Page 1


lzbraI: dr. Marko Terseglav lIustriraI: Zvonko ト経h

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 1

2/11/10 11:52:43 AM


IZŠTEVANKE, ZBADLJIVKE IN DRUGE IGRARIJE

NOTNI ZAPIS

ZGOŠČENKA

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 2

2/11/10 11:52:46 AM


Kar se Janezek nauči, to Janez zna »Kar se Janezek nauči, to Janez zna«, pravi slovenski pregovor. Česar smo se naučili v otroštvu, bomo ohranili v starosti in bomo prenesli še na naše potomce. Te ljudske modrosti se zavedajo starši in vzgojitelji, zato hočejo prenesti otrokom čim več dragocenih sporočil. Eno izmed njih je gotovo tudi ohranjanje naše splošne kulturne in pesemske dediščine. Vsi vemo, da se zlasti ljudske pesmi hitro izgubljajo, s tem pa se izgublja naša etnična razpoznavnost. Zato s tole knjižico želimo, da se že otroci s pomočjo staršev in vzgojiteljev spoznajo z delčkom naše dediščine, za katero si želimo, da ne bi izginila. Del te dediščine so tudi otroške pesmi, bolje pesmi za otroke, ki bodo morda otrokov prvi stik z ljudsko kulturo. Zato smo med številnim gradivom poskušali izbrati take pesmi, ki bojo bliže otroški duši in jih bojo zato lažje sprejeli in ohranili. Ohranjene pesmi pa bodo morda nekoč postale vzpodbuda za odrasle in za njihov odnos do ljudske kulture, ki je bistvo naše etnične, kulturne in nacionalne prisotnosti, zavesti in obstajanja. Pesmarica ni namenjena le najmlajšim, ampak tudi šolarjem. Tem bodo najbrž bolj kot izštevanke všeč hudomušne ali celo bolj resnobne ali domoljubne pesmi, zato smo v zbirko namerno vključili še take (tudi ljubezenske), ki so bile prvotne namenjene starejšim, a se z njimi srečujejo tudi otroci in z »odraslimi« pesmimi bogatijo svoj pevski program, s tem pa nevsiljivo vstopajo v svet naše kulturne dediščine. Poleg ljudskih smo v zbirko uvrstili še znane in priljubljene pesmi različnih avtorjev (Slomšek, Gregorčič, Jerajeva itd), ki so že tako široko sprejete in so se že tako globoko vtisnile v zavest in srca ljudi, da jih pevci sami štejejo k ljudskim, čeprav nekatere to (še) niso. Ljudske pesmi nikoli niso pete niti zapisane v knjižnem jeziku, ampak je to narečno pesništvo. V narečjih pač, v katerih so pesmi nastale ali živijo. Vendar za splošno pesmarico, ki je namenjena vsem slovenskim otrokom, smo pri objavi morali poiskati določen kompromis. Čim manj smo posegli v bistvo in strukturo pesmi, te smo le nekoliko slovnično »priredili«, da so razumljivejše in berljivejše. Ob tem smo poskušali ohraniti čim več narečnih značilnosti in podob pokrajinskih govorov. Kjer se je zdelo, da bi narečna beseda lahko predstavljala težavo, smo jo pojasnili s knjižnim izrazom. Del pesmi, ki jih pojemo še danes in jih pozna večina ljudi, je del narečne podobe izgubil, in se pesmi približujejo splošnemu pogovornemu jeziku. To pa je spet dokaz, kako živ je jezik in kako se pevci in pesmi temu živemu jeziku prilagajajo skozi čas, saj 3

