Page 1

Obnovljeno izdanje s novim predgovorom autorica Više od 4 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta!

“Za prosječnog je čitatelja Rođeni pobjednik vjerojatno najjasniji i najsuvremeniji uvid u sadašnje poglede u transakcijskoj analizi i možda najbolja popularna knjiga.” Psychology Today Više od četiri milijuna čitatelja i gotovo 30 godina dokaz su da rođeni pobjednik može promijeniti živote nabolje. Ova najprodavanija uspješnica rabi poznatu psihološku metodu – transakcijsku analizu – kako bi otkrila uloge koje iz dana u dan nesvjesno igramo. Njezinih je pedesetak vježba iz područja geštalt-terapije pomoglo cijelom naraštaju da shvati kako komuniciraju s drugima i što misle o sebi. Želite li steći veći nadzor nad svojim životom, učinkovitije raditi i sretno voljeti, rođeni pobjednik pomoći će vam da oživite pronicavost i samopouzdanje rođenog pobjednika. Dr. Muriel James radi kao psihoterapeutkinja, voditeljica međunarodnih radionica, bračna i obiteljska savjetnica i predavač. Bivša je predsjednica Međunarodnog društva za transakcijsku analizu. Dr. Dorothy Jongeward jedna je od prvih poslovnih savjetnica koja se specijalizirala za socijalnu stranu produktivnosti. Godinama je predavala na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyju.

ISBN 978-953-14-0665-9

Muriel James Dorothy Jongeward

“Poticajno i korisno štivo koje će obogatiti svakoga tko želi spoznati sebe, svoje odnose s drugima i svoje ciljeve.” Kansas City Times

Rođeni pobjednik

JEDNA OD NAJBOLJIH KNJIGA O SAMOPOMOĆI SVIH VREMENA!

Rođeni pobjednik Jubilarno izdanje!

Muriel James i Dorothy Jongeward


ROĐENI

POBJEDNIK


Naslov izvornika

Born to Win Updated and with a New Foreword by the Authors Copyright © 1996, 1971 by Addison-Wesley Publishing Company Copyright © za hrvatsko izdanje Mozaik knjiga, 2010. S engleskoga preveo Tomislav Šostar

Iz­da­vač Mo­za­ik knji­ga d.o.o., Zag­reb Za iz­da­vača Alen Bodor Ured­nica Saša Stella Škec Lektorica Biserka Sinković Grafička urednica Marija Morić Oblikovanje naslovnice Marko Jovanovac Ti­s ak Denona, Zagreb, lipanj 2010. ISBN 978-953-14-0774-8 CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem xxxx.

Sva prava pridržana. Nijedan dio ovoga izdanja ne smije se, ni u cijelosti ni djelomično, reproducirati, pohraniti ili prenositi ni u kojem elektroničkom obliku, mehaničkim fotokopiranjem, snimanjem ili drugačije bez vlasnikova prethodnog dopuštenja.


Muriel James & Dorothy Jongeward

ROĐENI

POBJEDNIK


U spomen na naĹĄeg prijatelja i uÄ?itelja dr. Erica Bernea


PREDGOVOR IZDANJU U POVODU 25. OBLJETNICE OD PRVOG IZLASKA IZ TISKA

Čast nam je što nakon više od četvrt stoljeća i više od tri milijuna primjeraka na engleskome i 19 prijevoda čitatelji diljem svijeta još posežu za Rođenim pobjednikom kako bi razvili svoje pobjedničke osobine. Kad smo napisale ovu knjigu, nismo niti pomislile da će privući tako brojno čitateljstvo. Pretpostavile smo da će nam prvi čitatelji biti studenti psihologije pa smo bile jako zadovoljne kad su knjigu pohvalili mnogi stručnjaci. Stephen B. Karpman, tada psihijatar u Medicinskom centru Kalifornijskog sveučilišta u San Franciscu, napisao je: »U stilu pisanja vidljivi su strpljivost, dotjeranost, temeljitost, jasnoća i ‚davanje’ koje je jedinstveno za to područje. (...) Smatram da je riječ o prijelomnoj knjizi u području psihološke literature.« Kad je knjiga objavljena 1971., čitatelji su pokazali mnogo više zanimanja nego što smo se ikad nadale. I danas imamo to zadovoljstvo da nam se javljaju čitatelji koji su je nedavno pročitali i od nje imali koristi. Sjećamo se studenta koji je došao na mjesto gdje smo se sastajale kad smo pisale knjigu. Donio nam je novinski isječak o mladiću čije su tijelo izvukli iz rijeke. Na ruci je imao istetovirane riječi: »Rođeni gubitnik«. Držimo da nismo rođeni da gubimo. Svatko od nas sposoban je voljeti, učiti, napredovati i dopustiti svojemu stvaralačkom duhu da se na pozitivan način izrazi u svijetu. No mogu nam se zbiti stvari koje će narušiti naše osjećaje i samopoimanje, sniziti očekivanja i spriječiti nas da iskoristimo sve svoje sposobnosti. Takva nam negativna iskustva i negativne odluke priječe da postanemo onakvi kakvi bismo mogli biti.


8

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

Želja nam je da Rođeni pobjednik nastavi nadahnjivati ljude da se suprotstave utjecajima koji ih sputavaju i iskorače u prostranstva mogućnosti koje tvore njihovo moguće ja. Smatramo da načela iznesena u knjizi u ovih četvrt stoljeća nisu ništa izgubila na točnosti i praktičnosti. Zapravo, u današnjem sve složenijem svijetu te su zamisli svakom razumljive i mogu poslužiti kao svjetionik pri osobnom i društvenom razvoju. Ponovno raste zanimanje za uzroke i mehanizme ljudskog ponašanja i potragu za smislom čovjekova postojanja. Šefovi proučavaju kako postupati s podređenima, roditelji pohađaju tečajeve o odgoju djece, muževi i žene uče kako razgovarati i »pošteno ratovati«, nastavnici uče nositi se s poremećajima ponašanja svojih učenika i ublažavati učinke deprivacije. Osim materijalnim dobrima i tehnologijom, mnogi se ljudi bave pitanjem što znači biti čovjek. Jedan mladi direktor u velikoj tvrtki rekao je: »Diplomirao sam računovodstvo. Kad sam počeo raditi ovdje, mislio sam da ću se suočavati s računovodstvenim problemima. No nije tako. Riječ je o ‚ljudskim’ problemima.« Dva provjerena pristupa shvaćanju čovjekove prirode su transakcijska analiza dr. Erica Bernea i geštalt-terapija, prema tumačenju dr. Friedricha Perlsa. Ova se knjiga ponajprije bavi našim tumačenjem transakcijske analize i njezinom primjenom na svakidašnji život prosječne osobe. Teoriju transakcijske analize dopunile smo pokusima iz područja geštalta. Primjere smo uzele iz svojeg profesorskog, savjetničkog i terapeutskog iskustva. Transakcijska analiza daje ljudima racionalnu metodu za analiziranje i razumijevanje ponašanja. Geštalt-terapija daje korisnu metodu za otkrivanje otuđenih dijelova osobnosti, njihovo objedinjavanje i razvitak osnove samopouzdanja. Oba pristupa obuhvaćaju otkrivanje i razvoj svjesnosti, odgovornosti prema sebi i iskrenosti. Obje se metode bave sadašnjošću. Smatramo da ova knjiga može poslužiti kao vodič onima koje zanimaju teorije osobnosti i međuljudski odnosi. Namijenjena


