Page 1

UMIJEĆE RATOVANJA SUN TZU ISBN 978-953-14-0252-1

Umijece_malo_PRESVLAKA_tisak.ind1 1

SU N TZU UmijeĆe ratovanja izvorni tekst

8.5.2009 12:44:01


Umijece ratovanja_malo.indd 4

21.1.2008 12:43:57


Umijeće ratovanja

Umijece ratovanja_malo.indd 1

21.1.2008 12:43:56


Umijece ratovanja_malo.indd 4

21.1.2008 12:43:57


Urednik ZORAN MALJKOVIĆ Prijevod MIRNA ČUBRANIĆ

Sva prava zadržana. Ova je knjiga zaštićena autorskim pravima i ne smije se ni u cjelini ni djelomično reproducirati, pohraniti u sustavu za reproduciranje ili prenositi u bilo kojem obliku ni na koji način bez pisanog dopuštenja autora i izdavača.

Umijece ratovanja_malo.indd 2

21.1.2008 12:43:56


Umijeće ratovanja izvorni tekst

Umijece ratovanja_malo.indd 3

21.1.2008 12:43:57


Sadr`aj

Planiranje

Prvo poglavlje

Ratovanje

Drugo poglavlje

Strateški napad

Treće poglavlje

Formacije i raspored snaga

Četvrto poglavlje Peto poglavlje

Potencijalna energija

Šesto poglavlje Sedmo poglavlje Osmo poglavlje

Prazno i puno Bitka Devet promjena

Deveto poglavlje

U maršu

Deseto poglavlje

Oblici terena

7 17 25 35 43 53 67 79 87 103

Jedanaesto poglavlje

Devet vrsta zemljišta

115

Dvanaesto poglavlje

Napad vatrom

139

Trinaesto poglavlje

Špijunaža

147Umijece ratovanja_malo.indd 5

21.1.2008 12:43:57


Umijece ratovanja_malo.indd 6

21.1.2008 12:43:58


Prvo poglavlje

Planiranje

Učitelj Sun reče: Rat je ozbiljno državno stanje; On je mjesto života i smrti, Put k opstanku i uništenju, Pitanje o kojemu valja pomno promisliti.Umijece ratovanja_malo.indd 7

21.1.2008 12:43:58


S un Tz u – Umijeće r atova nja

Pet je temeljnih odrednica za ovo promišljanje, za donošenje usporedbi i procjenu uvjeta: Put, Nebo, Zemlja, Vodstvo, Stega. Put potiče narod da bude istoga mišljenja sa svojim vladarima, da s njima živi ili umre, ne kolebajući se. Nebo je jin i jang, studen i žega, izmjena godišnjih doba.Umijece ratovanja_malo.indd 8

21.1.2008 12:43:58


Zemlja je visina i dubina, udaljenost i blizina, lakoća i opasnost, otvorenost i omeđenost, život i smrt. Vodstvo je mudrost, poštenje, suosjećajnost, hrabrost, strogost. Stega je organizacija, zapovjedni lanac, nadzor rashoda. Svaki je zapovjednik svjestan ovih pet temeljnih odrednica.Umijece ratovanja_malo.indd 9

21.1.2008 12:43:58


S un Tz u – Umijeće r atova nja

Onaj tko ih pojmi, pobjeđuje; Onaj tko ih ne uspije pojmiti, gubi. Za ovo promišljanje, za donošenje usporedbi i procjenu uvjeta, saznaj: Koji vladar ima Put? Koji general ima sposobnost? Koja strana ima Nebo i Zemlju? Na kojoj je strani stega učinkovitija?

10

Umijece ratovanja_malo.indd 10

21.1.2008 12:43:58


Koja je vojska jača? Čiji su časnici i vojnici bolje obučeni? U čijoj su vojsci nagrade i kazne jasnije? Po tome ćeš raspoznati pobjedu i poraz. Drži se mojega plana, uposli me i pobjeda je nedvojbeno tvoja; ja ću ostati. Ne haj za moj plan, pa čak i ako me uposliš,

11

Umijece ratovanja_malo.indd 11

21.1.2008 12:43:58


S un Tz u – Umijeće r atova nja

nedvojbeno ćeš biti poražen; ja ću otići. Odaberi najbolji plan, iskoristi njegovu unutarnju dinamiku, razvij je izvana. Slijedi prednosti i iskoristi priliku: to je ta dinamika. Put rata jest put prijevare. Kad si moćan, hini nemoć; Kad prestrojavaš čete, učini da se to ne vidi.