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 3

2/11/10 11:52:46 AM


so šola, mediji, vzgoja in knjižni jezik močno vplivali tudi na spremembo narečij, zlasti v besedišču. Nekatere pesmi v knjigi so ostale take kot so jih pevci peli ali kot so bile enkrat zapisane in te ohranjajo močnejši narečni značaj. Nismo posegali vanje, saj smo jih želeli ohraniti v prvotni izpovedni obliki, s tem pa že otroke opozoriti na veliko razčlenjenost slovenskega jezika in na bogastvo, ki ga prinašajo v kulturno zakladnico naša narečja. Dobro je, da se že otrok v vrtcu ali pa šolar, na nevsiljiv način preko pesmi seznanita, kako govorijo njihovi vrstniki drugod po Sloveniji in da so narečja del naše resničnosti, ki si zaslužijo, da jim prisluhnemo in ne da jih odklonimo ali pa jih celo vidimo kot napako v naši komunikaciji. Otroških in ljudskih pesmi sploh si ne moremo predstavljati brez glasbe, brez melodije, saj so, razen izštevank, nekaterih ritmičnih besedilc in igric, vse druge tesno povezane z melodijo, ki je bistveni del ljudske pesmi. Petje je tudi ena najbolj priljubljenih in spontanih oblik otroške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Le objektivne težave včasih preprečijo knjižne izdaje pesmi brez notnih zapisov, kar je škoda, saj pesmim s tem odvzamemo njeno bistvo in jim skrčimo njihov komunikacijski prostor in širjenje. Zato smo se kljub težavam potrudili, da je čim več pesmi v naši zbirki dobilo tudi zapisano melodijo. Nekatere pesmi namesto not spremljajo »živi glasbeni zapisi« - posnetki na CD, tako da se bodo otroci ob poslušanju lažje in hitreje zapomnili pesmi in jih tudi peli. S tem bodo nehote sprejeli, hkrati pa še ohranili bogastvo naše dediščine, ki bo z otroki na novo oživela in se ohranila še za naslednje rodove. Z živostjo dediščine se ohranja naša istovetnost, ki je v teh razburkanih globalizacijskih časih vse bolj na udaru. Prav ljudska pesem je ta, ki v najjasnejši luči kaže našo istovetnost, zato je nujno, da se z njo srečajo že otroci, saj bodo oni nosilci prihodnosti in tudi ohranjevalci naše etnične istovetnosti. Večina tu objavljenih pesmi je vzeta iz podobnih starejših zbirk, te pa so črpale iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, ki mu gre zahvala za posredovano gradivo. Nekaj pesmi pa je »priletelo« v knjigo naravnost iz naših otroških spominov. In tako gre dediščina naprej. dr. Marko Terseglav

4

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 4

2/11/10 11:52:47 AM


5

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 5

2/11/10 11:52:50 AM


AN BAN PET PODGAN An ban pet podgan, štiri miši, v uh me piši, vija vaja ven.

ANČKA BANČKA POMARANČKA Ančka bančka pomarančka, etka betka knedelj.

EKATE PEKATE Ekate pekate, cukate me, abele fabele domine, etkus petkus, kufer štuc, kvinte kvante, ven ga fuč.

6

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 6

2/11/10 11:52:52 AM


ANDERLE BANDERLE Anderle banderle, zlata kolesa, da se popeljemo v sveta nebesa; angelci vriskajo, duše pa piskajo, vija, vaja, ven.

7

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 7

2/11/10 11:52:53 AM


EN KOVAČ KONJA KUJE En kovač konja kuje, kolko žebljev potrebuje? En, dva, tri, pa povej število ti? S pestjo štejemo po roki soigralca.

8

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 8

2/11/10 11:52:54 AM


PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 9

2/11/10 11:52:57 AM


BIBA LEZE Biba leze, biba gre, da bi prišla do gore, do gore, do Bisergore, kamor nihče drug ne more. Pod goro je vrt meden, biba leze da bo njen, po drevesih so kolači, med cedi se po pogači. Iz studenca mleko teče, kar želi si vsak naj reče, biba se vode napila, pravo pot je izgrešila. Z dvema prstoma se premikamo v tempu petja: začnemo od pasu, preko roke do vrha glave in nazaj po drugi roki ali od trebuha do brade, kjer lahko končamo z »buci, buc.«

10

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 10

2/11/10 11:53:02 AM


ČURI MURI Čuri muri, božji volek, božji volek moj, zleti, zleti in pokaži, kje je domek tvoj. Z roke dečkove je božji volek odletel, pa na polju pisani je cvetki obsedel. Čuri muri, božji volek, božji volek moj, zdaj pa zleti in pokaži, kje je domek tvoj. Poletel je božji volek soncu pod nebo, dolgo je za njim strmelo dečkovo oko. božji volek – pikapolonica

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 11

2/11/10 11:53:06 AM


IGRAMO SE Igramo se, igramo se, veselo trkamo. Ko palček se utrudi, kazalček koj začne. Igramo se, igramo se, veselo trkamo. Igramo se … Kazalček se utrudi, sredinček koj začne. Igramo se … Igramo se … Sredinček se utrudi, prstanček koj začne. Igramo se … Igramo se … Prstanček se utrudi, mezinček koj začne. Igramo se …

KRIŽ, KRAŽ, KRALJ MATJAŽ Križ, kraž, kralj Matjaž, daj mi groš, da kupim nož. Luknjo vrtam, luknjo vrtam, poč, poč, poč. S prstom rišemo »križe«, diagonale po dlani soigralca, na »luknjo vrtam«, s kazalcem vrtamo v dlan, na »poč, poč, poč« pa »počimo« po roki.