UVOD

9

je kao pomoć stručnjacima u područjima mentalnog zdravlja, poslovnog upravljanja i obrazovanja, ali i laicima koje zanimaju uzbudljivi i praktični načini samospoznaje. Nipošto joj nije svrha zamijeniti profesionalnu psihoterapiju. Uz vlastitu predanost ozdravljenju, ljudi s ozbiljnim poremećajima trebaju i pomoć drugih. Uvjerene smo da čovjek nije potpuno prepušten na milost naslijeđu ili okolini. Može mijenjati oboje. Nadamo se da će ova knjiga povećati vašu svijest o pravoj snazi kojom možete upravljati svojim životom, odlučivati, razvijati svoj moralni sustav, pridonositi tuđim životima i shvatiti da ste rođeni za pobjede. Iskreno zahvaljujemo mnogima koji su na nas utjecali i pomogli nam. Nemoguće ih je sve poimence navesti. Posebno želimo zahvaliti dr. Ericu Berneu i dr. Friedrichu Perlsu za sve što su nas naučili i što su napisali. Želimo zahvaliti i našim studentima, klijentima i ljudima koje smo poučavale na povjerenju koje su nam iskazali i svemu što smo od njih naučile. Zahvalne smo i za strpljivost, ljubav i potporu svojih obitelji. Muriel James, dr. sc. Dorothy Jongeward, dr.

Lipanj 1996. Walnut Creek, Kalifornija


»Mislim da čovjek konačno mora uzeti svoj život u svoje ruke.« Poslije pada, Arthur Miller


13

SADRŽAJ

1 POBJEDNICI I GUBITNICI.................................. 19 Pobjednici............................................................................. 19 Gubitnici.............................................................................. 22 Oruđe za promjenu.............................................................. 25 Friedrich Perls i geštalt-terapija............................................ 25 Eric Berne i transakcijska analiza........................................ 30 Sažetak................................................................................. 32 Pokusi i vježbe...................................................................... 32 Popis osobina................................................................ 32 Kontinuum pobjednik – gubitnik................................. 34 Igranje uloga iz unutarnjeg dijaloga............................. 34 2 PREGLED TRANSAKCIJSKE ANALIZE............. 35 Uvod u strukturnu analizu................................................... 35 Razvoj stanja ega.................................................................. 42 Uvod u analizu transakcija................................................... 44 Psihološke igre..................................................................... 50 Dani odluke......................................................................... 54 Psihološka stajališta.............................................................. 55 Spolnost i psihološka stajališta............................................. 56 Uvod u analizu scenarija...................................................... 58 Sažetak................................................................................. 59 Pokusi i vježbe...................................................................... 61 Upoznavanje vlastitih stanja ega................................... 61 Vaša stanja ega i osjećaji................................................ 61 Analiza transakcije....................................................... 62 Jeste li OK? (fantazija).................................................. 62 Imate li OK odnos prema svojoj spolnosti? (fantazija).. 62


14

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

3 LJUDSKA GLAD ZA POTVRDAMA I STRUKTURIRANJEM VREMENA............................... 63 Glad za potvrdama............................................................... 63 Pozitivne potvrde................................................................. 65 Podcjenjivanje i negativne potvrde....................................... 69 Glad za strukturiranim vremenom...................................... 76 Sažetak................................................................................. 84 Pokusi i vježbe...................................................................... 85 Vi i dodir...................................................................... 85 Vi i priznanja................................................................ 87 Vi i strukturiranje vremena.......................................... 88 Vaša sposobnost za prisnost.......................................... 89 4 DRAMA ŽIVOTNIH SCENARIJA........................ 90 Scenariji................................................................................ 91 Kulturni scenariji................................................................. 92 Supkulturni scenariji............................................................ 98 Obiteljski scenariji................................................................ 99 Psihološki scenarij pojedinca.............................................. 102 Kako nastaje scenarij.......................................................... 104 Scenariji s kletvom............................................................. 106 Protuscenariji..................................................................... 108 Uloge i teme u životnim dramama..................................... 109 Scenarijske teme................................................................. 114 Scenarijske uloge u grčkoj mitologiji.................................. 115 Scenarijske uloge u dječjim pričama................................... 117 Sažetak............................................................................... 120 Pokusi i vježbe.................................................................... 123 Kulturni i obiteljski scenarij....................................... 123 Osobni scenarij........................................................... 124 neverbalne poruke u scenariju • verbalne poruke u scenariju • identifikacija . .............uloga • na pozornici • životne pozornice • podjela uloga


SADRŽAJ

5 RODITELJSTVO I STANJE EGA RODITELJA.. 127 Stanje ega Roditelja............................................................ 127 Vanjski izraz Roditelja........................................................ 129 Unutarnji utjecaj Roditelja................................................. 131 Njegujući Roditelj.............................................................. 135 Predrasudni (Kritični) Roditelj.......................................... 137 Nepotpun Roditelj............................................................. 138 Preodgoj............................................................................. 142 Sažetak............................................................................... 142 Pokusi i vježbe.................................................................... 144 Vaši roditelji................................................................ 144

novac • svojina • kriza • zabava • spolne uloge • obiteljski obroci • vanjština • obrazovanje • posao • vrijednosti • govor • slušanje • scenarijske teme i uloge • roditeljski postupci

Roditeljska stajališta................................................... 151 Koliko ste slični roditeljima?...................................... 151 Vaš unutarnji dijalog................................................... 152 Vaš Roditelj................................................................. 153 Terapija naikan (japanska tehnika samoopažanja)...... 154

