IN DRUGE VIZITKE V današnjem času, zlasti v poslovnem vsakdanu, so vizitke (posetnice) nekaj samoumevnega. So pa tudi zelo praktična iznajdba. Namesto da bi si zamudno zapisovali imena, podjetja, naslove, oddelke, telefonske številke in naslove ma spletne strani na listek papirja, elektronske pošte oziroma odobimo vse bistvene podatke na enem mestu. Številna podjetja, zlasti tista s podružnicami v tujini, opremijo svojee Pod lipami 13 zaposlene z vizitkamii 2000 Maribor v slovenskem in angle-Slovenija 88 72 T: + 386 2 495 at škem jeziku. Največkrat 88 58 F: + 386 2 495 hrast.si @ ac op .k so na eni strani v slovenne: anja i s: www.hrast.s čiščini, na drugi v angleščitki ni. Marsikdaj je na vizitki nicelo slika njenega lastnika, kar je zelo praktično, saj se tisti, ki prejme vizitko, hitreje spomni osebe. Tudi pri izmenjavi vizitk sta bistvena »kdaj« in »kako«.

hrast

KAKO PREDSTAVIMO SEBE IN DRUGE

»Naj vam predstavim ...«

23

IZROČANJE VIZITK Vizitka zanima skoraj vsakogar. Mnogi se počutijo počaščene, če jih kdo povpraša po vizitki, po drugi strani pa se od tega nadejajo tudi določenih koristi. Seveda se te koristi lahko izkažejo šele takrat, ko nekdo že ima vizitko dotlej neznane osebe. Za mnoge je »zbiranje vizitk« podoben hobi kot zbiranje znamk. A ne glede na razlog, zaradi katerega si jih izmenjujemo, tega ne bi smeli storiti že ob samem začetku pogovora, saj to deluje preveč nerodno. Zlato pravilo je, da si jih izmenjamo ob kramljanju. Kdor se pogovar-

BONTON_21.09.2010.indd 23

23.9.2010 13:19:20


OSNOVE LEPEGA VEDENJA

24

ja v manjši skupini, pa ne bbi smel ponuditi vizitke le Vizitk ne pospravimo v žep, kot da nam je zanje vseeno, temveč si jih z zanimanjem ddoločenemu sogovorniku, ogledamo. Če je karkoli nejasno, npr. katera ttemveč vsem, ki ga še ne številka je zasebna in katera službena, se o tem pozanimamo. Na Japonskem je na primer p poznajo. Če pogovor poteizročanje in ogledovanje vizitk še posebno kka med poslovnim kosilom, spoštljiva zadeva. Oseba, ki je izročila svojo ssi vizitk ne bi smeli izmevizitko, bi nezanimanje občutila kot skrajno nevljudnost. nnjati med obedom, temveč š po sladici. Na povsem šele poslovnih srečanjih, denimo na sejmih, pa se vizitke izmenjajo na začetku. Z ZANIMANJEM

PROTOKOLARNO SPOROČANJE Z VIZITKAMI Vizitke uporabljamo tudi za različna sporočila. Ker so majhne, morajo biti sporočila zelo jedrnata, zato se je razvil jezik vizitk. Kratice so francoske in se ne uporabljajo več tako pogosto. Zapisujemo jih levo spodaj ali nad ime, preden vizitko oddamo. Med najpogostejše kratice sodijo: p.c. pour condoler (za izrekanje sožalja) p.p.p. pour prendre part (prav tako za izražanje sočustvovanja) p.f. pour féliciter (za čestitanje, voščilo za srečo) p.f.n.a. pour féliciter nouvelle année (voščilo ob novem letu) Za odgovor je primeren p.f. (glejte zgoraj) ali p.r. (pour remercier) ali mešanica obojega m NEKOČ DANES v obliki: p.r.p.f. (pour remercier Dama, ki predlaga Nadrejeni predlaga p féliciter). Tako se zahvalipour gospodu tikanje, tikanje podrejenemu, m in hkrati zaželimo srečo. mo postane predmet starejši mlajšemu – p.p. p ne služi temu, da bi s pour družbenega škandala. neodvisno od spola. presenter predstavili sebe, temp Dame obsedijo, Takšno vedenje več v nekoga drugega. Deniko prišleka pozdravijo ni več v skladu s stiskom roke. s časom – zlasti mo, m da bi nekdo želel »pripov poslovnem svetu. ročiti« prijatelja, sodelavca ali r Sodobne ženske znanca drugi osebi, ki stanuje z prav tako vstanejo in s tem izkazujejo drugje ali dela v drugem podd enakopravnost. jetju. je V tem primeru mu izročimo vizitko zadevne osebe. č

BONTON_21.09.2010.indd 24

23.9.2010 13:19:20


p.p.c. je prej pomenilo poslovilno izjavo (pour prendre congé), ki danes ni več aktualna.