12

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 12

2/11/10 11:53:08 AM


13

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 13

2/11/10 11:53:11 AM


ABRAHAM MA SEDEM SINOV Abraham ma sedem sinov, sedem sinov Abraham. Vsi so jedli, vsi so pili, vsi so delali tako. Vsi tako, vsi tako, vsi so delali tako.

IGRAJ V KOLO JABOLKO Igraj v kolo jabolko, jabolko rudeče. Rad imel bi jabolko, ali k meni neče. Zatrkljaj se, jabolko, kamor tebi drago, samo k temu ne trkljaj, koga nimaš rado. Jabolko se k meni je zatrkljalo rdeče in prineslo meni je tri pehare sreče. 14

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 14

2/11/10 11:53:14 AM


LEPA ANKA Lepa Anka kolo vodi, lepa Anka kolo vodi, kolo vodi i govori, kolo vodi i govori:

Mili bože al sam lepa. Sam, da su mi črne oči, črne oči i obrvi. Daj mi brate konja svojga! Tri bi grada preskočila.

15

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 15

2/11/10 11:53:15 AM


MARKO SKAČE Marko skače, Marko skače, po zelenoj trati. Hej, haj, hajajaj, po zelenoj trati.

Prek deveti, prek deveti, prek deseti mostov. Hej … Tam jo vidim, tam jo vidim, folaše pomeče. Hej …

V rokaj nosi, v rokaj nosi sedem žuti zlati. Hej …

Zlatim perom, zlatim perom, z belimi rokami. Hej …

To de njemi, to de njemi, za devojko dati. Hej …

Njoj na rokah, njoj na rokah, prstani svetijo. Hej …

Pijte, jejte, pijte, jejte, mojga bratca konji. Hej … Zdaj mo išli, zdaj mo išli, daleč po devojko. Hej … folaše – dvorišče pomeče – pometa

16

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 16

2/11/10 11:53:18 AM


JAZ SEM MUZIKANT Jaz sem muzikant, imam prelepi gvant. Mi smo muzikanjte, imamo lepe gvante. Jaz znam igrati. Mi znamo igrati. Na mojo harmoniko. Na naše harmonike. Didl didl didl didl, didl didl didldu.

Jaz sem … … Na moje gosli. Na naše gosli. Cigu migu mačku strigu, cigu migu kozji rep. Jaz sem … … Na mojo piščalko. Na naše piščalke.

Jaz sem muzikant, imam prelepi gvant. Mi smo muzikantje, imamo lepe gvante. Jaz znam igrati. Mi znamo igrati. Na mojo kitaro. Na naše kitare. Brenka brenka brenka brenka, brenka brenka brenka brenk. gvant – obleka Pesmica se poje v dveh skupinah. Ob naštevanju glasbil naj jih otroci tudi posnemajo, npr. pri zadnji kitici prosto žvižgajo.

17

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 17

2/11/10 11:53:19 AM


RINGA, RINGA RAJA Ringa, ringa raja, mucika nagaja, kužek pa priteče, vse na tla pomeče. Ringa, ringa raja, mama peče jaja, oče toči vino, sodček prelomimo. Otroci se primejo v krog, plešejo in pojejo. Eden ostane znotraj kroga in se vrti v nasprotno smer, ob koncu pesmice pa izbere drugega, ki ga zamenja v krogu.

18

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 18

2/11/10 11:53:21 AM


PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 19

2/11/10 11:53:24 AM


BUJA SE JE ŽÉNILA Buja se je žénila, ščurca je jemala. Tralalaj, šaralaj, ščurca je jemala. GostÜvanje bomo služili, pogače mu pekli. Tralalaj ... Obad je z mujo plesal, v koleno jo je brcnil. Tralalaj ... Muja je vmedlela, doktora želela. Tralalaj ... Nem ti šel po doktora, če te vrag pač vzame. Tralalaj ... buja – bolha ščurca – ščurka gostüvanje – svatba muja – muha

20

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 20

2/11/10 11:53:28 AM


ČRNI PETER CVIRN PREDE Črni Peter cvirn prede, kaj, kaj, kaj. Zakaj pa tebi cvirn bode, kaj, kaj, kaj?