6 DJETINJSTVO I STANJE EGA DJETETA...........155 Stanje ega Djeteta.............................................................. 155 Slobodno Dijete................................................................. 156 Mali profesor...................................................................... 160 Prilagođeno (Adaptirano) Dijete........................................ 164 Smjenjivanje Slobodnog i Prilagođenog Djeteta................ 170 Uključivanje Djeteta........................................................... 172 Sažetak................................................................................174 Pokusi i vježbe.................................................................... 175 Vaš dom iz djetinjstva................................................. 182 Kontakt s djetinjstvom................................................ 182 Dijete u vama danas.................................................... 183 Svijest o mašti............................................................. 183

15


16

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

Prilagodbe iz djetinjstva............................................. 184 Gubitak roditelja......................................................... 186 Vaš Mali profesor........................................................ 187 Vi kao Slobodno Dijete.............................................. 189 7 OSOBNI I SPOLNI IDENTITET.........................191 Imena i identitet................................................................. 191 Identitet preko igre............................................................. 196 Dječje psihološke igre i identitet uloge.............................. 199 Spolni identitet...................................................................200 Izražavanje spolnosti.......................................................... 205 Sažetak............................................................................... 212 Pokusi i vježbe.................................................................... 213 Identitet i ime............................................................. 213 Igranje u djetinjstvu.................................................... 214 Igranje u sadašnjosti................................................... 215 Vaše psihološke igre.................................................... 217 Spolni identitet i spolno ponašanje............................. 218 Osjećaji prema spolnosti i spolno ponašanje danas..... 220 8 SKUPLJANJE MARKICA I IGRANJE IGARA.... 223 Psihološke markice............................................................. 224 Trenutak naplate................................................................. 231 Poruka s majice................................................................... 233 Igre koje se igraju iz Djeteta............................................... 235 Da, ali...................................................................................237 Borite se vas dvojica...............................................................238 Vidi što sam učinio zbog tebe..................................................238 Krš i lom................................................................................239 Sudnica.................................................................................242 Lopovi i žandari.................................................................. 243 Prestanite s igrama............................................................. 243 Sažetak............................................................................... 245


SADRŽAJ

Pokusi i vježbe.................................................................... 245 Vaša zbirka markica.................................................... 246 Sjedinjavanje starih osjećaja........................................ 246

nesposobnost • bespomoćnost • perfekcionizam • potištenost • strah • krivnja • tjeskoba • ljutnja • gorčina • drugi osjećaji

Potraga za starim osjećajima....................................... 257 Poruka s majice........................................................... 258 Scenarijski upitnik...................................................... 258

9 STANJE EGA ODRASLOG...................................261 Glavom kroza zid............................................................... 261 Odrasli............................................................................... 262 Granice između stanja ega................................................. 262 Labave granice................................................................... 262 Krute granice...................................................................... 267 Kontaminacija Odraslog.................................................... 270 Oštećenja granica............................................................... 273 Odrasli kao upravitelj osobnosti......................................... 274 Umirivanje Roditelja.......................................................... 278 Udovoljavanje Djetetu........................................................ 279 Uključivanje i jačanje Odraslog.......................................... 281 Dani očaja.......................................................................... 288 Sažetak............................................................................... 289 Pokusi i vježbe.................................................................... 293 Prizor samrtne postelje (fantazija).............................. 293 Vaš posljednji sat (fantazija)........................................ 294 Prestanite ići glavom kroza zid.................................... 294 Istraživanje Stalnog Roditelja, Stalnog Odraslog i Stalnog Djeteta............................ 295 Portret vaših stanja ega............................................... 298 Dekontaminacija Odraslog......................................... 298 Učenje iz projekcija.....................................................300 Učenje iz snova........................................................... 301 Tehnika rješavanja problema...................................... 302

17


18

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

10 AUTONOMIJA I MORAL ODRASLOG............ 305 Svjesnost............................................................................. 306 Spontanost.......................................................................... 307 Prisnost............................................................................... 309 Objedinjeni (integrirani) Odrasli....................................... 310 Osjećaji Odraslog............................................................... 314 Moral Odraslog.................................................................. 315 Epilog................................................................................. 318 Pokusi i vježbe.................................................................... 320 Moral vašeg Odraslog................................................. 320 Pitanja Odraslog o vašem životu................................ 320 LITERATURA..........................................................323


19

1

POBJEDNICI I GUBITNICI Čovjeka ništa ne možeš naučiti. Samo mu možeš pomoći da to otkrije u sebi. Galileo Galilei

Svako se ljudsko biće rađa kao nešto novo, nešto što dotad nije postojalo. Svatko se rađa sa sposobnošću pobjeđivanja u životu. Svaka osoba na jedinstven način rabi vid, sluh, opip, njuh, okus i um. Svatko ima jedinstvene mogućnosti – sposobnosti i ograničenja. Svatko može biti važno, misleće, svjesno i stvaralačko biće – produktivna osoba, pobjednik. Riječi »pobjednik« i »gubitnik« imaju mnogo značenja. Pod pobjednikom u ovoj knjizi ne razumijemo osobu iza koje ostaju gubitnici. Pobjednik je, smatramo, onaj tko je zbog svoje vjerodostojnosti, pouzdanosti, osjećajnosti i iskrenosti jedinstven, kao pojedinac i član društva. Gubitnik je onaj kod kojeg te jedinstvenosti nema. Martin Buber tu je razliku oslikao pričom o rabinu kojeg su na samrti upitali je li spreman za budući život. Rabin je odgovorio potvrdno: »Na onome me svijetu nitko neće pitati: ‚Zašto nisi bio Mojsije?’. Samo će ih zanimati: ‚Zašto nisi bio svoj?’«1 Malo je apsolutnih pobjednika ili apsolutnih gubitnika. U pravilu, netko je pobjednik u većoj mjeri, a netko u manjoj. Ipak, kad osoba pođe pobjedničkim putem, rastu njezini izgledi da će sve više biti pobjednik. Svrha je ove knjige da vam pomogne na tom putovanju.