KDO PREDSTAVI KOGA? Osebi, ki na zabavi pozna na primer samo gostitelja, je praviloma veliko lažje, če jo ta predstavi drugim gostom. Po drugi strani pa mora tudi gostitelj paziti, da predstavi goste tudi med seboj. Še posebno pri srečanjih, ko ena oseba pozna nekaj drugih ljudi, ti pa se med seboj še ne poznajo oziroma jih še niso medsebojno predstavili. Tu velja naslednje pravilo: 1. Nadrejenemu predstavimo podrejene. 2. Starejšemu predstavimo mlajšega. 3. Tujemu gostu predstavimo domačine. 4. Dami predstavimo gospoda. 5. Že navzočim predstavimo novo prispelega gosta. 6. Na predavanjih predstavi gostitelj ali moderator govornika občinstvu.

KAKO PREDSTAVIMO SEBE IN DRUGE

25

Na primer, če stoji profesor X zraven doktorja Y, bi gostitelj rekel: »Smem predstaviti gospoda? Gospod profesor X, to je gospod doktor Y, gospod doktor Y, to je gospod profesor X.« Profesor z akademskega vidika velja za nadrejenega. V številnih primerih pa se gostje seznanijo kar sami med sabo. Zlasti v zasebnejšem krogu je to povsem običajno. Seveda preži tudi tukaj veliko neprijetnosti, ki pa se jim lahko izognemo. »Dober dan, sem Lojze iz Ljubljane« se sliši podobno kot kakšna ponarodela popevka. Enako vprašljive so formulacije kot »Moje ime je Hren. Darko Hren«. Šarm Jamesa Bonda ni uglašen z aktualno sliko družbe. Najpreprosteje je povedati samo ime in priimek (oziroma še podjetje, ki ga zastopamo). Nagovor »gospo-

BONTON_21.09.2010.indd 25

23.9.2010 13:19:21


OSNOVE LEPEGA VEDENJA

26

dična« sicer ni več aktualen, razen če dama izrecno prosi, da jo tako naslavljamo. Običajno pa ženskam ni do tega, da bi z nagovorom »gospodična« druge seznanjale, ali so poročene ali ne.

TI ALI VI? Prej je bila pot od »vi« do »ti« veliko bolj zapletena kot danes. Kdor se sporazumeva s tujci v angleščini, je lahko brez skrbi, saj obstaja le you, ki pomeni ti in vi. Seveda samo na prvi pogled, saj lahko drugega nagovorimo z imenom in you kot tudi s priimkom in you. Slednje ustreza s slovenski obliki vi. Primer: N Marjan Kovač iz SloNeki SPODOBI SE & venije v na službeni poti na • Na predavanjih predstavimo govornika s sestanku spozna inženirja občinstvu. z doktoratom po imenu • Če je le mogoče, imamo pri sebi vedno dovolj osebnih vizitk, ki jih hranimo v M Mike Taylor iz Wisconsiprimernem etuiju. na, n ZDA. Sprva je ta zanj • Vizitko ponudimo odvisno od okoliščin, vendar ne vsiljivo. u uradno »doktor Taylor«, saj • Če nam kdo ponudi vizitko, mu tudi ljudi lj v poslovnem okolju ponudimo svojo. n najprej nagovorimo po naNE SPODOBI SE  s slovu in priimku. Če naslo• Povedati priimek in v istem stavku (kot v va ni, bi se ustrezen nagopojasnilo) povedati ime in ponoviti priimek. v glasil »gospod Taylor«. vor • Brezbrižno pospraviti vizitko. • Nagovoriti oziroma predstaviti žensko kot Takoj T ko mu ta predlaga »gospodično«. k klicanje po imenu (npr. » »You can call me Mike«), ga lahko nagovori z Mike, kar je v angleščini približno enako tikanju. Drugače je na slovensko govorečem območju. Tudi v 21. stoletju velja osnovno pravilo, da neznance najprej vikamo. Podobno velja za pravila pozdravljanja, kar pomeni, da nadrejeni po potrebi sogovorniku predlaga tikanje. Prav tako starejši predlaga tikanje mlajšemu. Pri enakovrednih osebah, ki so približno enake starosti, se vse temu primerno poenostavi. V tem primeru lahko vsak vsakemu predlaga tikanje.