S prašičev bom pa mast obiral. Kaj, kaj, kaj. Zakaj pa tebi mast le bode, kaj, kaj, kaj?

S cvirnom bodem žakle pletel. Kaj, kaj, kaj. Zakaj pa tebi žakli bodo, kaj, kaj, kaj?

Z mastjo bom pa vozove mazal. Kaj, kaj, kaj. Zakaj pa teb vozovi bodo, kaj, kaj, kaj?

V žakle bom pa želod deval. Kaj, kaj kaj. Zakaj pa tebi želod bode, kaj, kaj, kaj?

Na vozih bom kamenje vozil. Kaj, kaj, kaj. Na vozih bom kamenje vozil, kaj, kaj, kaj.

Z želodom bom prašiče redil. Kaj, kaj, kaj. Zakaj pa tebi prašiči bodo, kaj, kaj, kaj? cvirn – sukanec žakel – vreča turn – zvonik

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 21

2/11/10 11:53:31 AM


ČUK SE JE OŽENIL Čuk se je oženil, tralala, tralala, sova ga je vzela, hopsasa, sova ga je vzela, hopsasa.

Čuk pa sovo vpraša ... kolko dota znaša ... Eno bučo vina ... enga petelina ...

Čuk sedi na veji ... sova na vereji ...

Vino bova spila ... bučo pa razbila ...

Sova čuku miga ... dejva se vzemiva ...

KAJ JE TEBI, MUCEK MALI Kaj je tebi, mucek mali, mjav mjav mjav, da se mi tak milo jočeš, mjav mjav mjav?

Jaz pa sem skoz lino gledal, ko je hlapec klobaso jedel. Največ pa zasluž ta stara, kaj pa klobase špara.

Dekle me je obdolžila, da sem ji klobaso snedel. Ona jo je sama vzela, in je hlapcu klobaso nesla. švoh – slabo špara – hrani

22

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 22

2/11/10 11:53:34 AM


KOMAR SE JE OŽENIL Komar se je oženil, muho vzel za ženo. Komar je mož, komar je mož, komar je moška glava. Bla je kuharica tetica stenica. Komar je … Prišla botra bolha, prinesla koš kruha. Komar je … Obad je bil godec, ker ma oster gobec. Komar …

LEJ GA, LEJ GA JAGENJČKA Tika, tika tovka, jaz sem vidu volka, pa me je tev urejzat, pa sem mogu bejžat.

Lej ga, lej ga jagenjčka, tam na onkraj grabnčka, pejd ga Micka puj, pa b' tuj. puj, pa b' tuj – ponj, pa bo tvoj tev urejzat – hotel ugrizniti

23

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 23

2/11/10 11:53:35 AM


LEPO MI POJE ČRNI KOS Lepo mi poje črni kos, ha, ha, ha, ha, lepo mi poje črni kos, oj črni kos, oj črni kos. Tam v zelenem bukovju, ha … Prišla sta pa jagra dva, ha … da bi kosa streljala, ha … Kos je bil teh špasov sit, ha … Pojta jagra se solit, ha … jagra – lovca špas/ov – šala, šal

24

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 24

2/11/10 11:53:36 AM


LISIČKA JE PRAV ZVITA ZVER Lisička je prav zvita zver, pod skalco ima svoj kvartir. Pa z repkom miglja, pa s kremplji prasklja, pa vpraša, če j΄ lovec doma. Oj lovec pa na sklac sedi, nabito puško v rok drži. Pa čaka na njo, da ustrelil jo bo, če le prikazala se bo. Lisička pa je zvita bla, pri drugi luknji ven je ušla. Na hribčku sedi, se sladko smeji, pa jagrčku fige moli. kvartir – stanovanje jagrčku – lovcu

25

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 25

2/11/10 11:53:38 AM


MUJCEK DROTA PROSI Mujcek drota prosi. Cin, cin, cimbola, cimbo, cimbo, cimbola. Kaj de mujcek z droton? Cin … Piskre de si vezal. Cin … Kaj de mujcek s piskron? Cin … Žgance de si küha. drot – žica piskre – lonce de si vezal – si bo vezal

26

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 26

2/11/10 11:53:38 AM


PA TA ŠEPASTA KRAVA Pa ta šepasta krava, ta šepasti vol, pa oba sta plesala, nobeden ne prov. Ola rija, ola rija, ola rija, ojla rjom, ola rija, ola rija, rija rjom.