POBJEDNICI Pobjednici raspolažu različitim sposobnostima. Postignuće nije najvažnije pobjednikovo obilježje, ali jedinstvenost jest. Autentična osoba vlastitu stvarnost doživljava znajući te bivajući


20

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

i postajući pouzdana osoba osjetljiva na svijet oko sebe. Autentičan pojedinac ostvaruje svoju neponovljivu jedinstvenost i poštuje tuđu. Jedinstveni ljudi – pobjednici – ne posvećuju svoje živote ostvarenju slike o sebi kakvi bi trebali biti; oni su ono što jesu i kao takvi ne troše energiju na glumatanje, pretvaranje i manipuliranje drugima. Umjesto da se prikazuju kao osobe koje žele ugoditi drugima, izazvati ih ili privući, pobjednici se mogu prikazati u pravom svjetlu. Svjesni su da postoji razlika između voljeti i pretvarati se da si voljen, biti glup i pretvarati se da si glup, znati i pretvarati se da znaš. Pobjednici ne moraju nositi krinku. Oni odbacuju nestvarne slike vlastite podređenosti ili nadmoći. Ne boje se samostalnosti. Svi su ljudi katkad samostalni, barem nakratko. No pobjednici samostalnost održavaju tijekom sve duljih razdoblja. Dakako, i oni katkad izgube tlo pod nogama, dožive i neuspjeh, ali, unatoč zaprekama, uspijevaju zadržati osnovno samopouzdanje. Pobjednici se ne boje misliti svojom glavom i koristiti se vlastitim znanjem. Sposobni su odvajati činjenice od tumačenja i ne pretvaraju se da znaju sve odgovore. Slušaju druge, vrednuju što čuju, ali zaključuju samostalno. Premda su sposobni diviti se drugim osobama i cijeniti ih, one ih ne određuju, ne sputavaju, ne ugrožavaju i prema njima ne osjećaju strahopoštovanje. Pobjednici ne glume da su »bespomoćni« i ne igraju igru optuživanja. Naprotiv, oni preuzimaju odgovornost za svoje živote. Ne prepuštaju se tuđem lažnom autoritetu. Pobjednici sami gospodare sobom i to dobro znaju. Pobjednik reagira pravodobno i prikladno s obzirom na situaciju. Njegovo je ponašanje usklađeno s porukom koju šalje, a pritom ne ugrožava važnost, vrijednost, dobrobit i ponos ostalih osoba uključenih u situaciju. Pobjednici znaju da sve valja činiti u svoje vrijeme i da postoji:


POB J E D NI C I I G U BI T NI C I

• • • • • • • •

vrijeme za agresivnost i vrijeme za pasivnost, vrijeme za druženje i vrijeme za samoću, vrijeme za svađu i vrijeme za ljubav, vrijeme za rad i vrijeme za igru, vrijeme za plač i vrijeme za smijeh, vrijeme za suočavanje i vrijeme za uzmak, vrijeme za govor i vrijeme za šutnju, vrijeme za žurbu i vrijeme za čekanje.

Pobjednicima je vrijeme dragocjeno. Ne trate ga, nego žive ovdje i sad. To što žive u sadašnjosti ne znači da nerazborito zanemaruju prošlost, ali ni da se ne pripremaju za budućnost. Naprotiv, oni poznaju svoju prošlost, svjesni su sadašnjosti i u njoj žive, a budućnosti se raduju. Pobjednici uče prepoznati vlastite osjećaje i ograničenja, ali i ne bojati ih se. Ne zaustavljaju ih vlastita proturječja i vlastite neodlučnosti. Budući da su jedinstveni, znaju kad su ljutiti i mogu saslušati druge kad se oni ljute na njih. Mogu izražavati i primati naklonost. Sposobni su voljeti i biti voljeni. Pobjednici mogu biti spontani. Njihovi odgovori nisu predodređeni i kruti, jer oni su u stanju prilagoditi se kad situacija to zahtijeva. Posjeduju strast za životom, uživaju u radu, igri, hrani, drugim ljudima, seksu i prirodi. U vlastitim postignućima uživaju mirne savjesti, a u tuđima bez zavisti. Premda se mogu nesputano zabavljati, u stanju su odgoditi užitak, mogu se suzdržati u sadašnjosti kako bi više uživali u budućnosti. Pobjednici se ne boje ostvariti ciljeve, ali čine to na primjerene načine. Svoju sigurnost ne stječu nadzorom nad drugima. Ne očekuju gubitke. Pobjednik vodi računa o svijetu i ljudima koji u njemu žive. Ne samo što nije neupućen u svjetska pitanja nego je zabrinut i suosjećajan i posvećuje se poboljšanju kakvoće života. Čak i kad se suoči s nesrećama u domovini i svijetu, ne doživljava se

21


22

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

bespomoćnim pojedincem, nego radi na tome da svijet postane bolji.

GUBITNICI Premda se rađaju da budu pobjednici, ljudi se također rađaju bespomoćni i posve su ovisni o sredini u kojoj žive. Pobjednici s uspjehom iz posvemašnje bespomoćnosti prijeđu u neovisnost, a zatim i međuovisnost. Gubitnici, međutim, ne. Negdje na tom putu oni počnu izbjegavati odgovornost za svoj život. Kao što smo spomenuli, malo je apsolutnih pobjednika ili gubitnika. Ljudi su većinom pobjednici u nekim područjima i gubitnici u ostalima. Hoće li pobjeđivati ili gubiti, ovisi o iskustvima u djetinjstvu. Nedovoljno zadovoljenje potreba u djetinjstvu, loša prehrana, okrutnost, nesretni odnosi, bolesti, stalna razočaranja, neprikladna liječnička skrb i traumatični događaji među mnogim su iskustvima koja pridonose tome da tko postane gubitnik. Takva iskustva ometaju, prekidaju ili sprječavaju normalan napredak prema samostalnosti i samoostvarenju. Da bi se mogla nositi s negativnim iskustvima, djeca nauče manipulirati sobom i drugima. Tih se manipulativnih tehnika teško odreći u budućem životu pa često prerastu u uzorke ponašanja. Pobjednici ih nastoje odbaciti. Gubitnici ih zadržavaju. Neki se gubitnici opisuju kao uspješne ali tjeskobne, uspješne ali zarobljene ili uspješne ali nesretne osobe. Drugi, pak, tvrde da su umorni, da ne vide svrhu života, da se ne mogu pokrenuti, da su polumrtvi ili da se nasmrt dosađuju. Često ne vide kako su, većim dijelom, upravo oni izgradili vlastite kaveze, iskopali vlastite grobove i sami sebi dosadili. Gubitnik rijetko živi u sadašnjosti. Štoviše, on uništava sadašnjost usredotočujući se na uspomene ili očekivanja. Gubitnik koji živi u prošlosti žali za dobrim starim danima ili je opterećen osobnim nesrećama koje je doživio. Nostalgično, ustrajno