BONTON_21.09.2010.indd 26

23.9.2010 13:19:21


LAŽJA POT DO »TI« Včasih nam sredi razvnetega pogovora zdrsne z jezika kakšen »ti«. V nadaljevanju pogovora se nenadoma zavemo, da se nam je zareklo, za trenutek obstanemo in po- POZOR: TIKANJE NI VEDNO PRIJATELJSKO … gledamo sogovornika. Če Če nas sodelavci ali poslovni kolegi vikajo, ni da se počutimo neprijetno. Pogosto je videti zbegan ali jezen, treba, velja »sovražniki – smrtni sovražniki – strankarski imamo dve možnosti. Lah- kolegi«, in tako se tudi številni »dobri prijatelji« ko nadaljujemo in zelo pa- ne le v politiki, temveč tudi v gospodarstvu, poklicnem okolju in v vsakdanu v resnici ne zdijo zimo, da se ne ponovi več. le tekmeci, temveč pravi pravcati sovražniki. Druga možnost je, da se na Seveda se večinoma bolje počutimo, če nas kratko opravičimo in mirno tikajo, a kljub temu to ni vedno dobronamerno. Če se držimo vikanja, se določeni zapleti sploh presedlamo na vikanje. Če ne pojavijo – po drugi strani se velja zanesti na pa je oseba, ki smo jo neho- lastni občutek, saj šablonske rešitve ni. te tikali, videti prijazna ali se celo smeji, lahko tudi pokažemo rahlo osuplost in opravičujoče rečemo, da smo seveda želeli reči »vi«. Največkrat pa oseba, ki smo jo tikali, potem predlaga, da bi ostali pri tikanju. SME ŽENSKA PREDLAGATI TIKANJE MOŠKEMU? Številni moški še vedno verjamejo, da ženski nikoli ne bi smeli predlagati tikanja. Po drugi strani se vedno znova zastavlja vprašanje, ali smejo ženske predlagati tikanje moškim. V starih časih bi to izzvalo škandal, ki bi najverjetneje spodkopal damin ugled. Danes pa to velja za nekaj samoumevnega. Seveda je treba tudi tukaj upoštevati, da veljajo v poslovnem svetu posebna pravila. V hierar- ODKLONITEV TIKANJA hiji podjetja ima to pravi- Kdor odkloni predlog za tikanje, tudi sam tvega co le šef oziroma šefinja. zavrnitev. Sodelavci se oddaljijo od njega in v najslabšem primeru postane žrtev mobinga. Z drugimi besedami, ženska sme predlagati tikanje moškemu znotraj podjetja samo, če je njegova šefinja ali enakovredna sodelavka. Vodja oddelka (npr. z oddelka raziskave in razvoj) lahko predlaga tikanje projektnemu vodji (referentu) iz svojega oddelka. Tikanje lahko predlaga tudi

BONTON_21.09.2010.indd 27

KAKO PREDSTAVIMO SEBE IN DRUGE

27

23.9.2010 13:19:21


OSNOVE LEPEGA VEDENJA

28

vodji drugega oddelka (npr. prodaje). Tajnica pa tega ne more predlagati ne vodji oddelka ne referentu. Oba sta ji namreč nadrejena. Seveda pa tajnica lahko predlaga tikanje na primer praktikantu ali hišniku, saj je na višjem oziroma enakem položaju. Zaplete pa se, ko lovimo ravnotežje med vikanjem in tikanjem. SE SME TIKANJE ZAVRNITI? Če nam tikanje ni prijetno, ga lahko zavrnemo, vendar je to treba storiti diplomatsko in z vljudnim pojasnilom, da sogovornika ne užalimo. (Npr. najlepša hvala za ljubeznivo ponudbo, vendar menim, da bi bilo bolje ostati pri vikanju.) Treba je imeti v mislih, da se oseba, ki nam predlaga tikanje, ne glede na vsa pravila o lepem vedenju lahko počuti zavrnjeno. Če se vsi sodelavci tikajo, dajemo vtis nadutosti, če se tej navadi ne pridružimo.

»Danes pa je kar soparno.«

KRAMLJANJE BREZ ZADREGE Kramljanje pomeni lahkotno klepetanje oziroma vljuden in sproščen pogovor. Pove veliko in tudi nič, a igra ključno vlogo pri lepem vedenju. Po eni strani se mnogim zdi naduto, če se ljudje, s katerimi imamo opravka poslovno ali na splošno, zagrnejo v molk ali celo pogledajo stran, kadar poskušamo načeti pogovor ali ga nadaljevati. Po drugi strani je sporazumevanje na tej ravni za marsikoga prava muka. Iščejo besede in se počutijo, kot bi imeli cmok v grlu. Radi bi kaj povedali, a ne spravijo besede iz ust. Spet drugi pri tem blestijo. Mojstrsko znajo opisati nepomemben dogodek na tak način, kot bi govorili o iznajdbi avtomobila, ki ga namesto običajnega goriva poganja voda. Ti pritegnejo vso pozornost, vendar tudi drugi potem lažje premagajo strah in se pozanimajo na primer o tem, kje se da kupiti določen izdelek, ali kaj pripomnijo na primer na temo, ali se bo stanje v svetu kaj kmalu spremenilo.

