Page 1

A VEŠ, KOLIKO TE IMAM RAD VSE LETO

»Katera rjava ti je najbolj všeč?« Veliko čednih rjavih barv je, ampak ena je od vseh najlepša …

TE IMAM RAD Vse leto

.

MCBRATNEY JERAM

»Zajčje rjava!«

ˇ , KOLIKO A VES

Pomlad, poletje, jesen, zima – Zajec Rjavec in Zajček Rjavček nas v tem nadaljevanju svetovne uspešnice A veš, koliko te imam rad popeljeta skozi letne čase. Štiri ljubke zgodbe Sama McBratneyja je čudovito ilustrirala Anita Jeram.

16,95 €

oprema.indd 1

Štirje letni časi, štiri zgodbe Sam McBratney Ilustrirala Anita Jeram

9/22/09 9:44:55 AM


prelom.indd 2

9/22/09 9:46:27 AM


prelom.indd 3

9/22/09 9:46:30 AM


Naslov izvirnika: Guess How Much I Love You All Year Round © za besedilo Sam McBratney, 2007 © za ilustracije Anita Jeram, 2007 Izdano v dogovoru z založbo Walker Books Limited, 87 Vauxhall Walk, London SE11 5HJ Vse pravice pridržane. Zbirka Velike slikanice Urednik Andrej Ilc Sam McBratney A VEŠ, KOLIKO TE IMAM RAD VSE LETO Prvi natis Ilustrirala Anita Jeram Prevedla Polonca Kovač Tehnično uredil Andrej Gale Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2010 Predsednik uprave Peter Tomšič Izvršni direktor Založništva Miha Kovač Natisnjeno na Kitajskem © za prevod in izdajo v slovenščini Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2009 Naklada 2000 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.111-93-34 087.5 MCBRATNEY, Sam A veš, koliko te imam rad vse leto / napisal Sam McBratney ; ilustrirala Anita Jeram ; prevedla Polonca Kovač. - 1. natis. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga) Prevod dela: Guess how much I love you all year round ISBN 978-961-01-1056-9 247564032

prelom.indd 4

9/22/09 9:46:33 AM


allyear round Vse leto

Napisal

Ilustrirala

Prevedla

Sam MCBratney Anita Jeram Polonca KovaÄ?

prelom.indd 5

9/22/09 9:46:37 AM


Pomlad

prelom.indd 6

9/22/09 9:46:43 AM


ZajÄ?ek RjavÄ?ek in Zajec Rjavec sta odskakljala v pomlad.

prelom.indd 7

9/22/09 9:46:48 AM


Pomlad je, kadar po zimi vse na novo odžene. Videla sta, kako je vzklil drobcen želod. »Nekega dne bo to velik hrast,« je rekel Zajec Rjavec.

prelom.indd 8

9/22/09 9:46:53 AM


»Zelo zelo velik hrast?« »Mogočen hrast,« je rekel Zajec Rjavec.

prelom.indd 9

9/22/09 9:46:57 AM


ZajÄ?ek RjavÄ?ek je v mlaki opazil pupka. Bil je majcen pupek, ampak zvijal se je in veslal, kolikor je le mogel.

prelom.indd 10

9/22/09 9:47:05 AM


»Ko bo zrasel, bo žaba,« je rekel Zajec Rjavec. »Kot tista tam?« »Natanko taka,« je rekel Zajec Rjavec.

prelom.indd 11

9/22/09 9:47:08 AM


Na stezi pred njima je poÄ?asi lezla kosmata gosenica in iskala nekaj zelenega, kar bi pojedla. ÂťNekega dne se bo spremenila v metulja,ÂŤ je rekel Zajec Rjavec.

prelom.indd 12

9/22/09 9:47:13 AM


»S krili?« »S prelepimi krili,« je rekel Zajec Rjavec.

prelom.indd 13

9/22/09 9:47:17 AM


Potem sta v ločju našla ptičje gnezdo. V njem so bila jajca.

»V kaj se spremenijo jajca?« je vprašal Zajček Rjavček.

prelom.indd 14

9/22/09 9:47:22 AM


»V ptice.« »V zelo zelo velike ptice?« »No … v odrasle ptice,« je rekel Zajec Rjavec.

prelom.indd 15

9/22/09 9:47:25 AM


Kaj nobena reč ne ostane ista, je premišljal Zajček Rjavček. Kaj se res vse spremeni?

Potem je planil v smeh.

prelom.indd 16

9/22/09 9:47:30 AM


»V kaj se pa spremenijo takile zajčki rjavčki, kot sem jaz?« je vprašal.

prelom.indd 17

9/22/09 9:47:33 AM


Zajec Rjavec je premišljal

in premišljal…

prelom.indd 18

9/22/09 9:47:39 AM


Presneta reč, kaj pa, če ne ve odgovora?

Že vem!

prelom.indd 19

9/22/09 9:47:42 AM


­

»V Zajca Rjavca – prav takega, kot sem jaz!«

prelom.indd 20

9/22/09 9:47:47 AM


prelom.indd 21

9/22/09 9:47:49 AM


Poletje

prelom.indd 22

9/22/09 9:47:58 AM


Nekega poletnega dne sta Zajček Rjavček in Zajec Rjavec tičala tam doli ob reki.

prelom.indd 23

9/22/09 9:48:03 AM


Ob poletnih dneh je vsenaokrog polno barv.

prelom.indd 24

9/22/09 9:48:11 AM


prelom.indd 25

9/22/09 9:48:15 AM


A VEŠ, KOLIKO TE IMAM RAD VSE LETO

»Katera rjava ti je najbolj všeč?« Veliko čednih rjavih barv je, ampak ena je od vseh najlepša …

TE IMAM RAD Vse leto

.

MCBRATNEY JERAM

»Zajčje rjava!«

ˇ , KOLIKO A VES

Pomlad, poletje, jesen, zima – Zajec Rjavec in Zajček Rjavček nas v tem nadaljevanju svetovne uspešnice A veš, koliko te imam rad popeljeta skozi letne čase. Štiri ljubke zgodbe Sama McBratneyja je čudovito ilustrirala Anita Jeram.

16,95 €

oprema.indd 1

Štirje letni časi, štiri zgodbe Sam McBratney Ilustrirala Anita Jeram

9/22/09 9:44:55 AM

A ves koliko te imam rad  

Pomlad, poletje, jesen, zima – Zajec Rjavec in Zajček Rjavček nas v tem nadaljevanju svetovne uspešnice A veš, koliko te imam rad popeljeta...

Advertisement