POB J E D NI C I I G U BI T NI C I

nariče »kako je nekad bilo bolje« ili oplakuje svoju zlu kob. Sažalijeva se i odgovornost za svoje nezadovoljstvo životom prebacuje na druge. Okrivljavanje drugih i opravdavanje vlastitih postupaka nerijetko su dio gubitnikovih igara. Jadikovke gubitnika koji živi u prošlosti često počinju sa samo da: »Samo da sam se vjenčao s kim drugim...« »Samo da imam drugi posao...« »Samo da sam završio školu...« »Samo da sam bila zgodnija...« »Samo da je moj muž prestao piti...« »Samo da sam se rodio bogat...« »Samo da sam imao bolje roditelje...« Oni koji žive u budućnosti možda će sanjariti o nekom čudu poslije kojeg mogu »živjeti sretno do kraja života«. Umjesto da uzmu život u svoje ruke, gubitnici čekaju – čaroban spas. Koliko će lijepo biti kad: »Kad napokon dođe princ na bijelom konju...« »Kad završi nastava...« »Kad djeca odrastu...« »Kad otvore ono radno mjesto...« »Kad mi umre šef...« »Kad dođe mojih pet minuta...« Za razliku od onih koji žive zamišljajući čarobni spas, neki gubitnici stalno žive u strahu od katastrofe i pitaju se što ako: »Što ako izgubim posao...« »Što ako siđem s uma...« »Što ako slomim nogu...« »Što ako im se ne svidim...« »Što ako pogriješim...«

23


24

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

Neprestano se usredotočujući na budućnost, ti su gubitnici u sadašnjosti tjeskobni. Zabrinuti su zbog svojih očekivanja, stvarnih ili izmišljenih. Brinu se zbog ispita na fakultetu, plaćanja režija, ljubavnih veza, krize, bolesti, umirovljenja, vremenskih uvjeta itd. Osobe pretjerano zaokupljene zamišljanjem propuštaju stvarne mogućnosti koje im se nude. Razmišljaju o stvarima koje za trenutačnu situaciju nisu važne. Budući da tjeskobnost zamagljuje pogled na sadašnjost, nesposobne su gledati svojim očima, slušati svojim ušima, osjećati svojim srcem ili misliti svojom glavom. S obzirom na to što nije u stanju posve iskoristiti potencijal svojih osjetila u danoj situaciji, gubitnikova percepcija nije točna ili nije potpuna pa sebe i druge doživljava iskrivljeno. Njegova je sposobnost da se učinkovito nosi sa stvarnim svijetom – poremećena. Gubitnici mnogo vremena provode glumeći, hineći, manipulirajući i ponavljajući stare uloge iz djetinjstva. Energiju troše na krinke jer često pokazuju lažno lice. Karen Horney piše: »Njegovanje lažnog ja uvijek se događa na štetu pravog ja, koje podcjenjuju ili, u najboljem slučaju, prema njemu postupaju kao manje vrijednom.«2. Gubitniku glumcu njegova je izvedba često mnogo važnija od stvarne slike. Gubitnici potiskuju sposobnost da spontano i primjereno izraze cijeli niz mogućih ponašanja. Mogu biti nesvjesni mogućnosti za produktivniji životni put koji vodi prema samoispunjenju. Gubitnici se boje iskušati nove stvari pa zadržavaju vlastiti status quo. Oni su ponavljači, no ne ponavljaju samo svoje pogreške nego i pogreške svojih obitelji i svoje kulture. Gubitnik teško daje i prima naklonost i ne stupa u prisne, iskrene i izravne odnose s drugima. Umjesto toga, nastoji ih izmanipulirati kako bi se ponašali u skladu s njegovim očekivanjima. Usto, energiju često usmjerava i u ispunjavanje tuđih očekivanja.3


POB J E D NI C I I G U BI T NI C I

Gubitnici ne rabe svoj um učinkovito, nego ga »zlorabe« za racionaliziranje i umovanje. Kad racionaliziraju, izgovorima nastoje svoje postupke učiniti prihvatljivima, a kad umuju, zasipaju druge ispraznim riječima koje zvuče pametno. Zbog toga velik dio njihova potencijala ostaje uspavan, neostvaren i neprepoznat. Poput žabljeg princa u bajci, gubitnici kao da su začarani pa živote žive kao osobe koje ne bi trebali biti.

ORUĐE ZA PROMJENU Osoba koja želi otkriti i promijeniti »gubitnička obilježja«, koja želi postati sličnija pobjedniku – za što je i rođena – promjenu može ostvariti pokusima iz geštalt-terapije i transakcijske analize. Riječ je o dvama razmjerno mladim i uzbudljivim pristupima prevladavanju psihičkih tegoba. Prvome je život udahnuo dr. Friedrich (Fritz) Perls, a drugi je razvio dr. Eric Berne. Perls se rodio u Njemačkoj 1893. Napustio ju je kad je Hitler stupio na vlast. Berne je rođen u Montrealu 1910. Obojica su postali psihoanalitičari Freudove škole, obojica su se odvojili od ortodoksne psihoanalize i obojica su najpopularniji i najprihvaćeniji bili u SAD-u. Mi smo studirale s Berneom i Perlsom, a njihove su nam metode prihvatljive jer su djelotvorne. U ovoj knjizi želimo pokazati kako se teorijom transakcijske analize, dopunjenom vježbama koje smo same osmislile, a izvedene su iz geštalt-terapije, mogu razviti i proširiti pojedinčeva »pobjednička obilježja«. Smatramo da svatko – barem u nekom području života – ima potencijal da bude pobjednik, to jest stvarna, živa i svjesna osoba.