BONTON_21.09.2010.indd 28

23.9.2010 13:19:21


Vreme kot iztočnica: tako rekoč tema številka ena za kramljanje! Kdor se odloči za vsakdanje j teme, tudi drugim g omogoči, da se udeležijo pogovora. In to ne velja le SPODOBI SE & za govorjenje, temveč tudi • Govoriti prijazno in nenapadalno. za poslušanje. Kdor pazlji- • Pazljivo prisluhniti sogovorniku. sogovornika. vo prisluhne sogovorniku •• Gledati V manjši meri prispevati k pogovoru, na in ga pogleda v oči, izraža primer z informacijami in znanjem o obravnavani temi. tudi zanimanje za nada• Izbirati neproblematične teme. ljevanje pogovora z njim. • Prilagoditi tempo pogovora. Takšen način komunikacije • Ne obravnavati tem, ki se jim želimo izogniti, ali dajati informacij, ki bi jih raje zadržali zase. se priporoča v poslovnem svetu predvsem na izobra- NE SPODOBI SE  ževanjih in kongresih. Se- • Posploševanja. Druge lahko s tem nehote hitro užalimo. veda pa bi se morali, če je • Govorjenje samo o sebi. le mogoče, izogniti temam, • Izjemno hitro govorjenje, kadar drugi govori počasneje. ki so povezane na primer s • Zasliševanje drugih. predvidenim predavanjem • Načenjanje tem, ki so drugemu očitno neprijetne. sogovornika. Največkrat ga • Poskus, da bi iz drugih izvabili osebne reči, to zmede, zato je nevljudo katerih ne želijo govoriti. no, saj ima večina govorcev • Širjenje zaupnih informacij ali nepreverjenih govoric. pred predavanji tremo. Če sogovornika pozorno opazujemo, lahko prepoznamo, v katero smer bi rad napeljal pogovor. Zato je treba pogovorne teme usklajevati s sogovornikom.

KRAMLJANJE BREZ ZADREGE

PRILJUBLJENA TEMA: VREME

29

PRILAGODIMO HITROST GOVORJENJA Hitrost govorjenja bi morali (kolikor je mogoče) prilagoditi. Kdor govori izjemno hitro, bi se moral z umirjenim sogovornikom, ki govori počasneje, sporazumevati prav tako počasi. Tako se izognemo tudi nesporazumom. Kdor hitro govori, pogosto požira zloge ali govori nejasno, zato ga drugi narobe razume. Nekdo s skrajno pasivnim, počasnim slogom govora pa gre drugemu na živce, saj je takega človeka zelo dolgočasno poslušati. Poleg tega se ravno v

BONTON_21.09.2010.indd 29

23.9.2010 13:19:22


BONTON_oprema.pdf 1 24.9.2010 12:16:15

Silke Schneider-Flaig

Vsi želimo biti samozavestni, priljubljeni in uspešni. Pot do tega cilja si močno olajšamo, če poznamo in upoštevamo pravila lepega vedenja.

Osnove lepega vedenja

Pozdravljanje, predstavljanje, kramljanje in vedenje za jedilno mizo brez zadrege

Bonton v zasebnem življenju

Sodobno sporazumevanje, bonton na zabavah, posebnih življenjskih dogodkih, kulturnih prireditvah, športno obnašanje in mala šola bontona za otroke

Bonton v poslovnem svetu M

Y

CM

MY

CY

Dobra prošnja za dobro kariero, primerna oblačila, spreten nastop, prijetni odnosi s sodelavci

Bonton po svetu

Poznavanje posebnosti svetovnih držav in regij za prijetno potovanje in bivanje v hotelih

CMY

K

Korektno obnašanje, urejen videz in prepričljiv nastop odpirajo številna vrata!

27,95 €

Silke Schneider-Flaig

C

Primerno vedenje za vsako priložnost Z oliko do samozavesti, priljubljenosti in uspeha

Veliki novi bonton  
Veliki novi bonton  

Ali veste, da rjava obleka ne velja za uradno ali večerno obleko? Poznate nove oblike komunikacije, ki sta jih uvedla internet in svetovni s...

Advertisement