12

Umijece ratovanja_malo.indd 12

21.1.2008 12:43:58


Kad si blizu, čini se daleko. Kad si daleko, čini se blizu. Vabi mamcem; Napadni metežom. Ako je neprijatelj pun, budi spreman. Ako je snažan, izbjegavaj ga. Ako je ljut, zbuni ga. Ako je slab, potakni mu gordost.

13

Umijece ratovanja_malo.indd 13

21.1.2008 12:43:59


S un Tz u – Umijeće r atova nja

Ako je opušten, izmori ga; Ako su njegovi ljudi složni, unesi među njih razdor. Napadni tamo gdje je nespreman; Pojavi se gdje te ne očekuju. To je pobjeda u ratovanju i ne smije se unaprijed razglasiti. Pobjeda pripada onoj strani koja postigne najviše u proračunima u hramu prije bitke.

14

Umijece ratovanja_malo.indd 14

21.1.2008 12:43:59


Poraz pripada onoj strani koja postigne najmanje u proračunima u hramu prije bitke. Najviše znači pobjedu; Najmanje znači poraz; Nimalo, izvjesniji poraz. Ja to tako vidim, i ishod je očigledan.

15

Umijece ratovanja_malo.indd 15

21.1.2008 12:43:59


Umijece ratovanja_malo.indd 16

21.1.2008 12:43:59


Drugo poglavlje

Ratovanje

Učitelj Sun reče: U ratu, za vojsku od tisuću brzih četveroprega, tisuću oklopnih kola, stotinu tisuća u oklop odjevenih vojnika, sa zalihama za četiri stotine milja;

17

Umijece ratovanja_malo.indd 17

21.1.2008 12:43:59


S un Tz u – Umijeće r atova nja

Uračunavajući izdatke kod kuće i na bojišnici, poslove s izaslanicima i savjetnicima; ljepilo i pokost, popravke bojnih kola i oklopa; dnevni trošak svega ovoga premašit će tisuću srebrnih tela. 

U ratu, pobjeda mora biti brza. Ako je pobjeda spora, ljudi se umore, moral oslabi. Opsade iscrpljuju snagu; otegnuti pohodi iscrpljuju javnu riznicu. Ako su ljudi umorni, moral nizak, snaga iscrpljena, blago potrošeno; 

Tel – srebrna kladica određene težine i čistoće koja služi kao novčana obračunska jedinica (op. prev.).

18

Umijece ratovanja_malo.indd 18

21.1.2008 12:43:59


Tad će feudalni gospodari iskoristiti zbrku i napasti. To čak ni najmudriji neće moći popraviti. Čuo sam da u ratu žurba može biti ludost, ali nikad nisam vidio odgađanje koje je bilo mudro. Nijedan narod nikad nije imao koristi od dugotrajnog rata. Bez punog razumijevanja štete koju rat nanosi, nemoguće je razumjeti najkorisniji način njegova vođenja. Vješt ratnik nikad ne novači čete

19

Umijece ratovanja_malo.indd 19

21.1.2008 12:43:59


S un Tz u – Umijeće r atova nja

drugi put; nikad ne prevozi zalihe treći. On donosi zalihu od kuće, ali uzima od neprijatelja. I tako njegovi ljudi Imaju obilje hrane. Opskrbiti vojsku na daljinu iscrpljuje javnu blagajnu i osiromašuje obične ljude. Gdje je vojska pri ruci, cijene rastu; kad cijene rastu, obični ljudi potroše sve što imaju; kad oni sve potroše, osjete nevolju poreza i nameta.

