Page 347

More izgubljene ljubavi

≈Možemo pretpostaviti da je živ, znači. Ne bježi od nas nego od Egipćana√, tiho je rekla Celestria. ≈To je barem nešto.√ ≈Ah, imao je dvije žene! Zašto ih ne bi imao više? Negdje je s našim novcem započeo nov život.√ ≈S novcem Egipćana√, rekao je Salazar. ≈Za njegovo dobro, nadam se da nikada neće biti pronađen.√ ≈Ja se nadam, za vaše dobro, da nećete postati žrtveni jarac√, rekao je Hamish Salazaru. ≈Ne volim ni pomisliti što bi ti učinili Egipćani.√ Salazar je nekoliko trenutaka izgledao uplašeno. Potom je slegnuo ramenima i ponovno se pribrao. ≈Život je takav, jednom dobiješ, drugi put izgubiš, ali za poslovnog čovjeka kao što sam ja uvijek ima posla. A sada, ako dopustite, izgubio sam cijelo popodne. Ne bih htio upropastiti i večer.√ Hamish ih je dovezao natrag u Castellino i Salazar se iskrcao kod svojeg ljubavnog gnijezda. ≈Još uvijek mislim da je itekako kriv√, rekla je Celestria gledajući ga kako se vraća u kuću i za sobom zatvara vrata. ≈Kriv je za krađu novca, sigurna sam. Piše mu na faci√, rekla je Armel. ≈Ali nije kriv za umorstvo.√ ≈Gdje je onda tata?√ ≈To je, draga moja, pitanje za milijun dolara.√ Te su večeri Hamish i Celestria sjedili pored stare tvrđave i gledali ružičasti sjaj sunčeva zalaska što se odbijao od vode. Hamish se naslonio na kvrgavo zimzeleno stablo, s rukama oko Celestrije koja je ležala uz njega. ≈Mogao bi biti bilo gdje√, rekla je. ≈Gledala sam more i zamišljala kako se utapa u njemu. Priredio nam je pravi pakao, a on vjerojatno živi negdje na nekoj pješčanoj plaži.√ ≈Ako spašava život, onda neće imati nikakav život.√ U Hamishevu se glasu osjećala gorčina. ≈Nije baš pametan, zar ne? Poslala sam brzojav djedu. Zaprepastit će se√ Cinično se nasmijala. ≈Nije baš dobro prikrio tragove.√ 345

More izgubljene ljubavi  

Mozaik knjiga: Santa Montefiore - More izgubljene ljubavi

More izgubljene ljubavi  

Mozaik knjiga: Santa Montefiore - More izgubljene ljubavi

Advertisement