FRIEDRICH PERLS I GEŠTALT-TERAPIJA Geštalt-psihologija nije nova, no geštalt-terapija jest. Dr. Friedrich Perls, dugogodišnji frojdovski analitičar, iskoristio je nekoliko načela i otkrića geštalt-psihologije da osmisli i razvije

25


26

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

geštalt-terapiju. Gestalt je riječ koju smo preuzeli iz njemačkoga. Pojednostavljeno, znači »organizirana cjelina«. Perls smatra da mnogim osobnostima nedostaje cjelovitost, da su rascjepkane. Tvrdi da su ljudi često svjesni samo dijelova sebe, a ne cijele svoje osobnosti. Primjerice, žena može ne znati ili ne prihvaćati da se katkad ponaša poput svoje majke, a muškarac možda ne zna ili ne želi priznati da katkad želi plakati poput malog djeteta. Svrha geštalt-terapije je ljudima pomoći da postanu cjeloviti, da postanu svjesni svojih rascjepkanih dijelova i zatim ih prihvate, ponovno prisvoje i ujedine s osobnošću. Ujedinjenjem čovjek lakše ostvaruje prijelaz iz ovisnosti u samodostatnost, iz autoritarne vanjske potpore u autentičnu unutarnju potporu.4 Konkretno, imati unutarnju potporu znači biti samopouzdan. Samopouzdan čovjek više ne mora ovisiti o bračnom partneru, diplomi, nazivu radnog mjesta, terapeutu, bankovnom računu i sl. jer otkriva da potrebne kapacitete nosi u sebi i da se na njih može osloniti. One koji to odbijaju učiniti Perls smatra neurotičnima: Neurotičnim nazivam svakoga tko svoj potencijal rabi da manipulira drugima umjesto da razvija sebe. On preuzima nadzor, opsjednut je moći, i okreće se prijateljima i rodbini uvijek kad je nesposoban rabiti vlastite mogućnosti. Čini to jer ne može podnijeti napetosti i frustracije koje prate sazrijevanje. Usto: riskirati je također rizično, prerizično da se o tome razmišlja.5


POB J E D NI C I I G U BI T NI C I

Među uobičajene tehnike u geštalt-terapiji pripadaju igranje uloga, pojačavanje simptoma ili ponašanja, fantazija, načelo zadržavanja u trenutku, odnosno iskustvo »bivanja u sadašnjosti«, uporaba riječi »ja« umjesto »to« kao načina preuzimanja odgovornosti za ponašanje, učenje kako razgovarati s nekim, a ne mu govoriti, podizanje svijesti o tjelesnim osjetima te učenje o tome kako osoba može »zadržati osjećaje« dok ih ne protumači i ujedini. Postupak koji je mnogima najteže shvatiti Perlsov je posebni oblik igranja uloga. Igranje uloga općenito nije novost u psihološkoj praksi. Na toj je metodi, iz koje su proizišli mnogi oblici skupnih susreta i tretmana, dr. Jacob Moreno radio već 1908. Godine 1919. skovao je riječ »psihodrama« kako bi naglasio da usmjerava ljude da preuzmu tuđe identitete i prožive svoje teškoće iz različitih perspektiva.7 Za razliku od Morena, Perls je malokad davao drugima da glume uloge njegovih pacijenata. Tvrdio je kako bi drugi »unijeli vlastite maštarije, vlastita tumačenja«.8 Stoga je Perls od pacijenata tražio da se sami užive u uloge i prožive ih. Usredotočio se na to kako se pacijent izražava sada, a ne zašto to čini baš tako. Premda se ta vrsta igranja uloga može organizirati na različite načine, tehnika stolice jedinstvena je za Perlsa. Njegovi su rekviziti: (1) »vruće sjedalo«, stolica za pacijenta koji odluči »raditi«, (2) prazna stolica okrenuta prema pacijentu na kojeg aktivni pacijent projicira jedan od oblika svoje osobnosti te (3) kutija papirnatih maramica za suzne oči. Tehnika »vrućeg sjedala« bila je, primjerice, rabljena na učiteljici koja je sebe opisivala kao prijateljski raspoloženu osobu spremnu pomoći drugima, no nije mogla razumjeti zašto nema bliskih prijatelja. Premda je nijekala da osjeća ikakvu ljutnju, uobičajene su joj rečenice bile »požalit ćeš zbog toga« i »žalim svakoga poput tebe«. Slušatelji su to tumačili kao ugrožavajuće, neprijateljske poruke.

27


28

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

Kad je bila uživljena u svoje rascjepkane dijelove, na vrućem je sjedalu izražavala »prijateljsku sebe«, a na stolici nasuprot zamišljala je »ljutitu sebe«. Kad je zamijenila uloge, zamijenila je stolice i pomalo počela dijalog: Vruće sjedalo:

Ne znam zašto sam ovdje. Uvijek sam raspoložena prijateljski i spremna pomoći. Nasuprotna stolica: Znaš dobro zašto si ovdje. Ti uopće nemaš prijatelje. Vruće sjedalo: Ne razumijem. Uvijek činim stvari za druge. Nasuprotna stolica: To je tvoj problem. Uvijek si dežurna pomagačica. Svima namećeš obvezu. Ubrzo je učiteljičin glas postao kričav i glasan. S vrućeg se sjedala obrušila na primjedbu o »dežurnoj pomagačici«. Iznenađena vlastitom agresivnošću, u nevjerici je prokomentirala: »Nisam znala da mogu biti tako ljutita.« Premda su drugi taj oblik njezine osobnosti viđali prilično često, tada je prvi put priznala da osim ljubaznosti ima i drugu stranu – ljutnju. Priznala je svoju polarnost. Katkad su ljudi, poput spomenute učiteljice, svjesni samo jednoga svojeg pola. Katkad su ih, pak, svjesni oba, pa kažu: »Ili sam sjajno raspoložen ili sam potišten«, ili »Ili sam srdit i agresivan ili sam preplašen i nesiguran.« Osoba čija je osobnost polarizirana funkcionira prema načelu ili-ili – drska je ili bezvrijedna, bespomoćna je ili tiranska, pokvarena ili pravedna. Zarobljena između takvih oprečnih sila, osoba vodi unutarnji rat. Perlsov način igranja uloga omogućuje da se suprotstavljene sile sukobe, oproste si, postignu kompromis ili barem da se upoznaju. Tehnikom dviju stolica ljudi mogu razviti svijest o svojim rascjepkanim dijelovima. Čine to uživljujući se u različite uloge i,


POB J E D NI C I I G U BI T NI C I

mijenjajući stolice ovisno o ulozi u kojoj jesu, vodeći razgovor među njima. Mogu se uživjeti u sebe iz sadašnjosti ili iz djetinjstva ili, recimo, u ulogu oca, majke, bračnog druga ili šefa. Osobe mogu postati i neki tjelesni simptom – čir, glavobolja, križobolja, znojni dlanovi ili lupanje srca. Mogu čak glumiti da su predmet ili biće iz snova, primjerice, komad pokućstva, kakva životinja ili prozor. Usto, igranjem uloga tehnikom vrućeg sjedala mogu se objasniti sve vrste međuljudskih odnosa. Osoba zamisli drugu osobu u nasuprotnoj stolici i otvoreno joj govori sve što joj je na umu. Zatim glumi drugu osobu i odgovara »sebi«. U tom procesu na površinu vrlo često ispliva neizrečena gorčina ili naklonost pa ih se može objasniti i prihvatiti. Različiti dijelovi sna također se mogu proživjeti igranjem uloga radi podizanja samosvijesti. Prema Perlsu, snovi su »kraljevska cesta prema ujedinjenju«.9 ... svi su različiti dijelovi snova komadići naših osobnosti. Kako je naš cilj da svatko od nas postane cjelovita osoba, što znači s ujedinjenom osobnošću bez sukoba, moramo sastaviti različite djeliće sna. Moramo ponovno prisvojiti te projicirane, rascjepkane dijelove naše osobnosti, kao i skriveni potencijal koji se pojavljuje u snu.10