20

Umijece ratovanja_malo.indd 20

21.1.2008 12:44:00


Snaga se crpi na bojnome polju. Obitelji su kod kuće u oskudici. Obični ljudi gube sedam desetina svojega bogatstva. Šest desetina javnih blagajni troši se na razbijena bojna kola, iznurene konje, oklope i kacige, samostrijele i strijele, harpune i štitnike, koplja i štitove, tegleću marvu, teška kola. Stoga mudar general svoju vojsku hrani

21

Umijece ratovanja_malo.indd 21

21.1.2008 12:44:00


S un Tz u – Umijeće r atova nja

hranom neprijatelja. Jedan zalogajčić neprijateljskih zaliha vrijedan je dvadeset donesenih od kuće; jedan picul neprijateljske krme vrijedan je dvadeset donesenih od kuće. 

Ubijanje neprijatelja izvire iz gnjeva; Borba za ratni plijen izvire iz želje za nagradom. U borbi bojnim kolima, kad je zarobljeno više od deset neprijateljskih kola, vojnik koji je zarobio prva treba biti nagrađen. 

Picul – mjerna jedinica u nekim dijelovima Azije, otprilike šezdeset kilograma.

22

Umijece ratovanja_malo.indd 22

21.1.2008 12:44:00


Promijeni protivnikove zastave i obilježja na bojnim kolima; pomiješaj njegova kola s našima. Prema ratnim zarobljenicima budi ljubazan i brini o njima. Pobjedu nad neprijateljem iskoristi kako bi povećao vlastitu snagu. U ratu, cijeni pobjedu, a ne dugotrajnu vojnu. Mudar je general gospodar sudbine; on u svojim rukama drži mir ili pogibelj svojega naroda.

23

Umijece ratovanja_malo.indd 23

21.1.2008 12:44:00


Umijece ratovanja_malo.indd 24

21.1.2008 12:44:00


Treće poglavlje

Strateški napad

Učitelj Sun reče: U ratu, bolje je osvojiti državu nedirnutu nego je uništiti. Bolje je osvojiti vojsku, pukovniju,

25

Umijece ratovanja_malo.indd 25

21.1.2008 12:44:00


S un Tz u – Umijeće r atova nja

detašman, četu nedirnutu nego je uništiti. Vrhunska odličnost nije u dobivanju svake bitke, nego u poražavanju neprijatelja bez ulaska u boj. Najviši oblik ratovanja jest napasti samu strategiju; Sljedeći, napasti saveze; Sljedeći, napasti vojske;

26

Umijece ratovanja_malo.indd 26

21.1.2008 12:44:01


Najniži oblik rata jest napasti gradove. Ratovanje opsadom zadnje je utočište. U opsadi, potrebna su tri mjeseca da se okupe zaštitni štitovi, oklopna kola, raznovrsno oružje i oprema za opsadu; još tri mjeseca da se podignu zemljane brane. General koji ne može obuzdati svoj gnjev, svojim četama naređuje pokret kao mravima, i svakog trećeg

27

Umijece ratovanja_malo.indd 27

21.1.2008 12:44:01


S un Tz u – Umijeće r atova nja

šalje u smrt, ne zauzimajući grad. To je nesreća opsadnog ratovanja. Vješt strateg poražava neprijatelja bez vojevanja, osvaja grad bez opsade, pobjeđuje protivničku državu bez dugotrajnog rata. On teži prevlasti pod nebom nedirnutom, s ljudima i oružjem još snažnima, dobitkom cjelovitim. To je metoda strateškoga napada.

28

Umijece ratovanja_malo.indd 28

21.1.2008 12:44:01


U ratu, sa snagama deset puta jačim od neprijateljskih, opkoli ga; s pet puta jačima, napadni ga; s dvostruko jačima, podijeli napola. Ukoliko ste ravnopravni, bori se; ako si brojčano slabiji, pritaji se; ako si slabiji, bježi. Mali će odred u tvrdoglavoj borbi biti zarobljen od većega. General je potporanj naroda.

29

Umijece ratovanja_malo.indd 29

21.1.2008 12:44:01


UMIJEĆE RATOVANJA SUN TZU ISBN 978-953-14-0252-1

Umijece_malo_PRESVLAKA_tisak.ind1 1

SU N TZU UmijeĆe ratovanja izvorni tekst

8.5.2009 12:44:01

umijeće ratovanja-izvorni tekst  

sun tzu umijeće ratovanja-izvorni tekst

umijeće ratovanja-izvorni tekst  

sun tzu umijeće ratovanja-izvorni tekst

Advertisement