27

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 27

2/11/10 11:53:40 AM


PETELINČEK JE NA GORO ŠEL 1

Petelinček je na goro šel, kikiri, kiki, petelinček je na goro šel, kikiri, kiki, petelinček je na goro šel, kikiriki, kikiriki, kikiri, kiki. Kaj pa on na gori bo … On na gori ljubco ima … Ljubca obolela je … Poslali so po dohtarja … Ljubca ozdravela je … Petelinček je na talarju … Okoli so prijatelji … na talarju – na krožniku

28

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 28

2/11/10 11:53:43 AM


SO PTIČKI SE ŽENILI 2

So ptički se ženili prot beli Ljubljani. Al je čudo, al je čudo, čudo mora bit.

Pa preden ta priteče, že muhi kri odteče.

Se ščinkavec je ženil, za ženko vzel je ščinkavko. Komar je z muho plesal, da ves se svet je tresel. Se muha je napila, si nogo je zlomila. Pošljejo po padarja, po Jurja Žnablarja.

PLEŠI, PLEŠI, ČRNI KOS Pleši, pleši, črni kos! Kak bom plesal, če sem bos? Kupil si pa čevlje bom, polke tri zaplesal bom. Plesal bom s siničico, lepo drobno ptičico, s peto tolkel bom ob tla, tresla se bo zemlja vsa. 29

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 29

2/11/10 11:53:46 AM


SREČALI SMO MRAVLJO Srečali smo mravljo, smo rekli ji gospa, ker takšne tanke noge ima, pa je tako pretegnjena. Srečali smo raka, smo rekli mu krojač, ker takšne lepe škarje ima, pa z njimi dobro rezat zna. Srečali smo polža, smo rekli mu zidar, ker takšno lepo hišo ima, pa sam jo dobro zidat zna.

ŠMENTANA MUHA Šmentana muha, kaj si tak suha? Kdo te bo plačal? Miha Kovačev.

Prišli so, prišli, štirje debeli, komaj so muho suho pojeli.

Prišli so, prišli, štirje Gorjanci, komaj so muho vlekli po klanci. 30

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 30

2/11/10 11:53:47 AM


MAT POTICO PEČEJO

LITERATURA Kunaver, D. (1972). Pesem slovenske dežele. Maribor: Založba Obzorja. Šivic, U., Komavec, M., Pušenjak, M. (2002). Družinska pesmarica. Ljubljana: Mladinska knjiga. Marty, M., Šivic, U. (2004). Otroška pesmarica. Ljubljana: Mladinska knjiga. Šivic, U., Terseglav, M. (2006). Otroška pesmarica 2. Ljubljana: Mladinska knjiga.

111

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 111

2/11/10 11:57:01 AM


PETELINČEK, PETELANČEK 100 najlepših ljudskih in priljubljenih pesmi za otroke Strokovni izbor: dr. Marko Terseglav Ilustracije: Zvonko Čoh Notografije: arhiv MK in Glasbene matice Ljubljana Prva izdaja Uredila: Metka Pušenjak Likovni urednik: Pavle Učakar Tehnično uredila: Barbara Železnik Izdala in založila: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2010 Predsednik uprave: Peter Tomšič Glavni urednik: Miha Kovač Vodja Izobraževalnega založništva: Senja Požar Tisk Korotan - Ljubljana, d. o. o. Naklada: 2500 izvodov © Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2010

Vse infor­ma­ci­je o knji­gah Založbe Mladinska knji­ga lahko dobi­te tudi na inter­netu: CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 398.831(497.4)(02.053.2) PETELINČEK Petelanček : sto najlepših ljudskih in priljubljenih pesmi za otroke / izbral in uredil Marko Terseglav ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ISBN 978-961-01-0730-9 1. Terseglav, Marko 249759232 Brez pisne­ga dovo­lje­nja Založbe je pre­po­vedano repro­du­ci­ra­nje, distri­bu­ira­nje, javna priobčitev, pre­de­la­va ali druga upo­ra­ba tega avtor­ske­ga dela ali nje­go­vih delov v kakršnem koli obse­gu ali postop­ku, hkra­ti s foto­ko­pi­ranjem, ­tiskanjem ali shra­ni­tvi­jo v elek­tron­ski obli­ki, v okvi­ru določil Zakona o avtor­ski in soro­dnih pra­vi­cah.

PETELINCEK PETELANCEK-prelom.indd 112

2/11/10 11:57:03 AM


Petelincek  

Naj se igrivi svet izštevank, šaljivk in igrarij, ki so jih poznali že pradedki in babice, vtis-ne v srce in spomin tudi naših otrok!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you