Drugim riječima, sanjač je sve što san jest. Svaka osoba i svaki predmet koji se pojavljuju u snu određeni su dio sanjača. Uživljavanjem u osobe ili predmete iz sna, ili čak dijelove sna, može se otkriti egzistencijalna poruka koju san nosi, i to ne njegovom raščlambom, nego njegovim proživljavanjem. Jedan je muškarac, primjerice, često sanjao san u kojem se uvijek nalazio stol. Kad su mu rekli da se zamisli kao taj komad pokućstva, promrmljao je: »Kakva glupost, ta ja nisam stol«. Uz malo ohrabrenja, prevladao je tremu i počeo: »Ja sam velik stol.

29


30

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

Prepun sam tuđih stvari. Ljudi gomilaju stvari na mene, pišu po meni, bodu me olovkama. Stalno me iskorištavaju, a ja se ne mogu pomaknuti...« Poslije je rekao: »To sam ja! Baš poput stola svima dopuštam da me iskorištavaju, a ja samo sjedim!« U geštalt-terapiji ljudi stječu emocionalnu i intelektualnu spoznaju, ali pozornost se ponajprije posvećuje prvome. Emocionalna svjesnost onaj je trenutak samospoznaje kad osoba kaže »aha«. Perls opisuje aha-doživljaj kao: »... ono što se dogodi svaki put kad nešto sjedne na svoje mjesto, svaki put kad se geštalt zatvori, postoji aha-doživljaj, šok spoznaje.«11 Intelektualna spoznaja ostvaruje se prikupljanjem podataka.

ERIC BERNE I TRANSAKCIJSKA ANALIZA Transakcijskom analizom ljudi stječu emocionalnu i intelektualnu spoznaju, ali metoda se usredotočuje na zadnju. Riječ je o mišljenju, često analitičkom, na kraju kojeg osoba uglavnom zaključi: »Dakle, to je tako!« Dr. Berne svoje je teorije razvio dok je, kako je ispričao, opažao ponašajne promjene kod pacijenta kojem bi u područje pozornosti unio nov podražaj, primjerice riječ, gestu ili zvuk. Te su promjene obuhvaćale izraze lica, intonaciju govora, rečenični sklop, tjelesne pokrete, geste, tikove te položaj i držanje tijela. Činilo se kao da unutar pojedinca postoji nekoliko različitih osoba. Katkad je izgledalo kao da cijelu pacijentovu osobnost nadzire jedna od tih različitih unutarnjih osoba. Primijetio je kako ta različita ja s drugima ostvaruju različite transakcije (razmjene poruka), kao i da se te transakcije mogu analizirati. Uočio je kako neke od transakcija imaju niske pobude, da ih osoba rabi kao sredstvo manipulacije kojim druge uvlači u psihološke igre i ucjene.* Primijetio je i da ljudi funkcioniraju na predodređene načine – ponašaju se kao da su * Analiza igara široku je popularnost stekla objavom Berneove uspješnice Koju igru igraš.12


POB J E D NI C I I G U BI T NI C I

na pozornici i čitaju kazališni scenarij. Ta su opažanja Bernea navela da razvije jedinstvenu teoriju pod nazivom transakcijska analiza, ili skraćeno: TA. Izvorno je TA razvijena kao psihoterapijska tehnika. Najbolje ju je provoditi u skupinama (poput geštalt-terapije). Grupa služi kao okružje u kojem ljudi mogu postati svjesniji sebe, ustroja svoje osobnosti, načina kako izvode transakcije, igara koje igraju i scenarija koje proživljavaju. Takva svjesnost omogućuje osobama da steknu jasniju sliku o sebi kako bi mogle promijeniti ono što žele promijeniti i ojačati ono što žele ojačati. Promjena počinje sklapanjem ugovora između terapeuta i klijenta. Ugovor se može odnositi na prevladavanje simptoma poput crvenjenja, frigidnosti ili glavobolje. Može biti o ovladavanju ponašanjima poput prekomjernog pijenja, zlostavljanja djece ili školskog neuspjeha. Može se usredotočiti na iskustva iz djetinjstva koja su u podlozi sadašnjih simptoma i ponašanja, iskustva u kojima je dijete bilo podcijenjeno, napušteno, zanemareno, zlostavljano ili mu se previše popuštalo.13 Ugovorni pristup čuva klijentovo samoodređenje. Usto, omogućuje klijentu da zna kad su uvjeti u ugovoru ispunjeni. TA nije samo korisno psihoterapijsko sredstvo. Ona nudi umno poticajan pogled na ponašanje, koji većina ljudi može razumjeti i primijeniti. Potiče uporabu jednostavnih, izravnih i nerijetko razgovornih pojmova umjesto psiholoških, znanstvenih riječi ili znanstvenog žargona. Primjerice, prema TA, glavni su dijelovi osobnosti stanja ega* Roditelj, Odrasli i Dijete. Transakcijska analiza racionalan je pristup tumačenju ponašanja koji počiva na pretpostavci da svi mogu naučiti vjerovati u sebe, misliti za sebe, donositi samostalne odluke i izražavati osjećaje. Njezina se načela mogu primijeniti na radnom mjestu, kod kuće, u učionici, u susjedstvu – gdje god su ljudi u dodiru s drugim ljudima. * U dijelu literature iz TA na hrvatskome nazivaju se »ego stanja«.

31


32

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

Prema Berneu, važan je cilj transakcijske analize »uspostaviti otvorenu i iskrenu komunikaciju između čuvstvenih i intelektualnih dijelova osobnosti.«14 Kad se to dogodi, osoba se može koristiti čuvstvima i umom, a ne samo jednim na štetu drugoga. Tehnike geštalta taj proces mogu ubrzati, osobito na osjećajnoj razini. Svako poglavlje ove knjige ima vježbe i pokuse osmišljene da vam pomognu da sami primijenite teoriju. Predlažemo vam da nakon svakog pročitanog poglavlja, pročitate s njim povezane pokuse i vježbe. Ono što vam se čini ostvarivo i zanimljivo učinite odmah, a poslije i sve ostalo što mislite da je važno.

