Page 348

Santa Montefiore

≈Vjerojatno nikada nije pomislio da ćeš posumnjati u njega.√ ≈Znala sam da nije mogao počiniti samoubojstvo. Ostatak obitelji je prihvatio da se ubio. A ja sam osjećala da nije. To jednostavno nije bilo nalik na njega. Pomisli samo što je učinio mojoj majci i jadnom Harryju. Oni misle da je mrtav. Uništio im je život. Što će mama misliti ako joj kažem da je imao drugu ženu? To će je dotući. Sad bih najradije da se doista ubio. Smrt je bolja od izdaje.√ Hamish nije ništa rekao, no Celestria je osjetila da se ukočio. ≈Sramim ga se. Mislila sam da je pametniji!√ ≈No, podcijenio te je.√ ≈I što sad? Ne mogu pretražiti zemljinu kuglu zbog njega. Osim toga, ne želi da ga se pronađe. Vjerojatno je otišao najdalje što je mogao.√ ≈Moraš ga pustiti.√ Hamish joj je poljubio tjeme. ≈Možeš se kladiti da Arel neće.√ ≈Ona nema ništa drugo. Ti imaš obitelj i život je pred tobom.√ Čvrsto ga je gledala. ≈Voliš li me?√ Hamish je šutio, a zatim je vrlo pažljivo odabrao riječi. ≈Znam da bih te mogao voljeti.√ ≈Volim te. Vjerojatno sam se u tebe zaljubila kad sam te prvi put vidjela.√ ≈Iako sam na tebe vikao?√ ≈Možda baš zato što si vikao. Bio si iskren, a ja sada shvaćam da u mojem životu nije bilo mnogo iskrenosti.√ Nasmijao se. ≈Imaš čudan neki način voljenja.√ ≈Vidjela sam koliko patiš i jedino što sam htjela bilo je da prestaneš patiti.√ Nagnula se naprijed i utisnula mu poljubac na usne. ≈Znaš, nikada nisam mislila ni na koga drugoga osim na sebe. I zato znam da te volim. Zato što mi je do tebe stalo više nego što mi je stalo do same sebe.√ ≈U Pugliji nema otmjenih zabava.√ ≈Bila sam na dovoljno otmjenih zabava da mi potraje do kraja života.√ 346

More izgubljene ljubavi  

Mozaik knjiga: Santa Montefiore - More izgubljene ljubavi

More izgubljene ljubavi  

Mozaik knjiga: Santa Montefiore - More izgubljene ljubavi

Advertisement