SAŽETAK Osiromašen je svatko tko nije svjestan kako se ponaša ili što osjeća. U nedostatku samopouzdanja, takva osoba koleba između sukobljenih unutarnjih sila. Ona nije cjelovita jer su joj dijelovi osobnosti – um, čuvstva, stvaralaštvo, tjelesni osjeti ili neko posebno ponašanje – otuđeni. Stoga je svatko tko toga postane svjestan i teži ujedinjenju svoje osobnosti – obogaćen. Takve spoznaje mogu steći oni koji odluče da će uglavnom biti pobjednici, a ne gubitnici. Njima otkrivaju kako se sve više mogu osloniti na vlastite sposobnosti osjećanja i procjenjivanja. Nastavljaju se otkrivati i obnavljati. Život za njih ne znači »imati više« nego »biti više«. Pobjednicima je drago što su živi!

POKUSI I VJEŽBE 1. Popis osobina Brzo prođite sljedećim popisom osobina. Pokraj onih koje se podudaraju s vašom slikom o sebi stavite kvačicu. Križićem označite one koje se ne odnose na vas. Upitnikom, pak, označite one za koje niste sigurni.


POB J E D NI C I I G U BI T NI C I

 Volim sebe

 Ne mogu zadržati posao

 Drugi me plaše ili mi nanose bol

 Vjerujem sebi

 Ljudi mi mogu vjerovati

 Obično kažem pogrešnu stvar

 Imam dobru krinku

 Uživam u društvu

 Obično kažem pravu stvar

 Nije mi drago što sam ovog spola

 Osjećam se loše zbog sebe

 Nemam hrabrosti za život

 Bojim se budućnosti

 Ne volim biti među ljudima

 Ovisim o tuđim zamislima

 Nisam razvio svoje darove

 Gubim vrijeme

 Drago mi je što sam ovog spola

 Koristim svoje darove

 Često griješim

 Mislim svojom glavom

 Pomažem zajednici

 Ne razumijem sebe

 Ljudi vole biti oko mene

 Osjećam se zarobljen

 Kompetentan sam na poslu

 Dobro iskorištavam vrijeme

 Vladam sobom

 Drugi me izbjegavaju

 Uživam u životu

 Ne zanimaju me pitanja zajednice

 Teško vladam sobom

 Uživam u radu

 Ne volim sebe

 Uživam u prirodi

 Ne uživam u radu

Sad pogledajte osobine koje ste označili. • Vidite li kakav uzorak? • Jesu li to pobjedničke ili gubitničke osobine ili mješavina? • Koje biste osobine htjeli promijeniti?

33


34

Muriel James & Dorothy Jongeward: R o đ e n i p o b j e d n i k

Kako napredujete kroz knjigu, tako se vraćajte na ovaj popis. Pregledajte označene osobine i promijenite ono što ste se odlučili promijeniti. 2. Kontinuum pobjednik – gubitnik Prema onome što osjećate o sebi, što ste postigli u životu i odnosima s drugima, odredite svoje mjesto na sljedećem kontinuumu. Zamislite da se na jednom kraju nalazi tragičan gubitnik, a na drugom posve uspješan pobjednik. • Što osjećate o sebi? Gubitnik

Pobjednik

• Kako se osjećate u vezi sa svojim životnim postignućima? Gubitnik Pobjednik • Kako se osjećate u vezi sa svojim odnosima s drugima? Gubitnik Pobjednik • Jeste li zadovoljni time gdje su vaše oznake? • Ako niste, što biste htjeli promijeniti? 3. Igranje uloga iz unutarnjeg dijaloga Idući put kad ne budete mogli zaspati ili se ne budete mogli usredotočiti ili nekoga saslušati zato što vam se u glavi neprestano vrti dijalog, pokušajte postati svjesni bîti toga razgovora. • Poslušajte ga. Tko govori u vašoj glavi? Obraćate li se komu određenom? • Sad »izvadite« razgovor iz glave. Postavite dvije stolice jednu nasuprot drugoj. Služeći se Perlsovom metodom, izgovorite taj razgovor naglas. Mijenjajte stolice kad je to potrebno. • Pokušajte dovesti razgovor do kakva zaključka.


Obnovljeno izdanje s novim predgovorom autorica Više od 4 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta!

“Za prosječnog je čitatelja Rođeni pobjednik vjerojatno najjasniji i najsuvremeniji uvid u sadašnje poglede u transakcijskoj analizi i možda najbolja popularna knjiga.” Psychology Today Više od četiri milijuna čitatelja i gotovo 30 godina dokaz su da rođeni pobjednik može promijeniti živote nabolje. Ova najprodavanija uspješnica rabi poznatu psihološku metodu – transakcijsku analizu – kako bi otkrila uloge koje iz dana u dan nesvjesno igramo. Njezinih je pedesetak vježba iz područja geštalt-terapije pomoglo cijelom naraštaju da shvati kako komuniciraju s drugima i što misle o sebi. Želite li steći veći nadzor nad svojim životom, učinkovitije raditi i sretno voljeti, rođeni pobjednik pomoći će vam da oživite pronicavost i samopouzdanje rođenog pobjednika. Dr. Muriel James radi kao psihoterapeutkinja, voditeljica međunarodnih radionica, bračna i obiteljska savjetnica i predavač. Bivša je predsjednica Međunarodnog društva za transakcijsku analizu. Dr. Dorothy Jongeward jedna je od prvih poslovnih savjetnica koja se specijalizirala za socijalnu stranu produktivnosti. Godinama je predavala na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyju.

ISBN 978-953-14-0665-9

Muriel James Dorothy Jongeward

“Poticajno i korisno štivo koje će obogatiti svakoga tko želi spoznati sebe, svoje odnose s drugima i svoje ciljeve.” Kansas City Times

Rođeni pobjednik

JEDNA OD NAJBOLJIH KNJIGA O SAMOPOMOĆI SVIH VREMENA!

Rođeni pobjednik Jubilarno izdanje!

Muriel James i Dorothy Jongeward

Rođeni pobjednik  

Mozaik knjiga: Muriel James i Dorothy Jongeward - Rođeni pobjednik

Rođeni pobjednik  

Mozaik knjiga: Muriel James i Dorothy Jongeward - Rođeni pobjednik

Advertisement